FAQ – Kvalitet 12: Hur ser en själsbaserad förståelse av att Guds sanning inte skadar någon eller något ut i mitt personliga liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för att öppna en svensk PDF-version av texten.

Svar:

Tja, först av allt, det förmodligen största det innebär är att jag alltid kommer titta efter stödjande evidens (skrattar) för den sanning eller trosföreställning jag har. Jag kommer inte bara anta att jag har all evidens och jag skulle vara väldigt ärlig om evidensen. Så om jag undersöker evidensen; om jag säger: ”Okej, vetenskapen måste stödja min åsikt, känslorna måste stödja min åsikt, logiken måste stödja min åsikt”, och handlingarna när en person väl använder de sakerna måste också stödja min åsikt om vad Guds sanning är; så skulle jag befinna mig i den här fasen där jag alltid tittar efter om evidensen stödjer min nuvarande åsikt om vad som är sant, snarare än att automatiskt försöka avfärda evidensen. Du förstår, de flesta människor – till exempel religiöst sett – har en önskan om att automatiskt avfärda evidensen, det finns ingen assimilering av evidensen och det är det här som är problemet, det är därför de flesta vetenskapliga människor inte är religiösa, eftersom de kan se hur evidensen avfärdas och de vetenskapliga människorna vill godta evidensen.

Maria: …. Eller åtminstone undersöka den.

Eller åtminstone undersöka evidensen, så det är därför många vetenskapsmän inte är religiösa och det är olyckligt, eftersom det finns många saker som stödjer religionen sett ur ett evidensperspektiv – som stödjer tron på Gud till exempel ur ett evidensperspektiv – men oturligt nog, eftersom vi många gånger inte tittar på evidensen, så har vi en tendens att klumpa ihop trosföreställningar tillsammans med den grupp människor som inte tittat på evidensen.

Så en vetenskapsman tittar exempelvis på religionen och säger: ”Åh javisst, jag kan avfärda allt det där, eftersom folket där inte har godtagit den här vetenskapliga principen”, och de religiösa människorna kan säga: ”Javisst, jag kan bara ignorera en massa vetenskap, eftersom just den vetenskapliga principen inte har stöd av min kärleksbaserade analys.” Båda synpunkterna är felaktiga, eftersom vi inte undersöker alla evidens. Kom ihåg att alla evidens inkluderar andliga evidens och emotionella evidens och fysiska evidens, allt som är vetenskapligt behöver inkluderas i alla de sakerna, och även evidensen för vad resultatet blir, vilka handlingarna är och resultatet som följer ur den trosföreställningen; och om vi verkligen tittade på evidensen så skulle vi förändra många föreställningar som en följd av detta – många av våra personliga föreställningar.

Så om jag exempelvis gjorde det ur ett krigsperspektiv, vilka har historiskt sett varit mest inblandade i krig? Tja, det är de religiösa nationerna för det mesta. (Skrattar) Vad säger detta mig? Det säger mig att det inte finns några evidens som stödjer att deras religion främjar kärlek, inga som helst. Det finns en del religioner på Jorden som inte har varit inblandade i krig, därför ser jag på dem som att – ja, det finns evidens här som stödjer det faktum att kärlek, att de agerar i kärlek, det finns evidens som stödjer detta; men för de personer som har dragit ut i krig, som fortfarande säger att de är medlemmar av den kristna tron, eller en muslimsk tro, eller någon annan tro för den delen, buddhist eller något annat och fortfarande drar ut i krig, då finns det ingen evidens som stödjer att deras föreställning är sann.

De behöver ta itu med sin föreställning, den är uppenbarligen inte i harmoni med Guds kärlekslag, uppenbarligen, och om jag tittare på evidensen, bara den lilla biten av evidens om religion, så skulle jag ha många fler frågor om religionen som en följd av att titta på den enda biten av evidens.

Maria: …. Så om jag bara tar upp några av de andra anteckningar du har här. Okej, så: ”En själsbaserad förståelse av den här sanningen skulle innebära att jag förstår att evidens kommer att komma från både interna och externa källor”.

När vi säger interna och externa, så pratar vi om personliga sanningar respektive universella sanningar, så vad vi säger här är att evidensen kommer att komma från det externa universumet, externt utanför mig själv och kommer också att komma genom min egen personliga upplevese; båda, den måste använda båda.

Maria: …. Och då evidensen för Guds sanning …

Eller vad Guds sanning än är, för vad som än är Guds sanning så kommer det finnas evidens universellt sett och det kommer finnas evidens personligen sett. Min upplevelse bidrar till evidensen, min personliga upplevelse bidrar till evidensen. Jag kan inte säga att det blir antingen den ena eller den andra, det kommer att vara båda två, för kom ihåg att just den här sanningen kräver att båda finns där, personligen och universellt behöver införlivas tillsammans, så att vi kan förstå sanningen. Så det är ett krav att båda finns där.

Maria: …. Japp. ”Jag håller inte fast vid föreställningar som inte har stöd av evidensen”.

Precis, så närhelst det finns en trosföreställning som jag har som inte stöds av några evidens, så lägger jag den föreställningen i korgen för ”inte löst ännu”. (Skrattar) Jag kanske inte helt avfärdar den, jag lägger den bara i ”inte löst ännu”; men där det inte finns några fysiska evidens alls och inte har funnits några på flera tusen år som stödjer en viss trosföreställning, då är det högst sannolikt att jag kan göra mig av med den föreställningen. Så jag kanske bara behåller den där, bara med ett öppet sinne för att jag kanske upptäcker något längre fram i tiden om detta, och därför så avfärdar jag det inte helt, men om all evidens pekar mot ett avfärdande så skulle jag defintivt inte behålla det som en del av mitt utövande.

Jag skulle definitivt inte göra det, jag skulle inte agera utifrån den. Om en viss föreställning heller inte stödjer kärleken, så vet jag direkt att jag kan göra mig av med den. Så om du till exempel tror att du borde kunna dra ut i krig under vissa omständigheter – det är inte i harmoni med kärleken, gör dig av med den, det är en falsk föreställning. Gud tror inte på det, Gud tror istället på att det inte finns någon som helst omständighet där du bör dra ut i krig.

Maria: …. Okej: ”Själsbaserad förståelse för den här sanningen skulle innebära att jag experimenterar med mina föreställningar”, du har just gått in på detta, ”som ännu inte har stöd från evidensen”. Det innebär att jag söker efter potentiella evidens snarare än att avfärda något utan orsak.

Ja, exakt. Så samtidigt som jag inte tar in något utan orsak, så skulle jag heller inte avfärda något utan orsak. Vi ser det här hända mycket på planeten där vi avfärdar saker utan någon bra orsak, bara för att år eller sekler senare inse med någon upptäckt att det fanns sanning i den, och vi har ibland avfärdat den i århundraden i många fall. Så exempelvis hela konceptet med att Jorden var platt, eller att Jorden var rund – folk avfärdade att Jorden var rund, avfärdade det utan orsak, och flera år senare, sekler senare, så seglade någon runt Jorden och tog med sig evidens tillbaka om att de faktiskt inte föll av kanten på den fyrkantiga Jorden, eller den platta Jorden, och därför fanns det nu evidens som stödjer detta, men de flesta personer bekämpade den evidensen till en början, vilket är en indikation på att de inte hade ett verkligt öppet sinne när det gäller evidensen.

Så vi varken godtar eller förnekar evidensen, vi har ett öppet sinne inför evidensen, så om det är något internt som vi ännu inte har fastställt som Guds sanning så söker vi, istället för att avfärda det som ett koncept eller en idé, efter stödjande evidens och vi söker efter avfärdande evidens.

Maria: …. Javisst, och vid det här laget är vi uppe i den tolfte kvaliteten hos Guds sanningar, eller hur, så vi har i själva verket mängder av sätt att analysera en situation eller allt som föreslås vara en sanning, eller hur? Vi har mängder av sätt att säga: ”Okej, jag tänker inte bara hoppa in i att tro på detta, eller hoppa in i att avfärda det, jag kan faktiskt analysera den här sanningen, eller den här situationen; det finns många sätt med vilka jag kan klargöra om det är värt att agera på det eller tro på det, eller avfärda det.”

Precis, och det är det som är det vackra med alla dessa kvaliteter, att de kan hjälpa oss fastställa Guds sanning. Så långt har vi gått igenom tretton av dem, stämmer det?

Maria: …. Det här är kvalitet tolv.

Kvalitet tolv. Så, så här långt har vi samtalat om tolv av dem, och ja, vi har bra evidens redan som stödjer vad som kan vara sanningen och vad som inte kan vara det, men med just den här kvaliteten så letar vi alltid efter evidens också. Så alla dessa andra kvaliteter hjälper oss att fastställa vilka evidens vi har, men just den här kvaliteten säger: ”Jag kommer vara öppen, jag kommer vara öppen för evidensen. Jag kommer vara öppen för den nya evidensen i motsats till vad jag tror för närvarande, och jag kommer vara öppen för ny evidens som stödjer vad jag för närvarande tror. Jag kommer vara öppen för nya evidens hela tiden, eftersom en person som gör på det viset är vetenskapligt, logiskt och emotionellt stabil” (skrattar), och det är det vi skulle välja att göra.

Maria: …. Javisst, och här nu i din lista så börjar du göra det lite personligare, så att ha den här förståelsen skulle innebära att jag demonstrerar principerna i Guds sanning, genom att agera i harmoni med Guds kärlek.

Precis, så när jag väl har upptäckt Guds sanningar och jag verkligen känner dem, så kommer jag automatiskt vara motiverad att agera i harmoni med kärleken, eftersom alla sanningar är i harmoni med kärleken. Så om jag inte agerar i harmoni med kärleken så är det evidens för att sanningen ännu inte har träffat min själ, sanningen har ännu inte kommit in i mig, den är ännu inte en del av vad jag verkligen tror. När den är en del av vad jag verkligen tror så blir kärleken alltid resultatet, jag kommer att bli mer kärleksfull av att godta den nya sanningen, vilken den nya sanningen än är. Den kan vara fysisk till sin natur, moralisk, andlig till sin natur, vad den än är, vetenskaplig till sin natur – det kan vara vilken som helst av dessa, ändå blir jag mer kärleksfull av att agera efter den, inte mindre kärleksfull.

Maria: …. Okej, ”Till och med när andra dömer mig på ett negativt sätt, så fortsätter jag att tala sanning och leva i kärlek.

Ja. Så till och med när någon dömer mig eller angriper mig, eller vill göra mitt liv svårare; eftersom jag värdesätter evidensen som redan har givits till mig, att alla sanningar är i harmoni med kärleken, så innebär det att jag måste agera i harmoni med kärleken i den här situationen. Om jag agerar i harmoni med kärleken i situationen, så blir resultatet förstås att mer kärlek blir tillgänglig och därför blir mer sanning tillgänglig för alla som är närvarande.

Maria: …. I den situationen, japp. Okej:”Jag ger alltid min fulla förståelse och medkänsla till sanningen”.

Ja, så det här handlar om att dela med mig av sanningen. Jag skulle inte dela med mig av sanningen till någon samtidigt som jag är kärlekslös, så jag kommer inte gapa och skrika på någon och tala om för dem att de måste godta den sanningen.

Jag skulle förstå att kärleken är en del av den här sanningen som finns i min själ, så jag kan inte kräva att en annan person godtar den. Jag kan inte förvänta mig att de godtar den, jag kan bara dela med mig av den. Jag skulle inte ens försöka kringgå deras vilja. Om de säger till mig: ”Jag vill inte höra det”, så behöver du inte engagera dig i den personen alls, eftersom jag skulle välja att leva i harmoni med kärleken som jag förstår att sanningen alltid handlar om. Sanning och kärlek befinner sig alltid i en harmonisk existens med varandra och jag skulle förstå det. Så min förståelse av detta skulle betyda att jag inte ens skulle försöka tvinga på någon annan evidens, när jag väl förstod detta själv.

Maria: …. Japp, allright. ”Jag ger aldrig sanning när jag befinner mig i ett tillstånd av ilska, dömande, nedlåtande eller förlöjligande av andra”, vilket egentligen bara är en variant på det du just sade.

Precis, så närhelst jag vet att jag är kärlekslös så skulle jag inte välja att servera sanningen, (skrattar) jag förstår att när jag är kärlekslös så betyder det att jag inte befinner mig i ett tillstånd av sanning.

Maria: …. Och jag skulle också förstå att den här sanningen är… Guds sanning demonstreras genom handlingar och stöds av evidens, så jag skulle veta, eller hur, att det inte finns något sätt att säga en sanning när jag är arg eller upprörd eller krävande – eftersom Guds sanning demonstreras genom handlingar och stöds av emotionella evidens.

Och om du verkligen var i harmoni med det du tror, så skulle dina handlingar visa att du är en mycket mer kärleksfull person än du för närvarande är.

Maria: …. Precis, så du skulle veta, ”Åh vänta lite, jag är inte … Jag kan inte ens säga en sanning eftersom jag inte har den”.

Så det du skulle göra är att säga: ”Kolla här, det här är vad jag tror är sant, men jag känner den inte ännu, eftersom jag uppenbarligen är arg”. Du vet, skälet till att jag är arg, det är en annan sanning som jag ännu inte har upptäckt.

Maria: …. Javisst. Okej, ”Jag ger aldrig ut sanning för att förhindra min egen emotionella upplevelse eller undvika mina egna känslor”.

Precis. Så det här är en del med stora likheter. Jag delar aldrig sanningen med någon annan för att försöka förändra deras beteende, på så vis att jag inte behöver känna något från dem och jag undviker heller inte sanningen, undviker inte att dela sanningen av samma orsak. Jag undviker heller inte att internalisera sanningen av båda skälen. Med andra ord undviker jag inte att internalisera sanningen eftersom jag vill undvika någon slags negativ uppelvelse själv, eller undviker att internalisera sanningen för att jag vill försöka undvika någon annans negativa upplevelse. Jag skulle alltid agera i harmoni med kärleken när det gäller alla de metoderna att handskas med sanningen.

Maria: …. Och det finns så mycket i allting, i varenda kvalitet, i varje …

Det finns uppenbarligen mycket mer vi skulle kunna säga om varje enskild sak, och du vet det kan vi inte, vi vill uppenbarligen samtala om det och vi kan förstås samtala om det senare – det finns timvis med presentationer vi skulle kunna hålla om var och en av dessa sanningar.

Maria: …. Och faktum är att en del av skälet till att vi presenterar de här sakerna på det här viset är att när vi går till en session med frågor och svar, eller någonting någonstans, så kan folk faktiskt fråga oss mer om det vi har presenterat.

Precis, så det här är som ett upprättande av ett samtal, med besvarandet av vissa grundläggande frågor om hur vi kan fastställa sanningen, Guds sanning, vad sanningen om universum är, vad som är gudomlig sanning och hur vi avgör att det är det, det här är hur vi fastställer det, men vi behöver förstå att varenda en av dessa samtal har många saker som vi skulle nämna och många väldigt fascinerande områden med upptäckter också för genomsnittspersonen om de verkligen arbetar sig igenom problemen mer i detalj.

Maria: …. De enskilda uttalandena du gör här är säkerligen värda månader av självanalys och emotionellt arbete, eller hur?

Precis, det är dem.

Maria: …. Okej, nästa. ”Jag känns vid att principerna i Guds sanning har en direkt inverkan på varje område av mitt liv”.

Ja, så det är rimligt att om vi lever i ett universum som Gud har skapat och vi upptäcker Guds sanning, med andra ord alla lagar om hur Gud har skapat universum, så är det rimligt att vi lever i universum, så självklart kommer det ha en del inverkan på oss personligen. (Skrattar)

Maria: …. Javisst, och om det finns vetenskapliga, emotionella, fysiska och andliga evidens för Guds sanning, så är det varje aspekt av vårt liv, eller hur?

Precis, så det kommer att ha en inverkan på varje aspekt av vårt liv, vi kan inte undvika det. Det faktum att vi lever i Guds universum innebär att vi inte kan undvika någon av Guds sanningar i det långa loppet, så småningom kommer vi upptäcka dem allihop.

Maria: …. Vilket är ganska underbart. Okej, ”Jag accepterar kärleksfullt all rådgivning jag får genom hur Guds lagar visar mig min själs tillstånd”.

Ja, så vi ser på hur Guds sanningar eller Guds lagar är i funktion som ett kärleksfullt uttryck från Gud till oss själva, vi ser inte på dem som något vi måste göra uppror mot eller hata. Vi ser att Gud faktiskt älskar oss och bryr sig om oss, så därför måste den här lagen ha en kärleksfull grund.

Maria: …. ”Jag önskar Guds sanning i alla situationer och avfärdar aldrig en situations förmåga att lära mig om kärlek”.

Ja, så om jag har attraherat en situation i mitt personliga liv och jag förstår att lagarna styr den attraktionen, så förstår jag att det i allmänhet finns något här som jag behöver lära mig, i synnerhet om resultatet är smärtsamt, eller om upplevelsen har lett fram till mitt lidande, då finns det definitivt något jag behöver lära mig av just de här upplevelserna.

Så jag skulle inte avfärda lärandet från någon av de här upplevelserna. Jag skulle inte säga: ”Åh, det är deras problem, eller den personen bestämde sig för att göra så, eller skälet till att det där hände är att personen där borta …”. Jag skulle se att eftersom jag personligen är inblandad så måste det vara något inuti mig som jag kan lära mig något om, som handlar om det som händer här.

Maria: …. Japp. Okej: ”Jag önskar få veta Guds sanning på alla områden och älskar processen i att lära mig Guds sanning.”

Ja. Så istället för att hata upptäckten av ny sanning, istället för att motsätta mig upptäckandet av ny sanning så skulle jag säga: ”Jag vill veta allt som Gud vet.” Jag vet ju att det kommer vara en fysisk omöjlighet eftersom Guds sanning, Guds universum är oändligt, Gud är förmodligen detsamma, oändlig, och därför så är vi bara ändliga varelser i ett oändligt universum, så att upptäcka dem kommer uppenbarligen kräva både tid och arbete, men jag skulle vilja engagera mig i den processen. Jag skulle inte motstå processen, jag skulle inte säga att: ”Okunskap är en välsignelse”, jag skulle vilja upptäcka mer och mer om Guds sanningar, eftersom jag skulle förstå att varje ny sanning som jag upptäcker kommer att leda till mer lycka och mer frihet för mig, så varför skulle jag inte vilja det, det är inte logiskt att försöka undvika upptäckten av ny sanning, inte rimligt alls.

Maria: …. Javisst, fantastiskt, okej. Ja, så det sammanfattar kvalitet tolv, vilken var: ”Guds sanning demonstreras genom handlingar, med stöd av vetenskapliga, emotionella, fysiska och andliga evidens.”Utmärkt.