FAQ – Vad är orsaken till all smärta?

29 april 2014, Wilkesdale, Queensland, Australien

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

Jesus: Orsaken till all smärta är energier, vi kan kalla dem det, som kanske eller kanske inte är i rörelse, som inte är i harmoni med Guds kärlek och Guds sanning. När jag använder termen ”energi” så gör jag det väldigt löst, eftersom de tar formen av energi som motiverar oss att agera; de tar formen av känslor, de tar till och med formen av tankar, vilka är energier som kommer från känslor som nu utlöses i form av tankar, och de tar också formen av föreställningar, så alla tankar, känslor eller föreställningar…

Maria:      Handlingar?

Jesus: … eller handlingar, som inte är i harmoni med Guds kärlek och sanning, kommer skapa smärta. Det kommer skapa smärta i samma stund som det sker. Det spelar ingen roll – det kan vara en väldigt liten sak som du kan har gjort som inte var i harmoni med kärlek och sanning – då blir det en liten smärta av det som en konsekvens. Om det är något väldigt stort du har gjort som inte var i harmoni med Guds kärlek och sanning, så kommer det bli en stor smärta som en konsekvens.

Olyckligtvis är de flesta inte känsliga inför det här, eftersom de redan befinner sig i undantryckande och förnekande, och motsätter sig all smärta, och vi kan göra oss själva avtrubbade från att vara känsliga inför smärta, så det här är förmodligen den andra aspekten som vi behöver prata om här, och det är att tillåta oss att bli känsliga för smärtan.

Du förstår, smärtan är vår feedback-mekanism som säger att något är fel, så ju känsligare vi är för vår smärta, desto högre sannolikhet är det att vi inte upprepar handlingen ,tanken, eller vi kan kalla det energin, som just skapades som inte var i harmoni med kärlek och sanning och som skapade smärtan.

Vi behöver förstå att när vi agerar för att trycka undan vår smärta så utför vi också en till handling för att bli mindre känsliga för smärtan. Så småningom blir de flesta vuxna nästan helt avtrubbade mot smärta. När vi blir avtrubbade mot smärta så kommer vi nu märka att det blir väldigt, väldigt, väldigt svårt, först av allt att bli känslig för återkopplingsmekanismen med vad Gud säger till oss är ur harmoni med kärlek och sanning, och därnäst så kommer vi märka att det blir väldigt, väldigt svårt att frigöra någon smärta, så vi orsakar i själva verket mängder av problem för vår själ genom att göra oss avtrubbade mot smärta.

Vi träffar många människor som är väldigt stolta över sitt avtrubbade tillstånd, och ändå är det ett väldigt, väldigt skadat tillstånd i själva verket, vilket orsakar stora svårigheter på lång sikt, och även orsakar långsiktigt lidande. När vi väl har blivit avtrubbade mot smärta så har vi i princip också blivit avtrubbade mot återkopplingsmekanismen som Gud har gett oss, som säger oss att vi inte är i harmoni med kärlek och sanning.

Det är därför de flesta på planeten inte har någon aning om när de inte är i harmoni med kärlek och sanning – därför att för det mesta så känner de inte smärtan som skapas i samma stund. Det är bara när smärtan som skapas i samma stund når en sådan styrka, i fråga om en känsla, att vi inte kan låta bli att känna den, som vi lägger märke till den, och det är sorgligt, för vi kunde ha känt den mycket tidigare, vi kunde ha känt den när den var mycket svagare i sin intensitet, men olyckligtvis tillåter de flesta sig bara att känna smärta när den har nått en helt otrolig intensitet.

Detsamma gäller för många andemänniskor. De fortsätter vanligen att göra destruktiva saker som inte är i harmoni med Guds kärlek och sanning, tills den fysiska smärtan från den faktiska upplevelsen har ökat till en sådan grad att de inte kan ignorera den längre, och ingen av metoderna de använder kan hjälpa dem att ignorera den. När vi väl kommer till det tillståndet så börjar vi känna vår smärta och försöka göra något åt det.

Det är därför de flesta inte gör något åt sin känslomässiga smärta, förrän de får en fysisk sjukdom eller åkomma som gör att de känner extrema mängder smärta.

Maria:      Ja, eller begränsar deras fysiska frihet på något vis, någon slags fysiskt oberoende.

Det stämmer, ja, men det är för det mesta smärta som triggar igång det. Till och med när de begränsas i sitt oberoende så är det sällan, om någonsin, som det får dem att förändras. Det är bara när de känner extrema mängder smärta som de börjar förändras, i allmänhet. Inte ens då är det många som gör det. Som att, det finns många rökare som drar på sig lungcancer och till och med när de har lungcancer fortsätter de att röka. Det är en indikation på någon som fullständigt förnekar smärtan. De har extrema mängder smärta, och ändå förnekar de fortfarande orsaken till den fullständigt. Även när det är väl känt, i exemplet jag just gav, vad orsaken är så förnekar de orsaken totalt, och de vill hellre ha den tillfälliga njutningen i att röka cigarretten än att frigöra smärtan som skulle kunna leda till att deras hälsa förbättras och de får leva längre.

Vi är ganska fantastiska på det viset. Som individer går vi långt för att undvika smärta.

Maria:      Det gör vi, och ändå för att återgå till det du sade i början, att den smärtan har skapats av en annan handling, tanke, känsla eller föreställning…

… eller energi, om vi sammanfattar det hela.

Maria:      … energi, ja, som inte är i harmoni med Guds sanning. På det viset kan vi säga att den används för att undantrycka Guds sanning och kärlek, förneka den, ersätta den. Det är allt för att hålla sig åtskild från det, från Guds sanning och kärlek.

Ja.

Maria:      Och du säger att närhelst vi har en energi som inte är i harmoni med de sakerna så skapar det, i den stunden, en viss smärta.

Ja.

Maria:      Och de flesta av oss är inte så …

Ibland känner vi det, du vet. Vi kanske gråter lite och känner lite av det, men vanligen gör de flesta inte ens det. Det det flesta tar till är ett totalt förnekande av det, eller ett fullständigt undantryckande.

Maria:      Så den smärtan skapas omedelbart, och ändå är de flesta av oss avtrubbade för den…

Det stämmer.

Maria:      … tills den blir extrem.

Ja.

Maria:      Och utifrån vad du säger, om vi var känsliga för den från början…

Du skulle inte ens kunna utföra handlingen, om du var känslig för den från början. Nyckeln är att tillåta dig att vara så känslig som möjligt för all smärta, i synnerhet känslomässig smärta, men all smärta – eftersom känslomässig smärta, som du minns, kommer från själen – det är energi i rörelse. Det är energisystemet inuti själen – det är smärtan du vill vara känsligast inför, om du kan vara det, för då får du ingen fysisk smärta. Om du är känslig för den emotionella smärtan och du frigör den så uppstår ingen fysisk smärta i din kropp.

Maria:      De flesta av oss uppfostras till att bli ganska avtrubbade mot vår smärta, eller hur? Vi har fått lära oss att det är bra, att det är modigt, att det är tufft, att det är starkt.

Det finns så många sociala föreställningar, och vanligen familjebaserade föreställningar, som får att bli avtrubbade mot smärtan. Alla är stolta över att vara avtrubbade mot smärta, vilket i princip är att vara stolt över att skapa mer, framtida lidande. (Skrattar) Det är väldigt, väldigt negativt att vara stolt över att vara avtrubbad mot smärta, men de flesta är på det viset eftersom det finns alla möjliga egobaserade problem som är inblandade i det. När jag säger ”egobaserade” – stolthetsbaserade problem – inblandad i att vilja få det att se ut som att du inte upplever någon smärta när du faktiskt gör det.

Lösningen är att tillåta dig att uppleva den känslomässiga smärtan, för när du upplever den känslomässiga smärtan så blir den fysiska smärtan långt mindre, och det är en direkt följd av att tillåta den emotionella smärtan att flöda, energin att flöda i själen, och förvandla den till en känsla. Den inlåsta energin som kanske började där, förvandlas till en känsla när du tillåter den att flöda, vilket ger lättnad åt själen, och ger lättnad åt själens smärta. När det väl sker får vi efterföljande fördelar i vår fysiska kropp och vår andekropp.