Sanningen om andeinfluenser, 2012-08-14

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Det här dokumentet är en avskrift av ett seminarium framfört av A.J. Miller (som säger sig vara Jesus)
som en del av föreläsningsserien “Sanningen om”, och det tar upp
de tre sorters inflytanden som andemänniskor har på våra liv

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF): Klicka här

Här nedanför: Här kan du se det ursprungliga seminariet, framfört i Brasilia Goias, Brasilien den 14:e augusti 2012, på engelska med tolkning till portugisiska.

Klicka på “Play”-symbolen i rutan för att starta videon.

Vill du ha en större bild, klicka på fyrkanten/de fyra hörnen i kvadrat längst ner till höger när videon startat.

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

1. Inledning

Jag heter Alan John Miller och Mary här är min partner, Mary Luck. Vi kommer från Australien och vi har rest runt i världen och pratat med människor om det vi kallar för den Gudomliga sanningen. Vi har bjudits hit av Denny Johnson, som vi träffade första gången för tre veckor sedan, men Denny hittade oss på internet för sex eller sju månader sedan. Och när Denny hade lyssnat på en del av materialet vi lagt ut på internet bestämde han att han ville dela materialet med andra människor. Några av dem trodde att han blivit tokig och jag är säker på att han själv också tror det ibland! (Skratt)

Vi känner att materialet vi delar med oss av till människor är mycket viktigt för världen, eftersom det tar upp hur människor kan växa i kärlek. Det vi upptäcker under våra resor är att många upplever sina liv som svåra och de förstår inte vad kärlek verkligen är. Även om många tror att de vet vad kärlek är, upplever de fortfarande mycket smärta i sitt eget liv. En av de saker som Denny intresserade sig mycket för i denna sanning, var att han när han studerade irisen kunde olika saker uppstå som visar vad som händer inuti ditt emotionella jag, och dessa saker kan fås att försvinna från iris genom att man tar itu med dem på själsnivå.

Under våra resor hittills i Brasilien har vi talat med en grupp i Belo Horizonte och vi har också pratat med en grupp i Sao Paulo. Alla dessa föreläsningar har spelats in och översatts till portugisiska, så istället för att ta upp samma material igen, så skulle vi ikväll vilja prata med er om andeinfluenser hos människor på jorden. Med andar menar vi människor som gått över från jorden till andevärlden, och de olika inflytanden de har på människor på jorden. I den processen vill vi beskriva de tre typer av inflytanden som andarna har på våra liv.

1.1. Andar påverkar våra liv

De flesta här på jorden tror inte att andar har något särskilt stort inflytande i deras liv, men när du kan se andar så kan du faktiskt se de olika människor som är sammankopplade med varje person på jorden, och du kan se hur de matar information till personen på jorden. En del av den informationen är gynnsam för personen på jorden, men annan information är mycket skadlig, och ganska ofta påverkas människor på jorden till att göra saker som kan vara skadliga även för andra människor. Faktum är att mycket av den våldsamma kriminaliteten, som våldtäkter och mord, ofta är allvarligt influerade av andar från andevärlden, och om vi, som mänsklig ras, ska kunna ändra på detta behöver vi förstå oss på alla de krafter som finns närvarande.

Deltagare: Är andarna också ansvariga för människors sjukdomar?

Ja, så är fallet. Många sjukdomar som uppstår på jorden är ett direkt resultat av andeinfluenser, och i själva verket är nästan alla sjukdomar och problem hos nyfödda barn resultatet av andar. Och det är här vi känner att många inom läkaryrkena kan lära sig och göra mycket för att hjälpa alla som har problem av den här sorten. Men för att hjälpa andra behöver vi förstå vad problemet är, och sedan kan vi hjälpa dem lösa problemet permanent.

Så det bästa kanske är om vi ger er en liten översikt först, och vill ni kan ni ställa fler frågor så går vi igenom detta i närmare detalj med er.

2. Själen, andekroppen, och den fysiska kroppen

Vi är konstruerade så att vi har en fysisk kropp. Vi har också en andlig kropp, men det verkliga jaget är själen och faktum är att var och en av oss är ena halvan av en själ. Den andra halvan av själen har också en andekropp och en fysisk kropp. Så vi är en själ som uttrycks som två olika människor. Jag har ritat upp det här som ett manligt-kvinnligt själspar, men i själva verket kan de två halvorna av själen vara antingen manliga eller kvinnliga. [00:10:54.17]

Det som händer är att när en person blir till i befruktningsögonblicket så skapas andekroppen och den fysiska kroppen genom den sexuella akten. Deras mor och far har sex och skapar de båda kropparna och halva själen fäster sig i båda dessa kroppar.

Många av er har hört talas om andekroppen, då ni har hört om konceptet chakran, vilka är andekroppens energipunkter. Självklart kan vi alla se att vi har en fysisk kropp, men varken andarna eller människorna kan se själen. Om vi gör oss en bild av hur det ser ut i själva verket, kan du föreställa dig den röda konturen som den fysiska kroppen; det blåa runtom är då andekroppen och det hela är omgivet av själen. Själen är ditt verkliga jag och de här två kropparna är bara sätt som du kan uttrycka dig själv på. [00:12:42.15]

Den fysiska kroppen låter dig uttrycka dig själv och möta den fysiska världen och andekroppen låter dig samverka med och uttrycka dig i andevärlden. Varje gång du lägger dig för att sova på kvällen lämnar själen och din andekropp din fysiska kropp, men det finns en sträng som fäster samman den fysiska kroppen och andekroppen och andarna kallar detta för silversträngen. Alla sensoriska intryck i hela din kropp går genom silversträngen och kan kännas av andekroppen. Och alla sensoriska intryck från både den fysiska kroppen och andekroppen går igenom en annan sträng som förenar dessa båda kroppar med själen.

Så själen har ett minne av allting som händer både andekroppen och den fysiska kroppen. När du går över till andevärlden i slutet av ditt jordeliv, kommer det finnas vissa saker som du börjar minnas från när du brukade sova, eftersom när du sover gör du saker i andevärlden med din andekropp, medan den fysiska kroppen vanligen ligger sovande på sängen och vilar och återhämtar sig.

2.1. Inkarnationsprocessen

När föräldrarna genomför ett samlag och de två genetiska koderna för både andekroppen och den fysiska kroppen skapas, inkarnerar en själ; den fäster sig mot de två kropparna. Den här själen kommer från en plats, som vi inte ska gå närmare in på i det här samtalet, där den delas i två halvor. Båda inkarnerar inte samtidigt, utan först inkarnerar en och fäster sig i två kroppar, och sedan inkarnerar den andra halvan av själen och fäster sig i två kroppar. Och vartefter kropparna utvecklas och växer, börjar de användas av själen för att uppleva universum. Det är den allmänna processen som försiggår vid stunden för din befruktelse. [00:16:10.28]

Så snart vi gått över från den fysiska världen till andevärlden, så är den enda skillnaden vad gäller vår existens att vi inte längre har en fysisk kropp. I andevärlden har vi nu bara en andekropp, och alla sensoriska intryck sker nu via andekroppen. Andekroppen blir det sätt som själen samverkar med omvärlden på, och genom vilken den relaterar till universum. [00:16:58.29]

Deltagare: Jag har trott att min själ varken är manlig eller feminin i sin essens, skulle du kunna hjälpa mig att förstå detta lite bättre?

I själva verket så har själen både manliga och kvinnliga kvalitéer när den är i sitt förenade tillstånd, men under inkarnationsprocessen delar sig själen i två halvor, och beroende på vilken halva som dominerar, så fäster den sig till antingen en manlig eller kvinnlig kropp. Din halva av själen har ett kön, en primär maskulinitet eller femininitet. I ditt fall har du fäst dig mot en kvinnlig kropp, så du var den mestadels kvinnliga delen av själen, och beroende på din dragning, om du dras till en man, så kommer den andra halvan av din själ, din själsfrände, vara en man. Och om du dras till en kvinna, så kommer den andra halvan av din själ också vara kvinnlig, och det blir ett lesbiskt förhållande. Om det hade varit två män så skulle det ha varit ett manligt homosexuellt förhållande. För åttio procent eller så av befolkningen är det en relation som är kvinnlig/manlig. [00:19:53.12]

Innan den inkarnerar är själen i sin helhet faktiskt delvis manlig och delvis kvinnlig, men förenad. Med andra ord har den både maskulina och feminina egenskaper, och det beror på hur den delas vilka egenskaper som utgör den dominerande dragningen för kroppen. Om det var kvinnliga egenskaper som dominerade som delades upp så skulle den dras till en kvinnlig kropp som skapats genom den sexuella akten. Och faktum är att celldelningsprocessen blir mestadels kvinnlig. Om det var en man så skulle det vara XY-kromosomen som omvandlar de dominerande kropparna till en man.

2.2. Andar kan influera jordmänniskors maskulinitet eller femininitet

Deltagare: Det var väldigt smärtsamt för mig att känna att jag inte var välkommen som flickbebis. Jag har också en del av mig som är manlig, som finns inuti mitt kvinnliga jag, så hur får jag ihop detta?

Så frågan är egentligen att du känner att du har en maskulin del av dig själv?

Deltagare: Precis.

Det är här andeinfluenserna kommer in i bilden. När din mor och far hade sex med varandra ville de ha en pojke, och det är därför du känner dig avvisad som flicka. På grund av detta finns det också en manlig ande som fäst sig mot dig, och han är den som får dig att känna dig som en man ibland. Detta gör han eftersom det får dig att göra saker som är mer maskulina för att få dina föräldrars godkännande. Det beror på att när föräldrarna har avvisat kvinnan så föredrar de att barnet agerar på ett mer maskulint sätt och medan de lär barnet att göra det, drar de till sig en ande till barnet som hjälper barnet att göra det föräldrarna vill. Detta är en slags samspel som uppstår vid andeinfluenser. [00:24:23.24]

Anden fäster sig mot jordmänniskan via andekroppen. På så vis kan de överföra tankar till sinnet och även påverka en människas handlingar, och ibland när du ser på personen kan det rentav se ut som om de har ett annat ansikte. Har någon av er någonsin lagt märke till det? När du tittade på en person av ett visst kön, säg en kvinna, och ibland har hon framstått mer som en man? Och detta beror ofta på att en ande omsluter eller influerar personen ifråga. Orsaken till att detta händer är att känslorna hos föräldrarna skapar en störning i barnet, vilket anden vill avhjälpa. Så på grund av föräldrarnas öppenhet dyker anden upp för att skapa förändringen i människan. Vi tar upp detta lite närmare snart, men förklarar det vad som händer med dig?

Deltagare: Ja, jag förstår vad som hände.

Ja, du kommer märka att det är många som lever på det här viset. Det finns många som är omslutna av andar. Det finns många kvinnor som tror sig om att vara dels man och dels kvinna, och det finns många män som tror sig om att vara dels kvinnlig och manlig, utan att förstå att det pågår en stor mängd influenser från andevärlden på grund av emotionella skador som gjort andekroppen mottaglig för problemet. [00:27:02.05]

Om du ser på andekroppen så finns det chakrapunkter, eller stora energiöverföringsplatser. Känner ni till de stora energiöverföringspunkterna? Vi har basen, sedan den andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde. När det har uppstått emotionella skador i själen som orsakats av föräldrarnas oläkta emotionella system, och deras egna oläkta eller felaktiga föreställningar om livet, så lämnar chakraöppningarna en person sårbar för andeinfluenser. Så säg till exempel att någon har en djup känsla av sorg över att vara kvinna, då kommer det finnas två eller tre huvudchakran som är öppna och skadade, och därför skyddslösa. Det är genom dessa energipunkter som en ande i en andekropp kan fästa sig mot dessa personer och influera dem i deras liv.

Vi skulle i första hand vilja prata om denna påverkan från andar på människorna och hur den andeinfluensen kan tas bort. Dessutom vill vi gärna prata om andarna själva och de tre sorters andar som påverkar människor.

Förstår alla hur själen är konstruerad och hur andekroppen och den fysiska kroppen, vilka är kroppar som skapas genom föräldrarnas samlag, bara är kroppar; de är inte det verkliga jaget? Det verkliga jaget är den ena halvan av en själ och kropparna påverkas genom många olika influenser. De påverkas av föräldrarna och de påverkas också av andar, beroende på vad som hänt med föräldrarnas emotionella tillstånd. Och vi behöver se några av kopplingarna mellan föräldrarnas emotionella tillstånd och barnets utsatthet för dessa andar. Vartefter vi närmar oss vuxenåldern minskar våra föräldrars inflytande, men vi går nu med vissa egna emotionella skador. Dessa emotionella skador har öppna punkter i vår andekropp som möjliggör för andar att påverka oss under vissa omständigheter. [00:31:45.04]

3. De tre olika andeinfluenserna på jorden

Så det finns tre sorters andar som kan påverka oss. Den första sorten kan vi kalla välvillig. Välvilliga andar har vårt bästa för ögonen, men de förstår sig också på kärlek och sanning, inte ur sitt eget perspektiv utan ur Guds perspektiv. Sedan finns det illvilliga andar. Det är andar som vill skada oss. De kommer från ett perspektiv med rädsla och falskhet eller osanning och de har en mycket negativ inverkan på våra liv. Och sedan har vi en tredje grupp andar och denna tredje grupp skulle kunna brytas ned till undergrupper. Detta är grupper av andar som är mycket lika det de var på jorden; de är varken välvilliga eller illvilliga utan bara intresserade parter, intresserade av våra liv.

Så dessa intresserade parter tror att de kommer ur kärlek och sanning, men i själva verket kommer de ur rädsla och falskhet. De har en arrogant inställning där de tror att de vet mer än du gör om ditt eget liv. De ser många saker som du inte ser och därför tror de att de ska kunna påverka dig efter deras eget tycke. Så vi kan kalla dessa arroganta andar för missledda. Det är i första hand den här tredje gruppen andar som skapar mycket av de fysiska åkommor och skador och sjukdomar vi upplever då de kopplar samman sig mot en person på jorden.

När de välvilliga andarna kommunicerar med en person på jorden, så skapar de aldrig några störningar i chakrorna eller energisystemen i andekroppen. De agerar alltid i harmoni med kärlek och sanning och de gör alltid det som är bra för personen i fråga. De illvilliga andarna försöker alltid ge personen problem. Det är ofta den sortens andar som är inblandade i utövanden som voodoo och andra spirituella tillvägagångssätt som i allmänhet involverar att skada någon annan avsiktligt.

De illvilliga andarna finns här på jorden, och huvudorsaken är att de är rädda, men de uttrycker sin rädsla som vrede. De intresserade andarna är bara missledda. De tror att de vet sanningen, men de vet mycket mindre om sanningen än du gör. Och de tror att de vet vad kärlek är, men ofta är de mindre kärleksfulla än vad du är, och orsaken är att de ofta befinner sig inuti sina beroenden. [00:37:25.03]

4. Andar fäster sig mot människor på jorden genom beroenden

De här beroendena är inte bara fysiska, även om de kan inbegripa fysiska beroenden. Exempelvis går en ande som rökt mycket cigaretter på jorden över med en stark önskan att röka. Men det är faktiskt inte möjligt att röka i andevärlden, så de fäster sig mot en rökare på jorden och påverkar personen att röka mer. Man märker också ofta att när en person på jorden druckit mycket alkohol varje dag och sedan går över till andevärlden, så har de en stark önskan om att fortsätta dricka, men det finns ingen alkohol tillgänglig. Så anden kommer till en människa på jorden som redan dricker mycket och försöker påverka dem att dricka mer. Och när de försöker påverka personen att dricka mer håller de ofta igång personen så de kan stå upprätt och dricka när personen själv inte ens längre är medveten om sina egna handlingar; det är anden som använder personen för att mata sitt eget beroende. Detta är bara två exempel på många slags beroenden.

Men det finns också många beroenden som är emotionella till sin natur. Om jag till exempel hade en stor familj medan jag levde på jorden och jag kunde kontrollera de flesta i min familj genom att påverka och manipulera dem, och så när jag går över till andevärlden, med min familj kvar på jorden, så skulle jag fortfarande vilja manipulera och kontrollera dem. På grund av detta skulle jag försöka kontrollera dem genom att använda kraften i min vilja och använda känslor i dem som jag kan manipulera. Så om jag vet att ett av mina barn känner skuld, så kan jag påverka deras skuldkänslor från andevärlden och påverka dem att göra saker som jag brukade få dem att göra medan jag var på jorden. Och detta är ett sätt för mig att få mina beroenden uppfyllda i andevärlden; genom att använda emotionella skador som finns i mina barn på jorden. Och ibland kan jag inte göra det med mina egna barn, då försöker jag leta upp någon annans barn som jag kan göra det mot.

Alla emotionella skador som någon människa på jorden har, har en färg som hör till dem, så som ande är allt jag behöver göra att hitta människor med den färgen. Denna färg kommer ur dem som en energiström. Det är som ett energirör, och det är som en bläckfisk med sugeffekt som drar personer till sig. Dessa energiströmmar kommer ur en människa med beroenden, vare sig beroendena är fysiska eller emotionella, och som sådana kan de manipuleras av andar. Det är så den här sortens andar kan manipulera många av oss på jorden. [00:42:11.24]

Deltagare: Hur gör vi för att enbart attrahera välvilliga andar?

Det är mycket svårt att bara attrahera välvilliga andar. Om vi har några egna beroenden, vare sig de är fysiska eller emotionella, så attraherar vi illvilliga eller intresserade andar. Nyckeln för oss är att arbeta oss igenom våra emotionella skador och arbeta oss igenom våra beroenden, våra rädslor och skam och sorg, och medan vi frigör alla dessa från oss själva, så kan den här sortens andar inte ha lika mycket inflytande över oss.

Det finns alltid välvilliga andar runtom oss, men de kan inte kommunicera så lätt med oss. Om ni kan föreställa er det som att en person står här, omgiven av många andar. Faktiskt finns det fyra andar som lever med varje person här på jorden. Detta är människor som dött, men som ännu inte gått vidare till sin plats i andevärlden, så de omger oss hela tiden. Varenda person på jorden är omgiven av minst fyra andar, och dessa andar är som ett moln som influerar oss så mycket de kan i varje given stund. Så när en välvillig ande kommer för att besöka oss, måste han på något vis penetrera det här molnet innan han kan få kontakt med oss, eftersom det finns ett moln med andra influenser som orsakas av våra egna oläkta emotionella skador. Det skulle vara fantastiskt om vi kunde attrahera enbart välvilliga andar, men i verkligheten gör vi inte det förrän vi har gjort oss fria från eller gått igenom våra emotionella skador.

4.1. Emotionella beroenden kan ses i ögats iris

Och det är här som iris är en viktig mätsticka, eftersom ögat är själens spegel. De emotionella beroenden som finns i själen syns i iris och därför kan den berätta för oss vad som är fel med vår själ som orsakar beroenden och emotionella skador, med andarna som fäster sig till oss som följd. När jag verkligen arbetar igenom ett emotionellt beroende, så försvinner just detta problem i min iris, den mörka fläcken eller ärret eller vad det nu kan vara, och detta är en indikation på att det underliggande emotionella problemet också har tagits om hand nu. Detta har en omedelbar, positiv effekt på alla andar som vi attraherar. Andarna kan inte längre kontrollera oss genom beroendet. [00:47:23.16]

Deltagare: Så vi behöver hitta ett sätt att reda ut våra känslor?

Det stämmer. Det är väldigt viktigt att förstå att själen kontrollerar vad som händer med våra kroppar, och vår egen själ kontrollerar sjukdomarna och de fysiska åkommorna i våra kroppar. Men det är också mycket viktigt att förstå att om vår själ har emotionella skador, så fäster sig de intresserade andarna mot oss och orsakar ännu mer problem för vår kropp. Faktum är att de kan orsaka så många problem, att på grund av de andliga kontakterna som stör vår kropp, utvecklar den sjukdomar och dör. Så dessa intresserade andar kan ha en stor effekt på vårt liv och också på vår lycka.

Deltagare: Anser du att du själv är en människa som är influerad av de illvilliga och intresserade andarna?

Ja. Det finns inte en enda människa på jorden som inte är påverkad av den sortens andar.

Deltagare: Alla har bara en andekropp och en fysisk kropp?

Det stämmer.

4.2. Hur andar kontrollerar människor på jorden

Deltagare: Jag förstår inte hur en ande påverkar oss, för jag känner att anden är åtskild från själen.

Anden, en annan person än du själv, fäster sig till dig på grund av de emotionella skadorna i din andekropp. Deras ande har sin egen själ som också är skadad, och de har sina egna beroenden och sina egna emotionella problem och sina egna oläkta livsföreställningar som inte är i harmoni med kärleken. Och detta är ett skäl till varför de fäster sig mot andra människor; eftersom de har egna beroenden som de skulle vilja uppfylla genom oss. Och det är genom andekroppen som vi låter dem ta vår emotionella energi; för många av oss gäller faktiskt att vi ger dem vår emotionella energi självmant. [00:51:03.20]

Jag kan ge er ett exempel på hur detta funkar på jorden och därefter kan ni få en uppfattning om hur det funkar i andevärlden. Har ni någonsin märkt att när ni går in i en butik och det står en väldigt arg person där som väntar på att få hjälp, så får ofta den arga personen mest uppmärksamhet? Och vanligen beror det på att butiksbiträdena är rädda, och rädslan i butiksbiträdena underbygger ilskan i personen de hjälper.

Så då har vi butiksbiträdet och personen som får hjälp. En person projicerar en känsla av ilska och om den andra personen oroar sig eller är rädd för ilska, kommer deras rädsla göra att de ger personen hans eller hennes service. Detta är vad man kallar sympatisk dragningskraft. En sympatisk dragningskraft orsakas av en person som har en slags känsla och den andra personen har en annan slags känsla som stödjer den första. Så när ilska ges till en person, svarar i allmänhet den andra personen bara positivt om de är rädda för ilska. (Om de inte är rädda för ilska, eller är arga själva, så svarar de helt annorlunda). Detta är vad man kallar medberoende. Den arga personen behöver människor som är rädda och hon kontrollerar dem genom att projicera ilska på dem så att deras rädsla gör att de reagerar.

Ni minns att jag sade att när vi går över i andevärlden, är vi nästan inte alls annorlunda jämfört med när vi levde på jorden. Så när en arg kvinna går över till andevärlden, förblir hon en arg kvinna, åtminstone vid tiden för sin övergång och en tid efteråt. Så föreställ er nu att hon är en ande; hon kommer fortfarande tro att sättet hon kan kontrollera rädda människor på är att bli arg på dem, och hon kommer vara mycket effektiv i att kontrollera människor på jorden genom att projicera sin ilska på människor. Människorna kommer inte veta varför de känner sig rädda, utan kommer göra saker för att sluta känna sig rädda. Och i den stunden släpper hon in tankar i deras sinne om vad de ska göra för att få sin rädsla att försvinna, och det är så hon kontrollerar dem. Hon kanske inte är en illvillig ande, men hon är definitivt arg och missledd, och hon är också arrogant som tror att hon kan kontrollera människor genom att få dem att känna sig rädda hela tiden. [00:55:52.14]

Det är så andar kontrollerar människor. Det påminner mycket om hur människor kontrollerar människor, eftersom ni minns att en person som dött och gått över verkligen inte är särskilt annorlunda vad gäller den emotionella sammansättningen. Så ofta har de samma önskan att kontrollera människor som de hade när de levde på jorden.

Deltagare: Uppkommer alla våra handlingar genom andars inflytande?

Nej, alla våra handlingar uppkommer inte genom andars inflytande. Det beror på hur mycket vi har lärt oss att använda vår vilja. Om vi är en människa som känner vårt eget jag mycket väl och förstår alla våra emotionella skador, så kommer det mesta vi gör komma ur vår egen önskan. Men i verkligheten har de flesta av oss en hög grad emotionella skador och vi har också många fysiska beroenden och allt detta manipuleras av andar.

5. Fysiska åkommor orsakas av själen


5.1. Åtgärder som behandlar den fysiska kroppen eller andekroppen avhjälper inte orsaken

Deltagare: Vad tycker du om homeopati och blomessenser som behandling av beroenden och emotionella problem?

Låt mig säga dig rakt upp och ner vad jag tycker om de sakerna (ler). De flesta homeopatiska läkemedel och andra saker som påverkar andekroppen påverkar inte själen. Om ni tittar på iris hos en människa, så märker ni väldigt liten eller ingen skillnad i ögonen när man använt det homeopatiska läkemedlet. Det påvisar att själen inte har förändrats.

Människorna har blivit beroende av att använda läkemedel som får dem att må bättre, men som inte orsakar någon förändring av själen. Vi behöver själsarbetet för att ändra irisen, vilket visar oss att vi verkligen har nått problemets kärna. Problemet med de flesta läkande yrkena på planeten är att de antingen arbetar på att läka den fysiska kroppen eller läka andekroppen, men de arbetar inte med själen. En fysisk sak kan inte arbeta med själen; en fysisk sak kan bara jobba med den fysiska kroppen eller andekroppen. Själen behöver något annat för att förändras, och visst kan du ge den en blomessens eller ett homeopatiskt piller, men i slutänden botar du bara symptomen. [01:00:43.15]

Allt som händer i kropparna är bara effekten av den orsak som finns i själen. Om vi fokuserar på orsaken i själen, försvinner alla verkningar och iris visar oss förändringen. Detta är kraften som finns i att skåda ögat. Genom att titta på ögat kan du se om den faktiska orsaken har undanröjts.

5.2. Andekopplingar kan orsaka hälsoproblem

Det är sant att vissa fysiska saker du kan göra med andekroppen och den fysiska kroppen kan orsaka att andarna kopplas loss från dem. Om en ande till exempel är sammankopplad med en människas andekropp, så kan du ge personen en lätt elektrisk laddning som inte är så intensiv att den gör ont. Anden är superkänslig för denna laddning och lossar från personen en stund.

Om laddningen sker regelbundet kommer inte anden vilja vara hos personen längre, så de problem anden orsakade i personen försvinner, och detta påverkar i själva verket personens välbefinnande. Personen mår bättre eftersom anden inte längre påverkar dem. Orsaken till att personen drog till sig anden måste emellertid fortfarande åtgärdas i själen. Så det finns en risk att personen attraherar en annan ande av liknande natur som också börjar influera dem. Det är bara när vi tar bort orsaken från själen som alla sådan externa verkningar försvinner helt. Dessutom så försvinner märket som uppstått i vår iris, och det visar att vi verkligen har löst orsaken till problemet snarare än bara verkningarna av problemet. [01:03:56.04]

Självklart upplever många detta som konfronterande, eftersom många av oss har investererat mycket tid i att utbilda oss inom hälsa och lära oss hur man korrigerar problemen i andekroppen och den fysiska kroppen. Men det vi behöver göra istället är att fokusera vår uppmärksamhet på själen som orsak till problemet.

5.3. Att ta bort känslomässiga fel från våra själar botar sjukdomar och åldrande

Deltagare: Du säger att vi skulle kunna läka våra sjukdomar i själen med fysiska saker? Vad skulle vara lämpliga föremål för att lyckas med detta?

Det finns ett litet missförstånd här, för jag sade inte att du kan läka själen via den fysiska kroppen. Du kan bara läka den fysiska kroppen via själen.

Deltagare: Du sade att vi inte kan läka själen genom fysiska saker.

Det stämmer.

Deltagare: Så vad kan vi göra för att läka själen?

Det har helt att göra med känslor. Det är kärlekstillståndet i själen som avgör de båda kropparnas tillstånd. Om kärlekstillståndet i själen är mycket bra, så upplever de båda kropparna mycket få problem. Och faktum är att själen kan bli ett med Gud och från den stunden upplever inte själen några problem, och både den fysiska kroppen och andekroppen kommer att se ut att vara runt tjugofem år gamla. Oavsett hur gammal du är, kommer du att bli ung igen. När väl alla de emotionella beroendena har frigjorts och när väl sanning och kärlek är de dominerande kvalitéerna i din själ, så kommer ditt fysiska tillstånd bli som när du var tjugofem år, även om du har levt i tvåhundra år. Du blir själva sinnebilden för hälsa. [01:07:03.10]

Det som istället händer för de flesta är att deras fysiska kropp långsamt närmar sig tillståndet på deras andekropp, och vid tidpunkten för deras död är den fysiska kroppen väldigt lik andekroppen. Orsaken till fördröjelsen i det yttre tillståndet på den fysiska kroppen har att göra med den sjuåriga regenereringscykeln hos cellerna som pågår i den fysiska kroppen hela tiden. Med andra ord byts alla celler i den fysiska kroppen ut vart sjunde år, så fysiskt sett är du inte samma person som du var för sju år sedan. Du har en helt annan uppsättning celler jämfört med vad som fanns där för sju år sedan.

När vi blir äldre visar det oss att de olika problem som finns i vår kropp orsakas av själen, och de orsakas av själens kärlekstillstånd. Så nyckeln är att arbeta igenom våra känslor på ett sådant sätt att vi lär oss att bli mer kärleksfulla – som en kännande människa och inte som en tänkande människa. Du kan inte tänka dig fram till ett sådant tillstånd. Det är något som behöver upplevas innan du kan nå det tillståndet.

Var och en av oss här har potentialen att vara tjugofem år gamla resten av våra liv. Men i verkligheten finns det många känslor inom oss som orsakar vår fysiska kropps förstörelse och nedbrytningen av vår andekropps tillstånd, och såvida vi inte är beredda att ta itu med just dessa känslor, kommer vi bli gamla och dö.

Forskare har upptäckt det som kallas dödsgenen i den fysiska kroppens DNA-struktur. Forskarna förstår inte varför genen existerar, och de försöker ta bort genen genom genetisk manipulation. Men genen orsakas av själens tillstånd, och tills själen förändras vad gäller dess kärlekstillstånd, så kommer genen förbli i den fysiska kroppen. [01:11:17.20]

6. Vi kan bara växa i kärlek genom att ta bort kärlekslösa orsaker från våra själar

Deltagare: Istället för att fokusera på att bli av med de dåliga känslorna, borde det inte vara bättre att fokusera på att öka kärleken?

Kärleken kan inte öka så länge de dåliga känslorna finns där. Det enda sättet som kärleken blir större på är att frigöra känslorna som orsakar kärleksbristen. Många försöker vara mer kärleksfulla medan känslorna som orsakar bristen på kärlek fortfarande finns kvar, och det är skälet till att deras irisar förblir märkta och ärrade. De försöker bli mer kärleksfulla, men det finns fortfarande kärlekslösa saker som uppvisas av irisen, och detta antyder att själen fortfarande är kvar i sitt kärlekslösa tillstånd.

Så, om det finns en ovilja att ta itu med det kärlekslösa tillståndet kan inte personen bli mer kärleksfull. Du kan försöka vara mer kärleksfull, men själen kommer fortfarande ha orsak att utföra de kärlekslösa handlingarna och därför manipulerar den dig att göra den kärlekslösa saken, och det är detta många kallar för det undermedvetna. Det är själen som har den kärlekslösa kausala känslan som knuffar oss in i ett visst agerande, och såvida vi inte frigör den underliggande, kärlekslösa orsaken från själen, så kommer det kärlekslösa beteendet automatiskt uppstå, oavsett hur mycket vi försöker få det att sluta.

Det är därför många religioner inte har varit effektiva när det kommer till att förändra människors beteende till ett mer kärleksfullt sådant, eftersom många religioner skapar en rad lagar som de säger handlar om kärlek, men om inte hjärtat förändras, kommer personen fortfarande önska göra saker som går emot lagen. Och det är därför så många av oss känner skuld när vi har att göra med en religion, eftersom det finns en lång lista med lagar som vi gärna skulle följa, men i själen finns det kärlekslösa saker som får oss att agera kärlekslöst, och bryta mot listan med lagar. Och sedan får vi höra att vi måste känna skuld, men i själva verket är skuld en mycket ineffektiv känsla.

Vi behöver finna orsaken till varför vi är kärlekslösa, och när vi väl frigjort den orsaken genom att uppleva den, så kommer vi automatiskt bli mer kärleksfulla. Intressant nog, när vi frigör orsaken till den kärlekslösa känslan, så påvisar iris också att något har frigjorts, eftersom ögat är själens spegel. Så ögat blir ett kraftfullt mätinstrument vad gäller det som sker i själen. [01:16:34.00]

Skälet till att vi tog upp allt detta var att det är oläkta känslor i själen som orsakar att andar dras till oss, och de andarna manipulerar oss genom oläkta känslor i själen.

Deltagare: Jag gillar verkligen tanken på att vara tvåhundra år samtidigt som jag ser ut som tjugofem. Hur gammal är du?

Jag är fyrtionio år.

Deltagare: Då är jag nöjd.

Du är nöjd! (Skratt) Varför är du nöjd?

Participant: Du ser ut att vara fyrtionio.

Du tycker jag ser ut som fyrtionio?

Deltagare: Ja. En del ser yngre eller äldre ut, men jag tittade på dig och tänkte att du verkar vara runt fyrtioåtta, fyrtionio.

Du har en ande som berättar för dig hur gammal jag är (ler). Hur många av er andra trodde att jag var fyrtionio? Ingen. I själva verket, när du frigör fler känslor, så kommer ditt gråa hår få tillbaka färgen det brukade ha, och kroppen blir ung igen. Jag mår mycket bättre nu än när jag var tjugofem. Jag brukade vara väldigt, väldigt sjuk när jag var ung. Jag hamnade på sjukhus när jag var två och fick en del av min tjocktarm avlägsnad. Jag var mycket, mycket sjuk fram tills jag var trettiotre och började praktisera de här principerna och arbeta med känslorna i min själ. Då började jag med tiden må mycket bättre och idag är jag faktiskt friskare än jag var när jag var ung.

Deltagare: Jag ser på mig själv som fågeln Fenix, eftersom jag varit nära döden tre gånger.

Ja, många har nästan dött flera gånger, och ibland är det våra välvilliga vänner i andevärlden som är den enda orsaken till att vi fortfarande lever. En av rollerna de goda andarna har är att hålla oss vid liv, men de upplever det som väldigt svårt på grund av de illvilliga och intresserade andarna, och de emotionella beroenden som finns inom oss. [01:21:30.05]

6.1. Illvilliga andar kan bli välvilliga

Deltagare: Kan de där illvilliga andarna en dag bli välvilliga andar?

Jag har personligen känt många illvilliga andar som blivit välvilliga andar, men det har krävt en förändring i deras själ där de behövde sluta agera ut sin ilska och börja lära sig hur man är mer kärleksfull. De behövde fatta ett beslut om detta på egen hand, och de får ofta hjälp av andra andar att bli välvilliga efter det.

Ingen i andevärlden måste vara kvar i sitt tillstånd för alltid. Alla kan växa i kärlek, så även människor på jorden som kommer till andevärldens så kallade helveten, vilka är de lägre regionerna av mörker i den första dimensionen; de har fortfarande möjlighet att gå framåt och växa i kärlek. Inte en enda människa avhålls någonsin från att växa i kärlek.

Deltagare: Finns det fortfarande maskulina och feminina delar av själen när själen är hel och i kontakt med Gud?

Jag har besvarat både den och liknande frågor i en föreläsning jag gav i Belo Horizonte för två veckor sedan, som heter “Sanningen om – människans själ”, och “Sanningen om – reinkarnation och andar”. När själen blir en förenad själ igen har den inte något kön. Du och din andra hälft, vilket är din själsfrände, blir ett igen. Ni kommer båda ha minnen och den emotionella upplevelsen av varandra. Som en följd av detta blir ni en förenad, hel själ som är helt självmedveten, men detta händer bara efter mycket utveckling i andevärlden.

6.2. Vi behöver se vårt kärlekslösa beteende för att lära oss om kärlek

Deltagare: Jag fick tanken att när du kom hit skulle du lära oss om kärlek, men nu har jag känslan av att du också är här för att lära dig att älska mer. Har jag rätt i det?

Först och främst lär jag mig hela tiden hur jag kan älska mer. Under resten av min ändlösa existens kommer jag fortfarande lära mig om kärlek. Orsaken är att Gud är en oändlig varelse och Guds kärlek är oändlig till sin natur, och jag är en ändlig person, inte en oändlig. Och eftersom jag inte är oändlig kommer jag alltid behöva lära mig mer. Det finns emellertid många saker att lära ut om kärlek, och jag har pratat med massor av människor under vår resa till Brasilien om Guds kärlek och även om kärleken vi delar med andra. Faktum är att mitt och Marys huvudbudskap handlar om hur vi kan växa i kärlek. [01:27:41.04]

Men, de intresserade och de illvilliga andarna stör processen då vi vill växa i kärlek, och våra emotionella beroenden har en enorm effekt på vår förmåga att växa i kärlek. Det är meningslöst att prata om kärlek utan att prata om det kärlekslösa beteendet vi har. Många vill bara höra om kärleken samtidigt som de förnekar alla sina kärlekslösa beteenden, och jag kan inte hålla med om sådana handlingar.

Som människoras behöver vi se hur vi är kärlekslösa. När vi väl ser det, och vi ser effekterna av vårt kärlekslösa beteende, så kommer vi vara mycket mer motiverade att förändra oss. Så det är mycket viktigt att alla samtal om kärlek också anger skälen till varför saker och ting blivit så kärlekslösa. Många som känner att jag är negativ under ett samtal lär sig att jag tar upp dessa frågor eftersom det är väldig viktigt för oss alla här på jorden att förstå vad som är kärlekslöst. Sedan får vi en önskan om att bli mer kärleksfulla. Om vi struntar i effekterna av vårt eget kärlekslösa beteende och försöker samtala om kärlek, så kommer det inte vara särskilt effektivt.

Så vi lär oss allihop. Eftersom sanningen är oändlig och eftersom Guds kärlek är oändlig så känner jag att det alltid finns något mer att lära oss om kärlek och sanning. Men vi måste vara säkra på att vi verkligen lär oss Guds kärlek och sanning snarare än vår egen uppfattning om de båda. Det vi har märkt under de flesta av våra resor är att nästan alla människor som kommer till våra seminarier tycker att de är kärleksfulla, och många känner att de har väldigt lite att lära sig om kärlek. Men om det var fallet så skulle mycket mer kärleksfulla saker hända på jorden än det för närvarande gör. Så vi behöver förstå att vi alla bidrar till de kärlekslösa tillstånden på jorden, och vi behöver ha en öppenhet för att undersöka oss själva och se de kärlekslösa sakerna inom oss som skadar andra.

6.2.1. Förändringar på fläckar på iris antyder förändringar av vår kärleksnivå

Det fina med det Denny redan har lärt er om irisen är att vi har ett sätt att mäta förändringen och mäta hur vi blir mer kärleksfulla. Om irisen inte förändras i en positiv riktning där olika fläckar på den försvinner, så har vi i själva verket inte blivit mer kärleksfulla, även om vi tror att vi är det. Dessutom, om vi känner att iris med tiden får fler och fler fläckar så säger det oss att vi snarare blir mer kärlekslösa; även om vi tror att vi är kärleksfulla så är vi inte det. [01:32:17.20]

Om du skulle undersöka iris på ett barn så märker du att det i allmänhet inte finns några fläckar på iris om de är yngre än två år. Fläckar uppstår bara när barnet börjar utöva sin egen vilja. Och olyckligtvis, på grund av känslorna i barnets miljö, så utövar barnet för det mesta sin vilja på ett kärlekslöst vis, och det är orsak till att fläckar börjar uppstå i ögat, vilket säger oss att barnet har tagit skada och nu hamnar mer och mer ur harmoni med kärleken.

När vi blivit tonåringar har vanligen många av fläckarna blivit så djupt rotade att de flesta personer aldrig får bort dem under resten av sitt liv här på jorden. Detta visar oss hur stort motstånd vi känner inför att bli mer kärleksfulla. Vi vill tro att vi är på ett sätt, och vi blir vana vid den fasaden, medan verkligheten är att vi blir mer kärlekslösa och detta syns i våra ögon. Och det här är ett mycket viktigt vetenskapligt faktum att lära oss för vår egen del. Du kan göra vilka läkande åtgärder som helst på den fysiska kroppen och andekroppen, men såvida du inte ändrar på själen, så kommer ögat visa dig att inget har förändrats.

6.2.2. Fläckar på iris anger hur mycket andeinfluenser vi lever med

Olyckligtvis är dessa fläckar som uppstår i ögat tecken på våra egna emotionella problem, och det är genom våra emotionella problem som är ur harmoni med kärleken som andar kan påverka oss. Så det finns en direkt koppling mellan själens tillstånd, irisens tillstånd och hur mycket andeinfluenser vi lever med. Ju fler märken det finns i vår iris, desto högre är sannolikheten för att vi har en högre intensitet på andeinfluenserna, eftersom irismärkena påvisar våra emotionella beroenden, och det är de saker som inte är i harmoni med kärleken som skapar de felaktigheter som andarna sedan kan manipulera. [01:36:47.14]

6.3. Att ta itu med våra kärlekslösa känslor

Deltagare: För närvarande känner jag att jag behöver lägga märke till mina känslor dagligen. Om jag inte gör det tycker jag att jag är en arrogant häxa eller en rasande mördare eller något i den stilen. Så det är nytt för mig att upptäcka att det inte bara är jag som styr mitt beteende, utan att även influenser från andevärlden gör det. Så idag till exempel, innan jag kom hit, skrek jag eftersom jag i princip tystades ner som barn.

Får jag först säga att när du hedrar din själ, så kommer du känna behovet av att göra emotionellt arbete varenda dag? Du kommer inte lägga det åt sidan i flera veckor, eller bara gå till en terapeut en gång i månaden; du kommer behöva göra något varenda dag för att låta dina känslor komma till uttryck. Och det är en del i att älska dig själv.

Vi fick lära oss när vi var barn att inte älska oss själva, så många av oss har ingen aning om hur vi ska älska oss själva. Vi tror att vi har det, men för det mesta vet vi inte någonting om det. Och en del av att älska oss själva är att låta vår själ känna sanningen i vår egen upplevelse. Så när du tystades ner som barn skapade detta mycket ilska och frustration och rädsla och sorg. Och ilskan och frustrationen behöver frigöras innan du ens kan känna rädslan som skapades. Och rädslan kommer behöva frigöras genom att du upplever den, och sedan behöver du gå in i den intensiva, emotionella upplevelsen av sorg som du behöver känna dig igenom. Varenda person som någonsin har levt behöver gå igenom den här processen om de vill bli lyckligare och mer kärleksfulla. Det är mycket viktigt att förstå det.

Jag känner att många människor på jorden inte har någon förståelse av detta, och därför blir de beroende av att ta itu med effekterna i sina kroppar. Men all den dåliga hälsan eller bristen på hälsa som uppstår i våra kroppar är resultatet av alla dessa uppdämda känslor som ligger i vår själ. Och de uppdämda känslorna i själen behöver upplevas för att kunna frigöras.

När vi var barn upplevde vi det på ett naturligt sätt, men våra föräldrar och vår omgivning började tysta ned de upplevelserna. Det är därför som fläckar börjar uppstå i barnets iris efter två års ålder, efter att det redan har tryckts ner så mycket, vilket anger att det finns känslor i själen som nu är ur harmoni med kärleken och som har lagrats i själen. Och ju fler känslor som lagras, desto fler fläckar dyker upp i iris, vilket påvisar att själen nu blir mer och mer tyngd med trycket från att inte kunna uttrycka känslor. Så jag håller med dig om att du kommer behöva gå igenom dina emotionella upplevelser. [01:44:05.15]

6.3.1. Våra emotionella skador är ändliga

Deltagare: För närvarande känner jag mycket rädsla, och jag behöver mod för att möta rädslan så jag kan gå igenom den emotionella process jag behöver gå igenom. Ibland känner jag att “Finns det någon ände?”, och jag jobbar även med den rädslan.

Själen är som en flaska vatten.

Föreställ dig att vattnet är smutsigt; det finns bara så mycket smutsigt vatten i flaskan. Om du långsamt häller ut det, tar det lång tid innan det smutsiga vattnet har tömts ut. Om du häller ut det snabbt, kommer allt det smutsiga vattnet rinna mycket snabbare. Det som begränsar flödet av våra känslor från själen är känslan av rädsla, och rädslan är som en begränsning som läggs ovanpå våra emotionella uttryck.

Varje rädsla har en föreställning som följer med den, en föreställning som inte är i harmoni med kärleken och som i sig själv är emotionell. Så vi kan till exempel ha rädslan för att vi aldrig kommer bli älskade. Detta är en rädsla, inte en verklighet, eftersom Gud redan älskar oss i verkligheten. Så vi är redan älskade, det är bara det att vi inte kan känna det, och det måste finnas något som hindrar oss från att känna detta. Och om vi undersöker våra känslor noga, märker vi att under rädslan finns sorgen, men ovanför rädslan finns våra beroenden. Beroendena är saker vi skapar för att undvika vår rädsla, och våra rädslor är saker som skapats för att undvika vår sorg. Och det enda sättet vi kan arbeta oss igenom detta är genom att ta bort våra beroenden, och sedan återstår att känna våra rädslor och vår sorg. Och om du låter dig själv gå igenom den här processen tillsammans med Gud så kommer det finnas en ände på det. [01:48:05.15]

Det kommer en tid när flaskan har tömts på det smutsiga vattnet, och då kan du hälla rent vatten i den, men det tar tid och du behöver ha tålamod med dig själv. Det kommer finnas stunder då du känner att det är hopplöst och det är också en känsla i själen, en sorg; en som inte är i harmoni med kärleken, eftersom ur Guds perspektiv finns det alltid hopp. Detta är föreställningar som har kommit till oss, vanligen från våra föräldrar och vår omgivning, och det enda sättet vi kan frigöra oss från dem är genom att uppleva dem. Så du är på rätt väg.

7. Känslor ger energi åt andeinfluenser

Skälet till att jag ville förklara detta för er, och jag kan inte förklara allting, men det ger oss tillräckligt med bakgrundsinformation för att vi ska kunna arbeta med andeinfluenser, är att om vi kan förstå att alla andeinfluenser kommer från sådant som finns i vår själ, så kan vi börja förstå de slags influenser som kommer till oss.

Här är några exempel: Säg att jag är en man som brukade utnyttja kvinnor sexuellt under mitt liv, då har jag vissa emotionella skador i min själ som inte är i harmoni med kärleken, och det har i synnerhet att göra med hur jag behandlar kvinnor. Om jag går över till andevärlden utan att ta itu med mina problem, så kommer jag fortsätta agera ur harmoni med kärleken med kvinnor. Om jag inte hittar kvinnor i andevärlden att interagera med, så kommer jag försöka interagera sexuellt med kvinnor på jorden. Det kan jag göra på några olika sätt. Ett sätt är genom att omsluta en annan man som har samma skada som jag själv och sedan kan jag dela hans kropp med honom, och därför dela hans upplevelser med honom. Det är mycket likt hur jag skulle dela upplevelser om jag var alkoholist på jorden och gick över till andevärlden. Jag skulle fortfarande vilja dricka, så därför omsluter jag en man på jorden som vill dricka och därmed kan jag dela hans upplevelser. Så det är viktigt för mig att förstå att om jag inte tar itu med mina känslor innan jag går över, är det högst sannolikt att jag blir en människa som skadar någon på jorden. [01:52:32.29]

Det finns många andar här som skulle vilja prata med oss om detta, och istället för att ta det ikväll väntar vi med det tills imorgon kväll. Vi kommer ha en del samtal med några av de andarna, för att hjälpa dem förstå varför de dras till jorden och varför de påverkar människor på jorden. Det är viktigt för oss att förstå på jorden att attraktionen av olika slags andar kommer bero helt på vår själ och dess tillstånd av kärlek och sanning. Och det tillståndet definieras inte av mänsklighetens uppfattning om kärlek och sanning, utan snarare av Guds definition av kärlek och sanning, vilket är något helt annat än människans definition.

Om jag kan förstå den här grundläggande principen så kommer jag kunna börja undersöka vilka eventuella influenser jag lever med från andevärlden, och det kan vara till stor hjälp i mitt vardagsliv. Det kan hjälpa mig ta itu med mina fysiska problem i kroppen, men viktigare än så är att det kan hjälpa mig växa i mitt själstillstånd vad gäller kärlek, och det är egentligen det allra viktigaste.

8. Avslutande ord

Det här är allt jag kan prata med er om ikväll, för det känns som att publiken känner ett mycket stort motstånd inför att jag pratar vidare. Jag skulle vilja avsluta nu, eftersom jag helt går efter hur publiken känns (ler). Om ni skulle vilja komma tillbaka imorgon kväll, så kommer Mary och jag prata en del med andarna i andevärlden. (“20120815 Mediumship with Mary; Spirit Influence”). Detta kommer visa de influenser många på jorden lever med, och det visar också vilken slags andar som eventuellt påverkar er. Vi hoppas förstås kunna hjälpa några av de här andarna, men om vi inte kan det, så kommer ni åtminstone ha sett de slags andar som omger oss och det potentiella inflytande de har på oss.

Tack så mycket för er tid ikväll, och till de av er som vill komma och lyssna på detta så ser jag fram emot att träffa er imorgon kväll. Godkväll på er alla! (Applåder)

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.