Förteckning över dokumenten i de tryckta böckerna

Här kan du se vilka engelska originaldokument som ingår i respektive tryckt bok på svenska.

Under varje rubrik finns vidarelänkning till de svenska översättningarna här på hemsidan.

Sanningen om …

The Truth About God, 2012-08-04 (Länk till översättningen på hemsidan)
The Truth About The Human Soul, 2012-08-04 (Länk till översättningen på hemsidan)
The Truth About Forgiveness & Repentance, 2012-08-05 (Länk till översättningen på hemsidan)
The Truth About Spirit Influence, 2012-08-14 (Länk till översättningen på hemsidan)
The Truth About Reincarnation & Spirits, 2012-08-05 (Länk till översättningen på hemsidan)

Känn igen Guds sanningar

Alla sessioner under rubriken Om Sanning, Om hur vi känner igen Guds sanningar samt Fortsättning på hur vi känner igen Guds sanningar på fliken Frågor & Svar

Människans själ

Alla sessioner under rubriken Människans själ på fliken Frågor & Svar

Känslor bok 1

Känslor bok 2

Jesus liv under 2 000 år

The Real Life & Purpose of Jesus, 2012-01-12 (Länk till översättningen på hemsidan)
Jesus’ First Century Life Part 1, 2012-08-06 (Länk till översättningen på hemsidan)
Letter – Jesus’ Life Story & Diary – An Introduction to My Life, 2006-02-11 (Länk till översättningen på hemsidan)
Letter – Jesus’ Life Story & Diary – Memories of My Young Childhood in the 1st Century, 2006-02-12 (Länk till översättningen på hemsidan)
Letter – Jesus’ Life Story & Diary – Relationships with Parents, Family and Friends, 2006-02-13 (Länk till översättningen)

Ödmjukhet

Introduction to Humility Session 1, 2012-06-14 (Länk till översättningen på hemsidan)
Humility in Practice, Session 2, 2012-06-14 (Länk till översättningen på hemsidan)
Humility in Practice, Session 3, 2012-06-30 (Länk till översättningen på hemsidan)
Resistance to Humility, Session 4, 2012-08-29 (Länk till översättningen på hemsidan)
Resistance to Humility, Session 5, 2012-09-05 (Länk till översättningen på hemsidan)

Barndom & föräldraskap

Parenting Children Part 1 & 2, 2009-03-07 (Länk till översättningen på hemsidan)
Parents & Children, Part 1 & 2, 2013-04-14 (Länk till översättningen på hemsidan)

Vad händer när vi sover

The Sleep State Part, 1 2011-11-06 (Länk till översättningen på hemsidan)
The Sleep State Part, 2 2011-11-06 (Länk till översättningen på hemsidan)

Vad händer när vi dör

What Happens When You Die, Introduction Part 1 2010-08-15 (Länk till översätningen på hemsidan)
What Happens When You Die, Introduction Part 2 2010-08-22 (Länk till översättningen på hemsidan)