FAQ – Vad är känslor?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

Jesus: (Skrattar) Jag förmodar att det är en väldigt viktig fråga att ställa när det gäller vanligt förekommande frågor om känslor, och det är intressant att ingen egentligen har ställt den frågan, men låt oss fokusera på vad känslor egentligen är. Känslor är energi som kommer inifrån själen hos en individ, som projiceras utåt. Energin behöver flöda för att det ska bli en känsla. Med andra ord måste det vara en energi som rör sig, och sedan flödar den förstås, så nu har det blivit en känsla (eng. känsla = emotion, e-motion, motion = rörelse). Om du håller på energin, om du inte låter den flöda, så är det förstås inte en känsla – det är bara en potentiell känsla i det läget.

Själen fungerar så att vår personlighet uttrycks genom känslor, och i själva verket är känslor den stora delen av själen och hur den fungerar, och av den orsaken så behöver energin som är fast inuti själen någon slags utlopp. Hur den frigörs beror på vad du gör, eller vilken slags känsla som uttrycks. Om till exempel energin som lagras i själen råkar vara känslor av glädje, så kommer känslan flöda ut ur dig, om du tillåter känslan av glädje att flöda ut ur dig…du kommer börja se ett leende i personens ansikte, de blir vanligen ganska upplivade också, och deras ögon glittrar, och alla de här yttre uttrycken för flödet av energi från själen till de båda kropparna – andekroppen och den fysiska kroppen. Men energin börjar i själen och flödar ut ur själen, och den flödar in i andra personers själar, förbi den fysiska kroppen och andekroppen. Med andra ord flödar inte energin ut ur andekroppen, utan snarare flödar den direkt ut ur själen till en annan persons själ.

Självklart kan du förhindra att den energin flödar in i dig, eller ut ur dig, genom hinder och motstånd och undantryckande och förnekande och alla den sortens saker.

Men i princip, om vi återgår till frågan, så är känslan energi som flödar utåt ur själen, eller från en själ och inåt. Den kan flöda i båda riktningarna, förstås. Men om det är din känsla så flödar den utåt ur din själ, och den energin är ett uttryck för din personlighet, ett uttryck för din individualitet också. Den omfattar alla slags känslor och önskningar och passioner som du kan ha, och passioner och önskningar och känslor kan alla uttryckas både negativt och positivt.

Själens känslor… energin som är i rörelse kan uttryckas negativt, destruktivt eller så kan den uttryckas kreativt. Energin som flödar ut ur själen – du kan uttrycka den energin på ett destruktivt vis. För att göra det skulle du göra något som inte är i harmoni med kärleken, och du kanske blir arg och våldsam och så vidare. Den sortens saker är ett uttryckande av energin i rörelse, men på ett våldsamt eller negativt vis, som inte är i harmoni med kärleken.

Sedan är de andra typerna av energi som kan flöda ut ur själen energi som alltid är i harmoni med kärleken. Det är sådant som passion, önskningar, det vi längtar efter, önskan att skapa i harmoni med kärleken och så vidare, och de känslorna är nu energi eftersom de kommer i rörelse genom uttryckandet av din vilja. Så det är den andra faktorn om känslor – känslor är uttryckandet av själens vilja.

Du kan inte uttrycka själens vilja intellektuellt, även om det intellektuella uttrycket kan utlösas av det emotionella uttrycket av själens vilja. Så det som händer med alla våra tankar och därför med alla de saker vi säger, de kommer allihop från känslor som antingen har tryckts undan eller… med andra ord har använts negativt, eller använts positivt. De känslorna, den energin som nu är i rörelse, orsakar en utlösare i hjärnan i andekroppens sinne, den fysiska kroppens sinne, och plötsligt uttrycks nu saker även verbalt, med språket, beroende förstås på vad personen har lärt sig inom sin tidsram, vad gäller hur de uttrycker sig emotionellt.

I själva verket behöver inte själen språket för att uttrycka sin känsla, och intressant nog överbryggar själens känslor språket på så vis att energin som flödar ut ur själen är lätt att känna igen, vanligen som ett uttryck i kropparna, utan att något språk behöver uttryckas.

Om någon känner sig nedlåtande mot dig, så kommer du känna en känsla som kommer ut ur dem om det, och det kommer inte ens behöva öppna munnen. De kommer inte behöva tala ditt språk och du känner känslan av nedlåtande mot dig, och du kan se det i deras ansikte och se det i deras kroppsspråk och så vidare, och det är därför de flesta av själens uttryck är nästan helt oberoende i många fall av vad som till slut kommer ut ur personens mun.

Maria: Så, bara för att förtydliga det, så säger du att känslan överbryggar språket?

Ja. Energin som är i rörelse börjar inuti själen och den kommer ut ur själen i rörelse, så nu är det en ”e-motion”, och den känslan överbryggar alla språk på så vis att ingen behöver tolka den, eftersom du vet genom känslan och genom uttrycket i personens kropp, personens uttryck överlag, vad som förmodligen pågår. Du behöver inte nödvändigtvis veta varför, men du vet vad.

Maria: Japp. Jag ville bara förtydliga det du sade om att det finns två sätt som vi kan känna av känslor om vi själva är känsliga. En är genom hur känslan påverkar kroppen, den fysiska eller andekroppen vad gäller utseendet och sådana saker, men den andra är att vi kan känna den emotionellt helt enkelt, utan några fysiska nödvändigtvis…

Ja, jag skulle inte kalla det första för ett sätt att känna av känslor, jag skulle kalla det för ett sätt att observera resultatet av känslan. För mig är det enda verkliga sättet att kommunicera känslor och att ta emot känslokommunikation att vara känslig för kännandet av känslor. Det är det enda sättet där du vet med säkerhet vad en person verkligen känner. Du kan dra vissa slutsatser genom observation. Om någon gapar och skriker och de är arga och det ryker ur öronen på dom och raseri kommer ur dem, så kan du säga: ”Åh, han är rätt så arg!” (Skrattar) Men om du blundade och höll för öronen så finns där en själskänsla där du i själva verket kan känna raseriet komma från en person, utan att se eller höra dem. Det är själens verkliga känslighet. Själen är så känslig att den kan känna flödet av känslor från en person till en annan, och förstås även flödet av känslor från Gud till dig.

Gud känner känslor för dig och Gud gjorde dig, Gud skapade dig till att vara känslig för flödet av känslor, och Gud kommunicerar med dig genom den emotionella processen, genom flödet av känslor från Gud till dig. All information som Gud ger dig om Gud och universum kommer så småningom genom flödet av känslor, inte från något annat.

Det är ett flöde av energi som kommer ut ur Guds själ, vi kan kalla det för den Stora Översjälen i universum, och den känner inga gränser vad gäller ljusets hastighet eller något annat. Den begränsas inte av ljusets hastighet, den begränsas inte av den fysiska processen där vi behöver vänta ut ett avstånd… ett avstånd eller tid. Den begränsas i själva verket inte av avstånd och tid. Så den kan komma in i dig omedelbart, så snart Gud har känslan, om du är öppen för det emotionellt, och du är öppen för Guds känslor, och du vill att Guds känslor ska komma in i dig, därför att allt det här är din själs uttryck, energin som kommer från Guds känslor. Energin börjar flöda in i dig och den kommer genom en kontakt, kan vi kalla det. Det finns en kontakt som sker, det är en ögonblicklig kontakt, och den är obehindrad av tid och rum… den tillåter dig att få kontakt känslomässigt med Gud.

Detsamma gäller för din kontakt med människor. Med andra ord kan du känna andra människors känslor i samma stund som de har känslorna, och det spelar ingen roll var de befinner sig – de kan vara här på Jorden, de kan vara på andra sidan Jorden, de kan vara i andevärlden och de kan vara på högsta möjliga plats i andevärlden – om du blir tillräckligt känslig så kommer du kunna känna energin som kommer från deras själ i riktning mot dig själv. Och när du väl har blivit ännu känsligare så kommer du känna energin som kommer från deras själ i riktning mot alla saker, och alla människor, och även alla slags människor med alla slags personligheter. Du kommer känna energin som flödar från deras själ och den personligheten skapar en smaknyans i energin.

Energin kan uttryckas och när den uttrycks, när den väl tillåts flöda och blir uttrycksfull, och upplevs av personen, så flödar den, då är det en känsla och du kan känna och uppleva dess smaknyans. Du kan känna personligheten bakom individen, smaknyansen på själva känslan, och vad det innebär om personen. Du kan till och med känna vad de försöker säga om de säger ord till dig också, och ibland kan du känna… många gånger kan du i själva verket känna att det de säger är fullständigt annorlunda mot vad de egentligen känner, om du är känslig för flödet av energi som kommer ut ur själen, vilken är känslomässig.

Maria:   Okej. Några till klargöranden, du sade att känslor per definition flödar. Ja, det är energi som flödar. Den måste flöda. Den kan inte bara hållas fast.

Maria: Ja. Så den första frågan, vad händer när den hålls fast?

När den hålls fast så är det i själva verket ett uttryck för själens vilja att hålla fast sin egen känsla, eller förneka den, eller trycka undan den, eller motsätta sig den. När vi väl börjar göra det med vår användning av viljan, så är det en känsla i sig själv.

Maria: Jag tänkte säga: vilket i sig är en känsla, eller hur?

Det stämmer. Så det finns en emotionell orsak till att vi trycker undan eller förnekar eller motsätter oss.

Maria:      Och den viljestyrda användningen, det viljestyrda hindrandet av flödet görs genom ett annat emotionellt flöde.

Det stämmer. Det finns alltid en orsak till att vi gör det. Det finns alltid ett val och vanligen när vi hejdar flödet av känslor så finns det två primära orsaker – en är att vi är rädda för att uttrycka dem, och den andra är att vi känner att de behöver tryckas undan av någon orsak, och vanligen eftersom vi är så oroliga för att tappa kontrollen och oroar oss för att såra någon eller något i den stilen. Med andra ord är det en känsla som troligen kommer uttryckas negativt, och vi oroar oss över omfattningen på det negativa uttrycket. Det är vanligen det enda skälet till att vi stänger ner uttrycket av känslan.

Resten av tiden är vi ganska öppna för att uttrycka känslor och de flesta på planeten är rätt så öppna för att uttrycka vissa sorters känslor. Sexuellt baserade känslor till exempel, som är energiflöden som är sexuella till sin natur, de flesta på planeten är ganska öppna för flödet av just de känslorna. Där andra typer av flöden, det beror bara på vad som hände dig i det förflutna vad som vanligen är orsaken till att du stänger av flödet av vissa slags energier som kommer från din själ.

Vi kan säga att den känslan är som en uppbyggnad av en känsla eller energi inombords, och den kommer inte flöda, den kommer inte bli en känsla förrän du tillåter det. Om du trycker undan det så är det ganska skadligt för din själ. Det finns en lång rad banor i din själ, energibaserade banor som stängs av. Om du kan likna själen vid en hjärna, som har en del likheter på vissa sätt vad gäller dess komplexitet – den är långt mer komplex än hjärnan – men om du stänger ner vissa banor i hjärnan, så har du inte längre förmågan att överföra just den informationen.

Om någon får en stroke, till exempel, så stänger de ner en viss bana i hjärnan som inte längre låter dem uttrycka information som fortfarande finns i själen, men som inte längre kan uttryckas utåt och det är en liknande princip vad gäller hur själen fungerar med känslor. Om du börjar undertrycka eller stänga ner dina känslor, med andra ord om du stänger ner energin så att den inte flödar, så börjar den blockera de olika banorna, så att du blir mer och mer avtrubbad, och det som i själva verket händer… om du kunde observera själen, vilket du kan göra när du väl kommer till andevärldens 36:e dimension, så börjar den skrumpna. Det är som att energi tas från själva själen. Den kan inte uttrycka sin energi och den börjar i själva verket skrumpna och det ser ut som om den är döende.

Om du kan föreställa dig ett äpple till exempel, eller någon slags frukt, som ligger utomhus och sakta bryts ned utan någon fukt som tillförs, och det som händer så småningom är att all fukt försvinner ur äpplet och det bara skrumpnad, skrumpnar, skrumpnar och blir ett torkat äpple, och det är det som händer med själen – den blir en torkad själ. Den har fortfarande förmågan att vända på skeendet, men olyckligtvis är det många som inte vänder på skeendet under många, många år efter att de gått över till andevärlden.

Det är avgörande att folk förstår att den energin måste flöda för att du ska kunna ha en god hälsa, och det är god intellektuell och emotionell hälsa i slutänden. För i slutänden drivs ditt intellekt helt och hållet av känslor eller undertryckandet av känslor, och av den orsaken blir ofta människor som trycker undan sina känslor ganska störda. Faktum är att du kan bli så undantryckt i din egen emotionella upplevelse att du låter andra människor uttrycka sina känslor genom dig, och det kallas för psykos, där du inte längre har någon önskan om att uttrycka dina egna känslor av olika orsaker, olika rädslor du har, men du är totalt öppen för att uttrycka andra genom dig själv. Och när du väl gör det så öppnar du dig själv för alla möjliga slags faror vad gäller din mentala hälsa.

Faktum är att nästan alla problem som är så kallad mental ohälsa på planeten hör ihop med förnekandet av vissa känslor. Någon gång i framtiden kommer vi ha en hel serie med vanliga frågor om mental hälsa, och vi kommer peka ut kopplingen mellan den sorts problem med den mentala hälsan någon har, och vilken slags känsla de trycker undan som skapar problemet med den mentala hälsan.

Det vi i princip säger är att du börjar stänga in energin i rörelse, och wow – du ger dig själv alla möjliga problem, men också  mängder av problem för andra eftersom andra vanligen inte har något enkelt sätt att avgöra vad du känner. Så nu blir det väldigt svårt att kommunicera med dig – de vet inte vad du känner och såvida du inte kan uttrycka det verbalt så vet de inte vad du känner, eftersom du blockerar uttrycket av din känsla, uttrycket av energin.

Det fina med att ha en fullständig öppenhet i ett energibaserat uttryck är att alla runt omkring dig vet exakt vad som pågår, så det är i själva verket något väldigt kärleksfullt att göra dessutom, för alla runt omkring dig. Självklart är det inte kärleksfullt för dig att projicera en hög kärlekslösa eller skadliga energibaserade känslor, där du fattar beslut som skadar andra människor, men åtminstone vet alla vad du tänker och känner, till och med när du gör detta.

Den värsta, potentiella platsen för dig att vara på med dina känslor är när du stänger inne dem, och det är vad vi har lärt oss att göra, olyckligtvis, på planeten från väldigt, väldigt unga år, men det är faktiskt det värsta du kan göra mot din själ. Det är bättre för dig att uttrycka dem, även om det är negativt, eftersom då flödar åtminstone en del energi och människor kan enklare avgöra vad som pågår. Självklart är det bästa alternativet att uttrycka din energi med en positiv vilja i harmoni med kärleken, och då kommer så klart alla runt omkring dig trivas i ditt sällskap i allmänhet, och i allmänhet trivas med det uttryck för din personlighet som de kan observera.

Maria:    Så du säger att själens natur är känslomässig, vilket är energi i rörelse, och det påverkar alla hälsoaspekter väldigt negativt när vi stänger av känslan.

Det stämmer. När vi stänger av energin så är det nu bara en energi som lagras i själen. Så om du till exempel har en energi, som en skadlig energi lagrad i själen, vi kan säga att du känner ilska, vilket är en känsla, och du känner känslan i ilskan och bestämmer dig för att trycka undan den, lagra den i själen; nu kommer den genomsyra varenda beslut du fattar. Den kommer influera allt du gör, den kommer bestämma hur alla omkring dig svarar på dig eftersom den inte uttrycks, och den frigörs inte från dig.

Om du uttrycker den så frigörs den och när den väl har frigjorts så bestämmer den inte längre vad som händer runt omkring dig. En känsla som lagras eller energi som lagras i själen skapar nu attraktioner, eftersom Gud alltid först försöker hjälpa dig att uttrycka den energin, och därefter, om det är en negativ energi, hjälpa dig att frigöra den.

Gud har designat själen och designat universum och alla lagar som styr själen på så vis att Gud vill att du ska känna känslor, och Gud kommer ständigt föra in händelser som hjälper dig att göra en sådan sak, även om känslan är negativ, eftersom vare sig känslan är negativ eller positiv så kommer den, om du lagrar den, att skada dig på något vis. Den behöver ett uttryck, ett utlopp.

Maria:   Japp, så när vi trycker undan så fångar vi den i grund och botten inuti själen och det, oavsett om det är en positiv eller negativ känsla utifrån vad du säger, det börjar skada oss.

Det stämmer, och det är en primär orsak till sjukdomar. I synnerhet negativa känslor som fångats i själen som vi inte tillåter att de uttrycks – det är den enda orsaken till alla sjukdomar och alla olyckor och alla andra saker som händer dig i själva verket, vare sig du är på Jorden eller i andevärlden. Och det är här som folk inte förstår hur mycket det påverkar hela deras existens.

Maria: Javisst. Okej, så om vi sammanfattar det du sagt, så har du sagt att känsla är energi i rörelse.

Ja.

Maria:       Och innan den är i rörelse så kan vi inte kalla den för en känsla.

Nej. Det är en potentiell känsla i det läget. Den är ett potentiellt uttryck för själen och den kommer inte ut ur själen i det läget. Så därför ser du inte evidens för själens vilja i det läget så mycket. Och det är vad som skapar mycket förvirring i människors interaktioner med varandra förstås, eftersom de inte kan känna dig, de kan inte känna vad du känner, och de kan inte uppfatta vad du känner. Då blir människor ofta förvirrade och det är då de börjar använda intellektet för att försöka bestämma vad du känner, och de tittar på ditt kroppsspråk för att försöka bestämma vad du känner. Men allt det är det yttre uttrycket av känslan som är instängd inom dig, och om vi tillåter att känslan uttrycks på ett rent sätt – tillåter energin att bara flöda ut ur oss på ett rent vis; det är den enklaste interaktionen du kan ha med en person. Personen vet exakt vad som pågår inom dig, med ett undantag, och det beror på deras filter vad de blockerar när det gäller hur de tolkar saker. Med andra ord, om de blockerar flödet av känslan som kommer ut ur dig och de filtrerar det genom sina egna filter bestående av ilska eller raseri eller rädsla…

Maria: Så om det är genom deras eget undantryckande av känslor… påverkar det hur känsliga de är för vad som kommer emot dem?

Ja, och det kommer till och med påverka hur de tolkar känslan. Så du kan vara lycklig men de tror att du är ledsen. Du kan vara ivrig och de tror att du är arg. Du kan vara ivrig och de tror att du är rädd. På grund av sina blockeringar inuti själen så feltolkar de ofta flödet av det som kommer igenom till dem. Så allting tolkas genom själen och själens vilja.

Maria: Ja. Så vår känsla är ett uttryck för själens vilja, det sade du. Men du har också sagt att känslan är det som överbryggar språket, eller vi kan säga att det är själens sätt att kommunicera.

Ja, och det här är förmodligen det ordentliga sättet att säga det på – det är själens språk. Känslor är själens språk. Språket, orden vi använder, och till och med i andevärlden, så kan vi använda tankar snarare än ord eftersom vi kan kommunicera telepatiskt, i synnerhet i andevärlden lär du dig att göra det. Självklart är det en kapacitet vi har här på Jorden också, men de flesta lär sig det inte på Jorden, så de lär sig det i andevärlden, att kommunicera telepatiskt, men de kommunicerar fortfarande med tankar, de kommunicerar egentligen inte känslor, men själen vill kommunicera känslomässigt.

När du väl blir enig med Gud så kommunicerar du i själva verket alltid bara emotionellt, och tankarna genereras av flödet av känslor. Känslan är så beskrivande att den säger dig exakt vad du ska tänka, om du förstår hur jag menar. Med andra ord så kommer det du tänker att vara det fullständiga uttrycket för själens känslor. Du skulle kunna beskriva det ända ner i absolut minsta detalj med hjälp av språket, men så kommer det vara eftersom du är så känslig för känslan och den nu har ett eget språk.

Maria:   Ja. Okej, så det är några saker jag vill ta upp utifrån det du just sade. Ett; när du pratar om att vara så känslig i andevärlden för känslor att vi nästan kan beskriva tankarna, eller de skapar tankarna.

Du kan beskriva tankarna.

Maria:       Javisst. Men så är det här på Jorden nu, eller hur? Självklart.

Maria: Alla mina tankar kommer från känslor, antingen undertryckandet eller uttryckandet av…

Det stämmer. Men det är inte så de flesta tolkar dem, genom sina känslor. Det som vanligen händer är det här, vad gäller kommunikationen på Jorden… och det är det som är problemet med kommunikationen på Jorden – att vi har känslor, och vi tillåter vanligen inte, eller vi tillåter väldigt sällan att de kommuniceras. Så det vi gör är att – de känslorna genererar vissa tankar; de tankarna översätts till språket; det språket driver på det vi säger till någon annan. Självklart kommuniceras språket i den mottagande änden till tankar, och självklart, olyckligtvis, så avgörs det av hur deras själ redan känns.

Du kan säga något till en person, men deras själ kanske känner något helt annat, så tankarna som du försöker uttrycka verbalt kommer in i deras öron, språket översätts till tankar, och sedan feltolkas så klart tankarna, eftersom känslorna nu bestämmer vilka tankar som ska reflekteras tillbaka till känslan i deras själ.

Det är lite som att vi går vägen genom känsla – tankar – språk – överföring – mottagning – språk – tankar – känsla, längs det andra spåret och det är i princip, om du tänker närmare på det, så finns det 8 olika sätt som något kan feltolkas på, och det är därför de flesta feltolkar (skrattar) varandra väldigt ofta – eftersom de inte kan känna intentionen, den direkta intentionen i det faktiska flödet av känslor.

Maria: Javisst. Det är där vi var för ett tag sedan, där du i princip sade att… i en idealisk värld, om jag är helt öppen för känslor, all energi inom mig flödar, och du är i samma tillstånd, då är det receptet för perfekt förståelse av kommunikationen mellan två själar.

Det stämmer.

Maria:       Det är då jag ”talar” känslospråket helt flytande …

Ja. Du skulle inte ens behöva uttrycka något verbalt, och den andra personen, tack vare hans eller hennes egen känslighet, skulle veta exakt vad du känner, och till och med tankarna det skulle generera – eftersom om de är fullständigt eniga med Gud så skulle det generera samma tankar inom dem.

Maria:       Japp. (Skrattar) Vad skrattar du åt?

Maria:   För jag försökte bara slå fast några grundläggande saker och du fortsätter slänga in tankar!

Jag fortsätter säga fler saker! (Skrattar)

Maria: Och jag bara: ”Kan vi bara ta det grundläggande?”

Rimligt nog! Absolut! Vi återgår till grunderna. (Skrattar)

Maria: För jag försöker sammanfatta det du redan har sagt för att lägga upp en baslinje.

Och jag fortsätter säga mer! (Skrattar)

Maria:   Och sedan fortsätter du säga andra saker, och jag tänker: ”Ååh! Vi får sammanfatta det också på något sätt!” Och sedan gå tillbaka… Jag försöker ge tittaren en enkel grund att utgå från av det du har sagt.

Absolut. Så då kör vi grunderna. (Skrattar)

Maria:       Okej! (Skrattar) Känslor är energi i rörelse. Som tillåts vara i rörelse av själen.

Maria: När vi stänger ner den energin, så stänger vi ner känslorna, och det uppstår flertalet följdverkningar.

Ja. Nu är det potentiell energi. Den kunde potentiellt tillåtas flöda, men vi använder vår vilja, vilket är en annan känsla, som vi sade – det kommer finnas känslomässiga skäl till att vi använder vår vilja till att göra en sådan sak. Men nu använder vi vår vilja till att stänga ner flödet av just den känslan.

Maria: Ja. När vi använder vår vilja och det är alltid vår vilja som stänger ner känslan.

Alltid. Aldrig någonsin någon annans, såvida vi inte är känsliga för någon annans känslor och vi stänger ner dem eftersom vi är känsliga för deras känslor. Vi är rädda för deras känslor.

Maria:    Vi är rädda för deras känslor. Men i slutänden är den rädslan också ett uttryck för vår vilja.

Det stämmer. Så det är vår vilja som används. All nedstängning av själen sker direkt genom uttrycket av vår egen vilja.

Maria:       Och uppenbarligen skulle detsamma vara sant i omvänd ordning. Vi har öppnat den.

Maria:       Tillåter våra känslor, återigen står öppnandet under den direkta inverkan från…

…vår egen viljas kontroll.

Maria: Japp. Men när känslorna stängs ner så blir det ett antal verkningar av det sade du. Först av allt skadar det vår själ, vår fysiska kropp och vår andekropp. Och det är orsaken till sjukdomar.

Ja. Får jag förklara varför, för jag har inte förklarat kopplingen mellan själen och den fysiska kroppen och andekroppen? Självklart så omger själens energi båda kropparna. Med andra ord är kropparna inkapslade i själens energi. Så du kan föreställa dig själens om ett klot av energi, som du är hälften av förresten, du är bara hälften av själen. Du har en halva av energiklotet, och det här halva energiklotet har kapslat in två kroppar inom sig – en fysisk kropp och en andekropp. Hälsan i kropparna grundas helt på hur energin flödar inuti dem. Om du stänger ner flödet av energi i själen, så måste energi stängas ner i vissa delar av kropparna.

Så kropparna stängs nu ner i sitt energiflöde. Och det är det här som orsakar att kropparna skadas. Kropparna börjar nu bli sjuka och åldras, och om du stänger av själen tillräckligt mycket, så dör du av ålder. Och det är därför alla på Jorden i allmänhet brukar dö av ålder – eftersom vi är så nedstängda inuti själen. Det flödar inte tillräckligt med energi från själen till kropparna för att tillåta den kontinuerliga replikationsprocessen att fortgå. Och faktum är att det orsakar en genetisk nedbrytning av kropparna, på grund av nedstängandet av energiflödet i själen. Till och med det vi kallar för genetiska sjukdomar är allihop följden av nedstängandet av flödet av själens energi.

Maria:  Och ibland överförs den genetiska påverkan till barnen genom – föräldrarnas nedstängning – i flera generationer.

Det stämmer. Föräldrarna är så nedstängda inför en viss känsla att så snart befruktningen skett, så känner barnet från den stunden att det också måste stänga av samma slags energi inom sig, därför att det skulle annars krävas att en enorm mängd motstånd övervinns från föräldrarnas håll. Så barnet lär sig att stänga av exakt samma känsla och när det händer så kan barnet nu få exakt samma genetiska deformation som föräldrarna har. Och faktum är att det här är den vanliga orsaken till de flesta genetiska deformationer, där långa arvsföljder med nedstängning har skett på specifika områden.

Maria:     Så du säger i princip att själen är den stora kontrollfaktorn för allting? För alla upplevelser, tankar, vår fysiska hälsa, vår andekropps hälsa. Själen bestämmer.

Det stämmer. Det är raka motsatsen till vad de flesta tror. De flesta, som har någon kunskap om själen, till och med i andevärlden, tror att sinnet styr själen, och det är inte alls fallet. Faktum är att sinnet… sinnet i andekroppen är bara ett organ, som hjärnan i den fysiska kroppen är ett organ, och de svarar allihop på själen. Så till och med det som händer i hjärnan och andekroppens sinne beror fullständigt på vad som pågår i själen.

Maria: Så själen är den som har kontroll över allting, och dess kärnupplevelse eller substans eller språk är känslor.

Kan vi säga att själen har energi, och att dess kärnmetod för att uttrycka sig är att uttrycka den energin, vilket är känslor.

Maria: Vackert.

Så själen har energi och kan binda upp den, kan vi kalla det, du kan försöka trycka undan den, motstå den, förneka att den existerar och allt sådant, men så småningom kommer det ut på något vis. Vanligen uttrycks inte energin, utan själen har energi och när den väl blir till känslor så uttrycks den eller upplevs den av den personen. Med andra ord så känner de nu sin enskilda upplevelse, vilket är ett sätt att avgöra saker om den egna individualiteten. Det är ett sätt att se sin egen personlighet.

Maria: Det är till och med så vi utvecklar vår personlighet och växer, eller hur?

Det stämmer. Utan att förstå hur själen egentligen fungerar, och sedan förstå att känslor eller energi i rörelse är hur du ger uttryck för din själ, så stänger du verkligen ner dig själv ganska rejält, och det orsakar rätt så mycket skador på dig själv, på din omgivning, men också på dina kroppar och på din avkomma. Alla som innefattas av ditt genetiska material kommer också ha liknande känslomässiga problem som ett resultat av dina känslor.

Maria:    Javisst. Så om vi bara går tillbaka till punkten där jag pratade om att stänga ner känslan, för vi har sagt att vi nu vet vi att vi har slagit fast väldigt tydligt att det skadar oss, och vår avkomma och alla de sakerna du sade, men du tog också upp en viktig punkt tidigare om att förstå varandra, och när vi stänger ner känslorna så begränsar vi vår kapacitet att bli förstådda av och att förstå andra, även om de andra uttrycker sina känslor fullt ut. Om vi stänger ner energin inom oss, så påverkar det hur exakt vi förstår vad som pågår i världen.

Det stämmer. Så om du tittar på hur två människor engagerar sig i varandra, så finns det som överförs från den ena individen till den andra personen, och sedan finns det som tas emot av den andra personen inuti dem. Och var och en av de sakerna påverkas av den blockerade känslan inuti varje part. Du kan se på det som ett filter, som en lins som du försöker trycka ljus igenom, och linsen förändrar färgen på det beroende på hur du ser saker. Och det är så själen fungerar vad gäller dess lagrade känslor. Med andra ord så uttrycks inte den lagrade energin; varje känsla den sedan uttrycker måste uttryckas genom den lagrade energin. Så den lagrade energin förändrar smaknyansen på uttrycket. Det här betyder att du kanske börjar med att ha en lycklig tanke, men när du väl uttrycker den så finns det lite ilska i den, och det beror på att inuti dig har du förmodligen en del lagrade ilskebaserade känslor, så varje gång du uttrycker en känsla så kommer den passera genom det filtret.

Om någon har sexuella skador, så kan det som kan vara en vacker upplevelse vad gäller ett sexuellt engagemang som delas med någon du älskar bli en väldigt förvrängd upplevelse, där människor blir involverade i det jag skulle kalla skadligt eller våldsamt beteende i uttrycket av deras sexuella energi. Och allt passerar genom filtret i deras andra filter, det de har förnekat inom sig.

Och detsamma gäller för den mottagande änden. Jag tolkar det som kommer emot mig genom mina lagrade, förnekade och undantryckta känslor. När jag inte längre lagrar dem, förnekar dem och undantrycker dem så får jag ett fullständigt flöde. Så när den energin kommer till mig så kan jag tillåta den energin att gå igenom mig och därför vet jag vad som känns. Jag kan tolka det korrekt.

Maria: Ja. Så vi har en scenario där allting vi uttrycker filtreras genom skadan när vi trycker undan något. Allt vi tar emot filtreras genom skadan.

Det stämmer.

Maria:   Men i omvänd ordning, om vi är helt öppna emotionellt så blir vi känsliga, väldigt känsliga för vad som händer runt omkring oss.

Vare sig det är i andevärlden med människor vi inte kan se, eller människor på Jorden. Det spelar ingen roll; det spelar ingen roll var de är. De skulle kunna vara vart som helst i universum och du kan ändå känna dem.

Maria: Och med Gud.

Ja. Detsamma gäller förstås så länge det finns en öppenhet inför Gud, så klart.

Maria:   Ja, så vi måste vara öppna. Vi måste vara öppna för individen.

Maria:   Känslomässigt för allting. Och det är här ödmjukheten leder oss till sanningen, eller hur? Om vi är öppna emotionellt för allting, så har vi nu tillgång till sanningen om det som händer, eftersom vi inte har något filter inom oss.

Det stämmer. I praktiken är det emellertid inte så, för i början när vi interagerar med människor när vi föds på Jorden, så har vi redan, under havandeskapet, så har vi redan tagit till oss många känslor som nu filtrerar vår själ. Så till och med när vi föds filtrerar vi redan mängder av information som kommer in i vår själ, så därför feltolkar vi den och olyckligtvis behövs en långsam process för att vända rätt på det tillståndet. De flesta på Jorden vänder aldrig rätt på det tillståndet, så de flesta på Jorden ökar på sin feltolkning av andra människor.

Maria: Ja. Men du har nämnt den här idealiska omständigheten där själens språk gäller, när det inte finns någon känslomässig hämning så flödar all energi genom dig när du är helt i kontakt med sanningen och verkligheten i det som händer runt omkring dig.

Det stämmer. Om du tänker på saken så skulle vi potentiellt kunna få barn som föds i det tillståndet, där de är totalt öppna för flödet av känslor omkring dem och kan tolka det korrekt utifrån vad de redan har lärt sig medan de låg i livmodern. Därigenom skulle de vara väldigt, väldigt välutvecklade barn i kärlek, men också i deras intellektuella kunskap eftersom när det inte finns några känslomässiga hämningar så kan även den intellektuella förståelsen expandera snabbt, och förbättras exponentiellt med frigörandet av känsla efter känsla.

När en person väl är fri från negativa känslor som orsakar hämmandet av energiflödet i själen, så har de nu förmågan att ha en långt bättre förståelse och tillväxt än de någonsin, någonsin haft förut. Det är därför de flesta på Jorden inte växer särskilt mycket emotionellt – eftersom det finns så mycket som hämmar deras tillväxt emotionellt. Som jag sade tidigare så har folk ingen förståelse för hur skadlig den instängda känslomässiga energin är. Den skadar allting. Den skadar inte bara dig, utan också alla runt omkring dig. Den skadar också varenda interaktion du har, varenda sak du gör feltolkas eller – uttrycks inte korrekt – eftersom den lagrade energin i din själ förhindrar flödet av den energin utåt och även inuti dig själv.

Maria: Okej, vackert. Du har tagit upp så mycket information här. (Skrattar)

Javisst, uppenbarligen finns det mycket mer som vi skulle kunna prata om, men det är viktigt för folk att förstå varför vi har gjorts på det här viset också, känner jag. Som i att Gud gjorde oss på det här viset så att denna vackra, smidiga kommunikation verkligen kan ske. Så varje interaktion i de Himmelska sfärerna i andevärlden är i själva verket denna vackra, smidiga kommunikationsform. Alla förstår alla. Ingen missförstår någon annan. Du behöver inte säga något. Ibland gör du det för att du vill det, det är en del av ditt uttryck på ditt språk och så vidare, och du kan prata alla språk då, så du talar alla språk. Men du har tankar och du kan kommunicera de tankarna telepatiskt, men i själva verket sker den verkliga kommunikationen emotionellt. Det är så du verkligen känner av personen och det är också så du känner av Gud.

Faktum är att det inte finns något annat sätt att kommunicera med Gud på. Faktum är att Gud inte kommunicerar intellektuellt eller med ord, så alla som säger till dig att ”Gud talade till mig” – tja, nej, faktum är att det är omöjligt. Gud talar inte med människor. Gud uttrycker sig känslomässigt till människor och ord kan uppstå i deras sinne som en följd av detta, men om de hör ord direkt som inte uttrycker Guds känslor, så betyder det att det bara är en annan andeperson eller en annan person som pratar på ett språk med dem. Många på Jorden feltolkar det de kallar ”Guds röst”; det är inte Guds röst – det är bara en röst som tillhör en person de inte kan se.

Det finns så många saker vi skulle kunna säga om känslor och hur viktiga de är. Och vi har gjort en hel seminarieserie, vi påbörjade dem nyligen om vikten av känslor, men jag tänkte att det är bra som en början att definiera vad dem är.

Maria:    Det är det och det är väldigt svårt att inte avvika lite grand från spåret för att ge ett sammanhang till vad du säger där och ge lite exempel. Jag försökte hålla in dig lite. (Skratt) Du vet bara försöka hålla det så…

…koncist som möjligt.

Maria: Javisst. (Skrattar)

Men det är ändå en väldigt komplex sak.

Maria: Det är det.

Det är väldigt komplext eftersom själen är en väldigt komplex skapelse. Det är en mest komplexa skapelse Gud någonsin har gjort. Den är långt mer komplicerad än självaste universum, själen, vad gäller hur intrikat den är. Och den är långt mer komplicerad än den mänskliga hjärnan och även sinnekroppens hjärna. Den är långt mer komplicerad än något annat organ eller till och med alla den fysiska kroppens organ tillsammans, och andekroppens. Den är långt mer komplicerad än alla de sakerna. Det är väldigt viktigt att vi förstår grunderna i hur den fungerar.

Maria:     Javisst, och du säger att det är komplicerat men faktum är att det är ett väldigt enkelt system, eller hur? Det är fullt av vackra, intrikata delar som fungerar bra om vi bara tar till oss en del grundsaker, en del grundkänslor. Men eftersom det finns så mycket skador på planeten känslomässigt så blir allting väldigt komplext, och det kan gå fel när vi förklarar det från olika håll och det kan bli rätt, de olika tillämpningarna för de här sanningarna, som då blir till ett komplext samtal, eller hur?

Ja. Självklart kan vi tala i årtusenden om känslor och hur de fungerar och fortfarande så kommer det finnas någon som inte förstår intellektuellt vad som verkligen pågår förrän de faktiskt känner vad som pågår i deras själ. Det andra att ha i åtanke med allt det här är också att själen har förmågan att expandera oändligt genom en del kapaciteter som Gud har gett den genom att den tar emot Guds kärlek. Guds kärlek blir som en växel som tillåter själen att förvandlas från sin ursprungliga skapelse till en ny skapelse. Det finns en hel rad komplexa ämnen i det som påverkas av flödet av energi i själen.

Vi behöver förstå att inte bara har själen skapats till ändlighet under vissa omständigheter, och den omständigheten är uppenbarligen att vi inte har kontakt med Gud, men själen har också potentialen att expandera i oändlighet, vilket betyder att känslorna också har potentialen att expandera i oändlighet. Och därför har kraften potentialen att expanderas i oändlighet, och potentialerna i sig betyder att själen har skapats till att vara så komplex att jag känner att det inte spelar någon roll hur länge människan undersöker ämnet själen, de kommer ändå inte veta allting om själen.

Även om det finns många andemänniskor som vet många saker, nästan allt om den fysiska kroppen, och mängder av saker om andekroppen, så finns det inte en enda person i nuläget utöver Gud som vet allting om människans själ.

Maria:      Javisst. Så kanske för att avsluta bara, en del av de verkligt centrala sakerna du har sagt om känslor. Det är energi i rörelse.

Energi i rörelse.

Maria:       Den är inte tankar, men den skapar tankar. Det stämmer.

Maria:      De känslorna är passioner och önskningar och uttrycker för vår vilja och vi kan välja att uttrycka dem positivt eller negativt.

Och till och med det drivs av en känsla, vanligen. (Skrattar)

Maria:      Ja. Ett uttryck för vår vilja, vilken är emotionell men det kan vara skadligt eller så kan det vara läkande och kreativt.

Ja. Det ska förmodligen sägas när vi stänger om den här avdelningen, att Gud skapade oss till att uttrycka våra känslor naturligt i harmoni med kärlek, och det är bara andra som inträffar, beslut vi fattar, som gör att något annat än detta sker. Och det här är uttrycket av vår vilja, och vår vilja bestäms inte bara av skador, den bestäms av andra processer i själen där vi börjar utveckla önskningar som sedan uttrycks. Och önskningar uttrycks vanligen känslomässigt i slutänden, och det är vår själ som använder sitt känslomässiga uttryck, dess flöde av energi kan vi kalla det, e-motion, på ett sätt som antingen kan vara i harmoni med kärleken eller i disharmoni med kärleken.

Det är viktigt för människor att förstå att du kan använda energin inombords, inuti dig själv så att den flödar på ett positivt vis, i harmoni med kärleken, eller på ett negativt vis utan att vara i harmoni med kärleken, och Gud skapade dig med friheten att göra det.

Maria:      Javisst, och det gäller vare sig känslan som finns inom oss är i harmoni med kärleken eller inte är i harmoni med kärleken, eller hur?

Det stämmer.

Maria:      Det är fortfarande möjligt att ha en känsla inom oss som inte är i harmoni med kärleken som vi väljer att ta itu med på ett kärleksfullt vis.

Genom att tillåta att den uttrycks på ett kärleksfullt sätt, så ett sätt som det här kan hända på här att vi kanske är arga, och vi bestämmer oss för att istället för att dumpa över det på vår partner som vi är arga på, så går vi in på vårt rum och vi känner känslan och så småningom kommer vi tillbaka till vad orsaken var, och vi känner den känslomässiga orsaken till att vi triggades att vara arga under de omständigheterna, och det är att tillåta flödet av en negativ känsla på ett positivt vis, på ett läkande vis.

Maria:       Ja, vackert. Tack så mycket. Ett nöje.