FAQ – Vad är behagliga känslor?

29 april 2014, Wilkesdale, Queensland, Australien

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

Ja, jag skulle dela upp behagliga känslor i två kategorier; en grupp är de behagliga känslor som faktiskt är i harmoni med kärlek och sanning. Det är de känslor du får och upplever, de behagliga, som uppstår när du är i harmoni med Guds kärlek och Guds sanningar. I den andra kategorin skulle jag placera en hel grupp känslor som handlar om beroenden, som vi tycker är ”behagliga”. (Skrattar)

Många gånger är de inte behagliga för själen, eftersom de skadar själen, eller så skadar de andras själar. De är heller inte behagliga i det långa loppet. Med andra ord så är de tillfälligt behagliga. De ger dig en slags ögonblicklig tillfredsställelse, när du trycker undan en rädsla eller trycker undan lite ilska, eller vilken känsla du än försöker trycka undan med dem, men de är inte särskilt behagliga på lång sikt.

Om vi ser på de två känslogrupperna, och vi kan fokusera på den första gruppen vilket är de som är behagliga för dig på riktigt och på lång sikt. Det är de du upplever som är helt och hållet i harmoni med Guds kärlek och sanning. Det jag menar med det är att när vi lever våra liv helt i harmoni med Guds kärlek, och helt i harmoni med Guds sanning, så har vi en kontinuerligt behaglig upplevelse. Vi njuter i många former. Det kommer finnas en vacker, lycklig, glad känsla; ibland är det en sexuell njutning, beroende på vad du engagerar dig i där, men många gånger är det bara en allmän njutning i vardagslivet, och det sker eftersom du har fört ditt liv till att vara i harmoni med Guds kärlek och Guds sanningar.

Idag på Jorden upplever nästan ingen någon del av allt det här, eftersom de flesta inte har behagliga känslor som är i harmoni med Guds kärlek och sanning.

Maria:      Mhm. Så skulle du säga att saker som glädje och iver och alla de behagliga saker vi förknippar med att njuta, kommer de, utifrån vad du säger, från själens upplevelse? Där den andra gruppen känslor du pratade om handlar om att trycka undan en del av själens upplevelse?

Ja. Kom ihåg i tidigare frågesessioner som handlat om känslor, så har vi pratat om vad som händer när själen – när du trycker undan själens energi. Kom ihåg att alla känslor är energi i rörelse. Behagliga känslor är njutbara. Om vi går tillbaka till en ren definition, så är det energi som är behaglig att uppleva när den är i rörelse. Den sitter inte bara där utan att något upplevs, det är i själva verket att ha en fysisk och emotionell upplevelse.

De behagliga känslorna kommer allihop från din egen själ, men de kan också komma från andras själar. Med andra ord kan de komma från Guds själ, eller komma från andras själar in i din själ, men de kommer vara helt i harmoni med Guds kärlek och sanning. Med andra ord kommer det inte finnas något som inte är i harmoni med Guds kärlek eller sanning som kan få den här permanenta njutningen att finnas.

Så vi är kapabla att uppleva permanent njutning. Gud skapade oss på det viset, men självklart njuter de flesta på Jorden väldigt lite, och det mesta av njutningen de känner hör inte till den här första sorten. Det mesta av njutningen de känner hör till den andra sorten, vilket är att få sina beroenden tillgodosedda.

Den här sortens njutning är väldigt tillfällig till sin natur; den fokuserar på undertryckandet, och trycker vanligen undan rädsla, eller trycker undan ilska eller raseri, och därigenom kan det bara leda till en synbarligen tillfällig njutning. Olyckligtvis leder det också till att individens själ och andras själar skadas, och det är förmodligen inte den sortens behagliga känslor du vill uppleva i det långa loppet.

Vi har förstås ett stort fokus på att få uppleva de känslorna, därför att för att få känslorna i den första gruppen, njutningen som baseras på harmonin med Guds kärlek och sanning, så måste du föra ditt liv till att vara i harmoni med Guds kärlek och sanning. De flesta vill inte göra det förstås, eller har ett djupt sittande motstånd mot att göra det, av många olika orsaker. Det de gör i slutänden är att söka upp tillfällig njutning genom den andra gruppen med känslor, vilka handlar helt om beroenden.

Jag känner att om vi förstår att vi ibland kommer känna njutning när vi i själva verket befinner oss i ett beroende, och det är bara att sätt vi har för att undvika vissa känslor, och även om vi förstår att den sortens njutningar alltid leder till att vår själ bryts ner, så kan vi börja se resultat i de olika sorters njutningar vi tar oss för.

Maria:      I den andra sortens njutning som du beskriver, vilka baseras på att ett beroende uppfylls, så säger du att det gör att vår själ bryts ner, och utifrån vad vi vet om hur människans själ fungerar så kan vi förstå att det också kommer leda till smärta på sikt.

Det stämmer. Det kan vara tillfällig njutning i stunden, i betydelsen att vi känner att vi får vårt beroende tillgodosett, och därför upplever vi en tillfällig njutning, men i själva verket har vi degraderat vår själ, och ofta andras själar, när vi gör den sortens saker, och därför kommer vår själ känna mer smärta på längre sikt. Det är som att använda en tillfällig lösning på ett permanent problem.

När du försöker använda en tillfällig lösning på ett permanent problem, när det gäller känslor, så kommer du alltid uppleva mer smärta på längre sikt. Det enda verkliga sättet att få bort en negativ känsla är att faktiskt lösa det permanent, genom att uppleva den och släppa taget om den.

Maria:      De behagliga känslorna som är i harmoni med Guds kärlek och sanning, utifrån vad du säger så har de inga negativa följder.

Aldrig.

Maria:      De leder till mer njutning, och de får rentav vår njutning att expandera, eller hur?

Ja. De har inga negativa följder på så vis att de aldrig leder till negativa följder. Det här är en viktig sak som vi behöver förstå. Om vi har smärtsamma upplevelser i livet så beror det på att vi förut förmodligen har valt tillfällig njutning baserad på beroenden, vilket alltid leder till smärtsamma upplevelser.

När vi ägnar oss åt verkligt njutbara upplevelser som är i harmoni med Guds kärlek och sanning, så leder det aldrig till en framtida, smärtsam konsekvens. Därmed får vi aldrig någon framtida smärta som vi behöver genomlida eller stå ut med eller frigöra oss från, eftersom det inte heller skapar någon framtida smärta, eller framtida smärta inuti själen.

Det är det som är det fina med verklig njutning; att den är väldigt ren till sin natur. Den är fullständigt i harmoni med Guds kärlek och sanning, men den har också många andra fördelar, som att du inte behöver få någon framtida smärta av att du upplever den. Du får inga framtida problem, du skapar inte någon framtida smärta eller nuvarande smärta för någon annan, och du skadar inte din egen själ när du upplever den sortens njutning, medan den andra gruppen av njutningar, vilka alla har en beroendestyrd natur, som används för att trycka undan eller motsätta dig eller distrahera dig från andra känslor; den sortens njutningar leder alltid till framtida smärtor. De leder till att din själ degraderas. De leder också vanligen till att andras själar bryts ner, och framtida smärta för andra, om de inte upplever just den känslan som de har i den stunden. Därmed är den väldigt, väldigt tillfällig till sin natur, och orsakar en stegring i smärtan inuti själen.

Vi behöver verkligen försäkra oss om att njutningen som vi tror att vi upplever verkligen har långsiktiga fördelar i vårt liv, eller om det bara är en kortsiktig, synbar fördel med en rad negativa konsekvenser.

Det är det här som är problemet som de flesta på Jorden har; många gånger ägnar de sig åt tillfällig njutning, den andra sortens njutning, och olyckligtvis orsakar det att deras egen själ degraderas, och många djupare liggande och kommande smärtsamma upplevelser, vilket de sedan försöker maskera med andra tillfälliga njutningar, och de slutar upp i en cykel där deras själ degraderas om de inte är försiktiga, längs den vägen. Det finns historiskt sett många miljarder människor som har ägnat sig åt det beteendet, och därmed finns det många personer som lever i mörkren i helvetena i andevärlden, som ett resultat av att de önskat ha den sortens njutning.