Kan vi frigöra alla kausala känslor och fel utan att få hjälp av Gud?


Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Nästa fråga kommer från Pierre och han frågar: ”Kan vi frigöra alla kausala känslor och fel utan Guds hjälp eller utan att Hans nåd är en del av det?”

Jesus:

Det enkla svaret är nej. Orsaken till det är att vi har så många kausala känslor från fel som handlar om Gud, så utan en kontakt med Gud eller en utmaning av kontakten med Gud så kommer vi inte frigöra just de känslomässiga felen.

I själva verket har alla andemänniskor i den 6:e sfären en hel grupp känslor som rör Gud som de ännu inte har vidrört och frigjort, och det är därför de är andemänniskor i den 6:e sfären och inte i den 7:e sfären, eftersom de har alla dessa kausala känslor som rör Gud.

Så svaret är nej, du kan inte utvecklas på något vis, i synnerhet om du vill bli enig med Gud, utan att ta itu med alla dina kausala känslor, vilket inkluderar alla kausala känslor du har om Gud i din relation med Gud.

Maria:

Så vi kan inte utvecklas bortom den 6:e sfären förrän vi tar itu med de sista känslorna.

Jesus:

Det stämmer. Så vi kan inte utvecklas i oändlighet om vi inte börjar ta itu med just de känslorna. Så det är en intressant fråga på ett sätt eftersom många vill kunna utvecklas bortom den 6:e sfären utan Gud, och självklart finns det många andemänniskor i den 6:e sfären som är väldigt engagerade i att vilja utvecklas bortom den 6:e sfären utan Gud, och som vill göra det genom att använda sitt intellekt, som vill utveckla sitt intellekt vidare och utveckla sin egen kärlek – den naturliga kärleken inom dem själva – vidare för att utvecklas till den 7:e dimensionen. Det är inte möjligt. Ingen har någonsin gjort det och ingen kommer göra det; eftersom den kärleksnyans som finns i den 7:e dimensionen är sådan att det krävs att du får en del av Guds kärlek in i din själ för att du ska kunna leva där, och det betyder att du får ta itu med dina känslomässiga skador som rör Gud.