FAQ – Vad gör en känsla ”bra” eller ”dålig”?

24 april 2014, Wilkesdale, Queensland, Australien

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

Ja, det första vi kanske behöver göra är att definiera bra och definiera dåligt, och sedan kan vi fråga oss om vi över huvud taget kan klassificera känslor som bra eller dåliga. Så låt oss definiera bra: bra för mig är något som är i harmoni med kärleken, och i harmoni med Guds sanningar, så det är bra. Något som är dåligt, eller som du kan klassificera som ont är något som inte är i harmoni med kärleken, och som inte är i harmoni med Guds sanningar, så det är det jag skulle klassificera som dåligt.

Frågan blir då ifall känslor kan klassificeras som bra eller dåliga? Svaret är att nej, känslan i sig själv är inte bra eller dålig, så det spelar ingen roll, även om den kom in i oss genom en negativ eller dålig händelse, en ond händelse eller en händelse som inte var i harmoni med kärleken; det betyder inte nödvändigtvis att känslan är dålig eller bra – det är bara en känsla. Så om jag till exempel känner mig arg eller känner mig ledsen, eller om jag känner mig skamsen eller jag känner… det är bara en känsla, i det läget, det är en känsla.

Maria:      Det finns en känsla som inte är i harmoni med Guds kärlek och sanning i den stunden, eller hur?

Tja, det är en känsla som inte är i harmoni med vår egen lycka, definitivt, och det är en känsla som, om vi var helt i harmoni med Guds sanningar och Guds kärlek, då skulle den inte finnas inom oss, det skulle jag hålla med om; men många gånger var det inte vi som fick den in i oss, det var inte vi som skapade den, i betydelsen att det fanns tillstånd i omgivningen som fick oss att skapa den känslan inom oss, och än viktigare är att det inte är skapandet av känslan utan bevarandet av känslan som är problemet.

Så med andra ord var tillståndet i omgivningen sådant att känslorna kom att bevaras inuti vår själ, snarare än att de uttrycktes, eftersom om de uttrycktes i stunden så skulle de inte finnas inom oss nu.

Så det är det här som är det fina; om du låter barnet gråta så gråter han ur sig all sorg, och nu finns den inte inuti honom längre, men om du säger till barnet att: ”Jag kommer slå dig om du gråter”, så har du inte bara låst in sorgen i honom utan du har ett lager av skräck för våldet ovanpå den som får barnet att trycka undan känslan. Det är det här som är det skadliga – undertryckandet av känslan, inte kännandet av den, inte uttryckandet av den, utan undertryckandet av den.

Så vi skulle kunna säga att undertryckandet av en känsla i själva verket inte är i harmoni med Guds kärlek, så därför kommer det att skapa någon form av dålighet eller ondska i vårt liv. Och undertryckandet av något – och det kan vara undertryckandet av en positiv känsla också – kommer att skapa någon form av dåligt eller ondska i vårt liv; det är undertryckandet av någon känsla. Du kan se att om vi ser på känslor på det här viset, så börjar vi liksom inte döma dem som dåliga eller bra; det vi istället gör är att vi säger att det är känslornas flöde och hur de flödar som bestämmer ifall det blir dåligt eller bra för min själ.

Om jag väljer att tillåta känslan att flöda genom att skada andra människor, eller avsiktligt skadar mig själv eller min omgivning, så kommer det ha onda konsekvenser att låta känslan flöda, i det avseendet, på det viset. Om jag väljer att tillåta känslan att flöda i harmoni med kärleken där jag inte skadar min omgivning och jag inte skadar människorna runtom mig, och jag inte skadar mig själv under tiden, så kommer det få en kärleksfull konsekvens för min själ, så det kommer vara väldigt bra för mig, även om själva känslan är smärtsam så kommer det ha en positiv konsekvens för min själ under de omständigheterna.

Maria:     Och min omgivning?

Och min omgivning och mig själv; min själ, mig själv, den andra halvan av mig själv, min omgivning, andra människor omkring mig kommer alla gynnas av att jag släpper den känslan, även om känslan är negativ. Att släppa taget om den betyder att den inte längre finns inom mig; den löser upp sig, den är inte längre något som kommer attrahera saker till mig som utlösare, inte heller är det något som jag kommer filtrera allt genom. Så jag kommer inte interagera med alla genom filtret i den känslan längre, och min förståelse kommer förbättras eftersom jag inte längre förstår allting genom filtret i den känslan. Så allting kommer förbättras eftersom jag väljer att vara kärleksfull i mitt uttryckande av känslan, även om själva känslan skapades på ett negativt vis eller utan att vara i harmoni med kärleken genom omständigheterna i min omgivning.

Så det här säger oss då att det egentligen inte finns några bra eller dåliga känslor, det finns bara bra eller dåliga sätt att låta de flöda; du kan låta varenda känsla flöda på ett bra sätt, på ett kärleksfullt sätt, i harmoni med kärlek och i harmoni med Guds sanningar, även om känslan skapades genom en negativ upplevelse, och du kan till och med tillåta bra känslor att flöda på dåliga sätt (skrattar) genom att skapa beroenden genom dem och alla sådana slags saker. Så det beror återigen bara på hur du använder din vilja vad gäller ifall känslorna visar sig vara dåliga eller bra för dig, det är det som är den avgörande faktorn.

Maria:      Så det finns många känslor som många av oss dömer, som: ”Åh, jag är arg!” eller ”Åh, jag är rädd, det är så svagt”, eller vad det nu är… skam, det betyder att jag är dålig – alla dem… och mycket av det här dömandet av känslor hejdar till och med flödet i att känna dem.

Det stämmer, och i själva verket använder vi dömandet av känslor med flit för att hejda flödet av känslor; så det är hur vi använder själen, de tär en teknik som vi har använt i själen som vi har lärt oss, det är en teknik för att förneka vår känsla vilket i själva verket kommer få en negativ konsekvens. Dömandet av en känsla är värre, mycket, mycket värre, än själva känslan eftersom dömandet av en känsla hejdar flödet av känslan.

Vi behöver också använda vår vilja på ett kärleksfullt vis när vi låter känslan flöda, förstås. Så de flesta, det jag observerar att de göra är att de först dömer sin känsla, vilket i själva verket förhindrar att känslan flödar, för det andra när de låter känslan flöda så använder de viljan för att skada andra människor med den. Båda de sakerna kommer att orsaka att din själ bryts ned.

Det finns bara ett bra sätt att känna känslor och det är att låta känslan flöda utan att skada andra personer eller dig själv med den; det är så du i själva verket kommer få ett positivt resultat genom att uppleva känslan.

Maria:     Javisst, det är motsatsen till vad de flesta av oss har lärt oss, eller hur?

Det stämmer.

Maria:      Att vi borde döma dem, vi borde stänga inne saker som vi dömer som dåliga så att de inte gör skada och när du säger att så länge vi gör det på ett ansvarsfullt sätt och i harmoni med Guds kärlek, så är det bara tillåtandet av de känslorna som…

…kommer få positiva effekter.

Maria:     Ha en positiv effekt.

Det stämmer.

Maria:      Du sade också något annat väldigt intressant, att det är undertryckandet av vad det nu är för känsla som kommer sluta upp i dåliga, negativa konsekvenser. Så jag vet att många av oss har stängt inne saker som vår barnaktiga natur eller vår iver, alla den sortens saker som vi inte nödvändigtvis kallar dåliga, men att stänga inne dem, säger du, kommer att leda till negativa konsekvenser i vårt liv.

Ja, så alla de vackra kvaliteter som vi ofta stänger inne, och genom att de här vackra kvaliteterna stängs inne så har vi en tendens att använda viljan i en negativ riktning, och ja, det är negativt att använda din vilja för att trycka undan din barnaktiga natur; det spelar ingen roll vilka omständigheterna är.

Maria:     Och du säger att det i själva verket skapar dåligheter i vårt liv, i vår själ.

Ja, och det kommer attrahera händelser som triggar dig till att sluta göra det, till att återgå till att vara barnaktig. Så det är väldigt intressant, känner jag, hur själen fungerar, och väldigt intressant hur människor dömer sina känslor som bra eller dåliga eller på andra sätt, men det är bara hur du du känner dem som bestämmer om det är bra eller dåligt.

Maria:      Och ifall det skadar din själ eller andras själ eller faktiskt förbättrar den.

Det stämmer.

Maria:      Så vi har, utifrån vad du säger, jag hör att vi behöver vara… försiktiga med att säga att det här är en bra känsla och det där är en dåliga känsla, och snarare titta närmare på om vi uttrycker känslan på ett bra sätt eller dåligt sätt.

Det stämmer, det är hur vi uttrycker den som spelar roll; om vi uttrycker den negativt eller om vi försöker trycka undan den, vi kanske försöker trycka undan den, förneka den, motsätta oss den eller vi kanske försöker ersätta den med något, eller uttrycka den på ett sätt som inte är i harmoni med kärleken och sanningen, som kommer göra att vår själ degraderas; men om vi väljer att uppleva den ”negativa känslan”, sorgen, ilskan eller rädslan eller vad det nu är, om vi väljer att uppleva den på ett sätt som är i harmoni med kärlek och sanning, så som Gud avsåg det, så kommer det gynna vår själ varenda gång, varenda gång, och det kommer inte skada någon annan, någonsin. Det är det fina med att göra det på rätt sätt.

Maria:     Javisst, det är jättebra, tack.