Människans själ – Vad är din skatt 2012-12-16

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

En session, framförd av Jesus

Det här dokumentet är en avskrift av ett seminarium om ämnet:
Hur du avgör vilka dina skatter är och vikten av att göra det.

Seminariet framfördes den 16:e december 2012 i Murgon, Queensland, Australien

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF): Klicka här (kommande)

Nedan: På engelska kan du här se det ursprungliga seminariet, framfört i Murgon, Queensland, Australien.

Klicka på ”Play”-symbolen i rutan för att starta videon.
Vill du ha en större bild, klicka på fyrkanten/de fyra hörnen i kvadrat längst till höger som syns när videon har startats.

 Del 1:

Del 2:

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, så ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

1.Introduktion

[00:00:30:00]
Jesus1:
Det jag skulle vilja tala med er om den här morgonen är en del av föreläsningsserien om Människans själ som vi har hållit i. Det finns ungefär sjuttio eller åttio nu, och den här heter “Vad är din skatt?”.

1 Även känd som Alan John Miller, eller AJ.

1.1.Introduktion till Bibelns evangelier

[00:01:01.00]
Jesus:
Många av er känner inte till så mycket om Bibeln, och jag skulle vilja ge er lite bakgrundsfakta. Det finns fyra berättelser i Bibeln, eller fyra så kallade “böcker” i Bibeln, som tar upp händelser från mitt liv, och de nämner Maria väldigt kort – det är bara vid tre tillfällen som Maria omnämns specifikt, tror jag. Dessa fyra berättelser kallas evangelierna; en term ni kanske har hört förut, och orsaken till att de kallat det för evangelium är att de syftar på “Evangeliet om fredens goda nyheter“, en benämning som jag ibland använde under det första seklet.

[00:01:48.00]
Dessa fyra berättelser kommer från Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Matteus och Markus var båda två personer som levde efter att jag lämnat Jorden: jag hade kontakt med Matteus under det första seklet innan jag dog, så han hade vissa förstahandserfarenheter av mig; Markus var en ung man när jag dog – han var sexton eller sjutton år vad jag kan minnas – när jag gick över. Hans namn var Johannes Markus eller Markus, och jag kände honom uppenbarligen väl, så det var också en förstahandsbaserad berättelse.

Sedan är det Lukas berättelse: Lukas är min svärson; han gifte sig med min dotter Sara under det första århundradet; han och Sara och Maria levde i Frankrike under en tid, och detta gjorde att Lukas kunde fråga Maria många saker om det liv vi hade haft, under de tre och ett halvt år som jag lade fram mina läror. Maria fanns hos mig under ungefär 18 månader av den tiden, så Lukas kunde ställa många frågor till henne om vårt liv tillsammans och vad jag faktiskt sade, och så vidare.

[00:03:12.01]
Av den anledningen innehåller Lukas berättelse i Bibeln många saker som inte finns i de andra böckerna. Matteus och Markus berättelser innehåller många likartade delar. Lukas och Johannes – jag vet att Bibelns Johannesevangelium sägs vara skrivet av Johannes, men i verkligheten är det en blandning av saker som hänt där mycket av materialet egentligen kom från Maria också, genom hennes kanalisering och också genom hennes minnen, och de återgavs för både Lukas och Johannes – Johannes evangelium var en gemensam insats.

Jag tar upp allt detta eftersom Lukasevangeliet innehåller mycket intressant om ämnet “Vad är din skatt?” och jag skulle vilja citera några av dem medan jag framför det här seminariet denna morgon.

2.Hur man finner vad man värdesätter

[00:04:10.15]
Jesus:
Innan jag gör det, skulle jag vilja rekommendera er att fråga er själva tre saker, och kanske är det klokt att skriva ner några av de här sakerna, eftersom det kommer bilda en grund för era försök att lära känna vad era skatter är. Det är bara när du vet vad dina skatter är och vet hur du ska avgöra vad du värdesätter som du kan börja arbeta på den andra delen av det jag vill ta upp idag, och det är frågan om längtan, hur du låter det du önskar dig växa.

2.1.Steg 1: Vad tror du att du värdesätter?

[00:04:49.00]
Jesus:
Jag vill ställa er några frågor. Den första frågan är mycket viktig, och det är, vad tror du att du värdesätter? Mitt förslag är att du låter dig själva tänka fritt kring den frågan utan att göra några bedömningar. Med andra ord, sitt ner, ta en stund och tänk: “Vad är det jag tycker är viktigt; de saker jag tror att jag tycker är viktiga; de saker jag känner att jag behandlar som viktiga, vilka är de sakerna?”.

2.1.1.Exempel på skatter från åhörarna

Jesus:
Vill någon av er räkna upp några av dem?
[00:06:03.12]

Kvinnlig deltagare:
Det första som slog mig var att lära nytt och att växa.
[00:06:08.17]

Jesus:
Okej, så det första för dig är att lära dig och att växa.
[00:06:14.00]

Kvinnlig deltagare:
Det andra var att göra skillnad för mänskligheten, att göra skillnad i världen.
[00:06:20.00]

Jesus:
Att göra skillnad i världen. Jag antar att du menar att det ska vara en skillnad till det bättre.
[00:06:28.00]

Kvinnlig deltagare:
Åh ja, tack.
[00:06:28.20]

Jesus:
Okej.
[00:06:29.10]

Kvinnlig deltagare:
Jag har haft tillräckligt av negativa inflytanden.
[00:06:31.13]

Jesus:
Så vi säger att göra positiv skillnad i världen.
[00:06:37.26]

Kvinnlig deltagare:
Det första som kom för mig var min frihet.
[00:06:42.00]

Jesus:
På vilket sätt?
[00:06:44.00]

Kvinnlig deltagare:
Jag värdesätter min frihet.
[00:06:44.00]

Jesus:
Du värdesätter din frihet, okej. Det skulle också innebära din frihet att göra olika val, stämmer det?
[00:06:50.10]

Kvinnlig deltagare:
All slags frihet, ja.
[00:06:51.20]

Jesus:
Att välja att leva.
[00:06:55.24]

Kvinnlig deltagare:
För som barn har de flesta av oss inte någon frihet.
[00:06:58.25]

Jesus:
Det håller jag med om.
[00:06:59.25]

Kvinnlig deltagare:
Och jag har insett nu att jag gjort uppror mot det hela mitt liv ända sedan dess.
[00:07:03.00]

Jesus:
Många av oss är fortfarande upproriska över det faktum att vi aldrig fick någon frihet. Ja, jag håller med om det. Något annat som genast dök upp i tankarna när ni tänkte på frågan, “Vilka är de saker du värdesätter?”.
[00:07:23.00]

Kvinnlig deltagare:
Min var lite av en chock för mig, mer som ett beroende. Jag tycker om att göra människor omkring mig lyckliga.
[00:07:31.04]

Jesus:
Att göra människor lyckliga, ska vi kalla det det. Det är ingen fara med att göra människor lyckliga, så länge det inte är ett beroende, eller hur? Det är en bra sak att värdesätta.
[00:07:48.00]

Kvinnlig deltagare:
För mig är det mycket viktigt för mig att leva i mina önskningar; att hitta föremålen för min verkliga längtan som jag behöver tillbringa det mesta av min tid med.
[00:08:00.03]

Jesus:
Okej, bra.
[00:08:01.25]

Kvinnlig deltagare:
Det är bara att det är det som gör mig lycklig.
[00:08:03.00]

Jesus:
Det är det som gör dig lycklig. Så kan man säga att vara lycklig också är något du värdesätter?
[00:08:08.10]

Kvinnlig deltagare:
Att vara lycklig, att skapa det jag tycker om..
[00:08:10.19]

Jesus:
Ja, bra.
[00:08:21.00]

Kvinnlig deltagare:
Att tillbringa tid med mina barn.
[00:08:23.18]

Jesus:
Okej.
[00:08:24.12]

Kvinnlig deltagare:
Även om jag inser att det bara är när de är lugna och harmoniska.
[00:08:30.00]

Jesus:
(Skrattar) Tillbringa tid med barn, kan vi säga tillbringa tid med familjen.
[00:08:34:08]

Kvinnlig deltagare:
Ja familjen, för det inkluderar Liam, han är inte mitt barn.
[00:08:39.14]

Jesus:
Ja, okej. Bra, så du värdesätter det.
[00:08:47.19]

Kvinnlig deltagare:
Jag tillbringar mycket tid med att skapa säkerhet och undvika min rädsla.
[00:08:52.08]

Jesus:
Du värdesätter säkerhet, och det är förståeligt att någon värdesätter säkerhet, eller hur? Det är alltid bra att vara säker och trygg. Det är långt bättre att vara trygg och säker än att vara otrygg och osäker, tycker du inte det?
[00:09:08.20]

Kvinnlig deltagare:
Jo, och jag tillbringar också så mycket tid jag kan med Gud.
[00:09:13.13]

Jesus:
Så en relation med Gud, kan vi säga så?
[00:09:34.04]

Kvinnlig deltagare:
Att känna mig frisk och må bra.
[00:09:36.25]

Jesus:
Ja, att vilja känna fysiskt välmående; ska vi kalla det fysiskt och känslomässigt välbefinnande? Allt detta är ganska rimliga saker att värdesätta, eller hur?
[00:10:01.12]

Kvinnlig deltagare:
Att leva ett mer tillfredsställande liv.
[00:10:04.22]

Jesus:
Hur skulle du vilja definiera det? Låt oss definiera det.
[00:10:09.00]

Kvinnlig deltagare:
Mer kärleksfullt.
[00:10:10.00]

Jesus:
Du vill utvecklas i kärlek?
[00:10:13.00]

Kvinnlig deltagare:
Ja, mer harmonisk.
[00:10:18.26]

Jesus:
Och harmoni.
[00:10:20.15]

Kvinnlig deltagare:
Ja, mer givande.
[00:10:22.08]

Jesus:
Okej.
[00:11:03.00]

Kvinnlig deltagare:
Jag är säker på att du har något att säga om detta, men jag skulle vilja säga min själsfrände.
[00:11:09.28]

Jesus:
Okej, med andra ord kan vi säga en relation med en partner? Ja, och varför skulle jag ha något negativt att säga om det? (Skratt) Jag är väldigt passionerad över min relation med min partner. Du är så van vid att vara rädd du, stämmer inte det?
[00:11:41.23]

Kvinnlig deltagare:
Integritet och ärlighet.
[00:11:45.18]

Jesus:
Kan vi kalla det för att utveckla din karaktär? Att utveckla din egen karaktär, där du har kvaliteter som integritet, ärlighet, sanningsenlighet, öppenhet, alla den sortens saker.
[00:12:07.10]

Kvinnlig deltagare:
Eftersom jag bor på landet, har jag insett hur mycket jag värdesätter naturen.
[00:12:12.05]

Jesus:
Okej, ska vi kalla det för att bistå miljön.
[00:12:26.00]

Kvinnlig deltagare:
Jag tror jag värdesätter det som lärs ut av Guds sanning.
[00:12:28.29]

Jesus:
Okej, i grunden läran om hur man har en relation med Gud.
[00:12:45.10]

Kvinnlig deltagare:
Jag tror jag värdesätter mitt hem och det liv jag har skapat åt mig själv nu, när jag ser tillbaka på hur jag levt mitt liv förr, och vad det är idag.
[00:12:55.07]

Jesus:
Ska vi kalla det för din personliga miljö?
[00:12:59.14]

Kvinnlig deltagare:
Ja och även gåvorna jag får från Gud.
[00:13:04.04]

Jesus:
Okej: Gåvor du får.
[00:13:05.29]

Kvinnlig deltagare:
För mig är det medialitet, bland annat.
[00:13:12.07]

Jesus:
Ja det är bra.
[00:13:14.25]

Kvinnlig deltagare:
Att hjälpa andra.
[00:13:16.18]

Jesus:
Låt oss vara mer specifika; hur skulle du hjälpa andra?
[00:13:21.20]

Kvinnlig deltagare:
Genom att vara ett exempel.
[00:13:24.19]

Jesus:
Du säger att en av de saker du värdesätter är att kunna hjälpa andra, att göra vadå? Att mörda andra människor, eller…?
[00:13:33.00]

Kvinnlig deltagare:
Åh nej, att växa. (Skratt) Jag hoppas jag inte gör det.
[00:13:38.00]

Jesus:
Tja, det finns människor som gör det. Det finns många människor som arbetar inom vapenindustrin som bara finns för att hjälpa ett land förstöra ett annat.
[00:13:46.20]

Kvinnlig deltagare:
Jag förmodar att bistå andra i deras utveckling, att vara mer i kärlek och sanning.
[00:13:53.10]

Jesus:
Okej, du talar om att hjälpa andra komma närmare kärleken, att älska.
[00:14:05.20]

Kvinnlig deltagare:
Och även att ha roligt.
[00:14:07.11]

Jesus:
Att ha roligt; ja, mycket bra.
Nu tror jag att det är slut med ledig plats på tavlan. Det finns uppenbarligen många saker som vi tycker att vi värdesätter.

2.2.Steg 2: Prioritera listan med skatter

Jesus:
En av de intressanta saker man kan göra, och det är vad jag skulle skriva ner som nästa del av övningen för er, är att fråga er själva, vilka är de högsta prioriteringarna för de saker ni värdesätter? Med andra ord, vi har skrivit ner alla de saker vi värdesätter, och nu behöver vi sätta in dem i någon slags prioriteringsordning över det som är viktigast för oss, och därefter vad som är näst viktigast och så vidare. Det här är fortfarande det jag tycker är viktigast för mig.

Vem skulle vilja sätta relationen med en partner högst upp, som en av de viktigaste saker du vill utveckla? Ja, flera stycken vill det. Inte alla, intressant nog. Att utveckla din egen karaktär, vem skulle vilja sätta det ganska högt på listan? Majoriteten, mycket bra. Vem skulle vilja sätta relationen med Gud på de översta platserna? Är det högre upp än att utveckla din egen karaktär? Hur många av er känner att det hamnar högre än att utveckla er egen karaktär? Ungefär hälften, kan det stämma? Okej, den andra hälften av er känner att det är viktigare att utveckla er egen karaktär än att ha en relation med Gud? Ser ni, det är här ni behöver tänka på vad som är viktigast när ni gör detta. Det är hela poängen med att göra den här övningen.
[00:15:48.00]

Den andra delen av övningen är att prioritera i listan över vad ni värdesätter: det är nummer två: ni förstår grundidéen att ni först gör en lista och sedan sorterar upp den i vad som är viktigast för er; det här eller detta, den saken eller denna. Ni kan känna att en del av sakerna är lika viktiga och om det är fallet, skriv dem intill varandra. Men ni får en slags prioritering i listan av det ni tycker är de viktigaste sakerna i era liv.

2.3.Steg 3: Räkna upp vad du gör den mesta tiden

[00:16:56.28]
Jesus:
Det tredje steget är att skriva ner vad du tillbringar det mesta av din tid med att göra. Gå tillbaka till listan du skrev, och säg, “Okej, det här är min lista över det jag värdesätter. Vad tillbringar jag mest tid med att göra av det som står på listan? också skriver du ner det.

Med andra ord, om du tillbringar 40 timmar i veckan på din personliga miljö, så skriver du 40 timmar bredvid den raden. Om du tillbringar en timma om dagen på din relation med Gud, skriver du ner sju timmar i veckan där. Om du tillbringar två timmar om dagen med din partner vanligtvis, så skriver du ner 14 timmar i veckan där. Om du tillbringar tid med att lära dig nya saker, kanske en eller två timmar i veckan, så skriver du ner det.

[00:18:20.04]
Du får en bild av vad du tillbringar mest tid med att göra, när du är klar med listan. Om du gör det på två olika papper eller rentav i två olika anteckningsblock kan du se på dem sida vid sida. Du får en bild av vad du tyckte var dina prioriteringar i livet och vilka dina prioriteringar i själva verket är.

[00:19:07.05]
Du kommer att ha två listor – den första listan visar vad du trodde var viktigt för dig, och den andra listan visar vad du tillbringar mest tid med att göra, vilket är vad som egentligen är viktigast för dig.

2.4.Steg 4: Att göra en ärlig jämförelse mellan listorna

Jesus:
Det fjärde steget är att uppriktigt utvärdera jämförelsen mellan de två listorna.

[00:20:04.06]
Förresten kanske du har märkt i listan över vad du tillbringar mest tid med att göra, att du behöver lägga till saker som inte fanns med på din första lista. För många av oss står inte arbete med på vår första lista. Det var inte med. (Skratt) Självfallet kan en del av det innebära arbete, men det stod inte med som 40 timmar i veckan, och det måste definitivt finnas med på listan för de flesta av oss. Såvida vi inte arbetar med vår passion, så kommer det vara något som inte finns med på den föregående listan. Ni ser att listan över vad ni tillbringar det mesta av er tid med att göra kan sluta upp som något helt annat än er första lista över vad ni tror är era skatter. Lösningen är att bara vara helt ärliga mot er själva om detta, att ha lite uppriktig självreflektion över vad som verkligen pågår.

[00:20:57.00]
Jag tänker föreslå för er idag att verkligheten är sådan att allt ni tror är viktigt för er inte är viktigt för er. Verkligheten är att det ni tillbringar mest tid med är det som är viktigast för er, av någon orsak. Folk säger: “Men jag gillar inte att arbeta”, och jag säger: “Så varför gör du det 40 timmar i veckan isåfall? Varför hittar du inte ett jobb du älskar och gör det istället 40 timmar i veckan?” Det skulle stämma bättre. Varför gör vi inte det? Eftersom vi har en rädsla förknippad med att göra det, eller vi har en tro på att vi inte förtjänar det, eller att vi aldrig kommer kunna uppnå det, och det är därför vi gör det.

[00:21:44.16]
Det är därför vi i slutänden väljer att tillbringa tid på saker som inte spelar någon roll i jämförelse med saker som spelar roll. När jag säger “inte spelar någon roll”, så måste vi tro att de gör det och vi har en emotionell orsak, vanligen är det ett beroende, till varför vi tror att det spelar någon roll.

Vi skulle till exempel kunna gå tillbaka till den första listan över det vi tror är våra skatter. Vi skulle kunna säga till oss själva: “Det viktigaste för mig är min relation med Gud”, men i själva verket, om vi tillbringar sju timmar i veckan på det och fjorton timmar i veckan på relationen med vår partner, så är det viktigaste för dig inte din relation med Gud. i själva verket är det viktigaste för dig relationen med din partner, eftersom det är den du tillbringar mest tid med.

2.4.1.Ett exempel på att inte värdesätta vår relation med Gud

[00:22:48.09]
Kvinnlig deltagare:
Hej, AJ. Det är en sak som jag kämpar med, och det är att jag ställer upp en intention. “Ja, idag ska jag ta kontakt med Gud, det kommer vara en prioritet”, och sedan går jag ut i min trädgård och gör annat, och sedan är dagen slut och, ja, vart tog Gud vägen då?

[00:23:07.10]
Jesus:
Precis, så är det verkligen din prioritet?

[00:23:10.10]
Kvinnlig deltagare:
Nej, och det förstår jag.

[00:23:12.07]
Jesus:
Så det är inte det du värdesätter?

[00:23:14.23]
Kvinnlig deltagare:
Nej.

[00:23:15.15]
Jesus:
Du värdesätter att tillbringa tid i din trädgård mer än att tillbringa tid med Gud, så därför är din trädgård viktigare än Gud.

[00:23:21.22]
Kvinnlig deltagare:
Precis.

[00:23:22.15]
Jesus:
Ja.

[00:23:23.20]
Kvinnlig deltagare:
Men det jag fortfarande kämpar med är …

[00:23:28.28]
Jesus:
Du har fortfarande kvar känslan i intentionen, eller hur?

[00:23:33.00]
Kvinnlig deltagare:
Ja. Men det jag fortfarande kämpar med är när jag inte känner att man måste sitta ner och säga: “Nu ska jag tillbringa sju timmar med att ta kontakt med Gud” för att faktiskt ha kontakt med Gud, så …

[00:23:41.00]
Jesus:
Jag håller med helt och hållet.

2.4.2.Det är möjligt att göra flera saker samtidigt

[00:23:42.10]
Kvinnlig deltagare:
Vilka är de sätt som du har upptäckt där man kan greja i trädgården samtidigt som man har kontakt med Gud medan man gör det?

[00:23:51.10]
Jesus:
Ja, en sak jag behöver påpeka i den här lilla övningen är att människans själ har förmågan att göra flera saker samtidigt. Med andra ord har du inte en ändlig mängd tid på 168 timmar varje vecka att använda, det har du inte. Du har faktiskt mer tid eftersom du kan göra två saker samtidigt ibland.

Det är mycket svårt med en del av de sakerna att försöka göra två av dem samtidigt. Som att det är väldigt svårt att försöka ha sex med din partner samtidigt som du lagar mat. (Skratt) Vill ni kanske testa det? Men det finns alla möjliga risker med att göra det och allt som kan hända då. Prova och se själva.

Okej, så det finns sådant du tycker är svårt, det finns saker som du vill vara helt fokuserad på och det finns andra saker som inte är riktigt så avgörande. Att ta hand om din personliga miljö vill du till exempel vara fokuserad på, men du kan uppenbarligen ta hand om den fysiska omgivningen medan du ber, exempelvis. Du kan göra de två sakerna samtidigt, så vi kan göra en del saker på samma gång.

Emellertid är din fördelning av tiden en väldigt bra återspegling av vad som verkligen är viktigast för dig. Det är så verkligheten ser ut. Om du lägger till dina resurser till ekvationen, var du spenderar dina pengar, så är det också en väldigt bra indikation på vad som är viktigt för dig. En del av er spenderar knappt några pengar på kläder, ni vill bara ha det absolut nödvändiga och det kanske beror på att ni inte har en medvetenhet om ert eget utseende, eller en känsla kring er framtoning. Ni kanske har lärt er från unga år att om ni bryr er om vad ni har på er så är ni självupptagna och liknande saker.

2.5.Fördelen med att fastställa vad vi värdesätter

[00:26:00.22]
Jesus:

Det finns känslomässiga inverkningar från var och en av de här sakerna. Det jag illustrerar för er är att dessa listor avslöjar två saker. Först exponerar de saker ni värdesätter och sedan de saker ni tror att ni värdesätter men som ni inte värdesätter egentligen. Detta är väldigt positivt; det är mycket positivt att vi gör det. Orsaken till att det är så positivt är att utan den här kunskapen vet vi inte vilka beroenden vi har.

[00:26:32.16]
Vi kommer inte veta vilka de olika sakerna är i våra liv som får oss att fokusera alla våra resurser, vår tid och vår arbetskraft på aktiviteter som är riktiga tidstjuvar, eller som inte bidrar till vår lycka eller våra liv på något positivt vis, samtidigt som vi undviker en hel hög med saker som kunde hjälpa oss att få mer positiva liv och ge oss mer glädje och lycka.

[00:26:59.12]
Men för att göra det måste vi vara ärliga mot oss själva. Du behöver inte någon annan som talar om för dig var du värdesätter. Om du är uppriktig mot dig själv så vet du exakt vad du värdesätter, genom att se på hur mycket tid du tillbringar på specifika saker. Om du märker att du tillbringar mycket tid med att göra andra lyckliga, till exempel tjugo timmar i veckan, och tiden med Gud tar två timmar i veckan, och tiden med din partner tar fjorton timmar i veckan, vad säger det dig då? Det säger dig att det faktiskt är viktigare för dig att göra andra lyckliga än att ha en emotionell relation med Gud eller en relation med din partner. Det finns något som du får ut av att göra andra lyckliga som du inte får ut av Gud just nu och som du inte kan få från din partner, vilket säger mig att det måste vara ett beroende. Det är något som behöver tittas närmare på, i så fall. Det är det som är så bra med en sådan här självanalys.

3.Vad Lukasevangeliet lär ut om skatter

Jesus:
Vad har detta att göra med det jag berättade om Lukasevangeliet? Jag ska läsa några rader ur Lukasevangeliet så får vi se.

3.1.Lukas 12: 16-21

Jesus:
Här har vi en, (Bibeln Lukas 12:16-21):

Sedan gav han dem en liknelse: “En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ‘Vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ Han sade: ‘Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: ‘Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.”

Det här är varför många av er köper lotter varje vecka; det är exakt detta ni söker. Många av er söker efter möjligheten att ha massor av pengar på banken så att ni därför känner att ni inte behöver oroa er mer, ni har allt ni behöver, allt ni skulle kunna önska er. Ni behöver inte arbeta så mycket längre.

Men Gud sade till honom: ‘Din dåre, inatt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

[00:29:53.00]
Ni förstår, vi tillbringar mycket av våra liv med att värdesätta saker som försvinner. Har ni märkt det? Egenskaper försvinner inte; om du utvecklar din relation med Gud, så försvinner det aldrig någonsin under resten av din existens. Om du utvecklar många andra saker som relationer med människor och så vidare, så försvinner aldrig de sakerna.

[00:30:20.23]
Vad tillbringar ni mest tid med att utveckla? Vanligen tillbringar vi mest tid med att utveckla saker som försvinner. Varför skulle vi göra det? Det är för att vi inte har någon uppfattning om att vi är eviga varelser. Många av er tror att ni har en uppfattning om att ni är eviga varelser, men era dagliga handlingar visar att ni inte har det. Det är här ärligheten mot oss själva behövs.

3.2.Lukas 12:31-34

Jesus:
Här är en annan från Lukasevangeliet; (Bibeln Lukas 12:31-34). Det står:

Sök istället hans rike, så skall ni få det andra också.

Det jag egentligen sade ordagrant var, “Sök hela tiden Guds kärlek så kommer allt annat till dig.”

Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket.

Vid det här laget förstår inte någon av er vad detta betyder, eftersom ingen av er har levt i de himmelska sfärernas rike. Ni förstår inte vad det innebär att Gud vill ger er sitt himmelska kungarike. Ni förstår inte vad det faktiskt skulle skapa inuti er, om ni verkligen kunde föreställa er den platsen. Faktum är att många av er inte förstår att ni faktiskt skapar platser som ska föra er till den platsen just nu i andevärlden. Men låt oss fortsätta.

Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Det är dessa skrivna ord som jag använder som utgångspunkt för samtalet idag. Där din skatt finns, där kommer ditt hjärta vara. Och där du tillbringar din tid är en återspegling av var ditt hjärta befinner sig, så om vi lägger samman allt detta, så har du din skatt där du tillbringar din tid.

Om vi vill växa, och vi verkligen vill ha en evig existens som är lycklig, vare sig vi lever på Jorden eller i Andevärlden spelar egentligen ingen roll, vi behöver ändra på det vi värdesätter. Med andra ord behöver vi lägga vår tid på saker som ger oss den största, långsiktiga vinsten för resten av vår existens. Vi behöver börja vara mycket noga med vår tid vad gäller sådant som är onödigt för vår existens, det som snarare matar våra beroenden.

Den här lilla övningen låter er gå igenom en sådan reflektion. Den gör att ni kan se vad som verkligen pågår, inte vad ni tror pågår, utan snarare det som verkligen sker. Hur du tillbringar din tid säger dig vad som verkligen händer, inte det du inbillar dig händer, utan det som är verkligheten.

3.3.Lukas 14: 16-24

Jesus:
Här är en annan vers jag skulle vilja läsa upp för er, (Bibeln Lukas 14:16-24), det står:

Jesus svarade: “En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han en tjänare att säga till de inbjudna:

Ni vet det fanns varken e-post eller telefoner, så man behövde någon som gick runt och sade till alla: “Kom över, kom så går vi”.

‘Välkomna, allt är färdigt’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ‘Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’

Hur många av er köper en åker utan att se den först? Ingen. Jag föreslår att den här mannen redan sett sin åker, förmodligen femtio gånger före köpet. Och nu är han inbjuden till en bankett, och han vill inte gå så han använder åkern som en ursäkt. Är han särskilt uppriktig i sin ursäkt? Nej – han kan inte ens vara ärlig om den:

En annan sade: ‘Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’

Återigen, jag vet inte hur det är med er, men om jag gick och köpte mig boskap, skulle ni inte först ha undersökt dem för att se att de var bra för era ändamål? Varför behöver han gå? Det är bara för en kväll, det är knappast för återstoden av hans liv eller existens som han behöver vara borta. Så återigen, en ursäkt.

[00:35:45.26]
Den tredje sade:

En tredje sade: ‘Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’

Tja, jag är säker på att mannen skulle ha låtit honom ta med sin fru, men oavsett, då när vi gifte oss, så tillbringade vi vanligen trettio dagar med vår partner först, och sedan var det bröllopsceremoni. Det var så man gifte sig. De trettio dagarna man tillbringade tillsammans var ett tecken på att man var gifta men inte hade gift sig ännu, man var i princip trolovade, kan man säga, till varandra och sedan gifte man sig. Man hade en ceremoni. Den här mannen hade redan tillbringat sina trettio dagar i kvinnans sällskap utan att störas, och han har redan gift sig med henne och ändå kan han inte gå iväg för en kväll på banketten. Ville han gå? Definitivt inte:

När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ‘Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ‘Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ‘Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’”

[00:37:12.07]
Jag gav den här liknelsen med ett primärt syfte, och det var att illustrera för alla som lyssnade att vi blir erbjudna något av Gud och vi uppskattar det inte. I själva verket uppvisar vi i vardagen en brist på uppskattning inför gåvan som är Guds kärlek som Gud började ge oss under det första seklet genom min närvaro, och har fortsatt att erbjuda under tvåtusen år.

[00:37:48.22]
Vi uppskattade den inte och vi uppskattar den inte. Vi förstår inte ens att uppskatta den, och ändå kommer det finnas en del människor som kommer efter som uppskattar det. Ofta är det människor som är nedgångna, fattiga, hungriga, känslomässigt utsatta och andra som verkligen börjar uppskatta vad Gud erbjuder dem, före de andra som har något. Så är ofta fallet.

Det finns faktiskt en beskrivning i Bibeln som säger att Gud valde de oädla sakerna i världen för att de visa människorna skulle komma på skam. Det finns många visa människor under de senaste tvåtusen åren som har erbjudits sanningen och erbjudits kärlek från Gud och har avvisat det, eftersom de trott sig själva om att vara så visa att de inte behöver det. Det finns många människor som är helt vanliga, jordnära människor – det många av oss skulle kalla Jordens salt – som har tagit emot det och som med råge har överskridit de intellektuella och fysiska kapaciteter som finns tillgängliga för de så kallade intelligenta människorna, eftersom de inser en sak, och det är att vad Gud erbjuder dig är bättre än något annat du någonsin skulle kunna få. Och det är något som majoriteten av oss fortfarande inte uppskattar, och vårt dagliga liv visar att vi inte uppskattar det. Vårt dagliga liv, på grund av hur vi använder vår tid, visar att vi inte uppskattar det.

4.Vad som har mest värde i vårt liv visas genom handlingarna

[00:39:35.17]
Jesus:
Vi behöver fråga oss själva några grundläggande saker. Om vi kan göra en lista över våra skatter, så vet vi uppenbarligen vilka de är. Om vi kan göra en lista över vår tid och hur vi tillbringar vår tid, så kan vi uppenbarligen se vad som är det viktigaste för oss när det gäller hur vi använder vår tid. Det stora problemet då är när vi saknar självutvärdering, saknar förmågan att se oss själva som vi verkligen är, det är det som är vårt problem. Det är vad jag skulle vilja kalla förnekelse, det är som det översta lagret av det mesta av vår existens; vi förnekar det som är sant för oss själva.

[00:40:24.13]
Ärligt talat, om du förnekar det som är sant för dig själv kan du inte hoppas på att någonsin upptäcka sanningen, så länge det är på det viset. Den enda gången du kommer upptäcka mer sanning är om du inte längre förnekar sanningen inför dig själv. Det spelar egentligen ingen roll vad andra säger till dig om sanningen, om du förnekar den för dig själv är det omöjligt att få till en förändring. Omöjligt. Det spelar ingen roll om Jesus säger dig sanningen, Maria säger dig sanningen, andra människor säger dig sanningen, det spelar ingen roll om någon ängel kommer till dig och säger sanningen. Det spelar ingen roll om en ande från de himmelska sfärerna kommer och säger dig sanningen, det spelar inte ens någon roll om ditt barn säger dig sanningen eller en elak andemänniska säger dig sanningen, eller någon slags illasinnad person säger dig sanningen, eller någon arg person säger dig sanningen.

[00:41:18.20]
Det spelar inte någon roll var du får det ifrån; om du själv förnekar sanningen, så kommer du inte ta emot den från någon av de här personerna. Det spelar ingen roll hur goda människor eller andar de är, eller hur dåliga människor eller andar de är, du kommer fortfarande inte ta emot sanningen. Vi kommer bara ta emot sanningen om vi uppskattar den, och jag föreslår för er att det kräver självutvärdering. Den verkliga frågan blir då, och det är något jag vill ta upp med er, hur vet du vad som är viktigt för dig nu, hur vet du vad som är viktigt i ditt hjärta?

4.1.Hur man använder resurser påvisar vad som värdesätts

[00:42:01.21]
Jesus:
Det vet du genom hur mycket tid du använder på det. Det är så man vet – tiden som läggs på det. Hur fördelar du din energi, pengar och tid? Tja, för nuvarande fördelar du den på de saker som är viktigast för dig. Jag föreslår att det är toppen, eftersom det säger dig exakt var du befinner dig i din egen utveckling och i din relation med Gud, och det säger dig till och med exakt var du befinner dig i din relation med din partner och med din familj. Det säger dig exakt var du befinner dig i din personliga utveckling i kärlek, att lära ut sanningar, gåvor du får; det säger dig allting, bara genom att veta hur mycket tid du tillbringar på allt. Det säger dig allting.

[00:43:02.15]
Du har förmågan att bli fullständigt självmedveten genom en enda övning. Hur många av er har någonsin gjort den övningen? Många av er är fortfarande inte ärliga med den eftersom vi ofta kan göra övningen och sedan totalt ignorera resultaten ändå. För att göra den så ska vi inte ignorera resultaten av övningen; vi tar istället de steg som behövs för att rätta till det som är en uppenbar obalans mellan den ena och den andra listan.

Ser vi på den här listan så kan vi säga att allt detta är väldigt, väldigt bra saker att sätta värde på.

Efter att ha gjort tidslistan, så kan vi nu se skillnaden mellan det vi värdesätter och det vi faktiskt gör; nu kan vi vara uppriktiga mot oss själva och säga: “Okej, det här säger mig vad det är jag faktiskt värdesätter. Det är inte den första listan; den här listan är inte det jag verkligen värdesätter.” När vi börjar skriva upp den tid vi använder bredvid alla poster, så börjar vi verkligen se det vi värdesätter. Och vi ignorerar ofta saker som vi tror att vi värdesätter eftersom vi känner att det är för svårt att nå eller få dem.

Hur många av er befinner sig inte i en relation för stunden? Håll kvar handen om du värdesätter tanken på en relation. Okej, de flesta har fortfarande kvar handen i luften, och jag säger till er att ni inte värdesätter tanken på en relation. Det finns något som blockerar er från att värdesätta tanken på en relation. Annars skulle ni sannolikt vara i ett förhållande, det är vad jag säger.

4.2.Självgranskning är nödvändigt för att se sanningen

[00:44:59.12]
Manlig deltagare:
Hur kan vi upptäcka vårt självbedrägeri? Vi kanske säger: “Åh, jag tillbringar fyra timmar per dag med att be”, men om vi ber om en Mercedes och ett bra jobb och den sortens saker, hur kan vi upptäcka att vi bedrar oss själva, där vi tror att vi gör något men inte gör det?

[00:45:23.16]
Jesus:
Det här är problemet när det saknas en ärlig självanalys – du kan bedra dig själv under resten av din existens. Det finns ingenting du kan göra åt det, såvida du inte är villig att se på saker med mer uppriktighet. De flesta är totalt ovilliga att se uppriktigt på sig själva, och det jag har försökt göra genom dessa samtal om kärlek, lektioner i kärlek, etik, moral och alla andra liknande samtal är att jag har försökt hjälpa er att avslöja den bristen på uppriktighet inför er själva, eftersom det bara är genom att vara helt självmedveten och ärlig som man faktiskt kan ha en uppfattning om vad som verkligen pågår.

[00:46:02.16]
Det andra som behöver övervägas är att Guds relation med dig aldrig ljuger för dig. Om du inte får vissa saker som du ber om från Gud, så ljuger inte Gud för dig, Gud håller inte undan dem för dig, Gud säger dig att något är fel. En relation med Gud kan tydligt avslöja din brist på personlig medvetenhet, men för att vara uppriktig, om du önskar förbli helt stängd inför konceptet om sanning, så kommer du förbli helt stängd mot konceptet om sanning så länge du förblir i det tillståndet, tills du tröttnar på det tillståndet. Det är så Gud har skapat dig, med en fri vilja.

[00:46:47.21]
Du får göra valet att ljuga för dig själv. Du får göra det. De flesta av oss gör det regelbundet; de flesta av oss föredrar att göra det. Många av er, när ni kommer fram till mig och frågar något och jag ger er ett svar, ljuger för mig nästan omedelbart. Ni säger: “Åh nej, jag känner inte att jag har det problemet”, eller “Nej, det kan jag inte hålla med om”, eller vad det nu kan vara, och det är okej. Det gör inte mig något om ni väljer att fortsätta tro på det ni tror på för närvarande. Det gör mig inget alls; det påverkar mig inte någonting, men det påverkar er. Det påverkar resten av er existens; det påverkar hur snabbt ni kommer utvecklas i er relation med Gud.

Vid något tillfälle måste en människa gå igenom upplevelsen där hon slutar bedra sig själv, och nå platsen där de faktiskt vill veta sanningen om sig själva. Kommer ni ihåg precis i början när ni hörde Guds sanning, det var mängder av externa sanningar och ni älskade verkligen att lyssna på det; det gav gensvar i era själar. Ni kunde känna mängder av saker i detta och ni älskade verkligen att höra det. Sedan började ni behöva reflektera själva över vad som pågick personligen för er. Det är då ni fick de största bekymren. Det är då självbedrägeriet börjar.

Jag talar dagligen med många som är fullständigt omedvetna om sitt eget tillstånd, eftersom de vill vara det. Många av er hör till den kategorin, där ni vill vara helt omedvetna om ert eget tillstånd; ni vill vara det. Människor ger dig möjligheter varje dag när de säger dig sanningen att avslöja ditt eget tillstånd, och du förnekar det fullständigt eftersom du vill det. Det här är en brist på självutvärdering. För att få någon fördel av den här övningen behöver du kunna undersöka dig själv så som Gud ser dig, och det är definitivt inte det sätt som du själv ser dig på, för om det vore det skulle du redan vara i ett med Gud.

[00:49:03.20]
När du ser dig själv precis som Gud ser dig, och du arbetar dig igenom problemen med Gud, så kommer du så småningom bli i ett med Gud. Men om du inte ser dig själv så som Gud ser dig, kan du aldrig bli i ett med Gud. Faktum är att när du blir i ett med Gud, så ser du dig själv exakt så som Gud ser dig, exakt så. Det kommer vara den första gången i ditt liv som du någonsin har sett dig själv helt sanningsenligt, och vi behöver vara medvetna om detta.

4.3.Vad värde inte handlar om

[00:49:45.28]
Jesus:
Vad är det för saker ni verkligen värdesätter? Många gånger tror vi att vi värdesätter ord, men ord är inte värdefulla och jag har några citat här som jag vill läsa för er. “Ord är ofta tomma, ihåliga, enbart sagda för att förhindra sanningen från att bli känd”, är det inte så?

Och hur är det med ”för syns skull” eller att visa upp sig på ett visst sätt, att ”showa”? Många av er är beroende av det; “‘att showa’ handlar om att skapa en felaktig bild av din själ”. Ni försöker få andra att att inte se er när ni gör saker för ”showens” skull.

Hur är det med fasad eller en image? “Fasaden är en dräkt för den outvecklade själen”. Fasaden är en dräkt för den outvecklade själen.

[00:50:37.07]
Hur är det med falska känslor? “De kanske kan lura andra, men tror du att de lurar Gud?” Självklart inte. Det finns en bra vers som jag skulle vilja läsa för er. Det står – det här är förresten från Jesaja – i Bibeln (Jesaja 29:15-16):

Ve dem som i dolda djup vill gömma sina planer undan Herren och utför sina gärningar i mörkret, dem som säger: “Ingen ser oss, ingen vet!” Är leran jämställd med krukmakaren? Skall verket säga om mästaren: “Han har inte gjort mig”? Ska det som formats av lera säga om honom som formade det: “Han kan ingenting”?

[00:51:29.04]
Många av er känner på det viset med Gud; som om Gud inte vet någonting om er och att ni kan fortsätta med er fasad. Det går inte, ge upp den biten. Vad är det för poäng med att ha den? Om fasaden inte funkar med Gud, den primära relation du har som kommer gynna dig resten av ditt liv, när ska du då ge upp den? När ska du ge upp fasaden du vill upprätthålla? När ska du ge upp orsakerna till att du vill bevara den?

Värde handlar inte om falsk helighet. Ni vet vad falsk helighet är – “det är att vara god utan att ha någon godhet inombords”. Hur många är på det viset? Ni träffar många personer i vardagen som utåt sett verkar vara goda, men som inte har någon godhet inombords. Det är därför jag sade till fariséerna: “Ni är som vittvättade gravar, inuti er är det fullt av döda mäns ben.” Det jag menade var att de var inte bara personligen befläckade av sina egna själars ruttnande ben, om man så vill, utan de hade också orsakat många andra människors dödsfall, och böterna för de dödsfallen fanns också inuti deras själar. Det är så vi gör när vi har falsk helighet.

[00:53:00.22]
De farligaste människorna på jorden är de som tror att de har rätt och som är villiga att ta till våld för att bevisa det. Tänk på det, de farligaste människorna på jorden är de som är villiga att ta till våld bara för att bevisa att de har rätt. De gör nästan vad som helst, de mördar, våldtar och plundrar. Varför tror ni att alla de heliga krigen skedde under medeltiden? På grund av människor som de. Varför tror ni att den spanska inkvisitionen skedde? På grund av människor som de.

Inte självrättfärdigande, “att känna sig bättre än någon annan påvisar bara arrogans, inte kärlek.”

4.4. Hur du verkligen agerar och känner dig visar vad du värdesätter mest

[00:53:46.04]
Jesus:
Om vi verkligen, verkligen vill se oss själva pä rätt vis, så krävs det av oss en mycket djupare känsla av självreflektion än vad många av oss har upplevt fram till nu. Vad kan vi göra åt detta? Det är frågan. Jag föreslår att ni kan låta er skatt växa på andra områden än vad de gör för närvarande. Men för att göra det så behövs det att ni agerar för att göra den förändringen.

4.4.1.Ett exempel på att värdesätta en relation med en partner

Jesus:
Vad menar jag med det? Låt oss säga att ni gör den här listan och upptäcker att ni tillbringar tid med att göra människor lyckliga. Låt oss säga att det tar tjugo timmar av min tid att göra andra lyckliga, min relation med Gud tar två timmar och relationen med min partner tar fjorton timmar av min tid. Jag kan säga: “Wow, något stämmer inte här. Jag värdesätter alltså de beroenden jag får uppfyllda av andra människor mer än jag värdesätter min partner, det är ganska störande.” Vad kan jag göra för att ändra på detta? Det är nästa logiska fråga, eller hur?

Många av oss ställer inte nästa uppenbara fråga, vi går inte vidare. Vi ser hur det är och sedan tar vi antingen en hopplös väg där vi säger: “Det är så här, men det finns inget jag kan göra åt det.” Eller så säger vi, i fallet med vår partner: “Det är på det här viset, men det beror på att min partner inte vill tillbringa så mycket tid med mig. Det är på det viset men min partner vill inte riktigt ha något sexuellt samliv med mig”, så allt vi har tillgängligt är den övriga tiden. Eller: “Det är så här det är, men min parther har sitt jobb, sitt arbete och de gillar familjen mer än de gillar mig, och det är därför jag inte får tillbringa så mycket tid tillsammans med dem.” Vi har ofta en lista med orsaker över varför det är som det är, utan att begrunda vår egen del i skapandet av den sanningen. Det är det vi gör – vi skyller på andra eller vi skyller på omständigheterna eller situationen snarare än att undersöka våra egna önskemål.

Ni förstår att om jag verkligen ville ändra situationen med min partner, så skulle jag inte godta att min partner bara ville tillbringa fjorton timmar per vecka med mig. Och i ärlighetens namn, om de inte hade ett liknande proriteringssystem som jag, så skulle jag säga: “Du får hitta dig en annan partner, för det är såhär jag vill ha mitt prioriteringssystem, det är detta som kommer göra mig lycklig, det är detta som kommer göra oss båda lyckliga i det långa loppet. Och om vi antingen ska vara i ett med varandra som själsfränder – om du tror att du och den andra personen är själsfränder – så kommer det behövas någon slags justering av detta.” Du kan inte tvinga din partner att göra den justeringen, men du kan definitivt ändra ditt eget beslut att stanna kvar i det som pågår för närvarande.

[00:57:16.01]
Förstår ni att ni behöver agera? Många av er vill inte agera; många av er skulle inte vara redo att lämna er partner om de vägrade att utveckla er relation med varandra vidare. Många av er skulle inte vilja göra det eftersom ni vill upprätthålla status quo, ni vill ha det som det är, och ni vill inte förlora det ni redan har. Ni vill inte göra det bättre eller ni vill göra det bättre men inte på bekostnad av relationen i sig, och det är en rädsla, det är ett beroende.

[00:58:00.00]
Kvinnlig deltagare:
Men om du inte befinner dig i en relation eftersom din partner var inte var kärleksfull, men ändå är din själsfrände?

[00:58:13.23]
Jesus:
Jag känner att samma sak gäller där. Det finns uppenbarligen saker som pågår inom dig själv som du inte ser som fortfarande orsakar bortstötandet av din partner, eftersom verkligheten är sådan att om din partner kände sig starkt dragen till dig så skulle de snarare känna att: “Jag vill vara med den här personen”, och sedan skulle de börja känna att: ” Jag måste ändra mig för att kunna vara med den personen.” Det är så de skulle känna i slutänden, så det finns uppenbarligen en del känslor inuti individen som inte är med sin partner som orsakar att partnern är ovillig att gå igenom den processen.

[00:58:48.10]
Alternativet är såklart att de inte är din själsfrände och att någon annan är det, men du vill inte inse det. Du vill hålla kvar i just den här personen; jag gjorde det i åratal, där jag höll kvar i en viss person i tron att hon var min själsfrände, ovillig att ta itu med känslorna som rörde uppbrytandet från en relationen. När jag väl gick igenom de känslorna visste jag mycket väl att hon inte var min själsfrände, och jag hade trott det helhjärtat ända fram till dess. Men så snart ni arbetar er igenom de olika känslor som hindrar, så kommer antingen er verkliga partner dras till er eller om personen som hindrar er för närvarande är er själsfrände, så kommer de dras till er, de kan inte hjälpa det.

Vi litar inte på Guds lagar – som, Maria kunde inte hjälpa det. (Skratt) Hon skulle ha velat kunna hjälpa det, med sitt eget medgivande. Men hon kunde inte hjälpa det. Ni vet, hon stack iväg, tre månader senare märker hon att: “Åh, jag måste tillbaka.” eftersom de inte kan hjälpa det så snart ni arbetat er igenom de faktiska hindren som öppnar upp er för er själsfrände. Det gäller varenda en av dessa problem, faktiskt.

Jag säger inte att ni kan skylla er själva, det jag säger är att det finns känslor inuti oss som vi inte är villiga att känna, som orsakar stagnation i utvecklingen av själen. Kom ihåg att själen är två halvor, inte bara en halva. Den är två halvor, så när jag talar om att själen stagnerar talar jag om båda halvorna, inte bara ena halvan. Om de båda halvorna kommer samman, så finns det goda skäl till det i båda halvorna.

Många av er är inte förberedda på den grad av ärlighet ni kommer behöva för att utveckla era relationer. Ni är helt enkelt inte ett dugg förberedda på det. Ni är inte förberedda på den grad av öppenhet som ni kommer behöva för i slutänden, för att bli ett med varandra, så kommer ni behöva veta alltingom er partner, allting – deras tankar, deras känslor om precis allting, vad de har känt för alla de olika personerna i deras liv, allting. Många av er skulle bli så känslomässigt utmanade av den erfarenheten att ni inte skulle kunna hantera det känslomässigt just nu. Ni vill inte veta och på grund av det blockerar ni er partner, och eftersom ni blockerar er partner, kan ni inte ha en relation. Ni kommer inte ha en stabil relation under de omständigheterna.

Allt detta är saker som säger oss vad vi värdesätter; vad är vår skatt under de omständigheterna? Vi är rädda; vi värdesätter vår rädsla.

4.4.2.Ett exempel på att agera utifrån rädsla

[01:01:17.20]
Jesus:
Vet ni vad jag tycker är väldigt intressant med rädsla? Vilket ämne är det jag mest av allt har pratat med er om där jag konsekvent har sagt till er om och om igen att jag inte vet sanningen om just det området men jag kan säga vad jag känner för närvarande? Vilket ämne är det där jag gjort på det viset?

[01:01:52.29]
Manlig deltagare:
Din identitet.

[01:01:55.03]
Jesus:
Min identitet? Nej, jag vet min identitet med säkerhet.

[01:01:58.29]
Manlig deltagare:
Oj, ursäkta, jag menade för vår del.

[01:02:00.01]
Jesus:
Nej nej, jag pratar om vad jag har sagt att jag inte vet.

[01:02:09.28]
Kvinnlig deltagare:
Jordförändringar?

[01:02:11.13]
Jesus:
Jordförändringar. Det är ämnet. Vilket är det område där ni gjort mest förändringar? (Skratt) Ser ni vad jag menar? Det enda området där jag sagt att jag inte är säker är också det enda ämne som de flesta av er har agerat i. Hur logiskt är det? Det är en av de mest ologiska sakerna i en grupp människor som jag någonsin har sett. Det är som att ni inte hör det jag säger till er. Jag säger: “Jag är inte säker på det här området.” Jag startar samtalet med: “Jag är inte säker på just detta, men så här känner jag för stunden i saken.”

Jag känner förresten fortfarande att de kommer inträffa, men inte inom den närmsta framtiden, vad jag känner här och nu. Jag känner fortfarande så, men saken är att jag har sagt till er om och om och om igen, och jag har föregått varje samtal med att jag verkligen inte vet sanningen om det här ämnesområdet och ändå har många av er förändrat hela era liv utifrån vad jag sagt om det här ämnet. Vet ni varför? För det är verkligen inte logiskt, eller hur? Och närhelst något inte är logiskt så är det alltid en känsla som driver något. Så varför, vad tror ni det beror på?

[01:03:35.30]
Kvinnlig deltagare:
Eftersom vi är riktigt, riktigt rädda.

[01:03:39.06]
Jesus:
Aha, är det inte intressant att jag talar om ett ämne som ni är rädda för och ni lyssnar mycket mer på det än när jag pratar om ett ämne som ni inte är rädda för och ni inte lyssnar mycket alls på det? Är inte det intressant? Det här är ett kollektivt problem.

Vet ni varför massmedia som TV och nyhetstidningar och alla den sorterns media älskar att ge er dåliga nyheter? Eftersom ni älskar att få dem: det är det som får er att agera. Det är det som ändrar er motivation; det är faktiskt det ni värdesätter. Ni värdesätter att måna om era rädslor, det är det ni värdesätter, ni värdesätter att pyssla om era rädslor och era liv demonstrerar detta för er; för många av er just nu så är det detta era liv påvisar för er.

När jag tänker på detta, är det inte väldigt intressant hur det enda jag inte är säker på också är det enda som alla agerar utifrån? Alla de andra sakerna som jag är helt säker på; jag är helt säker på att ni kan skapa en relation med Gud, jag är helt säker på att Gud har kärlek att ge er, jag vet exakt hur ni kan ta emot den på ett konsekvent vis, jag har pratat med er om det här hundratals gånger. Jag vet exakt hurdan själen är, jag har minnen från mitt eget liv, min egen själ, Marias liv, hennes egen själ, alla de olika sakerna, jag är så säker på de sakerna, de är konkreta för mig. Och det enda jag inte är säker på är det enda alla lyssnar på, och inte bara lyssnar på utan också agerar utifrån. Det är en intressant sak; det visar er hur mycket rädsla som fortfarande dominerar er beslutsfattande-process, eller hur?

[01:05:36.20]
Kvinnlig deltagare:
Av ren nyfikenhet, om du plötsligt skulle bli säker på detta, skulle vi bli mindre rädda då? Eller skulle vi fortfarande agera på det? (Skratt) Skulle vi fortfarande agera utifrån en rädslobaserad sak, eftersom du då är säker på saken? För jag vet att du har pratat om saker som du är helt säker på och vet är fakta, och de når fram till en del rädslor i mig och jag jobbar med de sakerna ändå.

[01:05:59.10]
Jesus:
Jag håller med: eftersom rädslan finns i individen så kommer de alltid att svara på det området på ett mycket ologiskt vis.

[01:06:09.08]
Kvinnlig deltagare:
Kommer det sig bara av att vi egentligen inte tror att det är en sömlös tillvaro, att vi är eviga?

[01:06:16.20]
Jesus:
Ja.

[01:06:16.24]
Kvinnlig deltagare:
Och att det inte finns någon död?

[01:06:18.04]
Jesus:
Hur många gånger har jag bett er hålla upp en hand om ni tror att ni inte är rädda för döden, och de flesta av åhörarna räcker upp handen? Ändå visar era egna liv för mig i den stunden att detta inte stämmer. Varför tror ni att jag ställer de här frågorna till er? För att jag vet att ni ljuger för er själva, det är därför jag ställer dem. Jag vet att majoriteten av er fortfarande ljuger för er själva om er rädsla för döden. Ni ljuger fortfarande för er själva om det; era egna liv visar att ni ljuger.

Tror ni att en person som är rädd för döden går och tänker att de är en begränsad varelse med begränsade resurser, med begränsat någonting, begränsat liv? Detta är en uppvisning av era rädslor. Jag ställer frågan till er och fortfarande räcker 90 procent av er upp händerna och säger: “Nej, jag är inte rädd för döden längre.” Jag beklagar, men jag kan inte hålla med om det. Era egna liv visar för mig att ni är det.

Det här är orsaken till att självbedrägeri är så farligt. Ni kan få frågan av någon och sedan kommer ni till mig: “Varför ställer han den frågan till mig igen? Du vet, det är som en trasig skiva ibland.” Förstår ni? Verkar det vettigt? Verkar det vettigt? Verkar det vettigt? (Skratt)

[01:07:40.26]
Jag frågar er det eftersom det inte verkar vettigt för er, förstår ni? Jag kan känna att det inte verkar vettigt för er, det är därför jag ställer den frågan och det är det här som oftast händer under många av de samtalen. Ni inser inte det jag vet ännu, det gör ni inte. För om ni gjorde det, skulle ni vara mycket mer uppmärksamma på det jag säger än vad ni är just nu.

Om ni tänker på ett genomsnittligt fyratimmars-seminarium jag håller i, så är de fyllda med livsförändrande material, vartenda ett av dem. För de flesta av er förändras inte livet efteråt, så det visar mig att ni inte värdesätter det som sägs. Det säger mig att ni tycker att ni redan vet detta, och jag säger att om ni vet det redan så skulle ni praktisera det. Ni skulle redan göra det om ni visste det. Säg inte till er själva att ni vet något när det bara finns i era sinnen, det är bara i er fantasi som ni vet det. När ni vet det så kommer ni agera utifrån det, ni kommer göra det. Då vet ni det. Ni kommer att gå igenom den processen.

Många av er har ännu inte rört vid era rädslor, till exempel. Många av er har ännu inte upplevt hur det känns. Vi kan prata om rädsla tills ni är blåa i ansiktet, men ni kommer inte veta vad jag pratar om förrän ni börjar känna lite av det. Det är det som är verkligheten; ni vet inte vad jag pratar om. Ni kommer inte veta hur det känns att ha ett frigörande av en känsla och ta emot en mängd av Guds kärlek förrän ni går igenom den processen minst en gång. Ni kommer inte veta. Och ni kommer inte veta vad som hindrar er, förrän ni står ansikte mot ansikte med faktumet att om ni inte är i ett med Gud just nu, så finns det ett hinder. Det måste det göra, såvida vi inte ställer oss ansikte mot ansikte med detta.

Ni förstår, vi berättar många historier för oss själva, och jag vill fråga er: om ni ska berätta en historia för er själva, berätta en som är sann (skratt) istället för de lögner ni många gånger berättar för er själva.

5.Handlingar kommer från verkliga, uppriktiga känslor

Jesus:

Låt oss se närmare på det här med er skatt, eftersom det är så viktigt att ta upp. Kom ihåg att jag sade precis nyss att era handlingar behöver förändras. Det enda sättet som er skatt kan förändras på är att era handlingar också förändras. Många av er är så skräckslagna att ni inte vill ändra era handlingar som pågår minut efter minut eller dag efter dag. Ni är skräckslagna inför alla möjliga saker; ni är rädda att förlora era relationer, ni är rädda för att människor ska stänga ute er, ni är rädda för att känna er förödmjukade eller kontrollerade eller manipulerade eller maktlösa, eller något annat i en lång lista av känslor. Det underliggande, verkliga problemet är ni är rädda för att känna. Ni tror inte att ni klarar av att känna de känslor ni har inom er.

[01:11:40.12]
Det är en av de primära problem ni står inför. För att ändras behöver ni välja en annan slags handlingar. Vad baserar ni era handlingar på? De baseras på vad ni värdesätter, så det enda sättet ni har att välja en annan handling är att konfrontera rädslan genom att värdesätta något mer än vad ni gjort det förut.

Vår skatt är där vårt hjärta är

Om jag inte tar itu med relationsproblemet, om jag har lärt mig att värdesätta en relation mer än jag gör för närvarande, så är det högst sannolikt att jag faktiskt tar itu med mina relationsproblem. Många av oss tar inte kontakt med Gud varje dag. Om jag värdesatte och uppskattade min relation med Gud mer än jag gör för närvarande, så är det en större sannolikhet att jag skulle ta kontakt med Gud mer varje dag. Ditt hjärta kommer vara där din skatt är, som jag uttalade under det första århundradet.

[01:12:41.05]
Här är vår skatt, låt oss säga att det är guldet som ligger nedgrävt i vår trädgård. Det är lotteriet. Om du värdesätter sakerna som vi först skrev upp i listan, så skulle det förstås motivera vissa handlingar från hjärtat. Det du känner i hjärtat kommer att förändras..

Så du säger till dig själv: “Okej, jag tillbringar fjorton timmar i veckan med min flickvän, men hon vill egentligen inte tillbringa mer tid än så med mig. Om jag tar upp det med henne så kommer hon antagligen att känna att jag är kontrollerande och manipulativ och alla sådana saker, och hon kommer att anklaga mig för olika saker och jag vill inte känna hur det känns att bli anklagad för just de sakerna.” Så jag bestämmer mig för att inte agera och skälet till att jag inte agerar är att i mitt hjärta är rädslan viktigare för mig och en större motivation än vad kärlek och sanning egentligen skulle vara.

5.1.Vi behöver frigöra rädslan för att få in kärlek och sanning i vårt hjärta

[01:14:18.0
Jesus:
Kan ni se att om mitt hjärta är fullt av rädsla, så kommer kärlek och sanning verkligen behöva kämpa för att komma in där, eller hur? Om ni tänker er era hjärtan som en flaska vatten som är full, om jag tar min flaska med vatten och försöker hälla något mer i det medan den är full, så är det rimligt att det inte kommer in så mycket mer där. Logiskt sett så är det så. Det är så här mitt hjärta är. Om mitt hjärta är fullt av rädsla och jag är ovillig av någon orsak att släppa den, så hur kan då mer sanning eller kärlek komma in i det när jag har all den här rädslan i mitt hjärta? Vid något tillfälle måste jag värdera eller värdesätta kärlek och sanning över rädsla innan jag kommer vara villig att släppa ut den rädsla som finns i mitt hjärta.

Kärlek och sanning kan inte komma in i vårt hjärta förrän vi frigör vår rädsla

[01:15:24.05]
Det är det jag behöver göra. Jag behöver värdesätta det som är närmare Gud och närmare lycka mer än det som förhindrar min relation med Gud och förhindrar min lycka. Men de flesta av oss gör inte det, de flesta av oss värdesätter det som förhindrar vår relation med Gud och som förhindrar vår lycka mer än vad vi värdesätter det som skulle kunna skapa vår relation med Gud och skapa vår lycka. Ni kan se att det inte är särskilt logiskt, men ofta är vi inte särskilt logiska varelser eftersom vi är fulla av känslor som föreskriver en annan slags logik.

[01:16:15.12]
Det är därför människor hittade på hela konceptet om undermedvetande. Genom historien har många mycket mäktiga och mycket bra, intellektuella, logiska tänkare sett på mänskligheten och tänkt: ”Det här är väldigt intressant; de säger att de vill göra en sak, men de gör något helt annat varje dag. De säger att de vill ha det här, men de gör det där. Varför?” Och vet ni vad de gjorde sedan? Istället för att se på det som ett rädsloproblem, bestämde de sig för att skapa en andra entitet inuti er, och kallade det för ert undermedvetna.

[01:17:08.14]
Istället för att bara tänka: “Hm, kanske det finns en rädsla som hör samman med allt de säger jämfört med vad de gör”, så säger de: “Nej, det finns något som kallas det undermedvetna”. De skapade en del av er som de tror är avskild från er och som bestämmer det mesta av era handlingar. Det här är orsaken till att jag inte tror på det undermedvetna. Jag tror att allting som är medvetet kommer sig av att man vill vara medveten om det, och allt som är omedvetet kommer sig av att vi vill vara omedvetna om det. Ganska enkelt. Vi har ett problem då stora mängder rädsla har utvecklats under många årtusenden, och har inarbetats i mänskligheten under en så lång tid att de flesta av oss nu tror att rädslan är den sak vi behöver hedra framför alla andra saker. Det är därför vi inte värdesätter något annat, eftersom vi värdesätter vår rädsla. Vi värdesätter vår rädsla..

5.2.Ett exempel på en deltagare som upplever andemänniskors känslor

[01:18:17.20]
Kvinnlig deltagare:

Jag kämpar med det där diagrammet, bara för att jag känner så mycket rädsla, men den där flaskan med rädsla verkar så massiv och alla de negativa känslorna, ilskan och rädslan, kommer upp i varenda situation.

[01:18:38.12]
Jesus:
Vad är det du kallar massivt? Problemet med sådana termer är att de egentligen inte kvantifierar något. För en myra är din fot massiv.[01:18:52.13]

Kvinnlig deltagare:
Okej. Ja, när jag gjorde min lista över vad jag gör varje dag, så tittar jag på hur mycket tid jag använder för att frigöra känslor; jag känner, tror jag, mina rädslor, min ilska och…

[01:19:09.00]
Jesus:
Får jag hejda dig där?

[01:19:09.40]
Kvinnlig deltagare:
Ja.

[01:19:10.10]
Jesus:
Vad har jag sagt till dig nästan varenda gång jag har pratat om något med dig?

[01:19:15.16]
Kvinnlig deltagare:
Det vi tror behöver inte vara sant?

[01:19:18.22]
Jesus:
Nej. Jag har sagt något om andemänniskor och dig och dina känslor. Vad har jag sagt specifikt till dig?

[01:19:24.10]
Kvinnlig deltagare:
Ah okej, för min del. Att ofta i det förflutna har jag upplevt andemänniskors känslor och inte mina egna?

[01:19:32.25]
Jesus:
Ja, och varför tror du att jag sade det?

[01:19:35.16]
Kvinnlig deltagare:
Eftersom jag ofta blev övertagen av andemänniskor?

[01:19:38.10]
Jesus:
Nej, vet du varför jag sade det? För att det är sant.

[01:19:41.27]
Kvinnlig deltagare:
Ja, okej.

[01:19:43.00]
Jesus:
Det är därför jag sade det. Du tror inte att det är sant. Kom ihåg att jag också sade till dig att du behöver se på orsaken till att du tillåter att detta sker.

[01:19:52.00]
Kvinnlig deltagare:
Ja.

[01:19:52.27]
Jesus:
Ja. Och det är fortfarande det du behöver göra.

[01:19:57.17]
Kvinnlig deltagare:
Fortfarande? Ja, okej. Ja, jag kände att jag gick igenom några av de hindren.

[01:20:06.08]
Jesus:
Ja, du tror att du gjorde tillräckligt för att komma förbi den punkten.

[01:20:09.14]
Kvinnlig deltagare:
Ja, visst.

5.2.1.Rädsla kan frigöras snabbt

[01:20:09.26]
Jesus:
Men jag säger till er att i ärlighetens namn, har de flesta av er inte samma nivå av rädsla som jag har behövt frigöra. De flesta av er har inte torterats till döds. Vilka av er har torterats till döds? Maria, jag själv och Corny torterades till döds. (Vänder sig till en deltagare som sträcker upp sin hand): Torterades du till döds? Fysiskt eller sexuellt? Okej, så det är fyra personer i rummet som har den nivån av extrema känslor att känna. Och jag har arbetat mig igenom det mesta av den rädslan på tre månader, så om ni tar längre tid på er än tre månader för att gå igenom era rädslor, vad händer då? Ni arbetar er uppenbarligen inte igenom er rädsla.

[01:21:14.20]
Ni förstår, ni vill inte tro att det är så lätt. Ni vill att det ska vara svårt. Det här är ett av dina beroenden, Jenn – du vill att det ska vara svårt, du vill säga till alla, ”Du har inte varit med om det jag har varit med om, så det kommer ta mig år efter år efter år.” Du vill tro att det kommer ta dig år efter år efter år. Du vill tro det och det är det som hindrar dig från att arbeta dig igenom det. Det jag föreslår er är att den rädsla som finns i er inte är så stor som rädslan i Cornelius, Mary eller mig själv. Var och en av oss har haft ganska svåra liv under det första århundradet att arbeta oss igenom när det gäller hur vi dog.

Om ni tar längre tid än tre månader på er att arbeta igenom er rädsla, så säger jag till er att ni inte arbetar er igenom er rädsla. Antingen lever ni med den eller så arbetar ni er igenom någon annans.

[01:22:13.24]
Om det kan ta en person som har torterats till döds tre månader att arbeta sig igenom det, så betyder det rent logiskt att en person som inte går igenom detta under tre månader uppenbarligen inte upplever sanningen om sin egen rädsla. Nej, jag kommer inte fortsätta besvara dina personliga frågor om detta; jag gör ett uttalande om vad som pågår inuti dig själv. Det jag illustrerar för dig, Monique, är att du inte har lyssnat på mig om det här. Det är det jag säger. Jag förstår varför du kanske inte vill det, eftersom du uppenbarligen har en del emotionella investeringar i bearbetandet av andra människors rädsla. Eller när det gäller Jenn, du har emotionella investeringar i att inte alls bearbeta rädsla; i att helt ignorera den, eftersom det får dig att känna att alla borde tycka synd om dig och sådana saker.

[01:23:06.12]
Det jag slår fast är att er skatt är er rädsla. Er skatt är er rädsla. Ni gillar att göra det – varför? Eftersom det kan ge er en känsla av att ni kommer någonvart, det kan ge er en känsla av att ni gör åtminstone detta. Ni vill inte känna känslor av hopplöshet som ni behöver känna någon gång framöver, ni vill inte känna dem, ni vill känna det som att ni går framåt varje dag, så ni placerar er själva i en position där det inte spelar någon roll vems rädsla ni känner, så länge ni känner att ni gör något. Och det finns lager av raseri som finns inuti er som ni är ovilliga att arbeta er igenom också, av samma skäl. Men det kommer ur detta värdesättande av er rädsla.

5.3.Orsaker till att vi värdesätter rädsla

Jesus:
Det jag försöker illustrera för många av er är att först och främst kan inte kärlek och sanning komma in i ett hjärta som är fullt av rädsla. Om ni värdesätter er rädsla framför kärlek och sanning, så kommer ni aldrig arbeta er igenom er rädsla.

[01:24:11.20]
Många av er ser inte på varför ni värdesätter rädsla. Det finns många emotionella orsaker till varför en person skulle värdesätta rädsla. En del av de emotionella orsakerna kommer att vara saker som: det ger er en känsla av sorg som ni får från andra människor när ni pratar med dem och de ger er den här underbara känslan av att de förstår. Ni känner den känslan, och om ni måste ge upp er rädsla och frigöra den, så kommer inte människor projicera detta på er längre. Ni vill att människor ska tycka synd om er, det är ett beroende. Många av er vill ha en stor fanfar. Ni vill ha en jättestor emotionell upplevelse, och ha läkare och sjuksköterskor och folk, och alla de personerna visar sin omsorg om er så att de alla vet hur svårt det här är för er. Allt det är på låtsas; allt det är bara fasad.

[01:25:08.26]
Kvinnlig deltagare:
Jag vet att ibland när jag har provat och upplevt en del rädsla, så har jag känt mig fullständigt maktlös, och jag hatar verkligen känslan jättemycket.

[01:25:24.16]
Jesus:
Ja, det finns alla slags orsaker till varför en person skulle hålla kvar sin rädsla eller ens vårda den. En del av er gillar rentav att den är där, ni gillar att känna rädslan i er själ. Det ger er en känsla av rättfärdighet som ni tycker om att hålla fast vid, som rättfärdigandet att ”Jag borde inte behöva säga människor sanningen, för då kommer de bli arga på mig”. Den rättfärdigheten. Vad handlar den om? Att hålla kvar er rädsla för andra människors raseri, det är vad det handlar om. Ni vill hålla kvar den, ni vill säga er själva de här sakerna, varför? Eftersom då slipper ni situationer, ni kan undvika sanningen, ni slipper den faktiska känslan. Det finns mycket av det jag kallar tekniker för självrättfärdigande som vi använder för att undvika de faktiska känslorna.

5.4.Förvirring drivs av rädsla

[01:26:22.11]
Manlig deltagare:
Jag undar hur vi kan skilja på när vi är genuint förvirrade och när vi verkligen håller kvar i rädslan? Jag vill till exempel arbeta på min relation med Gud, jag skulle vilja ge upp allt, alla mina materiella saker och i princip bara gå den vägen, men jag oroar mig för mina barns säkerhet, jag menar de är relativt vuxna nu. De kanske bara behöver lite ekonomiskt stöd från mig. Så hur vet vi om vi bara är förvirrade över vad som är det rätta att göra, eller om vi bara är riktigt rädda? (Skratt)

[01:27:02.19]
Jesus:
Ja, jag tycker att ditt uttalande är bra om att förvirring alltid är ett tecken på att det finns en tillhörande rädsla eftersom när vi inte har någon rädsla vet vi nästan automatiskt vad som är det rätta att göra. Det uppstår en väldigt direkt handlingslinje när det inte finns någon rädsla. Förvirring matas av rädsla. Förvirring och tvivel är indikationer på rädsla som fortfarande finns inom oss och som orsakar att vi inte ser hela bilden.

5.4.1.Ett exempel på att balansera en relation med Gud med att försörja vuxna barn

Jesus:
När det gäller att ta hand om barnen, i synnerhet när barnen är vuxna, så behövde jag gå igenom många känslor kring mina två pojkar, där jag behövde ge upp den här tanken om att jag var ansvarig för deras liv. Tristan är 28 nu, Caleb är 26. När de var 18 eller 19 hade jag fortfarande den här inställningen att jag på något vis behövde stå för det de behöver i livet.

[01:28:02.00]
Efter ett tag insåg jag att jag hade en rädsla, och den handlade om några skuldkänslor jag behövde arbeta mig igenom. Jag arbetade mig igenom en del skuld, sedan insåg jag att jag hade en rädsla för vad som skulle kunna hända mig om ingen kom och hjälpte mig. När jag väl arbetat mig igenom det, insåg jag att jag inte behövde något personligt stöd från någon, någonsin, och att jag skulle klara mig bra. När jag väl arbetat mig igenom ett par andra känslor som liknar dessa, började jag inse att jag inte behövde försörja någon av mina båda söner någonsin igen. Jag kunde ge dem en gåva om jag ville, men jag behövde aldrig någonsin försörja dem.

[01:28:40.29]
Både Tristan och Caleb kände ganska mycket motstånd mot detta i början, naturligt nog, eftersom de fick saker fram till dess. Jag köpte bilar åt dem och jag betalade för deras hus; jag hade gjort en rad saker för dem. Nu fick de inte de sakerna från mig, och de behövde se över sin egen rädsla för att skapa de sakerna åt sig själva. Så nu behövde de komma fram till vad de värdesatte, de behövde börja komma fram till om de var kapabla att skapa dessa saker i sina liv, och efter en mycket kort tid för Caleb, och något längre tid för Tristan, så hade de så småningom arbetat sig igenom problemet och bestämde sig för att de kan styra hela sina liv på egen hand. De behövde varken mig eller någon annan alls, och det befriade dem helt från många rädslobaserade handlingar.

[01:29:40.10]
Jag har funnit ut att jag hjälpte dem stanna kvar på en plats där de inte behövde ha någon tillit till Gud eller sig själva för att skapa sina egna liv. Jag hjälpte dem i själva verket att göra det. Jag insåg i den processen att min hjälp till dem att göra det byggde på mina rädslor om att Gud inte skulle försörja mitt liv. Jag behövde arbeta mig igenom det och när jag väl hade arbetat mig genom det, så kände jag mig nu helt öppen för att killarna såg efter sig själva i sina liv, i så hög grad att när jag först träffade Maria, var ett av Marias främsta dömanden om mig, antar jag att jag kan kalla det, att jag inte hade så nära kontakt med min familj, och jag säger: ”Men jag har kontakt med min familj, jag älskar mina pojkar, vi trivs jättebra tillsammans, vi har det jättebra ihop.”

[01:30:36.25]
Men Marias familj ringde ofta till henne två eller tre gånger i veckan och förväntade sig att hon skulle bo hos dem och allt möjligt. Hon var över trettio år i det läget och jag menade att det är inte den slags relation jag vill ha med mina pojkar längre. Vi har en vuxen relation, där pojkarna, tja, jag kallar dem mina pojkar, men pojkarna är helt självförsörjande i sina liv, de behöver mig inte alls. Är det inte underbart för dem att de inte behöver mig alls? Men det är också underbart för mig eftersom det låter mig få friheten att göra de saker jag vill göra, och det är inte så att jag inte tänker tillbringa tid med dem, för det gör jag, men vi har nu total autonomi. Återigen, det är bara en rädsla som skulle orsaka förvirringen.

[01:31:28.20]
Precis som ni var jag förvirrad över beslutet på den tiden. När jag tog beslutet kändes det som att jag ville göra saker för mina pojkar. Ett av skälen till att jag utvecklade en del egendom var att jag ville kunna ge pojkarna varsitt hus och varsin bil. Det var en motivation, en av flera, men efter ett tag insåg jag att jag behövde ge upp allt det eftersom jag faktiskt lärde mina söner att de inte vara kapabla att ta hand om sig själva, och vad hemskt det är att lära ut en sådan sak till någon.

Många av oss som är 50 eller 60 eller 70 känner sig fortfarande inte kapabla att se efter oss själva, utan vill fortfarande ha en reservplan. Varför har de flesta i österländska länder och i den tredje världen familj? Inte för att de älskar sina barn. För många av dem är det för att det är deras källa till välstånd när de blir gamla; det är deras reservplan. Vet ni varför de har pojkar? För att pojkar har en större möjlighet att tjäna mer pengar och andra saker på de platserna än vad flickor har, så de vill inte ha flickor eftersom de inte är till hjälp för deras reservplan. Det är sorgligt men sant.

Så det jag förmodar när jag är förvirrad är att jag har någon rädsla som jag inte ser. Det är bara ett allmänt antagande som jag gör varje gång jag är rädd för något.

5.5.Rädsla hindrar oss från att vara logiska

[01:33:14.22]
Kvinnlig deltagare:
När man är rädd, är det alltid bäst att vara logisk? Som i att du gör ditt bästa?

[01:33:21.15]
Jesus:
Det är inte möjligt att vara logisk när du är rädd.

[01:33:24.30]
Kvinnlig deltagare:
Okej, för jag känner det som att jag verkligen kämpar för att gå in i min rädsla, logiskt sett.

[01:33:32.27]
Jesus:
Det är omöjligt att vara logisk när du är rädd.

[01:33:35.18]
Kvinnlig deltagare:
Jag ser liksom till att jag får en panikattack.

[01:33:38.18]
Jesus:
Amber, det är omöjligt att vara logisk när du är rädd; det sjunker inte in.

[01:33:43.19]
Kvinnlig deltagare:
Okej.

[01:33:44.29]
Jesus:
Varför vill du vara logisk när du är rädd? För du är rädd och du vill inte känna att du är rädd. Du vill inte känna din rädsla. Du vill vårda din rädsla och ha den under kontroll; det är därför du försöker vara logisk när du är rädd. Jag säger till dig att det är omöjligt för dig att vara logisk medan du är rädd; du måste frigöra rädslan för att vara logisk.

[01:34:07.01]
Kvinnlig deltagare:
Okej, vad är det bästa sättet att frigöra rädsla på?

[01:34:12.12]
Jesus:
Vad är det bästa sättet att frigöra något på?

[01:34:14.08]
Kvinnlig deltagare:
Känn det.

[01:34:15.18]
Jesus:
Ja. Känn det, fullständigt. Faktum är att du inte vill göra det.

[01:34:18.20]
Kvinnlig deltagare:
Okej.

[01:34:22.01]
Jesus:
Så var uppriktig.

[01:34:23.00]
Kvinnlig deltagare:
Jag vill inte känna min rädsla, det är sanningen.

[01:34:24.14]
Jesus:
Ja, du vill inte. Du vill hellre ha barn, du vill hellre ha en relation med samma man, när han har visat för dig gång efter annan att han egentligen inte bryr sig om dig och älskar dig; du vill hellre göra alla de här andra sakerna än att känna din rädsla. Det är sanningen, jag säger bara vad sanningen är, jag dömer dig inte för det, jag säger bara att det finns en orsak till att du är ovillig att känna din rädsla och du är villig att välja beroenden för att inte känna den, det är din skatt.

[01:34:56.09]
Kvinnlig deltagare:
Och skälet till att jag inte vill känna min rädsla, är det på grund av att jag är rädd för min rädsla?

[01:35:02.09]
Jesus:
Nej, det är för att du värdesätter din rädsla.

6.Att utveckla skatter bortom vår rädsla

[01:35:04.28]
Kvinnlig deltagare:
Hur gör jag mig av med detta?

[01:35:06.24]
Jesus:
Jag berättar just för dig hur du kan göra dig av med detta. Du behöver göra ett personligt val inuti dig själv att värdesätta något annat som är viktigare och du gör inte det. Du värdesätter din rädsla och din mamma gör samma sak; din mamma är precis likadan som du, hon värdesätter också sin rädsla mer än något annat. Det är därifrån din rädsla kommer ifrån; den kom från din mamma. Så hon värdesätter sin rädsla mer än något annat, du värdesätter din rädsla mer än något annat; vid något tillfälle kommer ni behöva fatta ett annat beslut.

[01:35:39.17]
Kvinnlig deltagare:
Jag har börjat komma över att ha rädslan i så hög grad.

[01:35:43.14]
Jesus:
Har du? Kommer du över den så mycket att du kan gå och känna den?

[01:35:48.10]
Kvinnlig deltagare:
Nej.

[01:35:49.16]
Jesus:
Exakt.

[01:35:49.23]
Kvinnlig deltagare:
Så vad är det bästa att göra när jag inte vill känna min rädsla, men den förstör mitt liv och i mitt huvud vill jag verkligen bli av med den, jag är klar med den.

[01:35:57.19]
Jesus:
Det är det första steget; det första steget är att ta till sig sanningen att rädslan är det som förstör ditt liv. Det är inte något annat som förstör ditt liv, det är din önskan att hålla kvar och vårda din rädsla som förstör ditt liv. Det är inte känslan av din rädsla som förstör ditt liv, det är din önskan att vårda din rädsla som förstör ditt liv. Det är en stor skillnad mellan dessa två tillstånd. Men nu kommer vi ifrån ämnet. Nu pratar vi om rädsla istället för att prata om skatter, och jag vill inte göra det i det här samtalet eftersom det finns så många bra saker jag vill dela med er.

[01:36:34.17]
Det jag känner att du gör är att du värdesätter din rädsla, och det jag föreslår är att du behöver göra ett annat slags val, så något annat måste värdesättas högre än din rädsla innan du kommer kunna känna din rädsla.

[01:36:48.22]
Kvinnlig deltagare:
Som en passion eller något?

[01:36:50.00]
Jesus:
Som en passion, som en önskan om Gud, till och med en önskan om att dina barn får växa upp och vara friska, det måste vara en känsla inför något som är viktigare för dig innan du kommer att känna din rädsla.

[01:37:06.10]
Kvinnlig deltagare:
Okej, och det har jag inte.

[01:37:09.26]
Jesus:
Nej, men du kan utveckla det, eftersom varenda person kan utveckla det.

[01:37:13.19]
Kvinnlig deltagare:
Okej, så jag behöver något som är viktigare än min rädsla att fokusera på.

[01:37:18.20]
Jesus:
Ja, något som är så viktigt att du kommer gå igenom din rädsla för att få den andra saken.

[01:37:25.10]
Kvinnlig deltagare:
(Skrattar) Det låter riktigt bra, tack så mycket.

[01:37:27.14]
Jesus:
Ni måste ha något som drar er igenom den här rädslan så att för varje enskild rädsla ni har, så kommer det dra er igenom, något som är så viktigt för er att ni inte skulle ge upp det, inte ens för er rädslas skull. Det är det viktiga i det hela.

[01:37:44.31]
Ni förstår att det är det vi värdesätter som bestämmer vad som drar oss. Det är det vi behöver ha i åtanke, det är den saken vi värdesätter. När vi väl värdesätter något och skatten i den saken finns inuti våra hjärtan, så ger vi inte upp det för någon annan känslas skull, för att undvika en annan situation eller känsla. Vi kommer att hålla fast vi den saken för glatta livet. Vi kommer att vara envisa och vi kommer inte att ändra oss om just den saken när vi väl har fått något som vi värdesätter mer än vår rädsla, vi kommer bara hålla fast vid det och det kommer att dra oss igenom.

6.1.En relation med Gud kan dra oss igenom all rädsla

Jesus:
Det jag föreslår är att ni har en fullständig relation med Gud, det enda jag har funnit som är starkt nog för att dra mig igenom varje enskild rädsla, och det är en rädsla för vad som händer i min relation, en rädsla för vad som händer med min familj, en rädsla för vad som händer med mina vänner, en rädsla för vad som händer med mitt liv, en rädsla för vad som händer med mitt välstånd, en rädsla för andra människors åsikter – jag kan fortsätta länge till om vilka de rädslorna är. Det enda jag har funnit som drar mig igenom varenda en av dessa rädslor är min relation med Gud. Min relation med Maria räcker inte, för om jag fokuserar på min relation med Maria, så drar det mig igenom många rädslor ända tills jag kommer till punkten där vår relation konfronteras och eftersom rädslan för att förlora vår relation är större, så kommer den inte dra mig vidare till nästa steg.

Ni förstår, era hjärtan kommer vara där er skatt är, och där era hjärtan är kommer att dra er igenom allt, så länge det är större än den sak de drar er igenom. Det enda jag personligen har funnit som är större än allting är en relation med Gud.

Ni kanske upptäcker något annat, men jag tvivlar på det, men ni kan försöka. Jag har sett många människor försöka. Ärligt talat, varför tror ni att den sjätte sfären är full av människor? För att de inte värdesätter sin relation med Gud; det finns andra saker de värdesätter och därför dras de inte till den punkt där de blir i ett med Gud, eftersom de fortfarande har rädslor. De är i total harmoni med uttrycket av sin naturliga kärlek, den människobaserade kärleken, men de tar inte emot kärlek från Gud på grund av sina rädslor. För några av dem är det en rädsla att bli kontrollerad, en rädsla för några av de saker många av er fortfarande är rädda för.

6.2.Ett exempel på att öppna vårt hjärta i en relation

Jesus:
Många av er är till och med rädda för kärlek, eftersom ni tror att kärleken kommer vara kontrollerande. Hur många av er damer vill inte ingå en relation med en man, eftersom ni tror att han kommer kontrollera er? Hur många av er känner er rädda på det viset? Damerna, ni kan i princip räcka upp handen allihop. Kan ni se självförnekelsen? Hur många kvinnor är det bland åhörarna? Om ni räcker upp handen. Ni har alla en rädsla för att öppna era hjärtan. Hur många av er tror på det? Nej, jag beklagar; väldigt få av er tror på det. Väldigt få, och det här är något ni behöver ha i åtanke; väldigt få av er tror på det. För om ni trodde på det, skulle ni vilja ta itu med det som en stark prioritering, eller hur?

[01:41:51.22]
Skulle ni inte vilja gå igenom stegen för att öppna era hjärtan och faktiskt göra något åt problemet med rädsla som ni har? Rädslan för att bli kontrollerad, rädslan för att bli manipulerad, rädslan för mannen som har mer fysisk styrka än ni har, rädslan för att han tar kontroll sexuellt över er; vi kan göra en ganska lång lista. Många av er, men inte alla, kommer märka att ni har den. Varför? För att det är något som finns i den största delen av mänskligheten och det är något som vi behöver göra oss fria ifrån.

[01:42:22.25]
Kvinnlig deltagare:
AJ, jag hade nyligen en upplevelse där jag kände hur mitt hjärta öppnade sig lite grann, och jag insåg hur skräckslagen jag var för att det verkligen skulle hända. Kommer det till en punkt där känslan av att ditt hjärta öppnas och känslan av kärlek är så mycket trevligare än den skräckslagna känslan?

[01:42:41.10]
Jesus:
Givetvis.

[01:42:42.11]
Kvinnlig deltagare:
Blir det överväldigande?

[01:42:43.23]
Jesus:
Det kommer till en punkt där du hedrar, eller man kan säga att du värdesätter känslan av kärlek som kommer från ett öppet hjärta, mer än du värdesätter rädslorna för att förlora relationen eller att ha några problem med att förlora dig själv i en relation. När din skatt väl finns i de kärleksbaserade känslorna som du nu har mer och mer glädje av, så kommer du säga till dig själv: ”Jag vill inte ha den här rädslan i mig mera, och jag vet att jag måste känna den så jag kommer att känna den.” Som jag sade, när du väl värdesätter något mer än du värdesätter din rädsla, så kommer du gå igenom det. Du kommer göra det.

[01:43:29.00]
Kvinnlig deltagare:
Det är så mycket mer tilltalande att vilja ha kärlekskänslan än att vårda rädslan.

[01:43:35.10]
Jesus:
Ja, men för många av oss har vi under den större delen av vårt liv, om inte hela, aldrig känt någon kärlek. Vi har aldrig ens haft känslan av att älskas, så vi har ingen tillit. Någonstans längs vägen kommer vi behöva värdesätta tilliten till Gud, även om vi inte vet hur det kommer gå. Vi kommer behöva värdesätta relationen till Gud mer än vad vi värdesätter att hålla kvar känslan.

[01:44:00.00]
För de flesta av oss är det inte det som händer; de flesta av oss värdesätter att hålla kvar känslan mer än den faktiska relationen. Många av oss värdesätter att hålla kvar känslan mer än vår relation med vår partner. Det är därför vi bråkar hela tiden med vår partner, om vi gör det, eftersom vi värdesätter att hålla fast vid relationen mer än vad vi värdesätter att utvecklas i kärlek. Vi behöver vara medvetna om de här sakerna.

7.Självgranskning är nödvändigt för att se sanningen

Jesus:
Härnäst skulle jag vilja prata om det viktiga området självgranskning. Utan den, utan en ärlig granskning av er själva, så kommer ni inte kunna se ens vad det är ni värdesätter. Det är mycket viktigt att ni ser vad ni värdesätter, som vi har visat för er här. Vad ni än värdesätter så är det där era hjärtan finns, och var än era hjärtan finns, så är det det ni kommer göra.

Det spelar ingen roll om du tror att du värderar det högt eller inte. Var än ditt hjärta finns, så är det det du värderar högt, och du behöver en del ärlighet och granskning av dig själv för att veta vad det är. Det är därför jag har föreslagit stegen i början av samtalet för er, stegen där ni listar upp alla saker ni tror att ni värdesätter, och steget efteråt där ni listar alla saker ni faktiskt värderar högt med er tid, och jämförelsen mellan de två sakerna. Det är början av självgranskningen.

När ni väl gått igenom början av självgranskningen, så kan ni se vad ni verkligen värdesätter, och ni kommer sluta säga till er själva: “Nej, det där är okej för mig, nej, det där är okej för mig.” Ni kommer säga: ”Jag är inte okej med det där och jag är inte okej med det där, och jag är i princip inte okej med någonting”. Istället kommer många av oss säga: ”Ja, jag är okej med det där, ja jag är okej med det där, ja jag är okej med det där, ja jag är okej med det där. Varför har jag inte en relation med Gud?” Eftersom ni just har ignorerat alla de där sakerna ni inte är okej med. Vi vill tro så många saker om oss själva. Vi behöver sluta säga de sakerna till oss själva och vilja veta sanningen istället.

För att verkligen göra framsteg behöver var och en av oss ha en personlig önskan, inte en önskan som rör någon annan, utan en personlig önskan att verkligen veta vad sanningen är. Ingen annan är ansvarig för den önskan. I själva verket kan Jesus komma fram till er och säga: ”Jag vet allt om dig”, och ni kan lyssna på honom i flera år och höra allt om er själva, och ändå inte komma någonstans. Och vet ni varför? Därför att såvida det inte är en personlig önskan, så sker ingen förändring; när ni har en personlig önskan, så behöver ni varken Jesus eller någon annan för att visa er vad ni ska göra, eftersom ni har en personlig önskan och genom er relation med Gud kommer ni få veta allt ni behöver veta. Guds lagar finns där för er lika mycket som de finns där för mig.

[01:48:20.07
Hur gjorde jag mina framsteg under det första århundradet och nu? Inte genom att lyssna på alla andra, utan genom att lyssna på vad Gud sade mig genom Lagen om attraktion, och genom min egen konversation med Gud. Ni kan göra exakt samma sak. Ni behöver inte någon annan människa för att göra detta.

Emellertid, eftersom ni inte är ärliga mot er själva så kommer ni ingenstans, ni kommer inte någonstans. Om ni inte vet hur ni ska undersöka er själva, så kommer ni ingenstans. Det vi skulle vilja göra är, att efter den här rasten kommer jag gå igenom problem med självgranskningen, och vad syftet med problemen med självgranskningen är, för att hjälpa till att belysa vad som verkligen är vår skatt, för kom ihåg; vad som verkligen är vår skatt är det som kommer att motivera våra hjärtan. Om vår skatt inte är det vi säger att den är, så kommer våra hjärtan vara motiverade i helt andra riktningar än vart vi vill att det ska ta vägen.

7.1.Att placera en skatt i en relation med Gud

[01:49:22.85]
Jesus:
För att verkligen förändras i en positiv riktning mot Gud, så kommer vi behöva ha vår skatt i den relationen. Det är väldigt svårt för många av oss eftersom vi inte har haft den relationen tidigare; vi vet inte hur viktigt det är för vår framtida utveckling och därför värdesätter vi det inte. De flesta av oss har haft en relation med en männisia förut, eller så har vi en relation med vår familj eller så har vi en relation med våra vänner eller våra arbetskamrater eller andra personer på jorden, och då slutar det med att vi värdesätter det mer än vår relation med Gud, eftersom vi aldrig har haft någon relation med Gud och vi vet inte hur vi ska värdesätta det.

[01:50:19.15]
Men jag föreslår att för att våra framsteg ska fortsätta exponentiellt och även kontinuerligt under vår existens, så behöver relationen med Gud vara vår största skatt. För många av oss är det inte ens i närheten av att vara vår största skatt, om ni analyserar mängden tid ni lägger på det varje dag. För många av oss drivs mängden tid vi lägger på vår relation med Gud varje dag av frustration, irritation, en känsla av att stå utan kontakt och många andra känslor som vi kommer behöva släppa ifrån oss för att arbeta oss fram till att ha Gud som vår skatt, och många av oss är inte redo att arbeta sig igenom de känslorna.

Så vi ger upp hela konceptet. Vi tycker om att höra om det, eftersom själen sjunger, och det är en härlig tanke. Vi vill höra om det, men vi tror egentligen inte att det är möjligt, och eftersom vi egentligen inte tror det är möjligt så lägger vi inte så mycket tid på det.

Det jag personligen har märkt är att många gånger när jag inte tror att något är möjligt, så investerar jag knappast någon tid i att göra det. Har ni märkt det? Hur många av er damer eller killar har gått ut till bilen, startat den, och så startar inte bilen. Ni vet inte något om bilar, så ni bryr er inte ens om att lyfta på huven. Vad gör ni istället? Ni ringer efter hjälp. Någon annan har brytt sig om att lyfta på huven och förstå de här sakerna, så ni ringer efter hjälp och får den personen att komma över och hjälpa er. Men de lär er ingenting medan de gör det, eller hur? Så nästa gång bilen inte startar, vad gör ni då? Ni ringer upp samma företag igen.

[01:52:23.04]
Många av är gör på det viset med mig. Varför gör ni så med mig? Det finns saker jag inte vet, så varför gör ni så med mig? Varför tror ni att det är så?

[01:52:46.29]
Manlig deltagare:
För du har redan tagit dig tiden att lyfta på huven.

[01:52:50.11]
Jesus:
Aha, ni vill förlita er på min kunskap utan att behöva gå igenom processen med att veta hur ni kan lära er samma kunskap själva. Det är en emotionell investering i en känsla, en önskan om att förlita sig på någon annan, snarare än er själva.

Efter rasten skulle jag vilja prata med er mer specifikt om hur man går igenom fler steg i självgranskningen, och vad vi kan göra med de stegen för att försöka vända på några av våra skatter, för att försöka komma från en plats med våra skatter till en annan. När vi ser på vår tid, så ser vi att våra skatter är ur balans, och kommer till en annan plats med våra skatter där vi kan se: “Ja, det här är den balans som jag verkligen intellektuellt och emotionellt vill ha vad gäller att min tid nu matchar det jag tycker är de viktigaste sakerna.

[01:53:54.20]
Det är dit vi vill komma på riktigt, eller hur? Det spelar inte så stor roll i det långa loppet om ni inte vill prova att ha Gud som skatt och istället prova något annat. Så länge ni tillbringar mer tid med just den saken, så har ni mer integritet, eller hur? Det är en sak att säga att ni hedrar detta och värdesätter detta, men om ni inte tillbringar mycket tid med att göra det så föreslår jag att ni egentligen inte hedrar det och egentligen inte värdesätter det.

Vi behöver åtminstone föra vår skatt och vår uppfattning om vår skatt till att vara i harmoni med varandra för att vara människor med integritet. Jag förelår att vi kan gå ännu längre än så, och det skulle jag vilja prata med er om efter rasten.

Tack så mycket. (Applåder)

Enkel session del 2

8.Projiceringar av ilska och raseri mot Jesus och Maria

[00:00:26.00]

Jesus:
Maria och jag har av flera orsaker bestämt att vi inte längre kommer tolerera projiceringar av ilska som kommer från personer bland åhörarna på våra seminarier, och om vi känner att sådana projiceringar kommer från personer bland åhörarna så kommer vi faktiskt be dem gå, så snart vi känner dem på seminarierna. Vi har också bestämt att alla som projicerar ilska eller raseri mot oss via e-post eller telefonsamtal som vi ibland får, så kommer vi inte längre tolerera att de befinner sig på våra seminarier förrän de tar itu med sina problem med ilska och raseri mot oss. Så om ni är med om att ni blir ombedda att gå av just den här orsaken så kommer det vara för att vi känner att ni är arga på oss, och då är mitt förslag att ni gör en del självgranskningar, vilket är vad vi kommer att prata med er om under den kommande sessionen.

[00:01:35.27]
Maria1:
Jag vill bara säga att det här är ett gemensamt beslut som vi har fattat, och jag känner egentligen inte att det ligger på mig att rättfärdiga eller förklara beslutet när jag ber någon gå. Jag kommer att förklara varför.

[00:02:00.13]
Jesus:
Ganska ofta säger personer: “Åh, jag är inte arg” och vi säger: “Okej, du säger det, men vi känner att du är det och du behöver ändå gå”.

[00:02:07.18]
Maria:
Ja, det jag skulle vilja säga är att vi kan låta bli att vara överens, men den här platsen är något som jag har skapat, och jag kan också be någon lämna den här platsen och jag känner att det är okej att göra det. Om vi vore på en annan plats som inte är ordnad av oss, så skulle jag gå eller lämna platsen på något vis; jag känner att vi i själva verket agerar kärleksfullt mot oss själva när vi gör den här platsen vänlig mot oss själva.

[00:02:40.20]
Jesus:
För det är väldigt frånstötande att ha personer bland åhörarna som projicerar raseri mot en medan man försöker prata. – Jag vet inte om ni har försökt det någon gång själva, allt det känns som är som att en barrikad kommer emot en – medan ni försöker tänka på och prata om ett annat ämne, och det är väldigt obekvämt och också något som vi har tolererat under en lång tid eftersom vi inte har älskat oss själva tillräckligt mycket. Vi känner väldigt starkt att vi inte vill tolerera detta mer. Orsaken till att jag säger detta är att några personer redan har blivit ombedda att gå härifrån idag.

[00:03:18.12]
Hur känner ni er? Nu är ni rädda för att jag ska be er gå härifrån. Vad värdesätter ni, vad värdesätter ni. Om ni äger ert raseri, så är det en helt annan sak – vi känner att det är okej att ni är arga, men känner den ilskan – men det som ofta sker är att ilska projiceras specifikt mot Maria och mig själv för något som vi ska ha sagt eller gjort som ni inte håller med om, och för att vara uppriktig mot er så betalar vi för den här platsen, vi betalar för alla sittplatser, vi känner inte att det är särskilt etiskt riktigt att ni sitter på våra sittplatser på en av våra sammankomster, på ett av våra seminarier och projicerar ilska och raseri mot oss, när allt vi försöker göra är att ge er en gåva. Vi känner att det etiskt sett inte är i harmoni med kärlek, och vi känner ganska starkt att vi kommer sluta göra detta med alla som gör så.

[00:04:18.17]
Uppenbarligen har människor ilska och raseri inom sig som de behöver ta itu med, och det är bra, men om ni tänker projicera det på oss direkt, så äger ni det inte, vi har bara funnits i era liv under de senaste fem eller sex åren, vi är inte ansvariga för ilskan och raseriet ni känner som en följd av er barndom och andra upplevelser, och vi känner ganska starkt att vi behöver ta itu med problemet med fast hand, eftersom vi har tolererat många dåliga beteenden, och vi tänker inte tolerera det beteendet på våra egna seminarier. Det är en sak att tolerera det när vi går nerför gatan, det må vara hänt, men en helt annan när vi har ordnat en sammankomst och betalat för platsen och ordnat allting så att det kan bli av, och så blir människor arga på oss bara för att vi har sagt eller ska ha gjort något. I de flesta fall har det vi sagt varit sanningen i nästan alla fall. Vi har aldrig gjort något för att skada dem avsiktligt, och därför känner vi att ilska eller raseri är oförtjänt, I synnerhet med tanke på vad vi lär ut: vilket är att äga den egna ilskan och det egna raseriet.

Okej, tycker ni att det här är ett intressant samtal om skatter? Det är en mycket enkel princip, eller hur? Det är intressant att vi ganska ofta inte tänker på de enklaste sakerna. Våra liv blir så komplicerade att det slutar med att vi dras in i ett kaos och drama i våra liv utan att reducera tillbaka våra liv till några enkla principer som faktiskt skulle göra det mycket lättare och enklare att handskas med och hantera, om vi använde dem. Det här är en av dem, känner jag.

1 Maria Magdalena. Även känd som Mary Suzanne Luck.

9.Självgranskning är nödvändigt för att se sanningen (fortsättn.)

9.1.Matteus 13: 13-16

[00:06:31.13]
Jesus:
Jag vill läsa det här avsnittet som start, en vers. Den här kommer från Matteus, däremot, inte från Lukas. Det är en annan bibelvers (Bibeln, Matteus 13:13-16). Det står:

Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte.

Påminner inte det er om någon? (Skratt) Okej.

Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ingenting uppfatta. Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig.

Det här var ett citat som jag faktiskt använde under det första seklet ur Jesajas bok. Jag brukade tycka om att läsa de profetiska böckerna ganska mycket, och orsaken var så klart att profetiorna hade inspirerats av andemänniskor och jag brukade älska att kunna läsa vad andra människor på Jorden hade skrivit ner av vad andemänniskor sagt i det förflutna. Jesaja var ett medium eller en profet, och han tog emot mycket inspiration från andemänniskor. Han skrev ner mycket av det, precis som många andra profeter gjorde, som Hesekiel, Jeremia, Daniel och så vidare.

[00:08:19.08]
Jag tyckte allra bäst om att läsa de böckerna av Bibeln under det första århundradet. Självklart var det inte en Bibel då, det bara bara som dokument som förvarades i den lokala synagogan. Jag brukade tillbringa så mycket tid jag kunde på den lokala studieplatsen för att lära mig vad just dessa verser hade att säga. Jag lärde mig mycket av dem under mina första tio år i livet under det första århundradet och de utgjorde grunden för många av mina citat senare i livet.

Just det här citatet tilltalade mig eftersom jag kunde se hur stängda människor var inför att granska sig själva. Det är självgranskningens steg som kommer leda er till att ändra vad er skatt är. Ni förstår, om ni inte korrekt kan få fatt på vad som är er skatt just nu – och jag är en poet utan att jag det vet – så kommer ni aldrig justera er väg eller era önskningar till en ny slags skatt, en annan typ av skatt.

[00:09:34.02]
Till exempel i den illustration jag gav er tidigare när jag pratade om rädsla, om ni inte vet att ni är rädda för en viss sak, och ni inte inser att just den saken är drivkraften bakom hela ert beteende, så är det givetvis högst osannolikt att ni kommer ändra på något av det ni gör för att justera just det beteendet. Så självreflektion är en mycket, mycket viktig del av framåtskridandet.

9.2.Jesaja 29: 15-16

Jesus:
Det finns en annan vers som jag skulle vilja läsa för er från Bibeln (Bibeln, Jesaja 29:15-16). Den här läste jag för er tidigare:

Ve dem som i dolda djup vill gömma sina planer undan Herren och utför sina gärningar i mörkret, dem som säger: “Ingen ser oss, ingen vet!” Är leran jämställd med krukmakaren? Skall verket säga om mästaren: “Han har inte gjort mig”? Ska det som formats av lera säga om honom som formade det: “Han kan ingenting”?

9.3.Liknelsen där människans själ är en lerkruka som formas av Gud

[00:10:40.22]
Jesus:
Nu skulle jag vilja fokusera på de här verserna i synnerhet, där vi har det här konceptet i skrifterna, och särskilt i Jesajas bok, där Jesaja liknar den mänskliga själen vid en lerkruka som formas av Gud. Det var den liknelsen som andemänniskan som vägledde Jesaja ofta använde. Han försökte nå fram till människor med att han utförde mediumskapet för, att de flesta av oss har en grundläggande förståelse om att vi har rätt till självbestämning. Vi tror att eftersom vi har fått en fri vilja, så innebär det att vi ska förlita oss på oss själva. Det är det vi tror, och så många av oss har kommit att förlita oss på oss själva i mycket hög grad. Vi känner att vi själva är den enda person som vi verkligen kan förlita oss på i vårt liv.

Nu är vi lerkrukan, med andra ord personen som formas av Gud. Tänk på krukmakaren, stegen i drejningen. Om du kan föreställa dig att du är krukmakaren och att du har leran framför dig, så använder du vanligen en drejskiva. Jag vet inte om ni har sett det någon gång, men vanligen sitter de ner med en drejskiva och på den tiden använde man pedaler som drev den åt en. På den tiden brukade de dreja många saker på det viset; man behövde pedaler som drev rotationen och sedan drejade man leran. Numera har vi förstås en fin liten elmotor som surrar, med en reglerbar hastighet och allt, som gör att vi inte snurrar skivan för fort, eftersom leran flyger isär då, och inte för långsamt, för då skulle en rad andra problem uppstå. Så vi har drejningsprocessen, som är som en platta med en lerklump i mitten och den snurrar, runt, runt.

[00:13:24.00]
Föreställ dig nu att du är krukmakaren. Du sitter ner på stolen, rör dina fötter fram och tillbaka. Du anpassar det hela och det går runt. För de av er som har gjort detta, så vet ni att om ni snurrar den för fort, vad händer då? Vilken form du än försöker åstadkomma så flyger den bara isär, faller ihop och du har alla möjliga problem. Gud vill förstås inte att det händer med din själ. Gud är inte intresserad av att förstöra din själ medan han försöker skapa något.

Ni vet också att om ni inte snurrar den fort nog, så uppstår alla möjliga sorters ingröpningar, ytan börjar fallera, det blir kladdigt och klistrigt och det blir inte någon smidig uppgift om ni inte använder vatten. Om ni använder för mycket vatten så blir det alldeles slirigt och åker isär, så det är en liten konst att klara av detta.

Så småningom, om ni gör saker rätt, så har ni till slut något som är användbart, och sedan kan ni förstås sätta den i lite hetta så den torkar ur all fukt och behåller sin form och så vidare.

[00:14:29.11]
Det är det Gud försöker göra med dig; Gud försöker forma dig till det Gud skapade din potential att bli från första början. Problemet är att de flesta av oss har väldigt lite tillit till detta. Vi tror att vår bild av vilka vi är, är bättre än Guds uppfattning om vilka vi kan bli. Med andra ord, som versen i Jesaja säger, så tror vi att vi vet bättre än krukmakaren som gjorde oss.

Gud försöker forma oss från en lerklump (vänster) till det bästa vi kan vara, i liknelsen en vas (höger)

[00:15:30.00]
Det är detta som är vårt problem; vårt underliggande problem handlar om arrogans. Det är det verkliga underliggande problemet i den mänskliga rasen, den arrogans som utvecklades precis vid själva tillblivelsen av koloniseringen av den här Jorden. När jag säger kolonisering, så kom två personer till den här Jorden genom Guds skapelseprocess; de gick igenom processen, deras själ omslöt kroppar som Gud hade skapat. Sedan dess eller kort efter den tiden och när ni pratar med dessa två personer, Amon och Aman, så märker ni att de kände att de kunde överträffa krukmakaren; att de faktiskt kunde avgöra åt sig själva vad deras egen kruka skulle bli. Det är i princip det de bestämde sig för. De beslöt sig för att de ville bli mer än en kruka; de ville bli Gud, som hade rätt att bestämma allting.

[00:16:31.23]
De trodde, på grund av sin egen inneboende kraft och vad de kunde göra i fråga om att manipulera materia och så vidare på den tiden, de trodde att de kunde bli som Gud och inte behövde styras av Guds lagar som finns i universum. Det är vad de till slut trodde. Den här arrogansen växte i dem till den punkt då de bestämde sig för att det bästa valet de kunde göra, var att ignorera allt Gud sade, med andra ord bara ha tillit till sig själva. De förlitade sig nu på sig själva.

I den här processen tog de bort personen som formade leran ur ekvationen, och nu är det som att krukan försökte göra sig själv. Hur lyckat skulle det vara om vi pratar om en bit lera? Du häller bara ut leran på drejskivan och tittar på den. (Skratt) Hundra år senare, tittar fortfarande, tusen år senare, tittar fortfarande, men nu har den torkat och smular och tvåtusen år senare har den fullständigt brutits ner och torkat ut; det skulle fortfarande finnas lite bitar kvar av den där.

Det är det här som har hänt med människans själ. Vi har brutits ner, vi har blivit så begränsade av vår egen tro att vi har kraft att göra allt själva att vi har nått det här tillståndet där det vi tror är verkligt är så väldigt förstört jämfört med den ursprungliga skapelsen. Vi har uteslutit händerna som formar leran; det är det vi har gjort. Vi gjorde det på grund av en känsla av arrogans och rädsla inför Gud också; vi har mycket rädsla som hör samman med Gud.

[00:18:30.20]
Många av er inser det inte, men en av era primära rädslor om Gud är en rädsla om att Gud säger åt er vad ni ska göra hela tiden. Många av er har inte tagit till er någon religion i ert förflutna, eftersom religionerna säger åt er vad ni ska göra, vad Gud säger åt er att göra hela tiden. Det är en av rädslorna många människor har inför att ta till sig religion. Jag föreslår inte att vi borde ta till oss religionen, jag säger bara att vi har befunnit oss i någon av dessa rädslor under största delen av våra liv. Innan vi kan få tillbaka krukmakaren i vårt liv igen, med andra ord, innan vi kan få Guds händer att röra vid vår själ, forma vår själ tillbaka till dess potentiella skapelse, så måste leran bestämma sig för en sak, och det är: “Vill han eller hon att det blir så?”

[00:19:36.04]
Vi har alla slags skäl till varför vi inte vill att det blir så. Det är här självgranskningen är en så viktig process, eftersom vi om vi inte undersöker oss själva, så kan vi rent logiskt se att om vi tar bort händerna på krukmakaren som formar leran, så kommer vi i slutänden aldrig bli det Gud utformade oss till att bli. Det är logiskt, eller hur? Vi behöver få tillbaka händerna i processen; vi behöver bjuda in Gud igen i processen. Det betyder att börja hedra alla de sätt som Gud kan vara inblandad i stegen med att forma oss. Uppenbarligen har Gud lagar som hjälper oss att formas, som hjälper Honom att forma oss.

[00:20:30.13]
Men det finns också andra människor som Gud redan har fått kontakt med, som kan hjälpa till att forma oss: det finns andemänniskor som är i ett bra tillstånd som kan hjälpa till att forma oss. Faktum är att ni alla har en guide som är där för att hjälpa till att forma er, eller, om ni tänker efter, som hjälper Gud att forma er tillbaka till det som är potentialen för vad ni kan bli.

Problemet är att många av oss känner motstånd inför den här processen, eftersom vi inte vill titta på orsakerna till varför vi inte vill att Guds händer har något att göra med våra liv. Vi vill inte undersöka oss själva för att se varför vi avvisar Gud för det mesta; vi vill inte veta varför. Vi försöker ständigt undvika Gud, medan vi samtidigt säger oss att vi vill ha kontakt med Gud, vilket återigen är en väldigt ologisk sak att göra, men det är något som vi gör om och om igen, på grund av känslorna vi inte önskar känna.

9.4.En brist på självgranskning är uppenbar genom handlingarna

Jesus:
En person som verkligen undersöker sig själv skulle inte fortsätta med det här tillståndet. En brist på självundersökning visar sig tydligt genom hur vi agerar. Här är några saker som jag skrivit ner som jag bara skulle vilja läsa för er:

“Många av oss försöker fortfarande täcka över dålighet och fel som existerar inom oss”; vet ni vad jag menar med det? Vi försöker få det till att det som Gud visar oss genom de olika lagarna och genom Sina egna händer egentligen inte är där. Vi försöker täcka över fakta om vilket vår sanna tillstånd är.

[00:22:31.00]
Många av oss tror att Gud inte ser” och många av oss tror verkligen att Gud inte ens bryr sig tillräckligt mycket för att se.

“Många av oss känner det som att vi kommer vara ganska fasta när vi dör”; många av oss känner att när vi dör, kommer allting vara ganska förutsägbart. Det är emellertid inte fallet för de flesta av oss, faktiskt, och orsaken är att vi inte kan se oss själva som vi verkligen är ännu. Den enda gången som din framtid blir mer förutsägbar vad gäller säkerhet och trygghet, är när du ser dig själv tydligare. Annars kommer du ha ett liv fullt av väldigt negativa överraskningar. Med andra ord kommer du se saker hända när du har gått vidare, som du aldrig hade förväntat dig skulle hända eftersom du aldrig ville se känslan som skapade det hela från första början.

[00:23:32.30]
Det är bara en enda slags utveckling som verkligen kommer hjälpa dig förändras, och det är en utveckling av din karaktär och natur. Om jag är väldigt investerad emotionellt i min nuvarande karaktär och natur, så kommer jag hålla fast vid det. Om jag håller fast vid det, så kommer jag aldrig kunna exponera min verkliga karaktär och natur. Många av oss vill inte ens se vår sanna karaktär och natur. Många av oss får det påpekat för oss varje dag, och vi vill förbli fullständigt omedvetna om vad som sker. Med andra ord säger vi till krukmakaren: “Bort med händerna!” (Skratt) Det är det vi gör, vi säger till krukmakaren: “Håll dig borta från mig, jag vill ha min egen bild av mig”.

[00:24:32.17]
Det är inte från den platsen vi undersöker oss själva. Det är fantastiskt hur många samtal jag haft med många av er på tu man hand, där jag så småningom har dragit mig ur samtalet eftersom allt jag säger avvisas av er, personerna som tar emot informationen. Det är: “Ånej, jag gör inte sådär, nej jag känner inte att jag gör på det viset.” Okej, jag är en ganska lättsam person, det är okej för mig att ni tror så, om det är det ni vill, men jag känner mig inte dragen till att hjälpa människor som har en brist på självreflektion.

Jag har behövt använda mycket självgranskning i mitt liv för att förändras. Många av de sakerna har inte varit trevliga att se på, och ännu svårare är att de inte har varit särskilt trevliga att känna, men jag har gått igenom den process som jag uppmuntrar er att gå igenom. Men det är väldigt svårt att uppmuntra någon att gå igenom något som de inte ens är medvetna om, och inte vill vara medvetna om i första taget, och det är där det i slutänden handlar om den där uppriktiga skatten. Om min skatt är min relation med Gud, så kommer jag automatiskt dras till att granska mig själv.

10.Exempel på en brist på självgranskning

Jesus:
Jag skulle vilja läsa upp ett par saker för er. Allt detta är sådant som har hänt mig och Maria under de senaste veckorna. Ni kanske känner till några av de som är inblandade, och jag är ledsen om jag generar någon av er genom detta. Jag kommer inte nämna några namn på de inblandade personerna, men olyckligtvis känner några av er till vilka de är, och jag kan inte göra så mycket åt det. Jag vill räkna upp en rad olika saker som har pågått, för att ge er ett exempel på bristande självgranskning, eftersom ni kommer bli överraskade över hur ofta under ett samtal som det inte alls pågår någon självgranskning.

10.1.A.J:s frisör

[00:26:40.28]
Jesus:
Jag gick till min hårfrisörska för att få en klippning för några veckor sedan. Hon är en person som har lyssnat på Guds sanningar och känner till det hela. Hon har ett arrangemang med oss där vi ger henne en gåva snarare än att be henne om pengar för att klippa oss. Vanligen gör hon ett riktigt bra jobb med våra hårklippningar. Som vanligt sitter jag ner för att få håret klippt, och hon börjar ställa frågor till mig om sitt personliga liv, och hon förklarar att hon har känt att hon har en väldigt låg självkänsla. Hur många av er känner att ni har en låg självkänsla? Ganska många. Hon försökte övertyga mig om att hon hade en låg självkänsla och det slutade med att jag hade något att säga om saken till henne.

Jag sade bara: “Jag beklagar, men jag håller inte med. Jag känner faktiskt att du tror att du är värd mer än de flesta andra du träffar, och att du faktiskt tror att du är värd mer än vad jag är.” Och hon säger: “Vad? Det kan jag inte hålla med om” och hon vill protestera över detta. Och jag säger: “Skulle du vilja veta hur jag vet det?” Och hon svarade: “Ja”, som hon ofta gör.

Det här är det första sättet; det blir lite matematik för er. När jag går för att få en hårklippning av henne, ger jag henne normalt mellan 38 dollar, vilket är det minsta jag ger henne för klippningen, till runt 50 dollar. Det är vad jag vanligen ger henne för att klippa mitt hår.

[00:28:26.11]

Det tar henne ungefär 20-30 minuter att klippa mig. Vi kan säga att det tar en halvtimma, det betyder att jag ger henne motsvarande 100 dollar i timmen för att klippa mitt hår. Okej. Många av er tycker att det är en ganska kostsam hårklippning, men det är inte kostsamt om det är en bra hårklippning. Dessutom, medan hon klipper mig, så ställer hon en rad frågor om sitt privatliv, vilka jag besvarar rakt på sak, så jag ger henne i själva verket en konsultationssession för hennes privatliv under en halvtimma dessutom, vilket jag givetvis inte debiterar något för; jag ger bort det som en gåva. Så det är det värde jag lägger på henne. Jag frågade henne vad hon vanligen tar per timma för en hårklippning och hon sade att hon vanligen tar 40 dollar i timmen.

Så jag värderar henne två och en halv gånger värdet hon sätter på sig själv vad gäller hennes tid. Det är inte det värde jag lägger på hennes själ, det är det värde jag lägger på hennes tid. Jag har värderat hennes tid till två och en halv gånger mer än hon värderar sin tid, så jag älskar henne och värderar henne till och med med tiden två och en halv gånger mer än hon värderar sig själv. Detta är mina handlingar och de bevisar, som jag sade tidigare, att det du gör bevisar ditt värde. Det du gör bevisar allting. När jag väl påpekat detta för henne grät hon en stund och självklart blev det lite fel på frisyren, men det är så det går när man får en hårklippning.

[00:30:30.05]
Jag frågade henne sedan om när hon ger mig en gåva för min tid vad hon då ger till mig. Många gånger har vi samtal om hennes privatliv och så vidare. Under de stunderna ger hon mig inte något alls, men ibland kommer hon till seminarierna. Hon sade till mig att hon ger mig ungefär 30 dollar för fyra timmar av min tid. Vad blir det? 7 dollar och 50 cent per timma, det är vad hon värderar min tid till. Så jag värderar hennes tid till 100 per timma, och hon värderar min tid till 7 dollar och 50 cent per timma.

[00:31:35.13]
Sedan sade jag till henne: “Vad värderar du mer? Kan du uppriktigt säga att du värderar mig när det är detta som blir ekvationen? Hur många av er skulle känna er rätt så konfronterade av det samtalet? Ja? Det blir nog några fler saxar som slinter där, det kanske är förståeligt. (Skratt)

[00:31:57.06]
Ni förstår, hon visar i själva verket vad hon värderar i sitt privatliv. Det här är inte ett dömande; det är bara ett fastställande av sanningen om vad jag redan har lärt er idag. Kom ihåg att jag sade i början av det här att se på hur ni tillbringar er tid, vad tiden går åt till. Det vackra med att göra en ekvation som denna är att ni börjar se verkligheten i hur ni känner er, och ni börjar också se en rad orsaker till varför ni känner som ni gör. Om jag hade varit lätt att förolämpa, så kan ni se att jag hade känt mig förolämpad där, eller hur? Hon värderar mig till omkring 12 gånger mindre än hon värderar sig själv. Det är ganska betydelsefullt, eller hur?

[00:32:54.05]
Det är därför jag inte kunde hålla med henne om att hon hade en känsla av lågt självvärde: eftersom det visade sig i ekvationen att jag hade det lägre självvärdet, eftersom jag fortsätter ge henne saker som hon inte värderar lika mycket som sin egen aktivitet. Det säger också mig att det var det värdet hon gav Guds sanningar och det här är vad jag sade till henne: 7 dollar och 50 cent per timma är vad hon värderar Guds sanning till. Det är förresten högre än vad många av er värderar Guds sanning till, ironiskt nog. Många av er värderar den till mindre än så, när det gäller vad ni faktiskt ger. Det är fortfarande högre än många men jämfört med hur hon värderade Guds sanning, så var det ungefär 12 gånger mindre än hårklippningen.

Kan en sådan person hävda att Guds sanningar är det viktigaste i hennes liv? Självklart inte. Kan en sådan person ens hävda att de hedrar mig lika mycket som de hedrar sig själva? Självklart inte, för det gör de inte. De hedrar inte min tid lika mycket som de hedrar sin egen tid. Det jag kommer peka på för er är att hon hade tron att hon hedrade mig mer än hon hedrade sig själv, men verkligheten enbart sedd utifrån den här ekvationen över hur hon värderar tid bevisar att så inte var fallet.

Sedan frågade jag henne, vad det är hon får ut av hårklippningarna som hon inte får ut från Guds sanningar; eftersom det är skälet till att hon värderar det mer. Hon får bekräftelse. Hon är en ganska bra hårfrisörska, det är många som kommer till henne, de hedrar hennes tid, hon får känna sig hedrad, hon får känna sig älskad när det pågår, får känna sig lite speciell under tiden, får en hel mängd känslor.

Problemet med Guds sanningar är att de inte ger er några av de känslorna, eftersom de ofta är ganska konfronterande. Ni förstår, det är känslorna som driver värdet; där hjärtat är, det är där skatten är. Skatten och hjärtat är sammankopplade. Hennes skatt är att känna de känslorna som hon får av att klippa folk, och det är för närvarande viktigare för henne än Guds sanningar och vad det ger henne. Det ger henne en massa tankeproblem, måste förstå saker och ting, måste agera annorlunda, måste konfrontera sitt eget beteende, allt det är saker hon inte får sina beroenden tillgodosedda av, så självklart kommer hon inte värdera det så mycket som hon värderar att göra hårklippningar. Hur ska du värdera det du hör av Guds sanningar utifrån att du inte sätter värde på själva den Gudomliga sanningen? Hur ska jag kunna uppskatta min hårfrisörska om jag inte värdesätter det jobb hon utför åt mig? Ni kan se att det är omöjligt, eller hur?

Om jag sätter värde på min hårfrisörska så kommer jag att sätta värde på arbetet hon utför. Om ni sätter värde på Guds sanningar, så kommer ni också sätta värde på varifrån det kommer. Det kanske inte kommer från mig, förresten. Hur många av er är här för att Peter bjöd in er till något? Kan ni se det? Många av er kommer under en lång tid in i framtiden värdesätta det faktum att han bjöd in er till sanningarna som ni nu uppskattar. Vad känner ni inför den ekvationen? Några kommentarer?

[00:37:35.02]
Manlig deltagare:
Om hårfrisörskan hade någon form av teknik som gjorde att hon kunde klippa hundra personers hår samtidigt, skulle du fortfarande ge henne 100 dollar per timma?

[00:37:48.17]
Jesus:
Jag skulle värdera henne till det jag känner att det är värt. Du förstår, jag känner att hon är värd 100 dollar per timma just nu, det är det jag känner att en bra hårklippning är värd för mig.

[00:38:02.14]
Kvinnlig deltagare:
Men om hon hjälpte 99 andra personer samtidigt som hon klippte dig?

[00:38:06.08]
Jesus:
Jag skulle fortfarande ge henne 100 dollar om det var samma hårklippning, ja.

[00:38:09.09]
Kvinnlig deltagare:
Okej.

[00:38:10.12]
Jesus:
Varför skulle jag inte det? Bara för att hon har köpt en mekanisk sak som inte klipper av dig öronen under tiden eller något, varför skulle jag inte göra det? Ni förstår, för mig blir det ingen skillnad; det är mitt värde som jag lägger på det hela, inte hennes eller hans. Hängde ni med där? Det är mitt värde jag lägger på det. Mina personliga känslor över en hårklippning är att det är mycket mindre värt än Guds sanning; det är mina personliga känslor, men det är inte hennes. Jag påpekade det för henne att det inte är hennes, även om hon hävdade att det var det, kan ni se det? Hon hävdade också att hon värdesatte mig mer än hon värdesatte sig själv, och jag sade att jag inte kunde hålla med om det, och jag hade bevis. Den här ekvationen är bevis för att hon inte värdesätter mig mer än hon värdesätter sig själv. Det är okej för min del, jag säger inte att hon behöver förändras eller något sådant, jag påpekade bara sanningen i faktumet för henne.

10.1.1.Raseri är i vägen för en korrekt självanalys

[00:39:16.03]
Manlig deltagare:
Jag har inte gjort något med några känslor av överflöd eller problem med detta, alls, men jag tycker det är oerhört stötande att jämföra någons värde med en bit papper. Jag inser att jag har ett raseri gentemot pengar, så jag upplever motstånd där.

[00:39:40.25]
Jesus:
Ja, och jag har inte ett raseri gentemot pengar, så jag kan verkligen göra det här. Jag har inte heller något raseri mot henne för att hon sätter lägre värde på mig än vad hon gör på sig själv. Hon har ett raseri gentemot män och att de inte värdesätter henne lika mycket som hon värdesätter sig själv, men jag känner inte det mot henne.

Ni förstår, mycket av det här raseriet förhindrar en analys av den här sorten. Förstår ni? Vi blir så intrasslade i känslorna vi har om det hela att vi inte ens kan tänka logiskt på vad som egentligen sker hälften av tiden. Vi behöver göra oss av med det raseriet. Jag känner att du behöver bli av med raseriet gentemot pengar, och när du gjort det kommer du känna igen orsakerna till att de skapades. Det finns många positiva orsaker till att de skapades. Det är bara att de missbrukas så mycket, men det finns positiva orsaker; de låter oss alla ha en känsla av hur något värderas eller vad det är värt. Det hjälper ironiskt nog även mig att göra den här jämförelsen. Och det i sig självt, om någon lärde sig av det och tycker att: “Wow, vilken jämförelse”, skulle det då inte vara en fantastisk sak att pengar verkligen har hjälpt dem att växa?

[00:40:47.16]
Jag känner inte några av de sakerna mot pengar, rikedom, berömmelse; vad en person än vill ha så är det upp till dem vad de vill ha. Jag känner däremot, att det är väldigt värdefullt att jämföra känslan av värde så att en person kan se sanningen om sig själva. Det är det jag pekar på här.

[00:41:21.23]
Kvinnlig deltagare:
Det här understryker verkligen för mig, med stor klarhet, hur mycket vi kan investera emotionellt i beroendet, vare sig vi får betalt för det eller inte.

[00:41:31.13]
Jesus:
Ja, men det som verkligen slog henne när jag pratade med henne om detta, var hur mycket hon hade investerat emotionellt i att vara en hårfrisörska, och hur stor den investeringen var jämfört med att få sin själ att växa. Jämförelsen slog henne på ett ögonblick, och av den orsaken var det ett jättebra samtal, tyckte jag.

[00:41:54.08]
Kvinnlig deltagare:
AJ, jag undrar bara, om hårklippningen hade varit gratis, hade du fortfarande gått till henne?

[00:42:03.05]
Jesus:
Hårklippningen var gratis.

[00:42:04.21]
Kvinnlig deltagare:
(Skrattar) Ja, men du betalade fortfarande lite pengar för det, eller hur?

[00:42:09.18]
Jesus:
Eftersom jag uppskattar henne.

[00:42:11.02]
Kvinnlig deltagare:
Hon bad dig inte om pengar?

[00:42:13.12]
Jesus:
Nej, hon bad mig aldrig om pengar.

[00:42:16.06]
Kvinnlig deltagare:
Är hon inte en professionell hårfrisörska?

[00:42:19.04]
Jesus:
Det är hon.

[00:42:20.00]
Kvinnlig deltagare:
Arbetar hon i en salong, eller …?

[00:42:23.29]
Jesus:
Nej, hon har sin egen salong.

[00:42:25.18]
Kvinnlig deltagare:
Aha, okej. Tack.

[00:42:27.30]
Jesus:
Hon är en professionell hårfrisörska; hon bad mig aldrig om några pengar. Skulle ni be mig om pengar när jag betalar två och en halv gånger mer än ni vanligen skulle be om?

[00:42:36.15]
Kvinnlig deltagare:
Nej, jag fattade det bara inte.

[00:42:40.07]
Jesus:
Ja. Ni förstår, inga hårfrisörer ber mig någonsin om pengar, eftersom jag alltid ger dem mer än vad de vanligen skulle debitera. Men det är lite egennyttigt, eller hur?

[00:42:46.15]
Okej, är ni med på det exemplet? Kan ni se att jag gör en poäng om självgranskning? Vi står emot självgranskningen så mycket att vi inte ens logiskt kan analysera vad som faktiskt pågår i en situation. Vi vill säga oss själva att vi uppskattar saker när vi inte gör det; vi vill säga oss själva att vi har en stor mängd tacksamhet när våra handlingar visar att vi inte har det.

Hur många gånger händer det i en relation mellan en man och en kvinna – eller mellan en man och en man, kvinna, kvinna, det spelar inte så stor roll egentligen? I en relation, hur många gånger säger ni: “Ja, jag uppskattar verkligen det där”, medan din handling i den stunden visar att du inte gör det? Det förekommer väldigt ofta, tro mig.

[00:43:46.00]
Okej, vi fortsätter. Vi kan ta mängder av exempel, men jag ville bara ge er en slags illustration över de olika sorters analyser ni kan göra för att hjälpa er själva att arbeta er igenom problemen med varför ni inte vill analysera er själva och växa och ändra er skatt. Ni förstår, om ni inte kan se vad som är er skatt just nu, så är det högst osannolikt att ni kommer ändra den. Om ni inte kan vara uppriktiga om vad den är för närvarande, hur ska ni någonsin kunna veta vad ni ska göra för att ändra den?

[00:44:28.00]
Nu när min hårfrisörska är medveten om att hon faktiskt värdesätter sig själv mer än andra, så kan hon nu fundera över detta. Hon kan undersöka det, hon kan känna kring varför, hon kan ta reda på vad hårklippningarna ger henne i form av känslor som hon inte kan få från Guds sanningar, vad för slags beroenden som uppfylls genom detta, och hon kan också fundera ut varför hon känner sig mycket snålare mot mig än vad hon förväntar sig att jag ska ge henne. Vad hon förväntade sig att jag ska ge henne var fyrtio dollar per timma eller tjugo dollar för min hårklippning. Det är vad hon har förväntat sig från mig, men hon förväntar sig inte detsamma från sig själv när hon kommer till ett av mina seminarier, så det finns också ett etiskt problem här. Det finns så många problem hon kan se över bara utifrån denna enda ekvation, problem med självgranskning som kan hjälpa henne att växa närmare Gud, det är vad jag säger.

10.2.Diskkopiering

[00:45:27.04]
Jesus:
Okej, då tittar vi på nummer två. Jag själv och flera andra, Luli, Igor och Lena, får ofta hårddiskar som vi ska kopiera. På senare tid har jag gjort mycket av diskkopierandet, och ofta får vi diskar som det redan finns data på. Vi ger bort en gratis tjänst, men sedan när vi får disken, så måste vi gå igenom disken och se vilka data som finns på den och sedan behöver vi fundera på vad vi ska göra med datan; ska vi radera datan? Vi kan inte formatera drivenheten; om vi har 500 GB data som vi behöver lägga på den och det bara är en 500 GB drivenhet, och det redan finns 150 GB data på den, så måste vi antingen kopiera saker var för sig, eller e-posta diskägaren och säga: “Vad vill du ha kopierat, för vi får inte plats med alla data där?” och så vidare och så vidare, det bara fortsätter om och om igen. Vi ger bort en gratis tjänst och många av er tror att eftersom vi ger bort en gratis tjänst, så innebär det att vi också borde göra en rad extra arbetsuppgifer åt er för att utföra den tjänsten.

[00:46:31.08]
Det här är en illustration: Jag hade ett mellanhavande med en annan deltagare bland åhörarna där en disk gavs till mig. Den hade 500 GB utrymme. På vår hemsida står det att man bara ska ge oss diskar som har 750 GB eller mer, men den vi fick hade plats för 500 GB. På den tiden kunde jag få plats med hela vårt system på den här drivenheten, men på samma drivenhet fanns 130 GB privat data, så jag behövde titta på drivenheten, jag behövde fatta ett beslut, skulle jag radera allting på drivenheten, men tänk om de använde den till andra saker. Jag ville inte radera deras information och så vidare, så jag behövde välja vad jag skulle kopiera selektivt till drivenheten. Det här är en process som vanligen tar 5 minuter av min tid, eftersom jag har automatiserat hela processen, men nu har det redan tagit mig 15 minuter att fundera ut vad som pågår.

[00:47:32.17]
Sedan behövde jag e-posta tillbaka till personen, och fråga vad de ville göra, vänta på deras svar och så där höll det på. Hur som helst så bestämde jag att istället för att göra allt detta, så skulle jag e-posta personen om deras kärlekslösa beteende. Den här personen svarade riktigt bra på min e-post. Det här var mitt mejl:

“Jag utför just nu tjänsten med kopiering av hårddiskens drivenhet. Du gav oss en hårddisk att kopiera men har inte följt anvisningarna på nätet om detta. Du gav oss exempelvis en drivenhet med 500 GB totalt utrymme och där mer än 130 GB utrymme hade använts, vilket innebär att det bara finns 370 GB ledigt utrymme kvar. Detta innebär att vi måste radera allting på drivenheten eller göra en selektiv kopiering till drivenheten.”

Att radera allting på drivenheten skulle inte ta så lång tid, men att kopiera data selektivt skulle ta lång tid, eftersom man behöver vara där för att kopiera varje fil; när det är klart, kopiera en till fil, kopiera en till fil, det skulle kunna ta en hel dag. Kom ihåg att vi har 500 GB med data; vi pratar om ungefär 480 videor, och omkring 2 000 ljudfiler. Det finns enorma mängder data och om man ska kopiera detta en och en selektivt så tar det en evighet. Jag sade:

“Detta skulle självklart ta väldigt mycket tid, och jag kan inte göra detta för dig. Dessutom vet jag inte om datan på den här drivenheten är viktig för dig eller inte, så jag vill inte radera den. Du behöver tänka över bristen på omtanke och därigenom bristen på kärlek i sättet som du har gett mig drivenheten på.”

[00:49:12.09]
“Det här gör att jag behöver använda min tid till att analysera hårddisken, fråga dig vad jag ska göra med den, kommunicera med dig om problemen med hårddisken, vänta på ditt svar, fråga hur hårddisken ska returneras till dig, och använda min tid till att skriva det här mejlet till dig och åka till postkontoret för att skicka tillbaka den till dig och så vidare.”

Föreställ dig om ni behövde göra alla de sakerna, hur mycket tid skulle ni använda på det? Donationen vid tillfället var tjugo dollar som kom med i paketet med hårddisken. Jag är inte säker på vad de var till för, och jag har inte frågat personen det gällde och han behöver inte fundera på den saken heller. Det här är hur jag känner; han behöver inte bekymra sig över det.

“Om du hade skickat med skriftliga anvisningar så hade jag inte behövt ställa de här frågorna, och hade inte heller behövt slösa bort min tid. Om du önskar få tillbaka diskuppdateringen så se vänligen till att följa instruktionerna om detta på nätet. Du har heller inte lämnat anvisningar om hur du ska få tillbaka hårddisken. Du lägger mycket arbete på de personer som ger dig en tjänst gratis. Även om du anser att din donation på tjugo dollar är en avgift för tjänsten, så har jag redan använt den mängden tid på att bara titta på hårddisken och skriva det här mejlet till dig. Något för dig att fundera över. Vänliga hälsningar.

Mannen det gällde tänkte över de här sakerna och jag fick ett trevligt mejl som svar från honom. Det slutade faktiskt med att jag tog en åktur till hans hem, eftersom han bodde i Kingaroy och vårt postkontor ligger i Kingaroy, så det var meningslöst för mig att posta det, när jag lika gärna kunde lämna av det vid hans hus. Så jag lämnade det vid hans hus.

Vad är det som står på där, känner ni? Var saknas det självgranskning i detta?

[00:51:07.00]
Kvinnlig deltagare:
En förväntning på andra att göra det åt dig, man brister i ansvarstagande för sig själv?

[00:51:14.25]
Jesus:
Ja, handlar det inte också om att överväga vad som kan ingå, att inte ens vilja veta det?

Kvinnlig deltagare:
Jo.

[00:51:23.17]
Jesus:
Här är en hårddisk och du gör detta för mig och här är 20 dollar och det borde täcka portot. Visst, det skulle täcka portot, men inte någon tid eller arbetsinsats eller något annat. Inte heller täcker det problemen som fanns i mellanhavandet som sedan hade behövt uppstå.

[00:51:43.16]
Kvinnlig deltagare:
Och det bortser helt från värdet i materialet.

[00:51:47.11]
Jesus:
Jag håller med, det gör det, ja. Fast tänk på att materialet är gratis och vi ger mycket gärna bort det gratis.

[00:52:01.00]
Kvinnlig deltagare:
När du sade detta, så känns det för mig som att när vi erbjuds något som är gratis, så hade det inget värde i sig självt från första början.

[00:52:14.11]
Jesus:
Ofta.

[00:52:15.13]
Kvinnlig deltagare:
Men det kostade inte oss något, det behövdes ingen arbetsinsats från vårt håll att skaffa in, och det belyser för mig exakt hur mycket vi konsekvent är villiga att ta.

[00:52:26.18]
Jesus:
Ja.

[00:52:26.18]
Kvinnlig deltagare:
Särskilt från de som erbjuder sin tid och sina tjänster gratis.

[00:52:30.10]
Jesus:
Särskilt från de som är villiga att ge.

[00:52:33.14]
Kvinnlig deltagare:
Ja.

10.3.Att känna tacksamhet för de gåvor man ger oss

[00:52:34.06]
Jesus:
Det här är något som jag faktiskt vill ta upp med er utifrån en självgranskande vinkel. Ofta betalar vi människor som inte är villiga att ge, samtidigt som vi inte ger någonting till de människor som är villiga att ge. Vet ni vad jag tycker? Det skulle vara mycket mer etiskt att ge pengar till människor som är villiga att ge och att inte ge pengar till människor som inte är villiga att ge; det skulle vara mer etiskt. Det skulle också automatiskt konfrontera deras känslor mer, men ofta svarar vi mest på raseri eller ilska hos personer som är krävande, och de som är vänliga, lätta att ha att göra med och som gör saker för oss utan att tänka på det, värderar vi följaktligen ofta inte efter deras verkliga insatser.

Så det finns en del undersökning av oss själva där. Allt detta kommer att stå i vägen, eller hur, för vår relation med Gud, för om jag gör sådär, om jag behandlar dig som om du vore värd mindre än jag, så har jag inte Guds åsikt om dig och om jag inte har Guds åsikt om dig, så kan jag aldrig bli i ett med Gud, någonsin.

[00:53:35.28]
Kvinnlig deltagare:
Nu när du säger detta om hur det stör vår relation med Gud, så minns jag en gång på lärocentret i Wilkesdale när jag såg hur du tog emot Guds kärlek och jag såg dig ge tillbaka kärlek till Gud och det fick mig att fråga inom mig: Jag ber Gud om kärlek hela tiden, men hur ofta älskar jag verkligen, genuint från mitt hjärta Gud tillbaka?

[00:53:58.19]
Jesus:
Ja.

[00:53:58.30]
Kvinnlig deltagare:
Och frivilligt, inte för att det gavs till mig och jag känner mig överväldigad av det och därför känner jag tacksamhet, utan hur ofta går jag runt med känslan av tacksamhet och kärlek till Gud i mitt hjärta?

[00:54:09.19]
Jesus:
Ja. I synnerhet skulle de flesta av oss vilja bli älskade av andra människor innan vi älskar dem. Det är så det är; vi vill bli älskade av någon innan vi älskar honom eller henne. Men Gud älskade oss först. Det finns en underbar vers i Bibeln som berättar om det faktum att Gud älskade oss först, varför vi behöver ta beslut om att agera för att älska i gengäld, men ofta gör vi inte det. Vi tänker ofta inte på just de här sakerna. Vad säger det? Det säger att en persons bekvämlighet är viktigare än sanningen. I det här exemplet, var den berörde individens bekvämlighet viktigare för honom än vad sanningen i sig var för honom. Om ni ser på ert eget liv, så är det ofta fallet där också.

[00:55:03.02]
Hur många gånger har vi hållit i ett seminarium på en plats ni inte tycker om? Kommer ni ihåg när vi var på kusten? Vi hade den där trevliga platsen dit människor kunde komma i Buderim? Det var en generös donation från familjen Patella, och det var verkligen en jättetrevlig plats att komma till, men de flesta av oss uppskattade det inte; det är ett faktum, och det är i princip därför ni inte har den längre. Vi uppskattar inte de här sakerna, vi uppskattar inte gåvorna, ofta tänker vi rentav: “Åh, den personen är rik, de borde skänka detta”, eller “Den personen vet hur man ska göra, varför gör inte han eller hon det? Jag måste ta reda på det, jag vill inte ta reda på det, de vet redan, varför kan de inte göra det åt mig?” Allt detta är en uppvisning i kärlekslösa tillstånd.

10.4.Krav på AJ:s och Marys tid

[00:55:59.25]
Jesus:
Vi gav en dam omkring tvåhundra DVD:er under ungefär ett års tid för hennes eget, privata bruk. Vi besvarade många av hennes mycket krävande mejl och när jag säger vi; Maria, Luli och jag var engagerade i att besvara många av hennes mejl. Hon donerade totalt 80 dollar under hela den tiden, så våra kostnader för DVD:erna, utan att blanda in vår tidsåtgång, överskred vida de donationer vi fick från henne.

Hon skrev till Maria och mig och ville att vi skulle besvara några intervjubaserade frågor. Vi sade till henne att såvida hon inte var villig att göra videorna tillgängliga för allmänheten så kunde vi inte göra det, eftersom vi ville använda vår tid klokare än så. Vi kunde inte bara hålla på och besvara enskilda personers frågor om och om igen utan att det kom fler än den personen till gagn – vi vill att det ska komma till glädje för många människor.

[00:57:01.22]
Maria förklarade allt detta för henne. Hon totalignorerade allt Maria sade till henne och gjorde faktiskt en till förfrågan, och den här gången skickade hon en lista med sina frågor, vilka hon hävdade bara skulle ta 10-15 minuter att besvara. Emellertid hade hon ställt nästan 70 eller 80 frågor tror jag det var, jag minns inte hur många frågor, men det var ganska många, och hon förväntade sig att vi skulle besvara dem alla skriftligt på en kvart. Maria skrev tillbaka till henne och sade: “Nej, vi kan inte göra detta, vi har sagt till dig tidigare att vi inte kan göra det och varför; vi har gett dig skälet och nu ignorerar du bara det vi säger och ignorerar det faktum att vi har vårt liv och att vi har lov att välja vad vi gör med vår tid.”

[00:57:53.24]
Damen respekterade såklart inte något av detta. Hon skrev ett argt mejl tillbaka, attackerade oss och sade att nu hade hon lärt sig vår verkliga karaktär och natur. Hon sade att hon aldrig skulle lyssna på Guds sanning igen och hon ska gå in på forum och berätta för andra om hur dåliga erfarenheter hon hade av oss och så vidare. Så jag skrev tillbaka till henne och talade om för henne hur självisk hon var (skratt) och att jag nu faktiskt skulle lägga ut exakt varje, enskilt mellanhavande jag haft med henne på nätet. Eftersom hon var villig att offentliggöra allt detta, så var jag villig att offentliggöra sanningen. Så det gjorde jag. Sedan skrev hon tillbaka till mig och hon började faktiskt vidta juridiska åtgärder mot mig för att jag lagt ut dokumentationen över hennes faktiska förehavanden, de saker hon verkligen sade, på internet. Det här är inte en person som är särskilt intresserad av öppenhet och sanning.

[00:58:51.28]
På grund av de olika juridiska sakerna som skedde, behövde jag ta bort dokumentationen över sanningen av vad som i själva verket hände från hemsidan. Det bekymrade mig inte alltför mycket eftersom allt jag gjorde var att byta ut det mot min egen beskrivning av sanningen av vad som egentligen hände. (Skratt) Så jag tror inte hon uppnådde så mycket i slutänden. Men varför gjorde hon det? Varför gjorde hon allt det där? Hon tycker nu intensivt illa om mig och Mary. Hon har lagt en hel del energi på att baktala oss och liknande; hon har pratat med andra personer om oss och hur dåliga vi är och hur nedslående allt detta är och allt så’nt, efter att personligen ha tittat på över 40 videor. Men vad är det underliggande problemet?

[01:00:04.29]
Kvinnlig deltagare:
Hon värdesätter sig själv mer än någon annan?

[01:00:08.12]
Jesus:
Ja, det sade vi faktiskt till henne. Vi var till och med kärleksfulla nog att berätta för henne att det är detta som händer.

[01:00:15.05]
Kvinnlig deltagare:
Och hon värdesätter sig själv och sina egna behov framför Gud och Guds sanning?

[01:00:19.27
Jesus:
Ja. Vad mer?

[01:00:24.26]
Kvinnlig deltagare:
Hennes beroenden tillgodosågs inte.

[01:00:29.17](
Jesus:
Ja, så vad var hennes beroende?

[01:00:31.14]
Kvinnlig deltagare:
Kräva att få det på sitt sätt.

[01:00:34.17]
Jesus:
Vet ni vilket hennes beroende är? Det är hennes önskan om att bevara fasaden om att hon var en kärleksfull person. Så snart Mary konfronterade henne och sedan jag konfronterade hennes önskan om att bevara fasaden, så gick hon in i en stark panik och ett raseri som en följd. Hennes önskan om att bevara fasaden var så viktig för henne att så småningom exponerade jag hennes fasad på internet i en Lagen om attraktion-händelse, bara från en plats av sanning och hon attackerade till och med den exponeringen för att undvika sin fasad. Vad värdesätte hon? Sin egen åsikt om sig själv mer än vad sanningen visade för henne, det är vad hon värdesatte. Var fanns hennes skatt? I hennes egen uppfattning om sig själv, det är hennes skatt.

[01:01:29.28]
Ni vet, många av oss kan lära sig av detta, eftersom vi har en mycket liknande synpunkt på så vis att vår egen åsikt om oss själva är vår skatt. Vi håller i den för glatta livet och vi kommer att hålla i den till vägs ände, vi kommer att hålla i den. Vet ni hur många andemänniskor det finns i helvetena som gör detta? Jag har vänner från det första seklet som fortfarande gör det här, sitter i helvetena i all den här plågan, och håller fortfarande fast vid sin åsikt om att de har rätt.

[01:01:55.04]
Kvinnlig deltagare:
För att gå tillbaka till hårfrisörskan en stund, du sade att hennes tro var att hon hade ett mycket lågt självvärde och sedan visade du för henne att hon inte hade det.

[01:02:05.24]
Jesus:
Nej, jag sade inte att hon hade lågt självvärde, jag sade bara till henne att hon kände att andra människor var värda mindre än hon själv.

[01:02:13.04]
Kvinnlig deltagare:
Så är det rätt att säga för den här damen att hon tror att hennes krav och behov är rättmätiga eftersom jag vill växa och lära mig medan fasaden bevaras?

[01:02:26.21]
Jesus:
Hon tror också att hon kan kräva vår tid, att hon skulle kunna manipulera hur vi använder vår tid. Hon tror att hon skulle kunna kontrollera våra liv, eftersom annars skulle hon aldrig ha blivit upprörd över att vi sade nej. Hon skulle ha sagt: “Åh, ja, det var en möjlighet, inga problem.” Om jag kommer till dig och säger: “Nat, kan du hjälpa mig den här veckan med lite arbete därhemma?” Och du säger: “Nej, AJ, jag vill inte.” Då säger jag: “Inga problem.” Jag skulle inte bli arg på dig. Det är vad hon har blivit i gengäld.

Vad hon har gjort är detsamma som om hon kommer till Nat och säger: “Skulle du kunna hjälpa mig i veckan med något därhemma?” och Nat säger: “Nej.” Och hon säger: “Du hemska, otrevliga människa” och alla de här sakerna kommer ut ur henne. Vad är det? Det är en känsla av att hon skulle kunna kontrollera ditt liv. Hon skulle kunna säga till dig vad du ska göra. Hon ber dig inte om din hjälp, hon säger till dig att hjälpa henne, annars…

[01:03:37.00]
Kvinnlig deltagare:
“Så blir jag elak och otrevlig.”

[01:03:38.04]
Jesus:
Hon kommer att bli riktigt elak istället. Det är det hon säger till dig. Många av er gör detta, många av er gör detta. “Du måste hjälpa mig; om du inte hjälper mig kommer jag bli otrevlig mot dig.” Det är inte en förfrågan; vad är det? Det är inte bara ett krav, det är en order. Många av er damer, förresten, har gjort detta med mig, eftersom ni tror att ni kan komma undan med det och ni kommer inte komma undan med det mycket längre. (Skratt)

[01:04:07.06]
Jag säger till er att ni tror att ni kan göra det och ni tror att ni borde kunna göra det. Många av er har den relationen med era män; ni tror att ni kan beordra runt honom, säga åt honom vad han ska göra och, faktiskt, om han inte gör det så tar ni till storsläggan. Det var det, nu blir det inget sex för dig, inget av detta, inget av det där. (Skratt) Ni vet vad jag menar? Allt kapas, och självklart får det männen att rätta sig i ledet många gånger. Jag rättar mig inte i ledet. (Skratt) Beklagar. När du väl bränt den här bron, så måste du bygga upp den igen vid någon punkt i framtiden, inte jag. Jag rättar mig inte i ledet för dig.

Det jag illustrerar utifrån detta är bristen på självgranskning. Mary gav henne möjlighet efter möjlighet att reflektera kring sitt krav. Ingen självgranskning överhuvudtaget, bara totalt ignorerande, total önskan att ignorera all sanning. Vi kan inte växa på det viset; vi kommer aldrig växa på det viset..

[01:05:11.26]
Kvinnlig deltagare:
Handlar allt det om våra mamma- och pappakänslor som vi liksom har gjutit fast, men nu har vi Jesus och Maria, och då känner vi att ni ger oss det vi behöver och när ni inte gör det, så kommer den här apokalyptiska vreden.

[01:05:31.28]
Jesus:
Ja.

[01:05:32.19]
Kvinnlig deltagare:
Åh nej, du vet. Inte igen, du vet?

[01:05:36.17]
Jesus:
Jag håller med.

[01:05:36.22]
Kvinnlig deltagare:
Vi bara projicerar.

[01:05:37.14]
Jesus:
Det finns många av de där projiceringarna mot oss av mamma- och pappatypen av känslor. Jag kan däremot säga att oavsett hur många mamma- och pappaproblem ni har, så finns det inget som rättfärdigar er vrede. Vi försöker förmedla att det inte finns något rättfärdigande för det här dåliga beteendet; självanalys behövs. Om ni verkligen är arga på mig eller Mary, så behöver ni sitta ner och fråga er själva några ganska bra frågor, eftersom allt vi någonsin har gjort är att förse er med saker utan några krav i gengäld. Ni har några stora problem att arbeta er igenom med er mamma och pappa, uppenbarligen, om ni är ganska arga på oss.

[01:06:15.11]
Många av er vill ha godkännande eller bli bekräftade av mamma och pappa; ni vill veta att ni kommer vara älskade, men de är helt enkelt inte vad du vill ha längre; det är detta som är de underliggande sorgesakerna. Ovanpå detta finns allt raseri om att ni förväntar er det nu, ni förväntar er att människor ska göra detta för er, ni förväntar er att de ska agera på vissa sätt mot er och när de inte gör det, är det som en stor explosion. Det finns ingen självreflektion i detta, ingen. Det behöver finnas mer om ni verkligen vill växa mot Gud, ni vet det behöver finnas mer självreflektion i detta.

10.5.Ett exempel på en deltagare som värdesätter sin ilska mot sin far

[01:06:59.02]
Manlig deltagare:
AJ, kan jag ställa en fråga om ens skatt?

[01:07:07.05]
Jesus:
Javisst. Det är definitivt aktuellt. (Skratt)

[01:07:12.10]
Manlig deltagare:
Om vi säger att min partner och jag bestämmer oss för att “Okej, vi är i ett beroende, vi behöver vända oss till Gud, arbeta oss igenom en del hinder mot Gud”. Det första jag känner är att jag inte kan få kontakt med Gud, jag har ingen kontakt med Gud. Det är hur jag känner mig i allmänhet.

[01:07:26.10]
Jesus:
Hur känner du inför det?

[01:07:28.00]
Manlig deltagare:
Det är bara så jag gör? Jag blir arg över det så jag börjar …

[01:07:32.23]
Jesus:
Varför blir du arg?

[01:07:34.08]
Manlig deltagare:
För jag känner mig övergiven, jag känner att jag inte kan ha någon kontakt med Gud.

[01:07:39.10]
Jesus:
Du känner dig övergiven?

[01:07:40.05]
Manlig deltagare:
Jag känner det som att Han leker kurragömma med mig.

[01:07:42.07]
Jesus:
Ja. Det här är något många av oss gör, förresten, du känner dig övergiven av Gud. Vad är sanningen?

[01:07:51.19]
Manlig deltagare:
Gud har väl inte övergivit mig.

[01:07:53.24]
Jesus:
Det är sanningen.

[01:07:54.05]
Kvinnlig deltagare:
Och sedan går jag in i ilska och jag inser att det handlar om min pappa. Så då ger jag på honom för det.

[01:08:00.07]
Jesus:
(Skrattar) Ja.

[01:08:01.20]
Manlig deltagare:
Och sedan sjunker jag vanligen in i sorg.

[01:08:03.23]
Jesus:
Det är inte heller sanningen.

[01:08:05.15]
Manlig deltagare:
Okej.

[01:08:06.13]
Jesus:
Att du “låter din pappa få för det” är inte sanningen, eller hur?

[01:08:08.26]
Manlig deltagare:
Vad menar du?

[01:08:10.18]
Jesus:
Ja, du känner dig övergiven, det är känslan, eller hur?

[01:08:15.26]
Manlig deltagare:
Ja, han var inte där för mig som barn, ja.

[01:08:17.23]
Jesus:
Aha, okej, han var inte där för dig som barn; vet du varför?

[01:08:21.10]
Manlig deltagare:
Ja, för att han älskade alkohol mer än han älskade sin familj och mig.

[01:08:25.08]
Jesus:
Okej. Det är ditt arga förhållningssätt.

[01:08:28.15]
Manlig deltagare:
Ja.

[01:08:29.23]
Jesus:
Och du håller dig fast vid det.

[01:08:30.22]
Manlig deltagare:
Eller nej, men jag har minnen.

[01:08:33.08]
Jesus:
För att det är inte den verkliga orsaken bakom det. Varför älskar en man alkohol?

[01:08:36.15]
Manlig deltagare:
Han vill inte känna sin smärta?

[01:08:40.17]
Jesus:
Han vill inte känna sorg. Vad handlar sorgen vanligen om?

[01:08:44.05]
Manlig deltagare:
Att känna sig oälskad?

[01:08:46.08]
Jesus:
Att känna sig oälskad. Det är hans verkliga känsla, han känner sig oälskad. Han kunde inte ge dig något eftersom han känner sig oälskad och han ville inte känna det. Det är hans verkliga orsak, det är det jag visar dig. Jag säger inte att du inte ska göra allt du gjorde, jag säger att sanningen är att din pappa hade en stor mängd sorg över att känna sig oälskad, det är verkligheten.

[01:09:08.24]
Manlig deltagare:
Ja, utan tvivel.

[01:09:11.23]
Jesus:
Nej, alltså märker du ilskan du har? Kan du känna ilskan i dig?

[01:09:17.08]
Manlig deltagare:
Ja.

[01:09:18.24]
Jesus:
Erkänn för dig själv att den är där, den är inte dålig. Jag förstår varför du känner den; jag säger att du behöver känna ilskan inom dig.

[01:09:25.05]
Manlig deltagare:
Det gör jag, konstant.

[01:09:26.22]
Jesus:
Och du vill hålla fast vid den.

[01:09:28.02]
Manlig deltagare:
Ja.

10.5.1.Orsaker till att vilja hålla fast vid ilska

[01:09:31.14]
Jesus:
Varför vill du hålla fast vid den?

[01:09:32.28]
Manlig deltagare:
Ibland kommer jag in i sorg och ibland kommer den ut.

[01:09:36.15]
Jesus:
Ibland, men faktum är att du fortfarande har kvar ilskan så du håller fast vid den. Varför vill du hålla kvar den?

[01:09:42.07]
Manlig deltagare:
Jag vet inte, att vilja se att han skapade allt det här?

[01:09:45.15]
Jesus:
Vad är din skatt här? Du skulle hellre vilja hålla fast vid ilskan eftersom ilskan ger dig något som det att gå in i sorgen över att ha blivit övergiven inte ger dig, och som att gå in i känslan av att din far var oälskad inte ger dig. Din ilska ger dig något som du inte får på något annat sätt; vad ger den dig? Många av er har samma problem.

[01:10:10.01]
Manlig deltagare:
Förmodligen en plats där jag är stark.

[01:10:11.20]
Jesus:
Och vad ger det dig? Det gör massor av saker. Du har en känslomässig investering i att förbli arg; vad är den känslomässiga investeringen? Vad får du känna? Du får känna att du har rätt, du får känna dig kraftfull, vad mer? Du får känna?

[01:10:36.28]
Manlig deltagare:
Förebrående.

[01:10:39.08]
Jesus:
Ja, du får lägga skulden på någon annan.

Varför skulle du vilja känna alla de sakerna? Eftersom de förhindrar dig från att känna din sorg över att känna dig övergiven. Så jag skulle arbeta på min skatt, och det är att känna mig själv. Det är en av mina skatter. Jag skulle säga, okej, varje gång jag vill ha rätt, jag vill vara kraftfull, jag vill beskylla någon annan, jag vill göra alla de här grejerna, så är jag inte engagerad i min skatt, jag är engagerad i hindret för min skatt, hindret framför min skatt. Om min skatt är mina känslor, mina verkliga känslor, vilket är “vara övergiven”, så hindrar de här känslorna mig från att känna min skatt. Jag behöver känna deras närvaro, men jag behöver förstå att om jag har en investering i att behålla dem, så kommer jag aldrig nå den djupare sorgen. De flesta av oss har djupt gående investeringar i ursinne. Vi vill fortsätta vara arga eftersom det ger oss en massa saker att förbli arga som vi, om vi gjorde oss av med ilskan, inte skulle kunna återgå till.

[01:11:49.06]
Manlig deltagare:
Men var börjar vi?

[01:11:50.16]
Jesus:
Tja, min känsla i den här saken är: “Varför vill du förbli så investerad i din pappa och att förbli i ett ursinne mot din pappa?” Du behöver fråga dig själv varför.

[01:12:02.18]
Manlig deltagare:
Jag känner bara att det är där jag alltid måste börja; när jag vill få kontakt med Gud känns det som att jag inte kan få kontakt med Gud och sedan går det in i mina pappa-känslor, varenda gång. Och sedan när jag tillbringar lite tid i ilskan går det i de flesta fall in i sorgen.

[01:12:16.00]
Jesus:
Ja, men nu när vi pratar har du fortfarande ilskan. Det säger mig att det inte frigör din ilska, så det innebär att du är på fel spår. Du måste vara på fel spår. Det jag säger till dig, Alex, är att du har en investering i att vara arg; du vill förbli arg på din pappa. Vad ger det dig? Det ger dig någonting; det ger dig saker som du är beroende av. Det är de beroendena du behöver vända dig till, vad ger det dig? Vad är det för något det förser dig med? Det är de här sakerna du värdesätter för stunden; du värdesätter det ditt raseri ger dig.

[01:13:08.22]
När du gett upp det, kommer du märka att du kan komma in i känslorna av övergivenhet, du kommer ha en mycket mer barnaktig känsla av raseri inom dig mot din pappa. Faktum är att ett barn för det mesta inte känner särskilt mycket raseri mot sina föräldrar; i allmänhet känner de bara stora mängder sorg och rädsla. Raseri ger dig också oförmågan att gå mot din rädsla, det du är rädd för, som den här känslan: “Jag kommer aldrig bli älskad. Om min far inte kunde älska mig, så kommer Gud aldrig kunna älska mig”. Det finns alla den sortens känslor och inre föreställningar som kan komma upp till ytan.

Även om du vill förbli arg på din pappa, så behöver du möta att du vill ha detta. Du behöver vara ärlig. “Jag vill vara det. Jag vill behålla den här ilskan i mig resten av mitt liv tills han förändras, tills han ber om ursäkt till mig, tills han säger till mig att han gjorde fel. Till och med då kommer jag se till att ge honom en rejäl utskällning om det först och rätta honom innan jag tänker förlåta honom. Jag vill att detta ska hända.” Förrän vi vidkänner de här känslorna inom oss, så kommer vi inte hitta beroendet, vilket är beroendet av att förbli i ett raseri. Många av oss har starka beroenden av att förbli i raseri.

[01:14:27.16]
Manlig deltagare:
Ja, så alltså orsaken till att jag frågar är att jag har gått igenom den processen flera gånger och jag känner mig fortfarande inte närmare Gud. Så jag tror att det måste vara något fel här.

[01:14:36.02]
Jesus:
Självklart, det är det jag säger; du kan inte gå igenom en process av osanning med Gud. Du måste möta sanningen att du vill förbli rasande på din far, du vill vara det, det är sanningen. Det är den sanningen du behöver börja med, med Gud.

[01:14:56.09]
Manlig deltagare:
Jag har känt det som att jag måste det för att komma in i sorgen.

[01:15:00.13]
Jesus:
Du vill vara där.

[01:15:04.00]
Manlig deltagare:
Okej.

[01:15:05.07]
Jesus:
Det är en stor skillnad mellan “måste” och vill”. Du vill vara ursinnig på din far. Hur många av er känner sig uppriktigt som att ni skulle älska att kunna förbli arga på människor som har gjort illa er? Vi behöver vara ärliga – de flesta av oss känner på det viset. Vi skulle älska att förbli arga på dem. För att vara i ett med Gud, så måste ni komma till punkten där ni inte kommer fortsätta vara arga på dem, men hur många av oss vill ge upp det? “Inte jag, jag tänker inte släppa det. Gud kommer ge sig för mitt sätt att tänka.” (Skratt) “Vad? Sade du krukmakaren och leran? Nej, jag är krukmakaren. Jag vill att Gud ska vara leran; jag vill att Gud ska gå över till mitt sätt att tänka.”

Gud kan inte gå över till vårt sätt att tänka. Det är här många av oss inte är ärliga om känslan, den verkliga känslan inom oss. Vi väljer ut en grupp känslor eftersom vi får höra att vi behöver känna. Vi väljer en grupp känslor som vi föredrar och vi undviker en grupp känslor som vi hatar, som vi föredrar att inte känna. Vi undviker dem och vi går in i den känslan, går in i känslan, går in i känslan, går in i känslan och vi upprepar detta i ett år och efter ett år säger vi: “Vi har inte förändrats”. Nej, ni har inte förändrats eftersom ni är i fel känsla.

[01:16:33.18]
Lagen om attraktion säger oss om vi inte förändras. Om ni inte har förändrats efter att ni har kommit in i lite av den här känslan, om något inte har ändrats inom er, så är det inte rätt känsla. Det är en annan känsla. De flesta av oss har en stark känsla av att vi vill förbli rasande på de personer som har skadat oss. Förresten så vill vi rentav bibehålla raseriet vi känner mot människor som vi föreställer oss har skadat oss, inte bara de personer som faktiskt har skadat oss.

10.5.2.Att ta ansvar för våra känslor

[01:17:12.03]
Kvinnlig deltagare:
Jag känner helt igen raseriet du pratar om och det är en väldigt straffande… Jag känner det som att jag vill straffa personerna som skadat mig. Igår hade jag en upplevelse där jag för första gången kände att jag inte vill straffa min mamma längre, jag acceptererar att hon har sårat mig, jag accepterar att hon inte visste bättre, det ursäktar inte vad hon gjort men smärtan är min egen.

[01:17:39.03]
Jesus:
Ja, och bara du kan känna smärtan.

[01:17:42.26]
Kvinnlig deltagare:
Ja, och ingen smärta i världen som jag ger henne kommer att göra den smärtan mindre för mig.

[01:17:50.05]
Jesus:
Det stämmer, ja. Du kan ge tillbaka så mycket lidande som du kan föreställa dig, och förresten gör många detta under sina liv. De ger igen så mycket lidande du kan tänka dig till de personer som har fått dem att lida. Många av dem gör till och med mer än det.

[01:18:05.18]
Kvinnlig deltagare:
Så genom självgranskningsprocessen, är det när man går från en plats där man vill göra någon annan, alla kvinnor i det här fallet, ansvariga för din smärta, till att faktiskt acceptera att: “Men nej, det är enbart min smärta, och jag behöver ta itu med den”.

[01:18:20.00]
Jesus:
Ja. Varje gång vi låter någon annan bära bördan av vår känsla, vare sig det är ett behövande, raseri, ilska, klander, vad det än är, så undviker vi det faktum att de inte kan känna vår känsla. Oavsett vilken smärta någon har åsamkat dig, så är det högst osannolikt att de någonsin kommer kunna känna den, eftersom de inte kan känna dig. De kan inte känna din känsla. Till och med när de blir himmelska andemänniskor så kommer de inte veta hur det känns att vara i ditt nuvarande tillstånd, efter att de har arbetat sig igenom alla sina känslor över vad de har gjort mot dig. Självklart behöver de gå igenom ånger och alla de sakerna. Under den processen kommer de så småningom kunna föreställa sig hur det måste ha varit för dig och när de går igenom den processen så kommer de ha ett ångerfullt hjärta inför det hela, men du kan inte förvänta dig något av det, du kan inte förvänta dig något alls av det.

[01:19:15.05]
Många av er förväntar sig detta nu, rentav; ni vill att alla som någonsin har skadat er ska inse hur de skadat er, ni vill gå igenom hela den processen med dem, ni vill att de ska göra de innan ni blir villiga att gå igenom kopplingen till vad de har gjort. Det jag har märkt är mycket lättare är att faktiskt gå till känslorna över vad de har gjort.

Det kan finnas raseri i någon mängd där, men för det mesta finns det också rädsla och sorg där. Det kommer gå väldigt snabbt genom ert raseri i det stadiet. Ni kommer inte gå igenom det igen och igen och igen i månader och åratal. Det kommer vara som bank, bank, bank, trettio sekunder; så är ni i nästa steg. Ni kan få vara med om det några gånger om ni har extrema mängder skador; ni kan behöva göra det under en vecka eller två veckor eller tre veckor som mest, i allmänhet, där ni bara bank, bank, bank in i raseriet.

Det beror bara på hur mycket ni vill gå in i det under en dag om ni kommer dit i slutänden. De flesta av oss tar oss inte dit eftersom vi inte kan erkänna för oss själva att vi verkligen vill döda våra mammor, till exempel. Eller ännu hellre, göra allt de gjorde mot oss mot dem och ännu mer, så att de får känna på det. Det är vad många av oss har inom oss, den sortens känsla. Vi behöver kännas vid att det här är ett beroende, att undvika många av våra personliga känslor.

[01:20:42.06]
Kvinnlig deltagare:
Det är en skön känsla att inte vilja straffa någon också.

[01:20:45.20]
Jesus:
Ja, när du väl kommer till det stadiet, är det också en väldigt mjuk känsla inför dig själv. Du börjar få massor av medkänsla med dig själv, du kan faktiskt sörja många saker i det stadiet eftersom du kan känna inuti dig själv, att vad min far och mor gjorde var fruktansvärt fel, de hade ingen rätt att göra så, men du har också en väldigt stark känsla inombords av kärlek till dig själv för att du behövde uthärda det hemska beteendet. När du väl låter dig själv känna detta, så får du kontakt med dina egna känslor av sorg och så vidare. Allt Maria behövde säga till mig häromdagen för att jag skulle gå in i en känsla var: “Det är rent brutalt hur du blir behandlad.” Och så var jag i min känsla, bara ett uttalande, eftersom man är så mjuk inför det hela, man behöver inte gå igenom allt det där raseriet och alla den sortens saker i det vuxna raseriet. Det finns barndomsraseri som ni behöver uppleva, men det kommer inte vara som den vuxnes raseri.

10.6.Seminariedonationer

[01:21:45.12]
Jesus:
Okej, kan vi fortsätta? För det finns mer. Det låter som i en TV-reklam, eller hur? Ni vet de där reklamsnuttarna som visas vid midnatt eller när det nu är och säger: “Men vänta, det kommer mer!” (Skratt)

Vi behöver vara väldigt vaksamma så vi inte är oärliga mot oss själva. Det är det värsta tänkbara för er utveckling.

Okej, här är en till; den här kan de flesta av er fundera närmare på. Vi tog upp det igår, men jag ska skriva upp lite siffror. Genomsnittspersonen skulle betala omkring tio dollar när de går ut för en kopp kaffe, jag vet inte men gillar ni fortfarande soja chai latte eller vad det hette? – en varm dryck, eller ni kanske tar en kall dryck.

[01:22:44.06]
Ni betalar omkring tio dollar om ni tar både en bakelse och en dryck, eller något i den stilen. Hur lång tid tar det att äta och dricka upp detta? Runt en kvart som mest? En kvart så har ni fått en kall dryck, det tar en kvart att bli klar. Om vi räknade om det till en timpeng, så säger vi i princip att en kopp dryck är värd fyrtio dollar i timman för oss. Det är ganska kostsamt. De flesta av er har förmodligen inte analyserat detta såhär; det innebär att det är värt ganska mycket. Hur många av er tjänar fyrtio dollar i timman? Nästan ingen av oss här. Det betyder att de flesta av oss är villiga att betala mer för en kopp fika än vi är villiga att betala för vår tid. Det är ett intressant uttalande om ett beroende och en känsla av värde.

[01:23:47.11]
Okej, vi värderar en fika till omkring fyrtio dollar i timman, stämmer det? Och det är utan andra kostnader. Genomsnittspersonen donerar omkring tio dollar för fyra timmar av Guds sanning, så vad är det per timma? Det är två dollar och femtio cent per timma. Okej, så de flesta av oss värderar ett besök på fiket sexton gånger mer än vad vi värderar att höra Guds sanningar.

Är inte det intressant? Varför? Kan ni berätta varför? Var finns vårt hjärta? Var är vår skatt? Vill vi ens göra ett första försök?

[01:24:45.18]
Kvinnlig deltagare:
Min första observation är att de ofta gör det fler än en gång i veckan dessutom, och den andra är för att det är ett beroende.

[01:24:56.11]
Jesus:
Okej, fikat tar man ofta fler gånger än en gång i veckan, och orsaken är att det får oss att känna vissa saker som Guds sanning inte kan få oss att känna. Det är samma sak. Kan ni se vår villighet att till och med betala mer än vad vi tror att vi är värda för något som är förgängligt? – Som jag sade i ett av Lukas-citaten. Förgängligt – här idag, borta imorgon, här idag, borta på en kvart. I ert fall kan ni få några minuters ytterligare nöje ur det hela och bang, borta med vinden. (Skratt) Inget kan komma ur det längre och vi är villiga att betala sexton gånger mer för det än för Guds sanningar. Varför är det så? Jo, för att det uppenbarligen pågår väldigt starka beroenden när det gäller att få sin fika.

10.6.1.Beroenden som uppfylls genom att ta en kopp te eller kaffe

Jesus:
Det här säger mig att det är ganska många känslor jag får från mitt fikande. Vad får ni ut av att fika? Vad drar er till caféet? Jag säger inte att ni inte ska gå dit, jag frågar vad ni får ut av det hela?

[01:26:16.12]
Manlig deltagare:
Den sociala aspekten där man har kontakt med andra människor.

[01:26:21.13]
Jesus:
Stor grej, eller hur? Social kontakt, en känsla av att jag hör till någonstans, att jag delar mitt liv med någon. Vi gör något tillsammans, det får oss att känna oss tillhöriga, det får oss att känna oss önskade, det får oss att känna att vi är behövda, det får oss att känna att allt är kul när man är fler.

[01:26:39.13]
Manlig deltagare:
Avkoppling.

[01:26:44.00]
Jesus:
Avkoppling. Okej, vi har ett så stressigt liv att vi verkligen behöver den där kvarten med avkoppling. Vi klarar oss inte utan den. (Skratt)

[01:26:54.17]
Manlig deltagare:
Min erfarenhet från affärsvärlden att om man ger något till någon gratis, så verkar de alltid uppskatta det eller ifrågasätta det, för dem är det något tvivelsaktigt.

[01:27:05.22]
Jesus:
Ja.

[01:27:06.17]
Manlig deltagare:
Jag tror att om man ger bort sin tid och all sin arbetskraft gratis, så kan jag inte hjälpa annat än att förmoda att mängder av människor skulle tycka att det var tvivelsaktigt, och när de istället går och köper en kopp kaffe så känner de att de har betalat för det och därför förtjänar de att få njuta av det.

[01:27:19.26]
Jesus:
Så det finns en misstanke kring Guds sanningar som inte finns där när man går och köper en kopp kaffe?

[01:27:25.07]
Manlig deltagare:
Det är för att de har betalat för det.

[01:27:26.24]
Jesus:
De har betalat för det så det finns ingen misstanke kring det längre.

[01:27:29.07]
Manlig deltagare:
Ja.

[01:27:29.26]
Jesus:
Det är inte som att, vad kommer han vilja ha se’n? Du går inte till kafeterian och säger: “Jag betalar fyrtio dollar, vad kommer de att vilja ha av mig härnäst?” Eftersom du har betalat för det och du inte har en känsla av misstänksamhet inför det hela. Men med Guds sanning, människor ger bort det gratis och ni säger: “Vad vill de egentligen ha?” Så Guds sanningar för med sig en hög av negativa associationer, stämmer inte det? En hög av misstankar, där en kopp kaffe inte för med sig misstänksamhet. “Jag vet att jag har betalat pengar, jag får mitt resultat, det finns inga andra förväntningar. Och det är så jag vill ha det”, så det finns en rädsla för att det ska finnas förväntningar ihop med detta andra, eller hur?

[01:28:13.14]
Kvinnlig deltagare:
Jag får koppla bort hur jag känner mig och få en mer energisk känsla och känna mig lycklig.

[01:28:20.20]
Jesus:
Okej, du behöver känna dig lite uppeppad, är det så? Ger dig den där känslan, men där är också några bra känslor som kommer ur det eftersom du har en känsla i en kvart av att du tar hand om dig själv, att du är snäll mot dig själv.

Känlsor vi får av att ta en kopp te eller kaffe

Problemet när ni kommer till Divine Truth och hör allt detta, så finns där en annan självgranskning, en till självgranskning och efter ett tag börjar ni känna att ni angriper er själva. Och sedan känner ni att ni inte tar hand om er själva längre. Med en kopp kaffe får ni känna det som att ni är omhändertagna och det är en skön känsla, Jag tycker det är väldigt bra att bli omhändertagen, men ni kan se att vi uppenbarligen har ett beroende av det, vi är villiga att betala mer än vad vi är värda för det.

[01:29:12.00]
Manlig deltagare:
Ja, man kan behöva muntra upp sig själv för att man haft en dålig vecka?

[01:29:16.06]
Jesus:
Ja, ibland har ni haft en tuff vecka, och det blir värre och värre och ni kommer till en punkt där ni säger: “Åt helskotta med allting, jag tänker bara gå ut och spendera lite pengar på mig själv och få mig själv att må bra igen”. Det är ett undvikande av ganska många negativa känslor som ni förmodligen skulle mått bättre av att gråta över och sedan skulle ni ändå ha mått ganska bra av det.

Jag påvisar – eftersom det finns mer jag skulle vilja ta upp med er – att det finns en hel grupp känslor som tillfredsställs. Ni får hela den här gruppen av känslor från betalningen av de där fyrtio dollarna per timma. De är inte desamma känslor som ni får känna när ni betalar de där två dollarna och femtio centen per timma för Guds sanning, och därför finns det långt mindre villighet att ge gåvan till Divine Truth än det skulle finnas gentemot kaffekoppen. Det säger oss vad vi värdesätter. Vad värdesätter vi? Våra beroenden.

[01:30:15.09]
Vi värdesätter våra beroenden. Vi måste vara ärliga mot oss själva, vi värdesätter och vårdar dem. Vi behandlar dem som små bebisar. Vi gungar dem i våra armar, våra beroenden. Nu tänker många av oss: “Aha, jag vill bli av med det beroendet”. Nej, nej, det är inte alls på det viset – vad vi vill göra är att vi vill gunga beroendet i våra armar och säga: Såja såja, såja såja”, och det är det vi vill att andra ska göra med oss också. Gunga oss i sina armar: “Såja, såja”.

Det är så vi är med många av våra känslor och vem som än gör detta åt oss så ger vi dem det mesta, vi ger dem mer av vår tid, vi ger dem mer av våra resurser, vi ger dem mer av vårt kapital, vi ger dem mer av oss själva många gånger eftersom de ger oss den där känslan. Hur många av er har betalat 5 000 dollar för en helgkurs? Har någon av er gjort det? Och 2 000 för en helgkurs? Om vi bara håller kvar händerna upp, ja. Jag har gjort bådadera. Hur många har betalat 1 000 för en helgkurs? 500 för en helgkurs? Varför gjorde vi det? På grund av beroendet som var inblandat i vad vi fick ut av det, vi kände att det var värt det.

Guds sanningar är gratis; det är så mycket du behöver betala. Gratis. Det kommer ändra ditt liv för all framtid, och ändå är vi villiga att betala 5 000 eller 2 000 eller 1 000 på en helgkurs och två och femtio per timma, tio dollar för en Divine Truth-kurs. Jag föreslår inte att ni måste betala mer, jag säger bara att jämför det för att se på er skatt – vad värdesätter ni? Ni förstår, det påvisar var er skatt är.

10.6.2.Motstånd inför sanningen

[01:32:14.26]
Kvinnlig deltagare:
Jag kan uppskatta det du säger, men AJ, det har funnits tillfällen då Guds sanningar inte har avslöjat skatter om mig själv. Så om kaffe skulle avslöja samma sak, så är jag ganska säker på att jag skulle börja nedvärdera det ganska snabbt, men det finns också stunder då det avslöjar riktigt vackra saker som jag inte visste om mig själv.

[01:32:37.18]
Jesus:
(Skrattar) Tja, är inte det en del av problemet? Med Guds sanning får vi ofta höra saker som vi tycker är så negativa att vi hellre inte hör det alls, så vem vill komma fram och prata med AJ? Vilken hemsk sak att göra. Vi har folk som väldigt ofta knackar på vår dörr och skakar av skräck. De knackar på vår dörr och de säger: “Kan vi öppna dörren?” och så darrar de. Vi säger: “Varför darrar du?” “Jag är livrädd för att vara här.” “Men gå någon annanstans då.” (Skratt) De bara darrar.

Ofta är vi så rädda för att ta emot sanning, men mina känslor när jag har tagit emot sanning är: “Tack för att du sade mig något som är sant, det kunde ha tagit mig åratal att komma på det.” Varför skulle jag inte vilja ha det? Om ni känner det inför de personliga mellanhavanden ni haft med mig, många gånger har ni haft en djupt gående rädsla över vad jag ska säga: “Vad kommer han säga till mig nu? Vad kommer han att göra nu?” Hade ni det tidigare när jag gick igenom exemplen här? “Kommer han använda mitt exempel?” (Skratt) Är det inte så det är? Vi är så oroliga över att höra sanningen om oss själva eftersom vi är vana att bli hård dömda för den. Jag känner inte något dömande alls över några av de här sakerna. Jag har däremot en stark känsla av att jag behöver säga sanningen om dem, för om jag säger sanningen, så finns det en möjlighet för den personen att ändras. Men jag känner inget dömande gentemot personen.

[01:34:18.08]
Jag förstår i många fall att jag känner deras känslor långt bättre än vad de själva gör, varför de känner som de gör eller varför de agerar som de gör, men att utsättas för sanningen är en viktig sak. Om jag gör motstånd mot personlig sanning, hur ska jag då någonsin kunna ändras? Om ni är rädda för att höra om er själv ärligt och sanningsenligt från någon så kan ni lika gärna säga: “All right, jag ger upp allt växande”. Eftersom verkligheten är att ni aldrig kommer växa om ni inte hör sanningen från någon, vanligen. Eller ni kan höra sanningen från er själva; det är ibland en lite behagligare möjlighet. Men kan ni se hur många av oss som är så rädda för att göra det för att vi rädda för vad vi kommer att se? Att vi inte ens vill se sanningen med våra egna ögon?

[01:35:10.20]
Får jag föreslå att det lättaste att göra är att höra sanningen från Gud, det är inte det svåraste. Att höra sanningen från dig själv är det näst lättaste att göra, och att höra sanningen från andra människor är mycket svårare, i allmänhet. Ändå lyssnar majoriteten av oss aldrig på sanningen från Gud, så Gud får skicka en annan person till oss. Vi lyssnar aldrig på sanningen som lätt kan komma till oss genom lite självgranskning, så Gud får skicka oss en annan person. Så det slutar med att vi orsakar en situation där vi försätter oss själva i ett läge där det är som svårast för oss att ta in sanningen. Vi skulle kunna välja att se på oss själva mer uppriktigt och ärligt på egen hand snarare än att behöva gå igenom hela den processen.

[01:36:08.21]
Kvinnlig deltagare:
När man ser på personliga sanningar upptäcker man ibland saker om sig själv som chockar en och skakar om en ända in i kärnan.

[01:36:19.14]
Jesus:
Jag håller med, men jag ser aldrig någon orsak att bli rädd för dem eftersom det alltid kommer sluta upp med att jag blir i ett bättre skick, med en bättre karaktär.

10.6.3.Att undersöka vad vi får ut av våra beroenden

[01:36:29.54]
Kvinnlig deltagare:
Givetvis, men varför är det då så att när jag hittar något av det där otäcka om mig själv så är det lätt att acceptera, men se’n när jag ber om Guds sanning, så kämpar jag med att acceptera hur Gud ser det eftersom det är sanningen, det är Guds sanning vi pratar om. Jag skulle mycket hellre hålla fast vid den negativa aspekten.

[01:36:51.01]
Jesus:
Se på beroendet att hålla fast vid den negativa aspekten. Mycket av det kommer från beroendet att behaga mamma och pappa, att ta till sig deras åsikter snarare än att ta till sig Guds åsikt. Vad får du ut av det? Du får mammas och pappas godkännande, du får deras gillande och du får dem att inte projicera ilska mot dig. Du får ut många saker av det. Det är beroendet, det är din utdelning.

[01:37:13.25]
Kvinnlig deltagare:
Okej.

[01:37:14.11]
Jesus:
Många av oss har förmodligen gjort lite psykologiskt arbete någon gång eller läst några böcker om psykologi, och ni förstår att det finns en sådan sak som en utdelning. Ni får utdelningar för alla möjliga saker. Mitt förslag är att ni tittar på era utdelningar. Varför vill du bara acceptera de dåliga sakerna om dig själv, till exempel? Det finns en utdelning. Varför vill du bara acceptera bra saker om dig själv?`Det finns en utdelning. Det finns en utdelning i båda riktningarna.

10.7.Beroenden eller total förnekelse

Jesus:
Vi kan ta en titt på nästa situation, ska vi det? Jag har upprepade gånger sagt att alla känslor ni har av frustration, irritation, ilska, raseri, motvilja indikerar ett beroende som finns inuti personen som fortfarande behöver tillfredsställas. Ni har förmodligen hört det av mig under femtio olika samtal på hundra olika sätt. Många blir fortfarande arga på Maria och mig så fort de hör ett korn av sanning från oss eller närhelst vi hör ens ett korn av sanning från någon alls, vi blir arga på dem. Detta är en indikation på att många av oss fortfarande värdesätter våra beroenden mer än vad vi värdesätter sanningen.

10.7.1.Ett exempel på ett telefonsamtal mellan Maria och en man

Jesus:
Jag ska ge er ett exempel: här är ett telefonsamtal med Maria som inträffade förra veckan. En man ringde och sade: “Jag möter mina rädslor, och ber dig kanalisera åt mig.” Maria sade: “Jag känner inte för att göra någon kanalisering åt dig, eftersom det kommer så mycket krav och förväntningar från dig mot AJ och mig hela tiden, jag känner mig helt enkelt inte bekväm med att kanalisera åt dig.” Mannen säger: “Okej”, och sedan säger Maria: “Nu är du arg på mig också.”

[02:39:23.26]
Han säger: “Jag känner inte att jag är arg på dig, jag skakar som ett asplöv och är rädd”. Och Maria säger: “Jag känner inte alls att du är rädd, jag känner att du är arg.” Och han säger: “Jag är rädd och jag möter mina rädslor genom att ringa dig.” Och Maria säger: “Vi får vara överens om att vi inte är överens om känslan du känner; jag håller inte alls med om det. Vi har lov att inte vara överens, och jag tänker lägga på nu.”

Han kom till seminariet igår och när Maria började prata och hade pratat en stund, så projicerade han ilska mot henne under den första kvarten. Jag kände det komma genom mig från baksidan när jag satt och lyssnade på Maria. Av det skälet sade jag till Maria att vi behöver be honom lämna åhörarna och vi bad honom gå. Så, vad var problemet? Vad var skatten?

[01:40:29.07]
Kvinnlig deltagare:
Rättfärdigandet av ilska; att ilska är okej.

[01:40:34.19]
Jesus:
Vi har ett rättfärdigande av ilska, ja. Vad mer?

[01:40:44.29]
Kvinnlig deltagare:
Känslan att vi alltid kan få det vi ber om, att vi förtjänar det? En förväntan om att andra gör det åt oss?

[01:40:51.29]
Jesus:
Ursäkta, vill du säga det igen?

[01:40:53.20]
Kvinnlig deltagare:
Skatten är att jag alltid får det jag ber om?

[01:40:58.26]
Jesus:
Aha, ja. Kravet att jag borde få vad jag bett om. Det spelar ingen roll vad den andra personen gör i sitt liv eller vad de känner, jag borde fortfarande få det.

[01:41:07.10]
Kvinnlig deltagare:
Ja, och genom det är jag viktigare än de.

[01:41:11.10]
Jesus:
Ja. Du tror faktiskt att du är viktigare än de. Detta är i hög grad vad denne mannen känner; att han är mycket viktigare än i det här fallet Maria.

[01:41:28.03]
Kvinnlig deltagare:
Känslan, “Jag vet vilka mina känslor är”?

[01:41:34.22]
Jesus:
Ja, känslan, “Jag vet vilka mina känslor är, hur vågar du säga till mig?”

[01:41:39.13]
Kvinnlig deltagare:
“Och du har fel”.

[01:41:41.15]
Jesus:
Jag har en annan känsla än vad jag säger. Ja, bra.

[01:41:50.13]
Kvinnlig deltagare:
Jag kan relatera till denna, hans känsla om att ilska inte är godtagbart, så jag säger att det är rädsla till dig. (Skratt)

[01:42:04.08]
Jesus:
Ja. Han känner att han vet från sitt eget förflutna och sin utveckling att ilska inte är en bra sak att projicera mot någon, så han förnekar att han har någon ilska alls när han är full av raseri, och den här mannen har väldigt ofta varit i ett raseri mot antingen mig själv eller Maria eller oss båda, ja. Där finns en stark önskan att förneka sanningen om de egna känslorna. Varför skulle han vilja det? Eftersom vi värdesätter vår nuvarande bild av oss själva över allt annat.

Jag föreslår att en person som värdesätter sin egen självbild mer än någon annans eller mer än vad någon annan säger inte har någon möjlighet att växa, de är inte ens öppna för att växa. Vi har faktiskt talat om för den här mannen att han inte är öppen alls för att växa som person; han tror inte på det.

[02:43:02.28]
Han tillbringar timmar med att lyssna på videor och lyssna på presentationer, han tillbringar timmar med att lyssna medan han arbetar, men det finns ingen ren önskan i honom om att växa. Varför gör han alla dessa saker? Vad är den emotionella investeringen? Vad är skatten? Han får känna att han gör något när han inte gör något; hur många av oss vill ha det så? Där du får känna det som att: “Jag gör något, jag är åtminstone bra på det, jag är åtminstone bra på detta, eller något sådant”. Det är ofta de här känslorna som vi undviker.

Ibland känner vi oss så hopplösa inför oss själva att allt vi egentligen behöver göra är att känna detta under en eller ett par dagar, och sedan är känslan över, men vi gör inte det, vi vill inte göra det. Istället vill vi göra det här andra där vi helt vill stänga ner det fakum att vi har någon negativ känsla inom oss, samtidigt som vi undrar varför vårt liv inte ändras, varför vi inte är lyckligare, medan vi fortfarande har en massa gräl med alla omkring oss och medan vi fortfarande inte tar kontakt med Gud. Det är som att bevisen smäller oss i ansiktet ibland och vi säger: “Nej, nej det är inte jag, det är inte jag, det gäller inte mig. Det måste vara någon annan, det måste gälla någon annan”, och för många av oss, så tror vi faktiskt att Gud har missuppfattat det hela. Vi känner faktiskt att: “Du borde älska mig, jag vill inte älska dig på dina villkor”. Det är känslan som vi har gentemot Gud. Vi känner att Gud borde älska och bry sig om oss under alla omständigheter och det gör Gud också, men vi kommer inte känna den kärleken medan vi har den här sortens känslor, vi kan helt enkelt inte känna dem.

11.Indikationer i vårt personliga liv på att vi värdesätter Guds sanningar

Jesus:
Jag tror att jag kanske har gett tillräckligt med exempel. Frågan jag vill ställa er är: “Vad skulle indikera att du faktiskt värdesätter Guds sanning i ditt eget liv? Vad skulle du förvänta dig att se om du såg på ditt eget liv utifrån, och du tittar in?”

[02:45:15.02]
Istället för att du var i din kropp och tittade ut, så är du nu någon annan som tittar på dig. Föreställ dig för en stund att någon har videofilmat hela din dag och allt du har gjort under hela dagen, ända från morgonduschen, vad du gjorde i duschen, när du älskade med din partner, vad du gjorde där. De har videofilmat allting och sedan spelar de upp allt för dig. Vad skulle du förvänta dig att se i den videon om du var någon som engagerade dig i principerna som finns i Guds sanningar i ditt liv och faktiskt såg på dem som en skatt? Vad tror du att du skulle få se?

[01:46:01.22]
Manlig deltagare:
Tja, först av allt skulle vi se hur relationerna med människor förbättras, med din partner till att börja med.

[01:46:10.20]
Jesus:
Om jag kan vara mer specifik, Igor, om vi säger att under dagen kom någon fram och konfronterade dig, vad skulle du förvänta dig att se på videon?

[01:46:20.24]
Manlig deltagare:
Man ger inte igen i ilska.

[01:46:23.10]
Jesus:
Okej, så det finns inte längre någon ilska som svar på sanning.

[01:46:28.11]
Manlig deltagare:
Ja. Man kan se själv om det är sant eller inte.

[01:46:31.13]
Jesus:
Ja. Man skulle vara ödmjuk, inte sant? Man skulle lägga märke till sin egen ödmjukhet. Det skulle vara underbart, man ser sig själv och säger: “Där är jag ödmjuk igen, wow, det är ju jättebra”. Ibland säger jag till Maria: “Nu var jag ödmjuk igen, wow, det var så bra, det kändes bra”. Och ni märker de här sakerna. Ni skulle märka de här sakerna om er själva om ni verkligen reflekterade.

[01:47:01.11]
Kvinnlig deltagare:
Du skulle se dig själv tillaga måltider som var kärleksfulla mot dig själv och kanske ta hand om din omgivning.

[01:47:10.25]
Jesus:
Okej, när du tar hand om din omgivning så märker du: “Wow, jag gjorde en till sak som var snäll mot mig själv där och en annan sak som var snäll mot mig här, och en annan sak som var snäll mot min partner där och det kändes riktigt bra”. Jag kände mig inte motvillig, som: “Åh, jag måste göra det här nu för min partner”. Ni skulle se alla de sakerna och ansiktsuttrycken, kärleken du kände. Ni vet när man ser foton på ansikten, så kan man vanligen se vilken känsla personen hade just då? Ni skulle se de här härliga känslorna komma ur er hela dagarna; alla som såg dig skulle säga: “”Wow, den här personen är verkligen en härlig person att vara med”. Det skulle ni uppleva.

[01:47:53.15]
Kvinnlig deltagare:
Jag skulle se mig själv ta ansvar för mig själv.

[01:47:57.20]
Jesus:
Okej, ni skulle säga: “Ja, där var jag igen, jag tog ansvar för den känslan, jag kände det där, det är ju toppen. Och där igen, se på mig där, jag betalade faktiskt för min egen måltid som omväxling istället för att förvänta mig att någon annan gjorde det”, och ni skulle lägga märke till saker om er själva, eller hur, under processen?

[01:48:21.16]
Kvinnlig deltagare:
Man skulle bli som små barn, som skrattar.

[01:48:23.20]
Jesus:
Ja, ni skulle faktiskt se passionen och livet i er själva. Istället för att gå runt som en zombie: “Eh, vad sade du? Och drömmar, vad är det att önska sig något? Kan du få min dröm att hända?” Ni skulle aldrig se något sådant, eller hur? Ni skulle se: “Där var jag igen, det där är något jag älskar. Och där är en annan sak jag älskar”, och ni kan se att jag älskade det. Ni skulle kunna se uttrycket av glädje i ert eget ansikte över de sakerna som ni faktiskt önskar er och älskar.

[01:49:08.18]
Manlig deltagare:
Jag tror att man skulle vara väldigt känslig för all vänlighet eller goda handlingar eller vad som än kom i ens väg, och man skulle känna genuin tacksamhet och uppskattning. Och jag tror, om man verkligen älskar Guds sanning, så skulle man vara eld och lågor och vilja dela det med alla, ta alla tillfällen, om det fanns minsta möjlighet att någon vore det allra minsta intresserad skulle man ta tillfällen.

[01:49:42.07]
Jesus:
Ja. Det finns en intressant vers i Bibeln som säger det, elden i min mage var så stark, att jag inte kunde låta bli att tala. Hur många gånger har ni känt det? Den där känslan att ni bara inte kan vara tysta. Ni skulle se detta finnas i er själva medan videorna spelades in. Där är ett annat exempel där den känslan av sanningens eld som finns inom er brann starkt och ljust, att det var ett tecken på tillståndet.

[01:50:17.15]
Kvinnlig deltagare:
Man skulle se ett åtagande av tid och energi att ha tid för bön, tid för att prata med Gud, tid för att känna saker.

[01:50:28.07]
Jesus:
Ja, ni skulle se genom tidpunkterna och säga: “Ja, se där är det igen. Jag visar att det viktigaste för mig är min relation med Gud och där visar jag att det andra som är viktigast för mig är min relation med min själ och den andra halvan av min själ. Och där var vi igen, se där gjorde jag ett val där jag satte min själ framför andra saker, där gjorde jag ett annat val där jag satte min relation med Gud före andra saker. Där gjorde jag ett val med integritet där jag hade integritet och styrka och karaktär i mig själv”, ni skulle se alla de här sakerna.

Hur skulle ni känna er efter att ha sett den videon? Ni skulle gå omkring och säga: “Jösses, jag börjar bli så bra nu”. Det skulle inte vara som en känsla av stolthet så mycket som bara ett ödmjukt konstaterande om att ni har gjort framsteg. Skulle ni inte känna glädje i det tillståndet? Ni skulle känna massor av glädje, medkänsla med er själva, ni skulle känna mycket stolthet i fråga om att ni engagerar er i sanningens principer som ni vill vara engagerade i och era liv återspeglar det. Det skulle vara så underbart; det skulle ge er massor av positiv feedback vad gäller det som pågår.

[01:51:46.13]
Kvinnlig deltagare:
Jag känner också då att jag inte skulle vara så självfokuserad, att jag skulle vilja vara mer kärleksfull mot andra och vilja visa och agera i kärlek till andra.

[01:51:58.03]
Jesus:
Ja, ni skulle se: “Åh, där är jag igen, och visar den här personen hur jag verkligen känner inför dem och hur mycket jag bryr mig om dem och de insåg det inte ens. De trodde att jag var upprörd eller något men det var jag inte. Jag visade att jag bryr mig om dem och bryr mig om deras liv och bryr mig om deras vardag och så vidare”.

[01:52:22.24]
Kvinnlig deltagare:
Jag känner att jag skulle vara mer experimentell med mitt liv istället för hur jag känner den mesta av tiden, där min bekvämlighetszon är som en kokong för mig, jag skulle känna att jag omfamnade och tog risker och engagerade mig i livet.

[01:52:40.00]
Jesus:
Ta risker.

[01:52:41.08]
Kvinnlig deltagare:
Ja.

[01:52:42.10]
Jesus:
När ni lever livet utan rädsla, är det som att en möjlighet dyker upp och ni blir inte ett dugg misstänksamma till att börja med. Ni skulle inte säga: “Åh, jag vet inte med detta, det känns inte rätt, nej jag tror inte att vi kan göra det där”. Ni skulle inte heller göra saker som att övertyga er själva om att inte göra något ni älskar, det gör ni inte heller. “Ja, jag skulle förmodligen tycka om att göra det där, men när jag ser på det kan det kosta mig en del pengar och jag kan förlora pengar där och jag kan förlora den här vännen om jag gör det. Den där andra personen vill verkligen att jag ska göra något annat, även om jag egentligen inte vill göra det”. Ni skulle inte göra några av de sakerna under dagen, ni skulle faktiskt jobba er igenom de problemen snarare än att bara ge efter för beroendet.

[01:53:32.03]
Manlig deltagare:
Man skulle se sig själv växa med sina önskningar. De skulle lysa om en där man går fram.

11.1.Att låta vårt ljus lysa

[01:53:42.20]
Jesus:
Ja, låt mig läsa en annan Bibelvers från (Bibeln, Lukas 8:15), det står:

Men det som kom i den goda jorden, det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt.

Här är en till, från (Bibeln, Lukas 8:16-18):

Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk…

På vår tid brukade vi tända lampor. Nuförtiden använder man helt enkelt strömbrytare. Men ni skulle inte gömma lampan under en säng eller något, eftersom ni inte skulle ha något ljus då:

…utan man sätter den på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte skall bli synligt och ingenting undangömt som inte skall bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar.

Bra uttalande, va? Jösses, jag sade en del bra saker på den tiden. (Skratt) Jag gav ofta beskrivningar på den tiden av en känsla att vi bara kan låta vårt ljus lysa för andra människor om vi har ett ljus, och det enda sättet som vi kommer att ha ett ljus är att känna igen vad som är mörkt inom oss och ta bort det. Ingen annan kan ta bort det åt oss, det är problemet. Vi måste ta bort det från oss själva genom att känna det. Detta är stegen vi behöver ta.

Om min skatt är att komma närmare Gud, så kommer jag ta steg för att ta bort det som orsakar mitt eget mörker från mig själv, och sedan skulle jag automatiskt lysa. Om jag lyser automatiskt, och ställer min lampa på ett lampställ, så sätter jag mitt ljus så att alla kan se, alla kan se det automatiskt. De lägger märke till det. De säger: “Jösses, du har verkligen förändrats. Du brukade vara en deprimerad, trumpen individ och se på dig nu; du är så glad och lycklig, vad hände?” Och ni säger: “Vet du vad som har hänt med mig? Jag lärde mig sanningen om själen, jag lärde mig sanningen om Gud, det är bara helt fantastiskt vad som har hänt mig. Det har tagit mig två, tre eller fem år, eller vad det nu tagit, att arbeta mig igenom en mängd problem, men oj, jag känner mig som en helt annan person, jag känner mig som en annan varelse, jag känner mig helt medveten om vad som pågår omkring mig nu, jag känner mig fullständigt i kontakt med vad som händer – förut ville jag bara dö hälften av tiden, nu känner jag det som att jag vill leva, och jag är engagerad i mina önskningar”.

Och de skulle säga: “Men hur gjorde du detta?” Och sedan såklart – ni låter ert ljus lysa – så säger ni: “Åh, jag mötte den här Jesus-killen, och han sade bara,” vad och hur det nu är. Eller att ni mötte en av er som lärde ut sanningen till dem, ni skulle säga: “Och jag läste det här och jag läste det där och jag såg detta och jag såg det där och det här är vad jag gjorde. Varför tar du inte och provar det ett tag? Ska du inte ta och testa?” Det här är vad jag känner händer när vårt ljus lyser.

12.Avslutande ord

Jesus:
Det finns andra delar av seminariets utkast som jag skulle vilja ta upp, men jag tänker hoppa över dem. Utkastet kommer finnas på internet till er så att ni kan läsa lite av det. Jag har också ställt frågan i utkastet: “Vad skulle indikera att du värdesätter Marias och min arbetsinsats eller tid som vi tillbringar med er?” Det finns en hel rad saker där som vi skulle kunna gå igenom men jag kommer lämna det åt er för lite egna funderingar.

En sak vill jag säga däremot, alla uppriktiga känslor ni har inombords behöver tas om hand och värdesättas och växa och alla falska känslor inom er behöver tas bort om ni någonsin ska kunna bli helt lyckliga och även få en väldigt nära relation med Gud och er själva och er partner.

[01:58:12.05]
Mitt förslag till er är att ni bara slutar med det ni gör under en dag eller två, och ger er själva några dagars reflektion. Ställ frågorna till er själva som jag har ställt er i början av det här samtalet, frågor som: “Hur tror jag att jag är, när det gäller ‘Vilka är mina skatter jämfört med hur jag faktiskt beter mig med mina skatter? Vilka är de saker jag tillbringar mest tid med?” Ge er själva lite tid för reflektion, låt er själva fundera över det. Om ni gör detta så blir ni medvetna. Om ni blir medvetna om vad er skatt är, så börjar ni överväga att placera era hjärtan där, på platsen för en ny skatt. Istället för att behålla era skatter där de alltid varit, så kommer ni justera era skatter och börja titta på andra platser där ni kan placera era hjärtan.

[01:59:30.04]
Mitt förslag är att om ni sätter Gud först i era hjärtan, så kommer alla de andra sakerna ni söker att komma till er. Jag vet att många av er inte har upplevt det, men ni kommer att göra det om ni sätter Gud först i era hjärtan, och orsaken är att ni fortfarande har det framför er. Jag skulle vilja uppmuntra er att prova detta, sätta dessa saker först i era hjärtan, sakerna som är de viktiga sakerna, inte bara ert hjärta eftersom om ni sätter ert hjärta först, kommer resten av dig att få följa med på åkturen och ni tillbringar tiden med att göra det. Ni kommer inte att undvika att tillbringa er tid med att göra det eller göra andra saker som är mindre viktiga. Jag tror att om vi gör det här till vårt fokus, som en grupp människor, så har vi potentialen att skapa stora saker, saker som de flesta av oss inte ens kan föreställa oss är vår potential. Men det kommer bara att hända om vår skatt ändras och det är därför jag ställer er frågan som jag har ställt till er hela dagen och det är: “Vad är din skatt?” Och det är slutet på min pratstund med er idag. (Applåder)

[02:01:17.22]
Vi har också förberett ett härligt samtal om önskan, vilket är, kan man säga, nästa steg för att engagera sig i sina skatter. Det jag föreslår är att vi har haft en presentation tidigare om önskande som heter “Guds lagar – Lagen om önskan”. Mitt förslag är att många av er går igenom det materialet om önskande.

Skälet till att vi ville prata om önskan är att vi tror att många av er ännu inte engagerar er i era verkliga önskningar eller ens vet vilka de är. Om ni inte vet vilka era önskningar är, så vet ni inte var ert hjärta är, era hjärtan blir, som en vers i Bibeln säger: “runtkastat på havets vågor”. Ni går från en sak till en annan sak utan något slutligt syfte.

[02:02:19.02]
Så vi skulle vilja uppmuntra er att också överväga att börja omsätta en eller två drömmar till handling under de kommande månaderna. Saker som ni har varit rädda för att göra, skräckslagna över att göra, som ni bara behöver börja göra och se vad som händer. Låt Gud förfina er, som krukmakaren som förfinar leran och omvandlar den till något.

Det finns många saker vi skulle vilja prata om med er om det här ämnet eftersom jag känner att det är ett så viktigt ämne att förstå om resten av era liv. Det är viktigt att veta att utan önskningar så kommer ni faktiskt inte uppnå mycket. Ni kommer ha ett mycket mediokert liv och jag skulle avsky att se någon av er ha ett mediokert liv. Ni vill ha ett passionerat, önskefyllt, glädjerikt liv fullt av skapande.

Vi skulle vilja tacka er för er tid igen den här helgen och för den energi ni lägger på att engagera er i de här samtalen med oss. Tack allihop! (Applåder)