Vad händer när vi dör – Introduktion, del 2

Klicka här för att öppna översättningen i PDF-format.
Du hittar videon med seminariet i slutet av texten här nedanför (engelskt tal).

Det här dokumentet är en transkription av ett seminarium som framförts av A.J. Miller (som säger sig vara Jesus) i serien Andelivet, och som utforskar vad som händer när vi dör.

Framfört av Jesus (även A.J.) den 22 augusti 2010 i Buderim, Queensland, Australien.

Introduktion

[00:06:51.25]

Jesus:

Ämnet jag tänkte prata med er om nu är en fortsättning på ett samtal i Brisbane förra veckan, “Spirit Life ‒ What Happens When You Die” (sv. Andelivet – Vad händer när vi dör), och det här är session 2.

Jag vill hålla en serie föreläsningar för er som först handlar om övergångsprocessen, och sedan processen som sker när ni kommer till andevärlden och vilken slags saker ni kan bli inblandade i där. Och sedan skulle jag vilja gå igenom ett samtal om hur helvetena är, hur den 1:a sfären är, hur Sommarlandet är och sedan den 2:a sfären och den 3:e sfären och den 4:e sfären och 5:e sfären. När vi väl kommer till den 6:e sfären så kommer det vara ganska svårt för er att föreställa er den, och sedan ska vi försöka samtala om den 7:e sfären och hur det är i enighetstillståndet i den 8:e sfären.

Och vartefter jag kommer framåt i min egen utveckling så kommer jag också bli bättre på att förklara en del av de sakerna för er. Så förhoppningsvis kommer jag bara fortsätta göra detta tills vi kommer till den 22:a. (Skratt) Men från den 7:e sfären till den 22:a så är det långt bättre att visa det för er än att prata om det. Så förhoppningsvis är jag vid det laget i stadiet där jag kan visa upp de sakerna för er.

Så det är en långsiktig plan kan vi säga, det kan ta några år att hålla de föreläsningarna för er totalt sett, men vi börjar med den här, den första i serien, som heter: ”Vad händer när vi dör”.

En del av er är ganska mediala, och ni kommer få uppmaningar med mängder av frågor från andevärlden under föreläsningarna. En av huvudorsakerna till detta är att många andemänniskor fortfarande inte förstår vad som har hänt, även om de har gått över. Jag menar inte att de inte vet att de är döda. De vet inte vad som hände och varför det hände och var de är nu och varför de är där de är nu. De har aldrig fått några av de frågorna besvarade under hela sitt liv i andevärlden. En del av dem har varit på de här platserna i tusentals år och aldrig fått de frågorna besvarade.

Så, många av er som är mediala kommer att få en del konstiga frågor från andemänniskor, och mitt förslag är att ta er förbi era egna rädslor, sträcka upp handen och ge dem en röst i samtalet. För en av huvudorsakerna till att jag vill prata om det här ämnet är att de flesta på planeten och de flesta i andevärlden, i helvetena, står inför en vanlig rädsla, en vanlig skräck – även om vi inte gillar att erkänna för oss själva eller för andra, i synnerhet när vi blir ”andliga” – att vi i själva verket är rädda för döden. Och många av er känner att ni inte är det, men när ni verkligen börjar prata om det så kommer ni börja känna en del av de rädslorna stiga inom er över vad som verkligen sker.

[00:04:12.25]

Ni förstår, det finns många falska koncept om vad som händer när vi dör. Många av de falska koncepten har uppkommit genom olika saker som människor har beskrivit. En del har till exempel upplevt nära döden-upplevelser, med andra ord så har de haft en process där de nästan dött, de har nästan gått över, men den fysiska kroppen och andekroppen har ännu inte kopplats loss från varandra; det som kallas för silversträngen har inte gått av. Så de har en metafysisk upplevelse, vilket är en verklig upplevelse som deras andekropp har som de kommer ihåg, och många av de upplevelserna är väldigt behagliga till sin natur. En del är det inte, men många är det. Och det ger många ett felaktigt intryck av hur livet kommer vara när de har gått över.

Förra helgen i session 1 av det här samtalet, så kom ett antal andemänniskor till Brian och ställde frågan om hur de hade haft en nära döden-upplevelse på Jorden innan de gick över, och på grund av den upplevelsen så trodde de att de skulle gå över till en riktigt härlig plats. När de sedan gick över så gick de över till en riktigt härlig plats under de första veckorna, och det som hände sedan är att de insåg hur de såg ut. Efter det så kom de till sin verkliga plats i andevärlden som var på ett mycket mörkare ställe än vad de hade föreställt sig. De upplevde mycket rädsla och sorg kring det här, vilket de frågade oss om förra helgen.

Vikten av att förstå sanningen om vad som händer när vi dör

Jesus:

Så det vi vill göra är att se till att så många som möjligt av oss på planeten, och i slutänden helst alla på planeten, förstår vad som händer när vi dör; och verkligen förstår känslomässigt vad som händer när vi dör. För om vi förstod vad som skulle hända så skulle vårt liv kunna vara väldigt annorlunda i de val vi gör nu, det skulle vara fallet för många av oss. Därför att för de flesta av oss så inser vi i samma stund som vi dör att nästan alla de saker vi jagar efter på Jorden i själva verket är rätt så oviktiga.

Tänk på hur mycket av ditt liv som ägnas åt jakten på materiella saker, som att skaffa en bil, skaffa ett hus och betala för dem. Att få iväg barnen till skolan, ni sticker till arbetet, hur mycket av er tid ägnar ni åt att arbeta – många gånger på ett jobb ni inte ens gillar.

[00:06:41.23]

Varför gör vi alla de sakerna? Många gånger gör vi alla de sakerna för att vi i själva verket är rädda för att ha vårt liv och leva vårt liv på ett sätt som är harmoniskt med kärlek till oss själva och kärlek till andra. Och det vi gör istället är att vi gör en massa negativa val som påverkar vårt själstillstånd, vilket också påverkar livet vi lever, men sedan även påverkar vårt framtida liv när vi går över. Och vi inser inte hur mycket av vårt liv som nu påverkar vårt framtida liv.

Vårt själstillstånd avgör vad som händer när vi dör

Jesus:

Så det första vi behöver förstå när det gäller vad som händer när vi dör är att du är en själ, och andekroppen och den fysiska kroppen är bara bihang till själen.

Själen är vårt verkliga jag och den omsluter vår andekropp
och vår fysiska kropp

Våra kroppar är bara bihang till själen som omsluter dem. De här kropparna är bara detta. Den fysiska kroppen och andekroppen är inte alls vårt verkliga jag, de är bara en återspegling av vårt verkliga själstillstånd, vad som pågår inuti själen.

I vår själ finns våra känslor, våra passioner, våra önskningar. Det är fantastiskt hur vi radar upp alla de sakerna, men vi hedrar inte vår själ. Hur många gånger under en dag hedrar du inte dina känslor? Hur många gånger under en dag hedrar du inte din passion? Så det är en sak att räkna upp vad som finns i din själ och säga: ”Åh, det är våra känslor, våra passioner, våra önskningar, våra avsikter och allt sådant”, men det är något annat att verkligen börja känna: ”Det här är den jag är. Jag är den här personen som har den här blandningen av känslor, passioner, avsikter, önskningar men också föreställningar, upplevelser”, alla de sakerna blir totalsumman av vad som finns i min själ. Och våra kroppar är överflödiga egentligen, förutom att de är den metod som vi använder för att samla upp de här upplevelserna med, de är den metod som vi använder för att uppleva universumet som vi växer upp i.

[00:09:36.24]

Själens egenskaper

Så medan vi är här på Jorden befinner vi oss i själens barnkammare. Så länge ni tänker på att medan vi är här på Jorden är vi i själva verket bara bebisar som lär sig hur de ska gå, vilket är vad vi egentligen gör här, så kommer det gå bra. Så snart ni glömmer att ni är en bebis som lär sig gå och ni tror att ni är vuxna och har mognat färdigt, så kommer det inte längre gå så bra eftersom ni börjar förlita er mer på er själva då. Men om vi kommer ihåg att vi bara är barn som bara växer upp här, så kan vi säga att det är som att börja första klass när vi kommer till andevärlden. För många är det så det är. Och sedan går de igenom livet i andevärlden och de börjar växa upp och de växer till ”en fullvuxen”, om vi säger så, vilket kan ta tusentals år för många av dem. Och vi kommer till stadiet där vår själ förändras, och vår själ förenas så småningom med den andra halvan av sig själv på platsen i den 22:a sfären. Så det finns en enorm mängd växande som vi behöver gå igenom.

Här är vi i andekroppen och den materiella kroppen, och det spelar ingen roll om vi är andemänniskor just nu eller om vi är i den fysiska kroppen just nu, samma principer gäller därför att de två sakerna är inte det riktiga jaget. Själen är det verkliga jaget. Det verkliga jaget har en samling föreställningar, känslor, passioner, önskningar, sådant det längtar efter och den samlingen kallas för själstillståndet. Och det är väldigt, väldigt viktigt att förstå själstillståndet, eftersom det är själstillståndet som avgör exakt vad som händer när du dör och efteråt. Det är själstillståndet som avgör allt.

Själens egenskaper utgör själstillståndet

Därför att alla Guds lagar är fasta och oruckbara. Det enda som kan förändras är ditt tillstånd, och därmed hur du interagerar med Guds alla lagar. Så när mitt tillstånd innebär att jag har en lägre önskan om kärlek eller ett lägre kärlekstillstånd, så kommer jag ha en helt annorlunda upplevelse än om mitt tillstånd är ett högre kärlekstillstånd. Om mitt tillstånd är ett förhöjt tillstånd av rädsla och skräck så kommer jag ha en helt annan upplevelse när jag går över än om mitt tillstånd är ett lägre tillstånd av rädsla och skräck. Och om jag vet vad som kommer hända när jag går över till andevärlden så kommer det uppenbarligen vara mycket lättare för mig när jag går över än om jag inte vet vad som kommer hända. Uppenbarligen kommer upplevelsen vara väldigt annorlunda.

[00:12:21.02]

Så det är mina känslor, passioner, avsikter, önskningar, föreställningar, med andra ord hela mitt själstillstånd som avgör vad som händer när jag dör. Det är allt, egentligen.

Vårt själstillstånd mäts ur Guds perspektiv, inte vårt eget

Jesus:

En del av oss kommer tänka: ”Åh, det är bra, det är toppen, jag tycker det är en jättebra tanke. Det betyder att jag har full kontroll över vad som händer när jag dör.” Ja, så är det inte riktigt, tyvärr, för ditt själstillstånd är så som Gud mäter det. Det är inte tillståndet som vi föreställer oss att vi har. Det här är väldigt annorlunda, för vi kan lätt föreställa oss att vi är i ett visst tillstånd men i själva verket vara i ett väldigt, väldigt annorlunda tillstånd.

Vårt verkliga själstillstånd mäts ur Guds perspektiv

Och om det är vårt verkliga själstillstånd, så som Gud mäter vårt själstillstånd, med andra ord så som själstillståndet återspeglar kärlek ur Guds perspektiv och inte ur vårt eget, som avgör vad som händer efter att vi har gått bort, så är det väldigt, väldigt viktigt för oss – om vi verkligen vill investera i vår framtid som det heter – att förstå vad kärlek är och hur vi i själva verket kan utveckla det tillståndet.

Jag illustrerade detta under det första seklet med en man som hela tiden bygger fler och fler saker. Det han gjorde var att han rev sina gamla sädeslador och byggde större istället och proppade dem fulla av vete och allt han behövde och djur och så vidare. Och det var inte tillräckligt stort för honom så han rev allt det och byggde några ännu större. Många av oss gör så just nu i våra liv. Det är inte så många av oss som vill flytta från en tvårumslägenhet tillbaka till ett litet plåtskjul. Vi vill gå från plåtskjulet till tvårumslägenheten till trerumslägenheten till fyrarumslägenheten till den stora herrgården i slutänden. Det är den vanliga andan i många av våra önskningar.

Med andra ord så vill vi att många av våra önskningar ska vara materiella till sin natur och vi vill att de ska expandera, vi vill att de ska växa, vi vill ha ut mer glädje ur vårt personliga liv. Men det jag sade under det första seklet var: ”Du vet inte när du kommer dö”. En av orsakerna till att du inte vet tidpunkten är för att det finns så många själsavgörande faktorer som fastställer när du kommer dö. Om du är enig med Gud så behöver du aldrig dö, det är också en sanning. Så du behöver inte dö, men ofta slutar det med att externa händelser blir orsak till att du går över, precis som det gjorde i mitt liv under det första århundradet.

[00:15:16.23]

Så förr eller senare kommer du förmodligen gå över och du vet inte nödvändigtvis när du kommer gå över, du kanske får några dagars varsel eller ibland några veckors varsel, men vanligen vet du inte när du kommer gå över. Så det skulle vara logiskt att ta reda på så mycket som möjligt om vad som kommer hända när du går över just nu, eller hur? För om du inte tar reda på det nu, när ska du då ta reda på det? Förmodligen efter att du har gått över, och det kommer vara mycket svårare att ta reda på sanningen om vad som händer då än vad det är att ta reda på det nu, och det finns många orsaker till detta vilket vi ska förklara.

Vårt själstillstånd skapar vår egen död

Jesus:

Vårt själstillstånd skapar i själva verket vår egen död. Tidpunkten för din övergång och det som händer när du går över och hur du går över och varför du går över på det viset styrs helt av ditt själstillstånd. Så du kan se att om du förändrar ditt själstillstånd så kan du också förändra vad som händer när du går över? När och varför och var och alla de sakerna kommer förändras när ditt själstillstånd förändras.

Orsaken till att andemänniskor i andevärlden kan förutsäga för människor på Jorden när de kommer gå över med stor precision är för att de flesta av oss inte förändrar vårt själstillstånd särskilt mycket. Och, när vårt själstillstånd blir väldigt stagnerat utan att det sker särskilt mycket förändring så betyder det att vårt liv, och därmed vårt framtida liv, blir väldigt förutsägbart.

Så om du föreställer dig en graf som visar tiden som går och hur vårt själstillstånd växer i en positiv riktning. Noll är neutralt vad gäller kärlek och där har vi också negativt vad gäller kärlek. Om vi säger att vi inkarnerar på planeten, vi bombarderas med mängder av vår mammas och pappas känslor i den stunden; många av deras oläkta rädslor och deras oläkta skräck och alla deras oläkta känslor. Så det som händer är att vi börjar vårt liv, kanske, ganska lågt vad gäller vårt kärlekstillstånd, och med tiden börjar vi kanske växa sakta. Men sedan så kanske några saker händer i livet som får oss att hamna långt ned och bli negativa och kanske till och med rätt så arga, och då åker vi nedåt en bit, och sedan kommer vi över det och åker uppåt en bit. Men många av oss är inte ens på en neutral plats ännu vad gäller kärlek, än mindre på en positiv plats när vi väl går över.

En person kan fluktuera i sitt kärlekstillstånd under livet på Jorden men inte växa i kärlek i någon högre grad i allmänhet

[00:18:10.19]

Hela det tillståndet med vad som hände oss skapar de här upplevelserna, och föreställningarna och önskningarna och känslorna som finns i vår själ; och det är det tillståndet som skapar tidpunkten och platsen för vår övergång.

Ett exempel med kristna andemänniskor som har gått över till en mörk plats

Deltagare:

Det finns en grupp själar här med mig som känner att deras livsupplevelser har skapat en känsla av offerskap, på så vis att de känner en begränsning, begränsade, att de inte kunde acceptera eller uppleva mer, och det avgjorde var de befinner sig nu och det är inte en ljus plats.

Jesus:

Ja, så sanningen är att efter att vi har gått över så kan vi fortfarande fortsätta utvecklas i kärlek även efter att vi har gått över. Många inser inte det här när de går över.

Föreställ dig en stund att du är en religiös person i den kristna tron, och du har lärt dig att om du är en god person så kommer du till himlen och om du är en ond person så kommer du till helvetet. Och det som definierar god är i allmänhet vad din kyrka definierar som gott, och det som definieras som ond är i allmänhet vad din kyrka definierar som ont; eller om vi utgår från Bibeln så är det vad Bibeln definierar som gott och vad Bibeln definierar som ont.

Så om vi säger att du är på Jorden och du praktiserar helhjärtat det Bibeln har sagt är gott. Det var ditt liv, vilket är var de här andemänniskorna befinner sig. Så de känner att det Bibeln sade var det rätta och de gjorde sitt bästa för att praktisera det utifrån sina omständigheter. Sedan går du plötsligt över, och du visste inte i det läget att platsen du går över till i själva verket är en återspegling av ditt själstilstånd och inte vad du har gjort, även om det du gjorde var en del av ditt själstillstånd, men det är allt som du har gjort, dina önskningar och föreställningar och allting.

[00:21:13.03]

Så vi säger att en av de starkare önskningarna i den kristna tron eller en av de starka föreställningarna i den kristna tron var att alla som inte har din tro är fördömda. Det är väldigt mycket dömande där. Din själ har en viss känsla inför det här dömandet och dömandet är i själva verket inte en kärleksfull känsla; jag anspelade på det under det första århundradet när jag pratade om att dömandet är en skadlig känsla. Men många personer läser Bibeln och säger, ”Javisst, dömandet skadar själen, så jag hoppar över det – jag dömer inte. Det är bara att du är dömd till döden men det är okej. Jag fortsätter bara läsa…” Hälften av gångerna sker det inte någon personlig reflektion ens över det som sägs i skrifterna.

Så föreställ dig en stund att hela ditt liv ägnades åt det kristna livet, du går över och på grund av känslorna du har hållit fast vid så gick du över till helvetena. Vilka känslor skulle du känna? Ja, den allra första känslan är vanligen raseri. Vanligen riktas den först mot Gud och mot mig, Jesus, i tron att Gud och Jesus på något vis har lärt dem felaktigheter, men det är inte sant; om de läser det jag sade i skrifterna och det jag i själva verket sade. Jag har aldrig lärt dem någon felaktighet om det. Faktum är att jag i själva verkat tog upp det när jag pratade om en illustration som kallas för den rike mannen och Lasarus, där den rike mannen som trodde att han var god på Jorden gick över och kom till helvetena, och mannen som han behandlade illa på Jorden gick över till himlarna. Jag har hänvisat till det här hela vägen genom läran under det första århundradet.

Så om de läser Bibeln annorlunda så skulle de se att de här lärorna som vi lär ut nu har lärts ut i 2 000 år. Men det de har en tendens att göra är att inte läsa allt det där med en personlig reflektion, för i allmänhet vill ingen erkänna att de behöver arbeta på sitt själstillstånd. Med andra ord så vill de inte titta i spegeln och se hur de verkligen ser ut. Problemet när du går över är att när du tittar i spegeln så kommer du få veta hur din själ verkligen ser ut och många gånger är det inte en särskilt vacker syn. Ofta är det väldigt skrämmande. Faktum är att en grupp andemänniskor kom till oss i förra veckan och beskrev hur annorlunda det var jämfört med vad de förväntade sig.

Så föreställ dig att jag inte vet hur mitt själstillstånd är just nu och jag går över; det som händer är att mitt själstillstånd kommer exponeras för mig inom några få veckors tid. Jag får se hur mitt verkliga tillstånd är. Och mitt verkliga tillstånd är så som Gud mäter det, eller så som Guds lagar mäter det, och inte hur jag tror att det är. Så många av de andemänniskorna har mätt det utifrån vad de tror att det är när de gick över, och när de gick över så mättes det utifrån hur Gud vet att det är.

[00:24:34.13]

Deltagare:

De frågar; ”Hur kan min egen känsla av ”god” användas så emot mig?”

Jesus:

Är det frågan de ställer? Ja, det enda sättet som det kan hända på är att vår egen känsla av ”god” har brister, och det är problemet för många av oss. Jag har sagt det här om och om igen under de här föreläsningarna, men en av de bästa sakerna du kan göra för dig själv är att se dig själv korrekt, att se ditt verkliga tillstånd korrekt. Oavsett hur skrämmande det ser ut, oavsett hur illa det ser ut så är en av de bästa sakerna du kan göra för dig själv att se det korrekt, att se dig själv som du verkligen är. Och när du ser dig själv som du verkligen är så kan ingen bluffa dig om ditt tillstånd; ingen annan kan övertyga dig om att ditt tillstånd är bättre än vad det är, och inte heller kan de övertyga dig om att ditt tillstånd är värre än vad det är; när du väl tillåter dig att se dig själv. Och det vackra med att göra det medan du är på Jorden är att du inte kommer tvingas till att göra det eller så kommer det inte bli en skrämmande upplevelse, skulle jag säga, när du går över.

Så för många av andemänniskorna som är med dig, Jenn, de har inte tittat på sig själva korrekt på Jorden. Du har inte heller gjort det, är det det du säger? (Skrattar) Javisst, och det är sanningen för de flesta av oss; vi har alla samma sak där vi vill se oss själva som bättre än vad vi är eller ibland vill en del av oss se oss själva som sämre än vad vi är. Men vi är inte särskilt bra på att se oss själva som vi verkligen är och det är hur vi verkligen är som utgör vårt själstillstånd så som Gud ser det. Det kärlekstillståndet drar oss till den plats i andevärlden där vi hör hemma i slutänden.

När, var och hur vi dör avgörs av vårt och andras själstillstånd

Jesus:

Men det som händer när vi går över är detta. Kom ihåg att jag redan har pratat om att tidpunkten för vår övergång, platsen för vår övergång och sättet som vi går över på alla avgörs av en hel rad händelser genom attraktionslagen som baseras på vårt själstillstånd, och självklart så påverkar även själstillståndet hos alla andra också den upplevelsen.

Om ni allihop exempelvis var i ett perfekt, kärleksfullt tillstånd så garanterar inte det att ni inte kommer dö. Det garanterar i själva verket inte ens att ni inte kommer dö imorgon. Orsaken till det är att vanligen när en person i en stor grupp människor är i ett kärleksfullt tillstånd, så attraherar de ofta andra personer som är i ett kärlekslöst tillstånd som angriper dem. Och kan ni se att här på Jorden så kan människor som är i ett kärleksfullt tillstånd lätt influera personen i det kärlekslösa tillståndet, i betydelsen – och enbart i den här betydelsen – att en person i ett kärlekslöst tillstånd kan skada en person i ett kärleksfullt tillstånd genom att välja att skada dem, genom att välja att skada dem fysiskt eller till och med döda dem. Så av den orsaken så betyder det inte att vi inte kan dö om vi är i ett enigt tillstånd med Gud. Men självklart så skulle det inte finnas någon smärta i den processen i det tillståndet. Ingen känslomässig smärta i synnerhet i det tillståndet.

Så kom ihåg att vårt själstillstånd skapar tiden, platsen och omständigheterna för vår övergång, och ni kan se hur mycket de sakerna kan påverka det.

Mina föreställningar kan till exempel påverka omständigheterna för min bortgång i hög grad. För att ge ett väldigt enkelt exempel, så om jag tror att jag inte bör ta emot någon medicinsk hjälp när jag är sjuk. En del av oss har haft den föreställningen förr i tiden där: ”Jag vill inte att något onaturligt ska komma in i min kropp, jag vill inte att läkare ska röra min kropp”. Vi kan ha många olika föreställningar som kretsar kring den enda föreställningen, att vi inte vill att något onaturligt ska röra vid vår kropp. Så något kanske händer, du kanske är med om en olycka, och eftersom vi inte vill att något som vi tycker är onaturligt ska röra vid vår kropp, så fattar vi en rad beslut som slutar upp med att vi dör. Så ni kan se hur vårt själstillstånd automatiskt påverkar vår övergång.

[00:29:15.17]

Självklart tar jag upp alla de här situationerna utan att räkna med Gud i processen, vilket de flesta inte gör. När de är nära att dö så överväger de ofta inte Gud i övergången, med undantag för en stund, och det är precis innan de dör när de för det mesta vill få förlåtelse för alla sina synder. Det är ofta fallet även om de inte är religiösa.

Så tiden och platsen och omständigheten för vår övergång avgörs helt av vårt själstillstånd, och inte bara vårt eget själstillstånd utan även tillståndet i vår omgivning – det påverkar också processen.

Så när jag går över kan det bli alla möjliga slags upplevelser eftersom mitt själstillstånd inte bara avgör tiden, platsen och omständigheterna för min övergång, utan det avgör också min upplevelse av min andekropps tillstånd när jag inte längre har min fysiska kropp med mig. Men vi kan prata om några punkter som vanligen händer.

Att komma till andevärlden när vi går över

Jesus:

En av de första sakerna som händer – vi kommer till andevärlden.

Jesus:

Vi ser vanligen inte oss själva särskilt mycket. För ärligt talat, du kan titta på din egen kropp, men jag vet inte hur det är med er, men jag kan inte se min baksida med någon större lätthet, och inte min rygg heller för den delen, om jag inte har en spegel. Och de flesta av oss kan inte se vårt eget ansikte, vi har inte ögon som hoppar ut och vänder på sig och tittar på oss: ”Åh, är det så vårt ansikte ser ut”, eftersom vi tittar utåt. Så det finns mycket på kroppen som vi inte kan se.

[00:30:53.14]

Och det är detsamma när ni går över. När ni går över har ni fortfarande en kropp, en andekropp, och ni tittar ut med er egna ögon genom andekroppens ögon. Ni har fortfarande händer och ni har fortfarande fötter och ni har fortfarande en kropp som är sig lik på många vis. Men när ni börjar undersöka den så börjar ni se sprickor och skador och olika problem i kroppen, precis som ni hade när ni var på Jorden, när ni hade fysiska problem med kroppen. Ryggen kanske är öm och axlarna kanske är stela och ni kan inte få dem över huvudet. Alla de här olika sakerna pågår i er fysiska kropp och detsamma gäller för andekroppen; er andekropp är bara en återspegling av själens tillstånd.

Så hur som helst så kommer jag till andevärlden och vanligen anländer jag till platsen genom dimmorna, vilket faktiskt beskrivs i boken Through the mists, om ni vill läsa om det från Robert James Lees. Hur som helst så anländer jag till den platsen, ofta i ett rätt så bedövat tillstånd om det var en plötslig övergång. Så om jag har en plötslig övergång så anländer jag dit och säger: ”Wow, det här är annorlunda, undrar om jag är i en dröm. Jag vet faktiskt inte”, och det är en massa saker som jag inte riktigt vet just i den stunden. Jag känner mig ganska desorienterad. Skulle inte ni känna er desorienterade? Föreställ er att ni kör runt i bilen och så ser ni en annan bil komma mot er och ni blundar för den håller precis på att köra in i er, och sedan öppnar ni ögonen och ni är inte i bilen längre, skulle inte det kännas ganska konstigt? Den omedelbara reaktionen på förändringen skulle kännas ganska konstig för alla, i synnerhet om ni är med om en bilolycka eller något i den stilen. Ni ser bilen komma emot er, pang så händer det och ni är direkt i andevärlden, och ni har skiljts åt från er kropp.

Vad händer i dödsögonblicket

[00:32:35.03]

Jesus:

Och det som i själva verket händer fysiskt när ni går över är att er fysiska kropp, som är kopplad till er andekropp via vad som kallas för en sträng, andemänniskorna kallar den för en silversträng. Det är i själva verket en lång energiström som går från er svanskota till överdelen av er talamus i hjärnan. Den är elastisk till sin natur, med andra ord så sträcks den ut och rör sig och kan sträcka sig hela vägen genom er upplevelse i sovstadiet i andevärlden. Och den strängen förblir i kontakt med och håller era kroppar sammankopplade i sitt samspel med deras fysiologiska och emotionella funktioner. Så med andra ord passerar varje känsla genom den strängen; varje fysisk upplevelse, varje plåga, både smärtor och njutningar passerar allihop genom strängen in i andekroppen och sedan genom en sträng som kopplar samman din andekropp med själen och därigenom passerar in i själen.

Silversträngen överför information mellan
den fysiska kroppen och andekroppen

Så de här strängarna som håller era kroppar sammankopplade för över information till er själ.  Vi skulle kunna likna det vid en robot, den fysiska kroppen som styrs av själen och allt som roboten känner vad gäller beröring och smak och lukter och alla de sakerna en robot känner förs genom den här strängen till nästa kropps upplevelse, och så småningom till själen, eftersom själen behåller alla de upplevelserna från den stunden ni inkarnerar ända upp genom hela era liv.

Så där har ni totalsumman av alla era uppleveler som går in i själen från kropparna. Och det som händer när ni dör, det som händer fysiskt är att silversträngen går av. Det är allt som händer. Med andra ord kan inte den fysiska kroppen längre assimilera information och överföra den informationen till själen eftersom den inte längre har någon kontakt med själen själv. Den har inte längre kontakt med själen så därför kan inte någon information överföras.

(Själ – Känslor, passioner, intentioner, önskningar,
föreställningar, upplevelser)

När silversträngen inte längre har kontakt mellan den fysiska kroppen (vänster) och andekroppen (mitten) så kan inte själen längre upprätthålla den fysiska kroppen och då bryts den ned

Så från den stunden påbörjar den fysiska kroppen en naturlig nedbrytning. Så efter fem dagar i solen luktar den en del; det tar inte lång tid för din fysiska kropp att brytas ned. Om du begraver en fysisk kropp utan någonting runt om den eller något i den stilen så skulle den fysiska kroppen vara nästan helt borta efter några månader. För det mesta är det bara en del skelettdelar som är kvar efter den tiden. Och efter en viss tid så kommer även de försvinna, vanligen äts de upp av olika saker och bryts ned av de olika miljöfaktorerna.

[00:35:33.21]

Det här beror på att energin som den fysiska kroppen behöver för att hålla sig levande inte bara kommer från mat; den kommer från kontakten med själen. Så ni kan försöka mata en fysisk kropp som inte har kontakt med en själ om ni vill, men den kommer fortfarande brytas ned. Ni kan pumpa den full med mat, men det kommer inte fungera särskilt bra eftersom det är själen som styr hur den fysiska kroppen till och med bearbetar all sin mat. Själen styr allting.

Så det som händer är att silversträngen går av och i samma stund som den går av omges du av, eller till och med före stunden som den går av, så omges du av en grupp andemänniskor som hjälper dig igenom processen med att flytta från där du är nu på Jorden till att assimilera ditt liv i andevärlden. Men problemet är att deras hjälp bara kan ges när du tillåter att hjälpen ges.

Att komma till andevärlden när vi går över (fortsättning)

Jesus:

Många som går över har ingen föreställning alls om något liv efter detta över huvud taget. Så föreställ er hur det är för dem när de går över. De går över, de är fortfarande vakna, lever fortfarande och de inser att de fortfarande lever, de kan fortfarande se allting. Allting är däremot väldigt annorlunda, och så är det några personer i närheten som är villiga att prata med dem, men ”Jag vill inte lyssna på dem, jag vet liksom inte vem jag kan lita på här”. Och direkt så börjar jag upprätta en viss dynamik och en del emotionell dynamik, på grund av mitt känslomässiga tillstånd; jag litar plötsligt inte på folk och därför blir det svårt för de här personerna att ge mig information nu. Det kommer vara väldigt, väldigt svårt.

[00:37:12.07]

Så en del personer går över och har förmågan att ta emot information, men de avfärdar den och de återvänder raka vägen dit där de har sin investering, till sitt liv på Jorden. Vad är de flesta av oss egentligen investerade i? De flesta av oss är investerade i vår familj och vår egendom, eller hur? Det är vanligen de två saker vi är investerade i. Ibland är vi investerade i vår religiösa bakgrund eller vår rastillhörighet och en del andra saker, men i allmänhet har vi en personlig investering i vår familj och i vår egendom.

Så vad kommer du attraheras till när du går över? Din familj på Jorden och din egendom på Jorden. Så du kommer bara sitta där och se på när din familj förstör din egendom (skratt); ”Jag skapade det där! Vad gör ni, vad gör ni?” Ni har alla de här projiceringarna, ni har alla de här känslorna som kommer upp och de känslorna behöver komma upp i er eftersom det är de saker ni är investerade i när ni lever på Jorden, och ni inte borde ha investerat i eftersom det är helt meningslöst att investera i dem. Vi borde ha investerat i andra saker och på grund av det kommer det finnas negativa känslor som vi behöver känna kring alla de här investeringarna.

Vad händer med personer som får livsuppehållande behandling?

Deltagare:

Jag undrar bara över någon som får livsuppehållande behandling. Är deras själ fortfarande i kroppen? Är de fortfarande där?

Jesus:

Javisst, om en person får livsuppehållande behandling så hålls deras kropp vid liv på konstgjord väg, men silversträngen har fortfarande kontakt med själen. Och som en följd av detta så har människor som fått livsuppehållande behandling i många år bara stannat kvar i ett tillstånd där de har kontakt med sin kropp, de har levt det mesta av sitt liv i en slags sovstadie-upplevelse, men har fortfarande kontakt med sin kropp på Jorden. Och de flesta av dem vill att det ska vara så, eftersom det är en del av deras attraktionslag. Orsaken till att de vill ha det så är att de är för rädda för att gå in i andevärlden.

Deltagare:

Så kan de fatta ett själsligt beslut att lämna detta?

Jesus:

Ja.

Deltagare:

Trots att de får livsuppehållande behandling?

Jesus:

Ja, och deras kropp kommer dö och de skiljs åt från den.

Vad händer med personer som har demens?

Jesus:

Detsamma gäller för många demenspatienter. Vi pratade om det här i session 1. Många personer med demens lever i själva verket en stor del av sitt liv i tillståndet där de är rädda rakt av för sina känslor, rädda rakt av för vad som kommer hända i andevärlden. De vill fortsätta ha kontakt med sin kropp för att hålla kroppen levande, men de vill inte vara medvetna om sitt eget känslomässiga tillstånd. Så de lämnar kroppen och det är bara som ett slags ständigt paustillstånd. De upplever fortfarande saker i sovstadiet, men de vill inte gå över eftersom de är för rädda för att gå bort. Det är rädslan för att gå över som är orsak till det mesta av vår oro i stunden precis innan vi går över, och många har enorma rädslor för att gå över.

Vi kan säga att vår förälder har demens och vi besöker dem varje vecka eller så, de känner inte igen oss, det verkar som att de är någon annan och många gånger är de förresten det; de är ofta överskuggade av andemänniskor i det stadiet där de försöker komma ifrån sina känslor. Och när de somnar så kan vi bara sitta där och säga: ”Mamma eller pappa, du är bara rädd för att dö. Du är rädd för att dö och du är rädd för att leva också, det är därför du har det så här. Du är rädd för att veta vilka alla dina känslor är, så du vill inte ta reda på det och det är det som har stängt av din hjärna, det är det som har stängt av din kognitiva upplevelse. Ovanpå det är du rädd för att gå över också. Du vill inte gå över heller, och allt du gör är att skapa allt det här utifrån din rädsla”. Vi kan sitta ner och prata med dem om detta.

Om vi har haft en person i vår familj i koma under många, många år så kan vi göra detsamma. Be dem att fatta ett beslut; ”Vill du vara tillbaka här igen eller vill du lämna detta, vilken av dem är det du vill göra?” För de flesta av dem är alltför rädda för att fatta det beslutet och vi behöver hjälpa dem igenom processen. De behöver inte vara rädda för andelivet, men de behöver i själva verket inte vara rädda för livet här heller och vi behöver hjälpa dem igenom den upplevelsen.

Ett exempel med en mormor som har elektricitet runt sin fysiska kropp efter döden

Deltagare:

När min mormor dog så dog hon på natten, och på morgonen rörde jag vid henne och det var som att jag kände elektricitet i hennes kropp. Vad var det?

[00:41:46.12]

Jesus:

Många andemänniskor stannar kvar i närheten av sin kropp ett tag, och jag känner att din mormor gjorde samma sak – hon stannade kvar nära sin kropp. Det gör de för att de är rädda för att flytta sig från sin kropp och gå någon annanstans, så ofta försöker de komma tillbaka in i sin kropp. Om ni läser The Padgett Messages så är det ett par tillfällen då ni ser andemänniskor också som har upplevt detta. Fru Padgett själv försökte komma tillbaka in i sin kropp när hon gick över och hängde kvar i närheten av kroppen ett tag eftersom hon inte visste vad hon skulle göra. Hon ville inte lyssna på någon annan och hon visste inte vad hon skulle göra i stunden då hon gick över, och hon trodde att hon kunde komma tillbaka in i sin kropp. Så av den orsaken tittar många av dem på sin egen begravning eller sin egen kremering och de ser sin kropp begravas eller kremeras och sedan inser de att de måste vara döda. Och de börjar ställa frågor efter det, så är det för många människor.

[00:42:56.27]

Kroppen har mängder av lagrad energi som ett batteri, men inom 12 till 48 timmar så är den energin vanligen borta.

Hur vi kan se vår andekropp och vårt verkliga själstillstånd

Deltagare:

Den andra frågan var hur vi kan titta på vårt eget själstillstånd som Gud ser oss när vi har gått över?

Jesus:

När vi går över? När vi går över är det väldigt enkelt, allt du behöver göra är att titta i spegeln.

Deltagare:

Hur är det på Jorden?

Jesus:

Ja, när du är på Jorden så är det väldigt enkelt också. Allt du behöver göra är att titta i en spegel.

Deltagare:

Det förklarar varför jag blir så rädd när jag tittar i spegeln. (Skrattar)

Jesus:

(Skrattar) Så när du tittar i en spegel, om du tonar ut från din fysiska form, så kan du se din egen andekropp och därför ser du ditt eget tillstånd. Jag vet att några av er har börjat träna på det, att titta på personers andekropp och se personers andekropp.

Hur många av er på Marias kurser har haft upplevelsen där ni ser någon annans andekropp som har suttit framför er? Några av er, det är några som har haft den upplevelsen. Och sanningen är att ni kan se er egen andekropp. Sanningen är också att de flesta inte vill eftersom vi är väldigt beroende av det vi tittar på nu och vi vill inte se oss själva som vi verkligen är.

[00:44:23.23]

Det är dock något väldigt kraftfullt om ni kan göra det, för ni kommer se hur ni verkligen är och sedan kommer ni veta vad ni ska göra.

Deltagare:

Jag hade en utanför kroppen-upplevelse där jag gick till spegeln för att titta på mig själv, men jag kunde inte göra det.

Jesus:

Javisst, precis. Så var bara modiga och gör det för ni kommer behöva vara modiga när ni går över och ändå gör det. Så ni kan lika gärna vänja er vid det nu. Varför inte bli vänja er vid det nu?

Att hjälpa personer med demens eller i koma

Deltagare:

Bara en fråga om exemplet du gav oss förut där en person har demens eller som ligger i koma. Du sade åt oss att prata med dem när de sover. Vad skulle hända om vi pratade med dem när de är vakna?

Jesus:

När de är vakna så överskuggas de ofta av en annan andemänniska, och därför kommer du i själva verket inte prata med dem; du kommer förmodligen prata med en annan person. Så det är det som ofta händer, och det är därför det känns som att de är en helt annan person som inte känner dig särskilt bra. Många gånger beror det på att de i själva verket inte känner dig.

Deltagare:

Och när de är i sovstadiet så är de inte någon annan när du pratar med dem?

Jesus:

Om du längtar efter att få prata med dem så kommer de vanligen till dig, men de kan vara någon annanstans och de kan ha en önskan om att inte komma till dig. Men om du har en stark längtan så är det ganska svårt att undvika en Jord-persons starka längtande när du är i sovstadiet eller i andevärlden.

De negativa effekterna på andemänniskor när vi håller kvar sorgen

[00:45:50.16]

Jesus:

Faktum är att det är en av sakerna jag behöver nämna om er sorg. När ni sörjer en person som går över, och när jag säger sörjer så säger jag inte att ni upplever känslorna av sorg, utan snarare att ni håller fast i känslorna av sorg, då är det en enorm projicering på personen som har gått bort. När det händer så kommer personen känna sig tvingad att komma till dig. Det finns i själva verket en energisträng som upprättas som du kan se i andevärlden mellan er två. Så det som händer är att strängen kommer ut från dig, från sorgen, och den projiceras på personen du sörjer. Om de är öppna för det, vilket de flesta är, så kommer det att komma in i dem. Och när de vaknar upp ur sömnen, och ibland när vi går över så förekommer det en tids sömn, så det som händer är att de vaknar upp och de känner en automatisk dragning tillbaka till dig, eftersom du sörjer och de kommer försöka övertyga dig om att inte sörja eftersom de känner att de fortfarande lever.

Och ofta är det sorgen som får många på Jorden att hålla sig på Jorden; det är sorgen som du håller kvar inom dig som människor som överlever dem på Jorden håller inom sig.

Så mitt förslag är att tillåta er att känna sorgen fullt ut, snarare än att projicera den på personen och vilja få tillbaka dem. För varje gång du vill få tillbaka dem så kommer du i själva verket hindra dem från att leva sitt liv i andevärlden. De kommer känna att de dras tillbaka till dig; såvida de inte har läkt många av sina känslor så kommer de känna att de dras tillbaka till dig. Och sanningen är att de flesta inte har läkt särskilt många känslor när de går över, så de flesta kommer att dras tillbaka till dig med väldig kraft.

[00:47:34.27]

Så javisst, för alla med demens så är det ibland bäst att prata med dem medan de sover istället för när de är vakna.

Ett exempel med en person som har Alzheimers och som är rädd för att dö

Deltagare:

A.J, min mamma gick bort med Alzheimers och det var två saker som jag lade märke till väldigt mycket. Den ena var att hon var väldigt rädd på grund av sina barndomskänslor, så jag insåg att hon bara försökte gömma sig från sina känslor. Men också när hon närmade sig slutet så kände jag väldigt starkt att hon var så rädd för de människor hon skulle träffa när hon kom till andevärlden, hon ville inte träffa sin mamma igen. Och jag känner väldigt starkt att hon är med mig just nu. Hon var en väldigt privat person och jag känner mig ganska ängslig och hon vill inte att jag pratar med människor om hennes liv. Men det var väldigt, väldigt tydligt vad hon gick igenom, och under de sista timmarna av hennes liv så bombarderade jag och mina två systrar henne så fort hennes pappa gick ut ur rummet och sade: ”Mamma, du kan lämna oss, det är okej, det är tryggt att gå med de änglarna som är runt omkring dig och de kommer se efter dig”, för vi visste att hon var så rädd för att ta steget.

Jesus:

Får jag bara korrigera en sak? Hon såg inte änglar runt omkring sig.

Deltagare:

Nej, det var vad jag kände. Jag vet att hon bara såg skräck, total skräck.

Jesus:

Och hon attraherade också i sitt skräckslagna tillstånd rädslobaserade och arga andemänniskor som var omkring henne, så när hon såg sig omkring så såg hon inte änglarna som du pratade om, vilka var där, men hon kunde inte se dem, istället såg hon alla de arga och rädslobaserade andemänniskorna som var runtomkring henne. Så när du säger gå till det där, så säger hon: ”Till vadå? Vad?”

Deltagare:

Åh, okej, jag förstår.

Jesus:

Skulle du vilja gå till det?

Deltagare:

Nej.

Jesus:

Nej, givetvis inte.

Deltagare:

Okej, det måste vara det jag känner, javisst.

Jesus:

Och på grund av mängden skräck som hon hade i sin själ, kom ihåg att det är hennes själstillstånd och hennes själskänslor som avgör hennes upplevelse efter övergången, och även under bortgången. Så om jag har stora mängder rädsla för arga människor så kommer jag, efter min övergång, attrahera en grupp arga personer runt mig under övergångsprocessen. Så det ökar bara rädslan för övergången. Och om jag inte är villig att uppleva rädslan och stänger av den, så kommer jag inte gå över; jag kommer vilja vara i det och vara i det och hålla kvar kontakten med min kropp så länge jag kan, och många av dem gör det.

[00:50:06.24]

Deltagare:

Är hon fortfarande skräckslagen rentav, för jag känner det?

Jesus:

Javisst.

Att hjälpa andemänniskor som har gått över till en mörk plats

Deltagare:

Det andra är att jag har haft upplevelser med andemänniskor som har gått över som kommer till mig och rätt vad de är så är de där och jag säger bara till dem att: ”Gå till de där andemänniskorna”, men som du precis sade om min mamma, så kanske de bara ser en sak och jag ser en annan.

Jesus:

Helt och hållet. Hur många av er har använt uttrycket ”gå mot ljuset” eller gå till ”vad det nu är”? En mängd händer i luften här – gott och väl hälften av åhörarna. Det är i princip meningslöst att säga det, och den främsta orsaken till att det är meningslöst är för att det är bedrägligt mot sanningen om deras eget tillstånd, till att börja med. Många av dem har kommit till er eftersom de inte ser någon runt omkring sig och de ser inte något ljus. När de tittar på er så ser de bara att ni kanske vet något som kan hjälpa dem och när du säger: ”Gå till ljuset” så säger du dem egentligen inte något alls.

Det skulle vara långt bättre att få kontakt med dem känslomässigt. Tänk: ”Vad känner jag från dig? Jag känner det som att du känner mycket rädsla. Du är väldigt rädd nu, jag förstår det. Så det jag kommer göra, om du sätter dig här med mig så beskriver jag för dig hur andevärlden ser ut, och det är så här den kommer se ut. Det finns en sådan här grupp och det finns en sådan här grupp och de här sfärerna och du har förmodligen kommit till den 1:a sfären och omkring dig.” Och återigen, känn era känslor när ni gör detta för de kommer göra känslomässiga intryck på er. Ni känner känslan: ”Åh, ja, så andemänniskorna omkring dig är ganska mörka”, och ni känner lite medgivande om detta. ”Så sanningen är att det också finns några som är ljusa där, men du tillåter dig inte att se dem, eftersom du inte litar på någon. Du behöver lita på någon och det jag kommer göra är att be de ljusa personerna att komma och visa sig för dig.” Hjälp dem att få den kontakten.

Ni förstår, i varenda fall, om vi önskar hjälpa en andemänniska att få kontakt mellan sig själv och en andemänniska som är på en bättre plats än vad de är för att utvecklas, så kommer de få stor hjälp av den kontakten. Men om ni bara säger till dem på ett nästan lite avfärdande vis: ”Gå mot ljuset”, för att ni inte vet vad ni ska säga annars, så kommer de bara se sig omkring efter något ljus och säga: ”Vilket ljus? Vilket ljus? Allt som finns här är lite mörker, jag ser inget ljus. Jag kan knappt ens röra den plats där jag är.” Ibland kan det bli så mörkt att du inte ens ser omgivningen.

Så du har en person som säger till dig: ”Titta på ljuset, titta på ljuset”, och du hör deras röst och de säger: ”Titta på ljuset”. ”Vilket ljus, jag ser inget ljus. Vad är det som pågår?” Och sedan säger du: ”Gå till de där andemänniskorna”, och de tänker: ”Vilka andemänniskor? Det finns inga andemänniskor här. Jag är bara på den här platsen där det är förfärligt mörkt och jag sitter fast.” Och kom ihåg att platsen där han eller hon är baseras på deras känslor, så om de hade enorma mängder rädsla på Jorden, var tror ni då att de kommer hamna i andevärlden? De kommer attrahera en omgivning som är väldigt skrämmande för dem.

[00:53:04.03]

Så om de var rädda för ormar på Jorden, var tror ni de kommer hamna i andevärlden? Får det er att fundera lite på er rädsla för ormar? (Skratt) Därför att allt Gud gör är att hjälpa er att ta itu med era känslor. Så allt som ni skapar, allt som ni är rädda för kommer ni i själva verket vid något tillfälle attrahera även i andevärlden, i sovstadiet och i tillståndet med andevärlden. Så föreställ er att ni går över och alla era rädslor betonas för er genom er omgivning. Så det skulle vara ganska skrämmande, eller hur?

Om ni hade någon på Jorden som ni kunde få kontakt med, om så bara intellektuellt, och höra deras röst prata med er, för ni behöver inte ens vara närvarande för att det ska kunna ske, och ni kan höra dem försäkra er: ”Jag vet att du har gått över till en rätt så mörk plats, men det jag vill göra är att förklara för dig varför det är så och jag kommer förklara för dig hur det hela fungerar. Och jag kommer förklara för dig hur andevärlden fungerar, för om du vet hur den fungerar så kan du förändra omgivningen där du lever nu genom att växa i ditt själstillstånd”, och du kan förklara allt det för dem.

Och det är vad din mamma behöver. Din mamma har kommit till dig för att få lite förklaringar och de behöver inte få ett väldigt kort svar om att ”gå mot ljuset”, för de vet inte vad du menar, de vet inte vad det betyder. Och varför skulle du vilja gå till ljuset ens? För när jag ser ljuset så tittar jag ner på min egen kropp och den har en massa sprickor och allt i sig, och jag vill inte se dem, jag är hellre i mörkret i ett hörn än att se mig själv som jag verkligen är. Det är så som många av dem känner.

Att komma till andevärlden när vi går över (fortsättning)

Ett exempel med Judas övergång

[00:54:47.14]

Jesus:

Det finns ett härligt kanaliserat meddelande genom Hans Radix, ”The Judas Messages”, och Judas själv, det är den Judas som förrådde mig under det första århundradet. Judas beskrev sin egen övergång för Hans och det är verkligen läsvärt för där står det massor om den första delen med hur det går till vid er övergång. När Judas hängde sig och trädet han hängde sig i gick av. Han befann sig över en klippa, och dog efter fallet mot foten av klippan. Och i samma stund som han gick över så tittade han ner och såg att han var naken och hade gått över, kunde inte se så mycket av sin kropp, och sedan kom någon gående och gav honom lite kläder, så han tog på sig kläderna och sedan beskriver han processen med vad han gick igenom under de första två veckorna eller så efter övergången.

Och de första veckorna efter hans bortgång var i princip så här. Han gick över till en plats där han togs emot, vilket förresten de flesta gör, de går över till en mottagande plats. Och de stannar kvar på mottagningsplatsen tills de vill se sitt eget tillstånd. För en del kan det ta en vecka, för andra är det omedelbart, för ytterligare andra kan det ta månader av mänsklig tid på Jorden innan de vill se sitt eget tillstånd.

Vanligen så lever de i en slags sjukhusliknande miljö, inte som de sjukhus vi har på Jorden, de är lite finare och det finns förstås växtlighet och allt i dem, det är ganska vackra platser jämfört med vad som finns på Jorden. Men de lever i den här omgivningen och det de märker är att ganska många som kommer dit ser ganska fula ut i deras ögon och de säger: ”Usch, han ser lite ful ut, jag kan knappt titta på honom. Han är som att ’Wow, jag undrar vad han gjorde medan han var på Jorden?’” Och sedan ville Judas titta på sin egen form, och när han väl tittade på sin form så skämdes han så över hur han såg ut att han ögonblickligen kändes vid att han inte längre hörde hemma på platsen där han tagits emot.

[00:57:04.29]

Och det är vad som händer med var och en av personerna som går igenom den här processen. De känner ögonblickligen igen att de inte hör hemma på platsen där de tagits emot längre, och vanligen kommer en andemänniska dit och tar dem med till deras hem. I Judas fall, om ni föreställer er att ni sitter uppe på en av kullarna här uppe, Buderim Hill, och föreställ er dalen ner mot regnskogen, det är rätt så grönt, eller hur? Och om ni kommer till en trevlig utsiktspunkt på kullen så kan ni se att mycket av dalen ser väldigt vacker ut. Ni kan se massor av växter. Föreställ er nu att den dalen plötsligt förvandlas till grå och svart, som om en eldsvåda har dragit fram där. Har ni någonsin sett en riktigt stor bush-brand? Ni ser dem ofta i Victoria eller i Sydaustralien eller Västaustralien, riktigt hemska bush-bränder, och de förvandlar hela landskapet till ett svart och grått landskap. Ja, så det är där Judas levde, i ett svart och grått landskap, under en lång tid. Han levde på den platsen länge efter min övergång, ända tills en av mina andra vänner från det första seklet, vid namn Andrew, besökte honom och började visa honom hur kan kunde utvecklas.

Religiös tillhörighet avgör inte var människor hamnar när de går över

Deltagare:

Så oavsett vilken trostillhörighet eller religion eller vilka föreställningar de har så kommer de fortfarande till samma mottagningsområde, och sedan vart… ?

Jesus:

Inte nödvändigtvis, för det har inget att göra med vilken tro eller vilken religion du tillhör, det har allt att göra med hur ditt själstillstånd är. Så sanningen är att du kan vara katolik och befinna dig i ett väldigt kärleksfullt tillstånd. Du kan också vara katolik och befinna dig i ett väldigt hemskt tillstånd. Var tror ni att en del av påvarna, som påven Clemens, och andra som honom, hamnade när han gick över? Påven Clemens startade den spanska inkvisitionen, så ni kan föreställa er var han gick över. Så han var en katolik men han var inte i ett särskilt bra kärlekstillstånd och han gick över djupt inne i helvetena. Andra katoliker har vanligen gått över till den 1:a eller 2:a eller till och med 3:e sfären i andevärlden, beroende på sitt tillstånd. Det hade inget att göra med att de var katoliker; det hade allt att göra med deras verkliga själstillstånd.

[00:59:55.23]

Så en del av dem togs emot på mottagningsplatsen, många av de som kommer till helvetena har tagits emot på det viset. Andra som är i ett ljusare tillstånd behöver inte tas emot på det viset för de vet redan att de är i ett bra tillstånd, de är lätta att lära, de kanske är ödmjuka och så vidare, och de går över i ett helt annat tillstånd och till ett helt annat liv i andevärlden som en följd av detta.

De allra flesta går över till den 1:a sfären

Deltagare:

Så du vet hur du gjorde diagrammet tidigare där du sade att vi börjar på en ganska låg nivå av kärlek …

Jesus:

Jag visade situationen för genomsnittspersonen på Jorden.

Deltagare:

Så skulle du säga att de flesta går över till den 1:a sfären eller helvetena?

Jesus:

Javisst, 99,999 procent av alla som går över går över till den 1:a sfären, till de nedre delarna av den 1:a sfären, och många av dem går över till helvetena i den 1:a sfären. Historiskt sett har väldigt, väldigt få personer gått över till den 2:a sfären, och nästan ingen alls har någonsin gått över till den 3:e sfären. Det gäller hela mänsklighetens historia; nästan ingen alls har gått över till den 3:e sfären.

Skillnader mellan sovstadiet och var människor går över till andevärlden

Deltagare:

A.J, när du besöker andevärlden i sovstadiet, är den plats du kommer till i drömstadiet en återspegling av ditt själstillstånd?

Jesus:

Nej. För mycket i ditt drömstadium handlar om dina rädslor och din skräck och allt annat som ageras ut. Om du kunde dra 7 sfärer som en cirkel, och du ritade de 7 sfärerna ungefär som ett ägg; om du föreställer dig sovstadiet som är i ett stadium som inte är en del av någon av de stadierna, men där du kan besöka de andra stadierna eller andra från de stadierna kan besöka dig. Så Jorden är för närvarande i den 1:a sfärens tillstånd, så de flesta av era upplevelser i sovstadiet, beroende på ert tillstånd, kommer hända på den platsen, var den platsen än är.

Jordens tillstånd är i andevärldens 1:a sfär

[01:02:34.21]

För en del av oss så har vi bättre upplevelser i sovstadiet än i vår Jordbaserade upplevelse, eftersom vi har lärt oss mycket sanning nu, vi har tagit itu med många av våra känslor i sovstadiet som vi ganska ofta ännu inte har tagit itu med i vårt vakenstadium, så vårt tillstånd i sovstadiet är bättre. Så vi har många väldigt positiva upplevelser och livliga upplevelser. Andra har dock många väldigt negativa upplevelser i sovstadiet. Det är därför en del av er är skräckslagna över att sova. En del av er har en skräck till och med för att somna, och orsaken är att ni är rädda för vad som händer i upplevelserna i sovstadiet. Så ni behöver vara villiga att ta itu med rädslan för detta.

Men det varierar ganska mycket. Det finns faktiskt en väldigt bra skiss i boken ”The Gate of Heaven”, Robert James Lees bok. I själva boken finns ett diagram som han visar över var Jorden placerar sig och det är lite som på den här platsen där upplevelsen i sovstadiet omfattar många sfärer, och det beror helt på ditt tillstånd var i upplevelsen i sovstadiet du generellt sett håller hus.

Men dina drömmar är ofta en återspegling av de rädslor du förnekar på Jorden. Så de är väldigt annorlunda mot hur dina verkliga upplevelser i sovstadiet är. Så när ni går och lägger er och drömmer om att ni jagas av ett monster varje natt, så är det en upplevelse ni behöver gå igenom på Jorden, att tillåta er att verkligen frigöra den skräckbaserade rädslan som skapar den upplevelsen i drömstadiet.

[01:04:13.11]

Det är en väldigt stor skillnad mellan drömmen och en upplevelse i sovstadiet. En dröm handlar alltid om en oläkt känsla – alltid om en oläkt känsla. Upplevelser i sovstadiet är faktiska upplevelser som du har när du sover. De är väldigt, väldigt olika vad gäller hur de är upplagda och vad som faktiskt händer i dem.

Hjälp som ges till människor som går över

Deltagare:

A.J. du sade att när människor först går över så erbjuds de stöd.

Jesus:

De får ofta stöd?

Deltagare:

De erbjuds stöd, ja. Och hur ser stödet ut beroende på nivån där de kommer in? Är stödet alltid ett ljust stöd?

Jesus:

Stödet de erbjuds kommer alltid från ljusa andemänniskor, ja. Inga av de mörka andemänniskorna skulle någonsin ta sig för att stödja dig, en mörk andemänniska stödjer dig inte till sin natur medan du går över. En mörk andemänniska kommer förstås vilja skada dig medan du går över, och många av dem försöker göra det, men det är därför som de ljusa andemänniskorna vanligen vårdar dig genom den första övergångsprocessen. Det här händer förstås bara när du inte vet vad som händer. Så när du vet vad som händer så är upplevelsen väldigt annorlunda.

Ett exempel med Jesus övergång under det första seklet

[01:05:35.17]

Jesus:

Så när jag gick över första gången under det första seklet, så visste jag allt om andevärlden; ingen gav mig stöd. Det var många som mötte upp mig och jag träffade mängder av mina vänner som jag pratade med, men jag behövde inte någon som talade om för mig vart jag skulle gå eller vad jag skulle göra; jag visste redan mer än de om vad jag skulle göra, så det fanns inget som jag behövde lära mig i den processen.

Och jag gick till mitt hem, men sedan besökte jag alla helveten och pratade med alla människor i helvetena om Guds kärlek. Sedan gick jag igenom den 1:a sfären och pratade med så många jag kunde där och alla de sakerna hände medan Maria och mitt barn sov, för när de var vakna så var jag mitt barns guide. Så jag behövde inte lära mig något i sovstadiet i andevärlden, så ingen gav mig stöd under processen där jag gick över, om vi säger så. Det fanns andemänniskor där, men jag visste vad som hände.

Fördelen med att vara öppen för hjälp vid övergången

Deltagare:

Så det jag i princip hör dig säga är att bara överlämna oss till det stödet när vi går över?

Jesus:

Ja, om ni har det stödet omkring er så absolut, för det är som en fråga om tillit, som i Bill Joel-sången (A.J. sjunger) ”You can’t go the distance with too much resistance.” Och sanningen är att ju mer du motsätter dig hjälpen du får så kan de förstås inte hjälpa dig. Om du är öppen för att ta emot hjälpen så är det väldigt bra, för du kan lära dig mycket på en väldigt kort tid.

I boken “Through the Mists” av Robert James Lees så var det så för en man som gick över. Medan han var på Jorden så hade han väldigt lätt att lära och var formbar, han var väldigt kärleksfull, han hade ett ganska bra tillstånd av naturlig kärlek och han gick över till den övre delen av den 1:a sfären. Han beskriver den första flytten från Jorden och sedan gick han väldigt snabbt igenom övergången till den 2:a sfären som en följd av mängden naturlig kärlek som han redan hade. Och han beskriver processen med sin egen övergång och det är väldigt läsvärt, för det går igenom alla saker som de lärde honom och som han lärde sig eftersom han önskade det. Han var väldigt frågvis så varje andemänniska som kom för att hjälpa honom ställde han den ena frågan efter den andra till, fråga efter fråga efter fråga. Om ni bara sitter ner där helt rädda och allt och väntar på att någon ska berätta för er så kanske ni inte får höra särskilt mycket. Men om du ställer frågor och är öppen och fri i dina frågor så kommer du att få höra mycket. Det baseras i princip på ditt själstillstånd.

[01:08:22.29]

Så det är här många av er på Jorden har haft möjligheten att ställa frågor till mig i det här publika formatet, men ni gör det inte eftersom ni är rädda. Så när ni går över till andevärlden, tror ni att det kommer förändras då? Nej, så varför inte komma över er rädsla och ställa frågorna? Okej, (skratt), nu har 25 personer händerna uppe i luften, det här är toppen.

Upplevelser i sovstadiet respektive i vakenstadiet

Deltagare:

Monique har haft många upplevelser i sovstadiet där vi har riktigt underbara, vackra upplevelser, men det återspeglar inte hur vi har haft det i vakenstadiet.

Jesus:

Självklart.

Deltagare:

Så vad är verkligheten?

Jesus:

Båda är en verklighet.

Deltagare:

Så vilket är vårt verkliga själstillstånd?

Jesus:

Ja självklart så är ert själstillstånd i sovstadiet väldigt annorlunda jämfört med ert själstillstånd i vakenstadiet, på grund av de olika oläkta känslorna ni har i vakenstadiet. Så medan ni är här på Jorden så är ert själstillstånd vad det är just nu, och när ni somnar så är ert själstillstånd vad det är just då, och de två olika uppsättningarna av känslor är väldigt olika varandra.

Ni förstår, i sovstadiet är ni redan medvetna om att ni inte kan vara rädda för döden, ni är redan medvetna om mycket av Guds sanning som ni ännu inte är medvetna om i vakenstadiet. Så i ert sovstadium kan ni naturligt nog vara i ett bättre tillstånd i betydelsen att det finns saker ni litar på, saker som ni har tilltro till som ni ännu inte har tilltro till i ert vakna tillstånd. Så låt de upplevelserna föra ert vakenstadium till samma tillstånd som ni har i ert sovstadium. Tillåt er att trigga igång det.

[01:10:30.29]

Ni behöver inte bli förvirrade för i slutänden så vet ni att döden inte är verklig, om ni är i sovstadiet. Och för alla de personer som har gått över som ni vägrar att sörja i vakenstadiet – i sovstadiet behöver ni inte sörja dem för de står precis intill er. Så det finns känslor som vi håller fast vid i vakenstadiet som vi inte längre håller fast vid i sovstadiet, och på grund av det så har vi väldigt olika upplevelser i jämförelsen mellan de två stadierna.

Så i sovstadiet har ni tagit bort många av hindren mellan er, ilskan som ni har mot det motsatta könet, till exempel. Mycket av det hindret har tagits bort eftersom ni vet orsakerna till att ni har det. Och ni har försökt bearbeta några av känslorna i sovstadiet men det finns känslor i vakenstadiet att bearbeta också, och det är där ni vägrar att bearbeta dem. Jag vet att ni försöker komma fram till dem och det är bra. Men orsaken till att ert sovstadium och ert vakenstadium inte är desamma är att vi vägrar ta itu med vissa känslor i vakenstadiet som vi är villiga att ta itu med i sovstadiet.

Många av er är mycket mindre rädda i sovstadiet än i vakenstadiet, vilket är logiskt eftersom ni är mycket mer medvetna om vad som händer i sovstadiet än vad ni är i vakenstadiet. Det är därför ni har mindre rädsla. Så många av er kommer märka att det är lätt att gå över och det kommer inte ens vara så smärtsamt som upplevelse betraktat som ni tror att det kommer vara, tack vare en del av de läkta känslor som ni redan har bearbetat.

Falska föreställningar om överflöd

Ett exempel med en deltagare som har problem med överflödet men en stark längtan efter Gud

[01:12:19.22]

Deltagare:

Hej A.J. Häromkvällen skulle vi lägga oss och jag bad till Gud och Daniel sade: ”Det är en andemänniska som vill prata”, och jag sade ”Okej”, för vanligen ber jag honom säga åt dem att gå för att jag ska sova. Frågan handlade om att jag bad, och hon kunde se att jag hade en väldigt stark kontakt med Gud och en längtan, och hennes fråga var hur jag kunde ha en så stark önskan när min verklighet är att jag inte har så många ägodelar? Hon ifrågasatte hur det kom sig att vi inte har allt överflöd i livet och fortfarande har så mycket önskan efter Gud. Jag visste inte hur jag skulle svara så jag sade att det fanns andemänniskor omkring mig och de sade att de kunde hjälpa henne att förstå vad som pågick. Så jag vet inte för jag känner att jag saknar överflöd och materiella saker, men jag känner ingen brist i min önskan efter Gud.

Jesus:

Ja, det här var en bra händelse med attraktionslagen för dig på två sätt, för du visste i själva verket svaret. Varför har du inte överflöd i ditt liv?

Deltagare:

Jag känner att jag inte vill ha det.

Jesus:

Varför?

Deltagare:

Jag känner att det är kärlekslöst.

Jesus:

Så du känner dig skyldig över det?

Deltagare:

Javisst, det känner jag, att jag har skuldkänslor för det men också att jag inte vill slösa bort min tid på det.

Jesus:

Hur slösar överflödet bort din tid?

Deltagare:

Jag är inte säker. (Skrattar) Jag antar att det är för att jag måste gå till jobbet.

Jesus:

För du tror att du måste arbeta för det? Du måste inte arbeta för att ha ett överflöd.

Deltagare:

Jag vet inte något annat sätt.

Jesus:

Åh, så klart. Så det du kunde ha sagt till henne är att det finns en hel uppsättning föreställningar som du har som gör att du inte har ett överflöd. Men du har en hel uppsättning väldigt positiva föreställningar om Gud, vilket är orsaken till att du har en bra, stark kontakt med Gud. Men det finns en del föreställningar som du ännu inte känner om Gud, och det är att Gud vill att du ska ha ett överflöd.

[01:14:57.26]

Tänk på vad Gud gör, till exempel med ett fruktträd. Vi planterar ett fruktträd och det växer till ett träd och ett frö ger upphov till hundratals och åter hundratals frukter den här säsongen. Och vad gör den nästa säsong? Samma sak igen. Och vad gör den säsongen därefter? Samma sak igen; från ett frö. Allt jag behöver göra är att plantera hundra fröer och sedan kan jag ge mat till mängder av familjer. Det är överflöd, eller hur? Gud ger oss automatiskt överflöd. Så om vi inte har ett överflöd i våra liv så måste det finnas en uppsättning av känslomässiga föreställningar som vi har som gör att vi avvisar överflödet. En av dina är skuld och känslan av ansvar är en annan.

Deltagare:

Men jag förstår inte vad mitt ansvar skulle vara. Förlåt, men det låter inte logiskt för mig.

Jesus:

Känslan jag känner inifrån dig är att om du har saker så måste du ta hand om dem.

Deltagare:

Javisst, definitivt, för jag brukade ha saker och det krävde mycket ansträngning.

Jesus:

Och nu vill du inte ha dem för att det kräver för mycket ansträngning.

Deltagare:

Nej, det vill jag inte. Jag vill inte ha dem för då behöver jag inte ta hand om dem. (Skrattar)

Jesus:

Men du kan se att om din själ är i ett tillstånd där den automatiskt skapar ansträngningen åt dig, så skulle de automatiskt tas om hand åt dig utan att du behöver göra arbetsinsatsen. Så det är bara en oläkt känsla, känslan av ansvar för saker. [01:16:34.04]

Deltagare:

Och människor.

Överflöd skapar inte extra arbete eller ansvar

Jesus:

Ni förstår, det här är orsaken till att många av er inte vill vara rika, för att ni inte vill ha ansvaret som följer med att vara rik. Hur många av er är glada över att ta hand om ett hus? Städa det, tvätta toaletten, badrummet – himmel, det är upplagt för gräl när det gäller att städa huset, eller hur? Vi träffas allihop för att städa huset på lördag morgon eller vad det nu är för er, och hur mår ni? ”Det här är tröttsamt, irriterande, jag önskar att jag inte behövde göra det, jag önskar att jag hade en betjänt” är vad vi ofta känner och mycket av det är en känsla av att inte vilja ta ansvar för vårt liv.

Sanningen är att när ni vill ta ansvar för ert liv och ni är villiga att inte känna er skyldiga över att ha överflöd, så kommer ni attrahera mängder av överflöd. Men du vet redan det här och du kunde ha talat om det för henne, för det hon var förvirrad över var att om du har Gud i ditt liv, så varför har du, å andra sidan, en brist på överflöd? Hon var förvirrad. Hennes känslor är att om du har Gud i ditt liv så borde du ha överflöd, det är hennes föreställning, vilket inte heller nödvändigtvis stämmer eftersom att ha överflöd handlar om en helt annan uppsättning känslor. Så det var en bra attraktionslag för er båda att arbeta igenom problemet känslomässigt.

[01:18:09.14]

Deltagare:

Goddag, A.J. Den sista frågan förde upp en del saker i mitt liv. Jag känner på samma sätt, jag vill inte ha överflöd för med överflöd kommer det jag tror är en illusion. En illusion som i att ha alla bilar du vill, alla hus och alla vackra saker omkring dig skapar problem, vilket i sin tur skapar fler emotionella problem också, så jag relaterade bara till den sista frågan och jag…

Jesus:

Får jag bara invända mot en föreställning som många av er verkar ha och det är att överflöd skapar inte problem. Känslor skapar problem, negativa känslomässiga skador skapar problem, inte överflöd. Överflöd skapar inte problem. När jag var den första som kom in i den 21:a sfären så hade jag ett helt, dimensionellt universum för mig själv. (Skratt) Och om ni bara kan fundera på det en stund, så är det mycket överflöd.

Deltagare:

Det är det definitivt.

Jesus:

Och det skapade inte några problem för mig över huvud taget. Det vara bara glada tider (skratt) och när sedan min själsfrände kom dit också till mig, så wow! (Skratt) Det var bara glada tider hela tiden, med allt det här överflödet.

Deltagare:

Jag känner bara att överflöd för mig handlar om att vara mer i kontakt med naturen, mer i kontakt med kärlek, inte med bilar.

Jesus:

Jag håller med, men det betyder inte att du inte har fysiska saker. Överflöd är inte på det viset, så tänk liksom inte att överflöd betyder att du inte har fysiska saker, för det kommer du ha. När du utvecklas mer och mer och frigör känslorna som avvisar överflödet, så kommer du märka att du attraherar mer och mer överflöd, men du kommer använda det på ett sätt som är en del av ditt glädjefyllda liv, skapa för andra, skapa för dig själv och så vidare. Du kommer inte använda det på ett kärlekslöst vis i en miljö som går ut på att ta allt man kommer över, och du kommer inte heller vara rädd för det. Du kommer inte vara rädd för ansvaren som följer med det.

Så jag satt inte däruppe i den 21:a sfären och sade att: ”Alltså, allt det här innebär alltför mycket arbete.” Så var det inte alls. Det var bara en vacker plats där jag var helt i harmoni med ett helt universum som var min egen skapelse. Och det finns förresten många andemänniskor som är i den 6:e sfären som också har den upplevelsen, som kan skapa sina egna små universa jämförelsevis, men de känner att det är ett väldigt överflöd och de är inte rädda för ansvaren för detta.

[01:20:59.01]

Du förstår, det här är en Jordbaserad känsla som vi har och de Jordbaserade känslorna påverkar oss mycket, långt mer än vad vi inser. Och när vi går över till andevärlden så är det den Jordbaserade känslan som i själva verket påverkar många av våra beslut och val som vi gör även i andevärlden.

Deltagare:

Jag vet ärligt talat inte ens vad frågan är, jag vill bara ta kontakt. Hej A.J, det är första gången jag är här.

Ett exempel med en deltagare som influeras av en andemänniska som försöker reinkarnera

Deltagare:

Ja. Jag antar att min fråga som jag har med mig just nu är att jag känner att jag föddes in i min familj som den förstfödda i min familj som förmodat dödfödd. Men min upplevelse eller fantasi – jag har ingen aning – är att han inte ens var dödfödd, utan att han var på en plats med total fridfullhet, men oavsett det så möttes jag inte upp av min mor eller min far. Vi vet inte ens vad som hände med honom, han begravdes inte. Så det är min upplevelse…

Jesus:

När du säger… Jag är lite förvirrad över vad du säger om att du föddes in i…

Deltagare:

Jag känner att jag kan ha varit honom.

Jesus:

Du känner att du kan ha varit en han? Får jag förklara vad som egentligen hände?

[01:22:51.01]

Deltagare:

Ja.

Jesus:

Det här är vad som ofta händer, på grund av falska föreställningar i andevärlden, och en sak jag behöver säga är att falska föreställningar i andevärlden och i synnerhet falska föreställningar om deras liv i andevärlden jämfört med deras liv här på Jorden, gör att andemänniskor gör och försöker göra en massa olika saker som de normalt sett inte skulle göra om de visste sanningen. Men jag känner att det i själva verket finns en andemänniska med dig som har varit med dig från stunden då du föddes, som försökte reinkarnera i din kropp. Den här andemänniskan gick över som en dödfödd från sitt liv på Jorden. Det finns i själva verket inget sådant som reinkarnation, inte så som han förstår det åtminstone, och sedan har han försökt reinkarnera i en ny kropp, och det han har gjort är att han har fäst sig mot din kropp. Och det är därför du har en stark manlig influens genom hela ditt liv också.

[01:23:59.18]

Orsaken till att det hände är din mammas och pappas attraktionslag. Deras egna känslor skyddade dig inte från den här händelsen, och det är deras oläkta känslor som har skapat händelsen och det är också deras oläkta känslor som du behöver läka innan den här mannen frigörs från dig.

Så tillåt dig att bara gå igenom upplevelsen av att frigöra de känslorna, så kommer du få kontakt med din egen kvinnlighet för första gången i livet, vilket kommer vara en väldigt kraftfull sak för dig att få kontakt med när du väl frigör den här kopplingen mellan dig och honom. Mitt förslag är att prata med honom som om han är en annan person än du. Prata med honom som om han är en annan person som har haft ett tidigare liv på Jorden där han inte upplevde särskilt mycket av det. Det är en av orsakerna till att han försökte komma tillbaka, genom att koppla sig till dig, eftersom han känner det som att han har missat ett liv på Jorden och han har en del djupgående känslor kring det och därigenom har han kopplat samman sig mot dig. Han har förvirrat dig sexuellt sett också många gånger.

Deltagare:

Javisst, jag hade ingen aning om detta. Jag menar jag blir 58 nästa vecka och jag hade ingen aning. Jag trodde att jag visste vilken sexualitet jag hade men jag har verkligen ingen aning och det är smärtsamt och jag är ledsen att jag gråter men det är så smärtsamt.

Jesus:

Nej, nej, det är välkommet att gråta här. (Skratt) Kerry, det är välkommet att gråta här. Som alla här som har varit här förut vet väldigt väl. De har till och med sett mig gråta när jag pratat. Mitt förslag är att du tillåter dig att helt enkelt sörja över den sorgen som du har, över att du inte har kunnat få kontakt med dig själv på grund av den här kraftiga influensen som du har haft. Arbeta igenom några känslor som du har om dina föräldrar; det är föräldrakänslor som har orsakat den ursprungliga attraktionen. Istället för att gå igenom dem alla med dig, så om du tillåter dig att känna dem så kommer du i själva verket få kontakt med dem ganska snabbt. Men din sexuella förvirring beror inte på något annat än att den här mannen har varit med dig 24 timmar om dygnet varje dag i veckan, i synnerhet när du varit vaken, och påverkat många av dina val och beslut längs ett maskulint spår.

[01:26:38.00]

Deltagare:

Ja, jag känner det som att jag har varit som en mor och en far till min egen dotter, så jag har känt att jag har behövt vara väldigt tuff och manlig. Jag vill bara koppla av och vara kvinnlig.

Jesus:

Ja, var en flicka, var en flicka för det är din sanna natur, uppenbarligen, det är den kropp din själ har inkarnerat i. Så det betyder att du är den feminina halvan av din själ, och medan den här mannen överskuggar dig och försöker påverka dig, så orsakar han i själva verket en hel del skador på ditt liv, honom själv ovetande eftersom han också har haft en hel rad falska föreställningar. Så om du kan prata med honom om de föreställningarna som han har, och uppmuntra honom att fortsätta vidare till andevärlden. Han kan i själva verket få många upplevelser i andevärlden som han försöker ha här på Jorden, men han undviker dem eftersom han vill ha en kropp igen, i princip.

Får jag bara påpeka att läran om reinkarnation och många av de underliggande, tillhörande föreställningarna orsakar många av den här sortens problem där folk på Jorden överskuggas från en väldigt, väldigt ung ålder och förblir överskuggade under en stor del av sitt liv. Om andemänniskor visste sanningen och folk på Jorden visste sanningen så skulle de inte tillåta sådana kopplingar särskilt mycket. Men det är din mammas och pappas känslor som har tillåtit kopplingarna.

[01:27:55.29]

Du vet vilka de är.

Deltagare:

Åh ja. (Skrattar) Tack. Tack så mycket.

Jesus:

Inga problem.

Avslutande ord

Jesus:

Klockan är 18. Och allt är bra. (Skratt)

Det jag skulle vilja göra är att fortsätta det här samtalet. Så det har varit del 2 av inledningen till ”Vad händer när vi dör”. Kom ihåg att vi ännu inte har kommit till den 1:a sfären, vi håller fortfarande på och pratar om övergången. Så det vi vill göra vid ett annat tillfälle är att fortsätta samtalet som en annan som blir en del av introduktionen. Och sedan när vi gör det så kommer vi titta på livet i andevärldens 1:a sfär och prata om en del av det, och förhoppningsvis kan vi besvara många frågor från andemänniskorna i helvetena om varför de är där de är och sådana saker också.

Tack igen för att ni tog er den här tiden. (Applåder) Det är verkligen härligt att se er allihop trivas i varandras sällskap mera. Har ni märkt det? Att ni trivs mer i varandras sällskap och det är riktigt vackert att se det. Er valda familj växer och börjar få kontakt med varandra och det är vackert att se. Så jag vill bara ge er den komplimangen.

Kommentarer om hur tiden komprimeras och universum förändras

[01:29:57.18]

Jesus:

Maria och jag arbetar fortfarande igenom en del ganska stora känslor av själsfrändesorten, som har mycket att göra med rädsla om att ha kontakt för Marias del, och många av er kommer märka när vi arbetar oss igenom de känslorna att era relationer hamnar i ett tumultartat läge. Så jag vill vara varna er för det (Skratt) om ni inte redan har märkt det så kommer ni märka att det förmodligen kommer hända för er del också.

Det är en hel förändring som pågår. Många av er är förmodligen inte medvetna om det ännu, men tiden komprimeras då och då, och det här är en del av vad en av Maya-kalendrarna beskriver – komprimeringen av tid och rum. Och i komprimeringen av tid så betyder det att många av sakerna som vi tog många år på oss att lösa tidigare nu blir lösta på några månader. Och snart, när mitt eget tillstånd förändras igen, så kommer många av de saker ni går igenom bara ta dagar att gå igenom emotionellt. (Skratt och applåder) Vara bara försiktiga med ”jihoo” (skratt) för många av er känner er redan konfronterade över att saker kommer upp en månad i taget; föreställ er att saker kommer upp varje dag där olika saker kommer upp. Så det blir lite intensivt. Så det är en varning till er. Så kom bara ihåg att det blir lite intensivt, och det är en del av processen med förändringen på planeten som kommer hända, där saker blir alltmer intensiva och alltmer intensiva tills tiden, jag förmodar att vi kan kalla det nolltiden eller något, när Maya-kalendern tar slut och då kommer saker förändras eller anvisa en ny plats också. Och det betyder inte att tidpunkten är kalenderns exakta tidpunkt, utan saker kommer hända på ett progressivt vis. Det är intressant att så många forskare faktiskt vet om det här och en del av de forskarna har i själva verket dokumenterat den processen nu.

Det finns många forskare i andevärlden som är väldigt förtjusta i att kommunicera med medier på Jorden om de här frågorna, så det som händer för oss är att jag skriver en serie frågor för en grupp medier som vill besvara de frågorna som vi känner till. Vi får se hur de svaren dyker upp under de kommande månaderna och vi kanske lägger upp dem på internet åt er också, bara för att hjälpa er ha koll på vad som pågår.

Jag tror inte att det är något annat jag behöver nämna för er, förutom att ni alla är väldigt vackra människor som växer i kärlek och att det är toppen att se er växa i kärlek. Jag älskar er alla så mycket.

Tack för att ni tog er den här tiden, hör ni. (Applåder)