Hjälper vägen med den naturliga kärleken oss att använda vår vilja till att fokusera på kausala känslor?

Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Vår nästa fråga kommer från någon som heter John och han frågar: ”För mig verkar det som att min vilja håller kvar uppmärksamheten i min kropp när den desperat vill fly in i något beroende, anden eller tanken. Därför undrar jag om inte alla metoder som stärker min vilja är användbara för att så småningom behålla min uppmärksamhet i kroppen när den vill fly iväg, när intensiva känslor börjar komma upp? Och är det inte därför de som kommer till den 6:e sfären enbart med hjälp av tankekontroll och sedan återvänder till den 3:e när de börjar känna sina känslor, sedan utvecklas snabbare än de som inte först lärt sig tankekontroll; för att de har utvecklat en viss viljestyrka för att behålla uppmärksamheten i sin kropp?

’Viljan styr uppmärksamheten, fokuset, när halsen vrider på huvudet (ögonen), vilket är varför Gud kallade det upproriska Israel för ’styvnackat’”. Du behöver förklara den referensen för jag känner inte till den. ”Frågan är, blir inte vägen med den naturliga kärleken eller tankekontroll – som kräver en stor insats av viljan – då till hjälp för att så småningom kunna hålla kvar uppmärksamheten på kausala känslor?”

Jesus:

Ja, John, det är en ganska komplicerad fråga. Och jag behöver gå igenom frågan med dig eftersom det finns flera falska föreställningar som du har om hur användningen av viljan kommer från intellektet, till exempel, och även om utvecklingen från den 6:e sfären in på vägen med Guds kärlek.

Dessutom finns där en hel del falska föreställningar om vad vägen med den naturliga kärleken är. Och utöver det så har du blandat in en del sanningar i hela din fråga också, så det vi vill gör är att dissekera den lite, så att vi kan dissekera vad som är sant och vad som inte är det.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om att lära sig och att känna kärlek

Jesus:

Vi kan fokusera på vägen med den naturliga kärleken först. Ganska ofta menar folk att vägen med den naturliga kärleken är en användning av intellektet. Nej, den naturliga kärlekens väg är en väg där vi lär oss naturligt hur vi älskar. Med andra ord, att lära dig älska från själen, lära dig att älska andra människor och lära dig att älska dig själv.

Så även om Gud inte är inblandad i den naturliga kärlekens väg, så är kärleken definitivt inblandad, och därför är även känslor inblandade i att lära sig att älska. Så människor som lär sig att älska och utvecklas på vägen med den naturliga kärleken kommer att utvecklas. Om en person inte lär sig att älska, så spelar det ingen roll hur mycket de än använder sitt intellekt; de kommer inte att utvecklas på vägen med den naturliga kärleken. Som jag sade i de tidigare svaren på tidigare frågor, så är de inte på någon väg alls till kärlek.

Så att använda intellektet betyder inte att du är på vägen med den naturliga kärleken. För du kan använda ditt intellekt och inte vara på någon väg alls när det gäller kärlek. Så vi behöver försäkra oss om att vi skiljer på vårt koncept med intellektet och vårt koncept med den naturliga kärlekens väg.

Den naturliga kärlekens väg handlar helt om att lära sig att älska. Den involverar inte Gud, men den involverar definitivt att lära sig att älska, från ditt hjärta, människor omkring dig, och att lära dig hur du tar emot kärlek och lära dig hur du ger kärlek till dig själv. Så det är en avgörande del av din utveckling, vare sig du utvecklas närmare Gud eller inte. Om du vill bli lycklig så kommer du behöva lära dig att älska. Och även om det kan involvera intellektet så är det inte följden av att intellektet involveras; det är följden av att du lär dig och känner kärlek. Det är så du utvecklas på den naturliga kärlekens väg, så vi behöver vara väldigt specifika med det här.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om att utveckla viljan, vilket är ett uttryck för själen

Jesus:

För det andra så finns det en feltolkning av användningen av viljan i hans fråga. John föreslår i princip att användningen av viljan kommer från ditt intellekt och det är inte sant. Viljan är ett uttryck för själen och intellektet är bara ett verktyg som själen använder för att uttrycka sin vilja.

Så användningen av viljan är ett redskap för utveckling av själen, det är inte ett redskap för utveckling av intellektet. Det är inte något som vi kan utveckla intellektuellt heller. Och ja, en person som utvecklas intellektuellt i kärlek och som därmed växer i kärlek utan Gud, måste använda en extrem mängd av sin vilja för att göra det under många – vanligen hundratals, om inte tusentals – år. Så självklart vet de nu hur de ska använda sin vilja. Det är sant.

Maria:

Så vi har utvecklingen av viljan.

Jesus:

Vi har utvecklingen i själen av användningen av viljan, och användningen av viljan måste utvecklas vare sig du går vägen med den naturliga kärleken eller vägen till Gud. Du måste lära dig att använda din vilja på rätt sätt.

Maria:

Ja, om den saken; jag kan använda min vilja för att stänga av mina känslor väldigt mycket, och jag kan utveckla hur min vilja används på det viset. Det kommer emellertid inte hjälpa mig eftersom…

Jesus:

Det kan du. Det kan hjälpa dig om du stänger av känslorna som är negativa när du använder din vilja på så vis att du blir mer uttrycksfull med din kärlek.

Maria:

Åh ja. Nej, jag ber om ursäkt, jag menar att det kommer hjälpa mig när jag bestämmer mig för att jag vill fokusera på kausala känslor. Min vilja är redan… viljan är inte ett redskap som vi bara lägger en uppgift framför och säger åt den att gå och göra den saken.

Jesus:

Den kan vara det. Det kan vara ett verktyg som du lägger en uppgift framför och säger att så här vill jag använda min vilja; ja, det kan den vara, och det är en själsbaserad funktion. Så användningen av din vilja är en själsbaserad funktion – det är en känsla som följer med den och när känslan är där så blir din vilja väldigt stark.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om en själsutveckling i kärlek

Jesus:

Många andemänniskor som går den naturliga kärlekens väg utvecklar en väldigt stark känsla av att de vill älska. Vanligen när de väl har gått över till den 2:a dimensionen, andevärldens 2:a sfär, så har de lärt sig att de utvecklas genom att bli mer kärleksfulla. Så det de gör är att de känner att de vill älska, de vill älska och det kommer från deras själ, det kommer inte från deras intellekt.

Så det de gör nu är att de nu använder sitt intellekt för att trycka undan känslorna som får dem att bli kärlekslösa, och betona känslorna som får dem att bli kärlekslösa. Så de använder i princip sitt intellekt för att välja känslor, och när de gör det så trycks känslorna vars uttryck de förnekar åt sidan och ned, så därför blir de mindre kraftfulla. Och känslorna som de tillåter att gå igenom, vilka alla handlar om känslor som rör kärlek, deras uttryck tillåter de.

Så det som händer naturligt är att det blir en slags ökande klyfta mellan känslorna de inte längre tillåter, eftersom de vet att de är kärlekslösa, och känslorna de tillåter, eftersom de vet att de är kärleksfulla. Så det utvecklas i själva verket i själen, inte med deras intellekt. De använder sitt intellekt för att utvecklas, men det sker en faktisk utveckling i själen i kärlek.

Den enda orsaken till att de har kommit till den 2:a och den 3:e, den 4:e, den 5:e och den 6:e dimensionen är för att det faktiskt har skett en själslig utveckling i kärlek. Inte för att de har använt sitt intellekt för att älska. Men det behöver ha skett en själsutveckling i kärlek, men det är en själsutveckling i den här aspekten av kärlek eller aspekterna med naturlig kärlek. Med andra ord kärleken som kommer ut ur dem till andra människor och kärleken som de tillåter att komma från andra människor in i dem och kärlek som de känner till sig själva – de har vuxit i uttrycket av just de sakerna och blivit naturligt mer kärleksfulla i de sakerna. Så när de når den 6:e sfären så vet de åtminstone vad det innebär att vara kärleksfull mot andra personer.

Du förstår, genomsnittspersonen som befinner sig i den 1:a sfären vet inte det, de vet inte vad det innebär att vara kärleksfull mot andra personer, de har ingen aning. Så genomsnittspersonen som hör talas om Guds kärlek eller naturlig kärlek i den 1:a sfären har ingen aning om vad folk pratar om för i båda fallen tror de bara att det är ett beroende alla pratar om. Så de har en djup förvirring när det kommer till kärlek. Medan en andemänniska som har utvecklats till den 6:e dimensionen inte längre är förvirrad över den naturliga kärleken. De är fullständigt i harmoni med uttrycket av den naturliga kärleken i sin själ. Inte bara i sinnet, utan i själen. De älskar att vara kärleksfulla mot andra människor. De älskar att vara kärleksfulla mot sig själva. De har en önskan i sitt hjärta om att göra detta.

Maria:

Ja, så deras själ har utvecklats.

Jesus:

Så deras själ har utvecklats och deras själ har utvecklats med hjälp av olika tekniker än vi normalt använder om vi går på vägen till Gud, men den har fortfarande utvecklats, även om det kan ha tagit många hundra eller tusen år, så har den fortfarande utvecklats.

Själen har i själva verket behövt göra förändringar i kärlek, och även om den har fått hjälp av intellektet så har den inte styrts eller tvingats av intellektet, för det har behövt hända saker inuti deras själ för att förändringen skulle kunna ha skett. Och användningen av deras vilja är en av de sakerna – de har behövt använda en väldigt stark vilja för att faktiskt inte längre känna och agera på känslor som är kärlekslösa och bara känna och agera på känslor som är kärleksfulla.

Så det är här de fortfarande skadar sig själva på ett sätt, eftersom de trycker undan en hel grupp känslor. Men de agerar åtminstone på känslorna som är kärleksfulla, vilket inte var vad de gjorde när de befanns sig i den 1:a sfären eller i helvetena eller förmodligen när de var på Jorden. De behöver agera i harmoni med kärleken; de vill älska.

Att utveckla en kraftfull användning av viljan är viktigt för att utvecklas på vägarna med naturlig kärlek och Guds kärlek

Jesus:

Så det är som om en person här på Jorden bestämmer sig för att ”Ja, jag vill älska djur så jag kommer inte äta kött mer.” Även om de kanske har en känsla av att de vill äta kött, så har de bestämt sig med sitt intellekt för att det inte är kärleksfullt att äta kött eftersom det inte är kärleksfullt mot djuren. Och de vill älska, så de använder sin vilja, vilket i själva verket är en funktion i själen, för att tvinga sig själva att äta på det visst sätt så att de blir mer kärleksfulla.

Medan de gjorde de så glömde de av hur det är att äta kött. Så att äta kött blev en bortglömd upplevelse. Och ibland kan en del känslor höra samman med att äta kött, vilket gör att de känner lukten av kött eller så, och säger: ”Åh, jag skulle vilja ha lite av det där”, det är något som passerar i förbigående. Det passerar i förbigående eftersom de har en stark önskan, de använder sin vilja med kraft för att de vill göra det rätta, göra det kärleksfulla. Och du behöver använda den sortens viljestyrka vare sig du befinner dig på vägen med Guds kärlek eller på vägen med naturlig kärlek. Du måste utveckla användningen av din vilja.

Maria:

Ja, och det jag förmodar att jag tycker är intressant är tanken att vi kan utveckla viljan, och att det är något annat än känslorna som motiverar viljan. Det är en egen kvalitet, utvecklingen av viljan.

Jesus:

Det stämmer, och de kommer från själen. Så därför drivs de av känslorna. Så utvecklingen av viljan är inte en intellektuell process; den kan få hjälp av intellektet men det är inte en intellektuell process. Det kommer behöva ske förändringar i själen för att din vilja ska användas fullt ut.

Maria:

I synnerhet när det gäller enbart användningen av viljan, inte nödvändigtvis hur du vill använda din vilja.

Jesus:

Det stämmer. Så verkligheten är att en del personer på Jorden som använder sin vilja på förfärligt onda och hämnande sätt, när de väl lär sig Guds sanningar så använder de sin vilja i samma extrema omfattning där med, och då utvecklas de mycket snabbt eftersom de använder sin vilja på det här väldigt kraftfulla sättet.

Och sedan finns det andra personer på Jorden som i princip säger: ”Åh, jag bryr mig egentligen inte, jag bryr mig inte om något alls egentligen”. De använder aldrig sin vilja alls och tar ofta hundratusentals år på sig att utvecklas, eftersom de inte är vana vid att använda sin vilja, vare sig negativt eller positivt. De är bara apatiska. Och på grund av deras apati så har de inte någon utvecklad vilja, de vet inte och därför hänger de bara med på allt någon annan föreslår för dem. Och så lever de resten av sina liv. Hänger med på allt utan att göra något.

Det är människorna som använder sin vilja med kraft som kommer tycka att det är lättast att utvecklas. Så du behöver använda din vilja med kraft vare sig du går den naturliga kärlekens väg eller vägen med Guds kärlek. Om du går vägen med den naturliga kärleken, så kommer du använda din vilja med kraft för att bli en mer kärleksfull person i hur du uttrycker och tar emot kärlek gentemot dig själv och andra. Om du går vägen med Guds kärlek så kommer du använda din vilja med kraft för att ha en kärleksfull relation till Gud, utöver att göra det som personen på den naturliga kärlekens väg gör, använda viljan för att bli mer kärleksfull mot andra människor. Det är så du skulle använda din vilja.

Metoder som stärker viljan är till hjälp för att utvecklas i kärlek

Jesus:

Så nu när jag har klargjort detta och vi undersöker frågan igen, så kan vi se att det finns fel i de här koncepten. Så John säger: ”För mig verkar det som att min vilja håller kvar uppmärksamheten i min kropp.” Ja, det är hans vilja som håller kvar uppmärksamheten i hans kropp. Och när den desperat vill fly ut till något slags beroende, någon interaktion med andemänniskor eller tankar, så är det hans vilja som håller honom tillbaka i de känslor som finns inom honom och i hans kropp, jag håller med om det.

Han säger: ”Därför undrar jag om inte alla metoder som stärker min vilja är användbara för att så småningom behålla min uppmärksamhet i kroppen?” Jo, det är de, allt som hjälper dig att stärka din viljas förmåga är en själsbaserad utveckling – det kommer definitivt hjälpa dig att utvecklas, även om du inte kommer känna, vare sig du vill känna känslor eller inte så kommer det hjälpa dig att utvecklas.

Maria:

Så du kan prata om det i fråga om sätt att stärka vår vilja?

Jesus:

Ja, jag känner att det kanske är en helt annan fråga. Som att jag känner att vi kanske behöver ha det som vår nästa fråga. Som att hur jag stärker min vilja är en bra fråga och den behöver få ett direkt svar.

Men först känner jag att vi behöver besvara den här frågan. Vi behöver kännas vid att ja, det finns metoder, och alla metoder som hjälper dig att stärka din vilja kommer definitivt vara till hjälp i din utveckling i kärlek, vare sig utvecklingen i kärlek sker på vägen med naturlig kärlek eller på vägen med Guds kärlek, det spelar ingen roll, det kommer hjälpa dig att utvecklas i kärlek.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om en själsbaserad vilja att älska

Jesus:

Så det är här han hamnar fel i resonemanget. Han säger: ”Och är det inte därför de som kommer till den 6:e sfären enbart med hjälp av tankekontroll?” Nej, ingen kommer till den 6:e sfären enbart med hjälp av tankekontroll. Det måste finnas en själsbaserad användning av viljan att bli mer kärleksfull för att komma till den 6:e sfären. Så det är en själsbaserad interaktion att bli mer kärleksfull ur det naturliga perspektivet, att bli mer kärleksfull mot mina bröder och systrar och mot mig själv – inte kärleksfull mot Gud, men kärleksfull mot mig själv.

Så hur jag behöver ta mig till den 6:e sfären är inte genom enbart tankekontroll utan snarare genom att använda min vilja på ett väldigt kraftfullt vis för att förneka alla mina kärlekslösa känslor och använda alla mina kärleksfulla känslor. Det är vad jag har gjort för att komma till den 6:e dimensionen, så jag har lärt mig – om jag kommit till det stadiet – att använda min vilja med ganska stor kraft.

Att byta från vägen med den naturliga kärleken till vägen med Guds kärlek kan vara väldigt svårt för en andemänniska i 6:e sfären

Jesus:

Om jag nu har använt min vilja på det viset för att känna känslor också, då är jag väl förberedd på att ta emot informationen om Gud, men om jag har använt min vilja för att förneka vissa känslor så kommer jag märka att det är väldigt, väldigt svårt att använda min vilja för att göra motsatsen, eftersom jag har blivit beroende av att trycka ned känslor. Så vi kan inte anta att en person som är i den 6:e sfären kommer tycka att det är lätt att återvända till den 3:e sfären och sedan utvecklas på vägen med Guds kärlek, för så är det inte alls.

De flesta av våra känslomässiga skador handlar om Gud, så därför – och förresten är alla de skadorna också känslomässiga – och om jag är van vid att förneka känslorna snarare än att acceptera och ta emot dem och arbeta mig igenom dem, eller om jag är van vid att förneka Gud, så kommer jag att tycka att det är väldigt svårt att växla över från den naturliga kärlekens väg till vägen med Guds kärlek.

Du kan inte ta för givet att varje andemänniska i den 6:e sfären tycker att det är lätt att återvända till den 3:e sfären och vidare. Faktum är att de flesta som jag har pratat med har tyckt att det är nästan omöjligt att göra det; så du kan inte anta att de tycker att det är lätt. De använder emellertid sin vilja väldigt väl, och när de sedan bestämmer sig för att börja känna sina känslor och när de väl bestämmer sig för att ge det en chans…

Maria:

Ja, men det är inte heller en tanke.

Jesus:

Det är inte heller en tanke, det är en känsla. När de bestämmer sig i sina hjärtan för att de verkligen vill göra det här och verkligen vill ge det en chans, så har de en tendens att utvecklas rätt så bra, oavsett vilken bakgrund de har. Och om de har det extra problemet med att trycka undan sina negativa känslor så kommer de ha väldiga svårigheter med att sluta trycka undan samma känslor. De kommer att ha stora svårigheter med att vända på det de har gjort i hundratals, om inte tusentals år. Det är svårt att vända på de processerna, och ibland är det enda sättet att hjälpa dem att ta dem tillbaka till sitt liv på jorden, så att de får en kontakt igen med en del av de väldigt svåra och kärlekslösa saker som hände dem i deras jordeliv innan de får kontakt igen med en del av de sakerna på ett känslomässigt plan.

Vägen med den naturliga kärleken handlar om en själsbaserad vilja att älska (fortsättning)

Jesus:

Så nu säger han: ”Eftersom de har utvecklat en viss viljestyrka för att hålla kvar uppmärksamheten i kroppen”. Ja det har de, men det är inte genom tankekontroll, det är genom känslokontroll, de vill känna de här sakerna. De har en önskan om att känna de här sakerna som är så intensiva att de är villiga att förbigå vissa känslor för att de föredrar de kärleksfulla känslorna. De är villiga att förbigå kärlekslösa känslor och trycka undan dem för att de föredrar att ha kärleksfulla känslor.

När de gör på det viset så förstår de förstås inte lagen om undantryckande i själen och de förstår inte heller lagen om dominans i själen. Principerna med dominans och undantryckande betyder att om jag trycker undan någon känsla så trycks andra känslor undan. Så de känner inte så mycket njutning som de skulle kunna göra.

Dessutom, på grund av att sakerna vi inte känner dominerar själen, så inser de inte hur råa en del av de känslorna de nu har tryckt undan är, så de inser inte de sakerna heller, och de kommer behöva försonas med detta. Och vanligen försonas en person med detta i den 3:e dimensionen eller den 3:e sfären och så. Det är därför de återvänder till den 3:e sfären för att lära sig just de aspekterna av själen.

Han säger: ”Viljan styr uppmärksamheten”. Ja, men det är viljan som kommer från själen, inte från sinnet som han antar. Det är viljan som kommer från själen som styr uppmärksamheten och vrider på halsen om vi uttrycker det så.

Hela kopplingen till hur Gud kallade upproriskhet för ”styvnackat” här handlade helt om deras arrogans och deras stolthet och deras ovilja att faktiskt vända sig till en annan riktning än den riktning de redan gick i, så med andra ord handlade kommentaren som gavs till nationen Israel i Bibeln helt om deras brist på ödmjukhet ur Guds perspektiv och inte problemet med deras vilja.

Frågan han ställer är: ”Om inte vägen med den naturliga kärleken, eller tankekontroll…” Nu lägger han samman den naturliga kärlekens väg och tankekontroll; gör inte det. Vägen med den naturliga kärleken handlar om att utvecklas i kärlek i din själ. Du kan använda dina tankar för att göra detta, men det måste också komma från ett användande av viljan i själen att göra det. Det finns utvecklingar som behöver ske i själen, till och med på den naturliga kärlekens väg, så det är inte bara tankekontroll.

Självklart så domineras vägen med den naturliga kärleken av människor med mängder av tankar på grund av processerna med undantryckande och dominans. De försöker trycka undan de dominerande, negativa känslorna. Så det de har behövt använda är en extrem mängd av sin vilja för att styra vilka tankar de har om sina negativa känslor. Så det de har behövt göra är att använda en del tankekontroll, men det är inte orsaken till att de har kommit till den 6:e sfären; de har kommit till den 6:e sfären för att deras själ i själva verket har förändrats i sin kärlek; de har skett en förändring av känslorna inom dem kring kärlek, och det är det som har fått dem att växa. Så det har uppenbarligen krävt en stor mängd vilja. Sedan frågar han om den naturliga kärlekens väg är till hjälp för att så småningom kunna hålla kvar uppmärksamheten på den kausala känslan. Nej, det är inte till hjälp eftersom en person kan ha kommit dit genom att trycka undan sin uppmärksamhet på kausala känslor. Allt han behövde göra var att använda sin vilja att älska – inte känna något. Det är allt han har behövt göra. Så det betyder inte att han sedan är garanterad när han väl kommer till den 6:e dimensionen, att han kommer märka att det är lätt att inte längre trycka undan de känslor som han har tryckt undan i hundratals om inte tusentals år. Han kommer att tycka att det är svårt att få bort undantryckandet.

Maria:

Ja, för att viljan finns där och sedan de andra känslorna som motiverar viljan.

Jesus:

Det stämmer.

Andemänniskor i den 6:e sfären behöver förändra sin vilja från att trycka undan kärlekslösa känslor till att känna känslor för att kunna växa närmare Gud

Maria:

Så även om viljan kan ha utvecklats i hög grad genom hela den här processen…

Jesus:

Att älska.

Maria:

… att älska…

Jesus:

Viljan har också utvecklats i hög grad i processen med att undvika alla kärlekslösa känslor.

Maria:

Ja. Så orsaken till att viljan styrs mot undantryckandet behöver förändras för att kraften i viljan ska kunna tas vara på.

Jesus:

Det stämmer, och det är därför många andemänniskor i den 6:e sfären tycker att det är väldigt, väldigt svårt, eftersom de nu behöver använda sin vilja, som de har använt i en riktning i hundratals, om inte tusentals år i förhållande till vissa sorters känslor, i en helt annan riktning i förhållande till precis samma känslor. Och för många av dem som påbörjat den processen är det som att hitta en nål i en höstack.

Det finns förstås hundratals undantryckta känslor där, eftersom de flesta av de känslor vi trycker undan på vägen med den naturliga kärleken har att göra med Gud. Så vi har alla de här känslorna som ligger och pyr inuti själen och orsakar dominans av viljan i en viss riktning – att vara utan Gud i din utveckling – och de behöver allihop tas itu med om du vill utvecklas närmare Gud.

Så det är därför andemänniskor i den 6:e sfären tycker att det är mycket svårare än vad John förmodar. I själva verket så kommer en del andemänniskor i den 6:e sfären, och det är de andemänniskor som inte har tryckt undan sina känslor så mycket som kommer att tycka att det är lättare, snarare än de som har använt mängder av kontroll över sin vilja för att trycka undan sina negativa, kärlekslösa känslor.

De som har använt mycket kontroll över sin vilja för att trycka undan sina negativa och kärlekslösa känslor kommer tycka att det är väldigt svårt att ta de första stegen på vägen närmare Gud, och de återgår alltid till tankarna. Det är som att försöka övertyga en person om att de ska prova på ett experiment, när de vill prata om experimentet hela sitt liv och de vill inte prova på det, eftersom de inte ser någon fördel med att prova på det eftersom de aldrig har känt fördelen med att prova på det. Och det är som att försöka få en person att vara barnaktig och bara ha upplevelsen och se vad resultatet blir utan att använda sitt intellekt. Och det är ofta en väldigt, väldigt svår process att övertyga en andemänniska i den 6:e sfären om att göra det valet. Men det är en väldigt, väldigt bra fråga för våra andevänner i den 6:e sfären, eftersom många av dem vid något tillfälle kommer behöva gå igenom den här processen där de nu använder sin vilja till att inte längre trycka undan de oläkta, negativa känslorna som är kärlekslösa, utan snarare arbeta sig igenom orsakerna till att de orsakerna fortfarande finns kvar i deras själ. Och det kräver en extrem mängd av deras vilja att göra det. Men många av dem har använt sin vilja i positiva riktningar i det förflutna, så det finns ingen orsak till att de inte skulle kunna använda sin vilja i en positiv riktning vad gäller just den här aspekten av deras själ.

Sammanfattning

Maria:

Så för att göra ett sammandrag så sade du att viljan har sitt ursprung i själen och det är inte en tankestyrningsprocess.

Jesus:

Det stämmer. Den kan använda sig av tankar men i slutänden måste det börja med en önskan i själen.

Maria:

Ja, så vi ska inte förväxla viljan eller den naturliga kärleks-utvecklingen med tankestyrningsprocessen.

Jesus:

Det stämmer. De är helt fristående saker.

Maria:

Ja. Så det är en sak. Det andra du har påpekat är att utvecklingen av viljan, stärkandet av viljan kan vara till hjälp när motivationen eller när känslorna som motiverar viljan har en positiv inriktning eller i en riktning mot Gud.

Jesus:

Det stämmer. Så vi skulle kunna säga att en person som går vägen med den naturliga kärleken har använt sin vilja i en delvis positiv riktning, på så vis att de har använt sin vilja för att bli mer kärleksfulla mot sig själva och mot andra, och det är ett vackert sätt att använda sin vilja på. Men de har ännu inte använt viljan till att få en relation med Gud på ett kärleksfullt vis, så de har inte använt sin vilja i den riktningen.

De har också använt sin vilja för att trycka undan sina negativa tankar och känslor, och det är ett annat sätt som de har använt sin vilja på ett destruktivt vis för sin egen själ. Så de behöver vända på de aspekterna av hur de använt sin vilja, vilket ofta är svårt om du har gjort det i flera tusen år.

Maria:

Ja, och förmodligen handlar kärnan i Johns fråga egentligen om att känna att stärkandet av hans vilja – vilket han känner är tankekontroll – kommer hjälpa honom med hans kausala känslor.

Jesus:

Ja, om han förstår att stärkandet av viljan inte handlar om tankekontroll, det handlar om att känna en önskan om att stärka din vilja i en viss riktning. Det handlar om en känsla som sker från själen. Om han bara fokuserade på det, så är svaret på frågan ja, om du stärker din vilja.

Och det finns vissa tekniker du kan använda, det finns alla möjliga saker du kan göra för att stärka viljan. Om du stärker din vilja att göra bra ifrån dig på vägen med Guds kärlek, eftersom varje person som går vägen med Guds kärlek måste ha en stark vilja; precis som varje person på vägen med den naturliga kärleken behöver ha en stark vilja, eftersom du behöver använda din vilja för att bli mer kärleksfull. Så vare sig det är med Gud eller för dig själv, så att bli mer kärleksfull med kärleken som kommer ut från dig själv.