FAQ – Kvalitet 11: Vad menar du när du säger: ”Att inte leva i harmoni med Guds sanning leder till påföljder eller konsekvenser”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för svensk PDF-version av texten.

Svar:

Vi behöver komma ihåg att gudomlig sanning är Guds sanning, och vi kan använda termen ”Guds sanning” på samma vis som ”Guds lag”, lagar som reglerar universum. Så alla Guds sanningar, om vi säger så, är lagar; de är huggna i sten i det avseendet att de inte går att bryta mot, du kan inte modifiera eller ändra på dem. Det finns dock en hierarki bland lagarna, så vi behöver gå igenom en del av det i det här avsnittet, men i princip så närhelst vi hänvisar till Guds sanningar så hänvisar vi till Guds lagar, och som med alla lagar är det så att om du bryter mot lagen uppstår en konsekvens eller en påföljd för att du har brutit mot lagen. Och precis som med alla lagar är det så att om du följer lagen eller lever i harmoni med lagen så uppstår det fördelar eller positiva följder som kommer sig av att du lever i harmoni med lagarna, och på samma vis har alla Guds sanningar den här underliggande kvaliteten, och det är att varenda en av Guds sanningar är en lag och varenda en av Guds lagar har en fördel när vi lever i harmoni med den och en konsekvens, en negativ konsekvens, för att vi inte lever i harmoni med den, eller vi kan kalla den negativa konsekvensen för en påföljd.

Så om vi kan förstå detta, så kan vi börja förstå varför vi upplever smärta och lidande, varför vi upplever andra saker ‒ utöver njutning ‒ och vi kan börja förstå att varje gång som det finns smärta och lidande i vårt liv, så är det en indikation på att vi har brutit mot någon lag, kanske inte ens en lag som vi känner till, men vi har uppenbarligen brutit mot den för annars skulle vi inte uppleva smärta och lidande.

Och varenda en av Guds lagar om vi kallar dem så, eller varenda en av Guds sanningar, är i harmoni med kärleken, så det innebär att varje gång vi agerar och inte är i harmoni med kärleken, så kommer vi att bryta mot en av Guds sanningar eller bryta mot en av Guds lagar, och eftersom vi bryter mot den så kommer vi att bli involverade i påföljden eller konsekvensen, den negativa konsekvens som kommer av att bryta mot lagen och vi behöver åtminstone börja förstå detta, om vi verkligen ska förstå hur vi fastställer Guds sanningar.

Det finns en konstant åsikt på Jorden om att det inte finns något sådant som absolut sanning, att det bara finns din sanning, min sanning, du vet, och det är den här konstanta idén eller konceptet, i synnerhet andligen sett, inte så mycket materiellt sett, men andligen tillämpat där tron i princip är att du kan komma undan med vad som helst. Det här är inte sant, och medan vi tror att det är det, så är det många av kärlekens lagar och även Guds sanningar som vi inte är i harmoni med, och därigenom så kommer vi att uppleva smärtan och lidandet som kommer sig av att inte vara i harmoni med just de sakerna. Så det vi behöver göra med just den här kvaliteten är att förstå att vi kommer att få negativa följder om vi bryter mot sanningen eller om vi bryter mot lagen, och det kommer alltid finnas positiva fördelar i att upprätthålla lagen, eller upprätthålla sanningen, det är det här vi verkligen behöver förstå.

Så ur ett fysiskt perspektiv har de flesta inget problem med det här återigen. Så som vi har pratat om när det gäller de tidigare kvaliteterna så verkar det alltid som att ur ett fysiskt perspektiv så har väldigt få personer problem med att förstå att om vi bryter mot en lag så blir det en konsekvens.

Maria:      Ja, det är svårt att distansera oss själva från konsekvenserna, eller hur, det är fysiskt, så …

Det är fysiskt till sin natur och vi känner det genast och därför accepterar vi det i allmänhet. Ur ett vetenskapligt perspektiv så accepterar vi det i allmänhet också. Så exempelvis med tyngdlagen, så vet vi att om vi bryter mot tyngdlagen ‒ med andra ord så använder vi inte lagen i harmoni med hur den fungerar ‒ om vi till exempel går upp på en väldigt, väldigt hög byggnad och vi bestämmer oss för att vi ska hoppa därifrån och vi inte har några andra hjälpmedel än vår egen kropp, och inte har använt oss av någon annan lag, så när vi hoppar kommer tyngdlagen börja verka och dra oss mot marken med Jordens acceleration, med 9,8 meter per sekund, och vi kommer att slå i marken i en hög hastighet, beroende på hur högt upp vi var när påbörjade fallet, och självklart om vi befann oss tio våningar upp så är det stor risk att vi har ihjäl oss själva när vi gör det, och det skulle vara en konsekvens av lagen och ingen säger: ”Åh, det är en förfärlig konsekvens”. (Skrattar)

Maria:     “Det är inte rättvist”.

”Det är inte rättvist” eller någon av de sakerna; alla bara accepterar det eftersom det är en fysisk konsekvens av att bryta mot en viss lag som vi förstår. I den här illustrationen som jag ger om tyngdlagen finns det också lagar som gör att vi kan övervinna tyngdlagen, vi kan kalla dem högre lagar och detta illustrerar att det finns en hierarki bland lagarna som gäller den fysiska sidan av livet. Så till exempel med lagen om aerodynamik så har vi upptäckt de lagar som rör aerodynamik och kontrollerade flygningar med andra ord, så vi vet att om vi spänner fast något på ryggen och använder oss av lagen om aerodynamik när vi hoppar från byggnaden, så är sannolikheten hög att vi är mycket, mycket säkra, mycket säkrare än om vi inte skulle ha apparaten som använder sig av lagen om aerodynamik. Så vi kan säga att lagen om aerodynamik inte hindrar tyngdlagen från att fungera, tyngdlagen är fortfarande verksam, men lagen om aerodynamik gör att vi kan använda en högre lag som gör det möjligt för oss att styra över tyngdlagen, på ett sådant vis att vi inte påverkas negativt av den, och därför finns det en hierarki bland de fysiska lagarna.

Självklart finns det nu en mängd fysiska lagar som mänskligheten inte ens har upptäckt ännu, även om forskarna nog skulle tro att vi har upptäckt de flesta av dem, många forskare vill tro det, så finns det i själva verket mängder av fysiska lagar som vi inte har upptäckt ännu, vilka alla är högre än lagen om aerodynamik. Så när vi väl upptäcker dem så kommer tyngdlagen ha mindre och mindre inverkan, en negativ inverkan på vårt liv och mer och mer så kommer den bara användas helt i harmoni med kärleken, eftersom vi förstår alla dessa andra lagar som ger oss mer frihet. Så att förstå lagarna ger oss frihet, det skapar inte kontroll. När vi inte förstår en högre lag så har vi mindre frihet, och det är då vi behöver ha mer kontroll.

Så vi behöver förstå den här principen med hierarki inom lagarna, att varje lag har en fysisk konsekvens. Ser vi på de fysiska lagarna, till exempel tyngdlagen, så har varje lag en konsekvens om vi bryter mot den. Om vi använder tyngdlagen och bryter mot den, så kommer det uppenbarligen bli en konsekvens, och den konsekvensen kommer förmodligen, beroende på vår höjd över marken, förmodligen leda till vår död eller stora skador på vår fysiska kropp, mycket smärta och kanske till och med långvarigt lidande som en följd av vårt val. När vi väl använder oss av lagen om aerodynamik; så länge vi använder den högre lagen i sin fulla förståelse så kan vi liksom övervinna de negativa följderna av tyngdlagen, under vissa omständigheter och när den högre lagen används, så har vi inga negativa omständigheter, men så snart den högre lagen inte används, låt oss säga att vi tappar våra vingar (skrattar) eller om vi inte har tillräckligt hög fart framåt eller rörelse framåt för att styra flygningen, med andra ord så överstegrar vi eller stallar, då börjar tyngdlagen ha en inverkan och den drar ner oss mot Jorden och tyngdlagen är alltid verksam, men den har övervunnits av den högre lagen som låter oss uppleva mer frihet, och det här är en vacker, positiv fördel med att upptäcka nya lagar.

Så nya upptäckter av fler av Guds sanningar leder till positiva fördelar och mer frihet, det är därför jag sade under det första seklet: ”Sanningen ska göra er fria”.

Maria:     Ja, bara om vi agerar i harmoni med det vi lär oss.

Bara om vi agerar i harmoni med lagen; när vi agerar utan att vara i harmoni med sanningen, eller utan att vara i harmoni med lagen, så kommer det nu bli negativa konsekvenser av vårt användande av lagen på ett sätt som inte är i harmoni med dess syfte. Så syftet med tyngdlagen är ganska klart, den håller oss kvar på Jorden, den förhindrar att vi flyger ut i rymden. Om vi inte hade den, och Jorden snurrar så fort, jag tror att det är något i stil med 1 500 – 1 600 km i timmen, vi snurrar så fort att på grund av centrifugalkraften skulle vi flyga ut i rymden om det inte fanns en alternativ kraft, som tyngdlagen som drar oss tillbaka till Jorden och håller oss här; och vi skulle heller inte ha något syre att andas in eftersom allt det också skulle ha flugit ut i rymden. Så den skapar många bra saker åt oss här på Jorden, och varenda en av Guds lagar gör det, de skapar allihop vackra saker som är fullständigt harmoniska med kärleken, med kärleken till oss själva, Gud älskar oss genom att skapa de här lagarna, så vi behöver förstå att varenda en av lagarna existerar, och deras syfte är kärlek. Deras syfte är att skapa en kärleksfull miljö där vi kan överleva. Så det är våra fysiska lagar.

Om vi nu börjar undersöka högre lagar, så finns det högre lagar som hör ihop med moral: det är de här lagarna människan vanligen inte alls förstår, och därför bryter mot ofta och därmed upplever smärtan och lidandet som kommer som en konsekvens av att bryta mot lagen, eller bryta mot sanningen eller att inte veta sanningen, och därav får vi mycket av smärtan och lidandet som finns på planeten, som vi sedan godtar som normala, men det är i själva verket inte normalt ur Guds perspektiv. De kommer som en följd av att vi bryter mot de moraliska lagarna.

Och sedan finns det ännu högre lagar och vi kan kalla dem för andliga lagar, det finns lagar som styr vår andliga kropp, hur vår andekropp interagerar med universum. De är återigen lagar som låter oss använda dem, och om vi använder dem så får vi uppleva fördelarna, men om vi inte använder dem, eller om vi bryter mot dem, så kommer vi uppleva konsekvensen, den negativa konsekvensen.

Och sedan finns det de lagar som rör vår själ, vilka är de högsta möjliga lagarna. Det är de lagar som styr vår framtida existens för de flesta, en stor del av deras framtida existens, och faktum är att i slutänden så styrs hela din framtida existens av dessa högre lagar och de lägre lagarna blir mindre och mindre nödvändiga för din överlevnad och de högre lagarna används mer och mer och mer varefter du utvecklas.

De här lagarna handlar om etik och moral, men de handlar också i synnerhet om kärlek. I synnerhet inte bara den kärlek som vi själva delar med andra från oss själva, utan också lagarna som styr hur Guds kärlek har sin inverkan på universum. De är de allra högsta lagarna, och du kan tänka på dem alla som sanningar, de är allihop absoluta sanningar, de är alla lagar, de är som ramverket som styr Guds universum. De är det fullständiga ramverket vi lever i och varje gång vi använder dem på ett positivt vis så får vi fördelarna, och varje gång vi använder dem på ett negativt vis – med andra ord så försöker vi bryta mot dem, vi använder vår vilja för att bryta mot dem – så kommer vi aktivera mängder av negativa konsekvenser. Om vi använder det negativt upprepade gånger, så måste vi som en följd få mycket smärta och lidande.

Maria:      Javisst, absolut, och jag tror att du säger att vare sig vi använder dem negativt eller om vi använder dem positivt så använder vi dem alltid, eller hur?

Det gör vi, vare sig vi känner till detta faktum eller ej.

Maria:      Ja, och jag upptäcker ofta med en del av de här moraliska lagarna och andliga lagarna och själsbaserade lagarna som vi samtalar om med människor, att de ofta vill distansera sig själva från de negativa konsekvenserna genom att säga: ”Jag förstod inte lagen, jag visste inte vad jag gjorde”, och ändå så säger ingen så om tyngdlagen, eller hur?

Nej, inte alls.

Maria:      Och jag känner att Gud har alla de här lagarna där och vi kan alla förstå och lära oss om dem om vi bara engagerar oss, om vi bara lever våra liv och när vi gör det så använder vi …

Och känner, och känner smärtan och lidandet som en följd av att bryta mot lagen och känner fördelarna när vi inte gör det. Men det är ett intressant faktum du tog upp där också, och det är att de flesta personer inte förstår en av sakerna med de högre lagarna och det är detta: ju högre lag, desto mer sannolikhet är det att vi kommer avfärda den, vilket är intressant.

Maria:     Kan du förklara varför det är så?

Ja, eftersom ju högre lag desto mer förfinade behöver vi vara när det gäller kärlek för att förstå den, och desto mer förfinade behöver vi vara när det gäller vår längtan efter sanning för att förstå den, och som en följd av vårt bristande engagemang om vi kallar det så, så ignorerar vi ofta – och inte bara ignorerar utan även rättfärdigar – smärtan och lidandet som kommer sig av att vi bryter mot de här lagarna. Så vi har till exempel mycket smärta och lidande på planeten när det gäller relationer, exempelvis relationen mellan partners. Vi behöver förstå att smärtan och lidandet inte kommer sig av att de två parterna inte är överens, utan av att de två parterna bryter mot kärlekens lag, och ändå är det ett spår de flesta av oss inte följer när vi undersöker just de här problemen.  Det vi istället gör är att vi säger: ”Jag känner smärta och lider och det är bara ditt fel”. (Skrattar)

Maria:     Eller vi säger: ”Sann kärlek är inte möjlig, det är en myt”.

Ja, eller vi säger: ”Kärlek är smärtsam”, vi väljer till och med att säga att kärleken skadar, för att rättfärdiga smärtan vi känner, vilken bara är följden av att vi brutit mot lagen på något vis, och det är här jag känner att människor använder sitt intellekt för att minimera, rättfärdiga, flytta över skulden och göra mängder av saker när det gäller den absoluta sanningen, och ju högre lag desto mer gör de det; eftersom faktum är att ju högre lag, så är den mer förfinad i hur den inverkar på själen, snarare än på den fysiska formen. Så det vi gör i slutänden är att vi godtar de fysiska lagarna, eftersom det oftast finns en omedelbar fysisk följd som är smärtsam och som vi inte vill aktivera, och det vi gör då är att vi godtar lagens funktion utan några frågor och utan något rättfärdigande, och utan att minimera den och utan att göra uppror mot den, vi godtar lagen, men när det kommer till högre lagar, de högre sanningarna, de som handlar om moral och de som handlar om kärlek vilka är de högsta lagar som finns i universum, så försöker vi ständigt bryta mot dem, vi försöker ständigt minimera, flytta över skulden, skylla på någon annan eller rättfärdiga vårt förhållningssätt mot dem; vi försöker ständigt rättfärdiga vår smärta och vårt lidande som en följd av att det är något problem med universum, och inte något problem med oss själva, så det vi gör i slutänden är att inte förstå den här grundläggande sanningen, vilken är att Guds lagar, Guds sanningar alltid har positiva fördelar när vi följer dem, och följder som är negativa när vi inte gör det, och om vi verkligen förstod det så skulle vi sluta analysera alla de här lagarna på olika vis.

Vi är väldiga hycklare, mänskligheten är hycklare i hög grad i hur vi analyserar lagarna, och jag pratar om Guds lagar nu. Vi analyserar Guds fysiska lagar, vi ser orsaken och verkan när vi hoppar från en byggnad, vi kraschar mot marken, vi ser orsaken och verkan. Vi har inga klagomål över detta, vi försöker inte minimera det, vi försöker inte modifiera lagen eller göra uppror mot lagen på något vis, vi vet att det är omöjligt, vi vet att det är omöjligt eftersom lagen är fastställd och den fungerar så som den fungerar varenda gång och vi godtar det eftersom den är fysisk. Och ändå, när det gäller de själsbaserade lagarna, de som är ännu viktigare för vår existens, att förstå att vi bara godtar väldigt få av dem – om någon av dem – och det vi gör i slutänden är att vi försöker göra uppror mot dem, rättfärdiga vårt ställningstagande, flytta över skulden på någon annan, minimera verkan den har och vi säger till och med till oss själva att smärtan och lidandet som kommer som en följd av att vi bryter mot dem är normal. Vi låter till och med oss själva nå punkten där vi godtar smärtan och lidandet snarare än att säga: ”Vänta lite nu, om Gud skapade en perfekt värld och ett perfekt universum med perfekta lagar, och om jag känner smärta och lidande så måste det betyda att jag bryter mot något, jag bryter mot någon lag”, och vi tar inte den vägen där vi ens resonerar kring den saken.

Maria:      Och två saker om det du just sade, vi godtar hur orubblig tyngdlagen är, och ändå är alla Guds lagar lika orubbliga.

Precis, lagarna som handlar om själen och moralen är alla exakt lika orubbliga som lagarna som rör gravitationen. De är samma sak, de fungerar på samma vis varenda gång och de fungerar utan att diskriminera – det avgörs inte utifrån färgen på din hud, eller könet vare sig du är man eller kvinna, det avgörs inte utifrån ditt rättfärdigande – de fungerar alla på samma sätt varenda gång och ändå säger de flesta av oss: ”Åh, det där gäller bara de fysiska lagarna, men det gäller inte de andliga lagarna eller de moraliska lagarna, eller lagarna om kärlek.” Hur kan vi ens tänka så, med tanke på mängden evidens som vi har från de fysiska lagarna, att alla lagar är orubbliga: när det gäller Gud så är alla lagar orubbliga, du kan inte manipulera dem, såvida du inte har kunskap om en högre lag som gör att den underliggande lagen som är verksam agerar som om den inte längre har någon inverkan på dig, så finns det inget annat sätt att undkomma de omständigheter du skapar genom ditt val att bryta mot lagen eller bryta mot sanningen.

Maria:                    Och kanske kan du ge oss ett exempel på en mer själsbaserad lag, där en lag är aktiv och vi nästan kan ta oss över den långsiktiga inverkan från den lagen genom att använda en högre lag, som en hjälp.

Okej, då tar vi en titt på detta. Låt oss säga att under mitt liv, kanske när jag befann mig i en relation, det spelar ingen roll om jag är man eller kvinna här, så bestämde jag mig för att abortera barnet som uppstod ur befruktningen jag just deltagit i. Det spelar ingen roll om det är en kvinna eller en man – du är fortfarande en del av befruktningen och om du har bestämt dig för att du vill abortera barnet. Det beslutet i sig har en moralisk konsekvens för din själ, det kommer att bli smärta och lidande som läggs på din själ och den kommer att vara ganska extrem, vare sig du känner av den nu eller inte så kommer du att bli mycket känslig för den i framtiden, i synnerhet efter att du har gått bort, såvida du inte använder lagen. De två lagar som används är lagen om kompensation, vilken i princip är den lag som slår fast att du behöver kompensera för alla kärlekslösa handlingar du någonsin har tagit i ditt liv. Det är en lag, sedan finns lagen om ånger som är en högre lag, och när du väl använder lagen om ånger så är det som att den lägre lagen, lagen om kompensation, inte existerar. Lagen om kompensation kommer att leda till smärta och lidande för din själ så länge som vi vägrar att kännas vid sanningen, att vi faktiskt valde fel väg där; vi förstörde ett liv som vi inte hade rätten att förstöra, och därför har det blivit en konsekvens för vår själ.

Lagen om kompensation kommer fylla den platsen genom en process som kan ta många hundra, om inte tusentals år för en person innan de till slut känns vid just den sanningen, och när de gör det, så kommer de gå framåt och de kommer faktiskt kunna leva som att den saken hör till det förflutna nu, men det tar lång tid innan just dessa konsekvenser nått sin fullbordan. Medan detta sker så är du begränsad i var du kan leva i andevärlden, eftersom den nivå av kärlek som finns i din själ styr var du lever, och om du har valt i din själ att skada någon annans fria vilja och till och med förstöra deras liv, så betyder det att nivån av kärlek i din själ inte är särskilt hög, och därför kommer du att vara ganska begränsad i var du överlever eller lever i andevärlden efter att du har gått bort, och du är också ganska begränsad i vad du uppnår på Jorden, faktiskt, eftersom din själ redan lever med följderna av den här lagen.

Den högre lagen slår fast, lagen om ånger slår fast att så länge jag är helt ångerfull och helt medveten om alla de följder som handlingen jag utförde lett till, och jag verkligen arbetar mig igenom orsaken till att jag utförde just de handlingarna, så kan Guds kärlek komma in i min själ om jag ber om det och ta bort den sak som var orsak till att jag utförde en sådan handling. Det här har den inverkan att det sedan innebär att själen inte längre har skadan, orsaken, inom sig, vilket är den skada som rör varför den utförde sin ursprungliga handling och därför upplever den inte längre konsekvensen av en sådan handling eftersom orsaken är borta.

Så det här är en högre lag, och det här är ett exempel på att förstå några själsbaserade lagar och hur väldigt stor inverkan de kommer ha på ditt framtida liv. Om du tror att det är okej att göra en abort så kommer du märka att du begränsas i din framtida utveckling tills du känns vid att det inte är sant, och det finns två sätt att kännas vid att det inte är sant: genom att lagen har sin inverkan på ett permanent vis och den medföljande smärtan och lidandet som kommer sig av att du förblir i ett visst tillstånd där du är en mördare i andevärlden, eller genom att gå igenom en process där du använder din egen vilja för att vilja ångra en sådan handling, genom att bli medveten om att en sådan handling inte var i harmoni med kärleken och vilja korrigera orsaken till att du utförde sådana handlingar. Det är att använda sig av den högre lagen. När du använder den högre lagen så är det som att den lägre lagen inte behöver ha någon inverkan.

Maria:      Och det här är väldigt intressant, för den bild du målar upp är att det här är riktigt bra nyheter. Det är riktigt bra nyheter; ju mer du är villig att möta insidan av dig själv, desto mer frihet blir följden, desto mindre smärta blir det, men jag ser ofta många människor …

Och jag kan också säga att vi har också förståelsen av förhållandet mellan smärtan i vårt liv och det faktum att den har en orsak, den diskriminerar inte, den är inte som någon sorts öde som bestämmer smärtan vi upplever. Smärtan i vårt liv har en orsak och vi behöver upptäcka orsaken.

Maria:      Och det ger i själva verket kraft, eftersom vi nu vet om ett sätt att minska smärtan i vårt liv, men det jag ofta ser att människor känner är att de negativa följderna på något vis är bevis för att Gud är straffande eller elak, eller att det inte är rättvist och jag har till exempel haft personer i min bokgrupp som blir allvarligt förolämpade när jag använder ordet ”påföljd” (eng. penalty, sv. övers. ung. straff, vite, negativt incitament, övers. anm.) i förhållande till Gud, eftersom de känner att det inte är hur Gud verkligen är, de känner Gud och Gud är kärleksfull så därför finns det ingen böter eller påföljd att betala.

Men intressant nog så är det fullständigt ologiskt när vi ser på de fysiska lagarna, verkligheten är att om du hoppar ifrån en byggnad som är tio våningar hög, så uppstår en påföljd. Det blir en konsekvens som är negativ för det beteende du valde, och det är återigen intressant att vi godtar detta när det gäller den fysiska lagen, men när det gäller de moraliska lagarna eller de andliga lagarna så godtar vi det inte.

Maria:      Javisst, och om vi faktiskt tittade på det på ett verkligt logiskt, rationellt vis, så känner jag att vi ser att Guds lagar upprätthåller ordning och främjar kärleken till oss själva och andra och omgivningen. Vi kan se det i den fysiska bemärkelsen.

Det jag ser att många gör med kärleken är att de liksom tänker att så länge någon älskar mig så spelar det ingen roll om de verkligen älskar mig eller inte. Guds lagar är inte på det viset, Guds lagar är likvärdiga i hur de fördelas. Så med andra ord förväntar sig Gud att vi är kärleksfulla mot alla människor på precis samma sätt, det innebär att om jag är kärleksfull mot mina barn, men inte mot min grannes barn, så är jag på något vis ur harmoni med Guds lagar, eftersom alla Guds lagar tillämpas lika, och det är det här jag känner händer för många människor, att de tror att Gud tillämpar lagarna annorlunda på dem än på andra.

Maria:      Och ändå, om de vore logiska och rationella så skulle de säga: ”Oj, vänta nu, om Gud har gjort ett undantag för mig, om alla Guds lagar faktiskt upprätthåller ordning och främjar kärlek, om Gud har gjort ett undantag för mig så skulle jag vilja ha en värld, ett universum som är mindre ordnat, mindre funktionellt och mindre kärleksfullt”, och jag känner att många av oss inte är logiska när det gäller hur vi använder Guds sanningar, eller Guds lagar …

Och vi är inte ens logiska kring våra förväntningar på Gud.

Maria:      Och vi vill också desperat hålla fast vi den här tanken att Gud på något vis är kärlekslös eller på något vis bär skulden istället för att vi kanske faktiskt behöver undersöka oss själva och bli korrigerade, och att det faktiskt är något kärleksfullt att korrigeras, eftersom det hjälper oss att bli lyckligare, ha mindre smärta och också främjar ordning och kärlek i hela universum.

Precis, så Gud kan inte älska dig mer än Gud älskar mig, och om Gud gav dig en speciell favorisering så skulle det betyda att Gud älskar dig mer än Gud älskar mig och Gud är inte sådan; Gud älskar alla lika mycket, och ofta växer vi upp med förväntningar på speciell favorisering och till och med i tron att speciell favorisering är kärlek, och det är det inte. Speciell favorisering skapar stora mängder disharmoni och smärta. När alla älskas lika mycket så finns det inget sådant som disharmonin och smärtan som människor skapar på planeten för att de favoriserar saker, och de i synnerhet – de flesta på planeten – vill att de själva ska favoriseras framför andra. De blir ganska upprörda när någon annan favoriseras framför dem och de känner smärtan i det, men när de favoriseras mer än andra så känner de att det är något bra. Det är inte så Guds lagar fungerar heller, det är inte så Guds sanningar är; alla Guds sanningar är lika i sin funktion, de är lika i hur de har sin inverkan, de har alla samma påföljder eller samma negativa konsekvens om vi bryter mot dem, och de har alla samma positiva fördelar om vi använder dem och detta leder till som du sade ett fullständigt harmoniskt universum, och de enda som tänker annorlunda är människor som för närvarande bor på Jorden, (skrattar) och som lever i helvetena i andevärlden, som känner att de borde komma undan med att bryta mot dessa lagar och känner att det skulle finnas lite speciell favorisering i just deras fall.

Och Guds sanningar är inte sådana, Guds sanningar tillämpas lika överallt och om vi förstod den här principen eller kvaliteten i den gudomliga sanningen, så skulle vi inte förvänta oss ens att någon ger oss speciell favorisering och i synnerhet skulle vi inte förvänta oss att Gud ger oss speciell favorisering. Vi skulle använda lagen varje gång, varenda gång, och vi skulle se att när jag bryter mot lagen så är det samma konsekvens som om du bryter mot lagen, och om vi båda bryter mot lagen på ett identiskt vis, vid en identisk tidpunkt i vårt liv, så får vi förmodligen identiska resultat. Och det är här som vi har stora mängder sjukdomar på planeten till exempel, så en specifik sjukdom har en specifik orsak och den specifika orsaken bryter mot kärlekens lag på ett specifikt vis. Varje enskild sjukdom, varje enskild bit smärta och lidande som inträffar på planeten – det är följden av att vi bryter mot en av Guds sanningar eller inte är medvetna om en av Guds sanningar och att konsekvent bryta mot den på ett visst vis ger upphov till en specifik, viss sjukdom, varje enskild gång.

Maria:      Och det är intressant, eller hur, eftersom många människor på planeten känner att när de blir väldigt sjuka, att: ”Varför straffar Gud mig?”, eller så ser de till exempel på homosexuella som en grupp, ”HIV, aids, åh det är Gud som straffar dem för deras livsstil”, vilket verkligen är en total felrepresentation av vad som egentligen pågår.

När det gäller hur sanningen fungerar.

Maria:      Hur sanningen fungerar, vilket i själva verket är att dessa människor inte straffas eller ens pekas ut på grundval av inte nödvändigtvis för det de anklagas för, att pekas ut, och det kan i själva verket vara ett enda problem och ibland är det en bristande känsla av värde inuti personen.

Det kan det vara, men när det gäller exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar så är det för det mesta följden av promiskuitet, vilket är att bryta mot en av Guds lagar, en av Guds moraliska lagar. Så självklart kommer det att få någon slags negativ konsekvens, så heterosexuella personer och homosexuella personer är lika benägna att vara promiskuösa och har därmed en tendens att dra på sig fysiska sjukdomar som är sexuellt överförbara till sin natur, eftersom om du bryter mot lagen så blir det en konsekvens. Det är inte som att Gud försöker straffa dig; Gud försöker informera dig och säger: ”Du bröt mot en kärlekslag här, det är därför du får den här konsekvensen som du i själva verket har skapat själv.” Så Gud har inte skapat konsekvensen, du har skapat den genom att bryta mot lagen. Om du väljer att leva i harmoni med lagen, så skulle du inte få den konsekvensen, det är ganska enkelt, men de flesta på Jorden vill bryta mot sanningen eller bryta mot lagen, de vill inte ens veta vad sanningen är, många gånger, de vill förbli okunniga om sanningen och sedan vill vi förvänta oss att det inte ska finnas någon smärta eller något lidande. (Ler och lyfter på axlarna) Självklart kan det här inte vara något vi ska förvänta oss och det är därför det är så viktigt att upptäcka Guds sanning eftersom vi får mindre smärta och lidande om vi upptäcker den.

Maria:      Det stämmer, och du vet hur jag nämnde de fysiska sjukdomarna, men det är vad du hänvisade till tidigare, att ofta lever den stora majoriteten av världens befolkning med en extrem, emotionell smärta hela tiden.

Som en följd av att de bryter mot lagarna.

Maria:      Ja, försöker hantera den, och återigen så fokuserar vi på det fysiska när vi i själva verket ges så mycket feedback i vårt vardagsliv när det gäller vår emotionella smärta som vi försöker ignorera eller undvika, eller hantera.

Och det gäller inte bara vårt personliga liv, det gäller också vår kollektiva existens som mänsklighet, eftersom vi med våld tar vissa nationers resurser och vi bryr oss inte om människorna i vissa länder, de specifika människorna i de länderna går igenom enorma mängder smärta och lidande, för vilket vår själ måste få en påföljd att betala någon gång i framtiden, för att vi har varit aktiva i att stödja våldtäkten av deras land och därför behöver vi förstå att när en kollektiv grupp personer upplever en viss typ av smärta och lidande så beror det inte på att de själva har varit de enda som brutit mot lagen. Det beror på att vi har varit aktiva i att bryta mot lagarna många gånger, det är det som har skapat smärtan och lidandet och eftersom vi inte älskar likvärdigt, så värderar vi inte deras smärta lika mycket som vi värderar vår egen.

Maria:      Ja, tack så mycket för att du klargör det, för det är ungefär dit jag försökte nå när vi pratade om de fysiska sjukdomarna, eftersom vi ser att den stora majoriteten i Afrika och olika nationer verkligen upplever mycket smärta och lidande fysiskt sett, men i själva verket beror det på att stora grupper människor i västvärlden bryter mot moraliska lagar, de samlar i själva verket på sig mängder av emotionell smärta som de inte nödvändigtvis … de kan må fysiskt bra eftersom de kan styra många variabler i sin omgivning, men i själva verket har de ont, de samlar på sig ganska mycket smärta, själsbaserad smärta, eftersom de bryter mot kärlekens lag och ignorerar Guds sanning på de här områdena. Så ibland är de konsekvenser vi ser och som vi säger är ett stort problem; ibland finns det till och med ännu större konsekvenser som samlas ihop av andra människor på andra platser.

Ja, ur ett själsligt perspektiv håller jag med. Och det är därför vi behöver vara känsligare för vad som verkligen pågår ur ett emotionellt perspektiv, vilket är en annan del av kvaliteten, en annan av Guds kvaliteter hos sanningen som vi behöver förstå. Det stora problemet vi står inför på Jorden är att vi dömer varandra ganska betydligt. Det är också att bryta mot en moralisk lag, vilket har sin följd, både för personen som döms, eftersom det inte är i harmoni med kärleken, men också för personen som dömer, och personen som dömer kommer att få en värre konsekvens i det långa loppet än personen som döms. Och om personen som döms gör sig fri från eventuell smärta som de har fått emotionellt, och de arbetar sig igenom att förlåta personen som dömde dem, så kommer personen som döms i slutänden inte ha någon smärta, medan personen som dömer kan sluta upp med åratals, eller till och med sekler av smärta som de går igenom, på grund av dömandets alllvarsgrad och de handlingar de har utfört som en följd av sitt dömande av andra.

Så bara för att vi undersöker vissa saker fysiskt på Jorden och sedan säger: ”Åh, eftersom min kropp ser okej ut och den personens kropp…” så snart vi gör den saken så ådrar vi oss i själva verket en påföljd för vår själ, vilket är intressant i sig självt – att ha en själsbaserad lag som vi bryter mot som kommer att få en negativ konsekvens för vår själ vilket kommer påverka oss tills vi inser att vi gör något felaktigt. Och om vi inte inser att vi gör något fel under de kommande tusen åren, så är det så lång tid det kommer att ta att leva med konskevensen för vår själ under de kommande tusen åren, och det är egentligen upp till oss att välja något annat än detta, och det är det jag gillar med den här kvaliteten hos Guds sanningar; å ena sidan låter de oss få alla de positiva fördelarna av att förstå att varje enskild sak som händer i våra liv har en orsak, en underliggande orsak, det är det vi behöver få en förståelse av och orsaken i princip, i sin mest basala, gemensamma nämnare, är att vi har agerat ur harmoni med kärleken, och som en följd när vi har agerat i harmoni med kärleken så får vi alla dessa härliga, positiva fördelar, och om vi har agerat utan att vara i harmoni med kärleken så får vi alla dessa hemska följder som är väldigt smärtsamma, och om vi använder oss av dem hela tiden så skapar det mängder av lidande, och därför kan vi genom det här systemet upptäcka när vi lever i eller utan att vara i harmoni med kärleken.

Och om vi verkligen önskade älska, så skulle vi se hur stor positiv inverkan det skulle ha, inte bara på vårt personliga liv utan också på vår omgivning. Det skulle betyda på ett personligt plan, när vi väl uppnått perfektion i kärlek, så skulle vi inte uppleva någon smärta eller något lidande, och i vår omgivning; det innebär att varje enskild person som interagerar med oss inte skulle få någon verklig smärta eller verkligt lidande som orsakas utifrån deras interaktion med oss, och jag känner att det ger oss mycket kraft att förändra och förstå hur vi ska förändra vårt liv.

Maria:     Och världen vi lever i.

Och världen vi lever i, så bara att förstå den här enda kvaliteten hos Guds sanning ger dig mängder av kraft att förändra inte bara ditt eget liv, utan också varje annan persons liv som du berör.