Hur utvecklar vi en önskan om att känna rädsla?


Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Vår nästa fråga kommer från Amanda och hon frågar: ”Ganska många har hört läran om Guds sanning/Divine Truth, men nästan alla verkar tycka att det är svårt att implementera i sitt vardagsliv. Är ovilligheten att känna rädsla det stora problemet? Hur utvecklar vi en önskan om att känna rädsla?”

Jesus:

Ja, jag vet inte om jag skulle säga att ovilligheten att känna rädsla är det stora problemet; ett av problemen är det definitivt.

Orsaker till att de flesta inte bearbetar något efter att ha hört Guds sanningar

~

En oförmåga att ta emot Guds kärlek

Jesus:

Om vi tittar på antalet problem som folk har när det gäller att utvecklas med Guds sanningar, så är det första som hindrar oss från att utvecklas med Guds sanningar vår oförmåga att ta emot kärlek, och i synnerhet oförmågan att ta emot kärlek från Gud. Så det är den första saken.

Maria:

Får jag fråga, när du säger oförmågan att ta emot kärlek; är det en ovillighet att ta emot kärlek?

Jesus:

Ja, det är det i slutänden. Det jag menar är att personen av någon anledning inte kan – vad orsaken än är – ta emot kärlek. Det beror inte på att Gud är ovillig att ge den, för Gud vill ge den. Så det måste ha att göra med något som finns i individen som får dem att inte kunna ta emot kärlek.

En del personer säger att ”Ja det måste vara något yttre problem”, men det är det inte, det är definitivt ett inre problem. Så själen är inte villig att ta emot Guds kärlek. Så det är det första och största problemet med att utvecklas på vägen med Guds kärlek. Så jag känner att vi behöver understryka det.

Rädsla är inte det första problemet, även om rädsla kan vara en del av det första problemet, men det är inte det första problemet. Det första problemet är oförmågan i vår egen själ att vara öppna för att ta emot Guds kärlek.

Så hur får vi vår själ att vara öppen? Ja, vi får vår själ att vara öppen på två vis som vi har pratat om många, många gånger; vi får vår själ att vara öppen genom sanning, genom att vara öppna för att ta emot sanning och vara ödmjuka inför följderna av den sanningen, vilket är att känna dina känslor över att den sanningen kommer in, om den sanningen som du tar emot.

Det här är de främsta orsakerna till att folk inte tar emot Guds kärlek och därför inte utvecklas med Guds sanningar. De utvecklas inte på vägen, den Väg som Gud har gjort åt oss för att bli eniga med Gud, på grund av de tre orsakerna – det är de främsta orsakerna.

Bland allt detta så finns det många underordnade orsaker till att vi kanske gör något sådant. Det finns till exempel många orsaker till att vi kanske stänger ute kärleken. Vi kanske är arga på kärleken, vi kanske har bilden av att vi inte borde behöva älska eller något sådant,

vilket många har, så det är ilska som stänger oss ute från att ta emot kärlek, inte nödvändigtvis rädsla, även om rädsla i sig driver ilskan. Men ilska skulle kanske vara den första känslan som vi behöver uppleva.

Vi har också många beroenden med kärlek eller med falska föreställningar som ter sig verkliga för oss om kärlek. Och visst, de är rädslor, men återigen så kommer sanningen dekonstruera dem om vi är öppna för att ta emot sanningen. Vi behöver använda viljan för att bli öppna för att ta emot sanningen, även ur ett intellektuellt perspektiv, om vi någonsin ska kunna utvecklas.

Så jag känner att det allra första problemet som människor står inför är en ovillighet att ta emot kärlek och även att ge den. Det är nummer ett. Om vi arbetade med det enda problemet så skulle vi utvecklas mycket, mycket snabbt om vi var uppriktiga.

En oförmåga att ta emot Guds sanning

Jesus:

Punkt nummer två är att det finns en total ovillighet att ta emot Guds sanning, att få veta Guds sanning – att ens leva efter den i vårt vardagsliv.

De flesta som har hört Guds sanningar lever fem år senare fortfarande inte efter dem, och är fortfarande i ett fullständigt förnekande över att de inte ens lever efter dem. De intalar sig att de lever efter dem eftersom de går till ett seminarium eller vad det kan vara, men i vardagslivet så ljuger de fortfarande, de felrepresenterar sanningen, de säger inte sanningen till människor i sin närhet. När de befinner sig i situationer där de känner sig pressade att säga sanningen så ljuger de eller undanhåller sanningen.

Det här är en indikation på att de har ett stort problem med sanningen, och om du har ett stort problem med sanningen så kommer du aldrig fram till rädslan. Rädslan ligger under allt det där, men du kommer aldrig fram till den om du har ett stort problem med sanningen.

En oförmåga att vara ödmjuk

Jesus:

Och om du sedan inte kan känna någon känsla, vilket är ödmjukhet, en del av ödmjukheten, så kommer du förstås få kämpa, även när du hör sanningen, med att verkligen känna den kärlekslösa känslan inuti dig som hindrar dig från att växa.

Så det är de främsta tre orsakerna till att de flesta inte utvecklas framåt på vägen med Guds sanning, på vägen till Gud, till att bli eniga med Gud.

Rädsla är en del av oförmågan att ta emot Guds kärlek, Guds sanning och vara ödmjuk

Jesus:

Rädsla är en del av var och en av de vägarna, förstås. Så rädsla är ett väldigt, väldigt stort problem på planeten.

Det är ett enormt problem och rädslan motsätter sig ofta kärleken, motsätter sig sanningen och motsätter sig att du är ödmjuk.

Det är därför jag uppmuntrar människor att räkna upp sina rädslor, att se på rädslan som sin vän – därför att deras vän säger åt dem vilka problem de har när det gäller kärlek, sanning och ödmjukhet. Varje gång du är rädd så säger det dig vilka problem du har vad det gäller kärlek, sanning och ödmjukhet. Men det är inte så de flesta ser det, de flesta, när de är rädda, ser det som att de behöver rättfärdiga rädslan, att de behöver stödja den, att de behöver komma överens med den.

Människor kommer fram till oss och vi säger att ”Ja, du är rädd för det här” och de säger ”Nej, det är jag inte”. Det kan de ju säga, men vad kan vi göra med det? Du tycker att du inte är det – och det får du förstås – men du är det, och medan du är det så kommer du inte vara öppen för att ta emot kärlek, eller vara ödmjuk inför din egen känsla. Så vad kommer du göra åt det? Bara fortsätta att intala dig att du är det? Att du redan gör det, medan du uppenbarligen inte gör det och ingenting förändras på riktigt? Så rädsla är definitivt ett problem men det är inte det stora problemet.

Jag känner att det stora problemet är önskan, vilken rädslan påverkar. Det stora problemet är att människor inte har någon önskan om att vara kärleksfulla, de har ingen önskan om att få veta vad sanningen är och de har ingen önskan om att vara ödmjuka eftersom de ser på ödmjukhet som svaghet. Och om du inte har någon önskan om att göra de sakerna så kommer du aldrig någonsin vilja ta i din rädsla. Allt detta fungerar som omslagspapper som ligger runt din rädsla. Så om du inte har en önskan om att göra de tre sakerna så slår du in din rädsla, det är som att du gör en present av den och behåller den för dig själv.

Om du utvecklar en önskan om att älska och bli älskad, och du utvecklar en önskan om sanning och att säga sanningen, att ta emot den och ge den, och du utvecklar en önskan om att vara ödmjuk hela tiden, och tillåta andras ödmjukhet, då kommer du med lätthet utvecklas på vägen med Guds sanning. Men de flesta gör inte de här tre sakerna, så majoriteten av människor tycker att vägen är väldigt, väldigt svår. Det är väldigt svårt att utvecklas när du inte gör de här tre sakerna.

Rädsla är definitivt en del av var och en av de sakerna. Det finns vissa rädslor som vi kan ha som får oss att inte vilja älska, eller som får oss att inte vilja ta emot kärlek, men i allmänhet så är den rädslan inslagen i beroenden och ilska. Så själva rädslan är inte problemet, utan snarare är det omslagspapperen som vi har lagt runt rädslan som är problemet. Eftersom vi är arga, vi är i ett förnekande, vi är arga och vi är i våra beroenden och alla de sakerna hindrar oss från att känna rädslan, och vi har ingen önskan om att gå igenom de sakerna för att komma till vår rädsla.

Att ta itu med förnekande, ilska och beroenden för att ta itu med rädsla

Jesus:

Så den andra delen av frågan handlar om hur jag tar itu med min rädsla, fast det är inte den verkliga frågan. Den verkliga frågan är hur jag tar itu med min förnekelse? Hur tar jag itu med min ilska och hur tar jag itu med mina beroenden? För när jag väl tar itu med alla de sakerna så kommer jag känna min rädsla, min rädsla kommer upp naturligt då.

Om jag är ödmjuk och önskar kärlek och sanning, så kommer jag försätta mig i situationer där jag vanligen känner mig ganska skräckslagen, och, eftersom jag är ödmjuk, så kommer jag så småningom känna rädsla, så länge jag gör mig kvitt mina beroenden, min förnekelse och min ilska. Så länge jag gör mig av med de sakerna så kommer jag helt naturligt till min rädsla.

Så det är egentligen inte rädslan som är problemet, det är förnekandet av rädslan där vi använder tekniker som beroenden och ilska för att få våra beroenden tillgodosedda. Det är det verkliga problemet. Är du villig att ta itu med det? Och mitt svar är att de flesta inte är det.

Maria:

Så du säger i princip att det finns många därute som har hört Guds sanningar och de som har hört dem och gått vidare, och sedan har nya personer hört dem och gått vidare.

Jesus:

Gått vidare, det finns tiotusentals som har hört dem och gått vidare.

Maria:

Och sedan finns det personer därute som har hört dem och fortfarande lyssnar, men jag håller med Amanda som säger att alla verkar ha svårt att implementera dem.

Jesus:

Självklart har de det, men bara för att de är så långt ifrån de här tre nödvändigheterna – från att ta emot och ge kärlek, från att ta emot och ge sanning och från att ta emot och ge ödmjukhet. De är långt bort från de tre nödvändigheterna, och därför befinner de sig i sina beroenden för det mesta och är inte villiga att möta sina beroenden. Och du kan inte nå fram till rädslan om du inte är villig att möta dina beroenden.

Så rädsla, ja, det är ett problem, det är ett enormt problem på planeten, men det är inte den främsta orsaken till att vi inte känner våra känslor eller inte utvecklas närmare Gud. Den främsta orsaken är att vi inte är villiga att arbeta oss igenom våra beroenden; vi är inte villiga att se på hur vi förnekar vår rädsla, hur vi trycker ned den, hur vi trycker undan den, hur vi motsätter oss den.

Så det är alla aspekterna med förnekelse, motstånd, alla grundläggande saker med hur människans själ fungerar som är vårt problem, inte själva rädslan i sig, för du kan ha rädsla inom dig och ändå utvecklas så länge du är öppen för att göra de andra sakerna. Rädslan kommer att kännas helt naturligt.

Orsaker till att de flesta inte bearbetar något efter att ha hört Guds sanningar (fortsättning)

Jesus:

Så rädsla är inte orsaken till att du inte känner just de sakerna. Det är definitivt en bidragande faktor men det är inte orsaken. Orsaken är din bristande önskan om att verkligen leva i harmoni med kärleken och ta emot kärlek, leva i harmoni med sanningen och ta emot sanning och att leva i harmoni med ödmjukheten och vara ödmjuk och låta andra göra detsamma.

Maria:

Det är intressant, eller hur, för det är allt du någonsin har pratat om?

Jesus:

Det stämmer.

Maria:

Så människor attraheras uppenbarligen intellektuellt till det hela, men emotionellt sker ingen implementering av principerna, så det blir ingen utveckling.

Jesus:

Ja, det finns inte någon särskilt stark önskan om att implementera principerna. De älskar tanken på slutresultatet men de vill inte göra arbetet som leder till slutresultatet. Och det är det här som jag märker är problemet med de flesta filosofier – new age-filosofier, alla religiösa filosofier – de säger i princip att du inte behöver göra jobbet; någon annan kommer och räddar dig.

New age-filosofier handlar helt om att använda den tekniken, och den är magisk; alla blir räddade. Nej, det är inte sant, inget av det är sant; det finns ingen magisk teknik här. Du kommer behöva använda din vilja och du kommer behöva använda den i harmoni med kärlek, sanning och ödmjuket om du någonsin vill utvecklas.

Och om du inte utvecklas, så är den främsta orsaken att du inte gör det. Och du kan intala dig att du gör det, men du gör det inte, och du kan ljuga för dig själv om du vill, och vara i självbedrägeri eller en illusion eller vad det kan vara. Men faktum är att om du inte gör några framsteg på vägen med Guds sanning, så är det för att du inte gör en eller flera av dessa tre saker, och det är huvudorsaken till det.

Rädsla är en faktor i varför du inte gör någon av de tre sakerna, men det är en av många faktorer. Det finns ilska också som får dig att inte vilja älska, inte vilja behöva säga sanningen eller inte vilja ta emot sanningen; ilska är orsak till mycket motstånd mot detta. Så du har alla dina beroenden igång där du tror att kärlek är något helt annat än vad den verkligen är ur Guds perspektiv, och du vill hålla fast i de föreställningarna eftersom de får dig att må bra och vara otydlig utan att du behöver ha någon uppriktighet eller utan att ha något rent motiv. Det är något du vill och då kommer du att ha det så tills du bestämmer dig för att ändra på det.

Det är här som folk inte förstår vad som verkligen hindrar dem från att utvecklas. Det är inte en känsla som hejdar alla från att utvecklas, rädsla, skam, sorg – det finns ingen känsla som hejdar människor från att utvecklas. Det som hindrar en människa från att utvecklas är en brist på en ren, ärlig önskan om att älska och att älskas, att säga sanningen och höra sanningen och tillämpa den, och vara ödmjuk och tillåta att ödmjukheten uttrycks av andra. Det är vad som hejdar dig från att utvecklas.

Om du gör de här tre grundläggande sakerna så kommer du alltid utvecklas. Och om du tror att du gör de här tre sakerna och du inte utvecklas, så gör du inte de här tre sakerna, även om du tror att du gör det. Bristen på utveckling är en direkt indikator på att du inte gör dem, därför att alla som gör dem, vare sig de lever här i eller i andevärlden, utvecklas alltid.

Maria:

Toppen. Jag vet inte vad mer du kan säga.

Jesus:

Jag tror inte att vi kan säga mer om det ämnet.