Donationer

Det översatta materialet som presenteras på den här hemsidan finns också i engelska originalversioner på divinetruth.com.

Syftet med hemsidan är att i olika format återge allt engelskt material som finns tillgängligt på Divine Truth:s hemsida även på svenska, för att bidra till att Guds sanningar blir tillgängliga på det egna uppväxt- och hjärtespråket för alla oss som är intresserade. Flera har sagt att de tar till sig innehållet på ett helt annat sätt när de kan läsa det på svenska, och även att de förstår innebörden av många ord lättare på det här viset, vilket ger en extra glädje att veta under arbetets gång!

Om du känner att du vill stödja arbetet med hemsidan och bokutgivningen:

Ibland vill personer stödja arbetet med detta ekonomiskt och donera ett belopp, och det finns möjligheter till det via banköverföring (8299-0, 603 832 096-3, Swedbank) eller via Swish (0767 932 892).

Du kan också gå till min andra hemsida, Anneli Skriver/erkkonen.one och genomföra din donation via kort.

Jag blir jätteglad för varje donation som dyker upp – det känns som att vi blir många fler då som engagerar oss i allt det här roliga, viktiga, fina och spännande!

Observera att frågor, beställningar m.m. hänvisas till min e-postadress: anneli @divinetruth-svenska.se (ta bort mellanslaget).
Bokföringsmässigt hanteras intäkterna som en hobby och deklareras samt beskattas därefter.

Divine Truth i Australien

Divine Truth är en ideell organisation (ett icke vinstdrivet företag, juridiskt sett) som grundats av Jesus och Maria Magdalena, som i vår tid fötts och lever som A.J. (Alan John) Miller och Mary Suzanne Luck i Australien. De ger sedan 2007 ut allt sitt arbete och allt material helt kostnadsfritt till de som är intresserade, och både de och deras verksamhet samt flera av deras övriga medarbetare lever helt på frivilliga donationer från de som vill bidra till deras arbete med att sprida “Divine Truth” – Guds sanning till alla som vill höra. Du hittar en länk där du kan donera direkt till dem på deras hemsida om du skulle vilja: divinetruth.com, under “Donations”.

Hur hör den här hemsidan ihop med Divine Truth?

Arbetet med flera av de svenska översättningarna som publiceras på den här hemsidan har skett i samarbete med Divine Truth i Australien, men den svenska hemsidan är helt fristående och ska inte ses som en del av den australiensiska verksamheten, utan drivs som en helt ideell och separat verksamhet, som endast startats och drivs på mitt eget initiativ.

Då Jesus och Maria ännu inte har någon svensktalande volontär så har de inte kunnat se över all text på den här hemsidan för att bekräfta att översättningarna och innehållet överensstämmer med innebörden på engelska, vilket innebär att alla översättningar här står helt under mitt ansvar och ska ses som oberoende från Divine Truth. Avsaknaden för närvarande av volontärer som kan svenska är också orsaken till att de inte länkar till den här hemsidan eller publicerar mer material på svenska på sin egen hemsida. Vi hoppas på att någon kan och vill fylla ut den rollen i framtiden!

Vi är flera översättare

I väntan på uppgifter här på hemsidan om hur donationer kan ges till Anita Tännström och Eva Lindberg så är ni välkomna att mejla till mig på: anneli@ divinetruth-svenska.se (ta bort mellanslaget först). Jag vidarebefordrar era mejl till rätt person så att de kan ge er dessa uppgifter direkt om de vill. De kan också kontaktas direkt via Anitas YouTube-kanal och via Evas blogg (klicka på deras respektive namn här ovanför så kommer du till dessa).

Tack till dig som bidrar till att göra allt detta möjligt!

Anneli Erkkonen,
översättare och administratör av hemsidan Divine Truth på svenska

Foto: phrawr

Donationer mottagna 2017-2019:

  • 100 kr

Donationer mottagna juli-december 2019:

  • 200 kr, 500 kr, 300 kr, 200 kr

Utgifter/kostnader (Anneli) 2017-2019:

  • Domän, hemsidehosting: c:a 1 000 kr per år, totalt 3 000 kr
  • Boktryckning, 17 ex. av “Sanningen om…” + 3 provex. av “Känn igen Guds sanningar” (880 kr)
  • Bokporto för utskick av beställda böcker: 120 kr
  • Vimeo-abonnemang för säkerhetskopiering av Divine Truths videor, i händelse av att YouTube skulle stänga ner deras konto. Jag håller för närvarande på att byta ut och avsluta Vimeo för det här ändamålet mot det decentraliserade och helt kostnadsfria plattformsprotokollet LBRY (Library). Kostnad för Vimeo: c:a 1 000 kr årligen, totalt 3 000 kr för de tre år jag haft det kontot.
  • Totalt fram till och med juni 2019: c:a 6 880 kr.

Kostnader juli-december 2019:

  • Abonnemang divinetruth-svenska.se 1 100 kr inkl lagringsutrymme
  • Beställda böcker från tryckeriet, 9 ex c:a 550 kr inkl frakt
  • Porto två paket: c:a 120 kr

_____________________________________________________________________

2020 Januari – december – Mottagna donationer

300 kr, 1 000 kr, 300 kr, 600 kr, 400 kr, 1 000 kr, 250 kr, 475 kr, 500 kr, 120 kr, 500 kr, 300 kr, 400 kr, 150 kr, 300 kr, 450 kr, 600 kr = 7 545 kr

2020 Januari – december – Utgifter

Hyra möteslokal 600 kr
Fika + resekostnader till möte 800 kr
Hemsida 1 359 kr
Bokbeställningar från tryckeriet inkl. frakt, 112 böcker: 560, 533, 688, 382, 1 384, 488, 887, 342, 542 kr (frakter ut till enskilda mottagare 63, 63, 55, 66, 121, 66, 165, 49, 49, 99, 90 kr)
Fotolicenser bokomslag 5 x 500 kr
Webblicenser foton 287 kr
Extra bandbredd för uppladdning av Divine Truth-material till LBRY: 200 kr x 12 mån.
Bokemballage 771 kr
Name Your Price (e-butikstillägg för donationsalternativ i kassan) 499 kr (har valts bort inför 2021, då jag ändrat upplägget på bokbeställningarna till vanlig e-postkontakt istället) c:a 490 kr
Säkerhetstillägg till hemsidan c:a 800 kr
= 17 198 kr

2021 Mottagna donationer under januari-juni
(Vill bara tacka dig/er som donerade 10 000 kr nyligen – jag kan inte se vem som gjort donationen, men tackar istället här och hoppas det når dig/er den här vägen istället!
Jag är väldigt tacksam för alla donationer, men det här var både en så fantastisk synkronicitet och en så stor summa att jag ville ge ett speciellt tack!)

10 000 kr, 1 000 kr, 1 000 kr, 500 kr, 350 kr, 350 kr, 2 000 kr, 800 kr, 300 kr = 16 300 kr

2021 Kostnader januari-juni

(kommer snart)

2021 Mottagna donationer under juli-december

(kommer snart)

2021 Kostnader juli-december

(kommer snart)