Sanningen om människans själ, 2012-08-04

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Det här dokumentet är en avskrift av ett seminarium framfört av A.J. Miller (som säger sig vara Jesus)
som en del av serien “Sanningen om…” och det är en introduktion till människans själ.

Framfört den 4:e augusti 2012

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF):
 Klicka här

Video med det inspelade seminariet:

På engelska med tolkning till portugisiska kan du här se det ursprungliga seminariet, framfört i Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien.

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

 1. Inledning

Många av er vill förstå hur ni kan ha den här relationen med Gud i praktiken, och idag vill jag gärna ta upp detta, men det finns några grundläggande principer som vi först behöver förstå om människans själ, innan ni kan förstå sambandet mellan Gud och oss själva. Så först behöver vi förklara de sakerna, innan vi kan förklara det faktiska sambandet och hur det fungerar.

Men innan vi gör det så var det två personer som jag lovade att de skulle få ställa sina frågor.

2.  Ondskans ursprung

Kvinnlig deltagare: Jag har undrat över ondskan och mänskligt lidande sedan jag var liten. I den kristna religionen sade de att vi föddes perfekta och vid en viss tidpunkt så inträffade ett fall; delar du den synen och om du gör det, när inträffade det här fallet? Hur skapades ondskan om Gud enbart är kärlek?

Jesus: Ja, det här är en väldigt viktig fråga att förstå om själva människosjälen. Sanningen är att Gud skapade varenda människosjäl som perfekt, men så snart vi inkarnerar på planeten så infiltrerar våra föräldrars felaktigheter vårt emotionella tillstånd. Så frågan om perfektion hör inte enbart ihop med det första människoparet, utan också med vad som händer varenda person när de föds.

Gud skapade ett första människopar. Jag har faktiskt pratat med dem och de lever i andevärlden. Deras namn som de gav sig själva var Amon och Aman. Amon betyder ”kvinnan jag är” och Aman betyder ”mannen jag är”. De var de första två personerna och ni kan prata med dem i andevärlden; de skapades fysiskt perfekta och deras själ var också perfekt; precis som alla andra själar som Gud skapar. Och de bestämde sig, genom att använda sin fria vilja, för att agera ur harmoni med kärleken. De trodde på den tiden att de skulle kunna bli som Gud utan att ha en relation med Gud, och eftersom de valde att försöka göra det så bestämde de sig för att utföra många handlingar som var kärlekslösa och bröt mot Guds lagar. När de utförde de handlingarna så blev deras eget själstillstånd – som jag snart kommer beskriva för er – sämre och när det blev sämre så valde de mer kärlekslösa beteenden och resultatet blev mer lidande.

När befruktningen sker så är var och en av oss helt oskadd till vår natur, men så snart befruktningen sker och vi börjar leva inuti vår mors kropp, så börjar vi absorbera omvärldens negativa känslor och föreställningar. Först och främst absorberar vi vår mors och fars oläkta känslor, och när det sker så börjar vi sedan bestämma oss för att agera på de känslorna, som en person som agerar utifrån sin smärta mot andra och så småningom skapar vi mer smärta.

1 Även kallad Alan John Miller, eller A.J.

Var och en av oss kan ändra på det; en förälder kan till exempel ta bort många av de känslorna så att när befruktningen sker så har han eller hon inte längre kvar dem. Men många föräldrar väljer inte att göra det, och då får vi en kontinuerlig cykel med kärlekslösa beteenden som förs vidare genom historien. Men vi kan allihop hejda detta, först i våra familjer och sedan i samhället.

Så vi kan uppnå perfektion medan vi lever på Jorden och inte ha några negativa känslor. Det var vad som hände mig under det första århundradet, och orsaken till att Maria och jag återvände är för att vi vill demonstrera samma sak igen i det här århundradet, så för att göra det behövde vi komma hit i ett tillstånd som inte var perfekt och sedan visa er hur vi kan bli perfekta genom relationen med Gud.

Så för att svara sammanfattningsvis på frågan, så är det främsta att komma ihåg att Gud skapade perfekta individer och människan har genom sina handlingar skapat icke-perfektion och genom våra kärlekslösa handlingar har vi fortsatt att skapa icke-perfektion.

Kvinnlig deltagare: Så föreställ dig två varelser som ska födas – vad avgör vem som kommer att ha en högre utveckling i kärlek jämfört med den andra?

Jesus: Varelserna, människorna, är i exakt samma kärlekstillstånd före befruktningen, men det finns personlighetsdrag i föräldrarna som attraherar en viss person till befruktningen. Barnet som attraheras till befruktningen är det barn som är perfekt för föräldrarna att lära sig av. Men tyvärr så lär sig ofta inte föräldrarna av dem, och de skadar barnet under tiden. Därigenom så växer barnet upp med oläkta känslor, och sedan agerar barnet på de oläkta känslorna och skadar andra. Det är den här våldscykeln som vi för vidare på planeten.

Det vi istället behöver göra är att vi behöver kännas vid vårt personliga ansvar för att bli mer kärleksfulla, och om vi då blir mer kärleksfulla så skulle alla barn vi får automatiskt vara närmare sin helt oskadda natur. Det är en vacker gåva som vi ger till det barnet.

När vi oroar oss över världens lidande, så behöver vi se vår egen del i hur världen lider. Ofta är det känslor inuti oss själva som skapar lidande för andra, och vi behöver vara väldigt uppriktiga mot oss själva. När vi är uppriktiga mot oss själva så har vi kapaciteten att växa i kärlek, men om vi vägrar att vara uppriktiga mot oss själva så finns det inget sätt för kärleken att växa.

Det första människoparet, Amon och Aman, bestämde sig för att de vill växa utan Gud, och därigenom så behövde de förlita sig på sig själva, och att förlita sig på sig själv är ett av de enskilt största, känslomässiga felen som vi har valt att fortsätta med på planeten. Istället behöver vi lära oss hur vi kan förlita oss på Gud, men för att göra det behöver vi förstå den processen.

Kvinnlig deltagare: Hon har fortfarande samma tvivel, hon har hört allt du sagt, hon förstod allt du sade, men det är svårt för henne att ta in det. Om vi pratar om reinkarnation så blir det väldigt tydligt, men om vi tänker på de personerna som var helt oskadda, så är det svårt att förstå ur hennes synvinkel; det är svårt att förstå varför en person kommer till en familj som ger dem utrymme att växa och en annan kommer till en annan som inte ger dem det, om de alla är detsamma dessförinnan.

Jesus: Och för att förklara svaret så behöver jag förklara nästa steg, och vi ställer frågor nu som går i förväg i det jag har förberett, så det är förmodligen bättre om jag fortsätter med samtalet och då kommer många av hennes frågor besvaras.

Kvinnlig deltagare: Hon ber om verktyg för hur man skapar den här processen.

3. Att skapa föreställningar för att undvika smärta

Jesus: Jag kan besvara det också. Vi kan emellertid ta upp ett problem; så snart vi skapar ett system av föreställningar som förklarar ledsenhet så skapar vi i själva verket ett till system av föreställningar som är fel – som innehåller fel. Låt mig förklara vad jag menar med det; många gånger så skapar vi inom oss ett system av föreställningar eftersom de föreställningarna är att föredra för oss, hellre än några andra föreställningar. Orsaken till att vi gör det är att det finns känslor som vi kan undvika genom att ha ett visst föreställningssystem. Föreställningen om en straffande Gud till exempel; den får oss att undvika känslan vi har av att vi vill att dåliga människor ska bestraffas. Om vi inte hade en känsla inom oss av att vi vill att dåliga människor ska bestraffas, så skulle vi inte tro på en straffande Gud. Det här påvisar kopplingen mellan vad vi vill tro och därför vad vi skapar som en tro, och om vi verkligen ska växa som människoras så behöver vi sluta göra så.

Vi behöver kännas vid att vi har känslan inom oss av att jag vill bestraffa andra, och vi behöver fråga oss själva om den känslan är en kärleksfull känsla, och om vi kan se att det inte är en kärleksfull känsla, så kan vi se att den föreställningen också måste vara kärlekslös. Gud skapar inte kärlekslösa sanningar; det finns bara kärleksfulla sanningar. Men många av oss tror att sanningen är kärlekslös, för när vi får höra sanningen från någon så känner vi ofta att de är kärlekslösa mot oss.

Så om en man får höra att han har en för stor mage, så känner han sig ofta oälskad istället för att gå till gymmet och träna bort magen eller ännu hellre hittar orsaken i själen till att magen blev stor från början. Och många kvinnor blir upprörda om de får höra att de har en stor rumpa, istället för att arbeta sig igenom varför de har en stor rumpa, och om någon talar om för dem att de är tjocka – när de verkligen är tjocka – så kan det i själva verket rädda deras liv att få höra det, men vi har ett väldigt stort motstånd emotionellt eftersom vi känner oss sårade. Så vi måste ge upp det här konceptet om att sanningen är kärlekslös och vi behöver tillåta oss själva att se att sanningen alltid är kärleksfull.

Om jag är arg när jag säger sanningen så är jag förstås kärlekslös. Så det här är saker vi behöver överväga när det gäller kärleken. Vi behöver förstå hur viktigt det är att se på kärleken som ett mått, och kom ihåg att jag sade tidigare under samtalet att sanning och kärlek är väldigt viktiga för varandra, och vi kan inte ha kärlek utan sanning, även om vi kanske skulle vilja ha det. Sanningen är det allra viktigaste om vi någonsin vill växa.

4. Gud skapade människosjälarna till sin avbild

Så låt oss fortsätta med samtalet om människans själ.

Så det här är Gud:

Gud ville ha barn. Orsaken till att Gud önskade få barn var att Hon ville dela sin kärlek med Sina barn. Och är inte det den renaste orsaken att få ett barn? Så Gud skapade miljarder och åter miljarder barn, och de barnen har vissa egenskaper och förmågor. Varje barn har en personlighet, som de kan utveckla om de så önskar. De har vissa sidor som är en del av deras natur, som Gud gav dem. De här barnen har inte upplevt livet, så de är inte ens medvetna om vilka de är; de har inte haft någon erfarenhet före befruktningsögonblicket. Eftersom de inte har haft någon kännedom om sig själva, så är de inte medvetna om sig själva, eftersom man behöver ha erfarenhet för att kunna vara medveten om sig själv.

Personlighet – Ingen erfarenhet – Inte medveten om sig själv

Barnen har också gjorts på så vis att de liknar Guds själ. Faktiskt kallar Gud det för att de är ”skapade till Hennes avbild”. Gud skapade själen så att den har möjligheter som är mycket lika de som Guds egen Själ har. Därav skapade Gud maskulina och feminina kvaliteter i vart och ett av dessa barn, och sedan gav Gud dem ett sätt att upptäcka sig själva på. Gud skapade ett universum där barnen kunde leka, och genom sina lekar kunde de upptäcka sig själva. Gud skapade en process för att komma in i det här universumet och den processen kallas inkarnation. Den allra första gången ni kommer till Jorden kallas för inkarnationen.

Deltagare: Innebär det att när vi väl har fötts så blir vi eviga?

Vi är eviga innan vi föds, men vi är inte medvetna om detta. Vi blir medvetna om det genom befruktningen. Så från stunden då befruktningen sker upplever vi livet och blir medvetna om oss själva.

Deltagare: Detta är alltså den första befruktningen?

Javisst, den allra första befruktningen!

Deltagare: Och Gud skapar fortfarande fler barn?

Såvitt jag känner till, ja. När jag säger ”såvitt jag känner till”, så syftar jag på att det finns andra universum som jag ännu inte har besökt, och därför vet jag inte vad som händer i just de universumen. Men i de universum jag har besökt, och det finns 36 av dem, så kan man betrakta tillblivelsen av nya själar. Och ur ett historiskt perspektiv befinner vi oss ännu i ett tidigt skede av historien, och det finns många planeter i hela universum där ingen lever ännu. Men de förbereds för Guds nya barn, vilket antyder att det är Guds önskan att fortsätta skapa nya barn.

Deltagare: Föds de barnen här på Jorden?

De föds eller upplever sin befruktningsstund på många olika Jordar, inte bara på den här Jorden. Gud önskar ingå en personlig relation med var och en av dem. Men om personen själv vill ingå en sådan relation beror på dennes egen vilja.

4.1. Indigobarn influeras av andemänniskor

Deltagare: När det gäller indigo- och kristallbarn, är detta deras första liv, eller har de varit här länge?

I samtalet om människans själ kan jag förklara varför vissa barn verkar ha en avancerad kunskap. Det handlar om mycket mer och är mer komplext än vad människor på Jorden tror. Det finns många andemänniskor som influerar de barnen. Det finns också ganska mycket andeinfluenser som är väldigt tunga och mörka på planeten, men också ljusa andeinfluenser här, och när du är ett barn så är du mycket öppnare för andeinfluenser än när du är vuxen. När vi blir vuxna influeras många av oss mycket mindre av andemänniskor, eller vi är snarare inte längre medvetna om den influensen, men ett barn kan ofta se andemänniskan som försöker influera henne eller honom. Barnet kan känna andemänniskan, han eller hon kan höra andemänniskans ord; allt detta sker med barnet. Och om barnet har en mycket intellektuell eller kunnig andemänniska hos sig, så kan han eller hon höra informationen från den andemänniskan och sedan säga orden som andemänniskan säger. Så det är därför många barn verkar ha mycket kunskap, men i själva verket får de sin kunskap från andemänniskor, och det är ännu inte deras egen kunskap. Om det vore det, skulle hela deras liv bli annorlunda jämfört med hur det sedan blir.

När det är din egen kunskap påverkar det den kärlek du har att dela med dig av till andra. När det är någon annans kunskap är det bara kunskap som ännu inte påverkar ditt liv; och det är det här som är problemet med många sådana andliga upplevelser om de inte tolkas korrekt. Så idag och imorgon skulle jag vilja förklara hur några av de här sakerna uppstår.

4.2. Universum är uppbyggt av parallella universum, separerade av kärlekens gränser

Deltagare: Först hade jag en eller två frågor, men nu har jag tusen frågor! (Skratt)

Det brukar vara så. Det vi vill göra är att uppmuntra detta, eftersom det är så själen växer.

Deltagare: Ur mitt perspektiv är det svårt att förstå det här med universum. Menar du galaxer, eller parallella universum?

Jag förmodar att man kan kalla dem – och många vetenskapsmän har kallat dem – för parallella universum. De är universum som existerar i andra dimensionella rum än den fysiska dimensionen. De kan faktiskt uppta samma fysiska rum som ett universums fysiska dimension, och samtidigt uppta ett annat slags rum. Och en del av universumen har inte den komprimerade tid som vi har i det fysiska universumet. Så med andra ord har de universumen ingen tidsbegränsning. Så vartefter varje universum växer i kärlek får det färre begränsningar. Det Jordbaserade universumet, det fysiska universum som vi kan se omkring oss där vår Jord befinner sig, har vissa begränsningar. Syftet med dessa begränsningar är att lära oss om kärlek. När vi sedan har lärt oss de grundläggande lektionerna om kärlek, och vi fortsätter till de andra universumen, så lär vi oss fler saker om kärleken och får färre begränsningar. Och intressant nog, om vi lär oss de här särskilda sakerna här på Jorden, så får vi också färre begränsningar här på Jorden.

Så det är det här som är det vackra med att växa i kärlek; det skapar ett liv med färre begränsningar, och du kommer bli ganska förundrad över många av de saker du inte förstår just nu, varefter du växer genom den här processen. Du kommer förstå saker du aldrig kunnat föreställa dig. Och när du sedan förstår dem kan du använda dem i ditt dagliga liv, och du kommer undra hur du kunde leva utan dem. Det här är ett vackert tillvägagångssätt som Gud har skapat åt oss så att vi kan upptäcka allt om Gud, men också allt om oss själva.

Deltagare: Det stod skrivet i en bok av en vis man att människan har ett ursprung och ett öde, att anden är evig och att själen är övergående.

Ja, jag vet att det finns många sådana teorier, men när man väl pratar med människorna som skrev dem efter att de gått över till andevärlden, så reviderar de ofta sina teorier. Och många människor tror att andekroppen är själen, men så är det inte, andekroppen är en separat del av själen och jag ska beskriva genom den här processen hur den skapas.

4.3. Andar befinner sig inuti och omkring Jorden

Deltagare: Finns det möjligen intrajordiska varelser som lever inuti Jorden?

Det finns många som lever inuti Jorden, men de lever inte i samma dimension som vi. De har gått över till andevärlden i ett mycket mörkt tillstånd, och de har funnit platser inuti Jorden som stämmer överens med deras tillstånd, och de lever där tills de inser att de kan växa. Det finns också många människor som har gått över till andevärlden som fortfarande lever kvar på Jorden. De har bara gått över till den första dimensionens existens; de är osynliga för genomsnittsmänniskan, men deras verklighet är att de fortfarande lever på Jorden, och skälet till att de gör det är att de ofta är väldigt rädda för att gå in i andevärlden, eller att de inte ens tror att det finns andra dimensioner. Så de försöker aldrig hitta dem.

Deltagare: Som i limbo?

Det är litegrann som den limbo som den katolska kyrkan beskriver. De har ännu inte gjort övergången genom döden eftersom de missförstår döden. De hade en tro på Jorden som de hållit fast vid och inte släppt taget om. Några av er har upplevt hur ni gått in i ett hus och ni vet att någon bor i huset med sin andekropp. Ibland tycker ni inte om känslan från den personen, så ni ber någon komma över som talar med andar för att bli av med dem. Men ibland säger andemänniskan ”Det här är ju mitt hus!”, och vill inte gå därifrån.

Och det beror på att han eller hon fortfarande är knuten till Jorden, och vi kan förklara mycket om de här sakerna imorgon under föreläsningen Sanningen om reinkarnation och andar, eftersom det var det jag ville ta upp när det gäller andemänniskor och deras inflytande på oss.

Kan vi fortsätta samtalet om Sanningen om människans själ? För jag tror att när jag förklarar vad som händer får ni svar på många av era frågor. Så vi gör det.

5. Inkarnation av själar på Jorden

Så, vi har de här själarna som ännu inte har kommit till Jorden, eller till någon Jord, och därför har de ännu inte haft någon som helst erfarenhet. Men de vill komma till Jorden, eftersom det är det enda sättet som de kan påbörja sin livserfarenhet. Så när en man och en kvinna på Jorden har sex skapar de två kroppar. En av dessa kroppar har den fysiska, genetiska strukturen, så den kallar jag fysisk kropp eller materiell kropp, och den andra av dessa kroppar har en andligt genetisk struktur, så den kallar jag för andekropp.

Och en halva av själen dras till och kopplas samman med dessa kroppar. Den kopplar samman sig med den fysiska kroppen; själen kopplar samman sig med den fysiska kroppen genom det som kallas för en silversträng. Skälet till att det kallas så är att andemänniskorna ser det som en silversträng. Andekroppen är också sammankopplad med själen, men andemänniskorna i andevärlden kan inte se detta, precis som ingen på Jorden kan se sin silversträng. För att se silversträngen måste du antingen vara en andemänniska, eller ha utvecklat förmågan att se som en andemänniska. För att se strängen från andekroppen som är sammankopplad med själen, behöver du vara en själ eller en andemänniska som kan se själen.

När själen inkarnerar så kopplar den sig mot en andekropp (SB) och en fysisk kropp (PB) via silversträngen

Deltagare: Kan en andemänniska se den sammankopplingen?

Det kan de om de har utvecklat sin själsliga förmåga att se. Nu har mycket få människor någonsin utvecklat den, och det är därför de flesta andemänniskor inte är medvetna om att det finns en sträng som kopplar samman dem med deras själ. Och av den orsaken tror de flesta andemänniskor inte att det finns en själ, eller en sträng som kopplar samman själen till dess andekropp, och därför kallar de andekroppen för själen. Men det är inte det jag menar. Det finns en själ, hälften av en själ, som är sammankopplad med andekroppen och den andra halvan av själen har sina egna kroppar som skapas när två andra människor har sex, vilket också skapar en fysisk kropp och en andekropp. Och dessa två människor kallas själsfränder. Du kan inte välja din själsfrände; Gud har redan gjort din själsfrände och han eller hon kommer att ha egenskaper och sidor som är mycket lika dina egna. Din själsfrände kan också vara av samma kön som du själv, men du kan inte ha tre själsfränder eller fem själsfränder; det finns bara en. Många av er vill ha fem (skratt) eller inte den som Gud har gjort åt er.

Själsfränder är två halvor av samma själ som har separata andekroppar (SB) och fysiska kroppar (PB)

Så snart kropparna blir till genom befruktningen, så kopplar den lilla själshalvan ihop sig med de båda kropparna, och om själen inte förblir sammankopplad med den fysiska kroppen kommer den fysiska kroppen automatiskt att dö. Det är det här som orsakar en del missfall, och det finns tillstånd när detta sker, vilket jag kan förklara. Men förstå att den feminina halvan av själen är sammankopplad med den feminina människans andekropp, så det är en kvinnokropp i andetillståndet och då är den också sammankopplad med den feminina kroppen hos den materiella människan, men i verkligheten är dessa två bara organismer. Själen är ert verkliga jag.

5.1. Vi upplever livet genom våra fysiska kroppar och våra andekroppar

Så, ert verkliga jag lär sig genom sin sammankoppling med dessa kroppar, och sättet det lär sig på är genom sinnena hos varje kropp. Så den fysiska kroppen har synsinnet, och det här synsinnet överförs genom strängen till själen. Först går det via andekroppen och sedan till själen som en erfarenhet. Allt ni någonsin har sett är nu bilder som lagrats i er själ, och under tusentals år kommer ni rentav kunna minnas varje händelse; bara om ni vill, förstås, för ibland vill vi inte. Ibland tänker vi: ”Det där var en ganska hemsk händelse, jag glömmer helst att den inträffade”. Men allt vi någonsin har upplevt finns i själen.

Några av er har hört talas om detta som Akashakrönikan, men det är i själva verket en erfarenhet som finns registrerad i er själ. Varje själ är en perfekt registreringsmekanism för varje upplevelse. Så allt ni någonsin har upplevt finns där i er själ för er att hämta fram när ni vill.

Er fysiska kropp har också smaksinnet, känseln och andra sinnesintryck, och alla dessa bearbetas av er hjärna och förs genom silversträngen till andekroppen och själen. Så när ni förlorar den fysiska kroppen, genom att den dör, så har ni fortfarande ett register över alla upplevelser ni någonsin haft, och detta säger er att det inte är hjärnan som lagrar informationen. Informationen lagras i själva verket på en annan plats, och det här är orsaken till att en människa kan få en stroke och genom stroken förlora en del av sin hjärnas mekanism, men sedan tar en annan del av deras hjärna fram minnet. De börjar minnas saker igen, och detta är bevis för att hjärnan inte lagrar informationen.

Så den fysiska kroppen är det sätt som själen upplever den fysiska världen på. Nu har själen fått lite erfarenhet och börjar bli medveten om sig själv och nu växer och lär sig och ändras och beslutar själen åt sig själv.

5.2. Introduktion till själsfränder

Deltagare: Så om vi har en själsfrände, placerar Gud den själsfränden i vår närhet då? (Skratt)

Du placerar din själsfrände nära dig eller långt borta, och det sker genom de känslor du har gentemot din själsfrände. Om du har känslor där du ger själsfränden ett jobb, så kanske själsfränden inte vill ha det jobbet och därigenom håller han eller hon sig undan från dig. När du är i ett tillstånd där du älskar din själsfrändes könstillhörighet utan problem, eller där du åtminstone har arbetat dig igenom många känslor kring varför du inte älskar personer av det könet, så dras din själsfrände oemotståndligt till dig. Gud skapade lagen om attraktion mellan själsfränderna. Guds ursprungliga avsikt var att varje själshalva ska kunna träffa sin själsfrände på Jorden, men i själva verket, på grund av de olika känslor vi har, så träffar de flesta sin själsfrände i andevärldens 5:e dimension.

Orsaken till att det är så, är att de flesta människor inte vill möta sina känslor inför det motsatta könet medan de befinner sig på Jorden. Så, många gånger i en relation på Jorden så har vi förfärliga känslor gentemot det motsatta könet, och vi skapar mycket separation mellan könen, och det här orsakar att vi och vår själsfrände hålls åtskilda. Vi behöver arbeta oss igenom de känslorna, och om vi gör det så kommer vi träffa vår själsfrände på Jorden. Många av er skulle kunna träffa er själsfrände under de kommande månaderna om ni skulle vilja, så länge ni tar itu med just den sortens känslor. (Skratt)

Deltagare: Vad är orsaken till att vi har en själsfrände; är det för att vi ska växa?

Det finns många skäl till att Gud skapade en själsfrände. Ett av de primära skälen är att Gud önskade dig ett lyckligt liv genom att du bara behöver en enda, annan människa. Du behöver i själva verket inte din familj, dina vänner eller någon annan människa för att leva ett lyckligt liv. Du behöver bara Gud och din själsfrände. En annan orsak till att Gud skapade själsfränder var att vi kan ha en önskan om att växa, och vår själsfrände kanske inte har en önskan om att växa, så Gud ger oss två möjligheter att växa. Så en halva av själen kan växa och den andra själshalvan dras så småningom in i samma tillväxt. Själsfrändernas samhörighet är den mest utsökta relation ni någonsin kommer uppleva jämte er relation med Gud. Det är en person i två kroppar, vilket är något som Platon och Sokrates lärde ut för omkring 3 000 år sedan.

Så det här är väldigt viktiga principer att förstå om våra själar, eftersom det hjälper oss att förstå vad vi behöver göra med dem. Vi vill låta själen växa så att våra upplevelser blir kärleksfulla och glädjefyllda, och så att vi inte agerar eller fattar beslut som gör att vår själ går bakåt i sitt tillstånd. Men något som ofta sker på Jorden är att vi orsakar att vår själ går bakåt i sitt tillstånd; sedan kommer vi till andevärlden och vi börjar se vårt tillstånd och sedan kan vi börja växa. Det är mycket bättre att växa på Jorden än i andevärlden.

6. Själens tillstånd och tillväxt

Så låt oss prata lite om själen och dess tillväxt.

6.1. Att bli medveten om din själs tillstånd

Deltagare: Är det möjligt att göra en självanalys och till exempel upptäcka vilken dimension vi befinner oss i?

Det är möjligt, men olyckligtvis kan de flesta inte göra det. För att uppfatta tillståndet korrekt som du är i för närvarande, så behöver du se dig själv på ett korrekt vis; inte bara ur ditt eget perspektiv, utan också från Guds perspektiv. Så det största problemet de flesta människor har är att de inte på ett korrekt vis kan se sig själva ur Guds perspektiv. Mänskligheten har blivit väldigt arrogant, och tror sig om att vara mer utvecklade än de i själva verket är, och därför gör de flesta en oriktig bedömning av sig själva. Ni förstår, vi behöver förstå Guds kärleksperspektiv för att se oss själva på ett korrekt vis, och det är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med mänsklighetens kärleksperspektiv.

Deltagare: Känner du någon som har den här korrekta uppfattningen om sig själv?

Stunden då du har en fullständigt korrekt uppfattning om dig själv infinner sig när du når den 8:e dimensionen. För närvarande finns det ingen på planeten som har nått den dimensionen, och faktum är att de flesta på Jorden går över till den 1:a dimensionen, vilket indikerar att de har mycket att lära sig om kärlek. Det finns också många människor som är överskuggade av andar, och de tror att deras tillstånd är mycket bättre än vad det är. Men i verkligheten bär deras själ fortfarande på samma oläkta känslor som de flesta andra har.

Jag skulle vilja prata lite om detta, eftersom det är viktigt att förstå hur ni mäter era egna framsteg. Så, nu är vi på Jorden och upplever våra liv. Varje gång vi upplever smärta eller lidande är det Guds återkopplingssystem som säger oss att vi behöver lära oss något om kärlek.

6.1.1. Åldrande, smärta och lidande är indikationer på att vi inte är i harmoni med kärlek och sanning

När någon utvecklas i sin själ, så återspeglas den utvecklingen i både deras andekropp och i deras fysiska kropp. Om personen har utvecklats i kärlek så är andekroppen väldigt ljus. Om personen inte har utvecklats i kärlek är andekroppen väldigt mörk. Dessutom kommer deras fysiska kropp att åldras, och medan vi åldras närmar vi oss vår andekropps verkliga tillstånd. Så när vi dör har vi en andekropp som är mycket lik vår fysiska kropp. En person som växer helt i kärlek kommer i själva verket bli yngre. De kommer också ha färre fysiska problem och de kommer också ha färre fysiska åkommor i sin kropp. De skapar färre olyckor och ju mer de går framåt i kärlek desto mindre kommer de bli sjuka, och så småningom kommer de inte bli sjuka alls. Med tiden kommer de se ut att vara ungefär tjugofem år gamla utan tillstymmelse till ohälsa.

Självklart sker inte detta för de flesta. De flesta av oss blir bara äldre och äldre; våra kroppar blir äldre och mer slitna, och många av oss, om det inte vore för smärtlindring, skulle gå över med stora smärtor. Och detta är en indikation på hur mycket vår själ förnekar problem med kärleken. Så hemligheten med resten av vår existens är att lära oss om Guds syn på kärlek och inte vår egen.

De flesta av oss vill påtvinga Gud vår egen syn på kärlek, snarare än att acceptera Guds syn på kärlek för vår egen del, och detta är varför majoriteten av planeten inte växer i kärlek; eftersom vi har alla dessa koncept som finns inom oss, som vi får från våra familjer och våra vänner och våra föräldrar som faktiskt inte är i harmoni med kärleken. Det är det här problemet vi står inför när det gäller resten av vår utveckling. När vi väl förstår att smärta och lidande är vårt återkopplingssystem, så kan vi också förstå att smärta och lidande orsakas av en brist på sanning och kärlek. Det här är inte vårt koncept med sanning och kärlek, utan snarare Guds koncept med sanning och kärlek. Det är där vi behöver vara mycket öppnare inför vår egen utveckling.

(Smärta, lidande <—–>  Avsaknad av sanning, kärlek)

Smärta och lidande är Guds återkopplingssystem som ska visa oss att vi inte är i harmoni med kärleken och sanningen

Olyckligtvis så känner istället de flesta människor på Jorden att smärta och lidande är normalt, så de ser det inte som ett återkopplingssystem som berättar för oss att något inte är i harmoni med kärleken. Eftersom de inte ser det så ändrar de inte på något, och eftersom de inte ändrar på något går deras tillstånd bakåt mer och mer. Ditt själstillstånd är det som avgör lyckan i ditt liv, det avgör vad du attraherar in i ditt liv till dig själv, och det avgör hur snabbt du växer. Det avgör vilka olyckor du råkar ut för, vilka sjukdomar du får och vilket kärleksliv du har. Det avgör allting i ditt liv.

Själens tillstånd är summan av dina önskningar, passioner, vad du längtar efter, dina avsikter, din tro och dina känslor och så vidare. Om de alla är i harmoni med kärlek och sanning, så har du ett mycket bra själstillstånd och då attraherar du många saker som är väldigt, väldigt bra. Om de inte är i harmoni med kärlek och sanning på något vis, så kommer du attrahera korrigeringar som säger dig att något är fel, och detta är mycket viktigt att förstå för din framtida existens.

(Själstillståndet – önskningar, passion, vad du längtar efter, intentioner, föreställningar, känslor)

6.2. Att växa i kärlek hjälper din själ att nå olika dimensioner

Medan din själ växer i kärlek får den förmågan att nå olika dimensionella rum utan att någon annan människa hjälper den. Med andra ord behöver inga andemänniskor hjälpa dig; det är bara ditt tillstånd av kärlek som möjliggör för dig att nå olika dimensioner. Varje dimension har en gräns som är en kärleksbaserad gräns, och såvida du inte uppnår det kärlekstillståndet så kommer du heller inte förbi den gränsen. Många new age-andliga människor kallar detta för vibration, men det vore mycket bättre för er att kalla det kärlek, eftersom det är det som är vibrationen. Så snarare än att tänka på metafysiska benämningar, är det viktigare att tänka på känslan av kärlek och hur ofta du känner den för dig själv och för andra, eftersom det är kärleken som höjer din vibration.

Andevärlden består av olika dimensioner som har gränser av kärlek

Vart och ett av dessa kärlekstillstånd är som en barriär för din framtida utveckling. Du kan inte komma förbi den här gränsen såvida inte själen växer i kärlek för att komma förbi gränsen. Det är därför många människor på Jorden går över till den första gränsen på det här området i andevärlden, kallat den 1:a sfären.

6.3. Andevärldens första sfär

Faktum är att nästan alla som har levt går över till den platsen från Jorden. Det är mycket sällsynt att en person går över till 2:a sfären från Jorden vid stunden, och orsaken till att det är så, är att det sker mycket lite utveckling i kärlek på Jorden i sig själv, och det här behöver vi acceptera.

7. Det snabba sättet att växa i kärlek: ha en kontakt med Gud

Maria/Mary: Jag fick just känslan av att människor skulle vilja veta hur de kan växa i kärlek, vad som skapar deras själstillstånd och hur de kan växa, eftersom det verkar vara som ett straff att komma till 1:a sfären, och hur man växer därifrån.

Det finns bara två sätt att växa i kärlek. Många tror att det finns tusentals sätt, eller miljontals sätt, men alla de olika miljontals sätten som människan har skapat för att växa i kärlek är i själva verket ett enda sätt. Och det finns ett annat sätt, ett annat sätt, och jag skulle vilja tala om båda med er. Ett av de här sätten är mycket snabbt jämfört med det andra sättet. Vilket sätt vill ni höra om först? (Skratt) Okej.

Många av er har redan vuxit på det långsamma sättet och det långsamma sättet är väldigt frustrerande. Många gånger märker ni att ni gör något som inte är kärleksfullt, suckar och sedan tänker ni att: ”Nu gjorde jag det igen, något som inte är kärleksfullt”. Och orsaken till att det är så är att det finns något som orsakar att vi gör något som inte är kärleksfullt. För att lätt förändras i kärlek behöver vi göra oss av med orsaken till känslan som inte är kärleksfull inom oss. Det är det den snabba vägen gör. Den långsamma vägen ber oss att jobba på orsaken utan att ta bort den, genom att kontinuerligt möta de smärtsamma effekterna av orsaken. Så det jag skulle vilja göra är att visa er det snabba sättet, och sedan visar vi er det långsamma sättet, så att ni kan avgöra skillnaden mellan de båda.

Jag sade för en stund sedan att ni är en själ och att detta är ert verkliga jag; inte er fysiska kropp, inte andekroppen. Er själ är ert riktiga jag. Er själ kommunicerar med Gud genom vad som kallas själ-till-själ-kommunikation, själ till själ.

Själen är det som uttrycker känslor. Ni alla är mycket vana vid känslor, och i Brasilien är ni väldigt bra på dem, eller hur? Det är genom era känslor som ni får kontakt med Gud. Det är inte genom era tankar; det är genom era känslor. När ni har en stark önskan om att få kontakt med Gud, så kommer det en energi från Gud som kommer i kontakt med er själ. Den här energin är som ett rör, eller en slang som saker kan sändas ner igenom. Under det första århundradet kallade jag den här energin för Den helige ande. Den sammankopplar er också med den ni är i sanning, så det måste vara en sann känsla ni känner, inte en konstruerad känsla. Så det går inte att förfalska detta på något vis. Gud är den bästa falskhetsdetektorn som finns.

7.1. Att ta emot gudomlig kärlek från Gud bygger på att vara i ett tillstånd av sanning

När en själ har en känsla av längtan efter Guds kärlek, så drar detta till sig kärlek genom den här sammankopplingen genom Den helige ande in i själen. Du kommer direkt känna dig fullständigt överväldigad, och om du tar emot gudomlig kärlek så kommer du genast börja gråta väldigt mycket. De flesta vill inte gråta, så de avslutar det vilket bryter hela kontakten. Så vi behöver förstå att Den helige anden, vilket är Sanningens ande, bara är i kontakt med oss när vi önskar oss Guds kärlek. Och det måste vara en sann önskan, en önskan du faktiskt känner i ditt hjärta. När det här sker så kan Guds kärlek flöda.

När en själ längtar emotionellt efter Guds kärlek och är i sanning, så kan den Helige anden överföra kärlek från Gud

Det finns vissa villkor för att kärleken ska kunna flöda in i ditt hjärta. Det är inte Guds villkor, utan villkor som måste vara uppfyllda i din själ för att den ska kunna flöda. Om du är blockerad inför Gud på något vis i just den här stunden, så kan inte kärleken flöda. Så vi måste öppna vårt hjärta för Gud istället för att ha ett motstånd mot Gud. Vi behöver också vara i ett tillstånd där vi är ärliga och sanna inför oss själva. Du får mer respons från Gud om du är arg på Gud och ärlig om det, än om du agerar som att du inte är arg på Gud när du egentligen är det. Ni förstår, Gud vill ha en sanningsenlig kontakt med er; Han vill inte att den ska vara falsk eller bedräglig. Om det finns en verklig känsla inom dig av att vara arg på Gud, så önskar Gud att du uttrycker det inför Gud och i uttryckets ärlighet finns relationen. Och det är här de flesta tror att de gör det rätta när de försöker släta över saker. Med Gud behöver vi vara helt uppriktiga.

7.2. Bön är det snabbaste sättet att bli mer kärleksfull

Det snabbaste sättet att bli mer kärleksfull är först och främst att be; och den bönen är längtan efter Gud. Inte orden; det är känslan av att längta efter Gud.

Men vi behöver också be om några saker. Vi behöver be om att komma ur förnekelserna. Det finns många saker vi tror, som vi tror är sanna och vi är inte medvetna om att ur Guds synvinkel är det motsatsen. Så en av de saker vi behöver längta efter är att bli visade sanningen ur Guds perspektiv.

7.3. Att arbeta oss igenom våra själars känslolager

När vi väl har kommit ur förnekelsen förflyttar vi oss vanligen in i ilska, eftersom det vi tror är sant inte är sant, och de flesta av oss blir ganska upprörda av detta. Så vi känner oss arga.

Och medan vi känner ilska märker vi att det därunder finns en rädsla, och då behöver vi tillåta oss att gå igenom den här rädslan. Men vi behöver uppleva den som en känsla, inte bara en tanke, eftersom ni minns att sättet vi får kontakt med Gud på är genom våra känslor, inte genom våra tankar. Så det är här de flesta gör ett misstag; de känner att de kan få kontakt med Gud genom sina tankar, utan att blanda in sina känslor, och detta är i själva verket inte möjligt. Du kan få kontakt med många andar i andevärlden genom att använda dina tankar, men du kommer inte kunna få kontakt med Gud utan att vara i kontakt med dina känslor. Och det behöver vara en känsla som kommer fram genom integritet, renhet och längtan.

Så nu ber vi; vi längtar efter att Gud ska visa oss vad det är vi inte ser. Det är de saker vi inte ser som förhindrar vår relation med Gud. Det är också de saker vi inte ser som hindrar oss från att växa i kärlek. Det inbegriper hela vårt liv, och under det första århundradet kallade jag det för ”Vägen”, eftersom det är en hel livsväg. Det är inte en religion, det är hur du lever resten av ditt liv, och om du lever resten av ditt liv på det viset så förändras saker och ting mycket snabbt.

Under rädslan finns den känsla som orsakar det mesta av våra kärlekslösa beteenden: sorg. När känslan av sorg stannar kvar inom oss och vi är rädda för att känna den, slutar det med att vi agerar utifrån ilska och förnekelse, och när vi agerar på det viset skapar vi en mängd kärlekslösa handlingar. Och kom ihåg att varje gång vi utför en kärlekslös handling så uppstår det smärta och lidande för oss själva och andra. Varje gång!

(*SORG –> *förnekelse, *ilska, *rädsla ——> KÄRLEKSLÖST)

Att inte känna vår sorg leder till kärlekslösa beteenden

När vi väljer att uppleva sorg och väljer att uppleva ilska och rädsla, kommer vi aldrig agera kärlekslöst igen. Men vi måste uppleva det snarare än undvika det. Varje gång du undviker de här känslorna inuti dig själv och undviker ansvaret i att känna dem, så projicerar vi dem utåt på universum och vi skadar andra människor i universum. När vi känner dem inuti oss själva, kan vi växa.

Det snabbaste sättet att göra detta på är genom att engagera sig i relationen med Gud och gå in i ett tillstånd av det som kallas ånger.

8. Ånger

Ånger är ett tillstånd där vi vill veta vad som är kärlekslöst inom oss, och vi skulle vilja att Gud hjälper oss att nå fram till och ta bort orsaken till att vi är kärlekslösa. Men för att be om ånger behöver vi känna igen vad som inte är i kärlek. Så du måste ha en önskan om att vara ödmjuk nog att erfara orsaken eller förstå orsaken till att du inte är i kärlek. Det är dit de flesta människor inte vill gå, och det är därför de flesta inte går in i relationen med Gud medan de befinner sig på Jorden; eftersom det är mycket, mycket utmanande emotionellt, och det kräver en djup ödmjukhet för att se allting du har gjort fel inuti dig själv. Så vi måste stå ansikte mot ansikte med oss själva.

Deltagare: Allt det här är väldigt komplext men underbart. Före medeltiden, under tidigmedeltiden (”The dark ages”), införde man konceptet med skuld, synd och straff. Självklart förde många religiösa människor med auktoritet under den tiden in ett nytt sätt att manipulera människorna för sin egen vinnings skull. Det är en av mänsklighetens stora synder.

Det är det.

9. Positiva och negativa andeinfluenser på Jorden

Deltagare: En del kristna grupper talar om närvaron av en varelse som du inte har nämnt här: demonen. Är demonen en ängel som fallit någonstans ifrån? Det vi ser i världen är människor som manipulerar andra människor för sin egen vinning, med hjälp av spiritualism.

Jesus: Jag håller med, och låt oss säga att kategoriskt sett finns det ingen ondska. Men det finns många, väldigt mörka människor som brukade leva på Jorden som anländer till andevärlden i stort mörker och i ett kärlekslöst tillstånd. Och de försöker påverka människor på Jorden och skada människor på Jorden, och många gånger, på grund av människornas rädsla på Jorden, lyckas dessa andar med sina manipulationer. Under det första århundradet finns det många berättelser i Bibeln om hur jag konverserade med sådana andar. De här andarna finns på alla platser i världen, och de är människor som ännu inte helt gått över till andevärlden; många av dem har blivit det som kallas för ”jordbundna”. Det finns över 22 miljarder jordbundna andar just nu, och de influerar Jorden på många sätt.

Det finns också ett mycket positivt inflytande som kommer från andevärlden, och därför får vi den där känslan av ont och gott, ondska respektive godhet. Det är de mörkare andarna som har mycket onda avsikter, precis som de hade på Jorden, och de har ännu inte förändrats, även om många av dem upplever enorm smärta och mycket lidande. Och det finns många andar som brukade leva på Jorden, som nu har blivit ljusa i andevärlden. De försöker påverka Jorden i en positiv riktning mot kärlek, och det finns många miljarder av dem också.

Så den här känslan vi har på Jorden att det är godhet respektive ondska är i själva verket något som pågår på grund av inflytandet från andarna. Och även i vår vardag så är en del av de beslut vi fattar som inte är kärleksfulla influerade av de ondare andarna, och en del av de beslut vi fattar som är kärleksfulla är i sin tur influerade av de goda andarna. Men det finns ingen härskare över demonerna, det finns ingen Satan, ingen djävul. Om du däremot skulle möta några av de otäckaste andarna, skulle du kanske se dem som djävulen själv, eftersom en del av dem är väldigt elaka. Men det enda sättet som en elak person har någon makt över oss är om vi är rädda för henne eller honom. Om vi inte är rädda för en elak person så kan inte den elaka personen få oss att ändra oss på något vis, och den elaka personen kan inte heller få oss att göra saker som är elaka.

Deltagare: Är det möjligt att människor som befinner sig på medelnivåer av godhet åkallar dessa onda andar för att de ska göra någon slags besvärjelser eller voodoo och påverka andra människor?

Det finns absolut många sedvänjor på Jorden idag som öppnar upp en människa för de mörkare andarnas inflytande. Att dricka alkohol öppnar till exempel upp människor för mörkare andar, och det är därför många människor på Jorden som dricker alkohol så småningom gör saker de inte är stolta över. Ofta handlar mycket drogintag om andeinfluenser. Det finns mycket sexuell promiskuitet som handlar om andeinfluenser, eftersom andar faktiskt kan dela alla de känslor som rör droger, drickande och sex.

Har ni voodoo-utövare här i Sydamerika?

Deltagare: Vi kallar det macoomba här, men det har många namn.

Ja, och det finns många metoder i de här spirituella sedvänjorna som inbegriper att skada andra människor, och de tar alla dessa mörkare andar i bruk.

Dessutom finns det många religioner på planeten som ger sitt stöd till krig, och de religionerna influeras av mörkare andar. Utöver det finns det också många politiker som är mycket mörka i sitt sätt att agera, och de är också influerade av mörkare andar. Så det finns ett stort inflytande från andarna på vår planet som de flesta är omedvetna om. Och när du kan se andarna, så kan du till och med se hur andarna beblandar sig med varje människa, och faktum är att andarna många gånger får oss att ställa frågor och en del av era frågor kommer från andar.

Till och med i den här stunden finns det många andar i andevärlden som vet mindre om andevärlden än ni, och det är förvånande, men kunskapen kommer inte automatiskt bara för att vi går över. Vi måste söka sanningen om vi någonsin ska finna den. Så många av de mörka andarna har inte sökt sanningen, och de vill inte ha kärlek, och därför förblir de mörka och gör en del mycket onda saker. Sedan finns det en mycket stor grupp andar, som är många fler än de mörka, onda andarna, som inte vet vad de ska göra och därför kommer de till Jorden, eftersom de inte vet vad de ska göra i andevärlden. Så de kommer till Jorden och har upplevelser av den typ de vanligen skulle ha på Jorden. Det är bara det att inte så många av oss kan prata med dem, men i verkligheten finns det tre gånger fler människor på Jorden som är osynliga än de som är synliga, och därför har de mängder av människor att prata med och samverka med.

Konceptet med djävulen kom ur en önskan att kontrollera folk, och det blev ett mycket skadligt koncept för många människor, eftersom de tror att de kan påverkas av en djävul. Men det kan de inte, och de är mycket rädda för att upptäcka nya sanningar, eftersom de tror att djävulen ligger bakom dem. Så det är ett effektivt sätt att kontrollera människor så att de tänker på ett visst sätt, och det är sorgligt att vi här på Jorden väljer en rädslobaserad tro hellre än en kärleksbaserad tro; och faktum är att det valet har gett oss mycket smärta.

Under hela den tidiga medeltiden som du nämnde har det funnits enorma mängder smärta, som har orsakats av människors trossystem som inte är i harmoni med kärleken, och den sortens smärtfyllda trosuppfattningar som de om helvetet, eld, plågor, att du aldrig kan komma ut ur helvetet, de är alla väldigt skadliga för människor. Det finns många människor i andevärlden som inte vet vad de ska göra, eftersom de aldrig har lärt sig sanningen. Så religionerna har mycket att svara för när det gäller vad de lärt människor på falsk väg under tiden på Jorden, eftersom det orsakat smärta för de människorna, inte bara medan de levt på Jorden utan också i andevärlden.

10. Ondskans ursprung, fortsättning

Deltagare: Vad är frestelsen, varifrån kom den här referensen till att vi väljer ondskan?

Den kom från en primär, underliggande önskan; det är önskan att vara självständig. Så när vi väl valt att vara självständiga, har vi nu alla bekymren över vad detta orsakar, och sedan rör vi oss in i rädslan. När vi väl befinner oss i rädslan gör vi saker som är onda. Nu kunde vi välja annorlunda, men många av oss gör inte det. Vi vill ha självständighet eftersom vi tror att självständighet är att ha kraft, men det är den minst kraftfulla plats vi kan vara på, och det orsakar allt lidande hos mänskligheten.

11. Avslutande ord

Det börjar bli sent, men det finns många ämnen jag vill ta upp med er imorgon i vårt samtal om ”Sanningen om reinkarnation och andar”, om andevärlden och reinkarnation. Så jag känner att det kommer bli en mycket intressant dag imorgon. Det vi ska försöka göra imorgon är att utvidga dagens samtal in i de trossystem som ni kanske redan har haft, och så försöker vi besvara alla de frågorna åt er på ett trevligt, tydligt vis så gott vi kan.

Så nu vill vi tacka er för er tid idag, och jag ser fram emot att träffa många av er imorgon om ni kan komma. Tack! (Applåder)