Behöver du känna en specifik känsla när du bearbetar känslor?

Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Nästa fråga kommer från någon jag inte känner, jag vet inte deras namn, men de frågar: ”Behöver du känna en specifik känsla när du bearbetar känslor?”

Jesus:

(Skrattar) Ja, den här frågan är så lustig, jag har fått den så många gånger under våra seminarier. Ja självklart behöver du uppleva och känna en känsla om du någonsin ska arbeta dig igenom dina känslor. Så ja, det är omöjligt att bearbeta någon känsla om du inte känner den. (Skrattar)

På ett sätt tycker jag att frågan är så lustig eftersom den indikerar hur långt bort människor är från sina känslor. De tänker liksom att det rentav är en slags intellektuell sak att bearbeta känslor. Nej, det kommer inte vara någon intellektuell sak, det kommer vara fokuserat på att känna och uppleva de faktiska känslorna. Så du kan inte förvänta dig att vara trevlig och tyst och lugn medan du bearbetar en känsla. Det är inte på det viset och det kommer aldrig vara på det viset.

Det kommer vara smärta och lidande medan du känner och upplever de känslorna, därför att de flesta av känslorna är känslor som baserats på fel och som behöver komma ut ur dig, och därför orsakar alla fel smärta. Så den här smärtan, när den kommer ut ur dig så kommer den kännas smärtsam, och du kommer någon gång behöver tillåta dig att känna smärta, emotionellt, och även fysisk smärta; du kommer behöva tillåta dig att känna den fysiska smärtan i din kropp.

Du kommer behöva tillåta dig att känna den emotionella smärtan som du har, och tillåta dig att gå igenom upplevelsen av den – inte bara vidkännandet av den. Många av new age-människorna säger: ”Så länge jag känns vid att känslan är där så försvinner den”. Nej det gör den inte, den försvinner inte. Den finns fortfarande i din själ och den förblir inlåst i din själ tills du upplever den. Och orsaken till att den är inlåst i din själ är att du har andra känslor ovanpå den som du först kommer behöva känna innan du kan känna den kausala känslan, den som verkligen kommer läka dig.

Du kommer behöva känna alla blockerande känslor som du också har – alla de saker som hände dig som stängde av dig från att uppleva dina känslor. Så människor som ställer den här frågan är vanligen väldigt avstängda emotionellt, i så hög grad att de inte har någon förståelse för vad det betyder att faktiskt känna en känsla, annars skulle de aldrig ställa den frågan.

Det är inte nödvändigt att veta vilken känslan är när vi känner den

Maria:

Ja. Tror du att vi alltid vet vilken känslan är medan vi känner den?

Jesus:

Nej, definitivt inte.

Maria:

Nej, vi kan inte nödvändigtvis säga vilken det är eller varifrån den kommer, men vi upplever den.

Jesus:

Ja, och det spelar ingen roll att kunna säga varifrån den kom. Det spelar ingen roll. Och det här är något som alla vill göra och det är galet att vilja göra det, om du tänker på det, eftersom en del av känslorna kom in i dig vid stunden då befruktningen skedde upp till säg tre eller fyra års ålder, när du inte hade något utvecklat intellekt och du har vanligen väldigt få registrerade minnen från de händelserna, eftersom de ofta stängs ned emotionellt.

Så på grund av de sakerna så kommer du bara känna en känsla när du går igenom känslan. Du kan komma att kännas vid den efteråt, men om du känns vid den under tiden så är det inte du som känns vid den. Du har bara en andemänniska där som pratar i ditt öra och berättar för dig vad känslan handlar om och det hjälper dig ärligt talat inte.

Det du behöver göra för att uppleva känslan fullt ut är att stanna kvar i känslan så länge den är där och det kräver återigen att du använder din vilja. Och det spelar ingen roll vad du tror att det handlar om på ett intellektuellt plan. Du måste ge upp tanken på att det verkligen handlar om något. Kausala känslor kommer ofta … du får veta vad den är först efter att du gått igenom den, när det gäller vad den handlade om.

Vikten av att undersöka kärlek och sanning i känslor för att undvika självbedrägliga känslor

Jesus:

Det finns också grupper av känslor som vi tillverkar. De här känslorna är helt meningslösa att känna, den sortens känslor som folk upplever ganska ofta, vilket är saker som upproriskhet, ilska, utbrott, gråta för att någon inte ger dig det du vill ha – vilket inte är i harmoni med kärleken – och så vidare. Många av de känslorna är alla meningslösa att känna eftersom du tillverkar dem – de har inget att göra med verkligheten eller sanningen.

De är bara vad du vill tro att du borde känna. Och de flesta jag känner går igenom de känslorna. Och det är därför som inget har förändrats ett år senare, eftersom de inte ser på problemet med kärlek i deras känslor.

Så det handlar inte bara om att bearbeta känslor, det handlar om att se hur kärlek och sanning påverkar känslan. Om du gråter för att någon inte gav dig något, så är du inte i harmoni med kärleken, så där finns ett djupare liggande problem. Det finns djupare liggande känslomässiga problem som du ännu inte gråter över som du behöver hitta, och att gråta över att någon inte ger dig vad du vill ha är helt och hållet en fasad, ett självbedrägeri som hjälper dig att undvika vilken den verkliga smärtan inom dig är. Och människor gör ofta det här.

Så vi kan inte anta att bara för att någon känner en känsla så bearbetar de verkligen igenom kausala känslor, eftersom de ganska ofta inte gör det, och i själva verket ofta inte gör det, och de skapar ersättningskänslor på det här viset eftersom de känns mer lättsmälta för dem att uppleva än vad den faktiska kausala, känslomässiga smärtan gör. Så de använder ersättningskänslor för att undvika den kausala, känslomässiga känslan.

Maria:

När vi frigör en kausal känsla så känner jag ofta att det finns sannfärdighet – ur Guds perspektiv – om det som hände. Som att det behöver göras i det sammanhanget. Som om jag till exempel gråter över att känna ett lågt självvärde, men i själva verket mår jag dåligt för att andra har behandlat mig illa, när jag verkligen kommer till min kausala känsla så gråter jag över det faktum att andra personer har behandlat mig illa och det gjorde ont.

Jesus:

Det stämmer, så hela konceptet med till exempel ett lågt självvärde är ofta inte den kausala känslan. Det är en verkan av orsaken. Orsaken är att du angreps under barndomen och att de fick dig att känna att du inte hade något värde och att du har massor av smärta från detta inom dig. När du väl frigör den och rädslan om den som finns inom dig, när du väl frigör den rädslan, smärtan och skammen i samband med de händelserna så kommer du inte längre ha ett lågt självvärde och du kommer också kunna känna och uppleva Guds kärlek. Så du har ett värde eftersom den största Personen i universum älskar dig och du kan känna det.

Maria:

Och åt andra hållet ser jag ofta människor gråta för att de känner att de behandlats illa, och det handlar helt om att mamma och pappa behandlade dem illa, när de i själva verket fick massor av det de ville ha under sin barndom, vilket närde en förväntning oms att de borde få det. Och den sanna situationen ur Guds perspektiv är att de har kärlekslösa krav och förväntningar och det är det de behöver ta itu med.  Så det måste alltid finnas ett inslag av sannfärdighet där, eller hur?

Jesus:

Givetvis.

Maria:

Inte ett inslag. Det måste finnas en sannfärdighet; den kommer genom att vi bearbetar känslorna, eller hur?

Jesus:

Ja, kanske inte i början. Det vi gör först många gånger, och det jag märker att många som hör Guds sanning gör först, är att de bearbetar sig igenom alla de här känslorna som i själva verket är självbedrägerier. Och sedan säger du till dem att de inte har gjort några framsteg alls, och det är då de bearbetar sin första riktiga känsla, eftersom de blir arga över att det senaste året i deras liv var bortkastat eftersom de trodde att de bearbetade saker som aldrig bearbetades.

Maria:

Och när du säger att de bearbetar så bearbetar de egentligen inte, eftersom vi har pratat i vår tidigare session om att ilskan inte är den sortens ilska. Det är inget riktigt bearbetande men de är åtminstone mer ärliga med vad som finns i deras själ.

Jesus:

Det stämmer, och de börjar se att de inte har börjat, vilket faktiskt är till hjälp, men de flesta kommer vanligen aldrig förbi den platsen på vägen med Guds kärlek – i synnerhet på Jorden. Det är så många av våra vänner från det första århundradet som har hört Guds sanningar i många år, och som inte gjorde en centimeters framsteg under hela tiden vi levde på Jorden, förrän de kom till andevärlden i helvetena och insåg hur avgörande det är att bli mer uppriktig i att känna sina känslor.

Det är det här problemet som de flesta på Jorden står inför nu – att om vi inte är mer uppriktiga med kännandet om våra känslor och vi faktiskt gör det i harmoni med kärlek, etik och sanning, så kommer vi välja känslor hela tiden som i själva verket inte har något alls att göra med sanningen.

Ett exempel på att ha förväntningar på att bli älskad

Så kanske om jag ger ett exempel på det; ett exempel som du redan har tagit upp och det är exemplet med; vi kan säga att jag känner att du inte älskar mig. Ja, så verkligheten ur Guds perspektiv är att du inte behöver älska mig; så om jag gråter över att du inte älskar mig så gråter jag inte över ett kausalt känsloproblem, jag gråter över en effekt. Det finns något inom mig som har en förväntning på att du måste älska mig, även om Guds sanning är att du inte behöver göra det.

Så det faktum att jag nu gråter över att någon inte älskar mig är en indikation på att jag redan är ur harmoni med Guds sanning i den saken. Guds sanning om saken är att jag är älskad av Gud även om jag inte är älskad av någon annan.

Om jag nu inte känner det och jag behöver att någon annan älskar mig så har jag ett beroende med den personen. Så jag kan gråta över beroendet som inte uppfylls men jag kommer inte göra några framsteg – – inte på vägen med Guds kärlek och inte ens på den naturliga kärlekens väg, eftersom jag i själva verket har ett krav på en annan person, dig, att du älskar mig, och det kravet i sig är inte i harmoni med kärleken.

Så det jag skulle behöva göra är att känna igenom varför jag har det kravet och varför jag känner mig så sorgsen när jag inte är älskad, och det handlar helt om den inre känslan av självvärde som jag har. Om jag verkligen älskade mig själv och därför gav all kärlek jag behövde till mig själv, så skulle jag i själva verket inte behöva att någon annan älskar mig, och det är mer i harmoni med Guds sanning.

Att önska få sanningen om varför vi känner det vi känner

Maria:

Ja, och det är här jag verkligen börjar bli passionerad över ämnet med ödmjukhet, för ödmjukhet är en villighet att känna våra känslor men det är också en villighet att ta emot sanningen. Så det du just förklarade där, för att bearbeta helt och hållet så behöver vi vara villiga att känna våra känslor, men också öppna för att förstå sanningen i förhållande till dessa känslor.

Jesus:

Det stämmer och det är det jag ser att de flesta inte gör. De flesta har ingen önskan om att få veta sanningen om varför de känner det de känner. Så om jag till exempel gråter över att du inte älskar mig, och så kommer någon fram och säger till mig att: ”Det är faktiskt du som inte är i harmoni med kärleken”, då skulle jag sannolikt gå direkt in i ilskan eftersom beroendet som jag vill ska uppfyllas är att jag vill att du ska älska mig, och jag vill att min andra vän som kommer och säger mig sanningen, jag vill att han ska säga till mig att du borde älska mig. Det är det jag vill. Och då blir jag arg på honom för att han säger till mig att du inte måste älska mig.

Så det är en indikation på att jag fortfarande har min beroendekänsla och att jag bara gråter för att mitt beroende inte uppfylls, vilket i själva verket är ett uttryck för raseri. Det är inte alls ett uttryck för sorg, utan snarare raseri.

Det är här vi ofta befinner oss med våra känslor. Vi tror att vi bearbetar något när det inte har något att göra över huvud taget med Guds sanning. Och om det inte har något att göra med Guds sanning så är det högst sannolikt att vi inte bearbetar någonting, vi lever bara i vårt självbedrägeri, och vi lever i vårt beroende, och våra beroenden uppfylls inte. Och allt vi gör är att uttrycka vårt raseri över att våra beroenden inte uppfylls.

Sammanfattning av samtalet

Maria:

Okej, om vi sammanfattar det du sagt om att bearbeta känslor. Den ursprungliga känslan var – kommer vi att känna en specifik känsla?

Jesus:

Och det rättframma svaret på det var ”Ja”.

Maria:

Ja, och vi kommer att känna på så vis att vi gråter eller darrar eller så blir det en överväldigande upplevelse av känslor.

Jesus:

Det stämmer, vår själ går igenom en process där den känner och upplever känslan, och det betyder att det kommer finnas utåtriktade demonstrationer av upplevelsen. Så när jag känner mig sorgsen, om vi inte har tårar som rullar nedför ansiktet så känner vi oss egentligen inte sorgsna. Vi lagrar bara ledsenhet. Vi känner den inte.

Maria:

Lever i det ledsna.

Jesus:

Vi lever i det ledsna, vi känner det inte. För att känna en känsla så kommer det finnas ett uttryck. Det kommer att vara ett flöde av energi av den känslan inom dig, och den kommer att visa upp sig i båda dina kroppar. Så om du är en andemänniska så kommer den visa upp sig i din andekropp, och du har tårar som rullar nedför ansiktet i din kropp, eller om du är en person på Jorden så visar den upp sig i din fysiska kropp. Det är så det kommer vara och det kommer alltid vara på det viset – alltid, det är så Gud har gjort det.

Maria:

Okej, så vi överväldigas, kroppsligen, andligen, känslomässigt när vi bearbetar.

Jesus:

Ja, men känslan som vi bearbetar kommer att vara en sanning om vårt liv. Det kommer inte vara en falsk sak om vårt liv. Så med andra ord, om jag bearbetar någon känsla där jag bara är i min förväntan eller mitt krav, så är det inte en sanning om mitt liv, det är en lögn om mitt liv, och självklart blir det inget frigörande. Och jag kan gråta över den sortens saker under de kommande tio åren, och inget kommer hända. Och det finns människor i andevärlden som har gråtit över de här sakerna under 1 000 år, och inget har hänt eftersom de inte har bearbetat eller inte har hittat den känslomässiga sanningen, utan istället förlitar de sig på lögnen och självbedrägeriet.

Maria:

Ja, och vi kan bara låta villigheten att hitta den känslomässiga sanningen inom oss växa, eller hur?

Jesus:

Givetvis.

Maria:

Och det här är en annan sak som du har sagt i vårt samtal, det är inte en intellektuell process, det är en villighet att hitta den emotionella sanningen. Och du sade något vackert om att det skulle vara i harmoni med kärlek, etik och Guds sanning när vi bearbetar känslor.

Ett exempel på att ha förväntningar på att bli älskad (fortsättning)

Jesus:

Så om vi undersöker exemplet vi tog nyss, där jag förväntar mig att du ska älska mig, och när du inte älskar mig så gråter jag jättemycket över detta; då säger det mig att jag faktiskt har en förväntan eller ett krav på att du ska älska mig. Guds sanning är att du inte behöver älska mig. Hur känner jag inför det?

Till en början kan jag känna mig arg över det, vilket är att bearbeta en djupare känsla, men efter det går jag igenom min ilska och kommer in i det jag är rädd för i detta, och förmodligen kommer jag börja gå igenom rädslorna på ett emotionellt vis. Rädslorna kommer se ut lite som att; om Maria inte älskar mig och ingen annan måste älska mig, då kommer jag gå genom mitt liv utan att vara älskad. Hur känner jag inför det? Och då börjar jag få kontakt med några känslor över att inte vara älskad under min barndom. Och i det här fallet är det en interaktion med en kvinna, så det måste vara en del känslor jag har inför min mamma där jag inte var älskad som jag i själva verket behöver gå igenom. Och jag kommer börja bearbeta mig igenom det.

Så jag kommer inte fokusera min uppmärksamhet på den nuvarande relationen där det inte fungerar, min uppmärksamhet kommer vara fokuserad på en tidigare upplevelse, vanligen en i barndomen som jag behöver känna på och så småningom få kontakt med. Sedan kommer jag att bearbeta den, uppleva sanningen om min känsla.

Maria:

Okej, så vi kommer känna den. Sanningen kommer vara en del av det och det är där styrkan ligger, eller hur, i att exponera oss för Guds sanningar, eftersom det väldigt ofta hjälper oss att komma förbi mycket av det intellektuella självbedrägeriet som vi vill ha om våra känslor. Om vi är villiga att ödmjukt stå inför vad Guds sanning är om en sak, så gör det ofta att vi får en väldigt god kontakt med felen inom oss, eller hur, om vi är ödmjuka?

Jesus:

Ja, om vi är ödmjuka.

Att analysera känslor är ett rädslobaserat beroende

Maria:

Det sista du sade om att bearbeta känslor är att vi kanske inte vet exakt vilken känslan är när vi känner den, men vi kommer att överväldigas emotionellt.

Jesus:

Ja, och i slutänden, om du analyserar din känsla så är du ännu inte framme vid den kausala känslan. Faktumet att vi analyserar kommer helt ur rädslor – så de kommer allihop från högre liggande känslor när vi analyserar. Så varje gång vi analyserar våra känslor så är vi redan i den rädslobaserade känslan, och vi lever redan i den – vi lever i beroendet av den. Och vi känner den i själva verket inte heller eftersom när vi väl börjar känna de verkliga känslorna så behöver du inte tänka på det längre, du är bara fokuserad på att känna igenom allt i den; du tänker inte på den längre.

Att hitta de metoder vi använder för att trycka undan känslor med vår vilja

Jesus:

Människor behöver förstå – det är som att det finns en port in till dina känslor, in i olika känslor, eftersom du har lärt dig ett sätt att trycka undan dem på, och när du väl slutar använda det sättet som du lärt dig att trycka undan dem på, så kommer du automatiskt att uppleva dem, allihop.

Maria:

Det är väldigt bra nyheter, eller hur?

Jesus:

Ja.

Maria:

Tack och lov för att det inte är upp till mig och mitt intellekt att försöka rota fram varenda liten känsla kausalt inom mig.

Jesus:

Nej, känslan kommer flöda precis som hos ett barn så snart vi låter den flöda. Men vi behöver använda vår vilja till att hitta den och hitta orsaken till att vi förnekar den.

Maria:

Ja, och hitta alla de saker du nämnde, de sätt som vi styrt och stängt av dem med, eller hur?

Jesus:

Ja, det är det arbetet du behöver göra.

Känslor flödar automatiskt ut när blockeringarna har tagits bort

Jesus:

Det faktiska kännandet av känslan behöver vi inte oroa oss över så mycket, eftersom när vi väl har frigjort tillräckligt med blockeringar för att känna känslan, så kommer känslan flöda ur oss naturligt precis som hos ett barn. Så vi behöver inte oroa oss över att nå fram till den faktiska känslan.

Det vi behöver bekymra oss om är ifall vi är ödmjuka inför sanningen; har vi en önskan om att älska här, har vi en önskan om att leva i harmoni med Guds sanning och kärlek? Tittar vi på allting ur Guds perspektiv snarare än vårt eget? Det är de verkliga frågorna vi behöver fokusera på i början, därför att det hjälper oss att exponera alla blockeringar och sedan kan vi känna dem när vi väl har exponerat dem. Vi kan känna dem och när vi väl känner dem så frigörs blockeringarna, och när blockeringarna väl har frigjorts – och kom ihåg att alla blockeringar är känslor – när de väl har frigjorts så kommer den kausala känslan att flöda naturligt. Den kommer alltid flöda. Vi behöver inte oroa oss för det; den kommer bara att komma ut ur oss.

Så jag har varit med om många tillfällen när jag bara stått och lagat till någon måltid, och så plötsligt börjar jag bara gråta och fortsätter med det. Ofta vet jag vad det handlar om därför att känslan handlar vanligen om något, men ibland vet jag inte ens, och jag låter den bara komma och låter den flöda ut ur mig i den stunden. Så det är allt du behöver göra. När du väl har frigjort tillräckligt med blockeringar så är det detta som händer automatiskt.

Så lösningen, det verkliga jobbet vi behöver göra, är att hitta blockeringarna och vara villiga att se dem och vara sannfärdiga och uppriktiga om dem och vara ödmjuka om dem. Det är det riktiga arbetet, och det är det arbetet de flesta inte vill ägna sig åt.

Maria:

Ja, Gud har skapat ett väldigt bra system där vår själ bara känner helt naturligt, och det är vi som har skapat en massa falska föreställningar och rädslor och beroenden runt om det naturliga tillståndet, eller hur? Jag känner det ibland som att Gud har skapat en perfekt process eller skapelse eller system i min själ och sedan byggdes det upp en massa saker runt om det, och det är där jag lever, långt ifrån den. Allt jag behöver göra är att dekonstruera alla de föreställningar och distraktioner och beroenden som mänskligheten har hittat på som är i vägen för att jag bara ska leva i min själ hela tiden.

Jesus:

Ja, det stämmer. Så det är vad det egentligen innebär att bearbeta igenom känslor. Men jag känner att de flesta inte vill ha något av det där, och det är därför de fortsätter ställa samma fråga. De vill inte vara sanna och ärliga om det, vara ödmjuka, se på det ur Guds perspektiv.

Under en dag har vi, som du vet, mängder av samtal med folk, varav alla vanligen blir upprörda på oss i vartenda samtal. För det mesta är det för att de är helt och hållet i sitt beroende, och när vi säger det till dem så blir de arga. Senare kanske de ser det men i början blir de vanligen arga.

Och du måste verkligen ställa frågan: ”Vill de verkligen veta vad som pågår inom dem emotionellt?” Och jag skulle behöva svara att nej, det vill de inte, för när någon säger åt dem vad som pågår inom dem emotionellt så förnekar de det fullständigt, totalt.

Så om de förnekar det med någon som säger det till dem, så kommer de definitivt förneka det med Gud, för Gud försöker ge dem en känsla inför det. Och om någon säger dig rakt upp och ner vad problemet är och du förnekar det, så kommer du aldrig få kontakt med Gud som försöker ge dig en känsla om det. Så självklart kommer du inte bearbeta dig igenom dina verkligt kausala känslor på det viset.

Så det finns många som vi känner som har lyssnat på oss nu i fem eller sex år eller vad det är, och i själva verket så har de inte påbörjat den här processen ännu. De har bara hört en lång rad av Guds sanningar, varav ingen har kommit in i deras hjärta ännu, eftersom de inte kan komma in i deras hjärta när det finns så mycket rädsla och beroenden i deras hjärta. Och där finns en total ovilja i dem att se verkligheten om deras sanna, emotionella jag och vilka krav som kommer ut ur deras själ och vilka förväntningar de har och hur mycket raseri och ilska de har och så vidare. Tills du kommer igenom de barriärerna så kommer du inte bearbeta några känslor – du kommer bara känna självbedrägliga känslor.

Maria:

Bra ämne för en annan fråga, så vi går vidare.