Om översättarna

Hej!

Numera har jag börjat flytta över allt material från hela den här hemsidan till min nya samlingshemsida: Nionde sfären.

Där kommer allt material från både Divine Truth på svenska och min andra hemsida Erkkonen.one/Anneli skriver att samlas, och båda dessa hemsidor försvinner i januari 2023. På så vis får jag ett mer samlat och mycket enklare fokus och kan ägna mig åt bokutgivningen i huvudsak, utöver kurserna och alla de samtal och utbyten jag har med både fysiska människor och andemänniskor om allas vår utveckling i kärlek.

Varmt välkommen till min nya hemsida, och hoppas att du gillar den!