Behöver vi tänka på en situation för att kunna få kontakt med känslorna som hör samman med den situationen?

Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Behöver vi tänka på en situation för att få kontakt med känslorna som hör samman med den situationen?

Jesus:

Ja, det är ett intressant ordval i den här frågan. De ord som har valts är: ”Behöver vi tänka på en situation för att få kontakt med känslorna som hör samman med den situationen”. Om vi skulle ha bytt ut de orden till: ”om vi vill” känna i en situation, så kommer vi in i kännandet av känslorna i den situationen. Du förstår, hela konceptet med att behöva göra något drivs vanligen på av en underliggande önskan om att du egentligen inte vill göra det, men du känner att du behöver göra det.

Maria:

Att du måste.

Jesus:

Du känner att du måste. Så ja, svaret på frågan är ja, självklart. Du behöver tänka på en situation för att få kontakt med känslorna i den situationen, för om du inte tänker på situationen, om du inte vill tänka på situationen, så kommer du redan ha en emotionell förnekelse av situationen, och därför kan du inte känna känslorna som hör samman med situationen.

Maria:

Så faktum är, du säger att faktum är att när vi inte redan tänker på det så betyder det att vi vill trycka undan det.

Jesus:

Det stämmer, och att till och med fråga oss själva: ”Behöver jag göra något?” säger mig att jag inte vill göra det.

Maria:

Ja, jag förstår vad du menar.

Jesus:

Och det jag säger till människor är att såvida du inte vill känna i en situation så kommer du inte tänka på situationen.

Maria:

Det är väldigt intellektuellt alltihop. Hur är det med de gångerna då du bara har en känsla, du attraherar något så börjar du sörja eller darra eller något, du har en känslomässig respons som uppenbarligen har att göra med en situation som inte är den där du befinner dig just nu?

Jesus:

Nej, men den du befinner dig i just nu har triggat något i dig.

Maria:

Ja.

Jesus:

Så du tänker på den situationen, du tillåter tankarna att komma på den situationen.

Maria:

Okej, jag förstår vad du menar.

Jesus:

Förstår du vad jag menar? Så en person börjar känna när de tillåter tankarna att komma på situationen. Olyckligtvis så tillåter de för det mesta bara tankarna på den nuvarande situationen – den som har triggat något i dem – de tillåter inte tankarna att komma om alla de situationer i deras förflutna som har utlöst samma känsla som de har lagrat. Så det är en del av vårt problem. Och orsaken till att de inte tillåter tankarna på situationerna ur det förflutna att komma som har utlöst samma känsla, är för att de inte vill det.

”Att behöva” göra något indikerar en bristande önskan om att göra det

Jesus:

Så ja; de behöver men vill inte. Så det hjälper dig inte att du behöver det. Du behöver komma till en punkt där du vill, där du vill känna igenom situationerna och vill tänka på dem.

Så med andra ord har många av oss haft upplevelser i barndomen som vi vill glömma. Vi behöver komma ihåg dem, men vi vill glömma dem. Så vad kommer hända? Vi kommer glömma dem, och fram till dess att vi vill minnas dem så kommer det förbli så.

Men, lagen om attraktion kommer föra med sig händelser som gör att minnet av de situationerna triggas igång. Så med andra ord kommer något hända i nutid som får oss att komma ihåg en liknande situation som hände i det förflutna. Men jag vill glömma av den, uppenbarligen vill jag inte komma dit. Så ja, du behöver göra det, men den verkliga frågan är inte om jag borde behöva göra det, det är att jag behöver veta hur jag kan vilja göra det. Hur ändrar jag det till att vilja göra det? Det är den verkliga frågan.

Maria:

Ja, eftersom vi har pratat i andra samtal nyligen om hur tankarna drivs av känslor. Så om vi inte tänker naturligt på något eller om vi är investerade i att undvika att tänka på något så finns det en känsla där…

Jesus:

Som säger att jag inte vill tänka på det.

Maria:

Som säger att jag inte vill. Så det är det du säger att vi behöver ta itu med.

Jesus:

Det stämmer, så istället för att oroa mig över om jag behöver tänka på något, så behöver jag fråga mig varför jag inte vill tänka på det? Det skulle vara mer produktivt. Problemet med att fråga eller intala mig själv att jag behöver göra något är ganska ofta att allt det gör är att påminna mig om hur mycket motstånd jag har mot att göra det.

Maria:

Och jag känner att det är som en plikt.

Jesus:

Och jag känner att det är som en plikt.

Maria:

Och jag känner mig pressad och sedan känner jag mig bara ”blaha”.

Jesus:

Ja, och du känner det som att någon manipulerar dig och styr dig, och ofta är det dina egna definitioner av vad som är rätt och fel som manipulerar och styr dig, men du känner att du måste göra något när du egentligen inte vill göra det.

Det är lite som att, du hör ofta om situationer där mannen går på sta’n och kollar in en kvinna, till och med när hans hustru går bredvid honom, och han kollar in en annan kvinna. Ja, han vill göra det. Han kanske tänker att: ”Åh, det är hemskt att jag gjorde så där, jag behöver förändras”, men vill han det? Och om han verkligen vill det så kommer han märka varför han gör det; vad inuti honom får honom att känna sig dragen till att göra det? Han kommer vilja göra det. Så han kommer vilja tänka på de situationerna. Han kommer inte känna det som att han måste. Han kommer inte känna det som att han behöver göra det, han kommer att känna det som att han vill göra det, och det är det vi allihop behöver göra när det gäller allt detta.

När vi säger: ”Jag behöver” så förändrar vi i själva verket inte något i vår själ. När vi väl börjar känna att vi vill göra det och inte intalar oss att vi behöver göra det, utan känner att vi vill göra det, så förändras saker väldigt snabbt.

Det här är huvudorsaken till att de flesta inte förändras: det är för att de försöker göra behövandet, det de tror att de behöver göra, men de arbetar inte på varför de inte vill göra det.

Det jag istället föreslår är att arbeta på varför du inte vill göra rätt sak. Arbeta på varför du inte vill älska, varför du inte vill ge kärlek, varför du inte vill ta emot den; varför du inte vill höra sanningen, varför du inte vill säga sanningen, arbeta på varför du inte vill vara ödmjuk inför dina känslor och varför du inte vill låta andra vara ödmjuka inför sina. Arbeta på det, för när du arbetar på varför du inte vill, så kommer du så småningom vilja göra det och när du vill göra det så kommer saker och ting förändras. Men om du fortsätter intala dig själv att ”jag måste” eller ”jag behöver”, så kommer ingenting förändras.