Ljudfiler

Här finner du länkar till alla de ljudfiler som finns på Divine Truth-hemsidan, sorterade efter olika kriterier. Avsikten finns att spela in materialet på svenska som ljudfiler för personer som behöver eller vill lyssna på materialet istället för att läsa det.