Vad är undertryckande?

Session inspelad den 10 april 2013 i Wilkesdale, Queensland, Australien, där Maria Magdalena/Mary ställer frågor och Jesus/A.J. svarar.

Du hittar videon med originalinspelningen nedanför texten.

En svensk PDF-fil öppnas om du klickar här (den går att spara ner till din dator och skriva ut).

Svar:

Maria:      Välkomna allihop den här eftermiddagen. Jag är Maria Magdalena och jag kommer intervjua Jesus som en fortsättning på en intervju som han påbörjade med Luli Faber för några veckor sedan om hur människans själ fungerar.

Idag skulle jag bara vilja fråga dig om den sjunde principen som gäller hur människans själ fungerar – den som kallas undertryckande.

Jesus: Ja.

Maria:      Skulle du kunna förklara principen med undertryckande för oss när det gäller själen?

– Det här är en väldigt viktig princip när det gäller själen, och det är en princip som jag känner att de flesta på planeten inte förstår om sin egen själ och hur deras känslor fungerar. Om du försöker trycka undan en känsla inuti själen så kommer alla känslor i någon grad att tryckas undan inuti själen samtidigt. Med andra ord så är det omöjligt att trycka undan en känsla och inte förvänta sig att resten av själen kan fungera med ett fritt uttryck. Jag tror att jag bara skulle vilja läsa min beskrivning av det, och sedan kan vi prata mer i detalj om det.

Jag har sagt att undertryckande är principen om att: “En person som använder sin vilja för att trycka undan någon känsla i själen kommer också att trycka undan hela själen, och kommer därför inte kunna uppleva alla känslor i full omfattning, vare sig känslan som trycks undan är smärtsam eller njutbar, eller om känslan som önskas är njutbar”.

Jag har varit ganska specifik med den här definitionen, eftersom det är väldigt viktigt att människor förstår att de kan rentav försöka trycka undan njutning, och det kommer också få en inverkan på undertryckandet av andra delar av själen. Det är omöjligt att trycka undan en enda känsla inuti själen utan att det har en inverkan på själens andra delar. Jag märker ständigt att människor tror något annat, och i själva verket så – om du vill utvecklas närmare Gud – är det väldigt kontraproduktivt att försöka trycka undan någon känsla i själen, när det gäller eventuella framåtskridanden i själen som du kanske gör. Jag känner att många människor tror att de kan göra det och även av hela hjärtat önskar göra det, och därför så lyckas de ofta i en viss grad med att trycka undan en känsla, utan att förstå effekten det får på resten av deras själ.

Maria:      Javisst, om vi kanske kan prata om det.

– Så, vi pratar om några exempel.

Maria:      Några exempel, och också vad du menar med att människor tror att de kan göra det. De kanske inte har en medveten föreställning om att de kan göra det, men deras beteende visar…

– Deras beteende är sådant att de tror att de kan göra det. Japp. Det är en väldigt vanlig föreställning på planeten, och om du tittar på nästan allas vardagsliv så trycker de undan vissa känslor. Du ser det stå skrivet över hela deras kropp, deras ansikte – allt – hur mycket de trycker undan vissa känslor, och de tror att de fortfarande kan ha andra känslor, som de känner är bra, i full utsträckning och det kan de inte. Det är det som är så ledsamt. Du kan aldrig uppleva någon positiv känsla i full omfattning medan du trycker undan negativa känslor. Det är helt enkelt omöjligt.

Maria:      Vi kan prata om några exempel. Har du några exempel som kan demonstrera den här principen?

Inga jag har i åtanke just nu. (Skrattar)

Maria:      Jag tänker på ett par saker. Jag har också några klargörande frågor som jag skulle vilja ställa under tiden. Men säg att jag är riktigt rädd för många saker i livet. Säg att jag är rädd för att bli förödmjukad. Jag är rädd för att göra misstag. Jag är rädd för att bli besviken. Jag är rädd för att försöka riktigt mycket med något och sedan, du vet…

Känna dig besviken över att du aldrig nådde fram.

Maria:      Känna att jag misslyckades. Ja, japp. Vi kan säga att det är jag och att jag har alla de känslorna, och medan jag går genom livet så händer vissa saker i arbetslivet kan vi säga, och de här känslorna börjar triggas. Utifrån vad du säger, om jag trycker undan de känslorna…

… vilket du redan gör innan de triggas ändå, för de skulle aldrig triggas. Attraktionslagen skulle aldrig arbeta på ett sådant vis att de känslor du inte har skulle triggas. Attraktionslagen, som är en perfekt lag från Gud, fungerar på så vis att de faktiska känslor du har inom dig orsakar attraktionen. Det är inte de faktiska sakerna i framtiden som händer som en följd av den utlösande faktorn. Den utlösande faktorn är en följd av att själen redan befinner sig i ett undantryckt tillstånd.

Maria:      Okej. Så med tanke på att vi vet att jag redan trycker undan de rädslorna till vardags…

Trycker ner dem i ditt vardagsliv, japp.

Maria:      Vad betyder det för resten av min själ?

Ja, först så kommer alla aspekter av ditt liv som står under just de områdenas kontroll som du trycker undan också  att påverkas av ditt undertryckande. Om du till exempel är rädd för att bli förödmjukad, så kommer det få dig att inte längre agera fritt, i synnerhet inför allmänheten eller i sällskap med andra. Det här är en följd av undertryckandet av känslan av förödmjukande. Samtidigt som du trycker undan känslan av att bli förödmjukad, så fattar du också beslut och väljer saker som får dig att undvika områden där du i slutänden kan bli förödmjukad, så självklart påverkar det redan en stor del av ditt liv.

Maria:      Och det är mina handlingar?

Det är dina handlingar.

Maria:      Så det påverkar mina handlingar.

Det påverkar dina handlingar och dina beslut och valen som du gör i just den stunden, men viktigare än det är att det har en effekt inuti själen när det gäller dina önskningar. Medan jag trycker undan rädsla i själen, så trycker jag också undan alla andra saker inuti min själ, och den omfattning som jag trycker undan rädslan med kommer vara den omfattning som jag trycker undan andra delar av min själ med. Om jag trycker undan en känsla av att jag så småningom kommer att förödmjukas, och jag inte tillåter den känslan att upplevas, så trycker jag också undan alla mina önskningar. Det här inkluderar alla mina sexuella önskningar, alla mina önskningar i vardagslivet när det gäller kärleksbaserade relationer. Det gäller alla mina önskningar som rör mina barn, mina önskningar inför framtiden och alla andra områden.

Maria:      Min kreativitet.

Vår kreativitet och alla andra saker trycks ner samtidigt. Vi kan inte få kontakt med dem. Vi kommer inte kunna få kontakt med dem. Så vi har en mycket större effekt än att det bara påverkar våra handlingar i just den saken som vi tänker att rädslan hör samman med. Saken är att när vi trycker undan den, vår själ, så trycker vi undan många hela områden i vår själ nu, områden som inte ens har någon koppling till den ursprungliga saken vi trycker undan.

Det är här jag känner att de flesta inte har någon förståelse alls av varför de känner sig bortkopplade från sina liv. De har kopplat bort sig från sina liv eftersom de trycker undan vissa aspekter av sitt liv. Det gör att själen trycker undan alla delar av de sakerna som hör samman med de aspekterna, och även trycker undan alla andra känslor som kan vara precis lika överväldigande, vare sig det är i en positiv eller negativ riktning. Det har en kraftfull inverkan på själen på många olika sätt, och sätt som de flesta personer på planeten inte har någon uppskattning av när det gäller deras vardagsliv. Många på planeten nu klagar över att de inte känner att de har kontakt med sig själva. De känner inte att de har kontakt med sitt liv. De känner inte mycket glädje alls i sina vardagsliv. Det här beror på graden av undertryckande de har, på vad de ser som smärtsamma känslor. Undertryckandet av smärtsamma känslor orsakar ett undertryckande av upplevelsen av njutningsbara känslor. I slutänden får du en undantryckt person som inte kan uppleva smärta eller njutning, och som en följd av det till och med gör extrema saker för att känna något.

Maria:      Utifrån vad du säger så får jag en bild av, en slags dämpad själ. Vi vet i vår själ, känner jag, att alla känslor och passioner och önskningar och allt sådant finns där. En del av dem är lyckliga, kärleksfulla…

…men för att kunna upplevas så behöver de komma ut från själen. De kan inte vara kvar i själen. De måste upplevas genom att vi går igenom en upplevelse där vi frigör känslorna, så att känslorna kommer ut ur själen. Det är vårt naturliga tillstånd. Vårt naturliga tillstånd är att ha önskningar, inte bara ha dem utan också agera efter dem. Det är vårt naturliga tillstånd. Vi agerar på alla våra önskningar.

Maria:      Har våra önskningar, har våra känslor och…

… agerar på dem.

Maria:      Upplever dem.

Upplever dem. Och vi ser upplevelsen av dem. Vi känner upplevelsen av dem. Det är så energin i känslorna frigörs.

Maria:      Om vi inte hade något undertryckande så skulle vår själ uppleva önskningar och känslor på ett väldigt expansivt vis. Stämmer det?

I ett konstant tillstånd av upplevelser, alla känslor och önskningar och passioner upplevs. Det skulle vara mycket glädje eftersom vi inte trycker undan något. Varje gång vi agerar utan att vara i harmoni med kärlek så skulle det också bli mycket smärta genom upplevelserna av de här önskningarna, och det är det som är problemet. Problemet är att vi är i  tillståndet där vi på ett naturligt sätt skulle uppleva önskningar, passioner, vår längtan och allt det, och allting flyger ut ur själen som en oändlig ström av energi, kan vi kalla det. Men eftersom vi har agerat utan att vara i harmoni med Guds kärlekslag, så är en del av sakerna som kommer ut från själen smärtsamma att uppleva, och då, istället för att korrigera handlingen som inte är i harmoni med lagen, så bestämmer vi oss för att trycka undan resultatet genom att trycka ner den smärtsamma upplevelsen. Den smärtsamma upplevelsen är följden av vår handling som inte varit i harmoni med lagen. Den är inte orsaken till vår smärta. Smärtan är följden, eller effekten, av mina handlingar som inte är i harmoni med kärlek. När jag väljer att trycka undan smärtan så tar jag inte itu med orsaken till smärtan och då kommer jag också, på grund av hur själen är utformad, till och med trycka undan njutningen och de bra sakerna som min själ också har skapat.

Maria:      Så det här, ja, wow.

Det är ganska stort när vi tänker på det på det viset.

Maria:      Det är ett stort uttalande, ja.

Därför att det vi i princip säger är, att om vi ser på sanningen om Guds lagar så vet vi att sanningen om dem är att närhelst vi bryter mot dem, eller närhelst vi agerar utan att vara i harmoni med dem, så får vi smärta och lidande som en följd av det. Så den verkliga orsaken till all smärta som finns i vår själ är handlingen som utförts utan att den var i harmoni med kärleken. Det är den verkliga orsaken. För det mesta så hedrar vi inte det här som den verkliga orsaken – de flesta på planeten hedrar inte det här som den verkliga orsaken till deras smärta och lidande. De känner smärtan och lidandet som är följden av att agera utan att vara i harmoni med den verkliga orsaken, men istället för att försöka korrigera orsaken så trycker de undan resultatet.

Det jag säger med principen om undertryckande är att om du väljer att trycka ner smärtan och lidandet som är en följd av orsaken, som en följd av att bryta mot lagen, om du väljer att trycka undan den så trycker du undan inte bara den, själva saken som orsakar smärtan och lidandet, utan du trycker också undan upplevelsen av all njutning. Det här är en kompensatorisk effekt som har lagts på själen, som en del av naturen i hur Gud har skapat det, för att visa dig att något är fel med att välja undertryckandet. Det här är en lag som styr själen. För just den här lagen som styr själen, den här principen som styr själen, så försöker Gud visa följderna av vårt eget undertryckande av smärta för oss.

Om vi ser på det mer i sin helhet, så skapar det smärta när vi bryter mot lagen. Undertryckandet av smärtan orsakar också undertryckandet av njutningen, vilket leder till mer smärta. Gud försöker visa oss att om vi försöker lösa effekten snarare än att komma åt orsaken, så kommer vi skapa mer smärta och lidande åt vår själ. Det är det Gud i själva verket försöker göra genom principen om undertryckande, att visa oss att när vi väljer undertryckandet så orsakar vi i själva verket en ytterligare degradering av vår egen upplevelse, och därför är vi orsak till att få mer smärta i våra egna upplevelser.

Maria:      Javisst. Så för att förstå lite mer om den här lagens eller principens dynamik och hur den fungerar i själen: Som vi sade tidigare, så känner själen i sitt naturligt expansiva tillstånd alla möjliga saker, och som du nämnde så uppstår smärta när den agerar utan att vara i harmoni med lagen.

Det blir smärta och det är en upplevelse.

Maria:      Ja. Så om jag föreställer mig själen som en riktigt stor själ, så finns där mängder av passioner och glädje och allt sådant också, och om jag bara agerar utan att vara i harmoni med lagen så uppstår smärta. Så om jag nu väljer att trycka undan den smärtan…

…snarare än att uppleva den…

Maria:      Ja, snarare än att uppleva den…

Och kom ihåg att smärtan är en följd av att bryta mot lagen, så det är en del av kompensationslagen. Den behöver upplevas om vi någonsin ska växa.

Maria:      Japp. Så medan jag trycker undan den så får jag en vision av att allt trycks undan med den.

Dras ihop. Ja.

Maria:      …fram till mitt undertryckande. Är det korrekt?

Det är korrekt.

Maria:      Så om jag trycker undan det väldigt mycket, så vrooom – blir allting väldigt litet. Om jag tillåter litegrann smärta och sedan lägger jag dämpning över den så tillåter jag fortfarande glädje, njutning, önskningar, passion och andra känslor, men om jag då känner en rädsla där inne och trycker ner den så måste allting dras ihop tillsammans med den. Så utifrån vad du säger så handlar det egentligen om upplevelsen av alla känslor som påverkas av att den där enda trycks undan.

Det stämmer. Och upplevelsen av alla känslor påverkas av undertryckandet av bara en känsla.

Maria:      Ja. Så nivån där vi tillåter alla känslor skulle vara den största omfattningen … nivån där jag tillåter min smärtsamma känsla är i samma omfattning som jag tillåter min njutning.

Precis. Du kan se hur det här påverkar många människors liv idag. Många kvinnor klagar till exempel över en brist på sexuell njutning till vardags, i synnerhet när de är i en relation med en partner. Vi skulle kunna se på vad de söker: De söker sexuell njutning, men deras sexuella njutning är kraftigt undantryckt. Många kvinnor klagar över att de inte får orgasm så lätt. De njuter inte av sex som en följd av det eftersom det blir ett trauma och ett jobb. De har ingen kontakt med kroppen under sexet, som en följd av alla de här specifika sakerna. Frågan som behöver besvaras är: ”Vad händer egentligen?”

Maria:      Utifrån vad du säger, vad som egentligen trycks undan?

Javisst. Vad är det som i själva verket trycks undan? Och om många kvinnor ser på saken – ursäkta, jag ska bara hosta lite – så finns det uppenbarligen mängder av människor i andevärlden som inte är särskilt glada över just den här punkten. Jag känner mig rentav lite nedtryckt när jag pratar om det. Det finns en yttre press som jag kan känna. Men vi kan försöka prata om det här problemet med kvinnor och deras orgasm. Många kvinnor klagar över att de tycker att det är svårt att få kontakt med sin orgasm, att få en orgasm och så vidare, i synnerhet att få en orgasm bara genom sexuella samlag. Du vet, de behöver stimulans av klitoris tillsammans med andra saker kanske, ibland vibratorer och andra saker för att få en orgasm.

Frågan blir: ”Okej, varför är deras kropp så nedstängd till den grad att den behöver all den här stimulansen, när andra kvinnors kroppar är väldigt, väldigt känsliga för just de här sakerna?” Och svaret är: ”Eftersom de trycker undan vissa känslor som styr responsen från just de organen.” De flesta känslor som styr responsen från just de här organen baseras på rädsla och raseri, rädsla och ilska. Om du ser på känslorna hos kvinnor gentemot män så kan du se att det i allmänhet finns mycket ilska mot män – en del av det är fullt förståeligt – och även en del rädsla inför män, i synnerhet inför män ur ett sexuellt perspektiv. Det finns till exempel mycket rädsla för mannens penis, det finns mycket rädsla inför att penetreras. Det finns mycket rädsla för att låta hjärtat vara inblandat i sexakten. Alla dessa rädslor i synnerhet försöker kvinnor i allmänhet trycka undan. Med andra ord försöker de hålla de känslorna i styr. De trycker ner dem.

Medan de trycker ner dem så gör de sin kropp mindre känslig för effekten av den stimulans som skulle kunna ge dem njutning på samma område. Det här är en av effekterna av att försöka stänga ner själen. Om du stänger ner själen på ett område så kommer du märka att det blir en effekt på många platser i din kropp, och i hur den kan känna sensoriskt. Kom ihåg att varje fysisk sensorisk upplevelse som sker i din kropp är en kopplingspunkt till själen. Själen absorberar känslor och sensoriska upplevelser, så medan jag stänger ner vissa känslor i själen så stänger jag också ner själens förmåga att uppleva de sensoriska händelserna som kommer från kropparna, från den andliga och den materiella kroppen. Därför så stänger jag ner kroppens förmåga att fullständigt uttrycka den sensoriska upplevelsen som ges till själen, vilket betyder att själen nu är fullständigt nertryckt på just de områdena.

När det gäller saker som orgasm så krävs det en hög känslighet inför beröring och känslor och så vidare, och om du trycker undan alla de känslor som orsakar att de områdena på kroppen undertrycks – och det här är också något som de flesta inte förstår – när du trycker undan din känsla så trycker du också undan dina kroppars sensoriska system, för den andliga och materiella kroppen. Din andliga och materiella kropp blir mindre känsliga för beröring, mindre känsliga för stimulans, mindre känsliga för smärta, mindre känsliga för njutning, som en direkt följd av att olika känslor i själen stängs ner.

Många klagar över att deras kropp inte verkar fungera så bra, men de förstår inte att det här står under direkt kontroll av själens känslor, av dess nedstängning. Kom ihåg att själen inte bara är känslor, den är också sensoriska intryck. För alla sensoriska intryck så kommer alla dessa olika sensoriska upplevelser som kommer igenom den fysiska och andliga kroppen in i själen. Om vi stänger ner själen så stänger vi ner den emotionella upplevelsen av de sensoriska intrycken, vilket har effekten av att bedöva det sensoriska intrycket. Med andra ord kan vi inte längre känna vissa delar av vår kropp ens. Vi kan till och med komma fram till punkten där vi inte längre känner det som ett sensoriskt intryck, om vi stänger ner våra känslor i hög grad.

Människor har upplevt att när de har nått punkten där de stänger ner detta – stänger ner det här, stänger ner det där – så kan de inte ens uppleva smärta längre. De kan inte uppleva njutning längre och det slutar med att de skär sig själva och gör allt möjligt mot sig själva bara för att känna, utan att förstå att orsaken till att de har hamnat i just det här tillståndet. är att de har gjort sitt val att stänga ner en eller två specifika känslor, en eller två specifika känslor som de ser på som smärtsamma.

Maria:      Japp. Så du talade om den här idén om att bara att stänga ner en känsla, så påverkar nivån av överväldigande eller nivån av tillåtande av känslor globalt sett hur mycket vi tillåter nivån av alla känslor. Och ibland stänger vi av njutningen, eller hur?

Så klart. Av alla möjliga skäl.

Maria:      Ibland finns det en rädsla förknippad med njutningen som …

Ja. Många är rädda för att styras av sin njutning. Med andra ord så får deras rädsla för att förlora kontrollen dem att stänga av sin njutning. De vill styra och för att ha den kontrollen så stänger de av sin njutning, så att de inte längre dras in i att känna sig styrda av sin njutning.

Därigenom så stänger de också av andra delar av sin själ. De stänger ner alla delar av sin själ, inte bara sina njutningar som har sitt fokus i just det området där de stänger ner. Vi kan använda ett annat sexuellt exempel här eftersom det är vanligt. Vi säger att en person är rädd för kärlek, de är rädda för att någonsin vara i en kärleksbaserad relation. De inser att deras sexuella njutning kan dra in dem i en kärleksbaserad relation någon gång. Med andra ord så förstår de att om de delar en sexuell upplevelse med någon, så kan de bli så överväldigade av glädjen i den sexuella njutningen i upplevelsen att de vill ha personen väldigt mycket, och så känner de att deras liv ligger utanför deras kontroll. Så istället för att tillåta att allt det sker, så stänger de av sitt hjärta från att älska och stänger av sitt hjärta från alla sexuella njutningar. Det betyder såklart att de till och med stänger ner sin egen sexuella njutning via masturbering eller annat. De stänger ner allt det också. De stänger också ner många andra upplevelser av njutning och smärta som de kan ha under sitt liv, som en följd av att de i så hög grad försöker trycka undan just den aspekten av sitt liv. Så det kan hända vad gäller både njutning eller smärta.

Det kanske inte bara är smärta som får oss att stänga ner hela vår själ, utan det kan också vara vår njutning eller rädsla för njutning och vart njutningen kan ta oss som får oss att stänga ner vår själ. Du förstår, det här händer med många som är religiösa. De har en djup rädsla för att utöva njutning som inte är i harmoni med vad de tror är Guds lagar. Så de stänger ner sina sexuella önskningar eller de stänger ner sina njutningar som de tror inte är i harmoni med Guds lagar. Men problemet är att som en följd av detta så stänger de ner all njutning, och de börjar stänga ner all smärta och de blir mindre och mindre känsliga för saker som de gör, tills de får någon slags uppvaknande till vad som verkligen pågår.

Maria:      Okej. Men för att säga det rakt ut så vill många av oss helt enkelt undvika obehag, eller hur?

För det mesta.

Maria:      Och vill fortfarande uppleva njutning. Vi vill fortfarande festa men inte ha några tuffa tider.

Javisst. Och det här är orsaken till att festandet måste bli mer och mer intensivt för att det ska kännas. Det här är orsaken till att folk tar till droger när de festar och de nöjer sig inte med att dansa längre. De måste dansa i kombination med droger och alkohol och massor av sex och till och med då känns det inte tillfredsställande, och orsaken till det är att vi har bedövat oss inför den egentliga njutningen som ursprungshandlingen skulle ha gett oss, eftersom vi har stängt ner vår förmåga att uppleva den sensoriska njutningen som kommer av den.

Maria:      Så den första delen av det här är i själva verket att villigheten jag har att uppleva alla känslor kommer påverka min förmåga att uppleva alla känslor.

Precis.

Maria:      Hur öppen jag är inför varje enskild känsla, den minsta mängd jag är öppen för en känsla, är den största mängd som jag kommer vara öppen för någon annan känsla. Är det korrekt?

Nja, det är inte helt korrekt eftersom vi kan tillåta vissa andra känslor i högre omfattning, men de kommer att vara undantryckta i vår upplevelse av dem. Det är det jag säger.

Maria:      De kommer inte vara en fullständig upplevelse.

De kommer inte vara en fullständig upplevelse. De kan aldrig vara en fullständig upplevelse. Du kan aldrig känna dig nöjd genom upplevelsen av dem eftersom du redan trycker undan dem på ett annat område. Undertryckande på ett område orsakar undertryckande på alla områden, kanske i lägre grad, men det orsakar fortfarande ett undertryckande. Låter det rimligt?

Maria:      Javisst, det gör det. För min nästa fråga skulle vara  – du använde exemplet med sexuell njutning, eller sexuell skräck, kan vi säga. Så säg att någon misshandlas i sin barndom och det sker mycket sexuella trauman och skräck som de trycker undan medan de växer upp, eller de trycker undan det just då för att överleva.

Och vanligen så trycker föräldrarna eller omgivningen eller förövarna själva undan detta i personen.

Maria:      Så de går in i det vuxna livet med mängder av undertryckande av just de här känslorna.

Ja.

Maria:      Är det då sant, att i synnerhet de känslogrupper som rör intimitet och sex kommer vara mest undantryckta i dem, och de kan ha ett högre tillåtande av andra känslor på andra områden?

De kan ha mer tillåtande av andra känslor, men problemet med alla de andra känslorna är att de också kommer tryckas undan. Med andra ord så kommer glädjen de upplever i alla aspekter av sina liv att tryckas undan, inte bara området som rör sexuella aktiviteter och kärleksbaserade relationer. Det är det här som är problemet. Om du väljer att inte läka och att trycka undan vissa känslor inom dig, så väljer du i själva verket hela undertryckandet av din själ i alla dess aspekter i mindre grad.

Maria:      Eller i olika grad?

I olika grad, beroende på hur de graderna förhåller sig till det ursprungliga problemet. Men du trycker undan alla aspekter. Alla aspekter, du trycker till och med undan aspekter som är helt orelaterade.

Maria:      I det exemplet är det en kvinna som har misshandlats och hon når upp i vuxen ålder. Det sexuella området i hennes liv har skadats och tryckts undan, och hon tar inte itu med det så det uppstår ingen sexuell njutnng, och det finns en massa sexuell skräck inom henne.

Eller så får hon bara sexuell njutning när hon befinner sig i en kontrollerande eller kränkande situation.

Maria:      Aha, när hon har kontroll eller när någon kontrollerar henne.

Javisst, troligen händer en av de båda.

Maria:      Men det är fortfarande ett undertryckande …

…fortfarande ett undertryckande av vad den faktiska njutningen skulle kunna vara, vilket är ett vackert, kärleksfullt förhållande där båda är öppna och upplever njutningen.

Maria:      Jag förstår. Och säg att hon också är en faster och har en jättebra karriär och alla de sakerna. Utifrån vad du säger om den här principen, så finns det dock fortfarande ett undertryckande eller en hämning i graden av känsla eller glädje som hon har förmågan att uppleva…

… när det gäller allting.

Maria:      … inom de andra aspekterna av sitt liv.

Hon kommer att märka det i alla aspekter av sitt liv, alla slags aspekter av sitt liv. Det är därför vi upptäcker att människor som har misshandlats ofta trycker undan den sexuella delen av sitt liv, eller de blir utåtagerande i den sexuella delen av sitt liv, men också att när de gör det så ägnar de sig aktivt åt en massa andra aktiviteter för att distrahera sig. Men de blir aldrig helt tillfredsställda av de specifika aktiviteterna heller. De är bra på dem, men de känner sig aldrig tillfredsställda personligen. Det beror på att deras själ är undantryckt när det gäller tillfredsställelse, på grund av undertryckandet som har skett baserat på den smärtsamma upplevelsen.

Maria:      Javisst. Det är en rätt så kraftfull princip.

Javisst. Om en person förstår den här principen till fullo, så kommer de börja förstå den absoluta nödvändigheten i att förbli öppen inför alla känslor och den absoluta… vad är det för ord jag söker… poänglösheten? Kanske det inte ens är det ord jag egentligen söker.

Maria:      Meningslöshet.

… meningslösheten i att försöka trycka undan en enstaka känsla. Om de kunde förstå att det är en fullständigt meningslös process att trycka undan känslor, eftersom du bara trycker undan potentialen för din framtida glädje, så kommer det här uppenbarligen att vara väldigt skadligt för en själ som önskar växa.

Tänk också på att Guds kärlek är en glädje att ta emot. Om du trycker undan någon känsla, så trycker du undan upplevelsen av den kärlek som skulle ha kommit in i dig också, och det här kommer uppenbarligen ha en stor inverkan på ditt liv. Om vi tittar på det ur det här perspektivet med att ta emot Guds kärlek, så är det väldigt skadligt att trycka undan känslor inuti själen.

Jag föreslår inte att du måste agera på varje känsla inuti själen. Jag föreslår inte att du känner en känsla som kanske är en känsla av att göra något nedvärderande och du väljer att agera på den för att det skulle vara ett undertryckande att inte göra det. Det är inte vad jag föreslår. Jag föreslår att önskan att göra något nedvärderande kommer ur en undantryckt känsla som ligger under den. Du behöver ta reda på vad den känslan är, eller med hjälp av Guds kärlek ta bort den som en orsak i din själ, så att du inte längre känner den nedvärderande önskan. Snarare än att trycka undan den nedvärderande önskan, så är det bättre för dig att känna den nedvärderande önskan utan att agera på den, och låta dig själv förstå orsaken eller skälet till att den finns där. Om du gör det så kommer du upptäcka orsaken, och med hjälp av Guds kärlek så kan du till och med radera orsaken till den nedvärderande tanken, eller önskan att agera på den nedvärderande handlingen. Därigenom så kommer du inte, av misstag eller avsiktligt, att utföra den handlingen i framtiden genom att du glömmer att ha kontroll över den nedvärderande handlingen. När du väl tar bort orsaken i själen så finns det inget behov av att vara rädd för att agera mer längs den vägen, eftersom orsaken till att du agerade på det viset har försvunnit.

Jag föreslår att om du stänger ner den emotionella upplevelsen, med andra ord om du känner en nedvärderande känsla inom dig, en känsla av att du vill agera på ett sätt som du vet inte är i harmoni med kärleken och du trycker undan den, så trycker du nu undan alla aspekter av själen. Det kommer inte vara till särskilt stor hjälp för dig i framtiden när det gäller att uppleva glädje. Du behöver tillåta att den känslan eller önskan uttrycks, som vanligen skulle få dig att agera på ett visst vis, och istället för att agera på den så känner du den istället. Känn den så att du får kontakt med den underliggande orsaken. Det är inte att trycka undan själen.

Valet att inte känna den, valet att trycka undan känslan av den, kommer att trycka undan din själ och därmed trycka undan alla din själs aspekter.

Maria:      Eftersom många av oss känner att det är så vi skulle vara en bra person, genom att trycka undan de sakerna.

Så klart. Och det är därför det aldrig fungerar. Förr eller senare i framtiden, vare sig det är på Jorden eller i andevärlden, så slutar det vanligen upp med att vi gör de saker vi försökt trycka undan i vårt förflutna, såvida vi inte har låtit oss själva känna dem och hitta orsaken.

Maria:      Vi kan ta ett exempel igen. Jag är på arbetet och det är en lång dag, jag har haft massor att göra och precis innan det är dags att gå hem ropar chefen in mig på kontoret och hon säger: ”Vi har de här problemen med det du har gjort och om du inte fixar det så kommer vi få det tufft… ”, du vet. Och det är en massa känslor som kommer upp i mig som skuldkänslor, oro…

Att inte få ett godkännande.

Maria:      Känna sig skamsen, inte få ett godkännande. Jag går ut från kontoret. Jag slår i tårna. Jag mår hemskt.

Vilket är en annan indikation på att du redan trycker undan de känslor du just kände.

Maria:      Jag går ut genom dörren och säger: ”Tack gode Gud för att dagen är slut. Jag åker hem och tar mig ett stort glas vin.” Vad händer där och hur förhåller sig detta till principen om undertryckande?

Så: ”Jag åker hem och tar mig ett stort glas vin”. Vinet är ett jättebra sätt att trycka undan och trycka ner upplevelsen av de sorgsna känslor du känner – det är ett val att trycka undan. Om du väljer att trycka undan så kommer du märka att olika delar av ditt liv kommer att påverkas, förutom den som just påverkades av att de här känslorna exponerades. Istället för att göra det, om vi levde i en perfekt värld, så skulle mitt förslag vara att sitta ner på kontoret och gråta ut ordentligt medan du hör de här sakerna, och känna dig trött och överväldigad och utmattad i den stunden.

De flesta låter inte det här ske, och ironiskt nog, om du lät det ske så skulle du förmodligen få mindre angrepp från din chef än om du tog till det stoiska försvaret. Men de flesta låter inte det hända, så de får mer angrepp från chefen tills de slutar där. Men om de gick ut ur dörren och kände alla känslorna i det, tillät sig själva att verkligen känna alla känslor som det utlöste, så skulle de förmodligen sitta i bilen och gråta riktigt mycket i tjugo minuter om de olika sakerna, de olika känslorna de kände på grund av detta, att inte vara uppskattade och många andra känslor som de skulle ha känt. När de kom hem så skulle inte deras själ vara undantryckt. De skulle inte behöva någon drink, och de skulle förmodligen trivas med allt som hände i hemmet.

Maria:      Och när deras barn kommer hem från skolan och de har mycket mer energi…

Energi, glädje, njutning. Faktum är att om de hade frigjort känslan som hörde ihop med den arbetsrelaterade händelsen, så skulle den arbetsrelaterade händelsen inte ens finnas i tankarna längre när de väl kom hem. De skulle inte ens tänka på det längre. När det har frigjorts helt och hållet så tänker du inte ens på det längre. Det skulle inte störa dem längre. De skulle vakna upp nästa dag, helt nöjda och opåverkade av händelsen. När vi däremot är undantryckta, vi tryckte undan det på kontoret, vi satt inte i bilen och grät, vi kom hem och vi grät inte där när vi kom hem, vi tryckta undan det, vi tog vår drink. Det gör att det blir mer undertryckande. Sedan har vi svårt att sova en natt, så händer alla möjliga saker, all möjlig smärta uppstår som en följd av undertryckandet, med tillägget att allt som händer i hemmet som vi annars kunde ha njutit av kan vi inte längre njuta av. Om vår man till exempel kommer hem och är kärleksfull och vill älska, så kommer du inte kunna göra det heller.

Maria:      Eller om vi gör det så kommer vi inte njuta av det i själva verket.

Om vi gör det så känner vi inte någon njutning i själva verket. Vi är inte närvarande. Om våra barn kommer hem och vi vill höra vad de har glatt sig åt under dagen så kommer vi inte kunna få kontakt med deras glädje över dagen heller. Alla de här andra delarna av vårt liv stängs ner på grund av att vi har valt att stänga ner just den här delen av själen.

Maria:      Och det är i själva verket som ett mikrokosmos av vad du säger händer under en livstid.

Ja. Så tänk på varje enskild dag; de flesta är med om händelser, attraktionslagen för händelser till dem som får dem att känna och uppleva vissa känslor som de inte vill känna. Istället för att låta sig själva känna det, med andra ord istället för att vara ödmjuka, så tillåter de inte sig själva känna det. De trycker undan, utan att förstå att undertryckandet kommer att orsaka mer skada på deras egen själ och mer skada på deras förmåga att uppleva glädje i framtiden.

Maria:      För i exemplet vi gav så skulle många människor säga: ”Javisst, jo men hon hade det stressigt på jobbet den dagen, det är klart att saker inte går särskilt bra när hon kommer hem.”

Jag håller inte med. Om hon hade gråtit innan hon kom hem så skulle hon märka att saker går jättebra när hon kommer hem. Om hon har frigjort känslorna som händelsen utlöste, så skulle händelsen hon drog till sig på grund av sina känslor i själva verket, om hon frigjorde känslan som händelsen utlöste, så när hon väl kom hem så skulle hon vara tillbaka på en glad plats inom sig.

Maria:      Och på grund av att händelser för saker till oss för att utlösa tidigare undertryckanden, under många år, om vi fortsätter att trycka undan, så är det som att göra själen kompakt och bygga en barriär ovanpå en annan barriär över de känslorna som vi är rädda för att känna.

Det här är orsaken till att när de kommer till 80- eller 90-årsåldern så är många väldigt undantryckta, du kan känna hur undantryckta de är. De flesta kan inte känna hur undantryckta de är. Det är inte som att det kräver någon känslighet att känna hur undantryckta de är. De är så undantryckta på grund av en helt liv av undertryckande, utan att förstå att varje undertryckande de väljer att göra under sitt liv har fått deras själ att krympa, och fått uttryckandet av andra mer positiva känslor att krympa ihop också. De kommer till en punkt där de inte ens kan känna några positiva känslor inom sig längre.

Maria:                    Javisst. Jag förstår. Så i exemplet med kvinnan som kommer hem från jobbet, så avfärdar många hennes jobbiga natt som stress, men i själva verket så säger vi att hon trycker undan en del av sig själv och nästa månad när hon går på semester så kommer hon inte ens känna särskilt mycket glädje som hon kunde ha gjort eftersom hon har tryckt undan den här saken.

Precis.

Maria:      Och om tio år på sin dotters bröllop så kommer hon fortfarande inte känna så mycket glädje som hon skulle ha kunnat göra eftersom hon trycker undan…

Precis.

Maria:      Vid det här laget så trycker hon ständigt undan den här saken.

Förmodligen andra känslor. Hon skulle attrahera händelser som utlöser de här känslorna också, eftersom Gud vill att vi uttrycker dem snarare än att trycka undan dem. Under den här tiden så skulle hon ha attraherat en lång rad händelser som ska utlösa just precis de känslorna via hennes själstillstånd, genom attraktionslagen som attraherar de händelserna. Hon trycker undan varenda en av dem, och inser inte att hon inte bara trycker undan upplevelsen av just den händelsen, utan hon lägger också till ännu mer skada till själen i avseendet att hon trycker undan andra aspekter av glädje, andra aspekter av njutning i själen, vilket nu också behöver exponeras genom negativa attraktioner.

Du skapar ett minfält åt din egen själ när du trycker undan en känsla, och jag känner att om människor förstod fullt ut vilka effekter det har så skulle de se på aspekten med undertryckande och säga: ”Wow, jag kommer aldrig göra det igen”, därför att det är en så kraftfullt negativ sak att göra mot din egen själ, att trycka undan en känsla.

Maria:     Vad händer om vi då sätter det i motsatt perspektiv? När vi träffades för fem år sedan så kändes det som att jag hade tryckt undan massor av känslor under en lång tid. Som vuxna är det många av oss som gör det. Vi söker bara efter njutning och trycker undan allt negativt.

Och med hjälp av alkohol, droger eller antidepressiva läkemedel. All slags yttre stimulans.

Maria:      Mängder av externa saker och distraktioner.

Och distraktioner, även med hjälp av tiden. Vi håller oss upptagna så vi inte behöver känna. Det är en annan distraktion och i slutänden känner vi knappt någonting.

Maria:      Och många människor når medelåldern och säger: ”Hm, det är inget som känns särskilt bra längre.”

Precis. Det här är orsaken.

Maria:      Ingenting. Vad är möjligheten för oss vuxna om vi har tryckt undan en mängd saker och plötsligt får vi kontakt med en enda sak? Betyder det att vår potential för att uppleva glädje plötsligt…?

Ja. Motsatsen gäller också. Om jag har ett tillåtande av en känsla ovanpå alla andra så kommer uppenbarligen alla andra känslomässiga upplevelser också expandera. Det är den positiva aspekten av den här själsprincipen. Det här är orsaken till att du finner en person som kan ha en fantastisk upplevelse av något slag när de är 30, 40 eller 50, som plötsligt gör dem mjukare inför en hel hög med andra upplevelser. Och det är detta som händer. Deras själ är undantryckt. En aspekt av den bryter liksom ut ur undertryckandet: ”Woop”, genom attraktionslagen som attraherar en händelse som får dem att aktivera en önskan inom sig, och sedan tar de plötsligt tag i den önskan. Eftersom de har tagit tag i den önskan och även tillåter känslan ovanpå alla andra, så kommer också alla andra känslomässiga upplevelser att expandera i sin potential. Det här betyder också att alla andra känslomässiga upplevelser som har undantryckts också expanderar, vilket betyder att det finns en potential att de kommer få en jättebra upplevelse och sedan gråta högt i en vecka, eftersom de har tillåtit en större expansion av sin själs upplevelse av alla känslor.

Maria:      Är det detta som händer ibland när personer säger att när de har fått sitt första barn så blir det plötsligt en expansion av glädjen, och allt är så känslosamt och plötsligt känner de alla möjliga saker?

Och plötsligt börjar de gråta varje dag, ibland av glädje, ibland av smärta. Halva tiden vet de inte ens varför de gråter och folk kallar det för depression. Depression kan vara undertryckandet av känslor, men när en person gråter hela tiden och det inte är en följd av undertryckande utan snarare för att det tilläts, så känner du i själva verket att själen expanderar.

Maria:      Och de känner sig mjukare …

De känner sig mjukare snarare än hårdare.

Maria:      Deprimerade människor känner sig ofta ganska distanserade från sig själva.

Ja, så en person som är deprimerad trycker i själva verket undan raseri, så i allmänhet så är den stora känslan du känner från en person som är deprimerad raseri som ligger under undertryckandet. I själva verket så behöver en person som är deprimerad eller ofta blir deprimerad tillåta sig att uttrycka sitt raseri, inte mot de personer de är rasande på, utan gå ut och slå med ett baseballträ på en säck eller något och skrika och gapa och svära tills allt har kommit ut ur dem. Och så får de kontakt med en del av sin rädsla och sorg som ligger därunder. Men om de trycker undan känslan av raseri så kommer de in i en depression. Det är kliniskt accepterat att depression är ett tillstånd där du inte ens kan känna något. Du kan inte känna beröring, fysiska sensationer, sexuell njutning, emotionell njutning, du känner ingen glädje och så är det med ett totalt undertryckande. Men ofta är depressionen begränsad till bara en eller två känslor som de har försökt trycka undan.

Maria:      Ja, och om människor kan komma åt det, då plötsligt…

Då kommer alla andra aspekter av deras själ att växa och depressionen försvinner. Och det är en annan sak som de inte förstår. Principen med undertryckandet, att inte förstå den är en stor orsak till depressionen på planeten. Och du kan se att kvinnor, tror jag, är ungefär 3 till 5 gånger mer mottagliga för depression än vad män är.

Maria:      Varför är det så?

Därför att kvinnor accepterar att trycka undan raseriet mer än vad män gör. Män tillåter sig vanligen att uttrycka sitt raseri, ofta på sätt som inte är särskilt trevliga, men de tillåter upplevelsen, där kvinnor i allmänhet inte tillåter upplevelsen av ilska eller raseri. De trycker undan raseriet och ilskan och därmed kommer de in i ett tillstånd som är deprimerat.

Det är en kulturell grej. Kulturellt sett så är det mer acceptabelt för män att uttrycka sin ilska än vad det är för kvinnor att uttrycka ilska. Det här är en av de främsta orsakerna till att kvinnor är mer mottagliga för depression än vad män är. De förstår inte principen med undertryckandet. De trycker undan sin ilska, och då kommer de bli deprimerade, eftersom när du väl kommer till ilska så har du redan tryckt undan en hel del. Du trycker undan sorg och rädsla och att du inte får dina beroenden tillgodosedda. Du trycker undan en hel rad saker när du väl kommer till ilska, och om du sedan trycker undan ilskan så finns det inga fler känslor kvar att trycka undan. Nu kan du hamna i en depression, ett tillstånd där du till synes inte har några känslor, eller till synes inte kan uppleva någon känsla. Jag känner att om människor förstod undertryckandet så skulle mycket av så kallade mentala sjukdomar också lindras.

Människor förstår inte heller att undertryckandet har en stor inverkan på andeaktiviteterna när det gäller andemänniskor som överskuggar en person på Jorden. När du trycker undan en viss känsla, så använder andemänniskor just den känslan som du trycker undan till att styra dig. Känslan du trycker undan är vanligen en känsla du är rädd för, och andemänniskor kan använda den rädslan emot dig. De får dig att göra saker som du vanligtvis inte skulle göra genom att manipulera den känslan inom dig som du inte är villig att uppleva. De flesta är inte medvetna om att det är undertryckandet av deras själ som orsakar all attraktion av andemänniskor. När jag säger all attraktion av andemänniskor, så är det alla illvilliga andemänniskor som attraheras på grund av undertryckandet av något i själen. Återigen, om du trycker undan själen så bjuder du inte bara in din egen depression eller undertryckandet av alla dina känslor, utan du bjuder också in andemänniskor, personer som har levt på Jorden och nu finns i andevärlden, att följa med dig och påverka ditt liv genom sakerna du trycker undan. Det har uppenbarligen en enorm inverkan på människors liv på planeten. Faktum är att människor inte har en aning om hur mycket andeinfluenser påverkar de flesta personers liv på grund av deras undertryckande.

Så det är en väldigt viktig aspekt av själen att förstå, den här punkten med undertryckandet, och en väldigt viktig sak att få in i dig själv, emotionellt sett. Om jag förstår det här varje gång jag trycker undan en viss sak i min själ, och vanligen är det en smärtsam upplevelse som jag försöker trycka undan, varje gång jag gör det här så trycker jag inte bara undan resten av mig själv, utan jag bjuder också in kontroll, externt, vare sig det är människor på Jorden eller människor i andevärlden som nu kommer styra mig genom den sak jag försöker trycka undan.

Så du bjuder in många väldigt, väldigt svåra saker när du väljer att trycka undan en känsla. Jag känner att det är mycket enklare att bara tillåta uttryckandet av känslan, eftersom när du tillåter uttryckandet av känslan så uppstår inte några av följderna av undertryckandet. Du har förmågan att uppleva glädje lika väl som smärta, men utöver det så styrs du inte av människor externt och i synnerhet så styrs du inte av andemänniskor som du inte kan se. Det finns många fördelar med att förstå lagen om undertryckande av själen och hur undertryckandet sker.

Maria:      Tack så mycket, det är väldigt värdefullt.

Det är okej, det är ett nöje. Tack hör ni!