FAQ – Hur kan jag frigöra ilska som varit undantryckt i många år? Hur kommer jag förbi det här stora hindret?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

Maria:      Vår nästa fråga kommer från – jag vet inte vem det kommer från – men återigen har vi ett stycke, så jag ska läsa det för dig.

                De säger: “Hur kan jag frigöra ilska som varit undantryckt i många år? Jag verkar inte kunna acceptera den här ilskan emotionellt ens när jag vet att det är det enda sättet för mig att komma framåt. Hur kan jag acceptera ilskan som kommer lyfta taket av mitt slott, och kommer det hjälpa mig att frigöra mig och bli fri? Hur kan någon ta itu med ilska när vi alltid har visat upp en annan personlighet?”

Fasad.

Maria:      ”Är det för att jag måste förlåta och jag inte är redo (utropstecken, utropstecken) att göra det? Jag vet att jag behöver göra arbetet själv och att ingen annan kan göra det åt mig, men hur kommer jag förbi det här stora hindret?”

Tja, frågan i sig själv påvisar återigen många av felen i tänkandet här, och som orsakar att den här personen förblir blockerad vad gäller att bearbeta ilskan. Om vi ser på några av uttalandena som görs; först om vi går till uttalandet att: ”när jag är redo”, som i att när kommer jag vara redo eller är jag redo eller kommer jag någonsin bli redo…

Maria:     Jag är inte redo.

Jag är inte redo, alla de sakerna; de uttalandena säger att du inte är redo; de är bara en ursäkt som ska få undan dig från ansvaret i att ta kontroll över ditt eget liv. Närhelst du säger att du inte är redo så säger du i princip att: ”Jag vill inte ta kontroll över mitt eget liv”, för när du bestämmer dig, verkligen bestämmer dig med ett rent hjärta att du vill ta kontroll över ditt eget liv, så kommer du göra det.

Och det är inte någon magisk lösning eftersom du blir redo genom en hel rad processer; attraktionslagen kommer dock föra med sig en hel rad processer till dig som så småningom kommer tvinga dig att vara redo. Men till och med då kommer du fortfarande behöva fatta beslutet och göra valet, genom att använda din egen vilja att agera för att arbeta dig igenom något emotionellt.

I fallet med den här personen, återigen är det en dam kan jag känna som kämpar med ilska och raseri, och hon säger att hon har tryckt undan ilskan och raseriet i många, många år. Ja, det är ett problem, undantryckandet av ilska och rädsla i många, många år är ett problem. Emellertid så tycker hon om att ha ilskan och raseriet inom sig, eftersom om hon inte gillade det skulle hon frigöra det, så hon gillar det.

Så det jag skulle göra först är att undersöka orsakerna till varför det är acceptabelt för henne att ilska och raseri finns inom henne, vad hon får ut av att ha ilska och raseri inom sig, och hon kommer märka att människor automatiskt är rädda för henne, och hon gillar det eftersom det ger henne kontroll över situationer som hon annars inte skulle ha kontroll över. Så det hon behöver göra är att undersöka med ett rent hjärta vilka de verkliga orsakerna är till att hon gillar att vara arg eller varför hon gillar att ha ilska inom sig åtminstone, och det kommer finnas många känslomässiga orsaker till varför en person vill känna och aldrig frigöra sin ilska; mycket har att göra med känslor av svaghet. De känner att ilskan får dem att känna sig starka och kraftfulla, och de är ovillig att känna sig svaga och maktlösa, så de blir beroende av att ilskan stannar kvar i dem, men det finns också – den här damen har en del skuldkänslor över att ilskan stannar kvar i henne.

Maria:     Det har hon.

Det har hon, så det är en indikation på att det förmodligen har varit några upplevelser i hennes barndom där ilska fördömdes eller dömdes ut på något vis, eller till och med att hon bestraffades, så hon är rädd för att uttrycka den.

Maria:     Japp.

Hon kommer någon gång behöva gå igenom vidkännandet av många av de här känslorna för att börja känna sin ilska, och till och med när hon börjar känna sin ilska så kommer hon behöva vara väldigt försiktig, eftersom om hon inte är försiktig så kommer hon använda sin ilska som ett verktyg för att känna sig kraftfull, snarare än att bara känna sin ilska ensam i ett sovrum och frigöra den, så att hon kan komma till beroendet som finns under den. Det finns alltid ett beroende under ilskan.

Maria:      Det är väldigt intressant, eller hur, hur du har talat i många seminarier, sagt till folk att du behöver frigöra din ilska. Som, du använder ofta frasen: ”Ta fram slagträet och gå ut och slå på boxningssäcken eller vad det nu är”.

Ja, den här kvinnan har inte ens försökt göra det känner jag, och skälet till det är att hon rättfärdigar att behålla sin ilska kvar inom sig. Så hon vill egentligen inte ens försöka frigöra den, och det är ett problem.

Maria:      Så det verkar utifrån vad du säger som att bara handlingen med att ta fram slagträet och slå mot något inte nödvändigtvis är hur vi sedan kommer frigöra ilskan?

Inte i det här fallet.

Maria:      För vi måste arbeta oss igenom de investeringar vi har i att upprätthålla det du nämnde, saker som kontroll och att känna styrka.

Ja, hon undertrycker sin ilska till en början, så hon behöver se på sina föreställningar om varför hon behöver trycka undan ilskan.

Maria:     Så det skulle kunna handla om fasad och sådana saker.

Det handlar mycket om fasad, ja, om att vilja upprätthålla en fasad, om att vilja se bättre ut än hon faktiskt känner sig inombords, och hålla fast vid känslan av att ifall folk ser hennes verkliga ilska och verkliga jag, och hur arg hon faktiskt är så skulle ingen älska henne och ingen skulle ta hand om henne, och det finns många andra orsaker till varför hon skulle trycka undan sin ilska, och hon behöver vara uppriktig om att hitta dem, och för stunden är hon inte uppriktig i att hitta dem. Hon behöver utveckla en uppriktighet i att hitta orsakerna till varför hon undertrycker sin ilska.

Det andra hon behöver göra är att hitta orsakerna till varför hon motsätter sig sin ilska, och undertryckande och motstånd är inte alltid samma sak, de har inte alltid samma orsaker. För en del personer så kan de motsätta sig ilskan av en annan orsak än de undertrycker den, så ibland trycker vi undan den på grund av hur andra kanske kan känna och vi motsätter oss den eftersom vi kanske känner oss dåliga eller rädda för att vi faktiskt kommer göra något verkligt dumt när vi är arga eller något sådant, och det är olika rädslor som får oss att ha ett motstånd. Så hon behöver se på hur själen fungerar vad gäller aspekten med undertryckande och motstånd, eftersom det är de sakerna som hindrar henne från att känna sin ilska, och hon behöver titta på föreställningarna hon har om orsakerna till varför hon tror att hon borde trycka undan och motsätta sig sin ilska.

Och hon behöver vara uppriktig i den här processen när hon gör det, då kommer hon åtminstone börja uttrycka en del ilska, och sedan kommer hon behöva vara väldigt försiktig eftersom inuti henne kommer det finnas en del känslor där hon vill hålla kvar ilskan, eftersom den känns kraftfull och i kontroll, och det kommer finnas en frestelse för henne när hon börjar uttrycka sin ilska att hon använder den för att få makt och kontroll, snarare än att faktiskt gå in i sitt sovrum och privat eller på ett privat vis uttrycka sin egen ilska och bara få kontakt med själva raseriet. Så det är så jag skulle föreslå att hon väljer att agera.

Hon kommer märka att det är ganska svårt att göra det här, och det finns många orsaker till det: en person som har tryckt undan ilska i åratal har uppenbarligen en del ganska stora investeringar i det undertryckandet, och såvida hon inte är verkligt uppriktig om vilka de investeringarna är så kommer det vara väldigt, väldigt svårt för henne att tillåta sig att uppleva sin ilska, men hon måste förstå att det har med hennes vilja att göra. Hon kommer behöva en stark vilja för att komma till den platsen, och det spelar ingen roll, det kommer inte finnas någon annan magisk lösning. Det kommer inte finnas någon eller någon händelse som kommer dit och får henne att plötsligt göra det helt magiskt. Hon kommer behöva låta attraktionslagen föra med sig händelser till henne, men hon kommer fortfarande behöva mjukna inför känslan av ilska som hon har i ett vidkännande, och tillåta uttrycket av det på ett privat sätt så att hon inte hamnar i kontakt med de andra beroendena av att ha makt och kontroll. Så det kommer vara en ganska svår process för henne att börja göra det.

Självklart kan hon be Gud att hjälpa henne, att föra händelser till henne som utlöser hennes ilska så att hon kan se med större uppriktighet på sin ilska. Hon kan be sina guider om hjälp så att de påminner henne om att inte gå till maktplatsen och inte gå in i att vilja ha kontroll över andra när hon upplever sin ilska, utan snarare förflytta sig till en plats som är trygg och som håller andra trygga när hon upplever sin ilska, men hon behöver också förstå att hennes ilska drivs av beroenden och rädsla, och någon gång behöver hon komma bortom sin önskan om att förbli arg och komma mer till en önskan om att känna beroendet som driver på den, och sedan komma in i rädslan som styr beroendet som driver på hennes ilska.

Och det kommer innebära att mjukna inför en hel del känslor som hon inte är redo att mjukna inför för stunden. Jag vet att hon inte är redo eftersom hon trycker undan ilska. Om hon inte tryckte undan sin ilska så skulle hon känna sin ilska, vilket betyder att hon är redo att känna sin ilska, att hon vill känna ilskan i sin själ. För närvarande vill hon inte känna ilskan i sin själ, så jag skulle titta på varför hon inte vill känna ilskan i sin själ. Vilka är hennes inre rättfärdiganden för att behålla ilskan inom sig?

Maria:      Så varför hon tänker att det är en bra idé att förbli som hon är, snarare än att förändras.

Det stämmer, och hon kommer ha väldigt starka emotionella investeringar, varav en del involverar andra personer, och andra som involverar henne själv vad gäller orsaken till att hon vill att ilskan stannar kvar i henne. Lösningen är att tillåta sig att känna varenda en av dem. När du känner dem så frigör du dem från dig och när de väl frigörs från dig så börjar du känna ilskan lättare och sedan måste du vara försiktig med hur du upplever din ilska, och du måste börja se beroendet nu som driver på ilskan, och börja känna beroendet, och ditt rättfärdigande av den raseribaserade responsen på beroendet som inte uppfylls.

Maria:      För mig verkar det som att det finns två sätt som vi kan uppleva ilska på, och det ena är på ett sätt som är rätt så skadligt för andra och det andra är ett sätt som känns ganska smärtsamt för oss själva, men som inte skadar andra.

Men som inte skadar andra, ja.

Maria:      Och det andra stället är det ställe där förändringar sker, vi får mer kontakt med våra beroenden, rädslan är mer uppenbar, de sakerna.

Ja, det finns ett vackert ställe i Bibeln och där står det: ”Var arg men synda inte”. När vi syndar betyder det att det är när vi gör något för att skada andra eller skada oss själva i vår ilska. Många gör det också … många blir så arga på sig själva att de är villiga att begå självmord eller skära sig och göra andra saker mot sig själva; båda de handlingarna är synder. Du behöver sluta göra sådana saker som inte är i harmoni med kärleken till dig själv eller andra, och bara känna ilskan, och det är dit de flesta återigen inte är redo att gå.

Det är inte redo att känna smärtan som ingår i att känna ilska. De vill agera ut sin ilska och börja skylla på omgivningen, någon utanför dem för deras ilska, eller till och med skada sig själva för att de har ilskan, snarare än att faktiskt bara känna ilskan som en känslomässig upplevelse. Det mest kärleksfulla att göra med ilska är att känna den som en emotionell upplevelse och hitta det underliggande beroendet som täcker över rädslan, eftersom det är beroendet som täcker över rädslan som orsakar rättfärdigandet för raseriet, och vi behöver hitta det och vi behöver vara uppriktiga i att hitta det.

Maria:      Och det verkar som att vi också behöver vara uppriktiga i att bryta ner fasaden som vi har kring vår ilska.

Det stämmer.

Maria:      Den här damen säger att hon är van vid att visa upp en annan personlighet inför andra och många människor, många av oss…

Och det finns mycket rädsla i det, så det finns i henne, det finns rädsla för ilska och hennes rädsla för ilska handlar mycket om saker som att vad kommer hända med henne om hon upplever den? Hur kommer andra uppfatta henne? Kommer hon bli bestraffad? Kommer hon misshandlas våldsamt om hon känner känslan av ilska? Och alla den sortens känslor kommer ur vår barndom vanligen, där vi har misshandlats våldsamt när vi känt oss arga eller där vi var rädda för att kärleken skulle dras undan ifrån oss när vi blev arga och så vidare. Och allt det här är känslor som behöver upplevas innan en själsförändring kan äga rum.

Och det spelar ingen roll hur mycket du upprätthåller en fasad och försöker agera kärleksfullt, den verkliga själsförändringen kommer inte att inträffa förrän du känner dig fram genom de känslorna och utvecklar en önskan, och för att göra det behöver du uppenbarligen utveckla en önskan om att känna dig igenom de känslorna snarare än att återgå till fasaden. Så det vi märker att många försöker göra är att de vill återgå till fasaden; det är som att – här har vi en fasad till. Vi hade nyligen en mejlväxling med någon, och vi berättade om hennes fasad för henne. Hon mejlar tillbaka en annan fasad. Och vi berättar för henne om den fasaden, hon mejlar tillbaka en annan fasad. När kommer du ge upp fasaden och bara säga att du är riktigt arg och sluta låtsas att du egentligen har det under kontroll och inse att du inte har en aning om vad som pågår?

Maria:      Det är så tokigt eller hur, eftersom vi naturligt svarar på en person med mindre fasad, och ändå är de flesta av oss så investerade i att behålla vår fasad, eller hur?

Det stämmer, javisst, och vi har alla möjliga emotionella orsaker till varför vi vill behålla den emotionella fasaden. Så vi behöver sluta fokusera, sluta fokusera på själva fasaden och börja fokusera på varför vi önskar behålla den, och det kräver en del uppriktiga analyser av oss själva emotionellt. Du behöver känna igenom vad du får ut av fasaden. Du får andra personer att tro att du är någonting du inte är.

”Är det inte underbart?” är vad du tänker, men jag kan tala om för dig, att många som är investerade i en fasad på Jorden efter att de gått över till andevärlden blir fullständigt chockade, eftersom de inser att det inte finns något sätt att behålla fasaden längre, och det enda sättet som de kan behålla fasaden på är genom att komma tillbaka till Jorden och vara osynliga för andra, eftersom alla som de träffar i andevärlden ser exakt vilka de är. Ingen fasad, och det är därför många blir kvar på Jorden, eftersom de hatar tanken på att alla kan se dem, och de skulle hellre stanna här på Jorden där ingen kan se dem eftersom de aldrig någonsin vill arbeta sig igenom sin önskan om att ha sin egen fasad.

Och vi fortsätter betona det här i sådana här frågor om känslor – det är avgörande att använda din vilja när du ska lösa ett problem; du behöver använda din vilja. Du behöver ha en önskan om att ta itu med de här problemen innan de någonsin kan lösas, och det är här jag ser de flesta kämpa med att använda sin vilja – de vill ha en magisk lösning, de vill att någon ska komma dit och rädda dem, de vill att någon ska bota dem utan att de behöver göra något, de vill ha ett piller för sina problem snarare än att faktiskt inse vad som har orsakat problemet inom dem, och känna smärtan som hör ihop med det.

Maria:     Okej, jättebra, tack så mycket.

Tack!