Seminarier & kanaliseringar

(Obs – för överblickens skull kommer dokumenten vara publicerade på hemsidan medan revideringen pågår, och de färdigreviderade dokumenten har en markör * framför rubriken.) Omarkerade dokument innehåller därför ibland fortfarande en del stavfel m.m.)

Här finner du länkar till alla avskrifter av seminarier, öppna brev, kanaliseringar/mediumsessioner och mycket annat som översatts till svenska och lagts upp på den här hemsidan.
(Obs: Deras sessioner med vanliga frågor och svar samt olika intervjuer hittar du under fliken Frågor och svar här ovanför).
Datumet efter varje rubrik anger när händelsen ägde rum.

Varje sida innehåller:

  • hela den svenska översättningen,
  • videoklippen där hela seminarierna/sessionerna kan ses härifrån hemsidan,
  • de engelska originaldokumenten och
  • en svensk PDF-version som kan användas för utskrift om man vill.

Rulla ned på den här sidan och klicka på den rubrik du vill öppna.

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation i Australien har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska på blog.godsway.net, så har därmed heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat verifieras för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Öppna brev:

Introduktionsbrev – Jesus liv – 2006-02-11

Jesus livshistoria och dagbok – Minnen från min tidiga barndom under det första seklet – 2006-02-11

Jesus livshistoria och dagbok – Relationer med föräldrar, familj och vänner – 2006-02-13

Seminarier:

Sanningen om Gud, 2012-08-04

Sanningen om människans själ, 2012-08-04

Sanningen om ånger och förlåtelse, 2012-08-05

Sanningen om andeinfluenser, 2012-08-14

Sanningen om reinkarnation och andar, 2012-08-05

Människans själ – Känslor & vårt moderstabu, 2010-06-26

Människans själ – Vad är din skatt?, 2012-12-16

Vad händer när vi sover? Del 1 –  2011-11-06

Vad händer när vi sover? Del 2 – 2011-11-06

Vad händer när vi dör? Introduktion, del 1 – 2010-08-15

Vad händer när vi dör? Introduktion, del 2 – 2010-08-22

Att uppfostra barn – Del 1 och 2, 2009-03-07

Bildbakgrund: Prairie Kittin