FAQ – Kvalitet 12: Vad menar du när du säger: ”Guds sanning demonstreras genom handlingar, med stöd av evidens – vetenskapliga, emotionella, fysiska och andliga”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för att öppna en svensk PDF-version av texten.

Svar:

Tja, det finns mycket som är en del av den här kvaliteten som vi har försökt beskriva, och kanske kunde vi ha delat upp det hela, men vi skulle fortfarande prata om det om ett års tid om vi gjorde det. (Skrattar) Ja, låt oss titta på varje aspekt av detta, när det gäller vad den här kvaliteten innebär. Så vad var den första aspekten?

Maria:     Guds sanning demonstreras genom handling.

Okej, så Guds sanning är sådan att det inte bara är en teori, det är alltid något som har hänt i praktiken, så till exempel är inte Guds sanning en teori som någon har skapat, det är en faktisk lag som existerar i praktiken, den styr i själva verket handlingar. Så är exempelvis Guds sanning om gravitation inte en teori, det är en faktisk lag och den skapar och påverkar våra handlingar, den definierar hur allting fungerar. Guds lag om aerodynamik är en annan fysisk lag eller en fysisk sanning som definieras av handlingar: vi måste skapa en vinge som har vissa aerodynamiska egenskaper innan vi kan använda oss av lagen, så den kräver handling. Det är inte bara en teori, aldrig bara teori, de har alltid praktiska aspekter, så det är nästan som att säga: ”Alla Guds sanningar har den här vackra kvaliteten inbyggd och det är att varenda en av dem inte bara är teoretisk och inte bara ett koncept eller en idé, utan det är en faktisk sak som aktiveras när vi använder oss av den”, och varenda en av Guds lagar är sådan, även de moraliska lagarna och de själsbaserade lagarna är också på det viset, de har alla just den här unika aspekten som kännetecknar dem.

Många personers idéer på planeten ser inte ut så, de filosoferar bara om saker och hela processen med filosofi till exempel använder sig inte av så många av Guds lagar eftersom du inte behöver agera på något vis, du kan bara teoretisera och filosofera, och allt som du bara kan teoretisera och filosofera om som inte leder till någon slags handling borde förmodligen ges upp i slutänden, för att istället hitta något som har en praktisk tillämpning. Alla Guds lagar har praktiska tillämpningar.

Maria:      Och utifrån vad du säger så demonstreras de genom handlingar. Så om vi har en sanning så ska vi kunna observera den i handling.

Precis. Så låt oss titta på botandet av bröstcancer i vänster bröst hos kvinnor. Om vi upptäckte orsaken – orsaken till att cancer har uppstått i vänster bröst – så skulle varje enskild person som använde sig av lagen i en positiv riktning bota sin cancer, varje enskild person, så alla personer, fast de som har fått cancer i höger bröst skulle inte påverkas av det, eftersom det skulle vara en annan lag, en annan orsak, något annat som pågår än för personen som har cancer i vänster bröst, och vi kan dokumentera det genom processer, vi skulle med lätthet kunna dokumentera det om vi visste vilken den underliggande orsaken till cancern var, och det skulle inte vara en fysisk orsak, eftersom den här delen av den här sanningen säger att den måste vara emotionell, så det här är en annan del eller en annan aspekt av vad vi ska prata om strax.  Men vilken var den andra punkten som jag tog upp där efter handling?

Maria:      Demonstreras genom handlingar, med stöd av evidens – vetenskapliga, emotionella, fysiska och andliga.

Ja, så låt oss se på hela den här aspekten – med stöd av evidens – först, som en bas. Alla Guds sanningar är universums absoluta sanningar. De stöds allihop av evidens, varenda en av dem, så varenda en av Guds lagar – vare sig de är fysiska, moraliska eller andliga till sin natur – får alla stöd av vissa evidens och faktum är att ju mer vi förstår det, desto mer kan vi upptäcka de faktiska lagarna; vi kan se på evidensen, vi kan se på den ur ett vetenskapligt perspektiv och säga att den här evidensen kan betyda det här, eller det här eller det där, låt oss gå igenom processen för att ta reda på vad den innebär 100 % av tiden. När vi väl har gjort det så ser vi nu förhållandet mellan orsaken och verkan, och det här är en vacker sak med alla Guds lagar, de gör allihop så här. Så alla Guds sanningar stöds av evidens, med andra ord kan du inte hitta någon av Guds sanningar som inte stöds av evidens.

Och det här är en mycket viktig faktor som vi behöver beakta, om det finns en ”så kallad” sanning som människor till exempel försöker tro på i ett religiöst perspektiv, men det finns ingen evidens som stödjer att just den saken är sann, så betyder det att oavsett hur mycket vi har försökt upptäcka det, antingen ur ett fysiskt, emotionellt eller andligt perspektiv, så är det förmodligen inte sant. Oavsett om det står i en helig bok eller inte så är det förmodligen inte sant, eftersom det bara är de saker som stöds av evidens som i slutänden slås fast som Guds sanningar. Evidensen kan vara vetenskaplig till sin natur; jag skulle påstå att alla Guds sanningar, och alla evidens är vetenskapliga, men vi skulle kunna bryta ner det till vetenskapliga – med andra ord kan vi hitta evidens som stödjer det vetenskapligt; den kan vara emotionell till sin natur – med andra ord så behöver det finnas någon slags emotionell anknytning till kärleken, för kom ihåg att allting rör sig om kärlek så det måste vara någon aspekt av kärlek inblandad i evidensen som är stödjande, och någon aspekt som inte är i harmoni med kärleken som leder till motsatsen till evidensen om vi säger så.

Maria:     Det finns stödjande evidens och sedan ser vi motsatsen när vi …

Och det finns evidens som stödjer den negativa konsekvensen, så därför kan vi upptäcka hur sanningen fungerar, själva lagen, och om vi förstod detta så skulle vi se att den är emotionell, vi skulle också se vilka de andra sakerna jag nämnde där är.

Maria:     Fysiska, emotionella evidens.

Ja, så det finns fysiska evidens, saker som vi ser med våra egna ögon, kan höra med våra egna öron, utvecklat med våra sinnen, med andra ord förstå med våra sinnen, så att vi kan se det hela inträffa.

Maria:      Så där finns aspekten med kärlek, känsla, fysisk och andlig evidens som alla samlas in när vi undersöker sanningen.

Precis, och evidensen försvinner inte när vi går bort, och det är det jag menar med andlig, den måste inte stödjas enbart i den fysiska kroppen, utan den skulle också stödjas av alla som är i sin andekropp, de skulle också se samma evidens. Med andra ord så kommer inte evidensen vara olika beroende på platsen, du kommer fortfarande kunna undersöka evidensen var du än är, vare sig din plats är i den fysiska världen eller den andliga världen, och det här är något vi behöver förstå; att även om det kanske inte finns så mycket fysisk evidens så kan det finnas ett berg av andlig evidens som en andeperson kan se som en person på Jorden inte kan se, så vi behöver kombinera alla de här sakerna för att slå fast vad sanningen är. Guds sanningar har alltid kombinationen där de är sanningar oavsett var vi befinner oss.

Maria:      Så med detta säger du att ibland kan vi inte se all evidens på grund av något som hör till vårt emotionella, fysiska eller andliga tillstånd, stämmer det?

Ja inte bara det, vi kanske inte kan se evidensen ens med våra ögon eftersom evidensen kanske inte ens är tillgänglig för våra ögon, det kan finnas många fysiska sanningar som är tillgängliga i det fysiska universumet som inte är tillgängliga för våra ögon, så vi behöver sluta tänka att jag måste personligen se det med mina egna ögon, eftersom det måste finnas andra metoder att mäta vad som är sant och vad som inte är det, precis som att du inte kan se vinden men du kan känna den i ditt ansikte, så där finns fysiskt evidens – det är bara att det är känslobaserat och inte synbaserat. Du kanske ser verkningarna, men om ingenting rör på sig runtom dig, så kommer du inte se verkningarna förutom genom att känna dem, och det är detta vi behöver förstå. Det är inte klokt av oss att enbart använda vår syn eller hörsel, utan snarare behöver vi förstå att alla våra sinnen behöver användas när vi undersöker evidensen.

Maria:      Okej, bara för att ta upp några saker du har skrivit här och i anteckningarna: Så Guds sanning om universum demonstreras av vad som händer i universum, och du har egentligen tagit upp det redan, eller hur? Du har i princip sagt att det vi observerar som händer oss demonstrerar sanningen för oss.

Precis, och om vi på ett korrekt vis gör rätt analys av just den händelsen eller stunden så kommer vi kunna återupprepa den om och om och om igen. Så om jag till exempel hittar den verkliga orsaken till att en person har cancer i sitt vänstra bröst, så kommer jag kunna återupprepa det om och om och om igen – både skapandet av cancern och botandet av den.

Maria:      Ja. Okej; ”Guds sanning om tillståndet i någons själ demonstreras genom dennas handlingar och vad de attraherar till sin själ”.

Ja, och det här är en annan sak vi behöver förstå: att bara för att en person säger att de känner något så betyder det egentligen inte något. Det är hur de agerar som visar hur de verkligen känner, så återigen demonstreras sanning genom handling. Hur Gud agerar visar hur Gud verkligen känner och hur människan agerar visar hur människan verkligen känner. Så om vi till exempel här på Jorden säger att vi älskar, och vi säger att vi förstår kärleken, men om vi ser på faktiska evidens så dör miljoner människor innan de fyllt fem år. Är detta något kärleksfullt? Nej. Vad visar våra handlingar? Våra handlingar visar att vi inte förstår kärleken. Det är vad våra handlingar visar; kollektivt förstår vi inte kärleken och då behöver vi acceptera detta, vi behöver säga: ”Okej, handlingarna, resultatet, mängder av barn som dör vilket orsakas av att vi inte förstår kärleken på något vis”, och vi behöver göra något åt detta, vi behöver förändra det, om vi ska få en annan effekt.

Maria:     Så orsakat av att vi inte förstår kärleken.

Det orsakas av att vi inte förstår kärleken, och inte bara de personer som dör, det orsakas av att alla människor på planeten inte förstår kärlek, eftersom vi alla är ansvariga för det faktum att de här barnen dör, när det finns tillräckligt med mat på planeten för att upprätthålla deras liv. Så om de här barnen dör av näringsbrist eller någon slags sjukdom så beror det på bristen på kärlek i människorna som har tillräckligt med makt och tillräckligt med pengar och tillräckligt med välstånd för att förändra det, och det gäller mest västvärlden. Så i själva verket dör barn på planeten av sjukdom och av näringsbrist, vi skulle kunna säga att huvudorsaken till detta är bristen på kärlek i de människor som har tillräckligt. Det är den primära orsaken och vi behöver – alla vi som lever i västvärlden behöver säga: ”Okej, hur bidrar jag till just de här resultaten, vad väljer jag att göra som bidrar till det här resultatet?”.

Maria:      Och jag vet rent personligen på det området, när vi träffades så var jag full av vrede mot oss alla som har tillräckligt för att vi inte löste det här problemet och på så vis bidrog …

Precis, eftersom vrede är en handling som inte är i harmoni med kärleken.

Maria:      Precis, javisst, jag älskade egentligen inte mina bröder och systrar här i väst och…

Du älskade inte heller de andra, eftersom i själva verket kan du inte älska medan du är arg.

Maria:      Precis, ja. Så det är en väldigt angelägen fråga för var och en av oss här i väst, eller hur?

Det är det. Det är ett stort problem som vi behöver vara medvetna om: faktum är att många av våra val är en följd av vad vi ser för närvarande på planeten och vi kan inte säga: ”Tja, det händer där borta”. Det faktum att vi gör så är en indikation på hur kärlekslösa vi är (skrattar).

Maria:     Om vi har kännedomen om det och vi förnekar det …

Vi behöver göra det vi kan för att förändra det och vi skulle vilja börja med oss själva, vi skulle vilja börja med hur vi agerar – vad vi äter, vad vi dricker, hur vi konsumerar, allting skulle behöva förändras – om vi var verkligt uppriktiga med att ta itu med problemet, och vi skulle också ta steg eller agera för att försöka hjälpa till på andra sidan havet där andra problem uppstår som vi har varit en del av att skapa.

Maria:      Eftersom vi ser evidens, fysiska evidens och emotionella evidens egentligen som visar att något som inte är i harmoni med kärleken sker.

Ja och vi behöver förstå, eftersom det är själsbaserat, många av de här problemen är själsbaserade, om vi förändrar vår själ först – det är den själ vi har kontroll över – om vi ändrar vår själ först så skulle många av de här sakerna börja försvinna, och om alla kollektiv i väst förändrade sin inställning i själen mot barn som dör i andra länder, så skulle det inte dö några barn i andra länder, eller väldigt få jämfört med hur många som dör nu.

Maria:      Okej, allright. ”Att lära känna Guds sanning leder alltid till förändringar i våra känslor, avsikter och i vad vi längtar efter”. Och du har ett exempel på det här.

Så först tittar vi på påståendet, och sedan går vi igenom exemplet. Det vi behöver förstå utifrån just den här sanningen är att Guds sanning alltid har en emotionell komponent, eftersom kärlek är en känsla och eftersom sanning alltid hör ihop med kärlek, och på det följer att sanningen alltid måste höra samman med en känsla. Så ur ett logiskt perspektiv så kan det bara vara så. Så jag måste börja förstå att den emotionella komponenten finns där när det gäller att förstå och leva i sanningen. Det är inte bara något jag kan välja att göra på ett intellektuellt plan; något måste förändras inuti mig som får mig att göra det; något måste flytta på sig så att jag känner en längtan att älska, vilket är en känsla och därför måste jag bli känsligare emotionellt, och faktum är att det finns vissa sanningar i universum i synnerhet själsbaserade sanningar, som du inte kan förstå såvida du inte bli mer emotionell, eller mer i kontakt med känslorna. Det finns ett helt koncept på jorden idag att emotionell – vad kallar de det, emotionellt intellekt eller emotionell intelligens, och jag håller med om det – vi behöver få mer emotionell intelligens och Guds sanning har alltid aspekten med emotionell intelligens likaväl som fysisk intelligens, alltid; och vi behöver sluta skilja på känslan och det fysiska.

Vi behöver se på det som stödjande evidens för att något kan vara sanningsenligt.

Maria:     Javisst, det stämmer.

Så, exemplet…

Maria:      … var; en kvinna som misshandlas av sin make skulle inse att han inte älskar henne om han slår henne.

Precis, så det här är ett exempel på någon, vanligen någon som blir slagen av sin make som i fallet med den misshandlade hustrun, hon skulle kunna resonera med sig själv: ”Men åh, han älskar mig fortfarande, han dricker bara för mycket och då gör han illa mig”, eller vad som nu är det underliggande försvaret för hans handlingar, och hon ser inte att hon stannar kvar hos honom eftersom hon vill känna sig trygg ekonomiskt, eller att hon stannar kvar hos honom eftersom hon har en känsla gentemot sig själv som speglar hennes makes känslor mot henne, och därför befinner de sig i ett medberoende. Hon ser inte just de här sakerna, hon är inte uppriktig mot sig själv, men om hon var emotionellt intelligent, emotionellt uppriktigt så skulle hon inse att någon som slår henne inte kan älska henne; vem som än slår henne så kan han eller hon inte älska henne. Oturligt nog så har många av oss vuxit upp med att bli slagna som barn, och sedan har våra föräldrar sagt till oss att det är kärlek; men det här säger att någon som slår dig inte älskar dig, det är den känslan vi behöver komma fram till så småningom.

Maria:      Och hör detta ihop med sanningen som du säger: ”Guds sanning demonstreras genom handlingar”, och om vi då undersöker människors handlingar så kan vi förstå fler sanningar?

Precis, så om hon ser på hans handlingar och säger: ”Om han slår mig så älskar han mig uppenbarligen inte”, då är detta det påföljande resultatet. Han kan säga att han älskar henne, han kan gråta när hon lämnar honom, han kan bli väldigt känslosam och allt sådant, men inget av det betyder något när det gäller Guds definition av kärlek, inget av det; eftersom verkligheten är att om han älskade henne så skulle han inte göra det, han skulle inte slå henne; och om hon mötte den sanningen öga mot öga, så skulle hon lämna honom, hon skulle inte stanna där; eller hon skulle säga: ”Wow, om jag vill stanna kvar så betyder det att jag inte heller älskar mig själv”, och därför skulle hon se att hon har ett problem med kärleken till sig själv som hon behöver ta itu med.

Maria:      Och det är detta du menar med förändringar i våra känslor, avsikter och i vad vi längtar efter?

Precis. Vi skulle någonstans på vägen behöver se att det är känslan i henne som driver henne till att stanna kvar i situationen, och om hon upptäckte sanningen om den känslan så skulle hon lämna honom, eftersom hon också skulle upptäcka sanningen att han inte älskar henne genom att känna sanningen om sina emotionella orsaker till att stanna kvar. När hon säger: ”Åh, jag stannar eftersom jag tror att han älskar mig”, så är hon inte uppriktig mot vare sig honom eller sig själv.

Maria:     Och hon ignorerar de evidens hon redan har fått.

Hon ignorerar fullständigt evidensen; evidensen är tydlig, hon blir inte älskad; evidensen är tydlig, hon behöver agera utifrån evidensen; om hon verkligen värdesatte den gudomliga sanningen, om hon verkligen värdesatte Guds sanning, så skulle hon agera utifrån evidensen. Hon skulle inte fortsätta rättfärdiga, stanna kvar, av någon orsak – barn, ingen orsak, potentialen för att han skulle skada henne mer – hon skulle inte ens stanna kvar av den orsaken.

Maria:     Okej. “Guds sanning påverkar våra tankar och känslor, inte bara våra handlingar.”

Ja, så du kan inte bara förändra dina handlingar och förvänta dig att du är i mer harmoni med Guds sanning; du är i mer harmoni men det är inte fullbordat ännu. För att fullborda att du är i harmoni med Guds sanning, så måste du föra dina tankar och till och med dina känslor till att vara i harmoni med sanningen, inte bara dina handlingar. Så du har kanske exempelvis en känsla inom dig av att begå självmord, men du agerar aldrig på den; mitt förslag är att du behöver få din känsla till att bli i harmoni, att du med andra ord inte längre känner att du vill begå självmord; och sättet att göra det på är att frigöra dig från de emotionella orsakerna till att du vill begå självmord ibland, och det kräver att du gör vissa handlingar som inte bara är handlingar, utan som också inbegriper dina känslor; du behöver frigöra känslor som orsakar handlingar och du behöver förstå relationen mellan känslor och handlingar.

Guds universum, en av kvaliteterna med Guds sanning är att det finns en direkt koppling mellan kärlek, som är en känsla och sanning, som är en handling, en lag. Det finns direkta kopplingar mellan just de här sakerna och vi behöver förstå de kopplingarna. Om vi verkligen förstår det här på själsnivå så börjar vi tillämpa det i vårt personliga liv och vi säger: ”Okej, det räcker inte för mig att bara ändra på mina handlingar. Jag behöver förändra orsaken till att jag vill agera på ett sätt som inte är i harmoni med lagen, som inte är i harmoni med sanningen, som inte är i harmoni med kärleken. När jag väl förändrar orsaken till att jag vill agera utan att vara i harmoni, så kommer allting därefter att bli lättare, eftersom det kommer ske automatiskt i mig att leva i harmoni med den kärlek och de sanningar jag har upptäckt.”

Så det här är en vacker kvalitet hos Guds sanning som vi behöver förstå, att det finns fysiska evidens och de stöds av vår emotionella analys liksom av vår intellektuella analys, och om den ena stödjer en men inte den andra, så har vi ett problem med det hela. Om det är Guds sanning så finns det ingen åtskillnad mellan den intellektuella analysen av ett problem och den emotionella analysen av ett problem. De två kombineras, det finns ingen åtskillnad och faktum är att genom att kombinera den emotionella analysen av ett problem med den intellektuella analysen av ett problem ger en hög sannolikhet för att vi kan slå fast om det vi analyserar är Guds sanning eller inte, genom att vi analyserar det. Så ett exempel kan kanske vara min egen död. Det finns en religiös synvinkel från det första seklet som övergick i religion om att jag dog för andras synder; om vi ser på det rent intellektuellt så finns det vissa ologiska saker med detta, saker som inte stöds av logiken – varför skulle jag till exempel dö för andras synder – det verkar inte vara särskilt logiskt?

Maria:     Eller kärleksfullt.

Men nej nej, du vet en är emotionell och en är intellektuell. Vi ser på det logiska först. Finns det några evidens som stödjer att människors synder försvann när jag dog? Nej. Finns det några evidens som stödjer att någon människa som tror att mitt blod räddar dem faktiskt har räddat dem? Nej. Finns det några evidens som stödjer att någon som tror att min kropp och mitt blod räddar dem faktiskt har upplevt någon fysisk förändring? Med andra ord så åldras de inte, de blir inte längre sjuka; de upplever inte detta enbart för att de haft denna enda insikt? Nej, inga logiska evidens. Låt oss se på det emotionellt en stund; om vi ser på det emotionellt, hur orättvist är det att en person betalar för hela mänsklighetens synder, det är ganska orättvist och genomsnittspersonen som skulle vara i den situationen skulle känna att det vore ganska orättvist – de skulle känna att det inte är särskilt kärleksfullt.

Om du var föräldern, skulle du vara kärleksfull om du krävde att ett barn som är bra straffas för att kompensera för barnet som är dåligt? Nej, det skulle du inte, ur ett emotionellt perspektiv skulle du göra uppror mot det. Så det är inte logiskt ur ett intellektuellt perspektiv, men det är heller inte logiskt ur ett emotionellt perspektiv, så det kan inte vara sant. Det kan bara inte vara det, det spelar ingen roll ifall människor har skrivit ner det, om det numera står i Bibelns heliga bok, det kan inte vara sanningen eftersom det inte är logiskt intellektuellt sett och inte heller logiskt emotionellt sett, och om det ska vara gudomlig sanning så måste det vara logiskt intellektuellt och emotionellt, om det ska vara Guds sanning. Och när jag väl förstod den här kvaliteten så skulle jag säga: ”Okej, jag kan se på de olika lärorna i religiösa format och jag kan göra mig av med den där, göra mig av med den där, göra mig av med den här. Jag kan göra mig av med mängder av trosföreställningar, ganska enkelt genom att enbart göra den enkla jämförelsen. Den här enda kvaliteten hos Guds sanning kan sortera bort det mesta av ditt religiösa liv (skrattar), när det gäller vad som är värt för dig att överväga i fråga om vad du ska praktisera och vad som inte är värt det.

Maria:      Japp. Du hade några andra exempel här i listan. En var: ”Alla som ser på en kvinna för att de vill ha sex med henne, har redan varit otrogna i sitt hjärta.”

Vilket är ett citat ur Bibeln, något som jag faktiskt sade (skrattar).

Maria:     Och en person som vill sluta röka men ändå fortsätter.

Ja, låt oss se på den första, istället för att läsa de var för sig. Så låt oss först se på den, problemet som handlar om att vilja ha sex med någon, men inte genomföra det. I själva verket så kommer en känsla från dig om att du vill göra det. Den känslan är inte i harmoni med kärleken, i synnerhet inte om du redan har en partner; det är definitivt inte i harmoni med kärleken. Så om det inte är i harmoni med kärleken så se på orsaken till varför du vill göra det på ett emotionellt plan. Sluta ignorera det, sluta försöka avfärda det, sluta försöka få det att försvinna genom att kontrollera dig själv, sluta försöka göra alla de här sakerna du vanligen gör och var sann mot dig själv och säg: ”Okej, det faktum att jag har den här känslan innebär att det finns ett problem här. Vad är problemet? Vad är skälet till att jag känner mig attraherad?”

Maria:      Och i den här uppräkningen här så säger du i princip att det kan finnas fysiska evidens som säger att någon är trogen, men det finns emotionella evidens som säger att de inte är det, det vill säga de vill göra det men gör det inte. Då kan vi…

Eller flirtig, att vara flirtig hela tiden men inte gå hela vägen och ha sex med personen.

Maria:      Så du säger, vi kan säga att den personen inte är i harmoni med sanningen, i den saken, eftersom det inte finns någon synkronicitet mellan emotionell, fysisk sanning.

Javisst, det finns ingen synkronicitet mellan det de tror att de tänker och hur de egentligen känner. Det finns ingen synkronicitet, det finns ingen symbios mellan de två tillstånden. Om du verkligen var i harmoni med Guds lagar på det här området, så skulle du vilja förstå att det nästan är lika smärtsamt för din partner att veta att du är attraherad till någon, som det är för dig att faktiskt agera på den attraktionen (Lyfter på axlarna). Och när du väl förstod det, så skulle du förstå behovet av att se på den underliggande, emotionella orsaken till varför du känner på det viset. Och nu kan vi se på det andra exemplet.

Maria:      Absolut. En person säger att de vill sluta röka, men fortsätter att röka, har ingen avsikt att sluta med det.

Precis. Så det här är ett annat uttalande om handling. Faktum är att om en person väljer att inte agera, så betyder det att de egentligen inte har en fullständig önskan eller avsikt att agera, eftersom i själva verket så agerar vi alltid när det gäller saker vi verkligen vill ha. Så om en person säger om och om igen att ”Jag tänker sluta röka”, men aldrig slutar röka så är de inte uppriktiga mot sig själva om de tror att de vill det. De behöver se uppriktigt på situationen. När det gäller den här kvaliteten hos Guds sanningar, så ber Guds sanning oss att undersöka våra motiv, våra avsikter, våra känslor, liksom att se på situationen logiskt. Så rökaren som tittar på situationen logiskt sett ur ett evidensbaserat perspektiv skulle säga: ”Okej, jag vet logiskt sett ur ett evidensbaserat, fysiskt perspektiv att rökning skadar mig. Uppenbarligen bryr jag mig inte om att det skadar mig.”

Maria:     Eller jag bryr mig inte tillräckligt mycket.

Eller jag bryr mig inte tillräckligt mycket om att det skadar mig. Om jag inte bryr mig tillräckligt mycket om att det skadar mig, så betyder det att jag är villig att betala någon för att faktiskt mörda mig långsamt, eller betala någon för att sakta ha ihjäl mig genom att jag använder deras cigarretter. Det här är en indikation på att min bristande självkärlek inte har utvecklats. Så ur ett emotionellt perspektiv och ur ett perspektiv med fysiska evidens, så skulle vi kunna se att det måste finnas ett problem med att inte vara i harmoni med kärleken, inte vara i harmoni med Guds sanning i saken och när jag väl har fått en sjukdom av användningen, så skulle jag definitivt se efter och säga: ”Wow, det faktum att jag nu har fått en sjukdom, med extrem smärta och lidande som en följd av mina handlingar, är en indikation på hur lite jag har varit i harmoni på det här området.”

Maria:     Javisst. Okej, bra.

Så, för att summera just den här kvaliteten så behöver vi se att Guds sanning alltid har evidens för sin existens, och evidensen är både emotionell och intellektuell, den är fysisk likaväl som emotionell och andlig till sin natur och vi kan inte hämta fram den enbart från ett område. Alla dessa områden kommer att vara involverade.

Maria:      Och, jag är bara intresserad av hur du faktiskt har förklarat detta. När jag läste den sanningen så började jag genast tänka på detta när det kommer till externa sanningar, Guds sanningar som demonstreras genom handlingar, så hur universum fungerar, verkningarna av Guds sanning i handling och som stöds av evidens som är vetenskaplig, emotionell, andlig och fysisk.

Och allt detta är sant. Det du just sade är sant.

Maria:      Ja, men det är också så fint hur du har gjort det personligt när du säger att – utifrån vad jag förstår av det du säger – att när vi har Guds sanning inuti oss, så kommer det finnas evidens som är fysisk, andlig, den kommer att återspeglas i våra handlingar, våra känslor, alla dessa saker kommer att visa oss så för mig är det verkligen intressant hur du har valt att förklara detta, eftersom det är lätt tror jag när vi stöter på den här sanningen att tänka på den som externa sanningar, men den är precis lika relevant när det gäller vad som pågår inuti oss och vår egen utveckling.

Extremt mycket så, eftersom om vi tittar på det så är det sakerna som finns inuti oss som vi känner att de inte är i harmoni med kärleken som kommer förhindra oss från att undersöka universums sanningar. Vi kommer inte kunna känna universums sanningar samtidigt som något inuti oss själva inte är i harmoni med kärleken. Så de två kan inte skiljas åt från varandra; universell sanning och personlig sanning kan inte skiljas åt och ändå finns det en enorm önskan hos de flesta människor att försöka sig på det åtskiljandet; men det är i själva verket omöjligt att skilja dem åt, eftersom ett; vår egen bristande önskan om personlig sanning kommer att få oss att inte vilja känna till den andra, vår bristande kunskap om universell sanning. Hur vi ser på allting, inuti oss, kommer också förhindra oss från att se allting så som Gud ser allting. Kom ihåg att universell sanning, Guds sanning, absolut sanning är hur Gud ser på allting. Så medan jag inte är i harmoni med hur Gud ser på allting, på insidan, så har jag inte kapaciteten att förstå sanningen.

Maria:      Javisst, jag har suttit här och kämpat litegrann medan vi har pratat om den är tolfte kvaliteten, eftersom jag av personlig erfarenhet vet att min förmåga att analysera externa evidens har varit totalt… jag har liksom saknat logik eftersom jag inte har haft intellektuell logik, så har jag tillämpat logik genom mina emotionella skador och jag kämpar ofta med det här området…

Vilket förresten många kvinnor gör, många män gör motsatsen, de tillämpar logik genom sina intellektuella skador, utan några känslor om vi säger så. 

Maria:      Känsla, javisst. Så när vi befinner oss på det här området så känner jag mig riktigt nedslagen, eftersom jag tänker att ”Javisst, men vänta lite för jag har det här typiskt kvinnliga sättet att förstå sanning på”. Jag tänker: ”Jo men det här håller inte ihop för om du inte håller fast vid den här känslan så ser du inte ens på det viset”. Så javisst, det är en verkligt intressant kvalitet för mig att bara umgås med detta, eftersom min logik bokstavligen har förändrats, vilket jag vet är omöjligt, men du vet jag har inte haft logik på vissa områden och det är…

Nu har du logik, som en följd av…

Maria:      Bara känna igenom några av skadorna inom mig, som befann sig utanför Guds sanning om vi säger så.

Så Guds sanning var alltid där, du kunde bara inte se den, du kunde inte känna den.

Maria:     Det är förmodligen kännandet av den, du vet.

Eller se den i många fall, förrän du gick igenom en känsla som frigjorde någonting och nu säger du: ”Aha, det där är uppenbart, det är definitivt en av Guds sanningar” (skrattar).

Maria:      Jag har den här verkliga saken där jag känner att jag inte ens kan analysera externa sanningar särskilt väl, eftersom jag vet att jag bara behöver få ordning på de interna när det gäller Guds kärlek och då kommer allting bli tydligt, men fram till dess så kämpar jag fortfarande mycket, jag är väldigt medveten nu och har en längtan efter att interagera med Guds lag, att demonstrera för mig var jag inte är i harmoni, jag vet att min smärta kommer visa mig det, men när det gäller att analysera extern sanning så är det riktigt begränsat på grund av de här sakerna som pågår.

Precis, och det är intressant om du tar det hela ett steg längre, eftersom då säger du i princip till dig själv att: ”Okej, det är omöjligt för mig att verkligen fullständigt upptäcka alla Guds sanningar, såvida jag inte är villig att fullständigt upptäcka alla mina egna”, och det innebär att upptäcka dem intellektuella och emotionellt, inte bara intellektuellt som en separat känsla och det innebär att titta på mina handlingar, snarare än bara mina ord för att avgöra vad sanningen är, så samma sak gäller för mig nu som skulle gälla för analysen av Guds sanningar universellt, och det är det som är det vackra med just den här kvaliteten hos gudomlig sanning, att återigen så får den dig att gå in i någon slags självreflektion och även att se att relationen mellan din egen oförmåga att förstå universell sanning är direkt relaterad till din egen oförmåga att förstå din egen sanning. Och närhelst du arbetar igenom din egen oförmåga att förstå din egen sanning och nu har en förmåga, en kapacitet att upptäcka din egen sanning, så har du nu en större förmåga att assimilera Guds sanning och då hjälper det dig att förstå förhållandet bättre mellan den personliga sanningen och den universella sanningen, vilket i själva verket är en annan kvalitet hos Guds sanning, vilket vi kommer prata mer om i slutet av det här samtalet, men det är väldigt viktigt att vi förstår den här relationen mellan det universella och det personliga.

Maria:     Javisst, jag håller med, fullständigt.

Så jag känner att så snart människor förstår just den här kvaliteten, så kommer de inte skilja så mycket på sin längtan efter universell sanning och sin längtan efter personlig sanning. Det jag ser hända ganska ofta är att människor vill ha universell sanning, du börjar berätta om universella sanningar och det är deras personliga sanning som förhindrar att de godtar dem. Och då behöver du börja fokusera på vad som är din personliga sanning som inte är i harmoni med kärleken och Guds sanning, och då får de ett enormt motstånd, de vill inte titta igenom sin personliga sanning, utan de vill säga: ”Åh, berätta mer om Guds sanning”. I själva verket så kan du inte förstå alla Guds sanningar samtidigt som du motsätter dig den personliga sanningen, eftersom de analyseras på samma vis.

Maria:     Absolut.

Och om du inte är villig att gå igenom processen med att analysera det hela logiskt genom handlingar och genom emotionell logic och emotionell intelligens och om du inte är villig att gå igenom alla de processerna, så kommer du så klart inte kunna se vad Guds sanning är. Så du kan be om den så mycket du vill, men du kommer inte ta emot den.

Maria:      Javisst, och jag ser ofta personer kämpa nästan i rädsla medan de vill ha säkerhet och att du berättar mer universella sanningar så att de kan ha tillräckligt mycket tillit för att dyka in i de personliga sanningarna och det kan aldrig fungera eftersom…

Därför såvida inte en person är villig att gå igenom den personliga sanningen så kommer de aldrig förstå vad jag säger till dem om den universella.

Maria:      Och är det inte absurt hur rädda vi är för att undersöka personlig sanning? Det är nästan som en no go-zon som människor känner…

Det beror på emotionell smärta, vilket vi har pratat om i en annan kvalitet med Guds sanning; vi skulle inte undvika känslor av smärta om vi verkligen förstod kvaliteterna hos Guds sanning. Vi skulle vilja känna all vår emotionella smärta, så vi skulle ha en väldigt, väldigt annorlunda inställning till att upptäcka sanning, om vi ville känna vår smärta, vi skulle vara villiga att gå igenom den och därför skulle vi vara öppna för att sedan se på evidensen som den verkligen ser ut, inte den evidens som vi vill se bara och det här är ett problem som jag ser att de flesta som inte har den förståelsen av Guds sanning i sin själ, de tittar inte alls på evidensen. De tittar bara på evidensen som de vill tro på, som i allmänhet stödjer deras nuvarande trosföreställning.