Vad är närvaro?

Session inspelad den 1 april 2013 i Wilkesdale, Queensland, Australien, där Luli Faber ställer frågor och Jesus/A.J. svarar.

Du hittar videon med originalinspelningen nedanför texten.

En svensk PDF-fil öppnas om du klickar här (den går att spara ner till din dator och skriva ut).

Jesus:Det för oss till den sjätte punkten som vi vill tala om idag, och det är punkten där vi vill förstå närvaro. Här talar vi om närvaron av kärlek tillsammans med sanning. Om jag får definiera det som jag har skrivit det här, så står det: ”Närvaro är principen om att ifall sanningen ska vara närvarande och absorberas av själen, så måste även kärleken vara närvarande”.

Det är en väldigt enkel princip. Du hör ofta människor som säger sanningen till någon men de halvskriker åt dem medan de säger dem sanningen. Under de omständigheterna är det väldigt, väldigt svårt för personen som tar emot det hela att faktiskt acceptera något som de säger som en sanning, eftersom kärleken inte är närvarande. Närvaroprincipen följs inte.

Närvaroprincipen så som den påverkar själen är: Själen kan känna när kärlek är den underliggande avsikten i upptäcken av sanning, och själen kan också känna när den underliggande avsikten inte är kärlek, utan att manipulera sanningen. Som en följd av det, om vi är känsliga för närvaron, närvaron av kärlek i samtalet om sanning, så kommer vi med lätthet kunna avgöra när en person inte är i harmoni med kärleken under tiden de pratar om sanning, och det betyder också att sanningen förmodligen inte är sanningen, den absoluta sanningen. Det är bara deras version av sanningen. När vi förstår det så förstår vi vem vi ska lyssna på.

Lyssna på människor som vill hjälpa din själ att växa och vem som har en känsla av kärlek till din själ. Lyssna på de personerna, oavsett vad de säger och hur konfronterande det än är- Lyssna. Men lyssna inte på de personer som säger att de älskar dig och säger dig en massa sanningar men som i själva verket saknar närvaron av kärlek. Allt görs med en dold motivation som du kan känna, en dold motivation som kanske är att trycka ner dig eller förödmjuka dig eller få dig att må dåligt eller styra din vilja eller vad det nu är för något de försöker göra.

Om en person har kärleken närvarande i samtalet om sanning som de har med dig, och kom ihåg att det här är en faktor som rör själen och dess absorption av sanning, om kärleken är närvarande så låt informationen absorberas. Om kärleken inte är närvarande så var väldigt selektiv med absorptionen av information, eftersom om du tillåter absorptionen av information när inte kärleken är närvarande, så finns det en hög sannolikhet att den dolda motivationen i själva verket kommer skada din själ. Det dolda motivet hos personen som projicerar just sin sanning på dig kommer så småningom att exponeras. Det är ganska enkelt att avslöja en person som inte har närvaron där. Det är ganska enkelt att avslöja deras dolda motiv i slutänden.

Jag skulle klassificera ett antal olika saker att fundera på när det gäller närvaron, vad det gäller: ”Om en person älskar dig, vad skulle de göra då? Och om en person inte älskar dig, vad skulle de göra då?” Om vi förstår det så skulle vi tillåta vår själ, oavsett hur utmanad den känner att den är, och till och med vårt sinne att åtminstone lyssna på presentationen av sanningen. Om vi förstår att kärleken måste vara närvarande för att sanningen ska kunna absorberas så kommer vi att förstå inom oss att vi kommer skapa en kärleksfull miljö omkring oss som enbart absorberar sanningen tack vare kärleken.

Orsaken till att det är så viktigt är att så många människor påverkas av väldigt mörka influenser, både andliga och fysiska. När jag säger mörka influenser så påverkas de av mörka återspeglingar, intellektuella och emotionella återspeglingar från människor på Jorden, och de påverkas av mörka influenser och emotionella återspeglingar från människor i andevärlden. Orsaken till att de påverkas av de här sakerna är att de inte förstår närvaroprincipen, att om vi tillåter en person som är i ett kärlekslöst tillstånd att säga oss ”sanningar” och vi tillåter absorptionen av sådana ”sanningar”, och jag använder ordet ”sanningar” här inom citationstecken eftersom de egentligen inte är sanningar, om vi tillåter något sådant att ske så finns potentialen för ännu mer skador på vår själ.

Detta är närvaroprincipen. Om kärleken är närvarande så finns det ingen potential för ytterligare skador på vår själ om vi lyssnar på personen, till och med om det vi lyssnar på är falskt. Det skadar inte vår själ eftersom vi förr eller senare kommer att känna igen det som falskt. Om kärleken är närvarande så är det en vacker sak att konversera med någon, till och med om de befinner sig i ett tillstånd av osanning, så är det vackert att fortsätta ett samtal med dem om kärleken är närvarande, eftersom det är kärlek som är den vägledande faktorn i absorptionen av alla saker in i vår själ. Vi vill växa i kärlek, och kom ihåg att det här helt handlar om själens framåtskridande och när vi talar om själens framåtskridande så talar vi om själens framåtskridande i kärlek, varje enskild gång. Så om jag är i en omgivning där jag talar om något med dig och jag känner närvaron av kärlek, så är jag i en säker miljö för att samtala om det ämnet. Vare sig det är sant eller inte så är jag fortfarande i en säker miljö. Om kärleken inte är närvarande i samtalet om just den här sanningen så är jag inte längre i en säker miljö för samtalet, vare sig det är sanningen vi samtalar om eller inte. Jag är inte i en säker omgivning för att samtala om det.

Det här är vad jag ofta har märkt händer på våra seminarier. Jag märker att personer ofta frågar mig om sanningen samtidigt som de behandlar mig kärlekslöst. Kärleken är inte närvarande. Vad är det för poäng med att prata om mer sanning?

Luli:         Så kärleken behöver vara närvarande i båda parter?

Ja ja, i alla samtal, för alla parter så måste kärleken vara närvarande, eller när det gäller en grupp så behöver den vara närvarande i majoriteten. Om den inte är närvarande så är det omöjligt att absorbera sanning.

Luli:         Varför är det så? Om vi tittar på absorptionen av sanning igen som vi talade om tidigare, där vi frigör felet och sanningen kan komma in. Hur påverkar det här detta?

Tja, det här påverkar ditt val att ta emot sanning in i din själ. Du förstår, om kärleken inte är närvarande så skulle det vara väldigt oklokt av dig att acceptera vad personen säger till dig, eftersom det finns en möjlighet, en väldigt stor möjlighet, att deras motivation är kärlekslös. Kärleken är inte närvarande. Om kärleken är närvarande, så varför skulle du motsätta dig det de säger? Oavsett vad det är. Det finns inget behov av att motsätta sig det eftersom kärleken är närvarande.

Även om de säger ett fel så kan ni fortfarande ha ett samtal om kärleken är närvarande. Ni kan fortfarande ha samtalet om du vet en annan sanning än vad de vet. Om kärleken är närvarande så kan du ha en fri och lätt konversation med dem om ämnet, och det finns en stor sannolikhet att ni någon gång under samtalet kommer fram till sanningen. Men om kärleken inte är närvarande i utbytet mellan de berörda människorna så finns det ett automatiskt hinder för att någon sanning ska komma in i själarna hos någon av de berörda personerna. Vad är det för poäng med att säga en sanning under de omständigheterna när en person också är kärlekslös i just den stunden?

All utveckling av själen handlar om kärlek. Kärlek är det som orsakar verklig utveckling. Om jag ignorerar kärleken i mitt samtal om sanning så ignorerar jag orsaken till att samtala om sanning. Det låter rimligt, eller hur? Om jag ignorerar orsaken till att vi samtalar om sanningen så är det förstås ingen större poäng med att samtala om sanningen. Det enda verkliga skälet till att samtala om sanningen är så att vi kan få mer kärlek, så att vi kan bli mer kärleksfulla. Som en följd av att vi blir mer kärleksfulla så vet vi mer och vi kommer kunna känna mer. Vår själ kommer att expandera. Kom ihåg att själens expansion är expansionen av dess förmåga att älska. Och om jag samtalar om sanningen med dig utan någon som helst önskan om att bli mer kärleksfull så har jag tappat poängen med det. Jag har tappat poängen med all själsutveckling. Det är därför som det är viktigt att kärleken är närvarande. Om inte kärleken är närvarande så har jag tappat poängen med alla samtal om sanning.

Alla samtal om sanning sker för att expandera kärleken, inte för att degradera den eller för att den ska dra sig undan. Det är därför det är viktigt för mig att förstå närvaroprincipen och den inverkan den har på min själ. Det är därför det också är enklare för någon som är i rummet med någon som är kärleksfull att faktiskt höra på vad de har att säga. Ibland i en grupp, och du har varit i några av de grupper där jag har varit där jag ifrågasätts av en person som är bombastisk eller arg eller full av motstånd; ibland besvarar jag frågan, inte på grund av närvaron av deras kärlek utan på grund av närvaron av kärlek som jag känner i rummet. Men andra gånger så känner jag inte någon närvaro av kärlek i rummet mot individen och ingen närvaro av kärlek i personen gentemot mig själv, och jag känner att: ”Nu måste jag ta itu med den känslan”. Känslan som de har är det första jag behöver ta itu med. Jag kan inte besvara frågan förrän känslan har tagits upp, förrän orsaken till deras kärlekslösa beteende har tagits itu med.

Luli:         Därför att annars är det inte till någons fördel.

Inte till fördel för någon i rummet. Ibland har jag haft en person i rummet som är arg och full av motstånd, och ett bra exempel är någon av inspelningarna som du kanske har sett från några av seminarierna i Sverige den första gången vi åkte dit. Det var en person i rummet under det andra samtalet där som inte var närvarande i kärlek och han ville bara angripa, angripa, angripa, angripa och vara bombastisk och angripa och så vidare. Som en följd av det så började så småningom andra människor runtomkring att angripa honom. I början medan han angrep mig var jag okej och bekväm med att försöka ta itu med problemen, eftersom det fanns en närvaro av kärlek i de andra och de kunde åtminstone se sanningen. Men när de andra började angripa honom så fanns det ingen som helst närvaro av kärlek. Då behövde jag avsluta hela saken och prata med honom om hans kärlekslösa beteende och prata med resten av åhörarna om deras kärlekslösa beteende innan jag kunde fortsätta, eftersom alla hade ett motstånd mot sanningen.

När jag gjorde det så började de andra som projicerade kärlekslöst beteende mot mannen ifråga känna sanningen av det som kom till dem och de började återigen vara närvarande i kärlek. De började känna lite medkänsla och de började känna lite ånger över sina egna handlingar och som en följd av det kände de sig mer kärleksfulla och sedan kunde jag återgå till mannen och samtala om ämnet i fråga med honom.

Det här är vad som händer vid utbyten med människor. När kärleken är närvarande, till och med när litegrann kärlek är närvarande, så har människor förmågan att absorbera lite sanning. Om kärleken inte alls är närvarande så är det väldigt svårt. Det krävs en högt utvecklad person om han eller hon ska kunna absorbera sanning när inte kärleken är närvarande.

Luli:         Någon som är så ödmjuk att de bara tittar på vad deras del är i de negativa händelserna som pågår omkring dem?

Precis. Det krävs en väldigt utvecklad individ för att göra det, bara för att kontinuerligt undersöka sig själva och tillåta sina känslor, tillåta sitt uttryck och tillåta alla de kvaliteterna i själen som vi har pratat om, tillåta att deras själ dominerar, tillåta att deras själ utvecklas framåt, precis i den stunden. Det krävs en väldigt utvecklad person för att göra det i en miljö där det inte finns någon kärlek.

Så om vi har en önskan om att göra det lättare för oss själva och andra att gå framåt, så behöver vi överväga att allt framåtskridande är ett framåtskridande i kärlek, och sedan behöver uppenbarligen kärleken vara närvarande när vi samtalar om sanning. Det är det bästa att göra. Se till att kärleken är närvarande när vi samtalar om sanning. Om du inte kan göra det så kommer det krävas mängder av mycket, mycket god utveckling av människorna som är kvar att stanna kvar där utan att bli arga eller stötta eller fulla av motstånd.

Ett exempel på några av de saker jag har tagit upp här är: en person som hedrar den kärleksfulla principen hos en själs fria vilja och som önskar dela med sig av lite sanning, kommer under alla omständigheter kunna säga dig sanningen om dig själv och bara om de har lärt sig samma sanning själva i sin själ. Så, jag kan bara säga dig en sanning om dig själv som jag har kunnat acceptera inom mig, i min själ. Jag kan inte säga dig någon sanning som jag kan se intellektuellt, men som jag personligen har ett problem med i min själ. Jag kan försöka göra det, men jag kommer att ha alla möjliga problem med det som vi kommer ta upp. Om personen hade lärt sig en sanning i sin själ så skulle de kunna beskriva sanningen på ett logiskt vis och definiera hur den är sanningen. De skulle kunna tala om för dig varför det de säger är sanningen och hur det är sanningen. De kommer inte säga: ”Bla-bla-bla-bla-bla” varje gång du frågar.

Luli:         Så det är inte som: ”Åh, du är inte kärleksfull”.

”Åh, du är kärlekslös.” ”Hur är jag kärlekslös?” ”Åh, du är bara kärlekslös”. ”Hur är jag kärlekslös?” ”Åh, du är bara kärlekslös”. Ja, där har vi en person som inte har en aning om varför du inte är kärlekslös, så det finns en stor möjlighet att du inte är kärlekslös. Vet det vad jag menar? De beskriver inte för dig varför de tror att du är kärlekslös, eftersom de inte kan det. De kan det inte eftersom de inte har sanningen om det i sin själ. Det är därför de inte kan det. De kommer bara kunna beskriva det genom att ha sanningen i sin själ och därför kan de tala om för dig varför du är kärleksfull. Det låter rimligt, eller hur? De kommer kunna tala om för dig varför feltillståndet finns i dig. De kommer kunna säga: ”Det här är sanningen, det här är varför det är sanningen; det här är felet du har och det här är varför det är felet, och det här är varför du har felet. Du har felet eftersom du upplevde den här händelsen i din barndom…”

De kommer kunna känna händelserna, i själva verket, och vad som skapade felen inom dig, och de kommer att ha medkänsla för felet som finns inom dig och dess tillblivelse. De kommer kunna tala om för dig hur du ska ta bort feltillståndet från din själ. De kommer kunna ge dig anvisningar om du frågar dem, om hur du faktiskt släpper taget om det här felet som finns i din själ, vad du faktiskt behöver göra för att bearbeta felet i din själ. Och de kommer kunna göra allt det samtidigt som de fortfarande hedrar din fria vilja. Det vill säga, de kommer inte tvinga dig och försöka kontrollera dig och manipulera dig och trycka ner dig medan de gör det. De kommer hedra alla val och beslut du fattar under samtalet. Och ovanpå allt det så kommer de kunna göra det och förbli i ett kärleksfullt tillstånd själva. Det är en person som är närvarande.

Luli:         Så den personen behöver vara ganska, tja, de behöver vara väldigt väl utvecklade på just det området.

På just det området, ja, det stämmer. Det kanske inte betyder att de är väldigt utvecklade på ett annat område, men åtminstone på just det området så behöver de vara väldigt utvecklade, ja. Kom ihåg att allas utveckling är annorlunda på olika områden så det är möjligt att det kan bli så, även om det som i allmänhet händer är att människor som inte är närvarande på ett område ofta inte är närvarande på så många andra områden. Kärleken är i själva verket inte närvarande inom dem på de flesta områden, vilket beror på att de har en väldigt låg utveckling i själen; de använder sitt intellekt för att samtala om sanning och de är mycket omedvetna om sin själs utveckling. När de inte är medvetna om sin själs utveckling så är de också omedvetna om bristen på kärlek som deras själ visar upp i samtalet om sanning. De tror inte ens att de är kärlekslösa när de är helt och hållet kärlekslösa. Jag har haft kristna och andra som har skrikit och gapat på mig och jag säger: ”Du är väldigt kärlekslös nu”, och de tror inte på det, eftersom deras själar ännu inte är känsliga för deras eget våldsamma uttryck.

Om vi ser på motsatsen till det, den andra sidan, så kan vi se att en person som inte har sanning inom sig och som inte hedrar de kärleksfulla principerna bakom den fria viljan och så vidare kommer att få den rakt motsatta effekten i deras samtal med dig. De kommer till exempel försöka svartmåla dig med sin sanning. Istället för att stötta dig och försöka hjälpa dig i din utveckling så försöker de trycka ner dig, dra ner dig till en lägre nivå och få dig att må ännu sämre i dig själv. De försöker göra det i öppen dager. Det är inte något du bara känner. Det är något som de uppenbarligen försöker göra.

Kom ihåg att ibland när en person säger sanningen så känner vi det som att de angriper oss när de egentligen inte gör det, men ibland så är det ganska uppenbart att personen bara försöker trycka ner dig. För det mesta säger de till dig att du är en idiot och du är det här och du är det där. De använder alla de orden för att försöka trycka ner dig, vilket är en del av det faktumet att de bara vill svartmåla dig och vara nedlåtande mot dig och få dig att känna dig mindre värd. Om de vill svartmåla dig, vara nedlåtande mot dig och få dig att känna dig mindre värd så är de inte närvarande med kärlek. De är närvarande med mängder av onda och mörka känslor som de skulle behöva ta itu med om de verkligen ville bli närvarande. De är inte närvarande i kärlek. Det är högst oklokt av mig om jag tar emot det där att faktiskt lyssna på vad de har att säga, att faktiskt värdesätta något de har att säga.

Luli:         Ett exempel på detta är förra veckan när andemänniskor sade till mig hela veckan att jag var fullständigt meningslös och jag tog till mig det.

Ja. Du förstår, om du hedrade närvaron så hade du inte tagit åt dig av det.

Luli:         Tja, jag insåg inte ens att det inte var jag förrän när halva veckan hade gått och då förändrades något. Då sade jag: ”Det kommer inte ens från mig”.

Även om det var du så skulle du ändå inte göra det, eftersom du skulle hedra närvaron.

Luli:         Javisst, jag älskade inte mig själv.

Precis. Så närvaron är inte bunden till vem som är i den. Även om du är där helt själv så säger närvaron att: ”Jag måste älska mig själv medan jag känns vid mitt fel”. Förstår du? Om jag angriper mig själv medan jag känns vid mitt fel så är jag inte närvarande. Jag är inte närvarande med kärlek, även om det bara är jag själv där. Jag är inte närvarande med kärlek. Hur kan jag växa i det tillståndet? Det kan jag inte.

Och självklart så kommer det tillståndet att uppmuntra en lång rad mörka andemänniskor att komma och dumpa saker på dig också, dumpa sitt känslomässiga skräp på dig och orsaka mindre närvaro av kärlek medan du försöker acceptera en sanning och i själva verket så accepterade du inte en sanning. Du är inte alls en dålig person; du är höjden av Guds skapelser, eller hur? Allt du gör är att straffa dig själv för något som du uppfattar som fel med dig själv. Många gånger skapar vi vår egen brist på närvaro, vår egen brist på närvaro av kärleken.

Luli:         Genom vår egen brist på självkärlek.

Genom vår egen brist på självkärlek, javisst.

Luli:         Och det är ett motstånd som vi kan arbeta med?

Det är ett motstånd som vi kan arbeta med. Varför motsätter jag mig att älska mig själv? Det är en väldigt, väldigt viktig fråga att besvara, eftersom om jag motsätter mig att älska mig själv så kommer så klart alla runtom mig att motsätta sig att älska mig. Det är förmodligen det jag kommer attrahera. Så det är väldigt viktigt för mig att vara närvarande med kärlek för mig själv, även om ingen annan är där. Jag behöver vara närvarande med kärlek för mig själv. Närhelst jag inte är det så behöver jag kännas vid att det beteendet inte är i harmoni med själens framåtskridande. Det är inte i harmoni med min själs utveckling och min själs tillväxt. Jag behöver se det. Varje gång jag angriper mig själv så behöver jag se vad jag gör mot mig själv. Jag är inte närvarande med kärlek för mig själv. Så javisst, vi tar ofta till det här beteendet till och med mot oss själva, när vi är ensamma.

Luli:         Jag vet.

Vilket uppenbarligen är ett problem.

Luli:         Det är det. Det får dig inte att må särskilt bra.

Nej, jag menar, vi behöver ingen annan för att göra det åt oss eftersom vi gör det tillräckligt mycket åt oss själva, eller hur? Det är en indikation på en brist på personlig närvaro, där vi inte är närvarande med kärlek för oss personligen och då behöver vi ta itu med de känslomässiga orsakerna till att det är fallet. Vi behöver bli närvarande med kärlek, till och med mot oss själva, om vi verkligen vill växa.

Personen kommer inte heller ha någon logisk uppfattning eller något koncept om varför deras sanning är sanningen. Ofta frågar du dem: ”Varför är det sanningen?” och sedan lägger de fram något och du säger: ”Jag kan inte hålla med om det på grund av det här och det där”, och sedan börjar de bli arga och förminskar din person igen. De tar till att nedvärdera din person eller trycka ner din person. Det är den sortens människor som inte är värda att lyssna på.

Du kanske bara sitter där och står ut med det kanske, beroende på omständigheterna. Du kanske måste göra det om du är i fängelset om du gör det, men du måste inte absorbera det. Det måste inte komma in i dig. Det måste inte komma in i din själ, för i själva verket så är inte kärleken närvarande när de gör detta. De kommer inte kunna säga dig varför feltillståndet finns inuti dig. De kommer inte kunna säga dig vilken barndomshändelse eller vilka saker som har hänt inom dig. De kommer inte kunna säga dig någon av de sakerna. De kommer inte kunna säga dig varför. De kommer inte kunna säga dig hur du ska ta bort feltillståndet. De kommer inte kunna säga dig det heller. De kommer inte kunna säga dig det och de kommer inte att hedra din fria vilja medan de gör det. De kommer försöka tvinga dig till underkastelse. Det här är typen av principer hos en person som inte är närvarande. Och en person som inte är närvarande hedrar inte det faktum att kärleken behöver vara närvarande i samtalandet om alla sanningar, och kärleken behöver vara närvarande om en själ ska utvecklas framåt och om en själ ska läka. Så jag känner att det här är huvudpunkterna som rör närvaro. Att hålla sig närvarande med kärlek.

Luli:         Kan jag ställa en annan fråga?

Absolut, absolut. Kör på.

Luli:         Det här är två extremfall. Finns det några platser däremellan medan vi utvecklas framåt? Du kanske kan ha medkänsla för någon och förklara vad som har gått fel men du kan inte känna vad som hände i deras barndom kring varför det hände.

Precis. Eftersom det kommer bero väldigt mycket på din utveckling.

Luli:         Okej, så om du bara har ändrats litegrann så du kan se…

…du kan se litegrann.

Luli:         Du kan se vad som bara har förändrats i dig som inte har förändrats i dem ännu, men du har inte frigjort allt av det inom dig för att kunna…

…tala om vad som finns inom dem.

Luli:         Precis.

För att känna vad som finns inom dem och för att säga vilken barndomshändelse som inträffade i deras förflutna som skulle göra det möjligt för dig att känna deras barndomsupplevelse. Om du inte har frigjort det själv så kommer du inte kunna känna deras händelse och vad som inträffade för dem. I själva verket är själen är som en öppen bok. I new age-kretsar så finns konceptet med själsregister, om vi kallar dem så, akashakrönikorna kallar de själva det. Tja, det är bara din egen själ, en öppen bok för alla som har utvecklats tillräckligt mycket för att känna det. I själva verket så ju mer utvecklade vi blir i kärlek desto mer kan vi känna andras själar, desto mer kan vi känna deras verkliga natur och tillstånd, desto mer kan vi känna deras fel, desto mer kan vi ha medkänsla för dem, desto mer förstår vi varifrån de kommer, desto mer ser vi varför de har det felet baserat på vad som hände under deras barndom. Vi kan faktiskt minnas deras barndomshändelser åt dem som de inte ens minns själva eftersom det registret är tillgängligt för oss. Det är vad som händer när vi väl har utvecklats i kärlek. Uppenbarligen så är det när vi är fullständigt utvecklade i kärlek, kan vi kalla det – även om det inte finns något sådant eftersom det finns en oändlig utveckling i kärlek. Men för de flesta av oss så är vi inte fullt utvecklade i kärlek, så det finns vissa delar av det som vi kan göra men andra delar kan vi inte göra.

Vi behöver komma överens med det faktumet att medan vi utvecklas så kommer vi inte kunna se allting i alla andra. Vi kommer inte kunna se allting. Vi kommer inte kunna vara närvarande hela tiden. Ingen av de här sakerna som vi har beskrivit kommer vi kunna göra hela tiden. Däremot kommer vi åtminstone kunna sikta på dem om vi är fokuserade på vår själs utveckling. Men du har rätt – det är en gradvis process där vi blir närvarande och som vi märker mer och mer så blir vi mer och mer fasta i att bli närvarande med kärlek, att vara i kärlek när vi samtalar om kärlek. Vi kommer också mer och mer undvika samtalet – när jag säger undvika så kommer vi inte undvika det faktiska samtalet, vi kommer konfrontera orsakerna till kärlekslösheten i samtalet innan vi besvarar några frågor – om vi märker att kärleken inte är närvarande. Du kan se mig göra detta mer och mer i mina samtal med människor och också mer och mer i mina presentationer där jag blir mer och mer bestämd och rakt på sak med folk om en brist på kärlek. Trots allt så kommer de dit för att höra om kärlek, för att växa i kärlek och ändå blir de kärlekslösa i samma stund. Så mer och mer försöker vi ta upp de specifika problemen och därför låter vi kärleken vara närvarande i rummet.

Om kärleken är närvarande i ett rum med tvåhundra personer, så har det en kraftfull inverkan på tvåhundra personer att säga sanningen. Om kärleken inte är närvarande i rummet med tvåhundra människor, så har det i allmänhet nästan ingen effekt på människorna i rummet att säga sanningen. Och det är någonting vi behöver förstå om den här frågan om närvaro, kraften i kärleken att öppna upp själen till att uppleva sig själv och uppleva känslor och så småningom absorbera sanning. Det för oss till slutet av den sjätte punkten som vi ville tala om idag. Jag skulle vilja tacka dig för att du tagit dig tid för att göra det här.

Luli:         Tack för att du bad mig göra det.

Javisst, det är ett nöje. Förhoppningsvis så, för alla som lyssnat på just det här samtalet, så är mitt förslag att om du är på FAQ-kanalen, så kommer många av de framtida vanliga frågorna som vi kommer få om själen att hänvisa tillbaka till just de här punkterna i de samtalen, så det vore jättebra om ni kan gå igenom de här sakerna, just de här sakerna som jag och Luli har samtalat om för att förstå de specifika aspekterna av hur själen fungerar, eftersom det kommer att vara till stor hjälp i att förstå mina svar i FAQ-kanalen på de olika frågor som folk ställer om hur själen fungerar. Men vi skulle vilja tacka er för er tid idag. Det här kommer bli en intervju liksom en serie med frågor eller påståenden på FAQ-kanalen. Vi ser fram emot att träffa er på båda dessa kanaler när du vid något tillfälle lyssnar på det här samtalet. Tack för er tid och tack till Lena och Igor för att ni har tagit hand om inspelningarna, vår långa inspelning åt oss idag. Tack hör ni!