FAQ – Vad menar du när du säger: ”Vi behöver vara helt genomfyllda av sanningen”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för att öppna en svensk PDF-version av texten.

Svar:

Ja, det här är ett tillstånd som jag känner att många människor som först hör talas om Guds sanning och Guds kärlek inte förstår så mycket om, eftersom de inte förstår tillståndets allvar. Det här handlar om att vara så hängiven att förstå – inte bara extern sanning utan även intern sanning – att du tillbringar det mesta av tiden i vardagslivet med att undersöka det. Så jag tänker att genomsnittspersonen som hör något andligt i allmänhet ägnar väldigt, väldigt lite tid åt att undersöka det. Vad de kanske gör är att de lägger lite tid på att höra på det, och sedan blir det inte så mycket mer tid till det; de tar sig bara an vardagslivet till nästa dag eller om några dagar och sedan tittar de på det igen och gör samma sak.

När du är helt genomfylld av sanning så är det inte på det viset. Om du verkligen är desperat i att vilja ha en relation med Gud, och du önskar ha den relationen av hela ditt hjärta, så kommer du vilja vara helt genomfylld av sanning varenda dag i ditt liv. Du kommer vilja veta vad Guds sanning är varenda dag i ditt liv. Du kommer inte undvika det varenda dag av ditt liv, du kommer inte försöka ha en lycklig dag för att undvika det, du kommer inte heller försöka ha en ledsen dag för att undvika det, du kommer inte försöka göra något för att undvika upptäckten av mer sanning. Du kommer inte utforma din livsstil så att den undviker att konfronteras av sanningen; du kommer inte sluta umgås med olika människor för att undvika att konfronteras av sanningen – för att personligen, jag menar, för att undvika att konfronteras av sanningen.

Du kommer ta dig an varenda enskild sak som händer i livet, varje mejl, varje interaktion på Facebook om du har Facebook, varje personlig interaktion med en person, varje telefonsamtal, varje interaktion med naturen, varje interaktion i ditt vardagsliv på arbetet och i hemmet, varje interaktion med dina barn, med dina föräldrar, din familj, dina nära anhöriga, dina anhörigas anhöriga, och människor i allmänhet i världen, varje interaktion kommer handla om att du vill veta mer sanning. Det är vad det betyder att vara helt genomfylld av sanningen.

Den genomsnittliga personen, känner jag, som hör talas om Guds sanning engagerar sig inte i upptäckten av sanningen på det viset; kom ihåg att för att göra det skulle du också behöva engagera dig genom att förstå alla de kvaliteter hos Guds sanning som vi just har pratat om – alla fjorton kvaliteter och egenskaper skulle du vilja använda dig av i den här processen. De flesta människor vill inte göra det.

Maria:     Nej, bara en enda kan vara ganska konfronterande.

Precis, för majoriteten av oss så har vi tur om vi ens engagerar oss i en av aspekterna eller kvaliteterna hos Guds sanning i vårt vardagsliv, än mindre alla fjorton under varje enskild dag.

Maria:      I dina anteckningar här har du skrivit ner några uttalanden som handlar om hur det faktiskt skulle vara om jag var helt genomfylld av sanningen. Så om jag kanske läser upp dem så kan du kommentera. Så: ”Jag är helt omsluten av sanning, jag har lärt mig att när jag agerar helt i harmoni med det jag vet är Guds sanning så agerar jag också i fullständig harmoni med Guds kärlekslagar; det betyder att jag ger varje situation som jag personligen är inblandad i bästa möjliga potential för att få bästa möjliga resultat.

Jag känner att det är väldigt viktigt återigen som ett utövande av vår vilja. Det jag märker att människor gör att de nästan bortförklarar varför de har agerat i disharmoni med vad de vet att kärleken är. De säger saker som: ”Åh, jag har inte utvecklats så mycket än”, eller: ”Åh, tja, jag kände inte att det gällde i den här situationen”. Det finns alla möjliga slags inre rättfärdiganden som människor gör.

När vi är helt genomfyllda av sanningen så förstår vi hur viktig sanningen är i vårt vardagsliv, i så hög grad att vi ser att varje gång som vi agerar i harmoni med sanningen, så agerar vi i harmoni med lagen. Det ger varje enskild händelse som du personligen är inblandad i bästa möjliga resultat för alla inblandade personer, inte bara dig själv utan för varje enskild person som är inblandad i ditt liv i just den interaktionen.

Genom att använda dig av just den här lagen så har du hedrat det faktum i din själ att du ger alla den bästa möjliga gåvan, varje enskild person runtomkring dig. För mig är det en underbar uppvisning av huruvida en person agerar i harmoni med sanningen, eller är helt genomfylld av sanning.

Det jag istället ser hända många gånger är att människor ständigt rättfärdigar felet, de rättfärdigar varför de måste fortsätta tro på felet, de rättfärdigar varför de måste fortsätta agera i felet – agera i disharmoni med kärleken och agera i disharmoni med sanningen. De säger saker som: ”Åh, det är inte en perfekt värld och jag är inte perfekt ännu”, som ett rättfärdigande för att agera i disharmoni med kärlek och i disharmoni med sanningen. Allt detta är tecken på att du inte är helt genomfylld av sanningen, för om du var det skulle du aldrig någonsin säga de här sakerna.

Maria:      Och det finns en stor brist i förståelsen av att varje steg vi tar i riktning mot Guds sanning och att agera i harmoni med den sanningen faktiskt maximerar allas positiva potential.

Precis. Så det är det mest kärleksfulla vi kan göra.

Maria:     Javisst, absolut.

Och det är detta jag känner att många människor glömmer om sanningen. När de agerar, du vet, i oärlighet eller de säger inte sanningen, eller de agerar inte i harmoni med sanningen, de väljer i princip att inte älska och varje gång du väljer att inte älska så skadar du din själ. Du gör i själva verket något mer som du vid något tillfälle i framtiden kommer behöva kompensera för.

Så du kan se varför de flesta människor aldrig når fram till att vara eniga med Gud i kärlek medan de är på Jorden, eftersom det finns alltför många rättfärdiganden under dagens lopp för att välja att agera i disharmoni med kärleken, vilket betyder att även om de kan ha en längtan efter Guds kärlek på morgonen, så väljer de under dagen att agera i disharmoni med den, vilket nu har orsakat ytterligare skada på själen som kommer behöva kompenseras, och det är väldigt, väldigt skadligt för dig själv och för andra så klart.

Maria:      Javisst. Jag vet bara ifrån att observera andra och till och med ifrån mitt eget liv, att ibland kommer vi bara fram till en relativt liten rädsla, och i den stunden väljer vi att inte hedra det vi vet är sant eller Guds lagar i den situationen, och genom att göra det, genom att gå undan från det kanske bara kortsiktigt… Ibland säger jag till människor att: ”Tre sekunder av obehag och vi skapar tre månader av svårigheter; kompensationslagen; måste titta på vad som pågick” och i själva verket är det motsatsen som är sann, eller hur? När vi agerar i harmoni med sanningen maximerar vi de positiva potentialerna. När vi väljer att ignorera det vi redan vet för att vi vill undvika lite obehag så kanske vi i själva verket genererar en hel hög negativa möjligheter för alla inblandade.

Inte bara det, de negativa möjligheterna kan potentiellt pågå i månader eller till och med år, och till och med århundraden beroende på olika val som människor gör. Så det här är vad vi behöver förstå om felet: fel skapar inte bara ett problem i stunden, det skapar ett problem för resten av personens liv tills felet har tagits itu med, där sanningen inte bara har en fördel i stunden, utan den har en fördel för personen resten av hans eller hennes liv.

Maria:     Och för alla andra.

Och för alla andra. Och om vi verkligen förstod det om sanningen så skulle vi aldrig undvika den.

Maria:      Okej, nästa. ”Jag har lärt mig att alltid vara i min personliga sanning, med alla människor och i alla omständigheter, oavsett vad det potentiella resultatet blir, för då kommer jag att vara i harmoni eller föras till att vara i harmoni med Guds lagar, vilka stödjer mitt handlande i harmoni med kärlek och sanning.

Så vad känner du när vi tittar på just det här området, när du läser det?

Maria:      Ja, i det här uttalandet är det inbyggt att det alltid gäller och för alla människor utan undantag, så det gäller överallt. Jag har fattat ett beslut när jag är genomfylld av sanningen att jag alltid kommer tala sanning och här säger du också, att jag kan vara ärlig enbart om min personliga sanning, och den kan behöva korrigeras, men genom att engagera mig på det här viset så tillåter jag möjligheten för den korrigeringen att hända, snarare än att bara undvika den.

Precis. Många människor använder ursäkten att: ”Åh, jag agerade inte på det viset eftersom jag inte vet med säkerhet om det är sant eller inte.” Mitt förslag är att du gör det du tror är sant i den stunden och låt sedan lagen, Guds sanningslagar, rätta dig om du har fel. Om du vore ödmjuk skulle du välja att göra det, du skulle göra det bästa med det du vet just nu. Du skulle inte välja att inte agera, du skulle inte välja att undvika, du skulle välja att göra det bästa utifrån vad du vet just nu. Sedan skulle du vara öppen för att förändras vilket visar dig att det du visste just nu kanske inte var tillräckligt och du skulle låta dig själv gå igenom den processen.

Så det är litegrann som barnet när det reser sig upp för att gå. Barnet säger inte till sig själv: ”Jag kommer inte försöka gå eftersom jag kommer trilla.” Barnet säger: ”Jag kommer gå eftersom det finns mängder av fördelar med att gå. Jag kan ta mig runt nu, jag behöver inte slita på mina knän, det är mycket lättare att ta sig runt, jag kan klättra högre; det finns mängder av fördelar med att gå.” Så barnet väljer inte att fortsätta krypa bara för att han eller hon är rädd för att gå.

Om vi ser på genomsnittspersonen när det gäller sanningen, så väljer vi många gånger att fortsätta krypa när det gäller sanningen, snarare än att ta oss upp och gå eftersom vi är rädda för vad som kan hända när vi går.

Maria:     Vi är rädda för att trilla.

Vi är rädda för att trilla, vi är rädda för att göra ett misstag, och för att vara uppriktig så orsakar ett liv som baseras på rädsla för att göra misstag mycket skada på din själ. Du skadar i själva verket dina önskningar och intentioner, du gör skada på dina passioner, du gör skada på din personlighet eftersom du undertrycker din personlighet. Så det är väldigt, väldigt skadligt för din själ att välja att göra det.

Nu när barnet försöker gå så gör det inte det, det reser sig bara upp och det vet vad det vill ha och ger sig av efter det, även om det kanhända vet att det kan trilla medan det gör det. Det reser sig bara upp och försöker igen. Som vuxna har vi ofta inte samma inställning, eftersom vi är rädda för att ta itu med vissa känslor.

Maria:      Javisst, absolut. Okej, nästa. ”Jag har lärt mig att alltid säga Guds sanning, till alla människor och i alla situationer, oavsett vad den potentiella utgången kan bli, när andra ger mig möjligeten att göra det och genom deras utövande av sin fria vilja.”

Det här säger i princip att jag alltid i alla situationer och omständigheter delar med mig av det jag vet är Guds sanning på alla områden och jag väljer att leva i det, i alla situationer.

Maria:      Förutsättningsvis är det här sanning som vi har känt, eftersom vi inte kan ta emot den på något annat vis.

Ja, vi skulle förmodligen inte leva med den utan att känna den, men även om det är något som vi vet är sant, men bara inte känner ännu, så skulle jag välja att göra det. Så ser verkligeten ut, för jag hedrar det faktum att jag vet den, men ännu inte känner den, jag vet att det finns fel i mig som får mig att ännu inte känna den, men jag skulle låta processen avslöja felet. Så jag skulle till och med välja att göra det då.

Så om jag vet att det inte är kärleksfullt att gapa och skrika på någon och jag ändå känner för att gapa och skrika, så skulle jag inte gapa och skrika på dem, eftersom jag skulle välja att göra det Guds sanning påbjuder mig att göra i just den situationen. Inte min egen sanning, min egen sanning skulle säga: ”Javisst, gå och ge dem en rejäl utskällning”. Guds sanning säger: ”Nej, nej gör inte det, för du kommer skada människor på det viset, du kommer att skada din egen själ på det viset”, men den andra halvan är det som är viktigt, så om vi läser den andra delen igen.

Maria:      ”… när andra ger mig möjligheten att göra det och genom deras utövande av sin fria vilja.”

Ja, det här är vad många människor glömmer av. Människor ger dig en möjlighet genom hur de använder sin vilja. Du har ingen rätt att dela sanningen med andra förutom när du personligen är inblandad i den.

Så om du med andra ord finns i mitt liv, så måste jag nu dela med mig av sanningen, eftersom det är mitt liv. Men om du för stunden interagerar med Igor till exempel, som står bakom kameran framför mig just nu, och du vill engagera Igor i en viss sanning och det inte alls har med mig att göra, så måste jag vänta tills du eller Igor uttrycker en önskan om att få veta sanningen innan jag kan dela den med er. Det är att hedra individens fria vilja.

Så jag märker många saker som pågår runt omkring oss som är väldigt långt från att vara i harmoni med kärleken och sanningen många gånger, och jag säger inte något förrän jag hamnar i en situation där en eller flera av de inblandade personerna har frågat mig om saken. Då säger jag allt jag kan (skrattar) som omständigheterna och deras vilja tillåter mig att säga, samtidigt som jag hedrar min egen kärlek till mig själv medan det pågår. Det är vad vi skulle göra om vi var helt genomfyllda av sanningen.

Maria:      All right, punkt fyra. ”Jag har lärt mig att alltid leva mitt liv utan rädsla i sanning.” Jag styrs inte längre av personlig rädsla och personlig rädsla blir underordnad den högre betydelsen av att leva i harmoni med Guds sanning.”

Ja, det här är något extremt viktigt att förstå. För att vara helt genomfyllda av sanningen behöver vi vara beredda på att låta vår rädsla underordnas Guds sanning. De flesta är inte redo att göra detta. Det här är orsaken till att de flesta människor som har hört talas om Guds sanning inte gör framsteg – eftersom de är ovilliga att låta sin egen rädsla underordnas.

Med andra ord, om vi ritar upp det som ett diagram eller en illustration, föreställ dig att Guds sanning är här, de flesta människor har en viss nivå av rädsla som hör samman med att leva eller utöva sanningen som ligger där ovanför. Det betyder att deras rädsla dominerar allting; rädslan är inte underordnad sanningen, rädslan är ”guden”; det är den som bestämmer vad som ska hända. Och sanningen är underordnad deras rädsla, olyckligtvis.

Det vi behöver göra, och det vi gör om vi vore helt genomfyllda av sanningen, är att vi avsiktligt skulle underordna rädslan, vi skulle göra rädslan mindre viktig. Vi kan fortfarande ha massor av den, men vi skulle se på den som mindre viktig än att hedra sanningen emotionellt inuti oss. Vi skulle känna att det är viktigare att hedra sanningen även om jag är rädd. Det är vad vi skulle göra i varje situation.

Så det finns vissa situationer där jag fortfarande är väldigt rädd, eftersom jag fortfarande har en del rädsla i mig inför vissa situationer, och ändå väljer jag att använda sanningen, eftersom mitt sätt att se på min rädsla är att jag alltid måste låta den vara underordnad sanningen. Jag känner den, jag låter fortfarande mig själv känna rädslan, jag låter mig själv känna uppriktigt vad den handlar om, men jag agerar ändå i harmoni med vad sanningen påbjuder och inte med vad rädslan skulle påbjuda.

Maria:      Och det jag faktiskt observerar dig göra är att det kan finnas en viss mängd rädsla inom dig, men eftersom du hedrar sanningen och egentligen ditt förkroppsligande av precis allting vi har pratat om i hela den här serien, så blir rädslan naturligt underordnad, inte för att du har frigjort en del rädslor utan för att sanningen hedras så av dig.

Den är viktigare för mig än något annat.

Maria:      Eftersom det enda sättet som vi kan minska på vår rädsla är genom att frigöra den, eller hur, men vi kan fortfarande hedra sanningen ovanpå den rädslan, eller hur?

Ja. Så det här handlar om – inte hur stor mängden rädsla är i dig; det handlar om var du placerar ditt hedrande av sanningen. De flesta jag betraktar placerar sitt hedrande av sanningen nedanför sin rädsla. Så de är med andra ord redo att vara uppriktiga och tala sanning så länge de inte är rädda.

De flesta hedrar inte sin sanning ovanför sin rädsla – med andra ord att de fortfarande skulle tala sanning även om de är rädda. De flesta gör inte det. Skillnaden mellan mig själv och de flesta människor är ofta just den enda skillnaden. Sanningen har för mig en överlägsen betydelse, näst efter kärlek är den det viktigaste som finns i universum, och faktum är att på en del sätt är den precis lika viktig som kärleken, eftersom den leder dig till kärlek – den leder dig till en större kärlek. Så vi skulle kunna säga att kärleken är beroende, till stor del, av att du absorberar mer sanning. Det är därför sanningen är så viktig i ditt liv.

Om du nu placerar den som en väldigt hög prioritet i ditt liv – den främsta prioriteringen i ditt liv – så skulle du så småningom ledas fram till Gud, som så småningom blir din främsta prioritering. Du kommer att ledas fram till kärlek, du kommer att ledas fram till ödmjukhet, du kommer att ledas fram till många andra saker, om du placerar den som en hög prioritet i ditt liv och om du hedrar den. Det är när vi inte hedrar den, eller när vi ser på vår rädsla som mer hedersam eller viktigare, eller som en högre prioritet, som vi hamnar i extrema svårigheter när det gäller vår utveckling. Vi väljer också så småningom att göra saker som är väldigt skadliga för vår egen själ när rädsla styr vårt handlande.

Så för att vara fullständigt genomfyllda av sanningen måste vi lära oss att underordna rädslan, och det betyder inte att undertrycka den. Du måste känna den, du måste känna känslan i den, men inte hedra den, inte göra det den påbjuder, och det känner jag är en väldigt viktig del av att vara helt genomfylld av sanningen.

Maria:      Ja, det är allt jag har på mitt papper att ta upp med dig idag. Det har verkligen varit en glädje att prata om kvaliteterna hos Guds sanning.

Så bara som en allmän kommentar till alla som har lyssnat på kvaliteterna hos Guds sanning; förhoppningsvis har det gjort det möjligt för dig när vi gått igenom kvaliteterna att förstå hur Guds sanning faktiskt fungerar, och hur du personligen kan börja upptäcka Guds sanning åt dig själv, eftersom alla dessa kännetecken och kvaliteter hos Guds sanning är en viktig del av allt som har presenterats för dig.

Så tillåt dig själv att se vad som presenteras för dig i världen – vare sig det är en religiös tanke, en filosofisk tanke, en politisk tanke, eller någon annan sorts lära – tillåt dig själv att presenteras för den. Analysera den sedan genom kvaliteterna och fråga dig själv; har den den här kvaliteten? Har den den där kvaliteten? Och du kommer märka att om du gör det så kommer det bli mycket lättare – jag känner att det kommer vara mycket lättare för dig att slå fast vad som är Guds sanning jämfört med vad som bara är mänsklighetens idéer.

Världen är full av miljontals idéer, de flesta av dem är mänsklighetens idéer. För många av de här människoidéerna så kan vi säga att nästan inga av dem är Guds idéer, och därför inte Guds sanningar. Så det vi behöver göra är att börja se hur vi ska slå fast vad som är Guds sanning jämfört med mänsklighetens doktriner och idéer. Och jag känner att om du bara tillämpar de fjorton reglerna på allt du undersöker, så kommer du ganska lätt att kunna göra dig av med många saker i det att de inte är Guds sanning, eftersom de uppenbarligen bara är mänsklighetens idéer och de stämmer inte överens med sanningens kvaliteter. Och du kommer också kunna acceptera många saker som mänskligheten inte accepterar eftersom det kommer vara väldigt uppenbart för dig att de är Guds sanningar. Så förhoppningsvis har det här samtalet hjälpt dig att gå igenom den processen på ett mycket mer aktivt vis.