Sanningen om Gud, 2012-08-04

 
 

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Det här dokumentet är en avskrift av ett seminarium
framfört av AJ Miller (som säger sig vara Jesus)
som en del av serien “Sanningen om…”
och består av en översikt av Gud.

Framfört av
Jesus (som AJ)

Den 4:e augusti 2012

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF): Klicka här

Nedan: På engelska med tolkning till portugisiska kan du här
se det ursprungliga seminariet, framfört i Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien.

Klicka på “Play”-symbolen, den vita triangeln, mitt i rutan för att starta videon.

Vill du ha en större bild, klicka på fyrkanten/de fyra hörnen i kvadrat längst till höger – de syns när du startat videon.

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds sanning, eftersom Guds sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

1. Inledning

Jesus:
För det första vill jag tacka er för att ni kommit hit idag, och för det andra vill jag be om ursäkt för att jag inte pratar portugisiska!

Idag kommer jag säga många saker till er som förmodligen känns ganska konfronterande och ibland jobbigt att höra, men vad jag verkligen skulle tycka om är om ni engagerar er i samtalet med mig och ställer så många frågor ni vill. Sedan kan vi arbeta oss igenom alla de saker ni känner är konfronterande. Det är alltid konfronterande att höra någon prata om olika trossystem, så av den orsaken behöver vi hålla oss känslomässigt öppna för tanken på att höra om nya saker. Så det är det jag skulle vilja att ni gör tillsammans med mig idag; håller er känslomässigt öppna så att vi kan prata om nya saker som ni inte kanske inte har hört talas om tidigare.

Idag ska vi prata om två huvudämnen: “Sanningen om – Gud” och “Sanningen om – människans själ”. Dessa ämnen rör hela vår existens, men de handlar också mest om andliga saker; saker som har att göra med kärlek. Så det är i synnerhet ämnet kärlek jag vill ta upp med er, eftersom för mig handlar sann andlighet helt och hållet om att utveckla sig själv i kärlek. Jag skulle vilja presentera några idéer om hur du kan utveckla din kärlek mycket snabbare och ändra dig mycket snabbt i ditt liv och bli en mer kärleksfull person. Och jag menar inte att du inte redan är en kärleksfull person, utan jag känner att det är mycket, mycket viktigt för oss att förstå kärleken i mycket högre grad än vi för närvarande gör här på Jorden, eftersom de flesta av de problem vi ser uppstå på Jorden alla handlar om en brist på kärlek.

För att kunna prata med er om detta, behöver jag prata om en del grundläggande principer varifrån vi kan bygga en grund för vår förståelse. Dagens samtalsämne är “Sanningen om – Gud”.

För många människor är Gud inte ett särskilt trevligt ord, och för andra, när vi pratar om Gud, så tror de att vi börjar prata om religion. Men jag talar snarare om Gud i betydelsen av den universella Skaparen; Skaparen av oss alla och av allting, och hur vi kan ha en relation med den personen. [00:10:19.26]

1.1. Introduktion till Jesus och Maria

Det allra första jag vill säga är att jag skulle vilja prata litegrann om Mary (Maria, sv. övers.) och mig, så att ni kan lära känna oss som individer. Så Mary, kvinnan som sitter här, är min partner. Mary är trettiotre år gammal och hon har rest över hela världen. Faktum är att hon har tillbringat mycket tid i Sydamerika, men har aldrig varit i Brasilien. Och jag själv, jag har aldrig varit i Brasilien eller Sydamerika tidigare. Marys efternamn är Luck (Tur, sv.övers.), så man kan säga att jag är en mycket tursam man (skratt), men Maria har redan hört alla de här skämten (skratt). Mary och jag bor i Australien och vi reser runt i världen och lär ut andliga saker. Mitt namn är Alan John Miller och jag är fyrtionio år gammal och jag har två söner, en är tjugoåtta år och en är tjugosex år gammal. En del av er trodde inte på att jag är fyrtionio år, och jag kan förklara lite senare varför jag ser så ung ut.

Det jag vill säga härnäst till er är väldigt konfronterande och många av er kommer uppleva att det är svårt att höra. Mary och jag har levt i tvåtusen år. För oss har det varit ett helt, fullständigt liv, och det är ett liv vi minns som en enda tidsperiod. Den allra första gången jag kom till Jorden hette jag Yeshua Ben Josef, så ni känner mig som Jesus, men faktiskt känner de flesta människor inte mig. Mary föddes första gången i det första århundradet som Maria Magdalena (Mary of Magdala, eng.), och självklart känner de flesta inte Maria Magdalena heller, eftersom mycket av det ni tror att ni vet om dessa två personer, som i själva verket är jag själv och Mary, är saker som ni har fått lära er av andra snarare än av oss personligen.

1.2. Introduktion till den gudomliga sanningen

Under den här tvåtusenårsperioden har Mary och jag lärt ut det vi kallar den gudomliga sanningen. Det är inte min sanning och inte Marys sanning. Jag behövde lära mig den här sanningen genom en process med Gud, och medan jag gick igenom den processen upptäckte jag många saker, vilket den genomsnittliga personen på Jorden inte kan upptäcka utan att göra samma sak med Gud. Så vad det hela bottnar i för oss är att vi skulle vilja berätta för er om de saker som vi har upptäckt under den här tidsperioden. [00:17:39.25]

Nu kan vi såklart inte gå igenom allt vi upptäckt under den tidsperioden eftersom det skulle ta oss tvåtusen år, men vi kan berätta om många av de grundläggande principerna för sådant som vi har samtalat om, så ni sedan kan experimentera med dem i ert eget liv. Mary och jag förväntar oss inte att ni ska tro på allt vi säger. Vi värdesätter det faktum att ni har en fri vilja och att ni kan fatta precis vilka beslut ni vill under era liv, utan att någonsin gå via någon annan människa. Och detta är Guds gåva till er; att kunna fatta de besluten. Men det finns fördelar med att förstå universums verkliga sanning jämfört med att arbeta oss igenom saker och ting utan att förstå dem. Så om någon kom gående och pratade med dig om många av de saker som faktiskt händer i universum, kan du då se att det skulle göra ditt liv enklare när det gäller att upptäcka de sakerna?

Jag välkomnar er att ställa alla de frågor ni eventuellt har om det jag just har sagt, och sedan kan vi gå vidare till det ämne jag vill prata med er om. Känner alla att ni vill gå vidare? I Australien är det intressant, för många gånger när jag har gett den här introduktionen som jag just gav er så reagerar många på alla möjliga sätt, och när jag sedan reser runt i världen får vi ofta mycket liknande reaktioner från olika människor.

Men jag skulle väldigt gärna vilja presentera lite information för er och det är upp till er att själva välja därefter. Som jag sade vill varken Mary eller jag tvinga er att göra några val eller fatta något beslut, och vi tar inte betalt för något av det vi gör. Vi gör allt det vi gör kostnadsfritt för er. Orsaken till att vi gör det är att vi tror att den gudomliga sanningen bör vara gratis för alla som vill ha den. Och sedan förmodar jag att ni behöver ställa frågan om hur Mary och jag lever? Eftersom vi reser runt som vi gör och lär ut dessa saker kostnadsfritt utan att göra något annat arbete. Och sättet vi lever på är att många människor som har lyssnat på det vi lär ut har önskat hjälpa oss genom att donera pengar till oss, och det gör att Mary och jag kan betala för våra kostnader och även betala för vårt resande. Men vi förväntar oss inte att ni ska donera något under någon av de föreläsningar vi ger. Så donera bara om ni känner att ni vill göra det, och känn er inte tvungna. [00:22:28.04]

2. Gud är en varelse som vi kan ha en personlig relation med

Ska vi gå vidare med ämnet Gud? Ett av de stora problemen jag känner finns i världen är att många människor har en mycket, mycket stor eller bred spännvidd i sin förståelse av vem eller vad Gud är. Så en del tror att Gud är en varelse, men en väldigt arg varelse som ibland älskar människorna, men bara om de gör det rätta, och andra gånger straffar människorna när de gör fel saker. Och sedan finns det andra religioner i världen och andra människor som tror att Gud inte alls finns, förutom som en energi, en känsla som finns i hela universum. Sedan finns det ytterligare andra som är ateister och som inte alls tror att Gud finns. Så det finns en mycket, mycket stor spännvidd av trosföreställningar på planeten om vem och vad Gud är.

Ni kan personligen experimentera med allt jag berättar för er idag om Gud. Det fina med att experimentera är att det ger oss möjligheten att få en personlig upplevelse, snarare än att lita på vad någon annan säger till oss. Och det är inte förrän vi verkligen har haft en personlig erfarenhet som vi förstår sanningen om något. Så det är en sak att få något berättat för sig, och något helt annat att faktiskt tro på det, och jag känner personligen inte att det är bra för någon människa att tro något utan att det finns någon slags personlig upplevelse i botten. Har vi inte den personliga erfarenheten är det mycket, mycket svårt att se på en tro som sanning. Men ibland förklaras våra personliga upplevelser på ett sätt, när sanningen om dem i själva verket är något annat. Så det vi vanligen upptäcker med religioner på planeten är att vi har en personlig upplevelse av Gud och sedan tror vi att det beror på vår tro, men i verkligheten kommer den personliga erfarenheten från en känsla, från en kontakt som vi har mellan oss själva och Gud. Så låt mig prata med er om Gud litegrann, och känn sedan efter själva om det som sägs är sant eller inte.

Först och främst så är Gud en entitet, eller en varelse. Gud har energier som kommer ifrån Honom, som går genom hela universum, och vi kan prata om många av de energierna. En del av dessa energier är skapande, och andra är upprätthållande energier i universum. Men Gud har också andra, kan man säga, känslor för alla sina skapelser. [00:28:39.10]

2.1. Gud har maskulina och feminina kvalitéer

Så Gud har maskulina och feminina kvaliteér. Om vi tro att Gud bara är en man eller om vi tror att Gud bara är en kvinna så har vi redan där problem med Gud. Historiskt sett har många lärt ut att Gud bara är en man och de kallar Gud för vår Fader, och många av skälen till detta har att göra med hur män genom historien har dominerat planeten under en tidsperiod. Men det fanns en tid i människornas historia före den tiden, då kvinnor dominerade planeten och de trodde att Gud var kvinnlig. Och mänskligheten har gått igenom den här cykeln där Gud är man, Gud är kvinna, Gud är man, Gud är kvinna, Gud är man, Gud är kvinna fram och tillbaka, fram och tillbaka, utan att förstå att Gud inkluderar båda egenskaperna och kvalitéerna. Så Gud är lika mycket vår Moder som vår Fader.

2.2. Gud är kärleksfull, och inte arg eller bestraffande

Och Gud som entitet har känslor, men var och en av dessa känslor är i harmoni med kärleken. Så Gud har inga känslor som inte är i harmoni med kärleken. Gud blir inte arg och Gud straffar inte.

 

Många på jorden tror att Gud straffar, och många på Jorden är rädda för Gud eftersom de tror att Gud blir arg och kommer straffa dem. Så ofta går folk på tå i sin relation med Gud; de är rädda för att ta ett steg i fel riktning, ifall Gud skulle straffa dem och skada dem på något vis för att rätta dem. Men Gud har inte en sådan mycket krävande autokratisk natur; Gud låter oss känna saker och Gud låter oss experimentera. För att experimentera behöver vi göra misstag, så det skulle inte vara rättvist att vi experimenterar och gör misstag och sedan kommer någon och straffar oss för att vi gjort ett misstag.

Så vi kan tänka oss Gud som någon som är bättre än den mest kärleksfulla person vi någonsin har upplevt på Jorden. För det mesta försöker människor på Jorden dra ner Gud till deras egen nivå av tänkande, men för att förstå Gud behöver vi inse att vi behöver växa upp och nå Guds sätt att tänka. Så nu när vi vet att Gud inte är arg och inte straffar någon, kan vi känna oss lite mer avspända i vår relation till Gud. Vi kan tillåta oss att experimentera med relationen till Gud utan att oroa oss för att Gud någon gång i framtiden kommer straffa oss för att vi experimenterat. [00:33:46.19]

2.3. Gud är oändlig

En annan kvalitet Gud har är att Gud är oändlig. Ingen människa som jag hittills mött, inte på tvåtusen år, har någonsin hittat begränsningar hos Gud. Vi har upptäckt våra egna begränsningar, men vi har inte hittat några begränsningar hos Gud. Så om du tänker på det; om Gud är oändlig och Gud har en oändlig mängd känslor, så måste Gud ha en oändlig mängd kärlek som Han delar med allting i universum. Det blir också rimligt att Gud har en oändlig mängd sanning. Med andra ord vet Gud allting om universum, hur det fungerar vetenskapligt, matematiskt, liksom allting om dig. Så Gud är en enastående matematiker och en enastående vetenskapsman och Han uppmuntrar oss också att vara detsamma, att förstå matematiken i universum, att förstå vetenskapen bakom universum och att förstå oss själva. Ni förstår, Gud behöver inte förstå oss i betydelsen lära sig om oss, eftersom Gud redan känner oss. Men när vi först föddes kände vi inte oss själva och därför befinner vi oss på en upptäcktsfärd. Det är det vi behöver låta oss själva göra; gå igenom upptäcktsfärden.

 
 

Så om Gud är oändlig och har en oändlig mängd kärlek och sanning blir frågan denna: “Hur kan jag lära mig något av den sanning som Gud har och hur kan jag känna en del av den kärlek Gud har?” Du ser att dessa två är de primära frågorna, eller hur? Eftersom ifall jag kan förstå sanningen så kan jag lära känna sanningen om allting i universum, och om jag kan förstå och känna kärlek så kan jag bli den lyckligaste jag någonsin skulle kunna bli. Men här på Jorden under vårt liv har vi ofta mycket korta stunder då vi känner glädje eller kärlek, och sedan har vi långa tider när vi känner oss olyckliga eller inte glädjefyllda. Och det måste finnas en orsak till att vi har sådana perioder av glädje och sedan perioderna med dysterhet. Och om vi visste vad orsaken var, så skulle det vara rimligt att vi kan ändra på något så att vi bara känner glädjen och släpper ledsenheten, och detta har väldigt mycket att göra med det jag känner är vår relation med Gud. [00:38:18.18]

Det är mycket viktigt att förstå att Gud älskar, och därför älskar Gud oss.

 

Många säger det, men de känner det egentligen aldrig utan går genom sina liv på ett mycket självständigt vis, eftersom även om de säger eller tror att de tror på Gud, så har de i själva verket inte någon personlig relation med Gud och därför känner de sig inte lyckliga. Men de flesta tror inte att det är det som är orsaken till att de känner sig olyckliga. Så de kanske känner att de är olyckliga eftersom de inte har tillräckligt med pengar, eller inte tillräckligt många vänner, eller för att de känner sig attackerade av sin bästa vän. Du kan emellertid vara fullständigt lycklig utan tillräckligt med pengar och fullständigt lycklig utan några vänner och fullständigt lycklig när människor attackerar dig, men du kan bara vara det om du vet hur du ska ha relationen med Gud.

Något annat vi behöver förstå om Gud är att eftersom Gud är oändlig, så har Gud också ett oändligt antal egenskaper, kvalitéer och sidor, och vi lär känna Guds egenskaper, kvalitéer och sidor genom att ha den här relationen, denna personliga relation med Gud. Och om vi tror att Gud inte har några egenskaper, och inte har några kvalitéer eller sidor, så blir det väldigt svårt för oss att ha en relation med Gud.

Många på planeten tror att Gud är som en kraftstation som sänder ut elektricitet genom universum och håller igång allting, men problemet med den sortens tro är att du inte kan se på Gud som någon som har kvalitéer, egenskaper, sidor och en personlighet. Det är mycket svårt för en kraftstation att ha en personlighet, men jag säger er att Gud har en personlighet liksom många andra sidor som du personligen kan upptäcka genom att utveckla en relation med Henne. [00:42:36.16]

 

2.4. Att utveckla en relation med Gud

Gud utformade ett sätt för er att ha en relation, men väldigt få människor på Jorden har upptäckt hur man har denna relation med Gud. I andevärlden finns det en plats som kallas Himmelriket eller de Himmelska skyarna. Det är en mycket, mycket lycklig plats och alla där är extremt nöjda. De upptäcker alla nya saker om universum, nya saker om Gud, nya saker om sig själva, men de gör det i ett tillstånd där de inte längre känner någon olycklighet. Detta är möjligt också på Jorden, men det är bara möjligt genom att engagera sig i Gud på det sätt som Gud har utformat oss till att göra.

De flesta religioner engagerar sig i Gud på så vis att de kommer fram till en hög med koncept om Gud som de tror på, men de vet inte säkert om dessa trosuppfattningar är sanna eller inte. De tror dem bara eftersom de har lärt sig om dem, vanligen genom sin familj, sina vänner eller från en präst eller andlig ledare, och inte för att de personligen har upptäckt dem. Men det finns ett sätt som du personligen kan upptäcka varenda sak om universum, och det är genom att ta kontakt med Gud. Och det är ju logiskt att om Gud känner till all sanning och om det finns ett sätt att få kontakt med Gud, så finns det ett sätt för Gud att visa oss den sanningen. [00:45:23.01]

Om Gud älskar oss så vill Gud säkerligen dela den sanningen med oss. Men om Gud inte bryr sig, så skulle Gud bara låta oss gå och upptäcka sanningen på egen hand. Det jag säger er är att Gud bryr sig och det finns ett sätt att få all den här sanningen personligen mellan dig och Gud. Nu har många människor under historiens gång trott att de behöver en mellanhand mellan sig och Gud, men jag säger er att det är inte alls nödvändigt. Gud skapade var och en av oss till unika individer, men vi är alla likvärdiga. Därför finns det inte någon särskild person genom vilken du behöver ta kontakt med Gud.

2.4.1. Vår relation med Gud behöver ingen mellanhand

Historiskt sett har många trott att jag, Jesus, är mellanhanden mellan dem själva och Gud, men det är inte sant. Jag är bara en människa precis som ni. Jag måste upptäcka Gud på samma sätt om jag vill ha en relation med Gud, och jag måste upptäcka Guds sätt, inte mitt eget. Sättet som Gud har tagit fram för att ge mig kärlek och sättet som Gud har tagit fram för att ge mig sanning; det är det jag har behövt upptäcka. Så det har aldrig existerat någon speciell person på planeten som är mellanhand mellan Gud och mänskligheten. Var och en av oss har potentialen att ha en särskild relation med Gud eftersom vi alla är Guds barn och därför är vi alla bröder och systrar. Vi pratar ibland olika språk, vi har ibland olika kön, men vi är fortfarande likvärdiga och det är det största att förstå om Gud; Gud favoriserar inte en människa framför en annan.

Deltagare: Jeanne D’Arc sades ha kontakt med Gud och hon förmodas ha känt sig övergiven när hon ställdes i elden för att brinna.

Genom historien finns det många som trott att de haft en speciell kontakt med Gud, men när de gått över till andevärlden har de insett att de var som alla andra. Detta är något av det första vi behöver förstå om oss själva. Gud älskar oss alla, var och en, väldigt mycket och vill ha en nära kontakt med var och en av oss. Och det är bara vi själva som kan förhindra att den kontakten faktiskt sker. Så vi förhindrar det genom våra handlingar och våra tankar och genom vad vi gör. [00:51:12.22]

2.5. Gud är en entitet som är åtskild från oss och som existerade innan universum skapades

Deltagare: Jag känner hela tiden att jag är en del av Gud, att det inte finns någon åtskillnad.

Ja, det här är en mycket vanlig uppfattning på planeten idag, att vi alla är en del av Gud, men jag kommer förklara skillnaden mellan relationen vi har med Gud och vad Gud är. Gud är en entitet som är unik och åtskild från oss, men delar av Gud kan komma in i oss. Jag ska förklara detta närmare.

Innan något alls existerade, existerade Gud. Så därför existerade Gud innan vi existerade. Gud behövde inte skapa oss för att uppleva Sig själv. Gud skapade oss eftersom Gud önskade uttrycka Sin kärlek för oss; den längtan gjorde att Gud önskade skapa. Gud vill att varenda en av Guds skapelser upplever kärleken som Gud hade i skapandeprocessen. Och under skapandet blev nya entiteter till; och du är en halva av en av dessa nya entiteter. Den andra halvan kallas för din själsfrände (soulmate, eng.), och jag berättar mer om det i “Sanningen om – människans själ”. Men i princip så säger jag er att å ena sidan finns Gud, entiteten och å andra sidan finns du, entiteten och en del av Gud kan komma in i dig och delar av dig kan komma in i Gud. [00:54:55.28]

Deltagare: Det är svårt att förstå detta, eftersom en av Guds egenskaper är allnärvaro.

Det är skillnad på allnärvaro och skapandet av barn som också fick en fri vija. Konceptet med att Gud är allnärvarande kommer från människornas fantasi och det kan motbevisas med lite logik. Fanns Gud innan universum existerade?

Deltagare: Det bör Han ha gjort eftersom Han är evig.

Exakt!

Deltagare: Logiskt sett.

Logiskt sett, ja. Så det här är viktigt; Gud har gett oss en hjärna för att vi ska använda vår logik på ett sätt som vi kan upptäcka sanningen genom. Så om Gud existerade innan universum existerade, så kan Gud logiskt sett inte finnas i universum, Gud måste vara större än universum. Så Gud är större än universum, och delar av Guds energi kan komma in i universum. Och Gud har också skapat dig, så att en del av dig eller din energi kan nå ut i universum och komma in i Gud, och en del av Gud kan komma in i dig, men det måste vara en process som vi kan förstå. [00:57:38.25]

Det är mycket viktig att förstå att Gud fanns innan universum skapades. Gud möjliggorde också skapandet av nya universa och varje gång någon ur mänskligheten når ett nytt tillstånd av kärlek som ingen har upplevt tidigare, så skapas ett nytt universum och det universumet skapas i ett annat dimensionellt rum. Många av er har lärt er att det finns sju dimensionella rum, men i verkligheten finns det många fler dimensionella rum än sju. Himmelriket eller de Himmelska skyarna, det jag kallar Guds rike, befinner sig i åttonde dimensionen. Varje gång någon når ett nytt kärlekstillstånd som ingen annan har upplevt förut, skapas en ny dimension. Gud skapade en potential för att detta skulle kunna ske genom att skapa ett ramverk där vi kan uppleva oändlig tillväxt.

3. Gud skapade lagar som ger universum och vår tillväxt ett ramverk

Medan vi växer in i dessa nya omständigheter lär vi oss fler saker, vi förstår mer sanning, och vi förstår och känner mer kärlek. Så Gud skapade denna vackra potential eller ramverket där vi kan existera och växa för evigt. Vi är inte begränsade varelser; vi är växande varelser. Ramverket som Gud skapade kan vi kalla Guds lagar. Dessa lagar skapar det ramverk av kärlek inom vilket vi kan växa. Gud skapade en mängd olika slags lagar; en del av dem påverkar vår fysiska kropp, en del av dem påverkar andekroppen och en del av dem påverkar själen. [01:01:10.18]

3.1. Guds lagar har en hierarkisk struktur

Några av lagarna som påverkar den fysiska kroppen är sådant som gravitation och aerodynamik. Aerodynamik övervinner gravitation, men bara under vissa omständigheter. På Jorden har vi en vinge som skapar ett lyft, och sedan får vi upplevelser som inte längre är bundna till gravitationen. Så i de fysiska lagarna är gravitationen en lägre fysisk lag, och aerodynamiken en högre fysisk lag. Människorna har arbetat med gravitationen i många, många tusen år men har först i modern tid lärt sig mer om aerodynamiken.

Så det finns alla de här lagarna, men en del av dem känner vi inte till än eftersom vi ännu inte har upptäckt dem, precis som när vi först upptäckte lagen om aerodynamik genom att se på vad som hände runtomkring oss. Vi kunde se fåglar flyga och vi undrade hur de kunde göra det. I början trodde människor att fåglar kunde flyga för att de var lättare än luften, men några gjorde ett experiment och band om fågelns vingar och släppte den och den slog i marken. Den var inte lättare än luften. Så då behövde de komma på varför. De började tänka sig att en fjäder var lättare än luften. Så de tog en fjäder från fågeln och valde en helt vindstilla dag och släppte fjädern och den dalade ner till marken. Så fjädern var inte lättare än luft. Och genom en rad experiment upptäckte människorna att det fanns en dragkraft i gravitationen som drog allt med massa till marken, men de hade ännu inte upptäckt hemligheten med aerodynamik. De behövde göra fler experiment för att förstå hur fågelns vinge var utformad och hur detta skapade ett lyft, och när de väl upptäckte detta kunde de efterlikna det.

Det här är mycket viktigt att förstå som en princip när det gäller upptäckandet av Guds alla lagar, eftersom Guds lagar har en hierarki. De lägre lagarna styr vissa saker, men så finns det också högre lagar som kan överskrida de lägre lagarna under vissa omständigheter, och detta påvisar hur underfundig Gud är. Gud är mycket, mycket smart. [01:05:26.21]

 

Gud gjorde inte bara alla dessa lagar, utan en del av lagarna Gud gjort väntar fortfarande på att upptäckas av oss. Det finns lagar som Gud gjort, som den högsta personen i universum, och när jag säger den högsta så menar jag den person som är i det största kärlekstillståndet och i det största sanningstillståndet, fortfarande inte upptäckt. Detta är det vackra med det Gud gjorde. Gud skapade potentialen för oss att fortsätta växa oändligt genom att sätta dessa lagar i rörelse innan vi började.

Några av dessa lagar är mycket, mycket enkla på så vis att om vi ser på gravitationslagen finns det vanligen tre omständigheter där den är verksam. Det behövs två massor och den andra massan, som är mindre, dras mot den större massan. Om ni ser på vad som händer med oss människor, kan vi se att det finns tre sätt som vi kan upphäva den lagen. Vanligen går vi mycket stadigt på marken, och så länge marken är stadig är vi stabila, stadiga och känner oss säkra. Om du däremot placerar oss högst upp i ett tjugovåningshus och det finns ett räcke, och medan vi går upp till kanten känner vi oss fortfarande trygga, men nästa steg kommer kännas väldigt osäkert eftersom lagen börjar verka när det inte finns något som stöttar mig. Och i den stunden kommer jag börja falla allt snabbare mot marken, och lagen slår fast att beroende på storleken på massan kommer accelerationen se olika ut. Här i vår värld är accelerationen 9,8 meter per sekund i kvadrat, och vi accelererar mot marken tills vi slår i den. [01:09:26.24]

Om vi bara hade befunnit oss några meter ovanför marken eller en meter ovanför marken skulle skadan inte bli så stor. Så vi har brutit mot lagen, men skadan är inte stor eftersom vi inte bröt mot lagen i så stor omfattning. Och Gud straffar oss inte; Gud skapade bara en lag som förhindrar att vi flyger ut i rymden, och så att luften vi andas inte ska flyga ut i rymden heller, så att livet på Jorden kan upprätthållas. Så det är en kärleksfull lag. Men om vi går upp till den tjugonde våningen och kliver ut över kanten, är det mycket sannolikt att vi dör. Och Gud straffar oss fortfarande inte. Lagen fungerar bara som den gör och så länge jag känner till en annan lag som kan överskrida den lägre lagen, behöver jag inte underkasta mig verkningarna från den lägre lagen. Så om jag har vingar eller en fallskärm och hoppar från byggnadens tak, är allting relativt tryggt. Men om jag inte har någon av de sakerna som använder sig av lagen om aerodynamik, så kommer gravitationslagen ha sin verkan. [01:11:23.13]

Det är precis likadant med alla Guds lagar. Det finns lägre lagar som övervinns av högre lagar. De allra högsta lagarna handlar om Guds kärlek. De näst högsta lagarna handlar om mänsklig kärlek och de lagarna, istället för att bara vara verksamma på den fysiska kroppen eller andekroppen, är verksamma på själen. Så vi behöver förstå vad själen är, så att vi kan förstå hur lagarna fungerar. Men innan vi fortsätter med det, förstår alla så här långt att Gud är en entitet som är oändlig och har kvalitéer, egenskaper och personlighet och som har skapat lagarna vi lever under?

4. Vi kan upptäcka Gud genom personlig erfarenhet

Jag har gått in i detalj på lagarna i tidigare föreläsningar (som i “Guds lagar: en introduktion”) och i detalj vad gäller Guds egenskaper och sidor, men det jag säger er är att det finns ett sätt som ni kan upptäcka alla dessa saker på själva. Du behöver inte tro på vad någon säger till dig; du behöver gå igenom en process där du upplever det själv. Och det jag ska beskriva för er är härnäst är hur man upplever Gud. Men för att göra det behöver vi förstå oss själva. Så jag behöver prata lite med er om människans själ och det blir ett samtal för sig, och det vi gör sedan är att slå samman de två samtalen. Sedan avslutar vi med hur vi kan kommunicera med Gud och ta emot alla dessa sanningar om Gud. Och vi kommer också veta hur man upplever Guds kärlek.

Det finns komplexa sidor av detta, men Gud har gjort universum på ett sådant sätt att även ett litet barn kan förstå hur det ska få kontakt med Gud. Och orsaken till att Gud gjorde det på ett sådant vis är för att var och en av oss, även i väldigt låg ålder, ska kunna påbörja relationen med Gud. Och om du är en kärleksfull person, skulle du inte ha utformat det på samma sätt? De flesta på Jorden tror att Gud befinner sig långt ifrån dem, men det är bara vår åsikt, det är inte Guds åsikt. Gud har skapat ett sätt varpå vi kan vara väldigt nära Gud när som helst, men för att förstå hur behöver vi förstå de allra mest grundläggande principerna kring att ta kontakt med Gud. [01:16:01.01]

En av dessa grundprinciper är att Gud är en entitet, en verklig varelse. Och även om Gud har energi, är inte Gud energi i sig själv. Energi är en egenskap eller en sida av Gud, och Gud har också kärlek, men kärlek är inte Gud i sig själv. Kärlek är en känsla som Gud har gentemot alla Guds skapelser och även om Gud är sanning, är inte sanning Gud. Med andra ord är sanning en egenskap eller sida som Gud har. Så man kan säga att sanning och kärlek är delar av Guds personlighet.

Och det är mycket likt dig själv om du tänker på det. Du är inte kärlek men kärlek kan finnas i dig. Kärlek är en egenskap eller en kvalitet, eller en känsla du har. En del personer har väldigt lite av den, och en del har mycket mer av den och därför kan de dela med sig av mer kärlek. Och det är detsamma med alla våra egenskaper och kvalitéer. Kvalitéen definierar inte personen eftersom personen kan existera utan kvalitéen. Så personen är fortfarande en individ och han eller hon kan ha olika kvalitéer; han eller hon kan ha olika känslor. De kan upptäckta mer sanning, men det betyder inte att sanningen är vad de är; de får sanningen genom erfarenhet. Och det betyder inte att kärlek är vad de är; de kan bli mer kärleksfulla genom erfarenhet. Så ser ni hur vi kan existera utan att ha vissa kvalitéer som andra människor har?

Gud har också vissa kvalitéer som inte du har, och du har vissa kvalitéer som inte Gud har. Gud har till exempel inte någon ilska i sig. Blir du arg? Gud blir inte arg, så Gud har inte kvalitéen ilska i sig. Men Gud skapade möjligheten för dig att känna ilska och hur Gud skapade den möjligheten var genom att ge dig din fria vilja, och du kan använda din vilja i alla riktningar, även utan att vara i harmoni med kärleken. [01:20:16.07]

4.1.Felaktiga föreställningar i buddhismen

Deltagare: Tibetansk buddhism och gudomarna där har båda egenskaperna; det finns en arg och en kärleksfull.

Ja, och jag säger att detta är fiktion som bygger på människans idéer om Gud och inte på vad som faktiskt är Gud. Verkligheten är att Gud inte behöver ha negativa kvalitéer, och i själva verket har inte Gud några sådana. Men många människor på Jorden har hittat på konceptet med att Gud har yin och yang; dåligt och bra som är varandras motsatser.

Deltagare: Vi talar om en kultur som förmodligen hade den högsta tillgången till medvetenhet.

Ja, jag vet att buddhisterna tror på det här, men om jag kan få förklara närmare varför de tror att det är så: under tvåtusen år har jag lyckats, som ni kan föreställa er, besöka många religioner och under den här tidsperioden har jag analyserat många av dessa religioner vad gäller varför de har vissa trosföreställningar om Gud som jag, genom min relation med Gud, vet inte existerar. Det är mycket viktigt för oss att förstå att det mesta av de religiösa tankarna på den är planeten är resultatet av att människorna har tänkt istället för att ta kontakt med Gud och fråga Gud själv om Henne. [01:23:22.27]

Så när den ursprungliga buddhistiska religionen skapades började de med antagandet att det inte finns någon Gudsentitet. De trodde att vi alla är fragment av en enda Gud som delats i många delar, och genom att göra sig kvitt sina önskningar, trodde de att vi så småningom kunde bli ett med alla dessa delar. Men detta är en mycket skadlig tro när det gäller er framtida existens, eftersom Gud skapade önskan som en primär väg genom vilken ni ska kunna uppleva Gud. Så ju mer du distanserar dig från önskan, desto mer distanserar du dig i själva verket från Gud, och detta förhindrar en sann relation med Gudsentiteten.

En del andra buddhister har nu inkluderat en Gudsentitet i sin tro. Orsaken till att de gjort det är att de kunde känna Gud ibland, och de kände att Gud var någonting utanför dem själva, och de kände kärlek komma in i dem från Gud. Så de började se att det faktiskt finns en entitet som är Gud och att det finns ett sätt att komma i kontakt med Gud. De märkte att när de mediterade försatte de sig själva i ett tillstånd där de kände mer av Gud, och genom den processen började de tro att det fanns ett sätt att komma i kontakt med Gud. Det fanns vissa saker som var sanna i detta men också vissa saker som var falska.

4.2. Gud skapade oss så att vi kan uppleva kärlek och önskan

Verkligheten är att Gud skapade oss för att vi ska uppleva livet. Det finns två eller tre primära saker vi vill uppleva i livet. Det första vi vill uppleva i livet är kärlek. Det andra vi skulle vilja uppleva i livet är önskemål som uppfylls. Det är därför så många av oss går omkring på Jorden och försöker få alla våra önskningar uppfyllda. Gud skapade potentialen för vår önskan att vara antingen positiv eller negativ när det gäller kärlek. Om vår önskan är i harmoni med kärleken motsvarar den automatiskt Guds lagar. Så varje önskan vi har som är i harmoni med kärleken uppfyller kraven i Guds lagar och därför uppfylls den, och varje önskan som inte är i harmoni med kärleken kommer aldrig uppfyllas eftersom den går emot Guds lagar. [01:28:14.11]

 

Eftersom många människor kan se att inuti genomsnittspersonen finns det ibland önskningar som är i harmoni och ibland önskningar som inte är i harmoni med kärleken, så skulle de kunna tro att om vi inte hade några önskningar alls så skulle vi kunna få bättre kontakt med Gud. Men för att få bättre kontakt med Gud så behöver vi bara ta bort de önskningar som inte är i harmoni med kärleken. Alla önskningar som är i harmoni med kärleken kommer att bemötas.

4.3. Hur Jesus upptäckte Gud

Deltagare: Du säger att du inte är en representant för Gud??

Det stämmer.

Deltagare: Hur sker den här kontakten med Gud? Och hur många liv har du haft under de tvåtusen åren?

Jag besvarar den andra frågan först. På tvåtusen år har jag haft ett liv. Det började för tvåtusen år sedan och det har inte slutat än. Genom den erfarenheten har jag mängder och åter mängder av minnen, precis som ni har minnen, och det är så jag vet vem jag är, tack vare de minnena; precis som ni vet att ni är de ni är. Självklart ber jag er inte att tro på mig när det gäller de minnena, eftersom de är mina och de kan aldrig bli era, men jag kan besvara frågor om de minnena om någon vill veta. [01:30:41.09]

Vad det gäller den faktiska kontakten med Gud, så behövde jag personligen, genom min önskan till Gud, upptäcka sanningarna om Gud. En del av min natur, vilket också är en del av Marys natur, är att jag alltid har varit fascinerad av Gud och alltid varit fascinerad av universum. Så jag gjorde det medvetna valet under det första århundradet att fokusera hela mitt liv på att lära mig om Gud, snarare än att lära mig om något annat. Och medan jag gjorde det upptäckte jag saker som de flesta aldrig upptäckte. Det är precis som en människa som är intresserad av att flyga och tillbringar all sin tid med att upptäcka flygandet; de människorna lär sig mer än andra om att flyga. Så det är samma sak för mig med Gud.

Så min önskan om Gud drev en törst efter kunskap om Gud och jag använde grundläggande antaganden i början som jag kunde använda som en grund för att arbeta med Gud i vår relation. Ett av de grundläggande antaganden jag gjorde var att Gud vet allting. Ett annat grundläggande antagande jag gjorde var att Gud skapade mig och er och allt annat, och ett tredje antagande jag gjorde var att om Gud skapade mig och Gud var kärleksfull, så skulle Gud önska ge mig kunskap och ge mig sanning och i synnerhet ge mig kärlek. Och sedan skapade jag en rad experiment som möjliggjorde för mig, med hjälp av de här tre grundläggande sakerna, att finna ut mer om Gud.

En av de allra första sakerna jag ville upptäcka om Gud var om Gud var en straffande Gud eller inte, eftersom under det första århundradet trodde alla omkring mig att Gud straffade oss om vi gjorde dåliga saker. Så jag ville vet om detta var sant eller inte, och självklart fanns det andra saker jag ville veta, men jag kände att om jag visste om Gud var straffande eller inte, så skulle jag kunna göra ett grundläggande antagande om Gud. Så det fanns en grundläggande sak jag behövde veta – om Gud var kärleksfull eller inte. För jag kände att om Gud inte var kärleksfull så fanns det ingen mening i att ta kontakt med Gud. Jag använde också detta för att avgöra en ännu viktigare fråga för mig och det var – fanns Gud eller inte? Och för att sätta igång den processen bestämde jag att om jag kunde känna kärlek från Gud genom att be om det, så skulle det bevisa för mig att Gud existerade. Så ett av de allra första experimenten jag gjorde var att ha en längtan i mitt hjärta efter Gud! [01:35:39.10]

Skälet till att jag beslöt mig för att ha en längtan i mitt hjärta var att jag lade märke till relationerna runtomkring mig och det var bara när människor kände varandra som de faktiskt kände någon glädje eller kärlek. Så jag bestämde mig för att om jag skulle ha en relation med Gud behövde jag känna en känsla från Gud snarare än att bara tänka att Gud existerade. Så jag bestämde mig för att prova det här experimentet genom att ha en önskan i mitt hjärta, med början i önskan om kärlek som kommer från Gud som jag inte visste säkert existerade på den tiden. Den första gången jag gjorde det, blev jag överväldigad av kärleken som kom till mig. Jag blev så överväldigad att jag grät. Och jag var väldigt liten, jag var omkring sju år gammal och därigenom insåg jag att Gud existerar och att Gud hade kärlek att ge mig.

 

Och när jag väl insett det insåg jag också att Gud har många andra saker att ge mig så länge jag förstod att fråga efter dem. Jag kallar det bön, vilket är något helt annat än meditation, en helt annan process. Bön är en önskan om något, medan meditation är ett frigörande från önskningar. Det är nästan motsatsen. Och jag insåg att så länge mina önskningar var i harmoni med kärleken, så skulle de alltid uppfyllas. Men det var inte min definition av vad kärlek är, jag behövde bli klar över vad Guds definition av kärlek är, och det var mycket annorlunda jämfört med vad jag trodde eller vad människor omkring mig trodde att kärlek var. [01:38:51.25]

Så när jag väl påbörjat min önskan om kärlek och jag fokuserade på detta med Gud, började jag få andra saker från Gud. Och det jag insåg var att när min själ växte i kärlek, eftersom jag fick kärlek från Gud och den kom in i mig, så omvandlade kärleken mig, så jag kunde förstå nya saker som jag inte förstått tidigare. Och när jag väl förstod det, insåg jag att en brist på kärlek förhindrade mig från att förstå mer. Och då blev jag mycket, mycket fokuserad, som ni kan föreställa er, på att ta emot mer kärlek och när jag tog emot mer kärlek nådde jag en punkt där jag knappt kunde ta emot mer; det slutade liksom. Och då sade jag: “Gud är oändlig. Gud har oändligt med kärlek, så varför har kärleken slutat flöda in i mig?” Och det var då jag började upptäcka kopplingen mellan kärlek och sanning.

Det jag insåg var att om jag stod fast vid något jag trodde var sant men som i själva verket inte var sant, så skulle kärleken så småningom sluta flöda. Och då insåg jag att det också var väldigt viktigt för mig att arbeta på att upptäcka ny sanning, inte bara ta emot kärleken, och jag behövde få mig själv att bekräfta den nya sanningen snarare än att hålla fast vid mitt eget koncept om sanning. Och när jag väl förstod detta började jag ta emot kärlek igen, och det sade mig att jag var på väg åt rätt håll. Och det jag lärde mig av det här var att så länge jag var på väg åt rätt håll fortsatte jag ta emot kärlek, och så snart jag var på väg åt fel håll var inte kärleken tillgänglig längre. Och att den inte var tillgänglig berodde inte på att Gud inte ville ge av den, utan snarare på att jag inte befann mig på en plats där jag kunde ta emot den. Och det är det jag kom fram till.

Så under det första århundradet började den processen, och jag började ta emot mer kärlek, och sedan började jag förstå mer sanning och genom dessa två saker i synnerhet, kärlek och sanning, upptäckte jag många fler saker om universum. Och när utvecklingen stegrades började jag se och prata med människor som dött före mig, och jag började föra samtal med de människorna. Vi började prata om alla de olika sanningarna de hade lärt sig, och förhållandet jag upptäckte var att många av dem ännu inte lärt sig kopplingen mellan kärlek och sanning. Och så bestämde de sig för att de skulle genomföra samma process och det slutade med att de tog emot samma sanningar, utan att jag talade om för dem vilka sanningarna var. Så någon annan berättade för dem vilka sanningarna var – Gud, genom relationen. [01:43:55.02]

Så genom dessa experiment kom jag att förstå grundprinciperna, vilka jag delat med mig av till människor ända sedan dess. Alla som någonsin har testat dem har gått igenom samma slags upplevelser och de fortsätter att växa i kärleken; det kommer mer kärlek till dem, från Gud till dem. Och i den processen upptäckte jag också mer sanning och självklart, när man upptäcker mer sanning vill man dela med sig av den. Men det är viktigt att förstå att även om den här sanningen har upptäckts betyder det inte att jag är bättre än någon annan, för upptäckandet av sanning är en sak mellan dig och Gud; det finns ingen människa som står emellan dig och Gud.

4.4. Gud önskar ha en relation med alla Sina barn

Gud önskar ha en relation med alla Sina barn; inte bara ett barn. Gud vill ha en relation med var och en av oss i samma omfattning, av samma styrka, med samma intimitet. Och det är mycket viktigt att förstå en grundläggande sak om Gud. Gud gör inte speciella människor, eftersom för Gud är varenda en av oss speciell. Faktum är att varenda en av oss har en unik egenskap från Gud som inte finns i andra människor, och Gud har skapat en önskan inom oss att upptäcka dessa egenskaper och leva ut dem. När du lever ut dem blir du känd för alla andra, eftersom om de inte träffar dig så kommer de inte känna en viss del av Gud, och det här är något mycket vackert som Gud har gjort. Var och en av oss är viktig i vår förståelse av varandra, eftersom när vi förstår varandra, börjar vi förstå mer av Guds oändliga natur.

4.5. Smärta och lidande är människornas verk, inte Guds

Deltagare: Om Gud bara ger oss kärleksfulla önskningar, hur förklarar du då krig och grymheter?

Ja, väldigt lätt. Jag sade inte att Gud bara ger oss kärleksfulla önskningar; jag sade att det bara är de önskningar som är i harmoni med kärleken som faktiskt stämmer överens med Guds lagar. Gud gav dig en fri vilja, vilket innebär att du kan ha kärlekslösa önskningar. Om du har kärlekslösa önskningar resulterar de önskningarna i att Guds lagar bryts, och var och en av lagarna har en konsekvens när de bryts. Så, vi har en helt fri vilja att besluta oss för vad vi än vill, men vi behöver förstå att det finns en konsekvens för beslutet. Närhelst jag agerar utan harmoni med kärleken, blir konsekvensen smärta och lidande. Närhelst jag agerar i harmoni med kärleken blir konsekvensen alltid glädje och lycka. Mänskligheten har valt att använda sin vilja på ett sätt som inte är i harmoni med kärleken; nästan alla människor på Jorden gör det. Som en följd av detta deltar vi alla i skapandet av smärtsamma konsekvenser och allt vi behöver göra är att förändras och välja att göra saker i harmoni med kärleken.

I andevärlden kallas den åttonde dimensionen och ovanför den de Himmelska skyarna, och på den platsen finns det inga människor vars önskningar inte är i harmoni med kärleken. Därav finns det inte några krig på den platsen, det finns inget lidande, det finns ingen smärta, det finns inga sjukdomar, det finns inte något av allt detta. Så vi behöver förstå som mänsklighet att smärtan och lidandet vi ser är de direkta resultaten av vårt eget skapande. Många av de som tror att de är kärleksfulla är olyckligtvis inte kärleksfulla. Exempelvis är många människor i västvärlden som tror att de är kärleksfulla villiga att passivt betrakta våldtäkten av andra länder, och genom våldtäkten av andra länder orsakar de mycket lidande. Och alla länder som tror sig om att vara kärleksfulla samtidigt som de orsakar lidande är uppenbarligen inte kärleksfulla. [01:52:09.07]

 

Så Gud skapade ett återkopplingssystem. När vi upplever smärta och lidande säger det oss att något pågår som inte är i harmoni med kärleken. När alla inblandade känner glädje säger det oss att något är i harmoni med kärleken och om en person är lycklig när han eller hon gör något mot någon annan som gör den andra personen ledsen, då behöver den lyckliga personen fråga sig själv om de gör detta i harmoni med kärleken eller inte. Många gånger tror vi att vi är i harmoni med kärleken, men samtidigt orsakar vi lidande hos andra människor, och vi behöver vara långt mer analytiska mot oss själva. Vi behöver se sanningen om oss själva och vad vi skapar. Detta är skälet till varför det finns lidande på planeten – eftersom mänskligheten på planeten utför sina önskningar utan att de är i harmoni med kärleken. Och när vi gör det kommer det naturligtvis uppstå smärta och lidande.

Deltagare: Men vad händer med offren?

Det är en väldigt bra fråga. Kom ihåg att allt Gud har gjort mot den mänskliga själen är evigt. Det första som den förövande personen behöver göra är att se att genom hans eller hennes handlingar har det skapats ett offer. Det andra som behöver inträffa är att både förövaren och offret behöver undersöka hur den här händelsen uppstod. Ibland är offren villiga offer och andra gånger är de ovilliga offer. Det som uppenbarligen händer med ett offer som är villigt är något annat än vad som händer med ett offer som är ovilligt. I Guds universum är vi eviga varelser, så vi behöver förstå att alla upplevelser är kortsiktiga upplevelser. Vi behöver också förstå att döden inte är något problem, utan det som är ett problem är lidandet. Vi vill börja se vårt lidande, inte bara vårt eget utan också andras, som en följd av de val vi och andra gör. [01:56:07.00]

Så vi behöver sluta anta att elakhet behöver vara en del av vårt samhälle. Många av oss har lärt oss att acceptera att elakhet är en del av vårt samhälle men det behöver inte vara på det viset. Det skulle kunna vara annorlunda om vi bestämde oss för att agera annorlunda. Så varje offer som har skapats har inte bara skapats av förövaren, utan också av den allmänna inställningen i samhället att det finns förövare och offer. Många i samhället accepterar vad som händer med ett offer snarare än att försöka göra det bättre för offret. Och vi ser det här i lagarna vi har skapat på planeten; hur offret inte respekteras. Men i det långa loppet respekterar Gud varje offer och Guds lagar omger alla och stöttar offret. Så när du kommer till andevärlden som ett offer hjälper alla Guds lagar dig att gå igenom återhämtningsprocessen, och faktum är att andevärldens offer ges mycket mer bistånd, så det finns en korrigering av det dåliga som inträffade på Jorden.

Det vi skulle vilja se är att det dåliga korrigeras på Jorden snarare än när personen kommer till andevärlden. Sättet det kan ske på är att varje person på Jorden behöver bli mer kärleksfull, och det går att uppnå. Men många av oss tror inte att det är möjligt att uppnå och det bidrar till problemet. [01:59:29.03]

4.6. Vad som händer när vi dör

Deltagare: Ditt logiska resonemang är perfekt; mycket välutvecklat (skratt). Jag vill ge dig mina komplimanger för vad du har svarat. Eftersom det finns teorier som använder logiskt resonemang kan en person som Lamorna reinkarnera, och vetenskapen om tidigare liv. Det finns en annan teori som säger att du inte behöver reinkarnera utan du kan uppnå en viss vibrationsnivå där du kan byta ut din kropp, vilket är ett sätt att ha ett extra liv på också. På vilket sätt kunde du bara ha ett liv, för jag skulle också gärna bara vilja ett liv och jag vill veta hur? Jag längtar efter Guds kärlek och det är mitt mål och jag vill ha den kontakten.

Väldigt bra! Låt oss utvidga detta litegrann. Det finns många teorier på Jorden om vad som händer när vi dör. En del religioner tror att när vi dör kommer vi antingen till himlen eller helvetet och att människor som kommer till helvetet aldrig kan komma till himlen. Det finns andra som dör som tror att du kan komma tillbaka igen nästan genast och ha en oändlig cykel av livstider, vilket de kallar reinkarnation. De tror att det är nödvändigt för att den egna utvecklingen i kärlek ska gå framåt, men det är det inte. Ingen av dessa trosuppfattningar är sanna, vilket är intressant; ofta bygger vi upp föreställningar som vi senare märker bär med sig alla möjliga slags problem. [02:02:40.01]

Och det jag skulle vilja göra imorgon i samtalet om “Sanningen om – reinkarnation och andar” är att gå igenom många av de här föreställningarna och se på hur de inte är sanna och vad som är sant. Men innan vi börjar det samtalet behöver vi förstå den mänskliga själen i sig själv, för när vi väl förstår den mänskliga själen förstår vi vad vi har kapaciteten att göra. Det är inte bra att hitta på idéer om vad den kanske klarar att göra när den inte klarar att göra det. Så vi behöver fastställa vad människans själ faktiskt klarar av, och när vi har fastställt vad den klarar att göra kan vi sedan gå igenom och besvara många av frågorna om vår framtida existens. [02:03:56.12]

Men kort sagt har inte någon enda människa något behov av att komma tillbaka till Jorden någonsin. Du når en nivå i din utveckling i kärlek, det du kallar vibration men som jag kallar utveckling i kärlek, där du kan välja att komma tillbaka om du önskar det. Och sanningen är att många av er inte kommer önska det. Ni kan fortsätta gå framåt bortom det tillståndet utan att komma till Jorden, så det finns inget behov av att reinkarnera om och om igen. Det finns också en sanning i att om du går över i ett mycket dåligt tillstånd ur kärlekssynpunkt betraktat, så går du över till platser i andevärlden som är mycket mörka och otrevliga. Men du måste inte stanna kvar där, eftersom alla kan växa ur vilket kärlekstillstånd som helst till ett nytt kärlekstillstånd. Det är så Gud har utformat universum, vilket är mycket kärleksfullt om man tänker på saken. [02:05:50.26]

Men många av oss tror att det på något vis finns en bestraffning inblandad, och många av oss tror detta eftersom vi blev bestraffade som barn. Vi tror att när vi straffar våra barn så är vi kärleksfulla mot dem, utan att förstå att det inte är en kärleksfull handling. Gud ägnar sig inte åt bestraffning av barn och vi är alla Guds barn. En till sak, dock, som Guds barn behöver vi korrigering, och det är syftet med Guds lagar; att rätta oss, eller träna oss i hur man blir lärjungar eller disciplinerar sig. Ordet disciples (lärjungar, eng.) kommer från ordet disciplin, och det handlar om att visa någon den rätta vägen, inte att slå dem eller straffa dem för felaktiga sätt. [02:07:26.14]

Det är en mycket viktig fråga och jag känner med många människor på Jorden, eftersom när vi tror på falska saker bidrar det till att vi får mer trauman och problem, även i vårt liv efter att vi gått över. Så det är en mycket viktig fråga att få svar på. Vi vill göra val och fatta beslut som inte ger oss framtida problem, och det finns många andar i andevärlden som försöker reinkarnera när de inte måste göra det. Så vi kommer prata om det i morgondagens samtal om “Sanningen om – reinkarnation och andar”. [02:08:23.06]

5.Avslutande ord

Så vi tar en rast på 15 minuter, och sedan fortsätter vi med att samtala om “Sanningen om – människans själ”.