Böcker på svenska

Om du är intresserad av att beställa någon av de titlar som jag ger ut privat (bland annat Through the Mists-trilogin på svenska och samlade verk med översättningar av Jesus och Marias/Divine Truths seminarier, kanaliseringar med mera, så kan du klicka på bilden här nedanför och komma till min nya samliingshemsida Nionde sfären, där du hittar Bokhandeln (läs gärna under menyrubriken “Översättningarna” också för mer information om publiceringen av Divine Truth-materialet i olika format).

Varmt välkommen till den nya hemsidan! (Denna och min andra hemsida håller just nu på att slås samman till en samlingshemsida, för att ge ett bättre och enklare fokus där jag kan ägna mig åt till exempel bokutgivningen i högre grad).