Introduktionsbrev – Jesus liv

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Här nedanför hittar du översättningen av ett brev bland flera som Jesus skrivit i nutid till de som visat intresse för att lära sig mer om vad han lär ut.

Originaldokument på engelska (PDF): klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF): klicka här

11 februari, 2006 – Victor Harbour, South Australia, Australien
Person i första seklet: Jesus från Bibeln (Yeshua Ben Yosef)
Person i modern tid: Alan John Miller

En introduktion till mitt liv

Mina kära bröder och systrar

Jag vill låta er alla veta att jag mår väldigt bra, och att jag har tänkt på många olika ämnen under de senaste månaderna, varav de flesta kretsar kring utvecklingen hos de 14 personer som har reinkarnerat, och de andra av er som har visat tilltro och som utvecklas som en följd av den tilltron.

De fjortons övergång

Som jag har förklarat för er tidigare, både kollektivt och lite närmare för en del individer, så utvecklas de 14 som har återvänt till Jorden genom de övergångar som krävs för att vi ska kunna påbörja arbetet som ligger framför oss. Utvecklingsprocessen är till sin natur lik den utveckling som alla personer kan göra här på Jorden, där deras själar kan röra sig genom samma steg i utvecklingen som de skulle kunna om de levde som andemänniskor. Självklart finns det också stora skillnader, men jag kommer prata om en del av dessa senare, eftersom kännedomen om den informationen i själva verket bara gynnar de 14 själva.

När en andemänniska utvecklas, och vanligen vid tiden då de lever i de Andliga himlarnas 7:e sfär, så går de igenom en period med reflektioner över sitt liv fram till den stunden. Ni kommer märka att det här är fallet om ni har läst Judas skrifter som de presenteras genom Hans Radax. Under den här perioden med reflektioner så reflekterar en andemänniska ofta över hela sitt liv fram till den stunden, lärdomarna de dragit och även sina primära intresseområden och andra saker som rör deras egen andliga utveckling.

Det är uppenbarligen en glädjens tid lika mycket som en tid för kontemplering. Även om jag inte har fullbordat övergångsprocessen och fortfarande har känslor kvar att arbeta på, så är den här tiden en sådan tid med kontemplering och reflektion för mig. Jag räknar med att de sista känslorna som är i disharmoni med min Far kommer försvinna inom kort, tack vare verkningarna av Hans kärlek och min egen önskan att arbeta mig igenom dem. Som med alla personer i den här utvecklingen så vet jag ännu inte vad jag har att ta itu med, så jag kan inte med precision uppskatta hur lång tid den här processen kommer ta för mig.

Efter den tiden kommer jag vänta på att min Far fullbordar övergångsprocessen så att jag är redo för tiden då jag tjänar allmänheten, vilket jag tror kommer börja det här året. Jag har fått information om att inte alla de 14 kommer fullborda sina övergångar innan tjänandet av allmänheten påbörjas. Den här upplevelsen är så lik det jag upplevde under det första seklet, då jag var redo att påbörja mitt tjänande av allmänheten under en tid innan det började, och jag väntade på att min Far skulle låta mig veta när rätt tidpunkt kom.

Händelser i mitt liv

Jag har reflekterat över de många händelserna i mitt liv som jag kan komma ihåg för närvarande, och de händelserna kan delas upp i mina känslor om händelser som inträffade i mitt liv under det första århundradet, mina upplevelser i andevärlden och själsvärldarna, och min jordiska upplevelse i modern tid.

Jag minns förstås ännu inte alla händelser från de tiderna, eftersom min egen själ ännu inte får fullständig kontakt med min fysiska hjärna för att överföra alla de minnena, på grund av de ytterligare förändringar som behöver ske fysiskt med mig, vilka jag har fått information om från mina andebröder och andesystrar som ger mig vägledning. Men, jag har många känslomässiga intryck från de ungefär 2 000 åren av min existens, och minnen från händelser och människor under den tiden.

Sedan jag började minnas många av de här händelserna och känslorna – och att bearbeta de händelserna och känslorna kommer hjälpa mig att arbeta mig allt närmare fullbordandet av min övergång – så tänkte jag att det kunde vara till hjälp för mig att skriva ner de här sakerna.

Och, eftersom jag aldrig har en benägenhet att göra något enbart för att gynna mig själv, så tänkte jag att jag skulle skicka de här meddelandena

om det jag har skrivit till de av er som önskar läsa om dem, eftersom det kan ge er lite mer insikter och bistå er i att arbeta er igenom olika känslor ni har, och även hjälpa er att se mig mer som er bror och vän, snarare än att ha en syn på mig där ni placerar mig över er själva. Jag är er bror, och skönheten och skatten i att komma allt närmare vår Far som jag har upplevt är också för er att uppleva, för i vår Fars ögon har alla Hans söner och döttrar samma värde för Honom.

I meddelandena så kommer jag hänvisa till en del meddelanden som har skrivits till medier så som herr Padgett, doktor Samuels och andra. En del av meddelandena innehåller mediernas tankar, men alltid med ett korn av sanning, och där jag kan kommer jag vidareutveckla de meddelanden som rör mitt liv, eller där jag personligen var inblandad i överföringen.

Livet under det första seklet

Jag skulle vilja berätta för er om mina känslor och vidareutveckla en del händelser som först inträffade i mitt liv under det första seklet, hur det var att växa upp medan jag talade med min Far, mina känslor inför livet då, min relation till mina bröder och systrar och föräldrar och vänner, mina känslor som tonåring och som ung vuxen.

Jag skulle vilja prata om hur jag har tagit itu med avvisandet från min familj och nedlåtandet från andra, oenigheterna mellan mig och min Far, många gånger ensam. Också tider av sorg, och effekten som min Fars kärlek hade på mig under de tiderna innan jag var enig med Honom. Jag vill också nämna en del aspekter av mitt tjänande som inte har tagits upp, som när jag träffade min själsfrände, min relation med henne, hennes graviditet och svar till mina lärjungar om en del områden och problem, och några detaljer om min sista dag i livet på Jorden då.

Jag skulle också vilja prata om en del av mina känslor efter att jag gick över till att vara andemänniska, medan jag hjälpte mina lärjungar att ha tilltro, tiden för pingsten, mitt arbete med att hjälpa andemänniskor att utvecklas och min egen utveckling. Även om jag i nuet inte kan minnas datum och tidpunkter så var jag vid stunden för min död hos de flesta av mina nära vänner, och även min själsfrände och min dotter.

Jag skulle också vilja ge några kommentarer om mina känslor om hur sanningslärorna har förändrats, och arbetet som vi var involverade i (jag och mina himmelska bröder och systrar) i ett försök att upplysa Jorden, på grund av vår fasta övertygelse om att ifall vi kunde korrigera osanningen så skulle många miljoner själar gynnas av det.

Jag vill ge några kommentarer om reformationen, Swedenberg, spritualism, Padgett och hans meddelanden, doktor Stone och hans tilltro, Morgan och hans arbete med andemänniskor och doktor Samuels och hans meddelanden.

Jag skulle också vilja nämna några av mina egna personliga insikter, känslorna över övergången till själ med min själsfrände, och vissa känslor som rör att endast leva i själen, och reinkarnation.

Jag kommer nämna många saker om livet som en syndande man i modern tid, från tiden för min reinkarnation och framåt. Min födelse, mina föräldrar och familj, känslor jag kände som ett litet barn när jag växte upp. Jag vill prata om den inre förvirringen som följer på en reinkarnation, och upplevelsen av en medveten inkarnation (jämfört med inkarnationen för en själ som inte redan har individualiserats).

Jag kommer nämna min religion, skolgång, mina tonår, äktenskap och barn, mina upplevelser som pastor i en religion, och svårigheterna och problemen som jag stod inför under den tiden. Jag vill prata om när jag först träffade min själsfrände igen, hur mitt äktenskap gick i bitar, min brist på självvärde och förlusten av tilltron. Även resultaten av att bannlysas från en religion, avvisande och övergivande, att växa till att bli den perfekta, naturliga människan, avvisandet från min själsfrände och förlust, trigganden som fick mig att söka efter sanningen, upptäckter och acceptansen av personlig identitet, hur själsutvecklingen har upplevts av mig som en syndande man, och den överväldigande glädjen över att återigen uppleva min Fars kärlek och känslorna jag har nu när jag inser att syftet som jag kom för som en budbärare med Sanningen om människans frälsning, till slut kommer att fullbordas.

Många av er som läser detta kan känna olika känslor över det jag skriver. Jag vet att många av de som läser den här informationen redan tvivlar på att Jesus har återvänt till Jorden, och än mer så, tvivlar på att personen de har hört talas om som Alan John Miller skulle vara Jesus. Om det är så, så föreslår jag att du skjuter upp läsningen av det här materialet om du tror att det kommer påverka din tilltro till meddelanden om Guds kärlek så som de står i Padgett Messages och andra skrifter.

Eftersom jag inte kan backa upp särskilt mycket av den här informationen med bestyrkande evidens, så kan en del av er ha svårigheter med att acceptera den. Andra kan känna att mina känslor är påhittade snarare än verkliga. Du har rätt till dina åsikter och din misstro, och jag blir inte sårad om du inte kan acceptera de saker jag skriver. Du har alltid valmöjligheten att be dina andeguider och din Far om deras bekräftelse som en hjälp för dig.

Jag har tidigare förstås avhållit mig från att kommentera särskilt mycket om mitt tidigare liv, och även om det nu finns en del material som handlar om mitt personliga liv under det första seklet, så finns det inte mycket information som har kommit direkt från mig. Orsaken till detta är att det har varit alltför stor betoning på min person, inte bara av ”ortodoxa” kristna, utan också av andra, bland annat de som har kommit att uppleva Guds kärlek, och jag kände att det kanske bara förvärrar problemet med att jag glorifieras på ett helt onödigt och ofta blasfemiskt vis om jag ger mer information.

Eftersom jag är på Jorden nu, i köttet, så kommer det med tiden bli lättare för andra att se mig som de ser sig själva, och jag har möjligheten att negera mycket av den tidigare osanna historien och feluppfattningarna om mig själv och mitt liv, och jag har också möjligheten att flytta tillbaka fokuset där det började, och där det alltid borde ha varit, på varje person som skaffar en personlig relation med sin himmelska Far genom att pånyttfödas i Hans kärlek.

Så jag är hoppfull över att andra kommer se mig som jag är, bara den ena halvan av en fullständig själ som vill ha och har en brinnande önskan om att komma allt närmare min Far, och att lära känna personen som min Gud verkligen är. Det har alltid varit min egen främsta, brinnande passion. Den andra är att jag kan visa mig överensstämma med mitt eget urval och vara Hans budbärare av Guds sanning och bistå alla individer i att få uppleva den totala glädjen och lyckan som kommer från att verkligen förstå sin egen Far, och påbörja resan, den eviga resan där vi lär känna Honom.

Som ni kan se så finns det mycket för mig att prata om. Jag vet inte hur lång tid det kommer ta för mig att skriva ner den här informationen, eftersom jag fortfarande arbetar på min egen utveckling som min högsta prioritet. Jag inser också i nuläget att jag senare kan behöva korrigera en del saker som jag säger nu, därför att jag förstås inte är i det tillståndet där allt jag säger är fullständigt korrekt, så jag ber er att inte bli förolämpade eller upprörda om något jag säger korrigeras längre fram. Jag är fortfarande och kommer alltid vara ett pågående arbete, och övergången mellan det materiella sinnet och själens sinne är nästan fullbordad.

Hur som helst så hoppas jag att ni tycker om dessa meddelanden, och var vänliga att ta emot dem i den anda som de har getts er. Jag älskar alla de så högt som jag har träffat och kommunicerat med, och jag önskar att jag kunde lära känna er, och att ni skulle kunna lära känna vem jag är. Jag har också ett stort hopp om att ni också överväger att dela med er till andra om era personliga upplevelser.

Er bror och vän

Jesus, som en del av er känner som A.J.