Vad är utestängande?

Session inspelad den 1 april 2013 i Wilkesdale, Queensland, Australien, där Luli Faber ställer frågor och Jesus/A.J. svarar.

Du hittar videon med originalinspelningen nedanför texten.

En svensk PDF-fil öppnas om du klickar här (den går att spara ner till din dator och skriva ut).

Jesus:

Den första principen jag skulle vilja introducera är förmodligen principen om utestängande och hur den förhåller sig till själen. Jag vill förklara för folk att de här principerna bara är namn som jag har gett saker och ting; de är bara etiketter som jag har gett en viss typ av förståelse. Om vi kan beskriva förståelsen så kan de sedan förknippa etiketten med förståelsen.

Luli:         Vill du beskriva vad utestängande är?

Javisst. Utestängande är den princip som bygger på en grundläggande hypotes om hur själen fungerar och hur Gud skapade själen. Gud skapade själen så att sanning och fel inte kan finnas i den samtidigt. Utestängande är en grundläggande förståelse av att medan sanning finns i själen om ett visst ämne, så kan inte ett fel om samma ämne finnas i själen. Detsamma gäller fel. Medan ett fel finns i själen om ett visst ämne så kan inte sanningen finnas samtidigt om samma ämne; det utestänger sanningen från att finnas där.

Så fel och sanning som finns i själen är oberoende av varandra på så vis att sanning och fel inte kan finnas samtidigt om samma ämne i samma själ. Det kan hjälpa oss mycket om vi förstår det här, om vi förstår att det här är fallet. Jag känner att utestängandet hjälper oss att förstå att medan jag eventuellt har vissa föreställningar i sinnet, så betyder det inte nödvändigtvis att de har kommit in i min själ, för att just den föreställningen kommer in i min själ beror på ifall felet eller sanningen redan finns i själen om just den saken. Felet utestänger sanningen från att finnas där om felet redan finns i själen.

Det här handlar om själens tillstånd eller skick just nu. Det handlar inte om något framtida tillstånd eller hur förändringar sker eller något sådant. Det är i själva verket ett fastställande om vilket tillstånd min själ har i just den här stunden, tillståndet min själ har i just den här stunden om ett visst ämne eller problem; det här är mitt tillstånd. Medan felet finns i min själ om det ämnet så är det omöjligt, oavsett hur mycket jag tror att det är möjligt, så är det omöjligt för sanningen att finnas i min själ om samma ämne.

Luli:         Så det kan vara vilken känsla eller föreställning som helst?

Ja. Det gäller föreställningar, det gäller känslor, det gäller alla slags problem. Kom ihåg att vår själ är den kännande delen av oss. Kom ihåg att själens dominerande organ inte är själens sinne utan själens kännande delar; hjärtat, ödmjukheten – de är själens dominerande delar. Det är vad som styr vad som sker i våra sinnen. Något kan komma in i vårt sinne utifrån, som att du kanske säger mig en sanning om universum, men medan jag har en känsla inom mig, eller föreställning i min själ som skiljer sig åt från sanningen som du har sagt mig, så är det omöjligt för mig att absorbera den in i min själ, den sanningen. Jag måste bli av med felet först.

Vi kommer att prata om processen som en separat process, eftersom det är processen eller förändringen som behöver ske i själen för att absorbera sanning. Den här idén eller förståelsen av utestängandet handlar om tillståndet som det är just nu, och jag känner att många människor inte förstår sin själs nuvarande tillstånd, eftersom de inte förstår den här grundläggande principen. De tror att det som finns i deras sinne är sanningen om vad som finns i deras själ. Det här är också varför psykologer har tagit fram konceptet med omedvetet beteende, det de kallar en brist på medvetet beteende, eller ”det undermedvetna”, är vad de så småningom har kallat det. Skälet till att vi har det så kallade ”omedvetna” är att vår själ har en fullständigt annorlunda bild eller uppfattning om ett visst ämne än vad vårt sinne har, och det är alltid själen som dominerar sinnet. Det är alltid vår själ som dominerar våra handlingar och allting vi väljer att göra. Det dominerar till och med våra tankar i slutänden. Det här så kallade konceptet med ”det omedvetna” har skapats eftersom vi inte har förstått idén med utestängandet.

Luli:         Så för någon som vill veta vad deras själstillstånd är, så är detta ganska relevant för den här punkten, eller hur?

Självklart!

Luli:         Det är att se med uppriktighet på vad de känner och även att se på sina handlingar.

Precis! Se på handlingarna och känslorna. Många människor är inte särskilt känsliga för sina känslor så klart, så det bästa tillvägagångssättet är förmodligen att se på handlingarna, vad själen drar till sig, eftersom det säger oss sanningen. När jag säger: ”Vad själen drar till sig”, så finns det en lag som heter attraktionslagen som styr hur saker kommer till dig från universum. Den fungerar som så att en själ i ett visst tillstånd kommer att attrahera vissa saker som ska exponera dess tillstånd, vare sig sinnet i den personen tror att de är i det tillståndet eller inte.

Det här ser jag i samband med mycket av den andliga utvecklingen på planeten. Ta till exempel den kristne genomsnittspersonen. Den genomsnittlige kristne tänker förmodligen att de tror på de tio budorden och på de budord som jag gav under det första århundradet som ‒ ”Du måste älska Gud av hela ditt hjärta, hela ditt sinne och all din kraft och älska din nästa så som du älskar dig själv”, eller hur? De kanske känner eller de kanske tänker att det här är vad de tror. Men i själva verket, så snart det uppstår ett krig så är de många gånger den första att delta i det, i synnerhet om deras egen familj eller deras eget land hotas. Om lagen om att älska sin nästa så som vi älskar oss själva verkligen hade kommit in i deras själ, så skulle de aldrig överväga att delta i ett krig ‒ någonsin.

Det här säger mig att känslan av att älska din nästa som du älskar dig själv ännu inte har skapats inuti själen. Istället finns det redan en annan känsla där, som är ”Jag kan döda min bror, min syster, min nästa under vissa omständigheter om de hotar mig”, till exempel. ”Jag bör döda dem om de hotar mig till livet eller om de hotar min familj till livet eller om de försöker våldta min partner. Under vissa omständigheter kan jag döda dem”. Det är deras tankar. Det är bevis, om vi kallar det så, på att den faktiska känslan av att älska din nästa ännu inte har kommit in i din själ. Allt som har hänt är att de har haft tanken att de borde älska sin nästa, och de tror att när de gör vad Bibeln säger så har de faktiskt hedrat eller följt just det budordet. Men i själva verket så har inte just det budordet och önskan i sig själv att göra det kommit in i deras själ, eftersom de är villiga att dra ut i krig.

Det är ett exempel på hur sinnet kan tro en sak och själen är i ett helt annat tillstånd. Med den här idén om utestängande så börjar vi förstå varför den är i ett annat tillstånd, eftersom känslan av att ”älska min nästa” inte har kommit in i min själ. Jag har det bara i mitt sinne som en tanke, och det är det här som är problemet med sinnet. Sinnet kan ha både fel och sanning i sig om samma ämne samtidigt, medan själen inte kan det. Det är omöjligt att ha både fel och sanning i själen samtidigt om samma ämne. Det är det som idén om utestängande handlar om. Vi måste förstå att det är omöjligt för vår själ att ha samma sak inom sig om samma ämne vid samma tidpunkt men med olika åsikter.

Det är något vackert om vi tänker närmare på det. Då kan jag säga: ”Vilka är mina verkliga känslor, vilka är min själs verkliga tankar?”. De verkliga tankarna i min själ är: ”Jag är villig…” i det här fallet som vi tog upp: ”Jag är villig att dra ut i krig under vissa omständigheter”. Så känslan av att älska min nästa så som jag älskar mig själv finns definitivt inte i min själ. Det är bara en tanke. Det är bara ett intellektuellt koncept eller en idé som jag av någon anledning och i själva verket inte följer. När jag väl vet detta så kan jag börja undersöka vad orsaken kan vara. Men om jag inte vet detta så kommer jag förmodligen aldrig undersöka vad orsaken är. Jag kommer förmodligen bara logiskt sett rättfärdiga varför jag skulle kunna dra ut i krig och döda min bror under vissa omständigheter.

Och det är här som sinnet blir fullständigt oresonabelt, eftersom sinnet kommer rättfärdiga felet i själen. Orsaken till att det gör det är att vi ofta vill behålla felet i själen, och vi vill inte förändra själen för att acceptera den nya saken, av känslomässiga orsaker. Det finns emotionella orsaker till varför vi inte gör det.

Luli:         Okej, vi tog upp ett annat exempel här där sanningen om att själen, mitt verkliga jag, är höjden av Guds skapelser.

När en person först hör den sanningen så säger de vanligen att: ”Japp, det där förstår jag”. Vi är en ganska fantastisk skapelse. Om vi ser på mänskligheten, så har vi vår fria vilja. Inga andra varelser i universum verkar ha det, inte som vi har stött på iallafall. Och sedan så har vi konceptet, du vet, att vi är höjden av alla skapelser, vi är en ganska fantastisk skapelse”.

Luli:         Men sedan vill de gå ut och supa sig fulla.

Precis! Och de rättfärdigar att de super. Hur fungerar detta? Å ena sidan säger vi att vi är höjden av Guds skapelser, men å andra sidan så agerar vi inte som om vi vore det, i betydelsen att vi skadar oss själva. Jag ska ge dig lite mer bakgrund kring detta. Vi vet att när vi dricker alkohol, för det mesta när vi gör det överdrivet mycket, så vaknar vi på morgonen efter med en värkande kropp och ett värkande huvud. Vi vet också att det dödar hjärnceller, till och med en liten mängd alkohol dödar hjärnceller om vi intar det. Med det i åtanke, om vi verkligen trodde att vi var höjden av Guds skapelser, tror du då att vi verkligen skulle dricka alkohol? Det faktum att jag har en önskan om att dricka det, du vet, om personen har en önskan om att dricka det, jag har inte det längre, men det faktum att någon har en önskan om att dricka det är bevis för att den andra sanningen, att jag är höjden av Guds skapelser, ännu inte har kommit in i min själ, den har bara kommit in i mitt sinne. Och den kan inte komma in i min själ eftersom något annat redan finns i min själ och att något annat är villigt att bestämma mina handlingar där jag till och med dödar min fysiska kropps hjärna under vissa omständigheter. Jag är villig att göra en handling som leder till att min hjärna förstörs, vilket är en indikation på att jag ännu i själva verket inte har accepterat att jag är höjden av Guds skapelser.

Luli:         Ja, det finns känslor därinne som de vill fly från som i hög grad är motsatsen till att vara höjden av Guds skapelser.

Precis. Det finns något inuti själen som får dem att känna att de inte är höjden av Guds skapelser, även om de i sinnet tror att de har accepterat just det konceptet.

Luli:         Okej. Vill du att jag läser upp det andra exemplet?

Javisst.

Luli:         Det andra exemplet var: Sanningen är: ”Det är inte kärleksfullt att vara våldsam”. Vi tog upp det här litegrann i det kristna exemplet. Och felet är: ”Jag vill slå den där killen i ansiktet” (skrattar).

Javisst. Jag tror att genomsnittspersonen på planeten skulle hålla sig undan våld under de flesta omständigheter. Det finns emellertid tillfällen när genomsnittspersonen på planeten känner att det är berättigat att ta till våld.

Luli:         Som ibland när vi ser på film och tänker, du vet: ”Jag är väldigt kärleksfull och jag vill inte att de ska vara våldsamma”. Och sedan tänker vi: ”På dom bara!”.

Javisst: ”På dom bara!”. Det stämmer. Och den där känslan av att ”På dom bara! Använd våld nu!”, den har utlöst något som finns i själen, som redan finns i själen. När vi tänker på det så är tanken att: ”Jag vill alltid vara kärleksfull” i själva verket bara en tanke under de omständigheterna, eftersom om du får tillräckligt med stimulans åt ett visst håll så kommer vad som än finns i själen att bli sanningen. Om själen säger: ”Jag är villig att rättfärdiga våld under vissa omständigheter”, så kommer du att rättfärdiga våld under de omständigheterna, varje gång. Även om det betyder att någon dör som en följd av de handlingarna, så skulle du fortfarande rättfärdiga våld under de omständigheterna.

Det är en indikation på konceptet med utestängande. Det är idén att medan jag har ett rättfärdigande i min själ av våld under vissa omständigheter, så är det omöjligt för mig, oavsett hur mycket jag använder sinnet så är det omöjligt för mig att vara kärleksfull under alla de omständigheterna. Jag kommer till och med att använda sinnet för att rättfärdiga den underliggande, felaktiga känslan för att kunna uttrycka den felaktiga känslan.

När vi väl förstår det här, om vi pratar om kärlek och hur den påverkar oss, om jag sedan ska bli mer kärleksfull så måste jag förr eller senare förstå att det finns saker i min själ som utestänger mig från att bli mer kärleksfull medan de finns i min själ.

Så jag kan höra sanningen, och jag märker att det här ofta händer med människor som kommer till våra seminarier, de hör sanningen, de gillar vad de hör men det är bara en tanke som grundar sig på vad de tycker om. Det har inte kommit in i deras själ ännu. För om du försätter dem i en situation, ibland just den situation som jag beskrivit under seminariet, så agerar de omedelbart utan att vara i harmoni med kärleken, vilket är en indikation på att kärleken ännu inte har rört vid deras själ tillräckligt mycket för att sanningen ska komma in i själen om just den saken. Det enda skälet till att det händer är konceptet med utestängande. Medan ett fel finns i själen om samma ämne så kan inte sanningen komma in i dem. De kommer inte kunna förändras medan felet är kvar i själen om samma ämne. Det är omöjligt för dem att förändras.

De kan tro att de har förändrats, men det spelar inte någon roll, det spelar ingen roll alls. Det är därför många tar till konceptet med ”det undermedvetna”. De säger: ”Jag trodde att jag hade förändrats men något hände just och något grep tag i mig och jag gick bara och gjorde det ändå. Det är mitt undermedvetna, eller hur? Det är vad mitt undermedvetna bestämde?” Tja, nej – det är vad felet i din själ har bestämt. Om du förstod felet i din själ så skulle du ha frigjort dig från felet och det skulle inte ha bestämt något. När felet inte längre finns i själen så kommer det självklart inte längre bestämma sig för en sådan handling, ett sådant beteende, och det bestämmer inte längre hur ditt sinne resonerar. Det bestämmer inte längre åt det hållet.

Vi kan samtala med genomsnittspersonen på planeten om våld. Om vi tar oss tillbaka till det exemplet: genomsnittspersonen på planeten har ett sinne som säger och logiskt rättfärdigar åt dem – de tycker att de har logiska argument och skäl för att rättfärdiga våld. De flesta på planeten känner att de har ett logiskt skäl för att rättfärdiga våld. Om vi ser på följderna av våld i vår historia, så kan vi se att det i själva verket inte finns något rättfärdigande av det, någonsin. Faktum är att om vi ser på följderna ur ett logiskt perspektiv så skulle vi tycka att: ”Wow, varenda gång som någon har tagit till våld så har det blivit extra smärta och lidande, och förmodligen ofta mer våld, varenda gång. Det är bara när någon har förlåtits som det inte har inträffat”. Men det logiska sinnet hos någon som har den känslan i sitt hjärta kan inte absorbera det här. De förstår inte principerna bakom förlåtelse, och de kommer inte kunna förstå principen bakom förlåtelse förrän deras önskan i själen, av att under vissa omständigheter vilja vara våldsam, har lämnat dem. Tills den lämnar dem så kommer de fortsätta att rättfärdiga våld i sina egna sinnen, trots att de ser och observerar de negativa följderna av våld. Det har ingen effekt på dem, ur ett logiskt perspektiv.

Luli:         Och de förnekar sin egen del i det, sina egna känslor kring vad som faktiskt händer?

Fullständigt! Självklart, eftersom deras känslor i själva verket bidrar till våldet. Det är därför vi har det här uttrycket som en del personer myntade, att våld föder våld. Och det gör det. Så ser verkligheten ut. Om jag är våldsam mot dig så kommer du, om du inte är väldigt högt utvecklad i kärlek, förmodligen vilja vara våldsam tillbaka mot mig. Idag känner förstås folk att oavsett hur högt utvecklade de är i kärlek så borde de vara våldsamma tillbaka, eftersom de tror att det ursprungliga våldet rättfärdigar det påföljande våldet. Men under tiotusentals år så har vi haft dokumenterat i mänskligheten att varje gång som vi har använt oss av våld och någon har svarat med våld så har situationen förvärrats, inte förbättrats. Så vi har bevis, evidens för att det här inte är sant, men väldigt få personer på Jorden accepterar det ur ett logiskt perspektiv, eftersom de har rättfärdigandet i sin själ. Rättfärdigandet kommer att bestämma deras logik så länge det finns kvar i själen. Medan rättfärdigandet finns så bestämmer det hur de tänker.

Och detta är konceptet med utestängande. För att påminna alla så är konceptet med utestängande i princip konceptet att medan felet finns i själen om ett visst ämne vid en viss tidpunkt, så är det omöjligt för sanningen att finnas i själen om samma ämne vid samma tidpunkt. Felet utestänger sanningen från att finnas där. Förresten så gäller också motsatsen med utestängandet. Medan en sanning finns i själen om ett visst ämne vid en viss tidpunkt så är det omöjligt för felet att faktiskt kännas av samma själ vid samma tidpunkt om samma ämne. Det är också sant.

Så du kan se att det här är något jättebra om vi tänker närmare på det. Om vi tillåter felen att frigöras och vi sedan kan absorbera sanningen så kan vi sedan förändras, vår själ kan förändras och vårt resonemang förändras och vår logik förändras, allting förändras som en följd av att förstå den grundläggande principen. Vilket för oss till nästa punkt egentligen, vi ska sluta om en minut och prata om det.

Luli:         Så vi kan frigöra felet och absorbera sanningen. Är det möjligt att frigöra sanningen och absorbera ett fel?

Självklart! Vi ska prata om absorption om en minut  och de möjligheter det inbegriper. Men ja, självklart, det händer väldigt ofta.

Luli:         För barn?

Nej, för vuxna på planeten så händer det också ofta. När viss stimulans förekommer, och vi ska prata om just den typen av stimulans, men ja, det är absolut möjligt för själen att frigöra en sanning och absorbera ett fel. Det beror uppenbarligen på hur mycket själen önskar den sanningen eller önskar felet hur väl detta sker.

Så det är vårt första ämne; vårt ämne om utestängandet. Kom ihåg att det här bara är en etikett på det här konceptet eller idén att medan ett visst fel finns i själen om ett visst ämne vid den här tidpunkten, så kommer inte sanningen kunna finnas i själen om samma ämne. Och det är det som idén om utestängande handlar om. Tack Luli!