Är det möjligt att behålla kontakten med Gud när vi är rädda?

Från session 5 i serien Känslor: Känslor av rädsla.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

19 maj 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Den här frågan kommer från Amanda. Hon frågar: ”Är det möjligt att behålla kontakten med Gud när vi är rädda?”

Jesus:

Tja, här behöver vi definiera ett par saker. Som vad vi menar med ”kontakt med Gud”? Menar vi att vi under den här kontakten med Gud skulle kunna ta emot Guds kärlek? Om vi istället för orden ”kontakt med Gud” säger: ”Är det möjligt att ta emot Guds kärlek medan vi är rädda?” Då är svaret på den frågan i själva verket: det beror på om vi känner vår rädsla eller inte.

Maria:

Eller lever i den.

Jesus:

Eller lever i den. Ja, som jag sade ursprungligen, känner vår rädsla eller inte. Om vi känner vår rädsla som en upplevelse, om rädslan verkligen är en känsla som passerar genom oss, då kan även vilken annan känsla som helst också passera genom oss samtidigt. Det betyder att kärlek, Guds kärlek, kan passera igenom oss, så att det teoretiskt sett är möjligt att upprätthålla en kontakt med Gud, eller ta emot Guds kärlek, medan du känner din rädsla.

Problemet är emellertid att när vi pratar om rädda människor så känner de vanligen inte sin rädsla. De har blockerat sig från att känna känslan rädsla. Om du är blockerad mot en känsla, utifrån vad vi har pratat om när det gäller hur människans själ fungerar, så är det Utestängandets attityd. Medan en känsla finns i dig och du är blockerad mot att känna den, så är du nu också blockerad mot att känna även andra känslor.

Du trycker också undan. Processen med undantryckandet är att du inte kan trycka undan en sak och hoppas att du inte trycker undan allt annat. Det finns principer för hur själen fungerar, vilka styrs av det som är svaret på den här frågan.

Så svaret på frågan är att om vi är rädda men inte känner upplevelsen av vår rädsla, med andra ord att vi är i känslan av rädsla i betydelsen att vi lever efter den…

Maria:

Så den finns inom oss och vi baserar våra beslut på att undvika den?

Jesus:

Ja, och vi känner den inte, ja, då är det omöjligt under de omständigheterna att känna en kontakt med Gud, och att känna flödet av Guds kärlek. Det är också omöjligt att känna någon kontakt med sanningen, och förmodligen omöjligt att känna särskilt mycket kontakt med önskan, i synnerhet en önskan i riktningen där vi försöker begränsa rädslan. Det är i själva verket många saker som är omöjliga om vi är kvar i det tillståndet.

Det är möjligt att ta emot Guds kärlek medan vi känner och upplever rädsla

Jesus:

Men så snart vi väljer att känna och uppleva rädslan så blir de här andra sakerna möjliga; nu har vi förmågan att ta emot lite sanning om det, nu har vi förmågan att verkligen ta emot en del av Guds kärlek, medan vi upplever känslan av rädsla. Det är det som är det vackra med det. Ibland kan du gå igenom känslan av rädsla, och samtidigt ta emot Guds kärlek, som en bekräftelse på att det är det här du behöver göra – precis i samma stund.

Det är det som är det vackra med vår relation med Gud. Om vi låter känslan flöda och har en längtan efter Guds kärlek samtidigt, så kan Guds kärlek också flöda samtidigt. Det vackra med detta är att det bekräftar för oss att det vi gör är det rätta. Det är därför jag kan prata med så mycket övertygelse om känslor, eftersom jag har fått den bekräftelsen från Gud om känslorna, genom att gå igenom upplevelsen. Alla som går igenom den här upplevelsen kommer att få samma bekräftelse.

Det är inte möjligt att behålla kontakten med Gud eller någon annan person medan vi lever i ett tillstånd av rädsla

Jesus:

Det jag föreslår för folk är att de säger: ”Okej, om vi tar och tittar på problemet med att vara rädd. Känner vi verkligen upplevelsen i att vara rädd, eller har vi ett förnekande av vår rädsla? Vi går bara runt rädda vart vi än går utan att känna den, och den styr alla våra handlingar. Om det är det andra – om vi går omkring rädda och den styr alla våra handlingar och vi inte känner själva rädslan – så nej, då kan vi inte behålla en kontakt med Gud.

Jag föreslår för alla att ni inte ens kan behålla en kontakt med alla andra såvida inte de också är i ett tillstånd av rädsla – det är det som är det sorgliga. Du kommer inte kunna behålla en kontakt med någon som är i ett tillstånd av sanning, någon som inte har kvar sina beroenden och inte har kvar sin rädsla, och det kommer inte kunna gå att få kontakt med dig heller. Inte bara Gud, utan även vem som helst av andra människor – du kommer inte kunna få kontakt. Du kommer bara kunna få kontakt med människor som har samma rädslor som du – det är så verkligheten är – och du kommer känna dig dragen till dem.

Maria:

Och då baseras din kontakt på undvikandet av rädslan, snarare än på kärlek.

Jesus:

Det stämmer, snarare än kännandet av den.

Fördelar med att frigöra rädslan

Jesus:

När du väljer att känna den så kommer alla de människorna försvinna ur ditt liv. Alla som har samma rädsla som du, som inte vill känna den, kommer alla fly undan från dig. Du kommer lämnas kvar ensam att känna den, vilket kommer vara fantastiskt för du behöver känna den, ensam. När du sedan arbetar dig igenom den, till och med medan du arbetar dig igenom den, medan du upplever den emotionellt så kan du inte bara ta emot Guds kärlek, du kan också ta emot Guds sanning. Du kan ta emot andra människors kärlek, du kan ta emot deras sanning. Du kan göra alla möjliga saker i dina relationer nu som du inte kunde göra förut.

Maria:

Så att hålla kvar i sin rädsla och basera våra beslut på den och försöka be och få kontakt med Gud ibland, vid andra tillfällen är det långt mindre sannolikt, och till och med omöjligt för oss att få kontakt med Gud, på ett hållbart sätt medan vi lever i det tillståndet. Och istället, så snart vi börjar känna den, så möjliggör vi mer kontakt med Gud, med sanning, med kärlek, från alla källor.

Jesus:

Ja, det är det vackra med att gå igenom din rädsla. Om du går igenom din rädsla så kommer du i slutänden nå punkten där du litar på Gud. Nu litar du på att om du arbetar dig igenom din rädsla så kommer det förändra ditt liv fullständigt. Nu är du villig att gå igenom processen med att känna din rädsla.

Det vackra med att gå igenom den processen är att medan du går igenom den så tar du emot kärlek från Gud; det är en så underbar sak eftersom det ger dig bekräftelser på att du gör rätt sak. Det är bara undvikandet av det som får dig att sluta ta emot Guds kärlek i den stunden. Om du har en verklig längtan i hjärtat efter Guds kärlek, medan du går igenom din skräck eller rädsla, så kommer du ta emot en del av Guds kärlek medan du går igenom den upplevelsen – det bekräftar då för dig att det var värt att gå igenom upplevelsen.

Maria:

Ja, det är en vacker sak.

Jesus:

Men vad de flesta gör är att de kommer fram till sin mur av rädsla, de stöter på den och sedan springer de iväg. De får aldrig känna att om du känner den flöda igenom dig och har en längtan efter Guds kärlek samtidigt, så får du i själva verket en bekräftelse på att du är på rätt spår, från Gud. Du har också samtidigt tagit emot en del av Guds kärlek och Guds sanning under tiden. Du har också fått lite sanning från Gud om rädsla; det är i själva verket bara en känsla som du kan bearbeta och du behöver inte vara så rädd för din rädsla – vilket de flesta är.

Maria:

Det är därför tillit kan växa exponentiellt, eller hur? När vi väl verkligen börjar känna våra rädslor och kausala känslor, för när vi väl gör det så börjar vi få upplevelser som bekräftar saker på ett verkligt vis. Så det är inte bara en teori. Det inspirerar oss att få mer, vilket ger oss mer emotionell bekräftelse. Så tillit växer exponentiellt. Lösningen är att påbörja den processen, eller hur?

Jesus:

Ja, som jag har sagt, jag har lärt ut den här processen i många, många år nu. Många har lyssnat på den i 6 eller 7 år, och de har ännu inte kommit bortom sin mur av rädsla. Så länge de inte har gjort det så kommer de inte fram till att uppleva flödet av Guds kärlek genom att gå igenom sin rädsla. Det betyder att de inte får uppleva några positiva effekter av att lyssna på Guds sanning, så de springer iväg från den – naturligt nog – så kommer du göra det.

Det kommer finnas många som fortsätter att göra det, tills de inser att sättet att uppleva en del av Guds kärlek, och sättet att verkligen arbeta dig igenom saker, är att i själva verket tillåta flödet av känslor i vår själ, samtidigt som du har en längtan efter Guds kärlek. När du tillåter att det händer så kommer du ta emot en del av Guds kärlek, och det kommer att bli bekräftelsen du behöver på att det här är vägen framåt. Du kommer inte längre behöva förlita dig på att A.J. säger det till dig, eller att Jesus säger det till dig. Du kommer kunna se tillbaka på situationen av vad som hänt mellan dig och Gud, och du kommer att ha fått direkt bekräftelse från Gud på att det här är vägen framåt.