Studiegrupper

Här nedanför hittar du information om studiegrupper som Anna Skevik anordnar och ansvarar för. Studiegrupperna genomförs online med Zoom. Du kan också läsa mer om Anna på hennes blogg, här länkad via ett inlägg om just studiegrupperna:

https://annaskevik.wordpress.com/2022/04/26/studiegrupper-i-divine-truth/

Studiegrupp I, Assistance Group – An Education in Love (vilande).
Studiegruppen har pågått sedan 2014 och följer de presentationer som finns på www.divinetruth.com under temat Assistance Group.
Studiegruppen håller för närvarande på med presentationerna i gruppen Understanding Sin and its Causes. Gruppen har gjort en paus i väntan på att resten av presentationerna från Understanding Sin and its Causes är färdigredigerade och släppts.

Studiegrupp II, Assistance Group – An Education in Love (pågår).
Studiegruppen startade i februari 2021. För att skapa en gemensam bas för deltagarna i studiegruppen startade gruppen med de presentationer för förstagångsbesökare som Jesus föreslår på Divine Truth på Youtube https://www.youtube.com/c/divinetruthmain. Därefter fortsätter vi med presentationerna på www.divinetruth.com under temat Assistance Group från 2014 och fortsätter framåt.

Är du intresserad av att komma med i någon av studiegrupperna, kontakta Anna Skevik, skevikanna@gmail.com, för att få information om förkunskapskrav, policy och förhållningsregler.