Studiegrupper

Här nedanför hittar du information om studiegrupper som Anna Skevik anordnar och ansvarar för. Studiegrupperna genomförs online med Zoom.

Studiegrupp I, Assistance Group – An Education in Love (vilande).
Studiegruppen har pågått sedan 2014 och följer de presentationer som finns på www.divinetruth.com under temat Assistance Group.
Studiegruppen håller för närvarande på med presentationerna i gruppen Understanding Sin and its Causes. Gruppen har gjort en paus i väntan på att resten av presentationerna från Understanding Sin and its Causes är färdigredigerade och släppts.

Studiegrupp II, Assistance Group – An Education in Love (pågår).
Studiegruppen startade i februari 2021. För att skapa en gemensam bas för deltagarna i studiegruppen startade gruppen med de presentationer för förstagångsbesökare som Jesus föreslår på Divine Truth på Youtube https://www.youtube.com/c/divinetruthmain. Därefter fortsätter vi med presentationerna på www.divinetruth.com under temat Assistance Group från 2014 och fortsätter framåt.

Är du intresserad av att komma med i någon av studiegrupperna, kontakta Anna Skevik, skevikanna@gmail.com, för att få information om förkunskapskrav, policy och förhållningsregler.