FAQ – Kvalitet 14: Vad menar du när du säger: ”Vi måste möta vår personliga ’sanning’ innan vi kan finna Guds sanning”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för att öppna en svensk PDF-version av texten.

Svar:

Ja, det bästa sättet att säga det på är förmodligen att vi måste möta personliga fel innan vi kan hitta Guds sanning, eftersom för det mesta så är det felet som vi befinner oss i när det gäller vissa områden som hindrar oss från att ta emot Guds sanning in i vår själ.

Det jag menar med det är att vi behöver förstå att vår själ, medan den innehåller felet, utövar sin vilja att motsätta sig Guds sanning. Och om vi inte är villiga att möta vårt personliga fel, det vi tror är sant inom oss själva som i själva verket är fel, och kom ihåg att det är en emotionell upplevelse, så vi behöver möta det och uppleva det emotionellt – om vi inte är villiga att göra det så kommer vi inte kunna hitta Guds sanning om just den saken.

Så det är i princip hur vi använder vår vilja ‒ vi behöver lära oss hur vi använder vår vilja för att tillåta oss själva att möta alla de sakerna om oss själva, inuti oss själva.

Kom ihåg att den här personliga sanningen, eller vi kan kalla det för det personliga felet beroende på vilken sort det är, existerar som känslor, önskningar, passioner, det vi längtar efter, det existerar som avsikter i själen. Det existerar inte som ett intellektuellt koncept, det existerar inuti vår själ, det är den sak som hindrar oss från att ta emot mer av Guds sanning.

Så vi behöver möta vad som verkligen finns inuti vår själ, inte vad vi vill ska vara inuti vår själ, eller vad vi föredrar att se inuti vår själ, eller vad vi hoppas ska finnas inuti vår själ, eller vad vi hoppas att alla andra tror finns inuti vår själ eller någon av de sakerna, det vi istället behöver göra är att möta vad som verkligen finns i vår själ. Vad som verkligen finns där, vad som verkligen finns där som våra intentioner, vilka är våra verkliga intentioner, inte vad vi hoppas att tänka vad våra intentioner skulle vara, eller vad vi hoppas att alla andra tror är våra intentioner, utan vilka de verkligen är, och hur det är med kärlekstillståndet inuti min själ, inte vad vi hoppas att det är, inte vad vi hoppas att alla andra tror att det är, utan vad det verkligen är.

Det är vad det betyder att möta den personliga sanningen och felet – den här kvaliteten, kvalitet fjorton säger att vi måste möta den här sanningen och felet inuti vår själ innan vi kan ta emot Guds sanning om något specifikt ämne inuti vår själ – till dess hör vi bara orden.

Så det här har varit problemet för många människor som kommer med till våra seminarier. De kommer med till våra seminarier och de hör orden: ”Bla-bla, bla, bla-bla” och jag pratar under en lång stund, som alla vet vid det här laget. Så de hör mängder av ord och några av dem blir kvar hos dem, men väldigt lite blir kvar eftersom det finns väldigt lite öppenhet i själen för att undersöka den personliga sanningen eller det personliga felet inuti själen ur ett emotionellt perspektiv.

Så det är som att sanningen presenteras och det går in i ena örat, och som vi säger, ut ur det andra. (Skrattar) Det lagras inte någonstans särskilt ofta, eftersom alla dessa känslor i felet finns inom oss, avsikter och föreställningar som är felaktiga inuti själen, som ännu inte har upplevts känslomässigt och som måste upplevas känslomässigt innan sanningen kan komma in i oss, och vi måste lära oss att möta den personliga sanningen.

Det jag ser många göra är att de har en enorm längtan att få veta Guds sanning om en viss sak, och samtidigt så har de ingen önskan som helst att förstå sitt personliga fel som rör samma sak. Det är nu inte särskilt befrämjande för att ta emot Guds sanning, för såvida du inte förstår och känner och upplever ditt personliga fel i det här ämnet så kommer du aldrig verkligen veta vad Guds sanning är samma ämne. Det är omöjligt att veta Guds sanning i ett ämne samtidigt som din personliga sanning fortfarande finns inuti dig och bestämmer vad resultatet ska bli. Det är en viljehandling att använda din själs vilja till att förändra detta; vid något tillfälle kommer du behöva bli villig att undersöka dig själv med en fullständig uppriktighet, fullständigt sanningsenligt, utan några förbehåll, du behöver vara villig att gå igenom den processen.

De flesta människor som hör Guds sanning är inte villiga att gå igenom den processen under många, många år och orsaken till det är att de har alla möjliga slags dömanden om processen. De vill leva ett lyckligt liv – de tror att de kan få ett lyckligt liv utan att frigöra sig från felet, vilket i själva verket inte är sant. Så det finns många föreställningar som finns i individens själ i allmänhet som förhindrar att Guds sanning kommer in i dem, oavsett hur mycket vi pratar om den.

Så det här är orsaken till att jag har pratat om Guds sanning med en del personer i fem år, och under den tiden har inget av den kommit in i dem och det beror på att de inte har varit villiga att låta den komma in i dem. Det har funnits känslor inuti deras själ som de inte är villiga att uppleva, vilket förhindrar att de upplever eller tar emot Guds sanning inuti sin själ. Och eftersom Guds sanning inte har tagits emot i deras själ, så kan ingenting förändras, och om ingenting kan förändras så betyder det att de förblir samma person som de var för fem år sedan. Och sedan säger de: ”Det här funkar inte”. Ja, så klart det inte fungerar om du använder din vilja för att förhindra processen. Det kommer aldrig någonsin att fungera på det viset.

Maria:      Jag brukade tänka eller brukade säga att jag kände att det här var ett så vackert system, faktiskt, när Gud engagerar sig i oss som en väldigt kärleksfull förälder, Han önskar att vi ska känna oss själva och för att känna oss själva behöver vi möta oss själva. Och jag förmodar i all uppriktighet att jag brukade känna att det var en vacker sak att Gud älskar oss så mycket att Han inte bara vill att vi ska känna Honom …

Eller få det att verka som att vi känner Honom.

Maria:      Javisst, men Han vill verkligen att vi ska vara i processen där vi lär känna honom, att verkligen hitta skönheten inuti oss själva och verkligen läka oss själva. Nu när jag lever i det, så upptäcker jag i själva verket ärligt talat att det är väldigt konfronterande att möta en del av de saker som faktiskt finns inom mig, de känslor av fel som finns inom mig och …

Och de måste bemötas om vi ska ta emot mer av Guds kärlek och om vi ska ta emot mer av Guds sanning. Den här kvaliteten säger i princip att vi måste möta dessa saker som vi inte vill möta för att ta emot mer kärlek och sanning, vi måste möta dem. Och vi måste välja att göra det från hjärtat, inte från huvudet. Vi kan inte tvinga fram det, vi kan inte tvinga fram processen, vi måste gå igenom processen så som vår själs längtan får oss att engagera oss i den. Det måste vara en känslomässig upplevelse som vi engagerar oss i fullt ut med medvetenhet på det emotionella planet.

Maria:      Och återigen så kan jag se intellektuellt vilken vacker design det är, jag kan se skönheten i den designen, att Gud faktiskt ber oss utveckla vår vilja på det här verkligt uppriktiga viset medan vi lär känna Honom.

För det betyder att vi verkligen förändras, det betyder att vi verkligen växer, det är inte bara påhitt, det är inte bara fasader, det är inte bara att lära oss något som vi inte är intresserade av. Vi måste vara intresserade av det för att lära oss det. Det är det vackra med alla Guds sanningar – du måste vara intresserad med passion för att lära dig det, och i själva verket är det en kvalitet i själen som säger att om du inte är intresserad med passion av någon av Guds sanningar så kommer du inte ta emot den. Det är omöjligt för dig att ta emot en av Guds sanningar när du inte har något verkligt intresse för att ta emot den.

Maria:      Javisst. All right, så från dina anteckningar här så säger du: ”Om vår personliga känsla står i motsats till Guds sanning så kan vi inte känna Guds sanning fullt ut.”

Det stämmer. Så om vi tänker på våra personliga känslor, kom ihåg att våra känslor, våra intentioner, våra föreställningar, våra passioner och vår längtan – alla dessa är en del av vår själ, de avgör vad själens vilja är. Så när vi använder termerna ”vilja” eller ”längta efter Guds kärlek med hjälp av din vilja”, ”att längta efter Guds kärlek”, så säger vi i princip att vi måste använda våra passioner, våra önskningar, våra föreställningar, vår motivation, våra avsikter i harmoni med detta, det är det vi säger. Vi kommer behöva föra alla dessa saker till att vara i harmoni för att få ett uttryck för vår vilja där vi längtar efter någonting.

Så när vi verkligen längtar efter något kommer vi ta emot det, de flesta människor glömmer bort det. De säger: ”Åh, jag skulle vilja ta emot lite kärlek från Gud. Nej, jag känner inte något här egentligen, så Gud kan inte ha velat ge den till mig”. Nej, du ville inte ta emot den än. Du har ett emotionellt hinder inom dig som förhindrar att du kan ta emot den ännu. Hitta hindret, vad är hindret?

Ett av hindren skulle kunna vara apati, att du inte tror att det kommer vara värt något för dig i slutänden, det kan vara ett hinder. Det finns alla möjliga slags hinder. Ett annat hinder skulle kunna vara att det inte är möjligt, det är omöjligt. Ett annat hinder skulle kunna vara desillusion; allt detta är hinder som vi behöver låta oss själva känna innan de frigörs och därför tillåta – efter att de har frigjorts – tillåta sanningen att komma in.

Maria:     Du räknade upp flera exempel här som vi kan gå igenom.

Ja, det känner jag att vi kan göra.

Maria:     Så om jag tror att jag är värdelös och inte går att älska…

Ja, så många säger till mig: ”Jag har längtat efter Guds kärlek, men jag tar inte emot någon”, och jag säger: ”Okej. Är du säker på att du har längtat efter Guds kärlek? “O ja, jag har längtat efter Guds kärlek.” ”Tror du att du är värdelös och inte går att älska?” De säger: ”Javisst, det gör jag.” ”Jo, men om du tror det, hur kan du då säga att du längtar efter Guds kärlek? Den verkliga känslan som kommer ur din själ är: ”Jag är värdelös och går inte att älska”. Det är bönen, det är uttalandet som kommer ur dig till Gud: ”Jag är värdelös och går inte att älska”. Så vad säger det till Gud? ”Du behöver inte bry dig om att älska mig, jag är värdelös och går inte att älska”.

Maria:      Och det är här du säger att den personliga känslan i själva verket står i motsats till Guds sanning.

Den står i motsats till Guds sanning, ur Guds perspektiv går det att älska dig och du är värd allt. Du är viktigare för Gud än någon annan fysisk sak som Gud har skapat, utöver andra människors själar; så viktig är du för Gud. Så du är värd mer än solen, du är värd mer än jorden, du är värd mer än någon annan sak i skapelsen, enligt Gud, precis som det är för alla andra människor.

Så medan du tror att du är värdelös och inte går att älska, så har du en motsatt känsla. Din känsla står i motsats till Guds känsla. Det enda sättet som du kan bli av med en känsla som står i motsats till Guds känsla är att känna känslan. Så du kommer behöva känna varför du känner dig värdelös och inte går att älska. Du kommer behöva känna smärtan i det. När du väl känner smärtan i känslan, så när du nu har en längtan efter Guds kärlek, så säger du: ”Jag är värd någonting, och det är möjligt att det går att älska mig, skulle du kunna ge mig lite kärlek?” Och självklart kan lite kärlek flöda in i dig från den platsen, eftersom du nu är öppen för att ta emot den.

Maria:     Eftersom du är i harmoni med Guds sanning i den saken.

Eftersom du är i harmoni med Guds sanning i den saken, men också för att du nu har en öppning i hjärtat som säger: ”Jag är värd någonting och jag är värd att älskas och jag har en längtan efter den kärleken”, där du förut sade: ”Jag är inte värd någonting, jag är inte värd att älskas, jag vill egentligen inte ha kärlek”, det är vad din själ verkligen sade.

Någonstans på vägen behöver din själ ändra på vad den säger. Det är inte ditt intellekt som ber om kärlek, det är din själ. Så du behöver vara villig att ändra känslan inuti din själ. Och om känslan inuti din själ är: ”Jag är värdelös och det går inte att älska mig”, så kan du inte ta emot Guds kärlek i det läget, eftersom det står i fullständig disharmoni med sanningen ur Guds perspektiv. Ur Guds perspektiv är du värd allting och du är värd att älskas och fram tills att du är villig att ge upp: ”Jag är värdelös och omöjlig att älska” genom att känna igenom det, så tar du inte emot sanningen från Gud om att du är värdefull och går att älska. Så det är ett exempel på hur din personliga sanning eller ditt personliga fel måste mötas innan du kan hitta Guds sanning.

Maria:     Okej, ett annat exempel. Om jag tror att jag är bättre än andra människor.

Okej, låt oss säga att det finns en arrogant slags känsla av överlägsenhet i min själ: ”Jag är bättre än du, jag vet mer än du. Jag är värd mer för Gud än vad du är. Jag är värd mer för andra människor än vad du är”, du vet, den sortens känsla. Ja, den känslan är i direkt disharmoni med Guds sanning i saken, eftersom Guds sanning är att du är värd lika mycket som varenda ett av Guds barn, inte mer, lika mycket, det är Guds sanning.

Medan du har den här arroganta, överlägsna känslan i din själ som säger att du är värd mer, så tar du inte emot Guds kärlek, du kan inte ta emot Guds kärlek och du kan inte ta emot Guds sanning i det läget, om den saken. Guds sanning är att vi är jämlika. Du kommer gå omkring med den här sortens arroganta känsla av nedlåtenhet och ogillande, överlägsenhet över andra människor, du kommer gå omkring med det, alla omkring dig kommer känna det och Gud vet att du inte är i harmoni med Guds lagar. Du kommer inte ta emot Guds kärlek i det läget. Du kan komma att ta emot en del trevliga, insmickrande känslor eller något i den stilen från andemänniskor, vilka inte har ett särskilt bra tillstånd, men du kommer inte ta emot Guds kärlek, eftersom din själ använder sin vilja för att förbli helt disharmonisk med sanningen.

Så hur blir jag nu av med detta? Bara genom att känna min egen arrogans, känna min egen överlägsenhet, känna var den kommer ifrån. Vad fick den att hamna där? Varför tror jag att jag är så viktig, viktigare än alla andra? Många gånger betyder det att vi behandlades med en viss mängd favorisering som barn framför andra barn och liknande saker, och vi växte upp i tron att vi är bättre som en följd av detta. Eller vårt intellekt kan vara smartare än någon annans, och då tror vi att vi är smartare på grund av det. Eller du vet, vi kan ha en viss vetenskaplig böjning och vi tror att det är bättre än vad andra människor har, eller vad det än är som får oss att stanna kvar i det här arroganta tillståndet. Vad det än är så behöver det kännas och frigöras, eftersom om det inte känns och frigörs, om den här personliga sanningen inte känns och frigörs så kan inte Guds sanning komma in i dig. Guds sanning, vilken är: ”Du och den andra personen är jämlika”, kommer inte att komma in i dig.

Maria:      Okej, nästa. “Om jag tror att jag kan fortsätta bryta mot Guds lagar utan konsekvenser”.

Ja. Jag träffar många människor som tror att de längtar efter Guds kärlek, inte tar emot något och sedan tycker att det är Guds fel alltihop, och att de i princip inte gör något fel. Och nej; det faktum att du inte tar emot Guds kärlek när du tror att du ber om den betyder att du inte ber om den på det sätt som Gud har utformat, eller så betyder det att du redan bryter mot Guds lagar – av dem du är medveten om – och du har ingen avsikt att ändra dig.

Jag träffar många människor i det tillståndet, utan någon avsikt att ändra sig. Du kan prata med dem tills du är i blå i ansiktet om just det ämnet de står inför och de har ingen avsikt att ändra på det. Därför används deras själs vilja till att inte möta sin egen personliga sanning, den har inte mött sitt eget personliga tillstånd och det som sker i den stunden är att de blockerar mottagandet av Guds sanning, de blockerar också mottagandet av Guds kärlek, och det kan fortsätta i… jag har sett det fortsätta i tusentals år.

En del av mina vänner från första århundradet är fortfarande kvar i helvetena på grund av just det problemet, eftersom de tror att de ska kunna komma undan med att bryta mot Guds lagar och även ta emot Guds kärlek och förbättra sig och komma till ett trevligare ställe och få ett bättre tillstånd i andevärlden. Det fungerar inte på det viset. Ingen av Guds lagar tillåter att det fungerar på det viset, i själva verket, vilket är riktigt bra faktiskt.

Maria:     Det är en väldigt bra sak, eller hur?

Det är en väldigt bra sak och ändå tror majoriteten människor på Jorden att de ska kunna manipulera lagen. Så du har genomsnittspersonen som åker fast för fortkörning; han eller hon vill hitta ett sätt att slippa undan. Genomsnittspersonen vill manipulera sig ut ur något som händer.

Du kan inte manipulera någon av Guds lagar. När du väl har brutit mot lagen så uppstår det automatiskt en konsekvens. Pang, det finns inget du kan göra åt det. Du kan inte gå till Gud och säga: ”Åh, jag ber om ursäkt, kan du bara låta mig komma undan med det så bättrar jag mig till nästa gång”. Inget av det där funkar med Gud. De flesta på Jorden tror att det kommer göra det och de tror att det kommer göra det för att de har vuxit upp med det, de kom undan med saker inför sina föräldrar när de var små, de kom undan med saker i samhället medan de växte upp, så nu tror de att de borde kunna komma undan med saker, beroende på vad de tror är rätt eller fel. Du kan inte stanna kvar i det tillståndet och ta emot Guds sanning – det är omöjligt.

Maria:      Jag hörde nyligen några personer som vi känner säga: ”Javisst, jo jag vet att jag har det där problemet, men vadå, jag befinner mig på en ganska bra plats emotionellt sett. Jag är inte sämre än någon annan här”, och det är egentligen ett sätt att bara undvika lagarna som de medvetet bryter mot, eller hur?

Javisst, och jag känner mig ganska ledsen för den personens skull som säger: ”Jag är inte värre än någon annan här”, för vad de i princip säger är: ”Alla andra här är i helvetena, i princip för att det är det allmänna tillståndet för hela Jordens befolkning och jag är inte värre än det”. Tja, jag tycker inte det är någon fantastisk sak – det jag menar; för min del skulle jag inte skryta om det, jag skulle säga: ”Javisst, jag är inte värre, det betyder att jag inte är längre ner i helvetena än någon annan”, men du är fortfarande i helvetena. Vad är det för mening med det när du skulle kunna agera i harmoni med kärleken? Den sortens kommentarer kommer från personer som använder sin själs vilja till att inte ha någon som helst önskan att växa i kärlek. De vill bara ha sina nuvarande beroenden tillgodosedda och de har ingen önskan att växa i kärlek, annars skulle de inte säga just sådana saker. En person som verkligen vill växa i kärlek säger i själva verket aldrig sådana saker.

Maria:      Javisst. Okej, här är ett annat exempel, kanske lite mer konfronterande. ”En person som genomlider barnmisshandel som vägrar att arbeta igenom problemet känslomässigt.”

Ja, så det här är en av svårigheterna som många på Jorden möter, att ha misshandlats som barn, antingen med våld eller sexuellt. Problemet med den sortens misshandel är att vi växer upp och försöker hålla oss undan från det känslomässigt, vi växer upp och försöker koppla bort det emotionellt. Det enda problemet med det är att vår själ använder sin vilja för att koppla bort sin egen känsla.

Om Guds sanning bara kan upplevas emotionellt, så kommer det vara omöjligt för den emotionella upplevelsen av Guds sanning att komma in i själen medan personen förnekar sin egen emotionella upplevelse. För att kunna växa närmare Gud så kommer personen som har misshandlats behöva välja att känna sin emotionella upplevelse av vad som hände i det förflutna. Det kan vara en ganska svår process att gå igenom, men nödvändig, eftersom om han eller hon inte gör det, så kommer de att förneka sin egen känsla och därför förneka alla nya känslomässiga upplevelser.

Som jag har pratat om i serien ”Hur själen fungerar” med frågor och svar, så är inte själen byggd för att selektivt välja en känsla framför en annan. Om du väljer att stänga av en stor del av ditt liv… och en person som har stängt av sig från misshandel stänger i allmänhet av i hela sitt sexuella liv och hela sitt liv vad gäller rädsla, det finns enorma, nedstängda områden och vi kan inte förvänta oss att fortsätta ta emot Guds kärlek medan vi förblir i det tillståndet.

Vi kommer behöva öppna upp för de känslorna. Även om en person kan vilja få lite hjälp med att göra det, eller vilja gå till en terapeut för att få lite hjälp med att göra det, så kan de fortfarande göra allt det med Gud på egen hand, men de kommer behöva vara villiga att gå igenom processen. Så processen med att känna våra känslor är oberoende av vem som har orsakat dem, vare sig vi har orsakat dem genom våra egna val eller om någon annan har orsakat dem. Om vi väljer med hjälp av vår vilja att stänga ner den känslomässiga upplevelsen, så kommer vi inte möta vår personliga sanning, och om vi inte möter vår personliga sanning så kan inte Guds sanning komma in i oss, och inte heller kan Guds kärlek komma in i oss under de omständigheterna.

Maria:      Ofta är det ganska konfronterande för människor också, eller hur? Vi ser många människor hålla kvar i saker från det förflutna eftersom de känner att: ”Jag gjorde det inte, varför skulle jag behöva gå igenom det?”

Och när vi tänker på saken så är det i själva verket ett argt uttalande, det är ett ilsket tillstånd som säger: ”Jag gjorde det inte mot mig själv, så nu borde jag inte behöva gå igenom det”. Det är i själva verket att vara arg på personen som gjorde det och det är i själva verket att vara arg på Gud eller något annat utanför sig själv. Så du kommer behöva äga och känna de känslorna. När du börjar känna de känslorna så börjar du ta emot lite kärlek, det är så det är i verkligheten, eftersom Guds sanning kan komma in i dig.

Du kommer till en punkt där du inser att: ”Aha, jag inser helt plötsligt att om jag inte känner igenom mina känslor, så kan ingen annan göra det åt mig. Ingen annan kan känna mina känslor åt mig, ingen annan kan ha min upplevelse.” Och när du väl inser det, så inser du att alla de känslor som finns lagrade inuti dig, vare sig de kom från dina egna dåliga val i livet, eller från någon annan som har misshandlat eller skadat dig – alla de känslorna finns nu inuti dig och bara du har makten att frigöra dem. Ingen annan kan göra det åt dig och faktum är att det här ger dig makten att förändras.

Om det berodde på andra människor så skulle det rentav ha kunnat bero på personen som misshandlade dig, vilket skulle betyda att du måste vänta tills de förändras innan du kan förändras, och det skulle inte vara särskilt rättvist. Sättet som Gud har gjort det här systemet på är att du måste förändras för att Guds kärlek ska komma in i dig; för att Guds kärlek ska komma in i någon annan, så måste de förändras. Och Gud har gjort det här systemet så väldigt klokt att det låter dig ha fullständig kontroll över ditt eget personliga liv, så det är en väldigt bra sak.

Maria:     Det är det, javisst. Och något jag tror att inte så många tänker på.

Inte alls, därför att när vi är i ett tillstånd av ilska där vi känner att vi vill skylla på andra människor, så tänker vi ofta inte på den andra sidan av problemet ur Guds perspektiv. Det är sanningen att Gud har skapat allting helt perfekt så att du, mellan dig och Gud, kan ha en relation och du behöver ingen annan och det är fantastiskt. Du behöver inte någon präst, du behöver inte vänta på att den som misshandlade dig ska ångra sig, du behöver inte att någon som har skadat dig ångrar sig, du behöver bara gå igenom din egen process där du förlåter och ångrar tillsammans med Gud, och det är allt.

Maria:      Okej, ett par andra punkter som jag tror du har tagit upp. “Vi kan inte undvika känslorna i den personliga sanningen och samtidigt ta emot Guds sanning.”

Ja, det är ganska uppenbart. Medan jag försöker undvika min personliga sanning, och kom ihåg att min personliga sanning är emotionell – min längtan, mina passioner, föreställningar, allting som finns inuti mig – medan jag undviker verkligheten där i, undviker att vara ärlig om vad som finns där, så kan inte Guds sanning komma in i mig eftersom Gud är ärlig om vad som finns där. Så medan jag undviker ärlighet om vad som finns inuti mig, så är jag i direkt motsättning till att Guds sanning ska komma in i mig. Jag använder min själs vilja till att förhindra mottagandet av Guds sanning.

Maria:      Det är verkligen så enkelt, eller hur, och ändå som du nämnde tidigare, enkelt för ett barn att göra för att vara uppriktig, och ändå skapar vi alla dessa hinder inför en sådan enkel process, eller hur?

Ja, det är enkelt, men som en vuxen som har lärt sig under många, många år att förneka sanningen om sig själva i synnerhet, lärt sig under många år att stänga av sina känslor, lärt sig under många år att förneka kärleken, så kommer det uppenbarligen att finnas många hinder inför processen som vuxen, så att trots att det är en enkel process så blir det en svår process, inte lätt, på grund av alla dessa hinder. Så vi kommer behöva arbeta oss igenom alla dessa känslomässiga hinder emotionellt. All ilska som vi har över att göra det, och sedan all rädsla vi har och sedan så småningom all sorg kommer flöda ut ur oss. Och när detta väl händer så är processen att ta emot väldigt, väldigt lätt.

Maria:      Okej, den sista du har här. “Känslor som motsätter sig kärlek och sanning måste frigöras genom att upplevas innan Guds sanning kan komma in i oss som en känsla och en upplevelse.”

Precis, så det här är bara en förlängning av vad vi har sagt – känslor av kärlek och sanning som inte är i harmoni med kärlek och sanning är hindren.

Maria:      Så en gång till, känslor som inte är i harmoni med kärlek och sanning är hindren.

Är hindren ja, för att ta emot Guds sanning och att ta emot Guds kärlek. Så det enda sättet som jag kan släppa dessa känslor som finns i mig och som inte är i harmoni med sanningen och kärleken är att känna dem. Det här gör dem inte sanna, det betyder bara att jag måste känna felet som har skapats och som nu existerar inuti min själ.

När jag väl känner det här felet, så lämnar felet mig och väggen som hindrar mig från att ta emot sanning har nu tagits bort. Nu finns det ingen vägg och sanningen kan lätt flöda in i mig så länge jag längtar efter den. Om jag har en uppriktig längtan efter den så flödar sanningen och Guds kärlek, men jag behöver fortfarande ha en uppriktig längtan efter den. Så jag behöver släppa taget om felet, och för att göra det behöver jag ha en uppriktig önskan om att göra det; jag måste släppa taget om felet och sedan måste jag välja att längta efter kärleken och sanningen från Gud, innan sanningen kan komma in i mig. Och det är jag som möter min personliga sanning, så att jag kan ta emot mer sanning från Gud, och det betyder att jag släpper taget om alla saker som är fel inuti mig som hindrar mig från att ta emot den här sanningen från Gud.

Maria:     Mmm, javisst, jättebra.