Hur ”bearbetar” jag mina känslor egentligen?

Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Hej allihop. Välkomna idag till session 4 av våra samtal och svar på vanliga frågor som rör ämnet känslor. Om du precis tittade in till den här sessionen så vill vi påminna dig om att det finns en del riktigt bra introduktionsmaterial som vi redan har tagit upp som kommer att ge ett sammanhang åt vad vi pratar om idag. Så om du tittar på serien om ”Hur människans själ fungerar” så finns det flera sessioner i den serien, och du kommer att märka att den informationen är ganska användbar om du är intresserad av ämnet känslor och hur du kan ta itu med dem på ett produktivt och konstruktivt vis. Jag är här med Jesus idag och han kommer svara på många och varierande frågor som vi har fått från människor i vår inkorg för vanliga frågor.

Vår första fråga idag kommer från Daniel och han säger: ”Hur bearbetar jag mina känslor egentligen? De senaste månaderna har varit rätt så tragiska. Många saker har hänt, har förlorat en vän, jag har gjort en del dåliga val som jag nu tänker tillbaka på och säger: ”Wow, det var dumt”, men jag har fortfarande mycket sorg och skuldkänslor och jag är lite osäker på vad ni menar när ni säger – ’bearbeta känslor’”.

Jesus:

Ja för det första så är det förmodligen bättre att säga ”hur känner jag mina känslor”, än hela den här terminologin med att ”bearbeta känslor”. För när du väl känner och upplever dina känslor så bearbetar du dig igenom känslorna. Så när vi pratar om att bearbeta känslor så säger vi i själva verket att det är att bearbeta sig igenom känslorna, med andra gå igenom processen med att känna mängder av olika känslor. För att verkligen bearbeta en känsla behöver du känna den, du behöver uppleva den, du behöver tillåta dig att uppleva den och känna den. Så det är ett ganska enkelt svar.

Uppenbarligen finns det mer komplexitet i Daniels fråga än så. Men om vi ser på frågan med att känna eller uppleva dina känslor, så är det stora problemet vi har – i Daniels fall är det samma problem som han har – och det är att vi ofta inte är särskilt känsliga för våra känslor, och vi är inte heller särskilt känsliga för att tillåta dem att flöda, att tillåta dem att vara närvarande, att tillåta oss att uppleva dem.

Så närhelst traumatiska känslor uppstår – han har förlorat en vän säger han, tror jag, och har fattat en del dåliga beslut som han känner sig ångerfull och skyldig över också – det faktum att de här sakerna har hänt är att det är händelser som attraktionslagen fört med sig. Med andra ord så är hans själ i ett sådant skick att den attraherar händelser som under normala fall, om han vore känslig, skulle få honom att känna vissa känslor som finns i hans själ. Och det faktum att händelserna attraheras är en indikation på att just de här känslorna måste finnas i hans själ, annars skulle han inte dra till sig händelserna. Så vi behöver undersöka dem; varför han inte kan känna händelserna.

Orsaker att inte kunna känna känslor

Jesus:

Närhelst vi inte kan känna så finns det bara några få orsaker till varför vi inte kan det.

En är att vi förnekar våra känslor fullständigt. Med andra ord tillbringar vi det mesta av tiden åt att stänga ner våra känslor. Två är att vi tar till ilskebaserade inställningar. Eller tre, där vi har massor av beroenden igång.

Så om någon inte känner sina känslor, i synnerhet genom traumatiska händelser, så är lösningen att se på de olika föreställningar som skapar beroendena som är igång, eller att se på vissa förställningar, de känslomässiga föreställningarna, som skapar förnekandet av känslan. Det här kräver återigen att vi använder viljan.

Att använda viljan för att känna känslor

Jesus:

Vi har betonat om och om igen under sessionerna att vi måste använda viljan. Så det jag föreslår till Daniel är att hans vilja inte används för att känna känslan i det här läget; istället används hans vilja till att förneka känslor, trycka undan känslor, stå emot känslor eller byta ut känslor mot andra. Så det är så han använder sin vilja för närvarande.

Vi använder bara vår vilja på det viset på grund av de föreställningar vi har inom oss. Föreställningar som att ”Det är meningslöst att känna min känsla. Det är bättre att jag undviker min känsla. Om jag känner mina känslor kommer jag att straffas för det”, och så vidare.

Vi behöver undersöka föreställningarna inom oss, och återigen behöver vi använda vår vilja till det. Så vilka är känslorna vi har om att känna känslor? Vad känner vi egentligen inför att behöva uppleva våra egna känslor? Det är här vi börjar se rädslorna som börjar avslöjas när vi väl börjar undersöka detta.

Så någon som Daniel tror förmodligen att han har väldigt lite rädsla, men i själva verket måste det finnas mycket rädslor kring känslor, annars skulle han redan känna sina känslor – i synnerhet om han har förlorat en god vän genom ett dödsfall eller något, då skulle förmodligen en del känslor komma upp där. Och det faktum att han har stängt ner dem betyder att han förmodligen inte känner dem, och det betyder att han måste ha rädslor – och han trycker förmodligen undan sina rädslor med några beroenden och det hjälper honom att undvika.

Det enda sättet som du kan gå igenom allt det är att använda din vilja för att förändra det du gör. Så det är det enda jag har kunnat göra. Om din vilja används aktivt för att försöka trycka undan känslor så kommer du hitta väldigt lite känslor, någonsin. Du behöver ändra din vilja, och det handlar om en del av dina föreställningar, och även om vad du önskar.

Att låta önskan växa om att få kontakt med Gud och bli vårt verkliga jag

Jesus:

Om vi har en liten önskan om att få kontakt med Gud eller en liten önskan om att bli vårt verkliga jag så kommer vi förstås aktivt motsätta oss de flesta av våra känslor. Så återigen handlar det i grund och botten om att utveckla en verklig, ren, helhjärtad och uppriktig önskan om att få kontakt med Gud och få kontakt med oss själva, och en verklig, ren, helhjärtad och uppriktig önskan om att alltid känna och uttrycka det vi verkligen känner, och de flesta har inte de två önskningarna och det är något vi behöver lära oss att utveckla.

En av de främsta orsakerna till att vi inte har den önskan är att vår rädsla hindrar oss från att ha önskningar. Så återigen är det vanligen bara rädsla som hindrar oss från att utveckla önskningar som är bra för oss; och vanligen är det också rädsla som indikerar att vi har många falska föreställningar. Så om jag vore Daniel så skulle jag också undersöka mina falska föreställningar om Gud, falska föreställningar om känslor, falska föreställningar om rädsla och så vidare som jag har, därför att när du kommer in i ett tillstånd av sanning när det gäller ditt förflutna, ditt liv fram till den här stunden och din sanning om besluten du har fattat som du ångrar, då kommer du lätt få kontakt med känslorna som de sanningarna för med sig till ytan. När vi förnekar sanningen så kommer vi stå emot våra känslor ganska starkt, så han gör uppenbarligen också det, i synnerhet när det gäller problemen som rör de saker han inte mår bra över, där han har fattat en del dåliga beslut under de senaste månaderna. Så det är de främsta sakerna som han skulle behöva göra.

Att söka sanningen om oss själva

Jesus:

Det jag märker är att de flesta, när de får höra det här så vill de höra hur de ska göra det, men verkligheten är att när du har en önskan om att göra det så kommer du räkna ut hur du kan göra det; du börjar bli uppriktig i att ta reda på sanninen om dig själv. Och när det händer så kommer sanningen om dig själv ganska snabbt, genom alla möjliga slags händelser. Du attraherar dem genom attraktionslagen.

Så snart du kommer till stadiet där du verkligen vill veta sanningen, så händer det allt möjligt omkring dig som säger dig sanningen ganska snabbt, så det är ett sätt att få veta sanningen om du verkligen vill veta den.

Det andra är att du skulle vara öppen för andras feedback. Och jag märker att många säger: ”Åh, jag vill komma in i mina känslor”, men sedan säger du en sak om deras känslor och de är i ett totalt förnekande om just den känslan, vilket betyder att de inte är öppna för någon återkoppling. De är inte ödmjuka inför någon återkoppling från universum runt om dem eller från andra människor som kan hjälpa dem.

Om du verkligen är uppriktig om att ta itu med dina känslor så bryr du dig inte om varifrån informationen kommer; du låter informationen komma till dig och sedan försöker du gå igenom den emotionellt. Så när det gäller att bearbeta känslorna så behöver vi bara uppleva dem; problemet för de flesta är att komma till punkten där vi upplever dem.

Att använda viljan för att känna känslor (fortsättning)

Maria:

Så bara lite teori här. Återigen pratade vi om det här i ”Hur människans själ fungerar”, men när vi nu pratar om att känna våra känslor fullt ut eller bearbeta känslor; vad betyder det, säg att jag är Daniel och min vän går bort och jag går på begravningen och gråter lite.

Jesus:

Ja, jag föreslår att Daniel förmodligen inte ens gjorde det, men fortsätt.

Maria:

Jag antar att jag frågar om var vi hittar skillnaden mellan vad det betyder att vara lite emotionell, och vad det betyder att verkligen bearbeta en känsla, och hur vet vi att vi har bearbetat en känsla? Vad hänvisar vi till när vi pratar om de sakerna?

Jesus:

Problemet med att besvara den sortens frågor som du just ställde, känner jag, är att det intellektualiserar en process som är emotionell. Och det stora problemet som de flesta har är att de använder sina huvuden för mycket och inte bara tillåter sig att känna det de faktiskt känner.

I själva verket så, om du gick till din väns begravning och du hade en bra kontakt med din vän och du hade en del falska föreställningar om döden och så vidare inom dig, vilket nästan hela mänskligheten har, så skulle du känna sorg på begravningen. De flesta gör inte det för de kämpar med att hålla tillbaka sorgen. Så jag känner att kampen för att hålla tillbaka sorgen inte hjälps av ett intellektuellt samtal om känslor och hur de fungerar och allt. Det behöver finnas en utvecklad vilja i själen, vilket är en emotionell villighet som utvecklats i själen varigenom du använder din vilja för att känna dina känslor. Och om du inte kan känna dina känslor, så beror det på alla känslorna i din själ om att du inte är villig att känna känslor. Och det jag skulle göra är att titta uppriktigt på min ovillighet.

Så snarare än att försöka tvinga mig själv till att bli villig, så skulle jag se på varför jag är ovillig att känna mina känslor. Och frågorna jag skulle ställa till Daniel är saker som: ”Hur dåligt behöver ditt liv bli innan du kommer känna en känsla?” Det är en väldigt bra fråga att ställa, därför att för de flesta så behöver det bli väldigt, väldigt dåligt innan de känner en känsla. Och kom ihåg att det vi försöker göra är att öka vår känslomässiga känslighet, inte öka vår okänslighet, men de flesta ökar sin okänslighet för känslor under livet.

Så det enda som bryter igenom detta är att lagen om attraktion för med sig svårare och svårare händelser. Hur svåra måste händelserna bli innan du kommer känna dem? Så om det är en väns dödsfall, vilket dödsfall måste hända härnäst innan du känner något? Kanske det är en partners död eller ett barn eller någon i din familj innan du börjar känna en del av sortens sorg? Skulle det inte vara bättre att bara börja titta på blockeringarna du har inför att känna den sorgen, snarare än att bara säga: ”Åh, tja, jag kan inte känna, vi fortsätter med nästa hemska händelse som sker och ser hur jag känner mig då”.

Om du verkligen har en uppriktig önskan om att känna så har jag själv märkt att du lätt kan få åtkomst till känslan, men du måste använda din vilja i den riktningen först. Och de flesta, om de ser på vad de gör under en dag så använder de vanligen inte alls sin vilja till att känna känslor. Vanligen är de flesta under en dag engagerade i att trycka undan sina känslor, de gör aktiviteter som matar deras beroenden så att de kan trycka undan sina känslor, eller försöker hålla sig upptagna vilket är en annan aktivitet som trycker undan känslor – det är ett annat beroende.

De har väldigt lite fokus under vardagsaktiviteterna på att verkligen lägga tid varje dag på att upptäcka hur de verkligen känner kring saker som händer under dagen, och känna igenom de saker som har hänt i det förflutna.

Väldigt få har en uppriktig önskan om att faktiskt göra det, och det är därför de flesta verkligen kämpar när det gäller Guds sanning; därför att om du inte gör det så har du inte en uppriktig önskan om att få kontakt med Gud, du har egentligen inte någon uppriktig önskan om att få kontakt med dig själv, och då är det högst osannolikt att du verkligen kommer uppleva någon förbättring på en väg som kräver alla de sakerna av dig.

Kom ihåg att det är så Gud har skapat det till att vara, så med andra ord kommer du aldrig uppleva någon förbättring på den väg Gud har skapat det till att vara, såvida du inte är villig att gå igenom den här processen, och din villighet kommer att bero väldigt mycket på din önskan att se på din ovillighet.

Med andra ord måste du hitta alla orsaker emotionellt inom dig till varför du är så ovillig att känna det du faktiskt känner, och vad som verkligen finns där och som du attraherar. Så det är var jag skulle börja om jag vore Daniel – att titta på alla sätt som han inte gillar den här idén, inte att han gillar idén för det är väldigt tydligt att han inte gillar idén på en själslig nivå, annars skulle han redan känna.

Maria:

Ja, och även i sina uttalanden dömer han sig själv, eller hur? Han kallar sig själv dum och …

Jesus:

Nja, nej, han dömer faktiskt inte sig själv, känner jag ur ett känslomässigt perspektiv. Han kallar sig själv dum men han kallar egentligen inte sig själv dum om du läser frågan igen. Han säger i själva verket att han har gjort en del dumma saker.

Maria:

Ja, du har rätt.

Jesus:

Vilket inte är att säga att han känner sig dum själv. Och faktum är att han inte tillåter sig att känna sig dum – det är verkligheten. Och faktum är att han distanserar sig själv från de dumma val han har gjort – som han själv definierar det genom den mekanismen – genom att säga att jag gjorde några väldigt dumma saker, det är väldigt annorlunda mot att säga att jag är en dum person.

Så ja, jag känner inte att han tror att han är en dum person, han känner bara att han har gjort några fåniga misstag de senaste månaderna, men han har inte tillåtit sig att känna något kring dem och varför han gjorde dem, vilket handlar helt om villigheten återigen att ta reda på varför du är så ovillig att leva i harmoni med kärlek och sanning. Det är därför jag känner att de flesta kämpar på vägen med Guds kärlek, i synnerhet när de först börjar – eftersom de är väldigt, väldigt ovilliga och vi behöver komma igenom vår egen ovillighet.