FAQ – Varför har vi en önskan om att ignorera våra mörka känslor?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

För att vi tror att det får dem att försvinna om vi ignorerar dem, vilket – som du kan se i vår tidigare FAQ-fråga – inte är fallet. Våra mörka känslor förvinner aldrig när vi ignorerar dem, men det finns en vanlig inställning bland människosläktet att om du ignorerar något så försvinner det, och ibland fungerar det när det gäller människor; om du ignorerar dem tillräckligt länge så försvinner de ibland. Men när det gäller våra känslor så sker det aldrig på det viset; om vi ignorerar dem så fortsätter de att växa i allmänhet, och de kommer fortsätta att manipulera och styra vårt beteende.

Så jag känner att i verkligheten så är det något mycket farligt att ignorera mörka känslor, och i själva verket är det ignorerandet av mörka känslor som sedan får oss att faktiskt utföra mörka handlingar. Så om du inte ignorerar dina mörka känslor, med andra ord om du kan se dem och du vet vilka de är, så kommer du varje gång du känner en av dem säga: ”Åh, jag måste vara försiktig nu. Jag måste vara försiktig med vad jag tänker göra här nu.” Du har en tendens att kunna hålla ordning på dig själv i någon mån. Men om du ignorerar dina mörka känslor så kommer du ibland – och för det mesta – inte ens vara medveten om dem och dina tankar kommer vara mer i linje med att rättfärdiga deras existens. Så du säger saker till dig själv som: ”Åh, jag känner för att döda den personen, och inte undra på  – se på henne eller honom”.

Du kommer inte ens se att det är en mörk känsla inom dig själv som orsakas av något inuti dig, du kommer tro att det orsakas av någon utanför dig själv, du kommer tänka att det är någon annans fel att du känner på det här viset, och det är något som är väldigt farligt att göra eftersom när du börjar skylla på andra personer eller tänker att det är någon annans fel att du känner vissa saker, så tar du inte personligt ansvar för dina egna känslor, och när det väl händer så är avståndet väldigt kort mellan det och att faktiskt agera utifrån dina mörka känslor.

Och det är väldigt, väldigt farligt på många nivåer, i synnerhet för din själ men också för andras själar. Varenda person du skadar genom att agera utifrån dina mörka känslor är en till person som känner smärta på grund av dina handlingar, och sedan måste de gå igenom sin egen upplevelse där de måste frigöra sina känslor över vad du gjorde, och det lägger helt enkelt en förfärlig börda på andra människor. Så du skadar inte bara dig själv, utan du skadar också alla människor som du har interagerat med genom att använda de mörka känslorna i dina interaktioner.

Maria:      Så du sade i början att vi vill ignorera de mörka känslorna eftersom vi hoppas att de ska försvinna, och beror det bara på att de känns obehagliga att känna, eller beror det på att vi har problem med skam och dömande?

Javisst, vi vill att de ska försvinna av 100 olika skäl; en del av dem är att vi känner att vi inte skulle vara en särskilt bra person om vi har dem, så vi känner förfärliga känslor av skuld och skam över att ha de här mörka känslorna inom oss, eller så kan det vara att vi bara är rädda – att vi inte är så rädda för att ha de mörka känslorna inom oss – vi är bara oroliga över att andra skulle se dem; att andra skulle tycka att det är hemskt.

Vi har alla slags dömanden och vi tar också på oss samhällets dömande av olika känslor, så om de tycker att det är dåligt så tycker vi att det är dåligt, om de tycker det är bra så tycker vi att det är bra. Och en del saker som samhället tycker är bra är olyckligtvis snarare mörka känslor, så ofta förvrängs vårt resonemang när det gäller vad som är en mörk känsla ur Guds perspektiv, och det jag skulle klassificera som en mörk känsla ur Guds perspektiv och vad som är en bra eller kärleksfull känsla ur Guds perspektiv – ofta har vi väldigt stora förvrängningar kring detta. Så vi har mycket dömanden om vad som är bra och dåligt.

Så en person som till exempel har homosexuella känslor som har vuxit upp i ett kristet hushåll tror att deras homosexuella känslor är onda eller dåliga eller mörka, men i själva verket har Gud skapat den sortens känslor, så i verkligheten är de okej ur Guds perspektiv, det är inget fel på dem, men eftersom omgivningen runt barnet tror att de är mörka, så tror barnet att de är mörka. Så vi har många förvrängningar om vad som är bra och vad som är dåligt.

Allting ur Guds perspektiv som är uppenbart kärlekslöst drivs vanligen på av en ond eller mörk känsla, och jag använder termen ond avsiktligt eftersom all ondska som någonsin har skapats, vilket är att skada andra människor genom användandet av din vilja, allt det har skapats på grund av någon mörk känsla som har tryckts undan inuti individen och som han eller hon inte har tillåtit sig att känna. Så det är bättre för oss om vi känner dem än att vi agerar på dem, och det är ett väldigt, väldigt annorlunda tillstånd att känna dem än att agera på dem.

Maria:      Så den här vanan som alla har, eller den djupa önskan som alla har att ignorera de mörkare känslorna som finns inom oss, verkar vara ett stort hinder på vägen för samhället i stort, och som ett slags globalt eller samhällsmässigt problem, att vi som barn inte lärde oss att känna våra mörka känslor, utan snarare förneka dem.

Ja, vi har lärt oss att trycka undan dem, vi har lärt oss att förneka dem, vi har lärt oss att döma dem, vi har lärt oss att försöka få dem att försvinna. Det finns förstås en del föräldrar som gör motsatsen, som faktiskt lär sina barn att agera på sina mörka känslor eftersom de själva gör det. Det beror bara på din uppfostran vad som har lärts ut, men genomsnittspersonen på planeten har någon typ av samvete, och därför någon slags intern mätare som avgör vad som är bra och vad som inte är det.

Ofta är det kraftigt förvrängt, förstås, men genom detta så finns det i allmänhet mycket dömande på planeten om sådant som genomsnittspersonen betraktar som dåligt. Så om genomsnittspersonen på Jorden utmanas av homosexualitet, så tror han eller hon att homosexualitet är dåligt. Det har inget att göra med vad Gud tänker om saken. Det har allt att göra med vad folk i allmänhet i samhället känner om saken, och det är det som är så olyckligt. Vi dömer ut massor av det som är bra och anständiga känslor ur Guds perspektiv som dåligt, och sedan dömer vi massor av rätt så dåliga känslor som bra och sedan dömer vi massor av saker som är dåliga som väldigt, väldigt, väldigt dåliga och allt det här försöker vi trycka undan.

Så självklart är vi förvirrade och självklart vet vi inte vad vi gör för det mesta under dagen, och självklart kommer vi att agera, genom själens dominans som har tryckts undan och som vi motsätter oss, så det är därför vi slutar upp med att utföra mängder av väldigt mörka handlingar och till och med som samhälle utför vi mörka handlingar.

Du vet, vi är villiga att dra ut i krig som hela nationer – vilket är en hel nations handling egentligen – vilket rättfärdigas av en mörk känsla, och alla de här rättfärdigandena kommer ur de mörka känslorna, så det är avgörande om vi någonsin vill bli eniga med Gud och om vi någonsin vill bli kärleksfulla, så är det avgörande att vi frigör de mörka känslorna från oss så att de inte längre styr våra liv.

Maria:      Och det första steget i att göra det är förmodat att sluta ignorera att de är där?

Det stämmer, du måste sluta med förnekelse, sluta med undantryckandet, sluta intala dig att du inte har några, för om du inte hade några och ingen i världen har några så skulle det inte finnas några problem i världen; vi skulle allihop ha kärleksfulla interaktioner med varandra och alla skulle vara lyckliga. Så i själva verket har vi dem, och till och med i en standardrelation eller en standardfamilj så finns det mängder av mörka känslor, du kan bara se dem och börja ta itu med dem, börja kännas vid att de är där.

Jag sade en gång till någon att alla våra mörka känslor är som… och jag använde termen skit, mitt i ett rum, som en hög av det mitt i ett rum, en hög bajs mitt i rummet och det stinker. Alla vet att den är där, och alla går runt det och säger att den inte är där och att det inte stinker. Olyckligtvis är det så vi behandlar våra mörka känslor för det mesta. Vi går runt och säger att det inte är där, ingenting stinker, ingenting stinker när det stinker långt ut på gatan, och det har skapat massor av problem i våra liv och det skapar fortfarande mängder av problem i våra liv, och ändå går vi runt och säger: ”Nej, nej, det finns inget här, inte här, det stinker inte, stinker ingenting”.

Det är bara galet och ibland känner jag att det är rent fantastiskt hur bestämda vi är i vårt förnekande; som att saker ibland behöver bli riktigt illa innan vi säger: ”Åh, kanske det är orsaken till att det är så här, den mörka känslan kanske är orsaken till att jag kände så där”.

Du ser ofta våld i ett hushåll – mot barn eller mellan partners – som drivs helt av mörka känslor. Du ser ofta människor ljuga och stjäla och bedra och alla möjliga sorter – allt det drivs av mörka känslor. Allt det är känslor som vi kan göra oss av med, allt det är känslor som inte är en del av vår själ på så vis att vi kan släppa taget om dem, men de finns i vår själ och medan de finns i vår själ så bestämmer de genom dominansen, de bestämmer resten av vårt liv, tills vi frigör dem.