Sanningen om reinkarnation och andar, 2012-08-05

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Detta dokument är en avskrift av ett seminarium framfört av A.J. Miller (som säger sig vara Jesus)
som en del av “Sanningen om …”-serien, med en översikt av
inkarnationsprocessen, reinkarnation och utvecklingen i andevärlden.

Framfört av Jesus (A.J.) den 5:e augusti 2012

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF): Klicka här 

Nedan: På engelska med tolkning till portugisiska kan du här
se det ursprungliga seminariet, framfört i Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasilien.

Klicka på “Play”-symbolen i rutan för att starta videon.

Vill du ha en större bild, klicka på fyrkanten/de fyra hörnen i kvadrat längst ner till höger när videon börjat spelas upp.


Del 1:

Del 2:

Påminnelse från Jesus och Maria

Jesus och Maria vill påminna dig om att i alla dokument som produceras av Divine Truth, och som innehåller information från Jesus, Maria eller någon annan person, ingår bara en del av Guds Sanning som de själva personligen har upptäckt.

De innehåller inte och kan inte innehålla all Guds Sanning, eftersom Guds Sanning är oändlig och mänskligheten för alltid kommer fortsätta att upptäcka mer av Guds Sanning vartefter vi utvecklas i mottagandet av Guds Kärlek.

Var vänlig och kom ihåg att på grund av dessa begränsningar så kan information i det här dokumentet komma att behöva revideras i framtiden.

1. Inledning

Mår alla bra idag? Orsaken till att vi har alla fyra med oss här idag är att Mary kommer genomföra lite kanalisering, jag kommer prata med andarna som Mary kanaliserar, Adriana kommer tolka vad jag säger och Isabella kommer tolka vad andarna säger.

Mary: Vi får se hur det går (skratt).

Det stora problemet vi kommer ha är att sakta ner andarna så att Isabella hinner tolka dem. Så vi får ser hur det hela fungerar. Det är ett experiment.

Skälet till att vi vill göra det här idag som början på vår session är att vi har haft ett större antal andar på besök hos oss, Mary och mig, häromkvällen. En del av de andarna var berömda personer i Brasilien och andra är människor som bara var vanliga människor som många av er inte känner till. Så vi har bestämt att vi börjar med några av de kvinnoandar som vill prata med mig om reinkarnation.

Okej, då börjar vi. Nyckeln för var och en av er är att vara tålmodig och inte projicera er rädsla eller ilska eller frustration på andarna. Vi vill låta dem komma och säga precis det de vill säga, och om de känner att era känslor inför dem är negativa så känns det svårt för dem att prata. Så nu fortsätter vi.

2. Mediumskap med Mary om reinkarnation och andlig tillväxt

Mary/Gloria: Hej, jag heter Gloria och jag är här som representant för en grupp kvinnor. Vi är guider till många av kvinnorna här bland åhörarna. Vi lyssnade på ert samtal igår och vi upplever att ni är missledda vad gäller många saker. Vi skulle emellertid vilja framföra några frågor i ett samtal med er. [00:04:37.11]

Det låter bra.

Mary/Gloria: Det här området du pratade om, reinkarnation. Det är något som vi vet är sant, men ändå säger du att det inte är på det viset som vi har förstått det, och vi skulle vilja förstå vad du menar med detta.

Får jag fråga hur ni vet att det är sant?

Mary/Gloria: Det är en sanning som är vedertagen bland oss, och vi vet helt enkelt att detta är något som förekommer. Vi var medvetna om att det existerade innan vi gick över, och vi såg många andar eller många av oss som kan genomföra återanknytningar på jorden.

Går det bra att jag ställer några frågor till er om de anknytningarna?

Mary/Gloria: Givetvis.

2.1. Många andar tror att de reinkarnerar när de omsluter bebisar

När du säger att ni kan göra återanknytningar till människor på jorden, vilken slags anknytningar har ni då gjort? [00:06:09.03]

Mary/Gloria: Vi har kunnat observera två olika sorter. Den ena är när man till exempel agerar guide åt flertalet kvinnor, innan det är vår egen tur att reinkarnera. Det finns emellertid andra som vi har sett när de gått tillbaka till jorden som ett barn som föds och de börjar leva sitt liv igen, ett annat liv, på jorden.

Kan ni fortfarande se personerna som har fäst sig till barnets kropp?

Mary/Gloria: De har kvar sin andekropp, vilken vi kan se har anknutit till den nya kroppen.

Och kan ni se att den nya kroppen också har en egen andekropp?

Mary/Gloria: Hur då menar du?

Ja, det nya barnet som föds har en fysisk kropp som ni kan se, eller hur?

Mary/Gloria: Ja.

Och ni kan också se att det nya barnet som föds har en andekropp som är mycket, mycket lik den fysiska kroppen?

Mary/Gloria: Nej. Det är så vi vet att detta är reinkarnation. Vi ser att personen som gått över fortfarande har samma kropp och den fäster sig mot kroppen hos personen på jorden.

Orsaken till att detta sker är att ni inte kan se andekroppen som hör till det nya barnet på jorden. Får jag förklara skälet till det? Att ni inte kan se det nya barnets andekropp beror på att det nya barnet är ljusare än ni klarar av att se. Så det jag gör nu är att be några andra andar komma till er, och de kommer kunna visa er barnets andekropp. [00:09:22.25]

Mary/Gloria: Ibland ser vi att det finns något annat som är fäst mot kroppen, men det vi ser är att när personen som reinkarnerar återgår till den här världen fäster den sig mot denna form. Och vi känner att den första formen måste vara den nya kopplingspunkt som personen ska fästa sig mot, och detta skapar reinkarnationen.

Jag kan förklara vad som egentligen händer där. Det nya barnet som föds har både en fysisk kropp och en andekropp. Det som händer när ni försöker reinkarnera är att ni fäster er mot barnets andekropp, och därför omsluts barnets andekropp av er.

Mary/Gloria: Så är det inte i mitt fall.

Du har inte reinkarnerat, stämmer det?

Mary/Gloria: Ja.

Okej, så du observerar enbart det du anser är andras reinkarnation?

Mary/Gloria: Ja, och det är så vi vet att det som sker är sant och riktigt.

Och det jag talar om för er är att detta inte är någon reinkarnation, utan snarare ett omslutande av en person på jorden av en ande.

Mary/Gloria: Och vad är skillnaden?

Jo, anden som omsluter barnet påverkar nu barnet att göra det anden vill, och ofta märker ni att om anden har några fysiska problem i sin andekropp så överför de samma fysiska problem på barnets kropp. Detta är orsaken till många barn- och postnatalsjukdomar och -åkommor på jorden.

Mary/Gloria: Vi förstår inte riktigt vad du vill uttrycka här. Är det inte så här man behöver göra för att reinkarnera?

2.2. Reinkarnation är inte nödvändigt för att vi ska växa andligen

Först och främst finns det inget behov av att reinkarnera på jorden för att gå framåt i livet. Faktum är att jag kan hjälpa er att komma i kontakt med många andar som aldrig har reinkarnerat på jorden men som ändå har gått framåt. Skulle ni vilja träffa några av dessa andar? [00:13:20.15]

Mary/Gloria: Vi godtar inte detta som en sanning.

Men om jag kan låta er träffa några andar som kan förklara för er hur de har utvecklats i andevärlden utan att återvända till jorden, så kan ni se att reinkarnation inte är något som är nödvändigt för vår tillväxt.

Mary/Gloria: Om du inte har något emot det; får vi be dig förklara vad utveckling är om det inte är att reinkarnera?

Att gå framåt i sin utveckling handlar om individens kärlekstillstånd. Andevärlden är organiserad så att du inte kan utvecklas till högre nivåer i andevärlden utan att övergå till högre stadier av kärlek. [00:14:32.29]

Mary/Gloria: Så du vill uttrycka det så att det finns mer än där vi befinner oss och jorden. Är det detta du säger?

Det stämmer.

Mary/Gloria: Vi är bara medvetna om att platsen där vi lever existerar. Vi kan ha en roll där vi vägleder och skyddar andra medan de fortfarande lever på jorden, eller där vi reinkarnerar för att höja oss i det vi har trott är vår utveckling. Men vi är medvetna om platsen där vi lever rent fysiskt, eller jorden, och inget mer. Faktum är att vi ser på jorden som en plats för utveckling.

Javisst, och det jag föreslår är att jorden i själva verket inte är den enda platsen där ni kan gå framåt i utvecklingen, utan det finns snarare andra platser i andevärlden som ni ännu inte har besökt, som befinner sig i högre tillstånd av kärlek som ni faktiskt kan komma in i utan att gå via jorden. [00:16:05.01]

Mary/Gloria: Hur kommer det sig att vi inte vet detta?

Tja, eftersom ni trodde på reinkarnation medan ni befann er på jorden så har ni inte varit öppna för att den läran skulle kunna vara falsk då ni kom till andevärlden.

Mary/Gloria: Men nog borde det finnas något sätt som vi skulle ha känt till detta. Hur vet jag att vi kan lita på dig?

2.3. Ljusare andar kommer för att möta de andar som kanaliseras

Ni behöver inte oroa er över tilliten till mig, för jag kan presentera er för de andra andar som inte har återvänt till jorden för att utvecklas, och de kan hålla er i handen och visa er andra platser som existerar i andevärlden. Men detta kan de bara göra temporärt, eftersom i slutänden behöver ni själva utvecklas i kärlek för att nå de tillstånden. Det jag föreslår är att ni låter mig bjuda in de personerna till er och sedan kan vi förklara för er varför ni inte har hört talas om detta tidigare. [00:17:41.07]

Mary/Gloria: Vi behöver diskutera igenom det här.

Får jag föreslå att det vore bättre att faktiskt uppleva det hela och sedan ha diskussionen? Det är inte logiskt att ha en diskussion om en händelse som ännu inte inträffat.

Mary/Gloria: Problemet vi vill diskutera är om vi kan lita på dig eller inte, och om detta är något som vore ofördelaktigt eller bedrägligt på något vis för oss.

Jag förstår er tvekan, men ni kan i själva verket inte gå bakåt i ert tillstånd genom att vara med om detta, så när ni har undersökt det hela kan ni alltid återvända till exakt samma plats där ni för närvarande befinner er.

Mary/Gloria: Okej.

Då ska jag be ganska många andar komma och hjälpa er med detta, för jag vet att ni är många till antalet. Så kan ni nu se att det har tillkommit andar som är något ljusare än ni själva? [00:19:33.04]

Mary/Gloria: Ja vi ser dem.

Har ni sett dem förut?

Mary/Gloria: Nej, och vi ser att de skiljer sig åt från oss till utseendet, men de … du beskriver dem som ljusare.

Kanske “mer transparenta” är en bättre beskrivning.

2.3.1. Ljusare andar som har utvecklats mer i kärlek ser yngre ut än mörkare andar

Mary/Gloria: Ja vi ser detta, men vi uppfattar dem som … du förstår nog att när man utvecklas med ålder och mognad så har man mer vishet.

Så det du kommenterar är deras ålder?

Mary/Gloria: Ja.

Ni, alla ni kvinnor tillsammans, ser mycket gamla ut i jämförelse med dessa andar som har kommit till er? [00:20:44.10]

Mary/Gloria: Ja, vi har vuxit i vår visdom och vårt utseende återspeglar detta.

Så ni förknippar hög ålder med utseendet och även med att vara vis?

Mary/Gloria: Ja, de här verkar vara mycket unga och uppför sig ungdomligt.

Så de är lyckliga och spontana?

Mary/Gloria Ja, de leker.

Och du känner att den här frivola framtoningen antyder att de inte har utvecklats så mycket? [00:21:45.01]

Mary/Gloria: Det är bara det att de är yngre, inte att de är dåliga.

Kan jag be några av dem berätta sin exakta ålder för er sedan de föddes på jorden?

Mary/Gloria: Ja.

Så vad hör ni att deras ålder är?

Mary/Gloria: Det verkar som att några är ganska gamla.

Hur gamla är en del av dem?

Mary/Gloria: Mer än ettusen år gamla.

Och ändå ser de mycket unga ut.

Mary/Gloria: Ja.

Så frågan vi behöver ställa är hur de kan vara så gamla och se så unga ut? [00:22:48.10]

Mary/Gloria: Ja.

Kan du tänka dig en möjlig förklaring?

Mary/Gloria: Kan det vara så att de har reinkarnerat många gånger och nu har de fått utseendet från ett av sina senaste liv?

Vi kan fråga dem.

Mary/Gloria: De säger att det inte är så.

Har någon av dem reinkarnerat?

Mary/Gloria: Vi förstår inte hur detta kan vara möjligt.

Vilket svar fick ni, hade någon av dem reinkarnerat?

Mary/Gloria: Nej.

Så frågan blir hur de kan se så unga ut när de är så gamla och ändå inte ha reinkarnerat.

Mary/Gloria: Ja, vi skulle vilja veta detta.

2.4. Ljusare andar tar andarna till en högre dimension i andevärlden

Innan vi visar er svaret på det, kommer ni ihåg att jag talade om andra platser i andevärlden som är högre än de där ni för närvarande befinner sig? Skulle ni vilja se om det finns sådana platser?

Mary/Gloria: Ja.

Allt ni behöver göra är att hålla er nära en av de nyanlända andarna, så tar de er med sig till nästa sfär eller dimension i andevärlden. Detta gör de genom att låna er kärleksenergi så de kan visa er olika saker. Så allt ni behöver göra är att lita på dem en stund. Men ni kan alltid lämna dem och komma tillbaka hit. [00:25:10.02]

Mary/Gloria: Okej.

Då gör vi detta under några sekunder, för det är allt som behövs för att ni ska kunna se var de lever.

Mary/Gloria: Vi förbereder oss.

Vad visar de er? Ni kan beskriva det för oss.

Mary/Gloria: En så vacker plats. Den är full av färger och ljus och alla har många saker.

Materiella saker!

Mary/Gloria: Ja, och alla verkar vara så unga och livfulla och i rörelse.

Vilket inte är något ni har gjort så mycket?

Mary/Gloria: Nej, vi har upplevt vårt arbete här på jorden som mycket viktigt, att vägleda och skydda de som vi har varit tillsammans med. Vi ser på detta som en hedervärd plikt som vi åtagit oss och dessa ljusare människor vi ser nu, vilken är deras plikt? Vad gör de?

Alla i andevärlden har arbeten att göra, men arbetet växer fram ur deras önskningar. Men för att arbetet ska vara effektivt behöver önskan vara i harmoni med sanning och med kärlek. Så ni har lärt människor på jorden att det är omöjligt att gå framåt i sin utveckling utan att komma tillbaka till jorden, men det de här människorna framför er visar på är att det är möjligt att inte komma tillbaka till jorden och ändå utvecklas. [00:27:54.20]

Mary/Gloria: Men det liv de lever är så fullständigt annorlunda jämfört med vad som verkar normalt.

Det stämmer; det är annorlunda mot vad ni ser som normalt. Kom ihåg att i början av vårt samtal trodde ni att den enda platsen som fanns var där ni levde och jorden?

Mary/Gloria: Ja.

Och det vi har visat är att det faktiskt finns en annan plats ovanför den där ni har befunnit er och att den platsen är mycket bättre än ni föreställt er. Andarna som har lånat er sin kärlek för att ta er dit har utvecklats till den platsen och bortom den utan att återvända till jorden. [00:29:08.17]

Mary/Gloria: Detta väcker många frågor hos oss rörande syftet och meningen med livet och med oss.

Ja, det som har hänt för er del är att ni placerat er själva i en roll som ni trodde var riktig.

Mary/Gloria: Vi tror att det är rätt med hela vårt väsen.

Men det har i själva verket inte varit i harmoni med lagarna och principerna som rör kärlek och sanning, när ni tror att ni knyter er själva till rollen ni har skapat åt er själva utan att upptäcka er verkliga potential i andevärlden. Andarna som har kommit till er har visat er lite av sin potential och de kan till och med visa upp ännu kraftfullare sidor av sin potential. Men ni kommer inte kunna nå den potentialen utan att gå igenom förändringar liknande de som dem gått igenom. [00:30:52.06]

2.4.1. Falska föreställningar hos andarna om hur man bryr sig om människorna på jorden

Mary/Gloria: Men hur går det med syftet att ta hand om dem på jorden? Vi har känt att vi har någon slags godhet i denna önskan. Många av oss har väntat med att reinkarnera för att kunna uppfylla det här syftet.

Men olyckligtvis har ni istället skapat ytterligare problem på jorden, eftersom de små barnen omsluts av vuxna andar och de andarna påverkar sedan barnen så de har ett liv de i annat fall inte skulle ha valt. Detta är inte i harmoni med kärleken för dessa människor. Så även om ni haft en uppfattning om vad sanningen var så betyder det inte att er uppfattning varit korrekt. Och olyckligtvis så uppstår det genom en felaktig idé ytterligare problem på jorden. [00:32:30.21]

Mary/Gloria: Det är mycket diskussioner bland oss nu.

2.5. Utveckling till högre sfärer i andevärlden sker bara genom att man växer i kärlek

Jag svarar väldigt gärna på frågor ni har, men jag skulle också vilja visa er hur ni kan utvecklas så att ni kan komma till dessa andra platser.

Mary/Gloria: Hur är detta möjligt?

Kommer ni ihåg att jag sade att varje område i andevärlden är ett nytt tillstånd av kärlek?

Mary/Gloria: Ja.

Så det betyder att för att komma till det nya tillståndet i andevärlden måste det ske en omvandling i kärlek inom er. För närvarande tror många av er eller alla att ni redan är kärleksfulla.

Mary/Gloria: Ja, det är något vi har känt till. Men nu är det mycket förvirring här däremot.

Verkligheten är att er definition av kärlek är en annan än Guds definition av kärlek. Gud, som skapade universum och alla saker i det, har gjort en hel rad lagar som rör kärlek. Medan Han gjorde det gav Gud var och en av oss den fria viljan att bestämma oss för att bli mer kärleksfulla, men det betyder att vara tillräckligt ödmjuk för att se när vi inte beter oss kärleksfullt. Eftersom ni har stängt er inför nya läror så har inte dessa saker kunnat framföras till er förut. Får jag fråga hur länge du har varit i andevärlden? [00:34:57.24]

Mary/Gloria: Trehundra år ungefär. Jag själv, trehundra år, men det finns andra som har varit här längre, och vi har lärt oss från dem. Andra i gruppen har varit här kortare tid, och vi lär ut det vi vet till dem.

Och de här andarna som kom till er – många av dem har levt mycket längre men de ser helt annorlunda ut jämfört med er. De är mycket, mycket yngre till utseendet och ser vackrare ut. Det är resultatet av kärleken som finns i deras själ. [00:35:54.10]

Mary/Gloria: Som du säger är det mycket för oss att tänka över nu…

Får jag ge några förslag vad gäller inriktningen för er genomgång av detta?

Mary/Gloria: Ja.

Är det många bland er som har trott på Gud?

Mary/Gloria: Nej.

2.6. De flesta som tror att de har reinkarnerat är omslutna av andar

Vad trodde du innan du gick över till andevärlden?

Mary/Gloria: Det har förändrats en del sedan jag gick över till andevärlden, eftersom jag lärt mig av andra som fanns här om reinkarnation. När jag levde på jorden var jag medveten om att ha upplevelser av andra liv, minnen, och när jag gick över till andevärlden var det många som utbildade mig i vad som hände.

Men olyckligtvis har du inte fått veta sanningen om dessa minnen, eftersom dessa minnen var följden av andar som omslöt dig medan du levde på jorden. Under den anknytningen berättade de för dig om sina liv och du antog att deras liv var dina. [00:37:57.08]

Mary/Gloria: Det är återigen mycket att fundera över.

Får jag visa dig några av de andar som omslöt dig?

Mary/Gloria: Ja.

Om vi ber en av dessa ljusa andar att hitta de andar som omslöt dig, och om de vill följa med så hämtar de dessa andar till dig nu.

Mary/Gloria: Några av dem är redan här.

Så om du frågar några av dem om deras liv så märker du att det är exakt detsamma som minnena du trodde att du hade från dina egna liv.

Mary/Gloria: Jag märker det redan. Det här är helt omvälvande.

Du förstår, många andar i andevärlden har trott på reinkarnation under en lång tid. Så de har omslutit nästa generation människor på jorden och de lär dem samma saker de själva lärt sig, men olyckligtvis så är de saker de lär ut helt felaktiga. Det är bara deras förståelse av det hela, men det är inte sanningen om vad som sker. [00:39:32.13]

Mary/Gloria: Ja, vi har känt att det var vår kärleksfulla plikt att vägleda dem i vår familj som fortfarande levde på jorden till att förstå sanningarna.

Men innan vi kan förklara sanningen för någon måste vi först vara säkra på att vi själva känner till sanningen.

Mary/Gloria: Ja, och jag känner mig ganska ledsen och sorgsen nu eftersom jag från många här lärde mig vad jag har trott var sanningen, men nu känner jag mig bekymrad över att detta inte var sanningen.

Det är riktigt av dig att känna bekymran över detta, men det är mycket viktigt nu att upptäcka sanningen, inte bara för dig själv utan också för de människor du lär ut den till. [00:40:56.05]

Mary/Gloria: Ja.

Så här långt i samtalet har vi lärt oss att det finns lager i andevärlden som hålls åtskilda av kärlek, och vi har också lärt oss att ni kan gå framåt i utvecklingen till det nya tillståndet utan att återvända till jorden så länge ni växer i kärlek. Så det finns inget behov av en synbarligen ändlös cykel med liv på jorden, eftersom ni kan utvecklas utan att komma till jorden överhuvudtaget. Så länge ni har inkarnerat en gång på jorden kan ni utvecklas vidare i andevärlden.

Vi har också lärt oss att varje ny bebis har sin egen andekropp, och det skulle inte vara rätt av en ande att påverka den kroppen, eftersom varje nytt barn har sin egen vilja och han eller hon bör därför få utöva sin vilja på sitt eget vis utan att påverkas. [00:42:27.24]

Mary/Gloria: Men detta händer i så stor omfattning.

Det håller jag med om; miljarder människor gör så här på jorden.

Mary/Gloria: Ja.

Och eftersom det händer miljarder människor på jorden, så tror många på jorden nu på reinkarnation. Men om det inte finns något behov av att återvända till jorden för att man ska kunna utvecklas, så är denna stängda cykel av omslutande av barn på jorden mycket skadlig, inte bara för anden som omsluter barnet, utan också för barnet självt. [00:43:23.10]

Mary/Gloria: Det är mycket för oss att tänka igenom av det du har sagt.

Går det ändå bra att jag fortsätter prata igenom ett par saker till med er?

Mary/Gloria: Ja, men det är…

Jag vet att ni alla känner er ganska omskakade och det kommer upp känslor i er där ni känner er sorgsna och förvirrade. Men om jag får ge er lite hjälp att gå igenom de känslorna så vore det bra.

Mary/Gloria: Okej.

2.7. Hur man utvecklas snabbt i kärlek i andevärlden – genom att ta kontakt med Gud

Minns ni att jag sade att för att komma till de nya tillstånden i andevärlden behöver det ske en tillväxt i kärlek? Det finns två sätt att växa i kärlek på. Ett sätt är de metoder som ni redan har experimenterat med, och det andra sättet involverar Gud, som finns i verkligheten och som har konstruerat hela universum. [00:44:46.09]

Mary/Gloria: Okej.

Det långsamma sättet att utvecklas på är så som ni redan har gjort. Det snabba sättet att gå framåt på är med Gud.

Mary/Gloria: Så du menar att det långsamma sättet är att försöka reinkarnera och stanna kvar på jorden och det snabba sättet är att röra sig i riktning mot Gud?

Jag kan känna att du inte är helt övertygad, men vi kan prata lite mer om detta. Det finns många religiösa idéer på jorden, men väldigt få av dessa religiösa idéer är sanningen. Orsaken till att det har blivit så är att det finns många andar i andevärlden som har sått dessa idéer i jordmänniskornas sinnen. Det är långt bättre att ta kontakt med Gud som skapade allting för att lära sig vad sanningen är. När ni gör det har ni möjligheten att ta emot sanning mycket snabbt och därför utvecklas framåt mycket snabbt i kärlek. [00:46:36.07]

Om jag får beskriva processen som är mycket enkel att förstå:

Mary/Gloria: Ja, om du kunde vara snabb, för det är mycket förvirring här; det finns mycket vi behöver upptäcka utifrån det du har berättat.

Jadå, det här handlar om ett mycket kvickt experiment med Gud. Sättet att kommunicera med Gud är med era hjärtan. För stunden upplever många av er känslor av sorg över att ha lärt andra människor osanningar.

Mary/Gloria: Ja, mycket.

Om ni nu vill tillåta er själva att känna känslorna ni har av sorg; be Gud hjälpa er känna dem och be Gud hjälpa er gå igenom de känslorna så de inte längre finns kvar inom er, och be Gud om lite kärlek för att hjälpa er igenom den här processen. Men det måste komma från hjärtat; det kan inte komma från tankarna.

Mary/Gloria: Ja, vi förstår.

Så om ni gör detta under en stund så märker ni att det nu kommer ljus som börjar nå in i er; många av er gråter redan över ljuset som kommer in i er. Om ni låter detta fortsätta ske så ser ni på varandra hur andekropparna blir ljusare. Så det är så ni involverar era känslor och låter er själva känna känslorna även om de är jobbiga. [00:49:11.27]

De ljusa andarna som jag bad komma till er i början, de förstår den här processen där man engagerar Gud och har en relation med Gud. Jag föreslår att ni lyssnar lite mer på dem för att lära er hur man engagerar sig i den relationen. Ni kommer märka att er egen lycka kommer öka när ni har känt igenom en del sorg. Ni kommer också märka att ni blir mjukare och kvinnligare, och detta är resultatet av att ni frigör er från några av de jobbiga känslor ni har kvar från jordelivet.

Mary/Gloria: Det finns en viss oro bland oss över hur djup sorgen är. Jag vill inte visa upp detta framför de andra.

Så du vill gå nu.

Mary/Gloria: Ja, tack.

Får jag bara säga att du kan komma tillbaka en annan gång så kan vi prata vidare om allt detta?

Mary/Gloria: Det är en möjlighet.

Tillåt er att känna era känslor nu, så kommer det finnas mer tid framöver att lära er mer om sanningen.

3. Samtal om kanaliseringen

Sanningen är att många andar inte förstår vad de gör när de försöker reinkarnera. Därför omsluter de barn på jorden och de fortsätter ofta omsluta barnet under resten av barnets existens. Några av dem omsluter barnet redan när det befinner sig i sin mors livmoder. På grund av detta har många barn genetiska defekter och andra problem eftersom andarna stör energisystemen i barnets andekropp. Och det är vad de här andarna kunde se ske på jorden efter att jag förklarat det för dem. [00:52:20.14]

Många av er har frågor om detta, vilka vi kanske skulle ta och svara på och efter det gör vi en till kanalisering om ni känner för det. Så nu kan Mary koppla av en stund och jag besvarar era frågor om kanaliseringen som just genomfördes.

3.1. Att förstå sanningen skyddar oss från att omslutas av andar

Deltagare: Hur skyddar vi oss från de här andarnas vänner?

Det är ett mycket viktigt område som vi behöver gå igenom, och som berör flera saker. Det primära sättet att skydda sig på är att förstå sanningen. När ni tror på saker som är felaktiga öppnar ni upp er för influenser från andar utan att veta om det, och ofta influerar sedan dessa andar er resten av livet. Så det vi behöver prata om är vad som faktiskt händer och hur ni kan hjälpa er själva att förhindra att det händer. Men det gör vi i ett samtalsformat eftersom det finns många aspekter av den saken. [00:55:20.18]

3.2. Ett exempel på ett barn med Downs syndrom

Deltagare: Jag har en son som har Downs syndrom. Jag skulle vilja att du upprepar förklaringen på detta.

Många genetiska problem, av vilka Downs syndrom är ett, orsakas av en blandning av föräldrarnas känslor som attraherar en ande som sedan omsluter barnet medan barnet befinner sig i livmodern. Detta påverkar sedan den genetiska utvecklingen av barnet i livmodern. [00:56:16.27]

Deltagare: Så jag attraherade en ande som inte var god? En sjuk ande?

Ja, i princip är anden en sjuk ande. Men det är inte bara modern som attraherar anden; det är både modern och fadern.

Deltagare: Okej, så vi har dragit till oss en ande som inte var snäll, som också var sjuk?

Det stämmer.

Deltagare: Han dog när han var fyra år, så är hans ande fortfarande sjuk?

Er son dog när han var fyra år?

Deltagare: Ja, han dog när han var fyra. Han dog av en hjärtoperation. Är hans ande fortfarande sjuk? Kommer han att reinkarnera i sjuka barn?

Er son har skötts om av en högre utvecklad ande som känner till sanningen om att det inte finns någon reinkarnation. Så er son har inte försökt reinkarnera i ett annat barn. När er son gick över till andevärlden såg han anden som hade omslutit honom under hela hans liv på jorden. Anden som omslöt honom medan han levde på jorden försöker fortfarande omsluta andra barn, men er son har inte försökt omsluta något annat barn eftersom er son vet sanningen. [00:58:59.01]

Deltagare: Om det var mitt och faderns misstag, om vi fick ett yngre barn, skulle vi kunna göra det på ett annat sätt, så vi inte drar till oss sådana andar?

Mycket bra fråga! Huvudproblemet som många på jorden har är att de öppnar sig själva för mycket andeinfluenser utan att veta hur de gör det. De tror att de öppnar sig själva genom någon slags intellektuell avsikt, men det är inte sant. Man öppnar upp sig för andar genom oläkta emotionella tillstånd i själen. Det jag skulle vilja göra idag när vi har gått igenom ämnet reinkarnation, är att prata om hur vi förhindrar att en sådan influens från andevärlden uppstår, men det är detaljerad information jag behöver ge er.

Deltagare: Tack.

3.3. Ett stort antal barn föds på jorden med andekopplingar

Deltagare: Omsluts alla barn av andar när de föds?

Det händer i allmänhet inte alla barn som föds, men faktum är att en mycket stor majoritet av barnen som föds idag på jorden föds med andekopplingar. De andarna varierar från andar som är religiösa till de som tror på New Age-föreställningar. Så när jag säger religioner menar jag de kristna religionerna, och även buddhismen och de muslimska religionerna, ända fram till människor som inte har någon tro över huvud taget på någon Gud eller en andevärld. Faktiskt har jag träffat många som tror att det inte finns någon andevärld, som själva är omslutna av en ande som säger dem detta. Olyckligtvis är många av oss mycket öppna för det här inflytandet och därför vet vi inte ens själva hälften av tiden om det är vårt eget liv eller inte. [01:02:19.12]

3.4. Syftet med inkarnation är att uppleva livet och lära sig

Deltagare: Vad är orsaken till inkarnation? Varför dör en del bebisar när de ligger i magen eller är en månad gamla, medan andra blir hundra år gamla?

Huvudsyftet med inkarnation är att vi påbörjar en livsupplevelse. Under vår livsupplevelse lär vi oss om oss själva och också om universumet som Gud har skapat åt oss att leka i. Så Gud har, genom Sin kärlek, gett oss den här vackra inlärningsprocessen där vi kan upptäcka oss själva. Processen börjar på jorden men fortsätter under resten av din existens genom olika platser; det ni kallar dimensioner i andevärlden. Och varje dimension, inklusive det fysiska universumet, har skapats av Gud för att vi ska lära oss saker som nästa dimension använder. Olyckligtvis har många människor på Jorden aldrig lärt sig det Gud avsåg att de skulle lära sig på jorden, så när de kommer till andevärlden märker de att deras liv blir mycket svårt under en tid. [01:05:15.08]

Ibland är den tiden en kort tidsperiod, kanske några få år bara. Men för andra, till exempel de andar som Mary precis kanaliserade, så kan det gå trehundra år utan att de förändras. Det är följden av falska trosföreställningar som finns på jorden som sedan fortsätter med oss i andevärlden.

Många på jorden tror att när man går över till andevärlden vet man automatiskt allting, men detta är en mycket, mycket skadlig osanning. Vanligen så är det enda du vet mer då, än vad du kände till när du levde på jorden, att du har gått över och det är allt. Den du är skiljer sig inte åt från den du var när du levde här.

3.5. Andar som omger bebisar bidrar till missfall och dödfödslar

Många missfall och dödfödslar sker på grund av de båda föräldrarnas emotionella tillstånd och de andar som omger barnet vid födelsen. Före födelsen, innan de nio månaderna är till ända, så är ofta mängden emotionell påverkan på det nya barnet så stort och obehagligt för barnet att uppleva, att det blir ett spontant missfall. Så snart själen och andekroppen som tillhör barnet lämnar barnets fysiska kropp, så dör den fysiska kroppen omedelbart.

Ibland sker detta efter födelsen, och det beror huvudsakligen på andar som de vi just pratat med. Många av andarna som omger barnet vid födelsen försöker reinkarnera tillbaka till jorden genom barnet, och därför gör dessa obehagliga kopplingar att barnet självt upplever mycket störningar. När barnet känner sig stört upplever det att det inte vill stanna på jorden, och många gånger dör det inte långt efter detta. [01:09:46.19]

Deltagare: Kanske även en månad in på graviditeten?

Många gånger kan det ske upp till två år efter graviditet och födelse, men om barnet har överlevt längre än två år så är barnet för det mesta så vant vid influenserna från andevärlden att barnet godtar dem som en del av sig själv.

3.6. Vad händer med barn när de dör

Deltagare: Så vad händer med bebisen när den har gått över och det bara gått en månad av graviditeten?

Vi kan beskriva vad som händer med alla de här barnen. Majoriteten av barnen är inte så väldigt sammankopplade med jorden, eftersom de är nyfödda och har sin första inkarnation på jorden. Omhändertagande andar med hög andlig utveckling, som känner mycket kärlek för barnet, tar hand om barnet på en plats som kallas för Sommarlandet. Sommarlandet ligger överst i andevärldens första dimension. Det är mycket likt jorden på många sätt; det har samma skönhet som de vackraste platserna på jorden. De omhändertagande mödrarna tar hand om barnet som kommit från jorden under så lång tid som barnet önskar få den omvårdnaden. När barnet bestämmer att det inte längre önskar få omvårdnaden så utövar barnet sin egen vilja och rör sig på egen hand dit det vill i andevärlden. Men vart det kan gå beror helt på dess egen utveckling i kärlek. [01:12:37.04]

Jag har talat med många miljoner barn som har haft ett mycket, mycket kort liv på jorden på grund av sjukdomar som uppkommit genom omslutandet av andar. Många av dem gör övergången från den första dimensionen till den andra dimensionen och sedan gör de sina egna val beroende på om de vill ha kontakt med Gud eller inte. Om de tar kontakt med Gud så går de framåt mycket snabbt genom andedimensionerna, men om de går sin egen väg och förlitar sig på sig själva så går de framåt mycket långsamt upp till den sjätte dimensionen, och sedan kan de inte gå framåt bortom den sjätte dimensionen utan att ta kontakt med Gud. Så det är vad som händer med barn när de dör tidigt.

3.7. Orsaken till olika livslängder på jorden

En annan del av mannens fråga var varför en del personer lever i hundra år, medan andra dör mycket snabbt. Det här beror helt på det emotionella tillstånd som omger personens liv. Det pågår en allvarlig påverkan på barnet från andevärlden. Om inflytandet från miljön där barnet inkarnerar är negativt till sin natur, så kommer barnet dra till sig sjukdomar eller olyckor under sitt liv mycket tidigare än det normalt skulle göra, och därför går de över före, som vi säger, sin tid. [01:14:57.27]

Om en person har haft mycket litet påverkan från andar under det mesta av sitt liv, eller om de har upplevt andeinfluensen som mycket godtagbar i förhållande till den egna existensen, så kommer de leva mycket längre på jorden. i själva verket behöver ingen av oss dö alls; vi har alla en genetisk struktur som återbildar sig självt vart sjunde år. Så länge det inte förekommer några andar eller känslor från oss själva som stör processen, så har vi förmågan att leva i hundratals eller rentav tusentals år på jorden.

Jag har pratat i andevärlden med andar som har levt i nästan tusen år på jorden, men det var mycket, mycket tidigt i jordens utveckling och ingen har levt så länge sedan dess. Det emotionella tillståndet och andeinfluenserna har ökat med tiden och jordens eget tillstånd har brutits ned i hög grad, och detta är orsaken till mycket av vår fysiska smärta och lidandet på planeten. [01:16:42.18]

3.8. Användning av medicinsk behandling i samverkan med ett medium

Deltagare: Jag är fysioterapeut och jag arbetar med sjuka barn och neurologiska sjukdomar. Jag har kontakt och samverkar med många barn och många familjer, så kan jag vara influerad av de här andarna? Hur kan jag skydda mig från det inflytandet?

Det är flera saker som händer i ditt fall. Det finns guidande andar som hjälper dig i ditt yrke. De försöker visa dig barnets smärtor genom att ge dig smärta i din fysiska kropp på motsvarande plats; det är det området som de försöker visa dig att du ska uppmärksamma. Ofta har dessa barn andar som är fästa mot dem på den platsen, och detta orsakar deras smärta på samma platser. Så ibland när du undersöker ett barn och inte hittar några fysiska problem, men barnet ändå upplever smärta, så är det på grund av andeinfluenser.

Dessutom orsakar ofta dessa andeinfluenser olyckor för barnet som drabbar just dessa delar av deras kroppar. Så ibland finns det ett starkt samband mellan olyckan och smärtan och anden som är inblandad. Ett sätt att hantera just den här sortens medicinska problem är att ta hjälp av ett medium som förstår förhållandet mellan den fysiska smärtan och anden som orsakar den, men problemet för många medier är att de inte tror på den här typen av problem. Så det betyder att man får leta upp ett medium som är öppen för den tanken. [01:20:00.11]

Det är många saker som läkaryrket skulle kunna uppnå om de förstod sig på förhållandet mellan andar och orsakerna till många sjukdomar och problem på jorden.

Deltagare: Är det mycket användbart för mig att utvecklas andlingen som ett medium och bli mer mottaglig för mediala förmågor?

Ja. Dina personliga guider är mycket passionerade när det gäller att hjälpa dig förstå dessa samband. Många läkare och människor i läkarbranschen blir rätt så frustrerade över det som händer, i synnerhet när det händer barn, men även vuxna de har under sitt ansvar. Och många gånger försöker deras andeguider berätta för dem vad de skulle kunna göra för att få rätsida på situationen. Ju mer du tillåter dig själv att bli öppen för influenserna från dina guider, vilka är mycket vänliga guider, desto mer effektiv kommer du bli i hur du använder dig av dina yrkeskunskaper. Det kommer bli något vackert av det. Många kommer till dig tack vare detta, utan att förstå att du har fått mycket information från andevärlden som hjälp. [01:22:12.18]

3.9. Tidigare minnen skapas vanligen av andekopplingar

Deltagare: En andlig mästare sade för några år sedan att när vi föds kommer en ängel som tystar oss med en beröring av våra läppar så vi glömmer våra upplevelser. Men vi kan få tillgång till de minnena genom andliga övningar.

Jag känner att du inte förstår ännu vad som sägs till dig idag. De barn som föds har inte haft någon tidigare erfarenhet, och de har heller inga minnen. Alla minnen från tidigare liv som kommer till dem när de föds är resultatet av andar som omger dem. Läran att ängeln kommer för att tysta eller tömma minnet är bara ett av de sätt som andarna använder för att rättfärdiga sitt beteende och också få oss att tro på reinkarnation när vi inte har några minnen.

Så andarna som kommer och tystar barnet gör egentligen inte någon nytta över huvud taget; istället skapar de fler osanningar på jorden. Jag har pratat med många miljoner av de här andarna, och efter ett samtal inser de sitt fel och slutar utföra de här gärningarna. Men olyckligtvis tar andra andar över i deras ställe, eftersom det för närvarande finns miljontals människor på jorden som tror på reinkarnation, och när de går över till andevärlden fortsätter de praktisera mycket av det de lärt sig på jorden. [01:25:49.07]

4. Andarnas känslor och svar på samtalet

Kan vi få meddelandet från kvinnorna i andevärlden? Och sedan kan vi ta upp fler frågor.

Mary: Så det som hände var att kvinnorna lämnade oss och började ta itu med många av de känslor som kom upp för dem, och det fanns också andra andar som observerade vårt samtal. En av andarna var en person som talade med oss igår, men jag kände mig väldigt nervös över att kanalisera honom idag, och det var Chico Xavier. Så när vi haft samtalet med kvinnorna, av vilka många kände att de gav vägledning till människor i publiken i deras respektive liv, så blev Chico mycket otålig. Han vill höra sanningen, hela förklaringen om reinkarnation eftersom han gick över till andevärlden med den tron och har tillbringat många år med känslan av förlust och med obesvarade frågor, eftersom det han trodde skulle hända inte hände.

Jag förklarade för honom att AJ önskade ge honom en fullständig förklaring om andevärlden och reinkarnation, och efter det här samtalet skulle han vilja tala personligen med AJ, men han förstod att det var viktigt att få förklaringen. Sedan kom alla kvinnor som guidar publiken och ställde sig hos honom och uppmuntrade alla er i publiken att också få förklaringen eftersom detta skulle besvara många frågor. Men de ville säga att de kunde se att var och en av er har en brinnande känsla inombords över er situation. Så de ber er ha tålamod, andas och lyssna på den här förklaringen i sin helhet. De skulle också vilja höra den nu och de inser att de behöver mer information för att få svar på sina frågor.

Ni förstår, många av våra frågor motiveras av själviskhet. Det är långt bättre om vi kan få en fullständig översikt av ämnet, vilket kommer besvara många av våra personliga frågor, och sedan återstår det mycket färre frågor att besvara efter det. [01:30:43.17]

Mary: Och Chico säger att han väntat så länge på att få den här dyrbara kunskapen och efter förklaringen skulle han vilja tala med alla.

Skulle ni vilja att vi gör så? Okej. Så jag tror att det vi antagligen behöver göra är att ta en paus, och sedan fortsätter vi samtalet om reinkarnation, om hur reinkarnation faktiskt kan ske. Sedan ger vi Chico möjligheten att prata med er genom Mary.

Sanningen om reinkarnation och andar: Del 2

Det vi ska göra nu är att Mary kanaliserar frågor från Chico. Om ni skulle kunna lägga era egna frågor åt sidan en stund, så får vi en mycket mer koncis presentation om reinkarnation och Chico kan ställa frågor som han haft i många år. För det mesta kommer det besvara många av era egna frågor. [00:02:19.10]

Vi kommer prata om “Sanningen om – reinkarnation”.

5. Inkarnationsprocessen

För att förstå oss på reinkarnation behöver vi först förstå inkarnationen. Order reinkarnation antyder att det händer igen; vi behöver gå tillbaka till när det hände första gången så vi förstår exakt vad som händer. Detta är vad som händer. Kommer ni ihåg från samtalet igår, “Sanningen om – människans själ”, då jag beskrev att Gud, som har både maskulina och feminina kvalitéer, skapade miljardtals själar, varav alla har maskulina och feminina kvalitéer. Men tillståndet på dessa själar är sådant att de inte har någon erfarenhet när de först skapas. De har ingen medvetenhet om sig själva, de har ingen uppfattning om sin fria vilja och de förstår ännu inte sig själva. Och orsaken till att de inkarnerar är för att få de här sakerna. Så under inkarnationsprocessen får de erfarenheter, de får en medvetenhet om sin egen personlighet, de börjar förstå hur de kan använda sin egen fria vilja. Och under den processen får de slutligen en mer komplett förståelse av sig själva.

För att få detta behöver de inkarnera, de måste komma till jorden och påbörja en upplevelse. De kommer till jorden först, eftersom Gud skapade ett människopar som behöver ha sex för att de ska kunna få ett barn. Så när de genomför att samlag uppstår befruktningen och ett barn blir till. Vid själva befruktningsögonblicket skapas i själva verket två kroppar, där en kropp är en fysisk kropp och den andra kroppen är en andekropp, och ena halvan av själen kopplar samman sig till dessa två kroppar. Detta är inkarnationsprocessen. [00:07:24.10]

Från den stund som sammankopplingen görs av själen till de två kropparna, så upplever barnet. Den här sammankopplingen sker en kort stund efter befruktningen, och de flesta kvinnor kan till och med känna när de blir gravida i den stunden. Orsaken till att de kan känna det är att de kan känna att det nya barnet nu omger dem, och det är det nya barnets själ som kopplar samman sig med de kroppar som nu har skapats.

Varje kropp har sin egen genetiska kod, men varje kropp är bara ett fysiologiskt system varigenom själen uttrycker sig själv. Kropparna är inte den egentliga personen. Den verkliga personen är själen. Kropparna är bara ett sätt som den verkliga personen interagerar på med världen och universum. Den fysiska kroppen är det sätt som kroppen reagerar med på det fysiska universumet, och andekroppen är själens sätt att interagera med andevärlden. I andevärlden finns det många universa som ökar i kärlek och därför växer andekroppen i sitt kärleksuttryck. [00:09:48.07]

Men allt beror på själen. Själen är ditt verkliga jag, men det är bara den ena halvan av ditt verkliga jag. Så varje person som sitter här och varje person som finns i andevärlden som lyssnar på detta är bara den ena halvan av sitt verkliga jag. Den andra halvan av ditt verkliga jag är din själsfrände, och den personen har sin sammankoppling till sin egen själ. De två själshalvorna står alltid i kontakt med varandra, även om personerna inte kan känna det själva.

Mary/Chico: Är det på samma sätt när man är i andevärlden?

Ja, det är exakt samma, med ett undantag: i andevärlden finns det inte längre någon kontakt med den fysiska kroppen eftersom den fysiska kroppen har dött. När den fysiska kroppen dör blir den bara en del av universums element genom de olika nedbrytningsprocesserna. Men vad gäller resten av vår existens så är det identiskt.

Mary/Chico: Så den här delen med inkarnation är att bli självmedveten?

Ja.

Mary/Chico: Slutar detta när vi går över till andevärlden?

Nej, det fortsätter så länge du existerar. Det finns emellertid vissa milstolpar i din medvetenhet som inträffar på vägen. Det är mycket viktiga tillfällen som uppstår i utvecklingen som blir en del av ditt framtida liv och om inte dessa särskilda milstolpar uppnås så kan det inte bli någon ytterligare utveckling. [00:13:03.16]

5.1. Själsutveckling genom andevärldens sfärer

En av dessa milstolpar är att bli medveten om Gud, och genom de första sju dimensionerna av vår existens blir en ande så småningom medveten om Gud. Om den anden sedan väljer att ha en relation med Gud så kan de göra övergången mellan den sjunde och den åttonde dimensionen. Under det första århundradet kallade jag den övergången för att bli Ett med Gud. När en person blir Ett med Gud kan de fortsätta växa, men tillväxten i sjunde dimensionen och ovanför den är inte möjlig utan Gud.

Det är dock viktigt att förstå att utveckling är möjlig utan att du förlorar din fysiska kropp. Så du kan utvecklas och gå framåt medan du lever på jorden eller i andevärlden. Du behöver inte lämna det fysiska livet för att gå framåt genom dessa dimensionella existenser. Och när du utvecklas genom dessa fysiska existenser blir du medveten om dem även om du befinner dig i ditt fysiska liv, och då blir det lättare för dig att samtala med människor som lever på de olika platserna. Chico, när han levde på jorden, kommunicerade med några av de här människorna på de olika platserna, liksom många av de medier ni lyssnat på gör. [00:16:27.22]

Så det jag beskriver nu är vår utveckling, inte vår död. Kom ihåg att döden är en handling där vi egentligen inte utvecklas i rätt omfattning, och det jag menar med det är att döden inträffar på grund av att vår själ går bakåt. För en del personer så dör de inte på grund av att deras själ gått bakåt, utan snarare på grund av de omständigheter som omger deras själ. Så ett litet barn kan till exempel dö av en annan orsak än en äldre människa. Men om en person växer till en högre ålder, så är den enda orsaken till att de blir sjuka och dör deras själstillstånd, och detta hör mer specifikt till deras kärlekstillstånd ur Guds synvinkel; inte ur deras egen synvinkel.

Det finns två sätt som vi kan utvecklas på i kärlek, och medan vi utvecklas i kärlek på något av de två sätten, så kommer vi så småningom gå över till eller igenom olika dimensionella existenser. Om vi utvecklas utan Gud och utan en personlig kontakt med Gud så kommer vi vara begränsade i utvecklingen och stanna i den sjätte dimensionen i andevärlden. Därifrån kommer vår livsupplevelse gå i sidled. Med andra ord börjar vi uppleva många olika saker utan att växa i kärlek. För att fortsätta växa i kärlek mellan den sjätte dimensionen och för att göra övergången mellan den sjunde och åttonde dimensionen, bli ett med Gud, så måste vi ha en personlig relation med Gud.

Och därifrån kan vi fortsätta utvecklas ända upp till den 36:e dimensionen. Det finns många unika övergångar mellan var och en av dimensionerna, men mellan den trettiofemte och trettiosjätte dimensionen finns det en särskild, unik, dimensionell övergång, eftersom den involverar de två själshalvorna och att de gör övergången tillsammans. Alla andra övergångar upp till den här dimensionen kan göras av en halva av själen på egen hand, men just den här övergången som sker mellan de trettiofemte och trettiosjätte dimensionerna kan inte ske om inte båda delarna av själen gör det tillsammans. [00:21:25.00]

Vid den här tidpunkten blir själen återigen en komplett enhet enhet igen och man kan säga att inkarnationsprocessen är fullbordad. När själen är i sitt fullbordade stadium av inkarnationsprocessen behöver den inte längre andekroppen som den var sammankopplad med, eftersom själen nu är kombinerad, och därmed kan den nu uppleva universum utan att behöva några kroppar. Med andra ord, till skillnad från reinkarnationsläran som finns på jorden för närvarande, där de flesta får lära sig att de inte kommer minnas sina tidigare liv, så kommer själen ihåg varenda liten sekund av sitt liv. Så när vi väl har nått det här tillståndet kan vi beskriva reinkarnationsprocessen. [00:23:39.24]

6. Kanalisering med Chico Xavier om utvecklingen i andevärlden

Mary/Chico: Så jag skulle vilja tacka dig för denna mycket informativa kunskap. Under mitt liv hade jag många möten med andar från andevärlden och jag kände mig faktiskt mer hemma och tillfreds med dessa bröder och systrar i andevärlden än jag gjorde med andra här på jorden. Det var från dem jag lärde mig många saker och faktum är att utan dem hade jag varit förlorad. Det var från det jag upplevde som jag förstod vikten av kärlek, och jag kan förstå utifrån ert samtal med Gloria och andra att de ofta har lånat mig energi så jag kunde besöka deras hem i andevärlden. Jag hade ingen aning om att det existerar så många världar i andevärlden, och jag kan se att under den tid jag själv nu har levt i andevärlden, så har mycket av min förvirring kommit av att jag inte ens besökt de hem jag besökte medan jag var på jorden tillsammans med mina andevänner. Jag befann mig i ett tillstånd som var något mörkare än detta, och jag skulle vilja fråga var jag var och varför jag var på den platsen?

Det här är något som händer med många människor som är medier på jorden. De tror att eftersom de delar upplevelser med andar som är mer utvecklade än de själva så innebär det att de själva har utvecklats bra, men det är inte så det är. I själva verket är det så att många medier, på grund av deras kontakter med andar och också deras egna oläkta, emotionella tillstånd medan de lever på jorden, väljer att göra saker när de är på jorden som har skapat deras egen arrogans, och detta har orsakat att deras tillstånd förmörkats. Så många medier som går över till andevärlden märker att deras eget tillstånd är ganska mörkt jämfört med vad de förväntade sig. [00:28:32.07]

Mary/Chico: Jag skulle vilja bedyra min respekt för dig idag, för jag inser att du har förstått mycket mer än jag själv har gjort, och jag tillbringar förvisso mycket av min tid med att försöka hjälpa de på jorden att få kunskap som jag trott var sann. Jag har fortsatt betrakta mig själv som ett medium, fast nu kommunicerar jag istället med de på jorden och jag försöker kommunicera med andra runtomkring mig, men jag har upptäckt att det har sina begränsningar. Har detta att göra med det du berättar om mitt emotionella tillstånd?

Ja, det är helt och hållet relaterat till det jag kallar själstillståndet, vilket är en sammanslagning av känslor och dina trosföreställningar. Föreställningarna skapar begränsade begrepp för själen och orsakar att själen krymper i sin kapacitet. Detta är alltid effekten av felbaserade föreställningar. Det skapar också begränsningar för den emotionella kapaciteten hos individen när de tror att de är kärleksfulla, men i verkligheten så är de inte det ur Guds perspektiv, och detta är mycket viktigt att förstå i andevärlden om du vill utvecklas vidare.

Det är Guds definition av kärlek som vi i slutänden måste hitta. När vi hittar Guds definition av kärlek och praktiserar den, kan vi gå framåt rätt så snabbt. Men olyckligtvis har många av oss blivit väldigt härdade inför Guds perspektiv och vi tror att det vi tänker är det rätta. Ofta är det vi tror är kärleksfullt snarare ganska kärlekslöst. Så när vi är andar i andevärlden kan vi se vår egen andekropps mörka tillstånd, och därför också se effekterna av vårt eget kärlekslösa tillstånd. Alla som är ljusare än jag själv befinner sig automatiskt i ett mycket bättre kärlekstillstånd än jag gör, och detta är något för dig att vara medveten om eftersom det är de personerna du kan lära dig av. [00:32:40.25]

Mary/Chico: Tack. Jag ser att jag själv har experimenterat med många områden sedan jag gick över hit. Som jag sade har jag trott att jag skulle bli lik de jag besökte medan jag fortfarande befann mig på jorden. Det har varit många saker jag lärt mig av de jag besökte och som tog med mig till sina hem, och jag har lärt mig att när jag fokuserar på de lektioner om kärlek de lärde mig så blir min kropp ljusare.

6.1. Egenskaper hos den naturliga kärlekens väg

Om jag emellertid skulle kunna få ta upp något med dig om den saken? Vad som händer är att du har utvecklats på vad jag kallar den naturliga kärlekens väg. Den här sortens utveckling har sina begränsningar när du når den sjätte dimensionen i andevärlden. Den kräver att man använder sitt intellekt för att bete sig mer kärleksfullt och förflytta oss bort från kärlekslöst tal och handlingar som vi gör genom kraften i vår egen vilja. Det tar däremot inte itu med orsakerna till att vi är kärlekslösa i vår själ. Med andra ord måste jag ändra på mitt eget kärlekstillstånd genom min viljekraft och jag förändrar mina handlingar beroende på hur jag använder min vilja. Detta gör att jag går framåt, men mycket långsamt, och jag kommer ibland få upp känslor som gör att jag till synes går bakåt, och detta har du kunnat observera.

Mary/Chico: Ja, det är detta jag vill fråga dig om, så du har redan hjälpt mig en hel del.

Om jag förklarar den andra sortens utveckling för dig så förstår du bättre hur snabbt en människa kan utvecklas. Den naturliga kärlekens väg som utveckling, som du har gått, är mycket inriktad på att klara sig på egen hand och kräver en viljestyrka. Den kräver att vi förändrar våra handlingar genom att använda vårt intellekt och du använder ditt intellekt för att bli mer kärleksfull. Detta är ett mycket långsamt sätt att gå framåt på. Orsaken till att det är så långsamt är att inuti din själ finns det känslor som drar dig mot kärlekslösa beteenden, och du måste övervinna de känslorna och tvinga din vilja att göra något annat än det du känner. [00:37:28.11]

Mary/Chico: Och jag kan se nu från det du förklarar att mitt problem är att jag inte har vetat om själen. Så jag har bara sett min andekropp som mig själv och jag har agerat på olika sätt för att den ska bli ljusare. Men andra gånger jag har agerat på så vis att jag blivit mörk och jag har inte förstått detta; Jag trodde att jag måste fortsätta ändra på mina handlingar. Jag är fascinerad över att det kan finnas ett annan sätt.

6.2. Att växa i kärlek på den Gudomliga kärlekens väg

Ja, det är mycket viktigt att förstå det här andra sättet, men för att förstå det behöver vi förstå själva själen. Själen är en behållare av i första hand känslor och om dessa känslor har några smärt- eller rädslobaserade känslor bland dem så känner vi oss dragna att agera på ett kärlekslöst sätt. Detta händer automatiskt utan att vi ens tänker på det.

Det skulle vara logiskt att om vi kunde ta bort de här kärlekslösa känslorna som är fröerna till våra kärlekslösa handlingar, så skulle vi inte längre behöva försöka vara kärleksfulla, eftersom den faktiska orsaken till det kärlekslösa beteendet har försvunnit. Det är detta de flesta på jorden inte inser; de känner att de kan försöka vara mer kärleksfulla samtidigt som de har kärlekslösa önskningar. Men det är långt mer effektivt att ta bort den kärlekslösa önskningen och sedan bara ha kvar kärleksfulla handlingar. [00:40:19.24]

Mary: Han gråter. Han frågar varför han gråter?

Tårarna du upplever hör till känslan av ånger. När vi först börjar kännas vid vår själ inser vi att vi har tryckt undan vår själ det mesta av vårt liv, och vi har stora mängder sorg över detta, vilket vi behöver låta oss själva uppleva. Det vackra med att uppleva sorg är att den flödar ut ur oss och detta låter vår andekropp och därför vår kropp och även vår själ gå framåt. Men de flesta på jorden ser ner på sådana känslor och engagerar sig därför aldrig i den processen medan de befinner sig på jorden. De motsätter sig också processen när de går över till andevärlden. Det finns mer vi behöver förstå om själen och det är detta som är det fantastiska med själen som de flesta på jorden aldrig har upplevt.

Gud önskar ha en personlig relation med vart och ett av Sina barn, och om själen i vart och ett av Hennes barn utövar sin vilja till att önska den här relationen och längta efter att Guds kärlek kommer in i dem, så skapar detta en öppenhet i personens själ och Guds kärlek kan flöda in i den personen. Detta kallas den Gudomliga kärlekens väg i utveckling och under det första århundradet kallade jag det för “Vägen”. Orsaken till att jag kallade det “Vägen” är hur Gud utformade åt oss vägen ser ut där vi kan ha en relation med Gud. [00:43:08.21]

När vi börjar ta emot Gudomlig kärlek, varefter vi blir medvetna och ångrar vår kärlekslösa inriktning på våra handlingar, så kan vi frigöra de känslor som hör till den kärlekslösa inriktningen på våra handlingar. Guds kärlek läker oss från dessa problem och vi tappar förmågan att agera på ett kärlekslöst sätt. Så istället för att behöva försöka bli mer kärleksfulla med hjälp av intellektet, så måste vi bli kärleksfulla genom denna kontakt och relation med Gud, genom vår egen ånger och ödmjukhet. Jag kallar denna process för den Gudomliga kärlekens väg.

Den här utvecklingsvägen är oändlig och upphör inte i den sjätte dimensionen. Så långt jag känner till fortsätter den för alltid, och medan vi utvecklas längre och längre på den vägen kommer vi närmare och närmare Guds natur. Gud är fortfarande en entitet som är åtskild från oss, men vi närmar oss Guds vackra kärleksuttryck. Under tiden vi går den här vägen möter vi också den andra halvan av vår själ. Den andra halvan går igenom samma process som vi själva och vi kan återförenas med vår själsfrände i ett tillstånd av extremt ljus och kärlek. Detta är fullbordandet av inkarnationsprocessen.

Det fullbordandet är inte möjligt om vi följer den intellektuella vägen, och det är inte möjligt om vi tvingar vår vilja att förändra det kärlekslösa beteendet. Det är bara möjligt genom en process där vi känner våra känslor och är ödmjuka, har en önskan om kärlek och en önskan att känna allting som är fel. Om vi följer den vägen har vi en vacker framtid som består av evig tillväxt. Om vi följer den naturliga kärlekens väg är vi begränsade i vår tillväxt. Så det handlar inte om religion, det handlar inte om trosföreställningar, utan istället handlar det helt och hållet om kärlek och hur kärleksfulla vi blir. Vi kan bibehålla trossystem och fortsätta utvecklas så länge de trossystemen är kärleksfulla. Men det kan inte vara vår egen definition av kärlek; det är bara Guds definition av kärlek. [00:47:29.21]

Jag har ännu inte förklarat re-inkarnation. Jag har bara förklarat processen bakom den allra första inkarnationen. Har du några frågor om den processen innan jag fortsätter med reinkarnation?

Mary/Chico: Jag har förstått många saker och jag har plötsligt förstått att det finns många frön till bitterhet i min själ som jag har undvikit genom mina goda relationer med andar och med det brasilianska folket. Jag har trott att jag kunde växa i kärlek samtidigt som jag undvek de sakerna, men jag inser plötsligt att min kapacitet att älska dem kommer vara mycket större om jag läker de här sakerna. Så jag tackar dig.

Det är bara trevligt. Det intressanta är också att det inte behövs en särskilt stor viljestyrka. När dessa fröer till kärlekslöst beteende har tagits bort kommer du automatiskt bli mer kärleksfull. Det är nästan som en lättnad. Detta är problemet med många religioner på jorden; de tror att de kan tvinga sin vilja utan att förändra den verkliga orsaken inuti individen till varför de är kärlekslösa. Så det hittar på en rad lagar, men alla lagar är bara sätt att undvika den underliggande känslan som fortfarande finns kvar. Dessa religiösa lagar sätter djupa spår och människorna som praktiserar religionerna tror att de blir mer kärleksfulla, medan fröet för deras kärlekslösa beteenden förblir inom dem. Det är mycket viktigt att förstå detta. [00:50:32.22]

Den andra, och som jag känner ännu viktigare, saken att förstå är att du kan engagera dig i processen med Gud genom ånger, och låta de uppriktiga känslorna av sorg komma fram, och ta emot Gudomlig kärlek. Den processen omvandlar själen. När din själ har omvandlats så mycket den kan och din själsfrände också engagerar sig i samma process, så kan ni också uppleva den vackra framtiden där ni smälter samman med er själsfrände i ett helt medvetet tillstånd.

När inkarnationsprocessen började, var du inte medveten om din egen relation med din själsfrände, men när inkarnationsprocessen fullbordas är du helt medveten om din relation med din själsfrände. Historiskt sett har ingen på jorden någonsin upplevt det stadiet, men vi hoppas få visa upp det tillståndet på jorden i framtiden. Men detta är alltså inkarnationsprocessen och inte reinkarnationsprocessen. Så det jag vill beskriva nu är re-inkarnationsprocessen.

7. Reinkarnationsprocessen

Så när själen smälter samman i tillståndet som kallas själsföreningsstadiet, så är det möjligt att reinkarnera, även om sättet det går till på är annorlunda mot vad människor på jorden föreställer sig.

Så nu har vi ett par föräldrar som lever på jorden; dessa kan vara i sin första inkarnation eller någon annan inkarnation. De två har sex med varandra och skapar ett barn precis som tidigare. Barnet som skapas har såklart två kroppar, en fysisk kropp och en andekropp, precis på samma sätt som vid den första inkarnationen. Orsaken till att det sker på det viset är att den sexuella föreningen automatiskt skapar två kroppar varje gång; andekroppen och den materiella kroppen. [00:55:08.28]

Mary/Chico: När befruktningen sker eller varje gång man har sex?

När befruktningen sker. Så varje gång du har sex behöver det inte ske någon befruktning, men när befruktningen sker skapas två kroppar genetiskt. Andar kan faktiskt undersöka skapandet av båda kropparna.

Ena halvan av själen i själsföreningsstadiet kan förbli i sitt nuvarande stadium, och den halvan kan koppla samman sig med kroppen utan att inkarnera. De två kropparna som själen kopplar ihop sig med har sin egen hjärna och sitt eget sinne. Hjärnan är i den fysiska kroppen och sinnet är i andekroppen.

Och anden och de fysiska kropparna har aldrig upplevt livet, precis som de aldrig tidigare har upplevt livet under inkarnationen. Kom ihåg att det är kontakten med själen som upprätthåller livet i båda dessa kroppar. Så själen i själsföreningsstadiet i den 36:e sfären kan upprätthålla livet i båda kropparna utan att behöva komma till jorden och koppla samman sig med en kropp. [00:57:11.11]

7.1. Kärlek är den enda orsaken att reinkarnera

Mary: Min fråga från många andar är: “Varför? Vi förstod att med den första inkarnationen handlar det om att bli medveten. Varför göra om det igen?”

“Varför” är den viktigaste frågan. Det finns bara ett skäl till varför – för att kunna uttrycka ännu mer kärlek till världen och miljön i den lägsta sfären. Det är den enda orsaken till att en person skulle reinkarnera. Och den reinkarnerade personen kommer också ha många saker att ta itu och arbeta med, eftersom sinnet i deras andekropp inte kan förhindra absorberandet av mer negativa känslor. Så för att den här själen ska kunna bibehålla en kontakt med kroppen behöver den vara öppen för känslor som kommer tillbaka till själen som är lägre än dess eget tillstånd. Detta i sig är en kärlekshandling. Och sedan, som en följd av detta, måste själen gå igenom en process där den frigör mer känslor och detta kommer vara mycket smärtsammare än det man upplever i den första inkarnationen, eftersom skillnaden i kontakten mellan där själen befinner sig och jorden är trettiofem dimensioner och därför trettiofem olika förbättringar av kärleken. Som en följd av detta kommer personen gå igenom extrem smärta.

Mary: Måste de göra detta?

De behöver inte göra det för att utvecklas och det finns bara en orsak till att de skulle göra det; det är att komma ner till jorden och uttrycka sin kärlek igen. Det är den enda orsaken till att de skulle göra det. Dessutom är sinnet i andekroppen ett helt nytt sinne. Det har inga minnen av själens erfarenheter, så för att den reinkarnerade personen ska kunna utvecklas nu, behöver sinnet vara öppet för den här själens upplevelser. Detta kontrolleras av själens vilja och det är en psykologiskt sett mycket svår process. I det här stadiet har bara en person påbörjat processen ordentligt och för närvarande finns det bara sju fullbordade själar som har gått igenom den processen, men de har inte fullbordat den; det är bara ett experiment.

Den första personen som reinkarnerade gjorde det 1962 och sedan dess under en period på trettio år har ett fåtal andra gjort det. De går alla igenom extrem psykologisk stress, men när de väl kommit ur den belastningen kommer deras egen själ få fullständig kontakt med dem, och man ser då denna kontakt återspeglad i deras andekropp och deras fysiska kropp. [01:02:20.10]

8. Skäl till att människor tror att de har reinkarnerat

Mary: Det finns två andegrupper. Chicos och Glorias grupp känner en stor tacksamhet; de är mycket lyckliga och de tar itu med det du säger till dem. Men det finns också många andra andar som frågar hur du förklarar deras upplevelser?

Detta är en mycket viktig fråga att besvara, eftersom det finns orsaker till att människor på jorden tror på reinkarnation. De förstår emellertid inte varför det finns förnimmelser av reinkarnation utan att ha kunskaperna om denna process, och jag kan förklara orsaken till detta för dem.

När vi inkarnerar på jorden är vi en själshalva som är sammankopplad med den fysiska kroppen och andekroppen. Det som omger oss är en hel uppsättning emotionella och miljömässiga omständigheter. Detta gör att Lagen om attraktion går igång och orsakar att människor i andevärlden, som klassificeras som “jordbundna”, dras till att ha samröre med själen. Men de känner inte till själens existens, så istället kopplar de samman sig mot personens andekropp. (Kom ihåg att personens andekropp har ett sinne, och hjärnan finns i den fysiska kroppen.) När dessa andar kopplar in sig överför de information. Många av dem försöker bara överföra information om sig själva; de vill ha en relation och de berättar för personen om sig själva. Och sedan medan de berättar för personen om sig själva så börjar personen på jorden tro att informationen handlar om dem själva snarare än om andarna som omsluter dem eller finns hos dem. Om personen på jorden fortsätter tro detta, så kan de jordbundna andarna överföra mer och mer information, och detta gör att personen på jorden tror att han eller hon är andarna. Detta upprättar ett mycket nära band mellan anden och personen på jorden, och detta är vad som händer och det är därför många tror att de har reinkarnerat. [01:06:37.24]

Eftersom många olika andar kan komma och koppla in sig på det här viset, börjar personen tro att de är många olika personer från förr, när det i själva verket bara är andarna som pratar med dem. Intressant nog är sanningen mycket mer intressant än förklaringen om reinkarnation.

Så detta är huvudorsaken till varför många på jorden tror på reinkarnation. Och på grund av de olika beroendena hos individen på jorden; som exempelvis längtan efter att vara speciell, en önskan om att få erkännanden, en längtan efter att vara känd, så låter personen den här informationen bli en del av hans eller hennes liv. Om personen istället kommunicerade med andarna och ställde frågor om dem, så skulle de snart märka att andarna de pratar med inte har något att göra med personens eget liv, bortsett från det faktum att personen har dragit dem till sig. Och när det blir tillfälle skulle vi vilja beskriva hur de har dragit dem till sig.

Många av er åhörare börjar bli väldigt rastlösa. Skälet till detta är att er själ ger någon slags respons på informationen jag har gett er nu. Andarna som är med er är också mycket bekymrade över den här informationen, eftersom andarna hos er vet att om ni känner till detta så kommer ni vara mycket mer medvetna om deras kontroll över er. De vet också att om ni blir mer medvetna kommer ni sannolikt vilja ha mindre med dem att göra, och det enda sättet som de kan få tillfredsställelse i sitt nuvarande liv är genom att ha den här kontakten med er. Så de vill att ni ska vara väldigt, väldigt ifrågasättande inför det jag lär ut. Det är därför det är väldigt bra att involvera våra andevänner i det här samtalet eftersom de kan se sanningen om vad som händer eftersom de har varit inblandade i den från andra sidan. [01:10:06.05]

Många av dem oroar sig för att de ska bli straffade på något vis, men i själva verket straffar inte Gud någon. Det finns emellertid en konsekvens av att bryta mot Guds lagar, och i synnerhet finns det en känsla i själen som skapas när vi bryter mot kärlekens lagar. Så om jag har varit en person som har influerat en annan person utan deras kännedom om detta, så skulle det vara logiskt att jag förr eller senare skulle behöva känna sorg över det beslutet eftersom jag har försökt kontrollera den andra personen och förhindra honom eller henne från att ha sitt eget liv.

Allt andar behöver göra är att tillåta sig själva att känna sorgen som finns i deras egen själ som rör varför de valt att omsluta människor på jorden. När de väl känner den sorgen så kan de växa i andevärlden och befinna sig på en mycket lyckligare plats, och de kommer inte behöva fundera så mycket på jorden. De kommer låta människor på jorden leva sina egna liv utan att bli runtknuffade av andar hela tiden.

9. Processen med att arbeta igenom känslor

Deltagare: Ända sedan högskolan har jag valt ett arbetsområde som fokuserar mycket på känslor. Under mitt arbete har jag upplevt det du förklarar om den frigörande upplevelsen när man släpper ut sina känslor. Jag har också lagt märke till att det inte är lätt att hjälpa människor under den här processen, och många gånger är det svårt för mig att få hjälp från andra. Några av skälen är stolthet, egot och sådant. Jag skulle vilja veta hur vi kan hjälpa oss själva och andra. Det låter enkelt när jag lyssnar på er, men jag skulle vilja ha lite praktiska råd om hur man hjälper; hur man läker själens skador.

Kan jag först få säga att det är enkelt men inte lätt? Den främsta orsaken till att det inte är lätt är att världen vi lever i vänder sig bort från känslor, och faktum är att för det mesta fördömer vi känslor av en viss typ, och detta förhindrar oss naturligtvis från att känna. [01:15:45.26]

Det jag skulle vilja göra är att beskriva något som vi behöver förstå om känslor. Det bygger på en enda sanning och jag sade den här sanningen många gånger under det första århundradet. Jag har också sagt den många gånger i det här livet, och mycket få människor förstår mig än i dag. Jag sade att du behöver bli som ett litet barn för att komma in i Guds himmelrike. Det jag menade var att ett barn använder inte sitt intellekt för att uppleva känslor; barnet har helt enkelt upplevelsen. Men som vuxna dömer vi barnet som har upplevelsen och vi tystar ner barnet i upplevelsen. Dessutom orsakar vi med det vi gör barnet att det tar upp beroenden, och de beroendena hjälper oss personligen som vuxna att komma över våra egna rädslor. Så barnet blir manipulerat in i en omgivning där det inte kan uppleva sina känslor som det normalt skulle göra.

Den primära delen av ödmjukhet är att bli som ett litet barn med dina egna känslor. Det är grunden för all emotionell förståelse. Utan den grundläggande förståelsen kommer allt som sagts om känslor att filtreras genom intellektet, och intellektet stannar upp det emotionella uttrycket. Det omvandlar det till ett orent tillstånd och därför frigörs aldrig den verkliga känslan. Dessutom orsakar våra beroenden att vi bara vill ha vissa känslor och att vi avvisar andra känslor som vi inte tycker är de rätta, eller känslor som vi tycker är svåra att känna, och den processen gör stor skada.

Så det jag skulle vilja göra lite kort är att berätta i stort om processen med att ta itu med känslor. Ni får förstå att detta inte är en intellektuell process, utan snarare en process som måste engageras genom era känslor. I början krävs det mycket övning för att uppnå detta, för vi vill alltid gå tillbaka till huvudet och vi vill undvika känslan. Så vi tar och beskriver det grundläggande flödet av känslor i korthet här. [01:19:57.16]

Det börjar med sorg. Sorg är en mycket kraftfullare upplevelse än att vara ledsen. Det är extrem ledsenhet som uttrycks. Det är inte ledsenhet som bara ligger där i dig själv som du inte uttrycker; sorg är när du överväldigas av den emotionella upplevelsen av ledsenhet, extrem ledsnad som uttrycks till fullo. När vi inte uttrycker den håller vi kvar den och vi kallar oss själva för ledsna, men i verkligheten släpper vi inte ut känslan. Vi måste gå igenom det katarsiska frigörandet för att läka.

Deltagare: Så det är inte smärtan i världen; det är bara din egen smärta?

Det är bara din smärta, och det är faktiskt en mycket viktig sak att inse. Om du upplever smärtan i världen så undviker du din egen smärta. Den här sortens emotionella smärta kommer vara en överväldigande personlig upplevelse. Den tar över dig helt och hållet och när det är färdigt kommer du känna välbehag, och du vet att du aldrig kommer behöva uppleva just den känslan igen. Känslan har frigjorts från dig helt och hållet. [01:24:23.17]

Deltagare: Det finns några fall där katarsis inte löser problemet. Ibland går en person igenom katarsis, uttrycker en del av den känslan men vill inte lösa det hela helt och hållet. Ibland skulle det vara bättre att hjälpa dem lösa det om de vill lösa det.

9.1. Ett känslomässigt frigörande är bara fullbordat när vi godtar Guds Sanning

Den främsta orsaken till att människor inte vill lösa saker är deras rädsla, och deras rädsla är ofta närvarande även när de har katarsiska reaktioner. Om inte rädslan och beroendet som rädslan skapar verkligen frigörs från personen så har inte katarsisen fullbordats. Om vi går igenom en katarsisk process utan att göra en annan, viktigare sak, så kommer vi inte läka, och denna andra, viktigare sak är att emotionellt godta Guds Sanning om situationen. Det är detta som de flesta undviker. De vill tro att känslan de upplevt faktiskt är en kärleksfull känsla gentemot dem själva, medan det ur Guds perspektiv är en kärlekslös känsla.

Om jag får ge er ett exempel: Jag ser hur många gråter när deras partner lämnar dem. Om de emellertid skulle vara i ett kärlekstillstånd skulle de aldrig gråta när någon lämnar dem. Det är det som är problemet. Vår definition av kärlek är inte i harmoni med Guds definition av kärlek och medan jag håller fast vid min definition av kärlek, så vägrar jag godta Guds definition av kärlek, och därför vägrar jag också ta emot läkandet som kommer från Gud. Och det är detta som är huvudorsaken till att de flesta som har ett katarsiskt frigörande fortfarande finner sig vara fast i samma cykel som förut. [01:27:53.00]

9.2. Lager av känslor inom oss

Så låt oss gå igenom känslan. Sorg, denna intensiva, emotionella upplevelse, är täckt med rädsla. Rädsla är det lager som undertrycker det intensiva frigörandet. Vi är rädda för så många saker. Vi är till och med rädda för att gråta framför en annan människa, vi är rädda för att ha den intensiva, emotionella upplevelsen framför andra som sedan dömer eller fördömer oss. Det är några av de rädslor vi har. Dessutom har vi en rädsla för att vi rentav kan dö om vi känner, och många andra extremt felaktiga föreställningar, som nu är rädslor.

Innan vi upplever den här intensiva känslan måste vi tillåta oss själva att uppleva våra rädslor, men de flesta av oss har ett enormt motstånd mot att känna sina rädslor. Så därför skapar vi en uppsättning beroenden. Våra beroenden skapas eftersom vi vill undvika vår rädsla, och närhelst våra beroenden inte blir tillgodosedda, blir vi arga. Olyckligtvis tillåts inte ens ilska i många kulturer. Så vi undertrycker vår ilska och blir deprimerade. Det primära syftet med depression är att undvika vår ilska, vilken undflyr våra beroenden, undertrycker vår rädsla och förhindrar oss från att uppleva den överväldigande intensiva känslan som kommer läka oss. [01:30:53.25]

På grund av den här händelsekedjan är vi engagerade i att försöka tillgodose våra beroenden. Så om vi till exempel är ensamma så vill vi ha människor som delar våra livsupplevelser och hjälper oss undvika den intensiva upplevelsen av ensamhet. Vi är så rädda för vår ensamhet att vi skapar ett beroende av att andra ska hjälpa oss ur vår ensamhet. Detta är ett exempel på hur man undviker den underliggande känslan av sorg, den intensiva, emotionella upplevelsen.

Detta händer ofta både på jorden och i andevärlden. Så därför önskar många andar som går över till andevärlden fortfarande undertrycka sin intensiva, emotionella upplevelse. De har enorma rädslor förknippade med den möjliga upplevelsen, och de försöker hålla undan sin jordbaserade smärta till det förflutna. Men när vi gör det bär vår själ runt på den som en dödvikt, och den kommer fortsätta bära runt på den som en dödvikt tills vi frigör den.

Det är mycket enklare att ta sig an den här processen med Gud än utan Gud. Men som jag nämnde tidigare, är det mycket viktigt när vi upplever den här intensiva känslan, att vi öppnar oss för sanningen i upplevelsen. Det är här de flesta misslyckas i sin relation med Gud. De är ovilliga att godta Guds syn på kärlek. I exemplet jag gav tidigare om ensamhet, så kommer personen som vill att andra delar hans eller hennes livsupplevelser och som undviker sin ensamhetskänsla genom den gemensamheten aldrig inse en grundläggande sanning från Gud, och det är att du aldrig är ensam. Verkligheten ur Guds perspektiv är att vi är aldrig ensamma och om vi inte är villiga att se det så kan vi gråta om och om igen över vår ensamhet utan att någonsin läka känslan. [01:34:42.05]

10. Frågor från åhörarna
10.1. Vilka är de fjorton som reinkarnerat?

Deltagare: Du sade att efter du nått den trettiosjätte sfären 1962 bestämde sig någon för att återvända. Du sade också att det är sju personer för närvarande…

Fjorton!

Deltagare: Jag föreställer mig att du är en av dem. Jag skulle vilja veta vilka de andra är. Och också varför du är här? Har det att göra med jordförändringarna som det talas om för 2012?

Okej, för det första är det inte bra för mig eller kärleksfullt av mig att avslöja identiteten på de andra som återvänt. Det är något de behöver göra själva. Så även om jag känner till identiteten på de flesta av dem är jag inte villig att avslöja deras identitet, såvida de inte själva är villiga att göra det. Det är en mycket traumatisk psykologisk upplevelse de behöver gå igenom med sin egen vilja, och många av dem kanske inte kommer gå igenom processen med sin egen vilja, eftersom de känner att det är en mycket smärtsam process. Dessutom har en av de fjorton redan gått över. Han mördades en månad efter sitt beslut att inte gå igenom proessen, och det är vad han drog till sig genom att förneka sig själv. Han var den man ni känner till som Aposteln Johannes. [01:37:34.23]

10.2. Varför har du valt att reinkarnera nu?

För att besvara den andra frågan om varför jag är här? Jag och många av andarna i andevärlden har försökt komma på ett sätt i flera tusen år hur vi ska kunna återvända till jorden. Det var den själsbaserade utvecklingsprocess vi gick igenom. Så vi behövde själva lära oss vad vi potentiellt kunde göra och genom vår relation med Gud blev vi till slut tillräckligt utvecklade för att förstå efter tvåtusen år att det fanns ett sätt för oss att återvända till jorden. Vi kände till reinkarnation som en falsk lära, eftersom vi hade observerat att ingen historiskt sett hade reinkarnerat, någonsin. Så om vi skulle återvända till jorden behövde vi hitta ett sätt att göra det på.

Under det tidiga sjuttonhundratalet av de här senaste tvåtusen åren, visste vi från utvecklingen av vår själ att tillståndet med själsförening var möjligt, men det gick inte upp för någon av oss förrän 1935. Så det tog oss nästan trehundra år att fundera ut hur man ska göra. När det första paret väl hade förstått hur man gör, så kunde vi visa de andra paren hur de kunde göra samma sak, och det tog ytterligare ungefär trettio år eller så. När vi hade en kärngrupp med människor som var tillgängliga för att återvänta till jorden frågade vi varadra om vi ville göra det eller inte, och alla de första sju paren bestämde sig för att de vill försöka sig på experimentet. Så reinkarnationsprocessen var ett experiment, precis som många andra saker som har upptäckts av människor på jorden som experimenterat.

Orsaken till att vi tog oss an experimentet var att vi upplevde att det var väldigt svårt att lära ut den Gudomliga Sanningen i det tillstånd vi befann oss i. Skälet till detta är att tillståndet i den trettiosjätte dimensionen är väldigt annorlunda jämfört med tillståndet i den första dimensionen, som ni säkert kan föreställa er, så det vi försökte göra var att arbeta oss igenom alla de förfärliga föreställningar som fortfarande fanns på planeten. Vi märkte att det var mycket svårt eftersom det finns ett moln av mycket mörka andar runt planeten som på ett väldigt kraftfullt vis influerar trosföreställningarna på planeten. Dessutom tänkte vi att om vi var närvarande på jorden skulle vi kunna lära ut de här principerna som vi upptäckt, och att kunna göra det ansikte mot ansikte är mycket mer effektivt än att försöka göra det på trettiosex dimensioners avstånd. [01:42:22.19]

Dessutom ville vi hjäpa de andar som med kraft påverkade jorden och orsakade att jorden inte kunde växa i sitt tillstånd. Vi trodde att om vi kom tillbaka till den här platsen skulle vi kunna starta en konversation med de andarna, precis som vi gör idag, och att detta skulle hjälpa till att befria jorden från dess tillstånd. Så detta är de primära orsakerna till att vi har återvänt.

Vad gäller orsaken till att det sker just nu, är främst för att vi inte upptäckte detta tidigare (skratt) och därför behövde vi vänta på vår relation med Gud och lära oss de här sakerna tills vi förstod tillräckligt för att kunna återvända.

Uppenbarligen har Gud en större plan än jag någonsin kan förstå. Så vi har råkat anlända i en tid då jorden förändras, och vi känner att detta är en del av Guds plan, eftersom många människor behöver hjälp nu. Förändringarna i sig kan hjälpa en del människor att komma framåt. Men många människor på jorden hör att det är förändringar på väg, och de inser inte varför. Orsaken är att den Gudomliga Sanningen nu finns på planeten, och vartefter fler människor tar till sig den, orsakar detta förändringar. [01:45:06.22]

10.3. Finns karma?

Deltagare: Varför tillåter Gud att andar utnyttjar oskyldiga? Är det karma som är orsaken? Varför går de här människorna igenom sådana situationer?

För det första har jag inte sagt att det inte finns någon karma; jag har bara sagt att det inte behövs någon reinkarnation för att arbeta sig igenom karmat. Det ni kallar karma kallar andarna i andevärldens högre sfärer för Lagen om kompensation. Varenda människa som någonsin har levt behöver betala priset för sitt eget kärlekslösa beteenden. Många gånger är den betalningen omedelbar. Precis som jag beskrev igår i “Sanningen om – Gud”, när man kliver av en hög byggnad och har gravitation, så blir responsen omedelbar. Så när vi gör något som inte är i harmoni med kärleken blir det ett ögonblickligt resultat i vår själ, som vid någon tidpunkt längre fram måste kompenseras. Många av oss får betala för det direkt på så vis att vi blir lite äldre, vi blir lite sjukare, vi råkar ut för olyckor, och alla dessa är normala resultat när man bryter mot lagarna. [01:47:54.11]

10.4. Varför tillåter Gud ondska?

Frågan du har ställt om Gud är mycket viktig. Frågan är varför Gud tillåter att oskyldiga människor omsluts av onda andar? Och det är en mycket viktig fråga.

Deltagare: Även varför Gud tillåter att människor kan påverkas av aggressiva människor här också?

Det är en mycket bra fråga. Det här är två mycket stora frågor. Gud försöker lära oss verkningarna av våra rädslor. Det människan inte förstår är att det är rädslan som skapar ondska.

Detta är en primär kunskap som de flesta på jorden ännu inte förstår. Rädsla skapas av falska föreställningar som vi tror är sanna. Man kan äsga att det är “falska förväntningar som ser verkliga ut”. Den rädslan attraherar ondska, och tillåter i själva verket ondskan att fortsätta. När vi väl förstår relationen mellan rädsla och ondska, börjar vi se hur vår egen rädsla tillåter ondskan i andra.

En av våra primära rädslor är rädslan för döden, och många av oss är inte nödvändigtvis rädda för döden i sig, utan rädda för förlusten som döden skapar. Det beror på att vi inte har en tydlig förståelse av vårt andetillstånd. När det inte längre finns någon rädsla för döden finns det inte hller någon rädsla för ondskan. Detta gör att en person förblir fast i sina kärleksprinciper. Medan jag är fast i kärleksprinciperna, kan jag inte påverkas av ondska, men det enda sättet som jag kan förbli fast i kärleksprinciperna är genom att frigöra mina rädslor eftersom jag kan bli manipulerad när jag är rädd. Detta är huvudorsaken till att ondska förekommer på planeten. [01:51:27.13]

Vi har alla mycket starka rädslor inför döden, så vi känner oss dragna att göra det den onda personen vill att vi gör, istället för att förbli stadiga i vad som är sant och kärleksfullt. Gud försöker visa oss genom den här upplevelsen att om vi inte är villiga att ta itu med vår rädsla för våra barns skull, så vem är vi då villiga att ta itu med den för? Om vi är villiga att låta vår rädsla förbli i oss och vi kan se skadan det gör i våra barn, och vi ändå inte är villiga att ta itu med vår egen rädsla, hur mycket kärlek har vi då egentligen? Gud tillåter att detta fortsätter även om det inte är Guds önskan. Gud önskade inte att vi skulle förbli i rädsla och Gud önskar inte att vi godtar ondskan, men människan har skapat ondskan och människan måste lära sig att göra sig av med allt det hon skapat, allt det som inte är i harmoni med kärleken.

Allt det människan skapar som är i harmoni med kärleken är godtagbart för Gud. Men allt det människan har skapat som inte är i harmoni med kärleken, vilket inkluderar rädsla och ondska, måste människan själv välja att förstöra. Gud har gett oss den fria viljan att göra det, precis som Gud har gett oss den fria viljan att skapa ondska.

Problemet är att ondska och rädsla har existerat så länge på jorden att vi tror att de är verkliga och nödvändiga. Vi har till och med hittat på trossystem som försöker godta ondskan, som till exempel att: “bra och dåliga trossystem behöver balansera ut varandra”. Allt detta är något vi hittat på för att undvika upplevelsen av sorg som finns i rädsla och ondska. När vi klarar av att gå igenom processen där vi tillåter intensiva, emotionella upplevelser, kommer vi märka att det inte finns någon rädsla inom oss och från den stunden, oavsett vad någon annan gör, så kommer du alltid vara kärleksfull och du kommer aldrig svara på ondska igen. Du kommer aldrig vara rädd för ondska igen och på det viset kommer ondskan så småningom försvinna.

Under det första århundradet försökte jag demonstrera genom mitt eget liv att ondska inte utgjorde något hot mot kärlek, utan istället övervinner kärleken all ondska. Det är därför jag sade: “Jag har övervunnit världen”, eftersom när jag väl nådde det kärlekstillståndet, försvann världens ondska för mig och den hade inte längre någon kraft över mig. Detta kunde bara uppnås genom min relation med Gud. Det hade ingenting att göra med min särskilda natur; det hade allt att göra med hur Gud omvandlade min själ till kärlek. När vi alla har nått det kärlekstillståndet, och sannolikt långt innan dess, kommer vi inte längre behöva ge efter för någon människa som är ond på planeten, och därför inte heller för någon av alla människor som är onda på planeten. Istället förblir vi fasta i vår kärlek och de som är onda har ingen makt i det läget. Jag höll en föreläsning om detta nyligen i U.S.A. Som hette “Kärlek har makt över ondska”. Vi ger ondskan makt genom att vara rädda för den. [01:58:12.05]

10.5. Känner Gud till mänsklighetens framtid?

Deltagare: Jag inser att Gud vet allting om det förflutna, nuet och framtiden. Jag har hört dig säga att Gud önskade att saker och ting blivit annorlunda än så som människan har gjort dem. Så jag tror att om Gud vet om framtiden så är allt redan bestämt.

Jag förstår frågan. Ta inte miste på en person som känner till framtiden och någon som får framtiden att hända. Gud har gett dig den fria viljan i gåva och därför har Gud låtit dig göra alla val inför din framtid. Gud känner dig emellertid så väl att Hon vet vilka beslut du sannolikt kommer ta. Så Gud är inte besviken på besluten, men ibland skulle Gud önska att du fattade ett annorlunda beslut, ett som är mer i harmoni med kärleken.

Så Gud vet att människor skulle gå bakåt i utvecklingen på planeten i sina tillstånd. Gud vet det i förväg, men Gud vet också att genom en process eller upplevelse som Gud har utformat, skulle vi alla växa i vårt tillstånd. Och eftersom Gud är en evig varelse, så är det här kortsiktiga, dåliga tillståndet bara som en dag i Guds liv, även om det kanske är tiotals, hundratals eller tusentals år för oss.

Så Gud har en mycket, mycket långsiktig syn på framtiden, och Gud kan se in i den långsiktiga framtiden. Och eftersom Gud är en matematiker och beräknar varje utgång, så vet Han därför i förväg om de potentiella beslut som är tillgängliga för dig. Men Gud tvingar dig inte att fatta de besluten och du kan sitta ner och helt låta bli att ta något beslut i ditt liv om du väljer det, men självklart är det i sig självt ett beslut. [02:02:14.08]

Och det är detta vi behöver förstå om Gud. Gud har gett oss den mycket värdefulla gåvan i form av en fri vilja, och hur vi använder den kommer avgöra inte bara min egen lycka, utan också lyckan för alla omkring mig. Och jag behöver förstå att om jag är självisk, skadar jag inte bara mig själv utan jag skadar också andra runtom mig. Detta är ett sätt för mig att korrigeras; när jag väl har sett skadan jag orsakar kommer jag börja utveckla en önskan om att inte längre göra så. Och detta är en av huvudorsakerna till att vi får barn; om vi inte kan ändra oss för våra barns skull, vem kommer vi då ändra oss för?

10.6. Kommer det bli förändringar i andevärlden i framtiden?

Deltagare: Vad vet du om förändringarna som kommer ske? Kommer det påverka andevärlden också?

Ja, det är vår avsikt att ändra på allting i andevärlden. En av huvudorsakerna till att vi kom till jorden är så att vi kan hjälpa andarna upp till den sjätte dimensionen i andevärlden att gå framåt till högre stadier. När de väl gör det och jorden förändras, så kommer ingen människa gå över från jorden till en mörk plats, och alla som går över från jorden kommer till de vackra himmelrikena. Därför kommer det inte längre finnas någon smärta på jorden eller i andevärlden. Det är Guds avsikt; Han väntar bara på att vi, mänskligheten, ska välja.

10.7. Vilka är konsekvenserna av att förneka våra verkliga jag?

Deltagare: Eftersom allt jag gör har en konsekvens, vilken är konsekvensen om en av de fjorton som har reinkarnerat inte går igenom processen? Aposteln Johannes till exempel blev mördad.

Verkligheten är att varenda en av oss behöver acceptera oss själva. Det handlar inte om att acceptera personen vi tror att vi är, och det är inte heller att acceptera den person våra föräldrar formade oss till att bli, utan om att acceptera det Gud skapade oss till att vara. Varje person som förnekar sitt verkliga jag kommer uppleva smärta i sitt liv. Så man kan säga att det finns tre olika jag. Ett jag är det verkliga jag som Gud har skapat. Ett annat jag är det skadade jaget; detta är det jag som vanligen skapats av att våra föräldrar behandlat oss på olika kärlekslösa vis. Sedan finns det jag kommer kalla vårt fasadjag. Det är den person vi har skapat för att undvika de andra två jagen. [02:08:01.08]

För att gå framåt i utveckligen behöver vi se vårt fasadjag, och så småningom börja känna vårt skadade jag och frigöra de jagen från oss själva. Sedan blir vi vårt verkliga jag. Alla de fjorton måste någon gång i framtiden acceptera sitt verkliga jag, precis som ni måste göra. Om de väljer att inte acceptera sitt verkliga jag så kommer de uppleva mycket smärta. Detta är normalt för alla människor som någonsin har existerat. Det enda undantaget är att de här personerna kommer från en annan plats, och därför kommer smärtan vara större om de inte accepterar sitt verkliga jag. Men vi upplever alla smärta om vi inte accepterar vårt verkliga jag.

11. Avslutande ord

Ja, jag känner att detta är en bra stund att avsluta på.

Deltagare: Har de fjorton något medvetande när de föds här?

Får jag ta upp något med dig? Du lägger nu dina egna, själviska önskemål på gruppen och även på mig. Det är en mycket kärlekslös handling. När du gör det förminskar du ditt eget tillstånd, och även många andras, då de är väldigt tålmodiga som en följd av detta. Många här har nu fått tillräckligt mycket information och behöver gå hem och smälta det hela, och du respekterar inte detta. Jag svarar gärna på din fråga när vi har en annan session. Okej? [02:11:23.03]

Deltagare: Jag ber alla om ursäkt.

Inga problem. Du förstår, jag ville visa dig en bild av hur ofta vi framhärdar med vårt eget kärlekslösa beteende utan att ens märka det, och jag är mycket glad att du gav mig den möjligheten. Var snäll och känn dig inte förolämpad; det är en mycket viktig lärdom för alla.

Jag skulle vilja tacka de som organiserat den här föreläsningen. Det är många människor som varit inblandade i att organisera föreläsningen och vi vill tacka dem alla. Och de här senaste dagarnas föreläsningar kommer finnas tillgängliga gratis som videosessioner och ni kommer kunna ladda ned dem från YouTube.

 Vi ser fram emot att träffa de av er som vill komma med nästa gång. Så tack så mycket för att ni tagit er tid. (Applåder)