Kan vi frigöra känslor med hjälp av tekniker från vägen med naturlig kärlek?


Från session 4 i serien Känslor: Personliga upplevelser av känslor.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

30 april 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Nästa fråga kommer också från Pierre och den är ihopkopplad med den tidigare frågan. Så ”Stämmer det att vi kan sörja och frigöra kausala känslor med hjälp av tekniker från vägen med den naturliga kärleken som frigör känslor, och utan att blanda in Gud?”

Jesus:

Det är sant att vi kan frigöra en del kausala känslor med hjälp av alla möjliga tekniker för att göra det, förstås. Men du kommer inte frigöra allihop. För att frigöra allihop behöver du involvera Gud därför att många av dina känslor handlar om Gud. Så du kommer behöva involvera Gud i processen där du frigör allihop.

Du kan frigöra en del i den processen, och i själva verket så har varenda andemänniska i den 6:e sfären som någonsin har utvecklats till den 6:e sfären frigjort en del genom en process, där en del av den tagit många, många tusen år, andra gånger tar det vanligen tiotals år, men det är en process som de går igenom där de antingen försöker trycka undan sina kärlekslösa känslor eller känna dem. De väljer att göra endera.

Några av dem har valt att trycka undan dem och andra har valt att känna dem. De som väljer att känna dem är väldigt annorlunda när det gäller den 6:e sfären än de som har valt att trycka undan dem. Men verkligheten är att de fortfarande har en hel del kausala känslor som rör Gud och deras relation med Gud som de fortfarande behöver ta itu med och som de vägrar att ta itu med i det läget.

Så även om de har nått en perfektion i uttrycket av sin kärlek till sin nästa, så har de ingen perfektion över huvud taget när det gäller deras kärlek till Gud, att ta emot eller ge den, och det är det du skulle behöva arbeta sig igenom om de vill utvecklas bortom den 6:e dimensionen.