Studiegrupper

Här nedanför hittar du information om två studiegrupper som Anna Skevik i Helsingborg anordnar och ansvarar för. Studiegrupperna genomförs online med Zoom och på Fresiagatan 10, hos Anna Skevik i Bårslöv/Helsingborg, om du har möjlighet att närvara.

Studiegrupp I, Assistance Group – An Education in Love (pågår).
Studiegruppen har pågått sedan 2014 och vi följer de presentationer som finns på www.divinetruth.com under temat Assistance Group.
Studiegruppen håller för närvarande på med presentationerna i gruppen Understanding Sin and its Causes. 

Studiegrupp II, Assistance Group – An Education in Love (nystart).
Studiegruppen startar i februari 2021 och följer de presentationer som finns på www.divinetruth.com under temat Assistance Group.
Första delen i gruppen är de introduktionspresentationer som Jesus föreslår för förstagångsbesökare, för att skapa en gemensam bas för deltagarna i studiegruppen. Därefter fortsätter vi med presentationerna i Assistance Group från 2014 och fortsätter framåt.

Är du intresserad av att komma med i någon av studiegrupperna, kontakta Anna Skevik, anna.skevik@livsbalansd.se, för att få information om förkunskapskrav, policy och förhållningsregler.