FAQ – Kvalitet 11: Hur ser en själsbaserad förståelse av att det leder till påföljder eller konsekvenser om jag inte lever i harmoni med Guds sanning ut i mitt personliga liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar:

Ja, det finns så många saker som skulle kunna sägas här, förstås. Först skulle jag förstå att varje gång jag upplever personlig smärta eller personligt lidande, vare sig det är fysiskt eller emotionellt eller andligt, så betyder det att jag har gjort något i det förflutna, eller så fortsätter jag i nuet att göra något som inte är i harmoni med en viss av Guds sanningar, och om jag såg till att bli i harmoni med just den av Guds sanningar så skulle mina symptom – smärtan och lidandet som jag upplever – försvinna. Så om jag bara förstod den här enda saken om detta, så skulle jag sluta skylla på någon utanför mig för mitt liv, jag skulle sluta skylla på alla runtom mig för min smärta och lidandet. Jag skulle sluta skylla på Gud, jag skulle sluta skylla på religioner, jag skulle sluta skylla på politiker, jag skulle sluta skylla på alla möjliga människor som finns omkring mig, till och med om jag satt i fängelse så skulle jag sluta skylla på mina fängelsevakter för smärtan och lidandet som finns i mitt liv, och jag skulle titta inuti mig själv för att upptäcka hur jag agerade utan att vara i harmoni med kärlek och sanning.

När du väl har arbetat dig igenom just de här sakerna så kommer du märka att hela ditt liv kommer förändras bokstavligen, hela ditt liv kommer förändras. Det hejdar inte människor från att skada dig, men till och med förlåtelse ger mindre smärta och lidande, fysiskt, emotionellt och andligt åt dig själv. Så att använda en annan kärlekslag – förlåtelsen – kan också ge dig mycket frid och mycket kontroll över vad som till synes är en externt styrd situation.

Maria:      Det är väldigt vackert, eller hur? Du har skrivit några anteckningar här, skulle du vilja att jag bara läste upp var och en så kan vi prata om dem?

Javisst.

Maria:      Så den första har du förmodligen precis tagit upp, men jag säger den igen: ”Jag känner emotionellt att varje gång jag bryter mot lagen i Guds sanning, så upplever min själ smärta”. Närhelst jag väljer att agera utan att vara i harmoni med sanningen så väljer jag också smärta. Och jag ville förmodligen läsa upp det för att om vi har en själsbaserad förståelse så skulle vi veta att vi faktiskt gör ett val som ger smärta, närhelst vi agerar utanför sanningen.

Ja, så vi behöver komma att förstå att varje gång jag upplever smärta och lidande, vare sig den är fysisk, emotionell eller andlig, så behöver jag förstå att jag valde att agera utan att vara i harmoni med kärlekslagen på något vis, och det är kanske inte en av lagarna som jag är medveten om, men det faktum att jag har smärta och lidande av något slag indikerar att jag har valt att agera utan att vara i harmoni med detta, och det är här jag kan ta reda på vad det var för lag. Jag skulle kunna börja fundera över det och tänka mycket mer på vad det var för lag som jag faktiskt bröt emot.

Maria:      Javisst, okej. Nästa; ”Jag känner smärta som en demonstration av min egen önskan om att fortsätta bryta mot den gudomliga lagen”.

Ja, så jag skulle förstå att alla Guds sanningar är orörliga objekt, alla Guds sanningar är lagar. Varje gång jag önskar göra något som inte är i harmoni med lagen, så kommer det leda till smärta. Den andra sidan av detta är att varje gång jag känner smärta, så valde jag att leva utan att vara i harmoni med lagen, så jag behöver se på det som ett val, ett utövande av min personliga önskan att leva utan att vara i harmoni med lagen, något hände. Ibland är det andras val som inträffat, så i synnerhet med barn är det fallet när föräldern har orsakat barnet smärta genom förälderns val att agera utan att vara i harmoni med lagen. Om vi verkligen älskade våra barn så skulle vi inte göra det, vi skulle istället välja att se på vad inuti mig själv som kan ha orsakat att barnet upplever den smärta det just nu upplever, vare sig barnets smärta är fysisk, emotionell eller andlig. Så vi behöver förstå de här sakerna.

Självklart finns en komplexitet i allt detta, och det är att andra människor kan ge upphov till att vi skadas, men vårt svar på den skadan kommer att vara ett val som vi gör antingen i eller utan att vara i harmoni med kärleken. Så de skulle kunna välja att skada oss, och om vi väljer att vara i harmoni med kärleken under de omständigheterna, så skulle vår smärta och lidandet bli mycket lägre, och ibland helt undvikas, än om vi valde att svara på ett sätt som inte är i harmoni med Guds sanningar eller Guds kärlekslag.

Maria:      Men det är en väldigt avgörande punkt som du nämnde tidigare, att oftast upplever vi smärta och så skyller vi omedelbart på någon annan. Ibland på grund av en handling de utfört, men ibland till och med när det inte finns någon uppenbar handling, säg att någon har slagit dig, det har inte ens hänt, men vi upplever smärta och många av oss har fostrats så hårt, eller brukade då leta upp någon annan att skylla på.

Självklart, javisst, det är det vi gör.

Maria:     Det försätter oss fullständigt där vi inte är i harmoni med den här sanningen, eller hur?

Det gör det; det betyder att vi inte har en själsbaserad förståelse av den här kvaliteten hos Guds sanning. Du vet, till och med när en insekt biter oss så är genomsnittspersonens respons (smäller till på armen); död insekt, inte att förstå att insekten som biter oss, vilket gett oss litegrann smärta, i själva verket var en följd av något vi redan har valt som inte var i harmoni med kärleken, och det kan vara att vi inte är i harmoni med kärleken till oss själva, eller att vi inte är i harmoni med kärleken till vår omgivning, eller inte är i harmoni med kärleken till andra eller inte är i harmoni med kärleken till Gud. Så verkligheten är den att med många av de här sakerna så tillämpas Guds lagar likvärdigt även när det gäller kärleken till oss själva. Så om vi väljer att agera utan att vara i harmoni med kärleken till oss själva, så blir det en följd som är smärtsam för oss själva och för andra; om vi väljer att agera utan att vara i harmoni med kärleken till andra så blir det följder och vi förstår allt det här, så när insekten biter oss så skyller vi inte längre på insekten när vi väl blivit bitna, vi tänker: ”Okej, det finns en orsak till att jag blir biten hela tiden och det är något inuti mig som inte är i harmoni med kärleken.

Det kan vara ur harmoni med kärleken till mig själv, det kan vara ur harmoni med kärleken till andra, det kan vara ur harmoni med kärleken till min omgivning, inklusive kärlek till insekter, eller det kan vara ur harmoni med kärleken till Gud; jag behöver bara upptäcka vilken av dem det är. Med andra ord kommer sanningen hjälpa mig att inte längre bli biten av en insekt.

På Jorden tror vi inte att vi kan sluta bli bitna av insekter, men i själva verket kan vi det, om vi bringar allting inuti oss själva till att vara i harmoni med kärleken, då blir vi inte längre bitna av en insekt. Till och med bettet från en insekt är en indikation på att något inuti mig själv inte är i harmoni med kärleken, men vi ser det vanligen inte ur det perspektivet. Det vi gör är att vi dödar insekten eller skyddar oss själva från insekten, men i slutänden tar vi inte itu med den underliggande emotionella orsaken som gett upphov till vår smärta, och i det här fallet även om det var en mindre bit smärta som gav upphov till vår smärta. Och om vi gör det med insekten, vad tror du att vi kommer göra med en människa? (Skrattar) Vad tror du att vi kommer göra med någon som faktiskt har en fri vilja? Insekten har inte någon fri vilja, insekten svarar på vår egen vilja, där en annan person har en egen fri vilja, och om de angriper oss och skapar fysisk smärta för oss – vad kommer vi då att bestämma oss för att göra där?

Ja, om vi agerar i harmoni med kärleken så kommer vi alltid att få bästa möjliga omständigheter och resultat; om vi agerar i harmoni med att förstå alla Guds sanningar så kommer vi alltid få bästa möjliga resultat; så det är avgörande att vi lär oss att upptäcka vad som är Guds sanningar, och avgörande att vi lär oss det eftersom vi skapar mindre smärta och lidande för oss själva fysiskt, emotionellt och andligt.

Maria: Och utifrån vad du säger när vi har en själsbaserad förståelse av att det leder till påföljder eller konsekvenser om vi inte lever i harmoni med Guds sanning, så betyder det inte nödvändigtvis att vi inte kommer att få några påföljder eller konsekvenser längre, men vi har en förståelse i vår själ …

Kan du säga den meningen igen?

Maria:     (Skrattar) Tja, jag kanske ska formulera det som en fråga.

Om du tar allt i ditt personliga liv och bringar det till att vara i fullständig harmoni med Guds sanningar och Guds kärlek, så kommer du inte att uppleva någon smärta eller något lidande alls.

Maria:     Ja, jag förstår …

Till och med om någon angriper dig och skadar dig eller försöker tortera dig, så kommer du kunna kringgå smärtan och lidandet som kan vara följden.

Maria:      Men innan dess; vi kan ha en själsbaserad förståelse av den här enstaka sanningen och det kommer betyda att närhelst vi stöter på smärta och lidande, så kommer vi automatiskt använda en förståelseprocess.

En personlig process.

Maria:      Ja, av vad som är en annan av Guds sanningar, som jag inte har en själsbaserad förståelse av ännu, som orsakar min smärta och mitt lidande. Så jag ville bara säga …

Kan jag kanske få ge er ett exempel på detta?

Maria:     Japp.

En sak jag har behövt lära mig personligen är hur jag ska kunna älska mig själv, det har i själva verket varit mitt största problem. Mitt största problem i att återvända till Jorden har varit att börja älska mig själv igen så som Gud älskar mig, och jag är fortfarande inte alls i harmoni med detta, just nu i livet, eftersom jag fortfarande upplever smärta och lidande och det händer direkt som du vet, varje gång jag inte älskar mig själv så får jag ögonblickligen ett smärtsamt resultat som i allmänhet visar för mig: ”Åh, där kommer det igen, jag var inte kärleksfull mot mig själv igen”, och ”Där kommer det igen, jag var inte kärleksfull mot mig själv igen”, så vanligen är det inte bara problem med andras kärlek till dig, det är problem med din kärlek till andra, där du älskar dig själv och du älskar din omgivning och jag har pratat med människor förut om de fyra olika områdena av kärlek.

Först är det hur andra älskar andra, så är det hur andra älskar dig och så är det hur du älskar andra och sedan är det hur du älskar dig själv, och alla dessa saker måste föras till att vara i harmoni med kärleken om vi vill uppleva en smärtfri och vad som är motsatsen till en existens med lidande.

Maria:     (Skrattar) Härligt, avkopplat, lyckligt …

En existens med noll lidande; vi behöver föra alla dessa specifika aspekter av kärlek till att vara i harmoni om vi verkligen vill uppleva den här sanningen som vi har pratat om i den här kvaliteten.

Maria:      Javisst, okej. Nästa: ”Även om jag ännu inte känner Guds sanning, så väljer jag att agera i harmoni med sanningen.”

Ja, så vi kan höra en sanning och vi kan höra den och känna att det är sant, utan att ännu känna att det är sanningen, så med andra ord vet genomsnittspersonen med säkerhet att det inte är bra att gå och döda någon, det skulle vara att fastställa en sanning, vi känner att det inte är bra att gå och döda någon eftersom det skadar dem och sårar dem och det finns alla möjliga orsaker till att vi vet att det är sant. Vi kan känna under vissa omständigheter att vi skulle vilja döda en del personer (ler) beroende på hur vi mår, men eftersom vi nu väljer att agera i harmoni med en av Guds sanningar så väljer vi, även om vi ännu inte känner nödvändigheten att leva i harmoni med den emotionellt, så väljer vi att leva i harmoni eftersom vi vet att det är sant ur ett intellektuellt perspektiv. Det kommer att få ett mycket bättre resultat än om vi bara följer känslan.

Maria:      Ja, och även på grund av det du säger här i anteckningarna; jag har en själsbaserad förståelse av att om jag agerar utan att vara i harmoni med den, så kommer jag att få smärta och lidande. Så även om jag inte helt har tagit emot sanningen i min själ, så har jag den här andra i min själ som säger åt mig, ”Hallå, jag har en lista med mått på hur du ska veta vad som med sannolikhet är sanningen”, och om jag tror att det är det, så kommer jag inte vilja agera utan att vara i harmoni med den, det är det du säger här i själva verket.

Det vi i princip behöver göra, välja att göra, vanligen är en människa så här på insidan, det finns en lista med saker som de har inuti sig själva som de vet intellektuellt att det inte är i harmoni med kärleken, men de gillar fortfarande att göra en del av dem.

Mitt förslag är att du slutar göra dem även om du vill göra dem och för det andra, arbeta på orsaken till varför du vill göra det. Så om du gillar att angripa andra personer verbalt, så är inte det kärleksfullt, och du kommer få konsekvenser av att du gör det. Sluta göra det; nummer ett – sluta göra det. Nummer två, se på den själsbaserade orsaken till att du vill göra det, vilken glädje – illasinnad glädje – får du ut av att göra det? Vad får du ut av det? Se på orsakerna till varför. Om du verkligen förstod den här principen så skulle du förstå att varje gång du agerar utan att vara i harmoni med det du vet är det rätta, så drar du automatiskt på dig en själsbaserad påföljd vilken du någon gång framöver kommer behöva betala för med smärta och lidande, så du skulle få en fördel av att inte göra det där, även om du vill, du skulle få en fördel av att inte göra det.

Låt oss se på ett problem med kärleken till oss själva, du vet att rökning skadar din hälsa. Du vet att det gör det, så varför fortsätter du röka? Varför fortsätter du med det? Om du verkligen upprätthöll eller förstod den här sanningen, så skulle du säga till dig själv: ”Okej, jag har inte ändrat på orsaken till varför jag vill röka”, det kan finnas massor av saker som varit orsak till det: det kan vara hur mina föräldrar behandlade mig, hur jag växte upp, det kan vara min egen känsla av självvärde och alla möjliga slags problem, sorg som jag försöker ta mig igenom, rädsla som jag försöker kontrollera, alla slags problem kan vara orsaken, men om jag slutar röka på en gång så kommer jag inte längre behöva genomlida effekterna, många av de effekter som rökningen för med sig, vilket möjligen kan leda till strupcancer, lungcancer och en rad andra problem, emfysem och andra problem som alla har dokumenterats.

Så att bara sluta röka, en fysisk handling som leder till färre konsekvenser i mitt liv. Så sedan om jag verkligen förstod den här principen så skulle jag säga: ”Okej, jag ska inte bara sluta med handlingen som jag vet inte är i harmoni med kärleken till mig själv eller någon annan, men jag ska också försöka upptäcka orsaken till varför jag inuti mig själv vill utföra den här handlingen som inte är i harmoni med kärleken” och om jag förstod den här gudomliga sanningen – att alla Guds lagar leder till, eller alla Guds sanningar leder till påföljder eller konsekvenser, positiva eller negativa, beroende på hur vi använder lagen – så skulle vi sluta försöka resonera med oss själva genom att säga: ”Åh, det är okej att jag röker”, vi skulle inte säga: ”Åh, det är okej att jag röker, jag är villig att ta konsekvensen, om det betyder att jag får lungcancer så är jag villig att ta det.”

Hur många skulle säga det, men när det gäller lungcancer känner de inte längre så och de vill ha mediciner nu för att komma igenom det, de vill åka till ett sjukhus och få hundratals människor, eller åtminstone tiotals personer att titta till dem på daglig, veckovis och till och med timvis basis, där allt är konsekvensen av ditt val att göra ett val som inte är i harmoni med kärleken. Och om du ser på människornas samhälle nu, så finns det så många yrken som alla handlar om att hjälpa människor att hålla sig kvar där de inte är i harmoni med kärleken och inte måste ta de fulla konsekvenserna av sitt val som de gjort tidigare i livet.

Om vi hade ett annat sätt att se på det så är jag säker på att ganska många människor skulle sluta röka. (Skrattar) Och jag säger inte att det betyder att vi inte behöver ta hand om andra människor, jag säger bara att vi måste börja se att varje val vi gör har inte bara en negativ inverkan på oss själva, utan det orsakar smärta och lidande för andra; det orsakar smärta och lidande för andra och vi behöver förstå det.

Maria:      Det är en annan sanning, eller hur, att när vi ignorerar kärleken på ett område, vare sig det är kärlek till vår omgivning, kärlek till andra eller kärlek till oss själva, så spiller det över till andra områden ändå, det är så Gud har skapat universum så det ger oss återkoppling på flera olika sätt, javisst.

Precis, och om vi verkligen ville minska på vår egen smärta och vårt lidande – vanligen så vill vi egentligen inte det, förrän vår smärta och lidandet har nått en extrem nivå – så är mitt förslag att vi behöver bli mycket känsligare för vår smärta och vårt lidande, så att de inte behöver bli extrema innan vi ändrar vårt beteende. Om vi förstod den här lagen så skulle vi inte vilja vänta tills vårt smärta och vårt lidande var extrema, vi skulle vara känsliga till och med för den minsta mängden smärta och vi skulle undersöka orsaken till att den uppstod.

Maria:      Ja. Så den nästa tar förmodligen vid därifrån. ”Jag känner att smärta i mitt liv är en direkt följd av att inte leva i Guds sanning, eller Guds kärlek.” Och sedan, ”Jag gläds åt hur Gud har gett mig den här direkta återkopplingsmekanismen som visar min brist på kärlek.”

Ja. Det här är en vacker sak när vi tänker på det ur Guds perspektiv, och även ur vårt växandes perspektiv. Vi får ständig återkoppling om vad som inte är i harmoni och det är verkligen underbart, eftersom det ger oss en möjlighet att förändras. Om vi inte tog emot ständiga återkopplingar så skulle vi förmodligen ignorera förändring åt det positiva hållet, men vi får ständig återkoppling och det här är något fantastiskt, inte något dåligt. Det är en väldigt positiv sak som vi gör; att ta emot ständiga återkopplingar gör det möjligt för oss att förändras i en positiv riktning för att bli mer kärleksfulla, så om jag förstår den här lagen, den här principen för Guds sanning – så skulle jag säga: ”Okej, det är underbart att Gud har gett mig de här konsekvenserna som jag tar emot i varje stund av mitt liv, och ju villigare jag är att gå igenom och upptäcka och hitta vad som gav mig de positiva konsekvenserna och vad som gav mig de negativa konsekvenserna, desto snabbare kommer mitt liv att förändras.” Och i själva verket så skulle vårt liv för de flesta av oss om vi ägnade mest tid åt att göra detta nu i våra liv bli fantastiskt annorlunda åt det positiva hållet, men verkligheten för de flesta av oss är att vi väljer att tillbringa väldigt lite tid med den sortens självanalyser.

Vi ser på vår smärta och vårt lidande, vi skyller på andra för dem, vi skyller på vår omgivning för dem, vi skyller på politiker, eller vi skyller på religionerna och vi skyller på så många personer vi möjligen kan, och därigenom tar vi bort vår personliga kraft att förändras, och när vi gör det visar vi att vi inte har den här kvaliteten hos Guds sanning i vår själ, vi förstår den inte. Vi förstår inte sanningen om hur Gud har skapat universum.

Maria:      Eftersom genom att förneka så samlar vi bara på oss problem, vi samlar bara på oss smärta genom att skuldbelägga eller förneka.

Precis, vi kommer att skapa mycket mer smärta eftersom varje gång vi skyller på någon annan för det vi har skapat så kommer vi skapa mer smärta: du har just brutit mot en annan lag; en annan moralisk lag som har en konsekvens för din själ, och det är så här Guds lagar fungerar; om du väljer att göra uppror mot dem så kommer de alla att skapa något som du vid något tillfälle i framtiden kommer att få uppleva smärta och lidande för.

Maria:      Okej: ”Jag undviker inte att ta itu med tidigare synder eller fel bara för att smärtsamma känslor berörs”.

Ja, vi ser att det här händer ofta där personer säger till oss: ”Åh, det hör till det förflutna”, och vi säger: ”Men nej, din kropp och ditt liv och allting säger dig just nu att smärtan du upplever just nu beror på den där saken som hände i det förflutna. Du behöver känna igenom det, du behöver bearbeta dig igenom det, du behöver frigöra dig från skälet till att du valde att göra det. Du behöver se relationen, relationen mellan orsaken och verkan. Verkan är den smärta du upplever, orsaken är de val som du har gjort.” Du behöver se den här relationen, och det är i synnerhet fallet med västvärlden, eftersom vi är förtryckarna i detta, om vi kallar det så. Så det är i synnerhet fallet i västvärlden, det här är orsaken till att västvärlden i allmänhet har mer sjukdomar, även om vi har mer medicin så har vi också mer sjukdomar i allmänhet än många andra nationer som klassas som den tredje världen, och skälet till det är att vi har mycket av vad vi kallar, vi kan säga att det finns en åtskillnad mellan sjukdomstyperna.

I den tredje världen är de flesta sjukdomarna relaterade till omgivningen och i den första världen, om vi kallar den så, så är de flesta sjukdomarna självförvållade. (Skrattar) Du vet, mycket som hjärtsjukdomar, lungcancer, tarmcancer, bröstcancer; alla de baseras på vad vi har valt att göra som inte är i harmoni med kärleken, och förekomsten av dem är mycket högre, av den sortens sjukdomar, är mycket högre än de är i den tredje världen och skälet till det är att vi agerar utan att vara i harmoni med kärleken, i mängder. (Skrattar) Även om vi vill tro att vi inte gör det, och om vi verkligen förstod den här kvaliteten så skulle vi vara mer självreflekterande. Vi skulle säga: ”Okej, jag behöver förändra något här, det är något som inte är i harmoni med kärleken i mig själv som skapar de här attraktionerna.”

Maria:      Och i problemet med sjukdomar och åkommor, i säg utvecklingsländerna eller vad vi ska kalla dem, så är det väldigt sant, eller hur, att ofta här i väst så har vi till och med den fysiska tekniken eller läkemedlen som kan lindra det mesta av lidandet som finns i den tredje världen, eller en stor majoritet av det, saker som myggnät och medicin som är relativt sett väldigt billiga att tillverka och ta fram här för oss, och vi delar inte med oss av det, vi motstår att göra det av – vi hittar många ursäkter – ekonomiska skäl.

Tja, de enda orsakerna har att göra med pengarna. Det finns massor av pengar som tjänas av läkemedelsbolagen, men vi delar inte med oss av resultaten av deras upptäckter med den tredje världen, eftersom de kommer tjäna mindre pengar och vi kan behöva subventionera det och det vill vi inte göra. Så det är i själva verket återigen själviskhet som står bakom att många av just de här sakerna inträffar.

Maria:      Och det har den här påföljande inverkan med mängder av lidande, så vi negligerar i själva verket vår egen själs utveckling genom att ge upp i frågor om girighet och rädsla, och det har en påföljande inverkan som verkligen driver fram massor av onödigt lidande i själva verket.

Ja, men sanningen är också att om en person som befinner sig i Afrika och inte har någon medicin och inte har något myggnät och blir biten av en mygga, så är det något i just deras själ just i den stunden som inte är i harmoni med kärleken, och om de tog itu med det skulle de aldrig har blivit bitna av myggan som orsakade malarian från första början, så återigen kan vi se att detta gäller varje enskild person på planeten, ingen är undantagen från lagen, varje enskild person behöver vara självanalytisk när det gäller just den här kvaliteten hos Guds sanning.

Maria:      Vilket på sätt och vis är något vackert, eftersom alla har samma förmåga att göra upptäckter.

Skulle det inte vara intressant om halva Afrika såg till att vara i ett kärleksfullt tillstånd där de inte längre blev bitna av myggor, och sedan behövde de inte några läkemedel…

Maria:     Myggnät eller läkemedel för att överleva.

För att korrigera problemet och alla andra skulle se på dem och säga, hur kommer det sig att du inte blir biten av några myggor, när vi går här och äts upp levande och sedan kanske de skulle titta på saken. Så till och med människor som är förtryckta om de förändras när det gäller problemen med kärleken, så kan du se att det skulle få en mycket positiv fördel i hela världen genom den aktiviteten. Så du vet att jag känner att många av de argument människor har emot de här principerna har helt att göra med upproriskhet, de vill alla bara göra uppror. Och ärligt talat, att göra uppror mot Guds sanningar – ingen bra idé. (Skrattar)

Maria:      Ja, tja vi kommer till den punkten i listan för jag vill fråga dig om det. Nästa: ”Jag känns vid hur viktigt det är att placera varje synd framför min egen blick tills den har frigjorts emotionellt.”

Ja, så låt oss se på synd i betydelsen att missa markeringen, eller att ha fel utifrån kärlekens synvinkel. Så det jag gör är att jag säger: ”Okej, jag blev biten av en mygga, istället för att bara borsta bort myggan, du vet, döda myggan, borsta bort den och bara glömma hela grejen, så skulle jag säga: ”Vänta lite nu, det finns ett problem med kärleken här, och genom att borsta bort eller döda myggan så ignorerar jag bara problemet med kärleken. Jag behöver tillåta mig själv att känna igenom vad problemet med kärleken handlar om”, och för att göra det behöver jag använda min vilja för att hålla problemet med kärleken i fokus. Så för en vecka sedan blev jag biten av en mygga, för två veckor sedan blev jag biten av en mygga, så det finns fortfarande ett problem med kärleken (Skrattar), och jag håller upp problemet med kärlek framför mig själv tills jag når en punkt där jag kan gå ut på en plats som är helt myggbemängd och inte bli biten och sedan säger jag: ”Okej, nu har jag tagit mig igenom det här problemet med kärleken”, där jag inte var i harmoni med min själ och jag använder min vilja för att påminna mig själv om att problemet fortfarande finns kvar inuti mig, medan jag upplever smärtan och lidandet som är en följd av det.

Maria:      Och förmodligen finns problem som du nämnde tidigare som abort, stora problem som otrogenhet, saker som vi snabbt känner igen som synder, eller att missa markeringen; saker som inte är i harmoni med Guds kärlek, så troligen får vi uppleva mycket smärta av det som många av oss försöker hantera, eller förneka, eller medicinera bort. (Skrattar) Vi lyckas förneka på alla möjliga sätt ibland. Ibland självmedicinerar vi med alkohol, ibland med mat eller droger, receptbelagda eller inte receptbelagda, eller håller oss själva upptagna, eller gör alla möjliga saker. Så förmodligen utifrån den här sanningen så säger du att vi i själva verket kommer att göra motsatsen till detta när vi har en själsbaserad förståelse. Vi väljer frivilligt att säga: ”Var är min smärta i det här problemet, jag vill känna den”, javisst.

Jag vill känna den, eftersom det är en konsekvens som jag behöver känna och jag behöver förstå hur den skapades, jag behöver känna igenom hur den skapades, så om jag blir förkyld eller känner mig sjuk på något vis så behöver jag tittar på vad som skapade det, och i mitt fall på sista tiden närhelst jag får någon slags åkomma, så beror det vanligen på att jag inte varit kärleksfull mot själv under veckan före.

I nästan alla fall nu, så är det ett fall där jag vet: ”Där är det, det var den gången, det är därför jag har detta nu”, och när jag väl blir kvitt just de problemen med kärlek till mig själv, så försvinner många av dem och det är det här vi behöver förstå, att medan vi agerar utan att vara i harmoni med kärleken, medan vi agerar utan att vara i harmoni med Guds sanning, så uppstår det oundvikliga konsekvenser. Medan vi agerar i harmoni med kärleken och i harmoni med Guds sanning, så uppstår det oundvikliga positiva konsekvenser. (Skrattar) Du kommer attrahera en hel hög saker som är väldigt positiva till följd av detta.

Maria:      Och det leder oss vidare till vår nästa punkt: ”Jag har en passionerad önskan att leva i harmoni med alla Guds lagar.”

Ja, eftersom jag förstår den underliggande sanningen att det finns negativa och positiva konsekvenser; om jag lever i harmoni med lagen, alltid positiva konsekvenser. Kan du se att det skulle ge dig mycket mer tillit och önskan att agera i harmoni med Guds lagar, du kommer inte säga till dig själv: ”Åh, jag vill bryta mot den här lagen och jag vill bryta mot den där lagen och jag känner till den lagen nu, men jag vill bryta mot den”. Du skulle aldrig någonsin göra så, i själva verket skulle du vara raka motsatsen. ”Jag känner till den lagen, nu vill jag leva mitt liv i harmoni med den lagen, eftersom jag kommer att få massor av personliga fördelar av att göra det, men också för att alla omkring mig kommer att få massor av personliga fördelar av att jag gör det.”

Maria:      Allright, så den sista på din lista: ”Jag känner inte några upproriska känslor mot Guds lagar.”

Javisst, och det här är något vi ser hela tiden, människor som bara ständigt gör uppror mot Guds lagar, eftersom de tycker att deras personliga motivation är rättfärdigad, vanligen är det det som ligger i botten. Många känner till Guds lagar, som vi vet, människor som känner till Guds lagar om abort och har gjort en sådan efteråt, och det är en indikation på att det finns en djup önskan inom dem om att göra uppror mot Guds lagar, och varför de nu vill göra uppror mot dem, för allt det kommer att göra är att leda till mer smärta och lidande i deras liv, det finns ingen rim och reson i att göra uppror. Det är som att göra uppror mot tyngdlagen, varför skulle du vilja göra det? (Skrattar)

Du vet, det är inte förståndigt, men de flesta av oss, som jag sade, vill göra uppror mot de högre lagarna eftersom deras konsekvenser inte känns av omedelbart, eller lika starkt som konsekvenserna av att bryta mot en fysisk lag. Så ju högre lag, så har vi vanligen ett starkare rättfärdigande över att göra uppror mot den. Ironiskt nog, om vi förstod läxan från den lägre lagen, vilken är att varje gång jag gör uppror så blir det en ögonblicklig konsekvens, så skulle vi inte vilja göra uppror mot den högre lagen, för att vi förstår att det blir ännu mer smärtsamma konsekvenser av att göra uppror mot den högre lagen än den direkta, fysiska konsekvensen av att bryta mot den fysiska lagen, och om vi verkligen förstod det, så skulle vi inte göra uppror mot någon lag, vi skulle vilja upptäcka lagen och vi skulle vilja leva i harmoni med den.

Maria:      Så varför gör vi uppror, är det arrogans, är det ilska, är det … för det är så väldigt vanligt att vi ser detta.

Eftersom vi har för lite kärlek, det är den enda orsaken till att vi gör uppror. Vi vill inte älska och Gud säger: Okej, du vill inte älska, du kommer att få en konsekvens för att du inte älskar. Du vill göra uppror, du kommer att få en konsekvens för att du gör uppror.” Det är bara för att vi inte vill älska, vi vill inte älska på Guds sätt, vi vill älska på vårt eget sätt, eller så vill vi inte älska alls och båda de här är ett problem ur Guds perspektiv. Gud har gjort ett universum som baseras på Guds definition av kärlek, och förr eller senare så kommer vi att föras till att vara i harmoni med den – en del av oss – de flesta av oss – sparkande och skrikande till att vara i harmoni med den, andra frivilligt, och mitt förslag till folk är: förstå de här grundläggande kvaliteterna hos Guds sanning och ta dig själv frivilligt till att vara i harmoni med dem, inte under skrik och sparkar. Varför skulle du vilja göra det?

Du kommer att få mer smärta och lidande om du gör det, den princip vi talar om, varje gång du inte förstår den här principen ur ett själsperspektiv, varje gång du går ut och hemfaller till upproriskhet, så säger du i princip att du inte förstår den här principen på en själsnivå, men du säger också i princip att du kommer att skapa mer smärta och lidande åt dig själv för att du vill det. Det finns väldigt lite logik och rimlighet i detta, men massor av människor, i själva verket de flesta människor gör det så, och det är därför som de när de gått över till andevärlden och sedan möter de verkliga konsekvenserna av allt de har gjort, genom lagen om ”vad du sår får du skörda”, vilket är en moralisk lag. När de väl förstår det säger de: ”Åh, vi vill återvända till Jorden och tala om för människor att de inte ska göra de här sakerna”, men det är för sent eftersom de flesta på Jorden inte heller lyssnar. Så mitt förslag är att ändra på det upproriska beteendet, se på orsakerna vilka de än är, det spelar ingen roll egentligen, det är bara en önskan om att inte vara i harmoni med kärleken, så glöm bort det här att, du behöver inte veta i detalj vilka orsakerna är, du behöver bara säga: ”Okej, uppenbarligen vill jag agera utan att vara i harmoni med kärleken och jag vill göra uppror mot det jag vet är Guds lagar, jag har ett problem, jag behöver reda upp i det här” (skrattar), det skulle vara den kloka vägen att ta, och den mest logiska.