FAQ – Kvalitet 10: Vad menar du när du säger att Guds sanning inte tillåter lögnen, oavsett vad det kostar?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)
Klicka här för att öppna en svensk PDF-version av texten.

Svar:

Ja, vi har bara gått igenom tio kvaliteter av de fjorton än så länge, men om vi ser så här långt att Guds sanning är extremt viktig på så många områden av vårt liv och att den är så viktig för vår lycka, så skulle vi inte vilja undertrycka den på något vis, om vi förstod dess betydelse. Så en av kvaliteterna hos Guds sanning är att den inte tillåter lögnen utan någon korrigering.

Så om vi tänker på Guds lagar, så är alla Guds lagar sanningar och alla Guds sanningar är lagar. Därigenom har varje enskild lag ett visst sätt att fungera på; den har ett sätt att fungera på i vad som händer när du lever i harmoni med den och vad som händer när du inte lever i harmoni med den. Närhelst funktionen i lagen är aktiv, när funktionen i sanningen är aktiv, så låter den här kvaliteten oss se att det alltid finns en negativ konsekvens, inte bara för individen utan ofta också globalt för en person som upprätthåller felet och det finns alltid positiva konsekvenser om personen vet sanningen, med andra ord upprätthåller lagen.

Den negativa konsekvensen uppstår när de bryter mot lagen; den positiva konsekvensen uppstår när de upprätthåller lagen eller lever i enlighet med eller i harmoni med lagen. Eftersom det här är en kvalitet hos Guds sanning – Guds sanning tillåter aldrig att den felbaserade positionen existerar utan att konfronteras. Det betyder inte att konfrontationen är påtvingad, så den tar inte till våldshandlingar mot konfrontationen, vilket vi lärde oss i ett tidigare exempel med en av kvaliteterna hos Guds sanningar, men den kommer aldrig tillåta att konfrontationen inte inträffar, eller kompromissa för att undvika konfrontationen. Lagen existerar alltid och den får igenom sina resultat.

På det här viset tillåter den inte någon lögn, den tillåter inte lögnen att fortsätta utan att den vänder sig till lögnen, utan att den konfronterar lögnen på något vis; även själva existensen av sanningen konfronterar lögnen på något vis, eftersom det är en lag och därför när en lögn uttalas om just den lagen, så finns det en negativ konsekvens av att vi uttalar en lögn om lagen.

Så det här är en vacker kvalitet hos Guds sanningar, att den inte fortsätter att tillåta lögner att finnas – den exponerar alltid sanningen och förstör lögnerna genom att erodera bort lögnen. Det här är något vi behöver förstå ordentligt på planeten, eftersom majoriteten av människorna tror att fel, inklusive religiösa, politiska eller emotionella fel, kan upprätthållas permanent inuti själen och det är omöjligt, eftersom Guds sanning alltid har den här kvaliteten att den konfronterar felet om och om igen, om och om och om igen. Felet kan inte kvarstå för alltid; det måste förstöras någon gång, det är så Guds sanning fungerar.

Den förstör inte felet genom att tvinga på det sanningen, den förstör felet genom att helt enkelt exponera det, genom att exponera felet varenda gång. Även om hela samhällen, även om hela världen vill bevara felet, så kommer Guds lag, Guds sanning, att förr eller senare att påverka felet genom att exponera det, förr eller senare. Det kan ta ett år, tusen år, tiotusen år, till och med en miljon år – det beror möjligen på vårt motstånd, det beror på hur öppna vi är inför att ta emot det hur lång tid det tar – men så småningom kommer felet att exponeras. Så Guds sanning tillåter aldrig lögnen och om vi förstod det ur såväl ett universellt perspektiv som ett personligt perspektiv så skulle det förändra vårt liv.

Maria:      Okej. Så en person i harmoni med Guds sanning skulle inte ljuga av någon orsak?

Aldrig. Aldrig ljuga av någon orsak. De skulle förstå att varje gång en lögn uttalas, så finns det alltid en emotionell orsak till att någon sade den lögnen.

Maria:      Jag förstår. Så en känsla som vi undviker att uppleva inom oss är drivkraften bakom lögnen.

Ja. Det är en rädslobaserad känsla som behöver komma ut ur oss – det är det enda som kommer motivera oss att ljuga. Och om vi förstod det, så skulle vi aldrig välja att ljuga, vi kanske av misstag uttalar en lögn – med andra ord säger något som vi senare inser var osant – men vi skulle också vilja korrigera det om vi kan.

Maria:      Javisst, okej och vi skulle aldrig önska undanhålla sanningen från andra heller. Så det skiljer sig från en direkt lögn. Och jag skulle aldrig undanhålla något som jag vet påverkar ditt liv.

Ja. Gud undanhåller aldrig sanningen om vår upplevelse från oss. Varenda lag har en funktion vare sig vi vill fortsätta att ignorera den eller ej. Så om vi tar gravitationslagen, en fysisk lag som bestämmer vår fysiska existens, den bestämmer sanningen i varje möjligt ögonblick av vår existens här på jorden. Den ljuger aldrig för oss, utan den exponerar alltid en lögn, med andra ord om vi tror att vi kan flyga iväg från en byggnad, så kommer vi inte tro det särskilt länge. (Skrattar) Vi slår i marken, vi dör i allmänhet och vi inser: ”Nej, det var inte möjligt”. Så den falska tron kan inte hållas kvar särskilt länge fysiskt sett.

Olyckligtvis, när det kommer till det emotionella och andliga, så kan vi upprätthålla en falsk tro under mycket lång tid, inte utan att skada oss själva, för varje sanning eller lag har en konsekvens om den inte efterlevs, och det här är det vackra med sanningen – förr eller senare kommer den smärtsamma upplevelsen baserad på lidande att exponera felet för oss i det vi tror. Felet i det vi tror är sant, men som inte är det.

Maria:      Okej. En person som lever i Guds sanning fattar inte något beslut som påverkar en annan persons fria vilja.

Ja, så vi har redan talat om den fria viljan till viss del, men om jag fattade ett beslut som tvingade på dig mitt beslut utan att din fria vilja får vara med, så skulle jag i princip inte hedra sanningen om din vilja medan detta pågår. Guds sanning hedrar alltid sanningen, den hedrar inte lögnen. Om jag försöker tvinga din vilja till något, så skulle jag säga till dig – genom det jag gör – att du måste göra det jag vill, att av någon anledning så är inte din vilja din egen och du kan inte välja att göra det du vill göra, du måste göra det jag har bestämt att du behöver göra.

Gud har aldrig gjort det valet åt dig, så om jag gör det valet åt dig, så ljuger jag i princip för dig. Om jag upprätthöll sanningen så skulle jag aldrig göra det. Jag skulle alltid säga till dig: ”Du vet, du får fatta ditt eget beslut här”, även om det inte alls är i harmoni med Guds sanning. ”Du får fatta det beslutet”, och jag skulle stå bakom din möjlighet att fatta det beslutet även om jag kanske inte står bakom ditt val. Så med andra ord kanske jag inte håller med om eller stödjer ditt val genom mina handlingar eller ens genom mina ord, men emotionellt så stödjer jag din möjlighet att göra det valet.

Maria:      Javisst, så i den här sanningen – att Guds sanning inte tilllåter lögnen, oavsett till vilket pris – så kan vi se att ett liv som levs i harmoni med detta skulle innebära att vi hedrar sanningsenlighet och vi tillåter aldrig lögner, inte bara i våra ord, utan i våra känslor och handlingar också.

Exakt, så vi skulle aldrig vilja ljuga för oss själva om våra egna känslor, vi skulle aldrig vilja ljuga för någon annan om våra egna känslor, vi skulle aldrig vilja ljuga för någon annan om vad vi känner från dem. Vi skulle aldrig vilja ljuga för någon annan om när de vill att vi ska känna saker som vi inte känner. Så det finns en lång rad saker som vi inte längre skulle kunna göra om vi förstod att Guds sanning inte tillåter lögnen.

Maria:      Inte tillåter lögnen. Den sista punkten som vi hade för den här sanningen är att, om vi projicerar kärlekslösa känslor mot någon som levererar sanningen, så kommer vi få ytterligare emotionella skador.

Ja. Med andra ord, närhelst vi projicerar kärlekslösa känslor – och vi kan definiera dem; alla känslor som är våldsamma till sin natur, ilskebaserade känslor, frustration, rädsla och alla de känslorna är kärlekslösa känslor – närhelst vi projicerar kärlekslösa känslor mot någon som levererar sanningen, så säger vi i princip åt dem att vi vill att de ska ljuga.

Maria:     Javisst. Vi använder vår vilja för att säga: “Ljug för mig”.

Javisst, du säger i princip: “Ljug för mig. Ljug för mig, jag vill inte höra sanningen, ljug för mig”. Och närhelst de inte ljuger för dig, så är du villig att straffa dem för att de inte ljuger för dig, det är i allmänhet det som händer.

Maria:      Det är ganska annorlunda mot att bara passivt säga: “Jag vill inte se sanningen”, det är att säga att när sanningen når in i min sfär …

Japp, vilket jag kommer attrahera varenda gång eftersom Guds universella lagar alla är sanningsenliga.

Maria:      Japp, då trycker jag tillbaka och säger våldsamt: “Gör inte det där”. Så jag kan se hur det kan uppstå ytterligare emotionella skador. Det är inte bara mitt passiva tillstånd; jag skadar aktivt en annan person och mig själv med den här önskan om att avvisa sanningen.

Det stämmer, inte bara det, jag inser inte i det läget att genom att ha den här känslan som jag har mot den andra personen – “Ljug för mig” – så skapar jag faktiskt en värld som kommer ljuga för mig, som har en önskan om att ljuga för mig.

Det här är det huvudsakliga skälet till varför vi ser majoriteten av världen vilja ljuga för varandra; politiker vill ljuga för befolkningen; religiösa människor vill ljuga om vad de vet och vad de inte vet; vi ser det vad gäller det ekonomiska systemet; regeringar talar inte om sanningen för folk – eftersom varenda en av oss vill höra lögnen. Vi vill höra att de hundratusen vi har på bankkontot verkligen är värda hundratusen, (skrattar) vi vill inte höra att de inte är värda någonting. Vi vill höra vissa saker och därför vill vi ha lögnen.

Det här är vårt problem, närhelst vi vill ha lögnen, så säger vi i princip och hedrar inte det faktum att hela universum arbetar kring att ge oss sanningen och ändå vill vi ha en lögn. Vi vill höra lögnen istället och sedan när vi får lögnen, hur kan vi bli upprörda över att vi fick den? Vi ville ha den från första början; vi visade det genom vårt motstånd mot sanningen, genom vår önskan att straffa en person som säger oss sanningen, så visar vi att vi ville ha lögnen från första början.

Så jag ska ge dig ett exempel. Lance Armstrong var en cyklist, och jag tror han vann Tour de France sju eller åtta gånger eller något i den stilen. Under hela den tiden frågade människor om han använde droger, han sade: ”Nej”. Alla ville höra lögnen; alla ville höra att han inte använde droger.

När han kom ut och sade sanningen om att han använt droger hela tiden, så blev alla upprörda på honom. Hur vågar de? De ville alla höra lögnen redan från början. Han kunde ha sagt sanningen redan från början, men föreställ dig upproret då. Han skulle ha förhindrats från att ens vara med i de kommande sju cykelloppen om han vann ett Tour de France och sedan erkände att han använt droger under tiden.

Du förstår, vi vill höra lögnen; vi vill tro att allting är lugnt – när det inte är det – och sedan när någon talar om sanningen för oss, vad gör vi då allihop? Vi straffar dem och självklart kommer de inte vilja säga sanningen till oss när de straffas för att de säger sanningen. Det här agerandet börjar redan vid en väldigt, väldigt ung ålder.

De flesta barn straffas för att de säger sanningen under något tillfälle i sitt liv, ibland straffas de våldsamt för att de säger sanningen. Det vi säger till våra barn under de omständigheterna är att vi vill att de ska ljuga; vi vill att de aldrig ska exponera sanningen för oss, det är vad vi vill. Och vårt eget hyckleri när vi blir arga på någon som säger sanningen är bara förundransvärt. Det är precis lika mycket hyckleri som att inte bli arg på en person som ljuger för oss. De är bådadera lika hycklande handlingar.

Det vi behöver göra istället är att förstå att alla har känslomässiga skäl att ljuga, och tills de frigör sig från de känslomässiga skälen så kommer de fortsätta att ljuga. Väldigt ofta är deras känslomässiga skäl att ljuga att de är rädda för att säga sanningen, eftersom de kommer att straffas för det. Och vi behöver titta inom oss för att se varför vi vill straffa människor som säger oss sanningen. Vi behöver undersöka skälet som finns inom oss, varför vi vill straffa folk som säger sanningen till oss, och det motiveras ofta av det faktum att vi tycker om att höra lögnen, eftersom vi av någon anledning vill tro på den.

Maria:      Javisst, jag tänkte just på det i förhållande till media i allmänhet, jag menar de här programmen om nutida händelser, det finns kanske tre eller fyra av dem som sänds i Australien vid sex-sjutiden på kvällen under veckorna, och många av har den här väldigt sensationsfokuserade sortens…

Eller direkta lögner…

Maria:      Eller direkta lögner, och de är uppenbarligen rädda att om de säger sanningen till folk så byter de kanal…

Eller så slutar de intressera sig. Det blir inte lika sensationellt som lögnen de fick (ler) så då kanske personen inte är intresserad längre. De flesta av dem skulle kanske inte se på TV mer och då skulle de inte få några annonsörer och då är de rädda för alla de här sakerna.

Maria:      Javisst, men folk vill uppenbarligen ha lögnen, eftersom de väljer att titta, det är populär sändningstid och de här personerna har utrymmet eftersom många ser på TV just då. Andra av oss tittar helt enkelt inte alls, eftersom vi inte gillar lögnerna (skrattar), men uppenbarligen vill en stor majoritet av befolkningen ha de här lögnerna.

Ja, och det här är det stora problemet med planeten för stunden: det finns en stor majoritet av världens befolkning som vill ta emot lögnen, eftersom de gillar att ljuga för sig själva. Varför gillar vi att ljuga för oss själva? Eftersom vi inte vill uppleva de smärtsamma känslorna när sanningen väl exponerar lögnen.

Maria:      Och i den föregående frågan idag har vi talat om rädsla och hur sanningen exponerar rädslan, och när vi möter lögner så får vi fortsätta tro att rädslan är sanningen, snarare än att verkligen konfrontera våra rädslor, eller hur?

Precis, vi slipper uppleva våra rädslor, slipper uppleva vår emotionella smärta och det är därför vi vill ha lögnen. Vi tror att när vi har lögnen så kommer vi att undvika, i själva verket gör vi inte det – i det långa loppet – undvika något; saken är att det vi gör är att vi skapar mer smärta.

Så när sanningen verkligen avslöjas – som i Lance Armstrongs fall, sju Tour de France-lopp, alla med droger – så blev alla förfärligt upprörda, men i själva verket förhindrade alla honom från att säga sanningen från början, genom att bli förfärligt upprörda över att höra sanningen. Varför skulle du bli förfärligt upprörd över att höra att någon har dopat sig för att cykla i en cykeltävling? Du dopar dig själv halva dagarna mot din smärta för att försöka undvika saker i ditt privatliv. Hur kan du förvänta dig att en person som befinner sig i det offentliga rummet inte ska dopa sig, när du gör det varje dag bara för att undvika din egen personliga smärta?

Maria:                    Men är det inte ett problem med att han framställer sig själv som en drogfri person, och sedan …

Ingen skillnad mot en person på Jorden som dopar sig själv varje dag med smärtstillande, och framställer sig som en drogfri person. I själva verket är de inte drogfria personer, och för att vara rakt på sak tvivlar jag på att det finns särskilt många på planeten i västvärlden som är drogfria personer. Det är absurt att tro att något sådant är möjligt med tanke på våra omständigheter för närvarande och vårt nuvarande system av föreställningar.

De flesta av oss vill undvika smärta; de flesta av oss vill använda läkemedel för att bli av med smärtan. Så självklart kommer det finnas människor inom sporten som gör det. Det kommer finnas människor i politiken som gör det; det kommer till och med att finnas religiösa människor som gör det, det kommer att finnas alla möjliga människor som gör det. Varför förväntar vi oss något annat? Såvida vi inte ändrar vår längtan efter sanning så kommer det inte att bli annorlunda. De kommer att dölja allting, inte säga sanningen till oss om det och så småningom kommer vi få reda på det och då blir vi alla så upprörda – vilka hycklare. Varför är vi upprörda? Vi ville inte ha sanningen från första början. (Skrattar)

Maria:      Jag känner ofta detta när det gäller att vi är öppna om vår identitet. Vi attraherar vissa personer som säger  att du inte borde prata om det, eftersom fler skulle lyssna på dig då, men det är i själva verket att uppmuntra oss att ljuga om oss själva. Det känns som att när vi är ärliga om vi vilka vi är, så avslöjar det massor av rädsla i människor, eller hur? De säger: ”Åh, kan vi lita på detta? Jag har haft smärtsamma upplevelser där jag har litat på människor som inte var ärliga, eller jag har hört saker i världen där folk säger att de är Jesus och de har inte varit pålitliga personer”. Så det avslöjar mycket rädsla och jag tror att personer har möjligheten att verkligen arbeta sig igenom de rädslorna och bestämma sig ur ett kärleksbaserat perspektiv om vi är pålitliga eller ej, men de flesta vill inte ens engagera sig i den saken.

Nej, eftersom de känner att det är för smärtsamt att uppleva känslan av rädslan de bär på. Så det de gör är att de förnekar sin rädsla och de vill ljuga istället. (Ler) Så de vill ha lögnen, de vill att jag säger: ”Åh nej, jag är inte Jesus, jag är bara Alan John Miller”, och ge dem den lögnen och på så vis kan de säga: ”Å, vad underbart, han är Alan John Miller, jag kan lyssna på honom nu”. (Skrattar)

Maria:      Och vi ser även med massmedias framställningar av oss, i stort har massmedia valt att utgå från ett väldigt osant perspektiv vad gäller oss, att berätta lögner om oss, och många har godtagit det utan att ifrågasätta och de har angripit oss. Men när människor i massmedia är mer uppriktiga om oss, att vi inte verkar vara maktsökande eller kontrollerande personer, eller någon av de sakerna, så har vi kunnat observera att de kanalerna i massmedia har börjat angripas av sina tittare.

Korrekt, vilket betyder att deras tittare egentligen inte vill höra sanningen från första början.

Maria:     De vill inte uppleva någon rädsla, eller några negativa känslor som…

De vill inte ens veta att det kan finnas en trevlig kille som hävdar att han är Jesus, som faktiskt är trevlig, på planeten. De vill inte ens veta det, eftersom de tror att ingen som hävdar att han är Jesus kan vara trevlig. Och det är inte sant, det är bara deras antagande, men de vill inte höra sanningen om våra liv ens, eftersom de redan tror på en hel hög med saker som de redan tror på, och de vill inte att allt det konfronteras. Det kommer att vara smärtsamt när deras föreställningar konfronteras.

I själva verket är det så att när de väl börjar inse att de har trott på en rad saker om oss som inte stämde, och när de väl börjar se skälen till att de trodde alla de här oriktiga sakerna, så kommer de att ha en hel del smärta att uppleva emotionellt och de får känna sig igenom det. Men olyckligtvis så är det det som är följden av att en person vill tro på lögnen och som skjuter den som är budbärare av sanningen.

Maria:      Javisst, så till och med att vilja tro på lögner om oss har sina konsekvenser då, men då…

Det är samma sak att vilja tro på lögner om vem som helst – det har sina konsekvenser.

Maria:      Så att vilja angripa journalister eller kanaler inom massmedia som önskar vara sanningsenliga inte bara om oss, utan om andra saker, det har negativa konsekvenser för själen även för detta.

Självklart, bland annat att vi kommer få höra lögner i framtiden och det kommer att göra ont någon gång.

Maria:     Javisst, när lögnerna avslöjas och så småningom…

När lögnerna avslöjas.

Maria:     Det kommer att kännas jobbigt. Javisst.

Så vi har sådant som brittisk massmedia som går igenom det där stora avslöjandet av alla saker som de gjorde – de avlyssnade telefoner och alla de andra saker de ljög om och så vidare – och alla är upprörda över det, men i själva verket gillade majoriteten av dem det de hörde den gången. De köpte tidningen, de ville höra om det, de ville höra lögnen och de behöver undersöka inom sig vilka skäl de har till att vilja höra lögnen.

Det är vanligen inga trevliga orsaker till att de vill höra lögnen; mycket av det handlar om att trycka undan våra egna känslor om oss själva och vilja tro att vi är överlägsna andra människor vi hör talas om. Det är därför vi tycker om lögnerna som når oss många gånger. Det finns andra skäl också där vi vill trycka undan lögner om oss själva, som när vi ljuger om oss själva för att trycka undan sanningen om oss själva och vill göra det för att undvika viss emotionell smärta. Så i slutänden får vi den värld vi vill ha och världen vi för närvarande vill ha kollektivt sett är en värld som ljuger för oss.

Maria:     Och belönar lögnen.

Och belönar lögnen. Självklart har allt detta en förfärligt skadlig effekt på oss, och det skadar vår relation med Gud väldigt mycket. Guds sanning ljuger inte; den exponerar lögner, så självklart befinner vi oss i rakt motsatt riktning mot Guds sanning när vi ljuger, varje gång – i en direkt motsättning. Det är som att du lika gärna kan gå fram till Gud och boxa honom på näsan och säga: ”Jag motsätter mig dig”. (Skrattar)

Maria:     “Nu är vi motståndare”.

Eftersom vi är motståndare: närhelst du ljuger, så väljer du att vara Guds motståndare och någon gång kommer du att exponeras som Guds motståndare, till och med för dig själv. Närhelst du säger sanningen så är du i harmoni med Guds lagar, du väljer att vara vän med Gud.

Maria:     Ja, toppen. Tack så mycket!