Inledande kommentarer till session tre (om Människans själ)

Jesus: Goddag! Maria och jag kommer fortsätta vårt samtal idag om hur människans själ fungerar, så förhoppningsvis har ni haft det trevligt under samtalen hitintills. Jag vet att vi har varit ganska vidlyftiga (skrattar) i våra tidigare samtal.

Maria:      Vi är rätt så passionerade över det här ämnet.

– Det är ett väldigt viktigt ämne som vi vill samtala om med er, eftersom vi känner ganska starkt att om du inte vet hur människans själ fungerar, så vet du inte varför saker händer mellan din själ, din fysiska kropp och din andekropp, så det är väldigt viktigt att veta hur människans själ fungerar. Det vi skulle vilja uppmuntra dig att göra innan du lyssnar på just den här sessionen, är att se på den första sessionen som vi spelade in i april förra året, april 2013, och sedan den andra sessionen som vi genomförde förra veckan, vilket är i april 2014, innan du tittar på den här sessionen, som är den tredje sessionen i ämnet.

I den första sessionen pratade vi om principerna för alla de olika delarna av hur människans själ fungerar, i form av idéer eller koncept. I de nästa två sessionerna, förra veckan och den här veckan, så försöker vi ge er mer information om just de koncepten och föreställningarna, vad gäller hur vi kan ta in de här koncepten i vår verkligheten i vardagslivet.

Frågor om hur det fungerar eller hur det ser ut i vårt vardagsliv, det är vårt primära fokus den här sessionen, och det var även vårt primära fokus med den förra sessionen som vi gjorde förra veckan. Det vi kommer göra nu är att prata om de sista tre koncepten. Vi pratade om det första – jag tror det var fyra eller fem koncept förra veckan, och nu kommer vi prata om de sista tre koncepten, som en del av den här introduktionen till hur människans själ fungerar. Förhoppningsvis trivs du i vårt sällskap medan vi gör det!