Reviderade översättningar

(Obs: för direktläsning på skärmen, så kan du besöka min andra hemsida: erkkonen.one, och välja underrubriken Divine Truth-materialet på svenska, så hittar du alla dokument som lagts upp här publicerade som egna webbsidor där.)

Här kommer du hitta alla dokument som nygranskats sedan översättning, och de publiceras med följande upplägg:

Dokumenten läggs upp utifrån originaldokumentens/-inspelningarnas händelsedatum.

Namn på och länk till dokument på engelska
Namn på och länk till dokument på svenska

Länk till tvåspråkig fil

Videolänk engelska (ej YouTube, egen publicering) Ljudfil engelska
Videolänk svensk undertext Videolänk engelska (ej YouTube, egen publicering) Ljudfil med röst som läser upp texten på engelska
Videolänk svensk undertext Ljudfil med röst som läser upp texten på svenska

Länk till bok på engelska
Länk till bok på svenska


Brev från Jesus, den 8 maj 2005 – Att ta emot Guds kärlek

Dokument på engelska: 20050508-1600-1600-jesus-dt-wrt-hrwgod–Receiving Divine Love–en-eletter
Dokument på svenska: 20050508-1600-1600-jesus-dt-wrt-hrwgod–Receiving Divine Love–en-eletter-converted_swe-SE

Länk till tvåspråkig fil: 20050508-1600-1600-jesus-dt-wrt-hrwgod–Receiving Divine Love–en-eletter-converted.docx_swe-SE

Videolänk engelska (ej YouTube, egen publicering) Ljudfil med röst som läser upp texten på engelska
Videolänk svensk undertext Ljudfil med röst som läser upp texten på svenska

Länk till bok på engelska
Länk till bok på svenska