Hur stärker vi vår vilja?

Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Hur stärker vi vår vilja?

Jesus:

Ja, du kommer märka med alla de samtal vi haft om känslor, att vi har pratat om användningen av viljan i dem allihop, så det är rimligt då att vi kommer behöva använda vår vilja i vissa riktningar.

Viljan till kärlek och sanning behöver användas för att vi ska utvecklas närmare Gud

Jesus:

Om jag först får nämna vilka riktningar som vi behöver använda viljan i om vi ska utvecklas närmare Gud. Vi kommer behöva använda vår vilja för att ta emot Guds kärlek, vi kommer behöva använda vår vilja för att ge Gud kärlek, vi kommer behöva använda vår vilja för att ta emot kärlek från andra och vi kommer behöva använda vår vilja för att ge kärlek till andra. Vi kommer behöva använda vår vilja för att bli en mer kärleksfull person, vi kommer behöva använda vår vilja så att vi tar emot mer sanning, så att vi älskar sanningen.

Maria:

Så att söka efter sanning.

Jesus:

Vi kommer behöva använda vår vilja för att söka efter sanning. Vi skulle inte vilja motsätta oss sanningen, vi skulle också vilja använda vår vilja för att säga sanningen, att säga sanningen både till oss själva och till andra människor. Vi vill inte lura oss själva med lögner, inte heller vill vi bedra andra med lögner. Så vi vill säga sanningen till oss själva och till andra och vi skulle behöva använda vår vilja för att göra det. Och vi kommer behöva använda vår vilja för att bli mer ödmjuka individer och till och med använda vår vilja för att låta andra runt omkring oss vara ödmjuka. Så det är mycket användning av viljan som vi kommer behöva engagera oss i.

Så frågan blir då, hur använder jag min vilja på lämpliga sätt? Ja, det finns ett antal saker du behöver göra för att använda viljan, känner jag.

Guds sanning hjälper oss att se fördelarna med att använda viljan till kärlek och sanning

Jesus:

Jag känner att det första är att någon gång behöver du se fördelarna med att göra det, och det enda som verkligen hjälper dig att se fördelarna med att göra det är att höra Guds sanning i saken. Så någonstans på vägen kommer Guds sanning att övertyga oss tillräckligt mycket. Det är som att när vi lär känna sanningen om Gud och sanningen om universum så övertygar det oss tillräckligt mycket om att vi behöver använda vår vilja i en viss riktning.

Det är som med alla relationer. Om jag vill ha en relation med dig och jag bara ser dig på andra sidan rummet, så skulle jag behöva använda min vilja för att gå fram och prata med dig om jag ville veta mer om dig. Om jag ville älska dig och uttrycka min kärlek till dig, så skulle jag behöva använda min vilja för att göra det. Du skulle behöva tillåta mig att uttrycka den viljan för att ta emot den. Så om jag ville ge dig en kram så skulle du behöva tillåta mig att ge dig en kram, annars skulle du inte få någon.

Så du kan se att det finns många sätt som vi kan använda vår vilja på? Och jag behöver sanningen i det först; jag behöver se sanningen om att jag behöver utföra några handlingar personligen om jag vill få fördelarna. Det finns ingen magisk lösning här där någon kommer och får min vilja att förändras; det är min vilja; jag är personen som kommer behöva ändra den. Så frågan blir, hur ändrar jag den? Ja, det första sättet att ändra den på är genom att veta eller vara öppen för att ta emot sanningen om något, i synnerhet Guds sanning om något.

Maria:

Om…

Jesus:

Vad som helst.

Maria:

Vad som helst.

Jesus:

Så i alla riktningar. Låt oss säga att jag vill bli mer kärleksfull, då skulle jag behöva vara öppen för att höra Guds sanning om kärlek, snarare än världens sanning om kärlek, därför att världens sanning om kärlek kommer i princip ge dig massor av smärta, du kommer behöva gråta mycket, det kommer att vara väldigt, väldigt svårt. Och någon kommer förmodligen ändå lämna dig. Och i slutänden av allting så är det förmodligen hopplöst och de flesta av oss blir ensamma till slut ändå – det är världens sanning om kärlek. Det är den raka motsatsen till Guds sanning om kärlek.

Om jag tror på världens sanning om kärlek, kommer jag då verkligen vilja älska? Förmodligen inte, eftersom världens sanning om kärlek säger mig att det finns en lång rad negativiteter och inget positivt.

Maria:

Ja, det finns inga bra saker.

Jesus:

Inga bra saker. Det finns mängder av dåliga saker. Så genomsnittspersonen på Jorden vill inte lära sig mer om kärlek eftersom deras nuvarande definition av kärlek är väldigt felaktig. När jag väl lär mig att min definition av kärlek är väldigt felaktig och jag vill ha en önskan om att vända på den viljan så kommer jag förmodligen, efter att ha hört en del sanning om kärleken – att Gud är kärlek, att den inte är detsamma som världens kärlek, och verkligheten är att det inte finns någon smärta i verklig kärlek och alla de sakerna, och det börjar tilltala min önskan – då kommer jag börja utveckla en önskan om att bli mer kärleksfull som en följd av det. Så det är en motivation.

Så jag skulle kunna säga att utvecklingen av önskan kommer genom kunskap, utvecklingen av kunskap och den kunskapen behöver baseras på sanningen och det här är ett sätt som vi utvecklar vår vilja på – genom att fokusera på önskan om kunskap om sanning.

Att undersöka vad som förhindrar att vi använder viljan i positiva riktningar

Jesus:

Ett annat sätt som vi kan använda vår vilja på är genom att se på vad som förhindrar att vi använder vår vilja.

Rädsla är ett stort hinder för att använda vår vilja i positiva riktningar. Vi är rädda för saker. Vi är rädda för många saker som vi i själva verket inte behöver vara rädda för.

Om jag lär mig sanningen att jag inte behöver vara rädd för det, så kommer jag någon gång behöva känna att jag inte behöver vara rädd för det, vilket kommer betyder att jag behöver ta itu med mina känslor om saken som jag är rädd för. Jag behöver använda min vilja. Jag börjar se den intellektuella visdomen i att använda min vilja i den riktning där jag inte längre har någon rädsla inom mig, att jag på något vis gör mig av med rädslan. Så jag skulle då behöva använda min vilja i den riktningen.

Så om jag kan se sanningen i att rädsla förhindrar användningen av min vilja, då kommer jag förmodligen utveckla en önskan om att känna mina rädslor och frigöra dem. Jag kommer förmodligen utveckla en önskan om att göra mig av med dem. Det är en avgörande del i att använda min vilja.

Så det jag har nämnt nu är två saker: utvecklingen av önskan vad gäller sanningen, och sedan utvecklingen av önskan om att frigöra rädsla, att frigöra felet som baseras helt på rädsla.

Att utveckla en önskan om att utvecklas genom att bli känslig inför smärta

Jesus:

Jag skulle också någon gång på vägen utveckla en önskan om att komma framåt och växa. Olyckligtvis så utvecklar inte de flesta en önskan om att växa såvida de inte befinner sig i extrem smärta, och olyckligtvis blir smärta en stor motivation för någon att använda sin vilja i en annan riktning. Faktum är att många som har utvecklats på vägen med den naturliga kärleken bara har börjat sin process eftersom de hade så mycket smärta i helvetena som de ville skulle sluta, så först då började de med sin process. Så, många gånger kan du se att om vi vore känsliga för smärta så kanske det finns en sannolikhet för att vi utvecklas, att vi använder vår vilja i en annan riktning, att vi önskar använda vår vilja. Så det är rimligt då att en av sakerna som kommer hjälpa till att motivera min vilja att utvecklas är genom att bli känslig för smärta. Det är logiskt. Jag behöver tillåta mig att bli känslig för smärta, logiskt sett, för att jag ska se behovet av att komma ut ur smärtan och sedan utveckla en önskan om att komma ut ur den smärtan. Så om jag är känslig för smärta så kommer det definitivt motivera min vilja. Så ju känsligare jag är för smärtan desto bättre kommer det vara för min användning av viljan.

Viljan är som en muskel och den behöver tränas

Jesus:

Vi skulle kunna räkna upp många fler saker, det här är bara tre saker som vi tagit upp så här långt där vi kan utveckla vår vilja och verkligen använda vår vilja, för att få den att växa. Viljan är som en muskel och det är som med alla muskler; den kommer inte växa förrän den används. Det vill säga att så länge du förbli apatisk kan inte viljan växa.

Så lär dig att inte vara apatisk längre; lär dig att fatta beslut, att göra val, lär dig att verkligen ha en åsikt. Det spelar ingen roll om åsikten är fel ens, det är bättre än att inte ha någon åsikt. Lär dig att uttrycka dina åsikter. Det hjälper din vilja att utvecklas.

Du kommer snabbt få återkoppling när dina åsikter inte är i harmoni med kärleken från Gud, som ger dig den feedbacken genom alla Guds lagar, och du kommer oftast se när dina åsikter är i harmoni med kärleken. Men du behöver använda din vilja för att ha en åsikt, och det kommer hjälpa dig att utvecklas vidare.

Maria:

Så att använda tankar, känslor, åsikter, önskningar utan fasad kommer hjälpa oss att få kontakt med hur vår vilja redan används och även stärka den som en muskel, som du nämnde.

Jesus:

Ja och om någon någonsin har lyft tyngder så vet de att ju mer motstånd de har desto starkare blir muskeln de bygger. Så de vet att ju mer något gör motstånd mot dig, i fallet med tyngder, desto mer behöver du kämpa för att lyfta det, desto mer anpassar sig din kropp till den nya nivån av styrka som behövs för att lyfta just den saken.

Det är exakt samma sak om vi vill utveckla vår vilja. Vi behöver förstå att vi behöver försätta oss i situationer som kräver att vi kommer igenom vårt motstånd. Det här är en jättebra väg; att agera på något vis nu för att komma igenom motståndet, till vår viljas utveckling, till användningen av vår vilja.

Så istället för att undvika situationer, vilket de flesta gör, där människor motsätter sig oss och motsätter sig att vi använder vår vilja, så skulle vi börja engagera oss i situationer där människor motsätter sig vår vilja och fortfarande använda vår vilja på ett kärleksfullt vis. Och det här är som motstånd för våra muskler – det får oss att bli starkare i vår vilja för att nå fram till genombrottet. Och det betyder inte att vi skulle vara elaka, det betyder bara att vi är starka, måste vara starkare i användningen av vår vilja.

Maria:

Så i situationer där vi vanligen skulle ha en annan åsikt eller önskan om att göra något som fortfarande är i harmoni med kärleken.

Jesus:

Och vi uttrycker det inte och vi agerar inte på det.

Maria:

Där vi vanligen bara blir passiva och inte använder vår vilja.

Jesus:

Det stämmer.

Maria:

Det skulle vara att använda vår vilja…

Jesus:

Och använda vår vilja, att låta den växa, ja.

Maria:

Ja, se till att den är i harmoni med kärleken.

Jesus:

Om vi låter den växa genom att verkligen engagera oss i de situationerna, genom att verkligen ha det konfronterande samtalet eller gå in i situationen som du egentligen är rädd för. Det är att använda din vilja. Du behöver använda din vilja för att komma igenom det som motsätter sig dig. Och det vackra med att använda din vilja i det här avseendet är att du använder den; du inser den stora glädjen som kommer av att använda din egen vilja. Och när du väl börjar känna glädje i användningen av din vilja så kommer det vara en större sannolikhet att du använder din vilja ännu mer.

Du förstår, de flesta har mycket smärta och lidande från när de använt sin vilja som barn, så de har ganska lite glädje av att använda sin vilja som vuxna. Så det vi behöver göra istället är att tillåta oss att utveckla glädjen i att använda vår vilja genom att engagera oss i konfronterande situationer, vilka vi annars skulle undvika, och tillåta oss att använda vår vilja genom engagemanget i den situationen. Det här kommer träna upp vår vilja, det får vår vilja att växa.

Viljan behöver växa, för när allt kommer kring; om du vill bli enig med Gud och du vill vara kärleksfull och du vill älska alla i hela världen, även om de inte älskar dig, så kommer du behöva använda din vilja för att göra alla de sakerna. Så du kommer definitivt vilja lära dig hur du får din vilja att växa.

Så vi har i princip gått igenom fyra saker. Vi skulle kunna räkna upp många, många fler saker om att använda vår vilja. Vi har lagt in detta i de vanliga frågorna om känslor, men i själva verket så förtjänar det uppmärksamhet på egen hand, så vi kommer faktiskt ha en hel serie om användningen av den fria viljan, hur vi använder vår vilja, där vi kommer besvara frågor i framtiden. Och vi kommer ta upp fler sätt som en person kan få sin vilja att växa på, snarare än att bara förbli apatiska och vänta på att ett mirakel ska dyka upp, eller vänta på att någon frälsare ska komma och rädda dem från att använda sitt eget ansvar att använda sin egen vilja.

Maria:

Det kommer bli jättebra.