Reviderade översättningar

(Obs: för direktläsning på skärmen, så kan du besöka min andra hemsida: erkkonen.one, och välja underrubriken Divine Truth-materialet på svenska, så hittar du alla dokument som lagts upp här publicerade som egna webbsidor där.)

Här hittar du alla dokument som nygranskats sedan översättning, Du finner också respektive videor på engelska publicerade här på hemsidan, för dig som inte vill använda YouTube.

Dokumenten läggs upp i tidsföljd från då de spelades in/skrevs.


Bönen om Guds kärlek

Engelsk och svensk version


Brev från Jesus, den 8 maj 2005 – Att ta emot Guds kärlek

Dokument på engelska: 20050508-1600-1600-jesus-dt-wrt-hrwgod–Receiving Divine Love–en-eletter
Dokument på svenska: 20050508-1600-1600-jesus-dt-wrt-hrwgod–Receiving Divine Love–en-eletter-converted_swe-SE

Länk till tvåspråkig fil: 20050508-1600-1600-jesus-dt-wrt-hrwgod–Receiving Divine Love–en-eletter-converted.docx_swe-SE

Länk till e-bok på svenska där texten ingår: Samtal om Salomos budskap 20 april 1916


Samtal den 10 april 2013 om Salomos budskap den 20 april 1916 i Padgett Messages – Om vikten av att ta emot Guds kärlek

Dokument på engelska: 20130410-1400-1400-Solomon Padgett
Dokument på svenska: 20130410-1400-1400-Solomon Padgett_swe-SE

Länk till tvåspråkig fil: 20130410-1400-1400-Solomon Padgett.docx_swe-SE

Video på engelska: 20130410 – Padgett Messages 19160420A – Part 1
Video på engelska: 20130410 – Padgett Messages 19160420B – Part 2
Ljudfil på engelska: 20130410 – Padgett Messages 19160420 – Audio

Länk till e-bok på svenska där texten ingår: Samtal om Salomos budskap 20 april 1916