Vad händer när vi sover? Del 1

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.

Originaldokument på engelska (PDF): Klicka här
Översatt dokument på svenska (PDF): Klicka här (kommande)

Det här dokumentet är en transkription av ett seminarium som framförts av A.J. Miller (som säger sig vara Jesus) i serien Andelivet, och det fokuserar på sovstadiet och vad som verkligen händer när du sover.

Framfört av Jesus (även A.J.) den 6 november 2011

(Övers. anm: här används deras engelska namn, då det ofta hänvisas till Jesus som A.J., vilket gör det naturligt att också använda Maria Magdalenas engelska namn Mary i just det här dokumentet).

Sovstadiet: Del 1

Introduktion

Ja, Mary och jag känner att vi har en ganska intressant dag för er idag, om vi uttrycker det så. Ämnet vi ska prata om idag är en del av vår serie om Andelivet och den här heter: ”Sovstadiet”.

På Jorden är det inte så mycket känt om sovstadiet, och i själva verket så har de flesta – inklusive människor som är spiritualister av något slag i New Age-rörelsen eller på annat vis – inte särskilt mycket kunskap om vad som verkligen sker när ni sover. Och i det här samtalet så pratar vi inte om drömstadiet, utan vi pratar om resten av tiden i ditt sovstadium, för det är två olika saker.

Så det vi vill göra först är att klargöra för er vad sovstadiet är och hur det börjar och slutar, och även klargöra lite för er om drömstadiet och vad som finns där emellan, så att ni får lite av en bild av vad de två är. Men sedan vill vi prata om ert sovstadium, och skälet till att vi vill prata om detta är, om ni tänker på det, att ni har 24 timmar på ett dygn, och hur många av de timmarna sover ni? Ska vi säga 5-10 i genomsnitt? Genomsnittspersonen är nära 8 timmar när det gäller den tiden.

Så vi tittar i princip på en tredjedel av hela ert liv som ägnas åt sovande, och det intressanta är att ni egentligen inte sover. Det är det som är det intressanta. Vi vill beskriva vad som pågår när ni sover, men det finns en stor del av ert liv där ni inte sover som ni i själva verket tillbringar i andevärlden, kopplade till er andekropp, och det är bara en sträng, en silversträng, som gör att ni är kopplade till er materiella kropp. Så vi tar och beskriver vad som händer med sömnen.

Vad händer när vi somnar

Så här är din fysiska kropp, här är din andekropp och här din halva av själen.

Vi består av en halv själ, en andekropp (SB) och en fysisk kropp (PB) som sitter ihop med andekroppen via silversträngen

När du sover så är din fysiska kropp vanligen horisontell, men inte alltid, och av någon orsak har jag det här problemet med att om min fysiska kropp håller sig upprätt så förblir jag vaken, oavsett vad som händer och oavsett hur trött jag är. Jag har vid en del tillfällen i mitt till och med hållit mig vaken fem dygn i rad. Så länge jag håller mig upprätt så håller jag mig vaken, men så snart jag lägger mig ner, för min egen del, så slocknar jag vanligen direkt, eller nästan, nästan direkt, inom några sekunder. För de flesta så kan många sova medan de sitter upp och sådana saker, och jag känner mig avundsjuk på er om det är så! Men det är fortfarande samma princip som gäller för vad som verkligen sker vare sig du ligger ner eller sitter upp. Det är bara när du somnar som det här händer.

Själen och andekroppen lämnar den fysiska kroppen

Så när ni somnar ligger vanligen er fysiska kropp ner, och andekroppen lämnar den genom den kontakten när ni somnar. Vanligen sitter den fysiska kroppen och andekroppen ovanför varandra, men så snart du faller i sömn så sker en koppling, och din andekropp lämnar din materiella kropp men har fortfarande kontakt via en sträng, som kallas för din silversträng. Och du kan tänka på din silversträng som en sele av sladdar som ger din fysiska kroppsrobot kontakt med andekroppen, och därmed till själen, eftersom andekroppen i själva verket är kopplad till själen. Så själen kan fortfarande ta emot information från den fysiska kroppen, och det är därför du kan vakna upp mitt i natten och behöva gå på toan, därför att själen fortfarande kan veta vad som pågår i den fysiska kroppen och den fysiska kroppens behov, men det primära området som den får data ifrån, om vi föreställer oss det på det viset, är nu andekroppen. Andekroppen är en robot, kan vi kalla det, och själen är behållaren, som är du själv, och andekroppen och den fysiska rkoppen är bara andliga och fysiska sätt för själen att samla in data, att hämta in information, att ha sin livsupplevelse på.

Så när andekroppen har klivit ut ur den fysiska kroppen, vilket händer när du somnar, så blir andekroppen huvudcentret genom vilket den upplevda informationen tas emot av själen. Eftersom det är fallet så är andekroppen nu kapabel att ha upplevelser medan du sover, och när jag säger kapabel; det sker automatiskt för oss allihop. Ni har allihop mängder av upplevelser medan ni sover.

Vart andekroppen tar vägen i sovstadiet beror på själens tillstånd

Vart andekroppen kan ta vägen i sovstadiet beror på själens tillstånd. Så om själen är full av mängder av väldigt mörka känslor och fortfarande har många oläkta saker att arbeta sig igenom emotionellt vad gäller kärlek, så kan andekroppen bara besöka den första sfären, och vanligen de lägre regionerna av den första sfären. Så med andra ord kan den bara besöka helvetena.

Om en persons själ befinner sig i den 1:a sfärens tillstånd så kommer den bara ta sig till den första sfären under sovstadiet

Men om själstillståndet har börjat växa i kärlek och har kommit till punkten där rädsla inte längre dominerar vår själ, och sådana saker, så finns det en potential, och du har tagit itu med olika moraliska områden, så finns det en potential för att du kommer till den 2:a sfären, och då skulle själen och andekroppen besöka den 2:a sfären om det är fallet. För de flesta på Jorden så är det inte fallet. För de flesta på Jorden så besöker vi den 1:a sfären i andevärlden för det mesta.

I den 1:a sfären har vi bokstavligen tusentals plan, om vi kallar det så, som går ända ner till de mörkaste djupen som är så svarta att du inte ens kan se dig själv. Faktum är att du bara har din egen uppsättning sinnen av känslor eftersom du i själva verket inte kan se någon på de mörkaste platserna i helvetena. Men ända upp till den 1:a sfärens övre del, vilket är Sommarlandet, så kan du ha upplevelser som är väldigt, väldigt lika Jorden, och de olika sakerna som du kan uppleva på Jorden är väldigt, väldigt lika de saker som du kan uppleva i Sommarlandet vid något tillfälle. Det är den 1:a sfären där de flesta av oss är i sovstadiet.

Så vi lägger oss ner, vi somnar, vår andekropp lyfter sig ut ur den vår fysiska kropp, och ibland upplever en del av er när det händer innan det faktiskt händer och återkommer till er fysiska kropp. Har du någonsin haft den känslan? När du somnar och säger: ”Åh!” nästan som i chock; när du somnar och sedan kommer tillbaka väldigt snabbt. Ja, det är din andekropp som lämnar och sedan kommer tillbaka till din kropp väldigt snabbt, och det finns orsaker till att det händer, och vi ska prata om en del av de orsakerna. Men för det mesta när vi somnar så händer vanligen inte detta. Vi somnar och så sker en sömlös stigning, om vi kallar det så, av andekroppen ut ur den fysiska kroppen och nu attraheras vi ögonblickligen till dit vårt själstillstånd attraheras i sovstadiet i andevärlden.

Så om jag somnar och har mängder av rädslor i mig, så kommer jag attraheras till en situation i andevärlden som kommer trigga den rädslan, så snart jag somnar. Kan ni förstå varför en del av er inte vill gå och lägga er? Om jag har en själ som är full av ilska och raseri i mitt normala tillstånd, men inte erkänner för mig själv att jag har det, så kommer jag attraheras till en plats i andevärlden där ilska och raseri ageras ut. Om jag har en själ som har förtryckts sexuellt på något vis och har olika känslor av sexuell maktlöshet, eller en önskan om att sexuell makt, så kommer jag attraheras till platser i andevärlden där jag kan agera ut det här. Alla dessa finns i 1:a sfären, så de kommer allihop befinna sig någonstans i helvetena i den 1:a sfären. Förstår ni varför många av oss inte vill komma ihåg vårt sovstadium? För att vara rakt på sak så är det för att de flesta av oss inte vill komma ihåg vad vi gör då.

Deltagare: A. J. igår nr du nämnde vad du skulle prata om idag… Jag har inga minnen från mitt sovstadium. På en själsnivå har jag förstås det, och jag gick in i rädsla och blev väldigt emotionell och började gråta, men jag har ingen kännedom om mitt sovstadium.

Japp. Så frågan blir då varför du är så emotionell över det, eller hur?

Deltagare: Ja.

Och vi ska besvara en del av de frågorna i samtalet idag.

Deltagare: Jag ville bara säga det om gårdagen, bara tacka dig så mycket. Du är en så absolut inspiration och du gör det du pratar om, du pratar inte bara om saker och sedan gör något annat. Du är som ett fartyg som håller kursen oavbrutet.

Tack, Alex.

Deltagare:       Och jag bara älskar dig massor. Tack.

Vart vi tar vägen i sovstadiet beror på känslor som vi upplever just då

Deltagare:     Bara om sovstadiet, jag känner det som att det beror på känslorna jag har just då vart jag tar vägen?

Ja, definitivt. Definitivt, det beror i hög grad på många saker, vilket vi ska gå igenom om en minut och det handlar väldigt mycket om samtalet jag höll i igår, faktiskt, “The Human Soul – The Facade Self”. Kommer ni ihåg igår, när dagen närmade sig sitt slut så räknade vi upp alla kärnegenskaper eller karaktärsdrag som vi verkligen behöver för att komma igenom vår fasad.

Kommer ni ihåg att vi nämnde tillit till Gud, att förlita sig på Gud, ha personlig integritet, mod – den sortens kvaliteter? Ja, den sortens kvaliteter är också avgörande för att du verkligen ska utvecklas i ditt sovstadium. Det är därför jag har satt samman de här två samtalen, för jag känner att det vi lärde oss igår har väldigt mycket att göra med det vi gör i sovstadiet. Det vi gör i vår fasad på Jorden och det vi gör i vårt sovstadium skiljer sig åt väldigt mycket från varandra, på grund av fasaden vi lever i på Jorden. Vi behöver förstå förhållandet mellan sovstadiet, vad vi gör där och varför olika saker händer i sovstadiet varje natt.

I slutänden vill vi bli helt medvetna om allt vi gör. Så med andra ord kan vi komma till punkten där du minns hela ditt sovstadium, från stunden då du lämnar kroppen till stunden då du kommer tillbaka, och du minns allt du gjort. Det skulle vara ganska användbart, eller hur? Det skulle vara användbart på många områden som ni kommer få reda på idag. Så det vi skulle vilja göra är att ha lite mer öppenhet inför förståelsen av vad som pågår när vi sover.

Vi sover för att vår fysiska kropp behöver vila

Deltagare:      Med den här separationen, att gå in i sovstadiet är inte så mycket en automatisk sak där kroppen behöver vila, utan mer en önskan om att faktiskt ta sig till andevärlden?

Nej, det har mycket att göra med att den fysiska kroppen behöver vila. Din fysiska kropp, som en maskin, behöver vila. I synnerhet så är våra emotionella skador en av de främsta orsakerna till att den behöver vila. Ju mindre emotionella skador vi har, desto mindre vila kommer vår materiella kropp behöva, för ju fler emotionella skador du har, desto mer tumult pågår i din kropp. Systemen i din kropp står under en total stress känslomässigt sett, och den står också under en fysisk stress, och den enda tiden som den slipper den stressen är när du går och lägger dig. Det här är också orsaken till att du ofta blir grinig när du blir trött innan du går och lägger dig, eller att andra liknande känslor börjar dyka upp. Det beror på att ju tröttare du blir, desto svårare är det för dig att upprätthålla din fasad.

Så det som händer för de flesta av oss är att vi har stora svårigheter med att upprätthålla vår fasad i vakenstadiet, och sedan blir vi förstås trötta, vår kropp utarmas, och den klarar inte att revitalisera sig själv. Andekroppens kontakt med vår kropp är inte heller komplett, i betydelsen att all energi som andekroppen har inte kan föras över till den materiella kroppen för att den ska fungera korrekt, så det som händer så småningom är att vi längar efter att somna.

Sömnbrist vid manisk depression är resultatet av att andemänniskor överskuggar oss

Det finns en del andliga saker som kan hända som stör den processen. En av de sakerna som kan störa processen kallas för manisk depression, men det är i själva verket en andemänniska som överskuggar en. Med andra ord kan en andemänniska koppla in sig mot din kropp genom silversträngen, genom oläkta känslor i din själ. De kan koppla samman sig mot din fysiska kropp och ge din kropp energi, och därigenom hålla din kropp vaken under längre tidsperioder. Så en person som har en manisk depression kommer ofta, i sin maniska fas, som i själva verket är deras andeinfluerade fas, gå igenom en hög grad av andliga aktiviteter där andemänniskor pumpar deras fysiska kropp full av energi på grund av den roll som andemänniskorna vill ha. The spirits want to use the body as long as it can in that state, to do whatever it wants. Ofta vill han eller hon ha sexuella saker och andra saker.

Har ni någonsin sett tv-programmet ”United States of Tara”? Det ger er en väldigt bra illustration av vad som händer i den sortens maniska fas, och en person i den fasen med influenser från andemänniskor kommer i själva verket hamna i ett läge där de behöver väldigt lite sömn. Skälet till att de behöver väldigt lite sömn är för att andemänniskorna pumpar dem fulla med den energi de behöver för att hålla sig vakna. Kroppen får emellertid betala ett pris, så efter ett tag kan inte andemänniskorna upprätthålla kontakten längre med kroppen medan de gör detta, så det som händer är att andemänniskorna tappar kontakten där de försett kroppen med energi, och direkt blir kroppen oförmögen att klara ens de enklaste uppgifter för att den är så utmattad, och det är det de kallar för den depressiva fasen i sjukdom manisk depression. Och allt detta beror på hur kroppen inte klarar att återhämta sig och förnya sig under sömnprocessen, för i den maniska fasen för person med manisk depression, så blir det vanligen en eller två timmar sömn per dygn, så de får inte den sömn de behöver som deras själstillstånd kräver för att deras kropp ska kunna återhämta sig.

Så vårt själstillstånd påverkar kropparna, på så vis att själstillståndet påverkar hur energin flödar och hur den revitaliserande energin flödar inuti de båda kropparna. Om nu själstillståndet är ganska så mörkt och undantryckt och begränsat, så blir kropparna väldigt trötta och utmattade. Men vi försöker vanligen förneka det i tankarna. Men ju tröttare vi blir desto svårare blir det att kännas vid hur utmattade vi är i kampen mot våra känslor. Och det är också därför vi inte kan kämpa så bra mot våra känslor, och det är också därför som vi har en tendens att bli frustrerade, irriterade och arga när vi blir trötta. När du väl har tagit itu med de känslorna så kommer du inte bli frustrerad, irriterad eller arg när du blir trött, du kommer bara säga: ”Jag är trött, jag behöver sova”, och så går du och gör det! Det är så det skulle vara.

Deltagare: Är det detsamma som kronisk trötthet?

Kronisk trötthet är ett helt annat sjukdomstillstånd och har också ett helt annat inflytande från andemänniskor än det jag pratar om ifråga om manisk depression.

Det är möjligt att överskugga någon annan på Jorden under sovstadiet

Ett exempel på en kvinna som överskuggar en annan person i sitt sovstadium

Deltagare:   Jag kommer ihåg att när jag var 17 så somnade jag och vaknade till att leva ett liv. Jag kom till en plats, jag hade ett hem, jag hade en familj och jag hade vänner. Sedan gick jag och lade mig och vaknade, och så gick jag till skolan, gick till universitet, målade konst. Jag gick och lade mig och vaknade och det här hände under några veckor, och sedan kom det till en punkt där …

Säger du att under en kväll så hade du flera insomningar och uppvakningar där det var känslor som du i själva verket hade, medan du sov i ditt vakna tillstånd?

Deltagare:       Javisst. Så i mitt vakna tillstånd gick jag i skolan och …

I ditt vakna tillstånd, så du är vaken.

Deltagare:       Jag lever. Jag är här. Under dagen, på Jorden.

Deltagare:       Ja.

Och sedan gick du och lade dig …

Deltagare: Jag kom till ett annat hus och jag hade ett annat liv. Och jag hade familj och vänner och jag hade samrören, jag gjorde saker och sedan gick jag och lade mig i det stadiet.

Så du somnade där.

Deltagare:       Javisst, och sedan vaknade jag i dagsstadiet igen.

Du vaknade i det här stadiet?

Deltagare:       Ja. Okej.

Deltagare: Och det jag gjorde jag i ett par veckor. När jag lade mig för att sova fysiskt, som nu, blev det bättre; mitt andra stadium var bättre, så jag såg fram emot att få somna. Men sedan kom jag till en punkt där jag började känna det som att jag blev tokig för jag kunde inte ens säga vad som var vad längre. Och i den stunden, när jag sade: ”Håller jag på att bli galen” så slutade det direkt och jag kunde inte göra det längre. Det var en väldigt konstig upplevelse, rätt så skrämmande faktiskt.

När du var vaken men du var i ett sovstadium, kändes det som att du fortfarande var på Jorden men på en annan plats?

Deltagare:       Javisst. Det var verkligt. Det var ett fullständigt liv, och jag drömde inte något annat.

Du har ingen aning om vad som orsakade detta?

Deltagare:       Nej.

Det är ganska uppenbart.

Deltagare:       Ursäkta?

Det är väldigt uppenbart.

Deltagare:       Jag ville inte vara i mitt fysiska stadium?

Nej.

Deltagare:       Inte? Menar du att jag var i min andekropp i ett drömstadium?

Nej.

Deltagare:       Inte? Jag vet inte!

Är det någon som vet? Det är riktigt, riktigt uppenbart, men ingen vet. Intressant, Maria vet. Du överskuggade en annan person på Jorden när du gick och lade dig.

Deltagare:       Åh wow!

Och du levde medan du överskuggade hennes liv.

Deltagare:       Wow.

Och sedan när du vaknade så var du tillbaka i ditt eget liv.

Deltagare:      Javisst, för i mitt drömstadium, om vi säger att jag målade en tavla eller något så vaknade jag här, och sedan när jag kom tillbaka så kom jag tillbaka till samma plats.

Du föredrog hennes liv.

Deltagare:       Wow.

Japp. Alla är lite chockade över det här! Javisst, du kan överskugga en annan person precis som andemänniskor överskuggar dig medan du är i sovstadiet. De gör det mot dig, och du kan göra det mot dem.

Deltagare:       Åh Gud.

Och många av er gör förresten detta, tro det eller ej. Tycker du att det är särskilt rättvist? Nej, men det händer. Så det här är något att vara medveten om. Det här är en av de saker vi vill prata om idag.

Deltagare:    Så betyder det här att en del av de andemänniskor jag hör talas om kan vara människor från Europa eller från någon annanstans som besöker oss?

Definitivt.

Vi är fullt medvetna om våra handlingar i sovstadiet

Deltagare:       Har sinnet i din andekropp någon kontroll i sovstadiet?

Det har full kontroll.

Deltagare:       Så du är medveten om vad du gör.

Du är fullständigt medveten om vad du gör.

Deltagare:       Det är inte bara känslor som ageras ut.

Det är absolut känslor som spelas ut, men du är fullständigt medveten om vad du gör. Det är därför de flesta av er inte vill komma ihåg ert sovstadium – för att ni gör saker som inte är särskilt kärleksfulla mot andra personer och ni vill inte komma ihåg det. Så det vi gör är det vi gör med allt vi inte vill komma ihåg, och vad är det? Vi stänger bara ute det. Vi säger bara: ”Nä, det kan inte hända”. Och så fortsätter vi med våra liv. Är det inte det vi gör, i allmänhet?

Déjà vu kommer från att vi redan har besökt en plats i sovstadiet

Deltagare: Så är det vad deja vu, eller att ha en känsla av att ha varit där förut, att komma till en plats där du inte varit fysiskt förut, och du kommer ihåg; är det vad allt detta handlar om, att du är ute och reser i sovstadiet?

Du har definitivt varit där förut, fast i andekroppen för det mesta. Definitivt.

Deltagare: När vi är vakna och vi inte vill veta något om något så stänger vi bara ute det; är det samma process som när du bara behöver börja ha en önskan om att veta och börja känna igenom känslorna som i själva verket hindrar dig från att veta?

Ja.

Deltagare:       Okej.

Vi ska prata om det senare. Maria har en del härliga exempel på det som hon delar med sig av till er senare.

Deltagare:       Betyder det att vi fortsätter att degradera vårt själstillstånd?

Ja, många fortsätter att degradera sitt själstillstånd i sovstadiet medan de tror att de förbättras i sitt vakna tillstånd. Det är väldigt sant.

Deltagare: Så för personen som har överskuggats, skulle de agera annorlunda, och eftersom du överskuggar dem, skulle den personen tänka annorlunda och agera annorlunda mot sin familj och skulle folk då förmodligen säga: ”Vad är det för fel på honom idag? Han är som en annan person?”

Helt och hållet, men för många av oss händer det under en så lång tid att de bara tror att det är en del av din personlighet som egentligen inte är du.

Deltagare:       De kanske till och med kallas för schizofrena eller något i den stilen?

Det stämmer. Japp, ofta kallas det för en sjukdom av något slag, men för många så märks det knappt ens, eftersom det finns en sympatisk attraktion mellan personen som är vaken och personen som är i sovstadiet och överskuggar den vakna personen, och därför så vet ibland personerna i närheten att något är annorlunda, att de har kontakt eller att något är annorlunda, men de vet inte riktigt vad som är på gång. Och ni vet hur det är, efter en viss tid så accepterar ni det bara, eller hur? Ni accepterar bara att det är så det är. Så det finns inget mer att göra.

Deltagare:      Så A.J., betyder det att jag skulle kunna vara någon annan just nu som lyssnar på dig och att det i själva verket inte är jag som lyssnar på dig? Och att jag egentligen inte är särskilt intresserad av att lyssna på dig?

Det är en möjlighet, men det är inte så i ditt fall just nu. Men det är definitivt fallet för en del andra bland åhörarna just nu. [00:27:28.27]

Deltagare:       Mitt hjärta slår en massa extra slag när jag tänker på det.

Javisst. Det är egentligen fantastiskt, eller hur?

Deltagare:      Om du träffar någon och du tycker att du känner den personen, kan du ha överskuggat den personen i sovstadiet?

Du har uppenbarligen haft något att göra med den personen i sovstadiet. Det finns alla möjliga saker du kan ha haft att göra med dem. Du kanske bara har småpratat med dem. Du kanske bara har träffat dem på något vis och sedan planerat ett möte i ditt vakna stadium. Det finns alla möjliga saker du kan göra, en del av dem är illvilliga och en del av dem är välvilliga och en del av dem är i gråskalan mellan de två tillstånden. Så det är många saker som händer i sovstadiet.

Många har hört A.J. presentera Guds sanningar i sovstadiet

Deltagare: Jag kommer ihåg när du höll din första föreläsning om universums hemligheter för nästan 4 år sedan, och en dam bland åhörarna sade: ”Jag kan inte förklara det, men det känns som att vi har setts förut och att jag känner dig” och du sade” Åh, vi har träffats i sovstadiet.”

Japp.

Deltagare: Och senare frågade jag dig varför jag verkar vara så passionerat intresserad av sanningen och du svarade att mycket av informationen som du har presenterat för oss under föreläsningarna genom åren redan har presenterats för oss i sovstadiet

Det stämmer.

Deltagare: Jag ställde bara de frågorna för att lätta på stämningen lite för det verkar som att vi allihop känner oss lite tungsinta.

Varför vill du förändra stämningen? Den behöver få vara.

Deltagare:       Det är bara grått och dystert.

Nej, vi behöver få vara.

Det är vanligt att vi agerar ut oläkta, skadade känslor i sovstadiet

Du förstår, det här är ett problem vi står inför, Pete, att vi behöver stå ansikte mot ansikte med sanningen. Och de flesta av oss, när det gäller vår upplevelse i sovstadiet, står aldrig ansikte mot ansikte med sanningen medan vi lever. Och därigenom, så när vi går över kanske vi har arbetat oss igenom massor av känslor medan vi levde, men du kommer märka att du fortfarande har kvar åtminstone en tredjedel av alla dina känslor, och ovanpå det att ditt själstillstånd kanske inte har förändrats särskilt mycket på grund av det du väljer att göra i sovstadiet. Så det är därför det är så viktigt att ha det här samtalet för att lära känna hela ditt liv, inte bara ignorera en del av ditt liv.

För din egen del, Pete, så har du en önskan om att ignorera det som pågår i ditt sovstadium en hel del och för att vara rakt på sak så önskar de flesta ignorera det. Det är därför vi inte kan komma ihåg det, men det är också för att det pågår många saker i sovstadiet där vi agerar i våra beroenden som vi fortsätter att ha fast vi inte längre agerar i dem i det vakna stadiet, och det är ett problem vi står inför så länge vi har känslan inom oss som driver på den handlingen; vi kommer i själva verket agera ut de känslorna i sovstadiet, vare sig vi tror att vi gör det i det vakna tillståndet eller inte. [00:30:47.04]

Deltagare: Vad skulle kunna vara ett exempel på det?

Ett exempel på sexuell promiskuitet i sovstadiet

Låt oss säga att jag i i vakenstadiet tidigare har haft en önskan om att gå till prostituerade för att få en sexuell tillfredsställelse. Låt oss säga att jag lär mig om Guds sanningar på vägen, och sedan bestämmer jag mig för att: ”Nej, det är inte det moraliska valet, det är inte rätt sak att göra”, men det är bara ett intellektuellt beslut. Nu har jag bestämt mig för att inte engagera mig i sexuell omoral på Jorden.

Däremot, eftersom jag fortfarande behåller känslan, och ofta kan det vara alla möjliga känslor som driver på en önskan om sexuellt samröre med en kvinna, många gånger har det att göra med: ”Jag vill att kvinnan ska få mig att känna att jag är bra. Jag vill att kvinnan ska få mig att känna att jag är sexuellt bra. Jag vill att kvinnan ska få mig att känna mig som en mäktig man”, eller vad det nu är. Om den känslan inte har tagits itu med, så kommer jag så snart jag somnat att ha sex med alla möjliga partners under hela natten. Det fortsätter att degradera mitt tillstånd även om jag i vakenstadiet är totalt omedveten om vad jag gör i sovstadiet, för att jag vill vara omedveten, men det är också den oläkta känslan som fortsätter att driva på handlingen.

Så det är därför det är väldigt viktigt att förstå detta. Det avgörande är att inte döma det. En av orsakerna till att vi känner oss tunga är att vi står ansikte mot ansikte med en primär sanning och vi säger: ”Skit!” Det finns inget annat sätt jag kan uttrycka det på som är artigt nog! ”Vad gör jag?” och det är en utmärkt fråga att ställa till sig själv. ”Vad är det jag gör i sovstadiet?” Är det jag gör i sovstadiet ett stöd för min själs utveckling, eller är det så att eftersom jag är så mycket i min fasad i vakenstadiet så tror jag att jag gör bra ifrån mig, och sedan så snart jag somnar så börjar jag agera ut alla mina skadade känslor som jag förnekar i mitt vakenstadium?”

I sovstadiet är det lätt att se människors verkliga tillstånd

För det som händer är, och jag behöver förklara det här lite mer innan vi svarar på några fler frågor. Kommer ni ihåg att vi ritade ett diagram igår med de tre uppsättningarna av våra jag? Du har ditt verkliga jag, och sedan har du ditt skadade jag och sedan har du ditt fasadjag.

Vårt verkliga jag omges av vårt skadade jag och vårt fasadjag

I ditt vakenstadium i synnerhet så är du engagerad i din fasad. Förresten så är många av rätt så engagerade i er fasad även i sovstadiet. Det finns emellertid en skillnad mellan de två stadierna, och det är att din fasad i vakenstadiet i allmänhet inte kan ses av någon på en fysisk nivå. Så med andra ord kan de titta på din kropp och säga: ”Wow, du har den här fasaden, du har den här fasaden, du har den här fasaden, du har den här skadade känslan och du har den där skadade känslan”. Det är en ovanlig person som kan göra det. Ni kommer kunna göra det allihop någon gång i framtiden, och en del av er har redan börjat utveckla den förmågan, men olyckligtvis för många av er så är det inflytanden från andemänniskor och inte er egen förmåga.

När du har din egen förmåga så kommer du inte behöva ha kontakt med en andemänniska, du kommer kunna känna hela personen, deras själstillstånd, deras skador och deras fasad. Men de flesta av oss kan inte det. Så det vi gör är att vi tittar på personen som de är, och vi säger: ”Det är Mia” eller ”Det är Anders”. Så du tittar på personen och du tror att du känner dem, men du ser bara fasaden. Fysiskt sett är det också den fysiska kroppen, vilket också är en fasad för själen om vi kallar det så, men ur ett emotionellt perspektiv så ser du vad de framställer för dig, vad de försöker föreställa sig som. På grund av detta så kan du i själva verket inte se och titta på någons kropp och säga: ”Wow”. Om du kunde se deras andekropp så skulle du se deras verkliga tillstånd, men majoriteten kan inte se andekroppen hos en person förrän de somnat.

Så snart du somnat så kan du nu se personens andekropp, så du kan i själva verket se vilket deras verkliga tillstånd är. Var och en av er när ni går och lägger er vet alla andras verkliga tillstånd här bland åhörarna som du ni har stött på eller träffat i sovstadiet, och ni kan se det på deras kropp. På grund av detta så är det mycket svårare att upprätthålla fasaden. Och eftersom det är mycket svårare att upprätthålla fasaden så är sannolikheten högre för att du lever i dina skadade känslor i sovstadiet, lever i förnekandet av dem snarare än att försöka presentera en fasad som vi gör på Jorden, du lever i själva verket i förnekandet av de skadade känslorna.

Så om den skadade känslan på Jorden är att jag fortfarande har alla de här sexuella problemen med kvinnor som jag agerar ut när jag är i sovstadiet, så finns det en hög sannolikhet för att jag kommer engagera mig sexuellt i många olika kvinnor under nattens gång. Med andra ord så har jag i princip sex med kvinnor hela natten. Och sedan vaknar jag upp på morgonen, kan inte minnas något av det där, och känner det som att jag är en trevlig, ren person som har moralen på helt rätt ställe och att jag måste vara ganska högt utvecklad, men i själva verket så har jag precis agerat ut alla mina oläkta känslor hela natten. Det är väldigt viktigt att vi förstår det här. Så jag ser det inte som ett problem att alla känner sig tungsinta över detta, jag känner att det är väldigt viktigt att vi alla accepterar det faktum att den här sortens saker händer i sovstadiet.

Ett exempel på en kvinna som är rasande på sin far

Deltagare: Om jag är rasande på min far och inte bearbetar det här, kommer jag då i själva verket gå dit i sovstadiet och vara rasande på honom?

Högst sannolikt, ja. Såvida du inte är rädd för honom och då kanske du inte gör det. Men om du både är rädd för honom och är rasande på honom samtidigt, så kommer du välja en man på Jorden som fortfarande lever och fortfarande är i sitt vakenstadium, som i själva verket är en försagd man som gör vad kvinnor vill, och du kommer vara rasande på honom istället för att du vet att du kommer undan med det, utan att han blir rasande på dig och tar till våld mot dig. Och det är vad vi gör för att vi fortfarande är i en förnekelse, vi vill inte känna vårt eget raseri, vi vill inte känna våra egna saker, och i slutänden agerar vi ut det mot andra människor. De är ofta inte de personer som verkligen har skadat oss, olyckligtvis, därför att vi är rädda för dem, så vi agerar ut det mot andra personer.

Ett exempel på möten med ”utomjordingar”

Deltagare: Apropå något helt annat, vad gäller de här förmodade bortförandena av utomjordingar när människor sover, flera tusen och över hela jorden. Jag undersökte saker tillsammans med en UFO-grupp för ungefär 20 år sedan, vilket matade ett annat beroende jag har, och jag undrar bara hur du ser på detta? Är det möjligt att andemänniskan är någon som projicerar en annan figur mot dem, men att det är ett överskuggande som pågår och en del otäcka saker?

Ja, olyckligtvis så befinner sig många av de andemänniskor som gör den här sortens saker i ett väldigt mörkt tillstånd själva, och deras kropp är så svår att upprätthålla att de i själva verket inte upprätthåller vad du skulle klassificera som en humanoid kropp att titta på. Så många andemänniskor i sovstadiet, eller andemänniskor som redan har gått över som redan är väldigt mörka, är i själva verket i det här tillståndet där deras kroppar ser ganska utomjordiska ut, och kroppen ser ganska utomjordisk ut baserat på olika känslomässiga skador som de har. Så om den har en emotionell skada i intellektet så kan huvudet på deras andekropp ibland vara mycket större eller mindre, beroende på vilken den emotionella skadan är, och så vidare. Och när de sedan tar itu med de här känslorna så återgår kroppen till att vara en normal kropp som de skulle ha haft när de var ungefär i 20-årsåldern på Jorden, och de liknar den väldigt mycket.

Men olyckligtvis så är många av dem i ett väldigt mörkt tillstånd, och varje gång en person somnar så tar de tag i dem, torterar dem, gör vad de vill med dem och sedan när de vaknar upp så tror alla att de har förts bort av utomjordingar. Om du är en villig deltagare genom din rädsla, så kan du i själva verket dras ut ur ditt vakna tillstånd av en andemänniska och in i sovstadiet. Så du kör rentav omkring i en bil plötsligt inte vara där, till exempel, eftersom du är i sovstadiet och gör saker på grund av dragningen du upplever till detta.

Deltagare: Så om jag har sovit och haft en het stund med en vacker, kvinnlig utomjording, vad händer där?

Det är väldigt sannolikt att det är en andemänniska som har haft ett sexuellt engagemang med dig i sovstadiet och det har blivit någon orgasmisk upplevelse därigenom, och det pågår någon slags attraktion där mellan er två.

Ett exempel på celibat och sexuell längtan

Deltagare:   Jag har träffat några vänner som säger att de lever i celibat, och de verkar inte ha någon andlig tro som förklarar varför de har valt att göra det. Kan det vara så att de här personerna har heta stunder på nätterna när de sover så att de inte behöver engagera sig i sådant på dagen?

Det är möjlig, men motsatsen är också möjlig där de överskuggas av män som var munkar i sina liv eller något sådant, och de försöker påtvinga dem att leva i celibat. Så det är inte deras faktiska, personliga val utan snarare är det en andemänniska som överskuggar dem i deras vakentillstånd och som får dem att leva i celibat. Och faktum är att på grund av öppenheten i olika delar av vår kropp, energimässigt, så kan en del andemänniskor till och med ta sig för att stänga av de sexuella organen och deras respons. Så om du är en andemänniska och du har en önskan om att, och skadan, och personen på Jorden har en skada i det avseendet, så kan du i själva verket få den personen att bli nästan totalt avstängd från någon sexuell önskan.

De flesta av oss har ingen aning om hur mycket andeinfluenser vi lever med. Jag säger det här till er om och om igen! Ni förstår det fortfarande inte, men ni kommer dit.

Ett exempel på en man som kämpar mot sin pappa i sovstadiet

Deltagare:  För några veckor sedan hade jag en ganska livlig dröm om min far, och vi brottades faktiskt med varandra, men jag hade en väldigt stark känsla av att han i själva verket vill döda mig. Han var ovanför mig och det kändes som att han hade någon slags glasaktig kniv och jag hade också en som låg på marken. Och jag kände det som att han precis skulle döda mig och skära halsen av mig.

Och då vaknade du?

Deltagare: Javisst. Och min fråga är om man verkligen dödar varandra, eller om det bara är en känsla?

Ja, det är omöjligt att döda någon i sovstadiet, och det är omöjligt att döda en andemänniska. Så i själva verket är det omöjligt att döda en andemänniska medan du är i sovstadiet. I ditt sovstadium är det däremot fullt möjligt att döda en person på Jorden, och det finns många sätt att göra det på.

Deltagare: Så om min far och jag båda är i sovstadiet och försöker döda varandra …?

Då skulle det indikera hur mycket raseri du har mot honom i ditt vakenstadium som du förnekar.

Känslor som vi vaknar upp med kan vara följden av våra upplevelser i sovstadiet.

Deltagare: Jag undrar bara, på morgnarna vaknar jag ofta i rädsla. Är det följden av vad vi har gjort i sovstadiet och sedan därför om vi bearbetar att vi bearbetar upplevelser i sovstadiet?

Ja. Vi kan vakna upp med en känsla av fruktan, en känsla av rädsla och alla möjliga känslor. Många män vaknar med en erektino och så vidare, och det finns alla möjliga orsaker till att de här sakerna inträffar, på grund av vad vi har gjort i sovstadiet.

Deltagare: Så om vi fortsätter bearbeta på morgnarna så kommer vi ta itu med det?

Ja. Men vad de flesta av oss gör på morgnarna när vi vaknar upp på ett dåligt vis, är att vi ligger i sängen och försöker somna om igen. Det fungerar inte så vi går upp och vi hämtar beroendemat, vad det än är som får oss att känna oss säkra igen. Så för några av er är det gröt eller någon typ av kolhydrater, för en del av är det en kopp kaffe som du vill ha varje morgon, och för några av er är det en aktivitet som att gå upp, gå ut och jogga, städa ut spindelnäten, och många av de här handlingarna gör vi för att vi försöker undvika vårt minne av våra upplevelser i sovstadiet. Många frågor här, hör ni?

Deltagare: Jag har massor av intensiv, emotionell smärta under mitt vakenstadium men också i mitt sovstadium, och när jag vaknar upp är det ofta i en extremt intensiv, emotionell smärta. Kan du ge en kommentar om det?

Närhelst vi har en fysisk smärta så är det alltid ett förnekande av en känsla snarare än kännandet av en känsla. Om vi vaknar i en känslomässig smärta så är det bäst för oss i den stunden att gå in i smärtan snarare än att försöka komma undan från den.

Deltagare: Javisst, det gör jag.

Ja. Det är bra. Så länge du gör det så kommer du märka att du kan arbeta igenom mängder av saker. En del av den emotionella smärtan orsakas av att inte vilja komma ihåg vad som hänt i sovstadiet just den natten, så det jag skulle göra är att jag skulle be om att vilja veta, vilja ta reda på vad som verkligen pågår i sovstadiet som får dig att vakna upp i känslomässig smärta.

Deltagare: Kan det vara förfärliga saker som jag har gjort mot andra människor?

Det kan vara det, ja. Det kan absolut vara det. Förfärliga saker som du gör mot andra människor eller förfärliga saker som andra gör mot dig i sovstadiet. Vanligen är det den ena eller den andra eller båda som har hänt som får oss att stänga ner vårt minne av det, men vakna upp i den emotionella smärtan av det.

Vi kan ha välvilliga, illvilliga och vardagliga upplevelser i sovstadiet

Deltagare: Jag har haft ett väldigt aktivt sovstadium i många år. Jag börjar känna utifrån vad du pratar om att det här egentligen är rätt så allvarligt, men helt nyligen känns det som att andemänniskor kommer och de småpratar eller visar mig delar av sina liv. Nyss var det en brevbärare och hans kompis som kom till mig i sovstadiet och visade mig stövlar som de hade på sig medan de delade ut breven och jag vaknade upp från upplevelsen, där jag beundrade deras stövlar, och undrade …

… vad handlade allt det om?

Deltagare:  Vad handlade det om? Och sedan gick jag vidare till en annan andemänniska som dök upp stunden efter och som hade mördat sin dotter.

Sin egen dotter?

Deltagare:  Javisst, sin egen dotter, och de var fångade i den upplevelsen och kom för att visa mig. Och jag vaknade upp från detta och kände det som att jag var dottern. Så i en sovupplevelse kan jag ha 5 eller 6 olika slags andemänniskor på olika nivåer som kommer och visar mig olika aspekter av sina liv. Jag vaknar på morgonen, jag är riktigt trött, jag har haft flera olika känslor.

Får jag förklara? Trött handlar alltid om att förneka känslor. Alltid! Ju mer vi försöker förneka känslor, desto tröttare blir vi. Så om vi vaknar trötta på morgonen så finns där mängder av känslor som vi förnekar under både vakenstadiet och sovstadiet. Det är det första att komma ihåg.

För det andra så är många av era upplevelser följden av olika attraktionslagar. Så en del av de upplevelserna, som jag sade, kommer vara välvilliga, en del kommer vara vad ni bara skulle kalla för en underlig upplevelse där du tittar på någons stövlar, och andra kommer vara illvilliga där du har handlat på sätt som baseras på något oläkt själstillstånd inom dig som har skadat andra medan du var i sovstadiet.

Vad gäller den med stövlarna, så handlar mycket om det också om förnekelse i betydelsen att många av er fortfarande vill engagera er i det ni klassificerar som normala konversationer. Har ni märkt det? Som att ni hälsar på en vän eller en kompis eller vad det kan vara, och innan ni vet ordet av så pratar ni först om vädret, i allmänhet, och sedan börjar ni prata om bilen och sedan pratar ni om alla de här andra sakerna, och vad jag skulle kalla för distraherande konversationer. Med andra ord konversationer som primärt har rollen att distrahera er och dem från hur de mår och hur ni mår. Vi har massor av de konversationerna i vår vakenstadium och vi har mängder av dem i sovstadiet också, och ni kommer minnas en del av dem. Ni kommer vakna upp och säga: ”Vad handlade allt det om? Vad pratade jag med den där personen om?” Ni vet, bilen de just köpt eller något sådant.

Ett exempel med kristna män som har sex i sovstadiet

Den andra sortens händelser drivs på mer av oläkta, skadade känslor. Så i sovstadiet kommer vi fortfarande försöka upprätthålla någon slags fasad, men fasaden kan inte täckas över så att ingen annan ser den. Så alla ser den och det vi gör i slutänden är att vi sällskapar med de personer om accepterar fasaden. Så i ditt vakenstadium, vi kan säga att din fasad är att jag är en rättrådig, moralisk världsmedborgare (många kristna män är på det viset). Det är deras fasad i vakenstadiet. I sovstadiet så har många av dem i själva verket sexuella tankar som ständigt går igenom deras sinnen som handlar om vem de skulle vilja ha sex med. De kallar det för sin själs tortyr i sitt vakenstadium och de rättfärdigar att Jesus blod har kommit och räddat dem från allt det. Sedan går de och lägger sig och där har de sedan sexuella bedrifter under sovstadiet. Vanligen är det emellertid i harmoni med andra män med en liknande natur som också gör liknande saker och därför inte dömer dem för sådana handlingar. Med andra ord har många av de här kristna männen som är i det här tillståndet till exempel sex med andra partners i sovstadiet, men umgås vanligen med andra män som gör samma sak under sovstadiet, och därför så blir de inte kritiserade för sådana handlingar. De blir inte dömda för dem. De accepterar det allihop och orsaken till att vi alla accepterar det är att: ”Tja, du har samma skada som jag. Javisst, inga problem. Och är vi beroende av det? Ja, så varför går vi inte och gör något åt det?” Och vi dömer inte varandra för det. Det här händer väldigt ofta.

Deltagare:  Min andra fråga handlar om barndomsupplevelser och att lära sig att vara utanför kroppen, vilket är fallet med skräck.

Ja, skräck kommer vanligen få dig att vilja lämna din kropp, men mitt förslag har varit ganska konsekvent till dig Jen, och det är att du vill göra allting som håller dig kvar i kroppen. Kommer du ihåg när du åkte ner till Kyabra förra veckan eller veckan dessförinnan, du var väldigt rädd för att plantera några träd för du behöver använda kroppen till att göra det. Så det var en aktivitet som du behövde engagera dig genom kroppen för att faktiskt utföra. Och du tänkte innan du påbörjade den aktiviteten att din kropp inte skulle klara av det, du skulle inte gilla det och alla möjliga sådana saker. Och sedan när du väl gjorde det så märkte du att du hade ganska så bra kontakt med hela processen, en väldigt annorlunda upplevelse mot vad du hade förväntat dig. Ja, så vad som har hänt mycket i ditt vakenstadium är att du har haft en tendens att vilja vara utanför kroppen ganska ofta, därför att om du är utanför kroppen så slipper du ha kontakt med dess storlek, dess form och alla de saker som pågår inuti den vad gäller smärta också. Det får dig att kunna släppa kontakten med det eller att slippa uppfatta det också. Så det finns en tendens då att lämna kroppen som ett rättfärdigande av det: ”Det är för mycket i kroppen så jag tänker lämna den en liten stund och vila ett litet tag. Jag tänker lämna den och vila från min kropp, och kunna ha det trevligt på det viset genom att slippa uppfatta känslorna och därmed den fysiska smärtan som finns i kroppen”. Mitt förslag är att gå i motsatt riktning istället i vakenstadiet och det är att bara göra saker ett tag som är fysiska till sin natur. Så under dagen gör du saker som att promenera, plantera växter, alla saker som får din fysiska kropp att bli trött och även får dig att stanna kvar i den medan du gör de sakerna. Och ju längre du har kvar kontakten med din fysiska kropp, desto större sannolikhet är det att du känner dina känslor i vakenstadiet.

Attraktionslagen fungerar likadant i både vakenstadiet och sovstadiet

Deltagare: Min fråga är; var finns vår individualitet? Det är frågan jag har ställt till Gud under de senaste månaderna, i synnerhet när jag kom till en föreläsning och vi hörde att vi ibland bearbetar andra andemänniskors känslor. Min förtvivlan började där och den har bara gått vidare ner till en djupare nivå.

Ned från den gången?

Deltagare:       Idag.

Nu går den ner ännu djupare?

Deltagare:       Idag … var finns vår individualitet? Det är frågan.

Du minns att inga av de här sakerna kan hända utan attraktionslagen. Det är det enda många av oss fortfarande behöver förstå. Attraktionslagen är perfekt i sin verkan. Allt som händer mig i vakenstadiet och sovstadiet händer mig på ett perfekt vis, eftersom det är något som inte är läkt inom mig, eller något som har läkt inom mig, för attraktionslagen fungerar perfekt i både en positiv riktning och en negativ.

Kom ihåg att jag sade för länge sedan när jag föreläste om attraktionslagen och jag sade: ”Den är Guds budbärare av sanning till dig”. Det här är något som de flesta av oss fortfarande inte förstår. Vi ser på attraktionslagen som en väldigt skadlig, förföljande slags sak snarare än att se på attraktionslagen som en budbärare av Guds sanning till oss. Om jag tar mig för alla möjliga saker i sovstadiet så är det bäst för mig att känna till dem, för då vet jag vad min attraktionslag för med sig till mig i sovstadiet, och därför vet jag hur mitt tillstånd ser ut. Det är bättre för mig att veta dem än att inte veta dem. Ni vill inte veta dem och det är det som är skillnaden.

Vi kan minnas allting i sovstadiet, men väljer att inte göra det

Ni förstår, kom ihåg igår när vi pratade om fasaden i samtalet om ”Människans själ – fasadjaget”, att fasaden handlar helt om att inte vilja veta om skadan. Ni förstår, de flesta av oss gör det här, dömer skadan så mycket att vi sedan slutar med att leva i skadan, istället för att frigöra skadan. Och om vi väljer en fasad i vakenstadiet där vi försöker att inte leva i skadan, så är det garanterat så att vi när vi somnar så kommer vi förmodligen leva i skadan ändå. Det är därför vi behöver ge upp fasaden, för fasaden är liksom meningslös i slutänden.

Många av oss lever i fasadjaget för att undvika det skadade jaget

Deltagare:      Men vi är inte medvetna; vi har bara hört att vi inte är medvetna om alla de här sakerna som vi gör under sömnen.

Jag kan inte hålla med. Vi är fullständigt medvetna i sovstadiet om vad vi gör. Vi är fullständigt medvetna, men vi vill bara inte veta. Vi har alla förmågan att vara helt medvetna om allt som händer oss i varje stund, även varje stund medan vi sover. Problemet vi står inför är att vi helt enkelt inte vill veta. Ni förstår, många hamnar i läget när de går över, när de dör på det fysiska planet och går över till andevärlden, så får de reda på alla de saker de gjort medan de sov. Det finns kontaktpunkter där de minnena triggas och det slutar med att du får reda på en massa om detta. Och mycket av smärtan och lidandet från försoningen utifrån kompensationslagen som många andemänniskor beskriver efter att de gått över handlar om många av de saker de gjorde i sovstadiet snarare än i sitt vakenstadium.

Mina känslor och mitt personliga sätt att praktisera detta på är att försök att veta allt om vad du gör. Om du har en stark önskan om att veta allt du gör, så kommer du ha en stark önskan om att veta allt du gör i sovstadiet. Så vi kommer fråga våra andeguider, vi frågar våra vänner, vi får chansen att kanalisera information från ett medium, och vi frågar: ”Vad gör jag under sovstadiet?” Gör jag det här? ”Gör jag det där?” Vi kommer vilja veta saker och vi kommer vilja veta det personligen. De flesta av oss vill inte ens veta vad vi gör i fråga om förnekelse i vårt vakenstadium, än mindre i sovstadiet. Det är därför vi är så beroende av fasaden.

Så det här är något vi behöver arbeta oss igenom. Jag presenterar bara sanningen för er. Det är allt jag gör här. Jag försöker inte förstöra era liv. Jag försöker inte få er nedstämda och olyckliga. Jag försöker bara presentera sanningen och låta era sinnen expandera tillräckligt mycket för att ni ska börja kontemplera emotionellt vad det här betyder för er och hur det påverkar er egen utveckling. Så det jag försöker att uppnå här är att tillåta mer av sanningen om era liv, en tredjedel av hela era liv, i själva verket, och vi vill veta sanningen om den tredjedelen av hela vårt liv, snarare än att ignorera sanningen om den. Om du ignorerar sanningen om det du har gjort i sovstadiet, eller vad du gör i sovstadiet, så kommer du aldrig bli enig med Gud förrän efter du har gått över. Så är det i verkligheten. Och jag skulle älska att se er allihop bli eniga med Gud innan ni går över. Det är min önskan och det är därför vi har det här samtalet.

Interaktioner med barn i sovstadiet

Deltagare: Så med själ-till-själ-kontakten som vi har med våra barn, fortsätter vi att skada dem i sovstadiet genom de kärlekslösa handlingar vi utför?

Många gånger är vi så annorlunda mot våra barn i skadan som vi bär på i vår själ att våra barn tillbringar väldigt lite tid med oss i sovstadiet, om det inte är under vissa omständigheter. Orsaken till att de tillbringar väldigt lite tid är att deras själ vanligen är i ett bättre tillstånd än vår egen, och därför attraheras de till en helt annan plats i sovstadiet än de lever i med dig i vakenstadiet. Så därigenom har våra barn ofta mer njutbara upplevelser när de inte är med oss än vad de har när de är med oss.

Många föräldrar har emellertid känslor av ägande över sina barn och bär med sig de känslorna in i sovstadiet. Det får många av de barn som har föräldrar som är på det viset att känna att de tvingas till att vara med sina föräldrar i sovstadiet. För många barn är det fasansfullt. Det är därför många av era barn vaknar upp med mardrömmar. De kommer inte dit de skulle kunna komma i sovstadiet på grund av era krav på dem och det de gör istället är att de lever där du är i sovstadiet, och det är skrämmande, och som en följd av det vaknar de upp med mardrömmar.

Deltagare:  Jag har börjat bearbeta en del känslor kring sexuell misshandel under de senaste veckorna och Jade, min dotter har vaknat upp från sömnen och kräkts. Hon bara vaknar och kräks. Hon är inte sjuk. Hon mår bra efter att ha fått hosta lite.

Hon återspeglar bara dina känslor som du förnekar i sovstadiet. Så det finns saker att gå till där i sovstadiet. Om du sover och ditt barn vaknar mitt i natten, kräks men barnet är inte sjukt, då är det en väldigt, väldigt hög sannolikhet för att det är dina känslor som du förnekar som hon känner, och att hon är med dig i andevärlden i den stunden. Så du behöver ta reda på vad som pågår. Du har förmågan att prata med andemänniskorna – ta reda på vad som pågår. Prata med dina guider. Ta reda på vad som pågår.

Orsaken till att vi går i sömnen och pratar i sömnen

Deltagare: När jag var liten brukade jag prata en massa i sömnen och det gör jag fortfarande som vuxen. Är det kanalisering eller är det andeinfluenser? Och min syster gick i sömnen också. Hon brukade gå i sömnen och jag stod för pratet.

Att gå i sömnen och prata i sömnen är förmodligen två olika influenser. Allt vi gör drivs på av känslor till en början, men om vi ser på vad som händer många gånger när vi pratar i sömnen, så har vi fortfarande kopplingen genom silversträngen, och vi uttrycker oss själva genom den kroppen men vill fortfarande inte vara i kroppen medan vi gör det. Maria gör det ganska ofta med mig. Hon vaknar upp mitt i natten, babblar om något som vanligen är begripligt och jag börjar konversera med henne eftersom jag har vaknat och sedan vaknar vi på morgonen och hon säger att hon inte kan minnas ett enda ord av det hela. Men uppenbarligen håller hon fortfarande ett avstånd mellan den fysiska kroppen och andekroppen i det utrymmet.

Att gå i sömnen är lite annorlunda på en del vis, för det drivs på till en handling och många gånger självdestruktiv handling där du inte har en medvetenhet om rummet. Mycket av det drivs på av en annan andemänniska, snarare än att du själv känner dig tvingad av en annan andemänniska att flytta runt din fysiska kropp medan du är i sovstadiet. Så mycket av det har att göra med andra andemänniskor som är involverade i det som pågår för dig i sovstadiet. Återigen så kan vi upptäcka och arbeta oss igenom allt det här. Javisst.

Det går att ta itu med problem väldigt snabbt i sovstadiet

Deltagare: Och när jag är i dagstadiet så kan jag gå igenom något som är svårt att hantera eller ta itu med och då har jag medvetet sagt att: ”Åh, jag vet vad jag behöver göra”, och så lägger jag mig ner och tar en power nap i 10 minuter eller 15 minuter, med avsikten att vilja komma igenom det här och så vaknar jag och säger: ”Åh! Jag vet svaret. Jag vet vad jag behöver göra!” Är detta något normalt?

Ja, det är något normalt. Vi är kapabla i sovstadiet att tänka mycket snabbare och ta itu med saker mycket snabbare också, tack vare andekroppens kraft jämfört med kraften i den fysiska kroppen. Så javisst, du kan använda det som en möjlighet att lära dig saker och så vidare. Så du kan i själva verket studera i sovstadiet om du verkligen skulle vilja, och du skulle i själva verket kunna studera mycket effektivare i sovstadiet än vad många av er gör i vakenstadiet, tro det eller ej. Så du kan faktiskt studera i sovstadiet, inte studera i vakenstadiet och klara av ett prov.

Vi kan ha positiva upplevelser i sovstadiet

Deltagare:  Jag kommer ihåg ganska mycket från mina drömmar. Inte alla helt igenom, men jag somnar och sedan är det några drömmar som jag vaknar upp från, och sedan säger jag: ”Åh, jag älskade verkligen den drömmen” och försöker komma tillbaka till den drömmen. Det verkar som att jag aldrig kommer tillbaka till samma ställe, men till omgivningar som är bekanta. Så jag går tillbaka till den drömmen igen och nu känner jag igen från att du sagt att det är väldigt farligt.

Nej, inte nödvändigtvis, för en del av platserna vi tar oss till i sovstadiet är också ganska välgörande för oss. De är ganska så härliga och de hjälper oss att känna oss positiva över livet och så vidare. Och vi kan ha många av den sortens upplevelser i sovstadiet, beroende på vårt själstillstånd. Så om vårt själstillstånd låter oss komma till den övre delen av den 1:a sfären, så kom ihåg att den övre delen av den 1:a sfären är som Sommarlandet, det är väldigt vackert. Där finns inte så många tunga känslor som det finns i de djupare delarna av helvetena.

Så vi växlar i sömnen mellan de här två tillstånden där vi kan vara. Det är osannolikt att majoriteten av oss någonsin skulle ha kommit till den 2:a sfären när vi är i sovstadiet men en del av oss kan göra det temporärt genom att vi får låna lite energi från en himmelsk andemänniska som vägleder oss och visar oss något i det tillståndet. Så vi kommer ofta ihåg den sortens upplevelser. En person på Jorden som är i den 1:a sfärens tillstånd kan ofta tas med nästan upp till och inklusive den 3:e sfären i andevärlden, med hjälp av en andemänniska som lånar ut energin till dig så att du kan göra det, så det är ett sätt som vi kan lära oss på. Vi har andemänniskor som vägleder oss, som tar med oss till en plats och säger: ”Titta, här skulle du kunna vara. Det är så här det ser ut här”… och så vidare. Men sedan återvänder vi i allmänhet till vårt normala tillstånd, för det är inte någon permanent sak i vår själ vid det här laget.

Vi kan skada människor mer i sovstadiet än i vakenstadiet

Deltagare: Med tanke på sovstadiet där vi påverkar andra och överskuggar andra när vi är i sovstadiet. Hur stor effekt har vi i själva verket på människor? Min mamma är till exempel i mina drömmar. Överskuggar jag henne eller kommer hon in och överskuggar mig?

Ja, jag ska låta dig komma på det själv. Verkligheten är att vi har en stor inverkan på andra personer både på Jorden och i andevärlden med det vi gör i sovstadiet. Det är verkligheten, och många av oss har en större inverkan på dem när vi är i sovstadiet än vad någonsin har i vakenstadiet, på grund av de oläkta känslorna som är mycket råare och känns mycket mer i sovstadiet. Så olyckligtvis gör många av oss mer skada i sovstadiet än vad vi gör i vakenstadiet. En av de främsta orsakerna till detta är att i vårt vakenstadium är vi beroende av andras åsikter om oss, medan vi i sovstadiet i princip ger upp det beroendet ganska snabbt, eftersom vi kan känna, vi kan se vår egen kropp och vi vet vilka problem den har, så vi är inte längre beroende av att någon annan säger till oss att det inte är på det viset.

De flesta av oss hamnar framför en spegeln någon gång i andevärlden innan vi går över. Många gör inte det efteråt, på grund av att det de inte vill se mer. Så när jag pratar med andemänniskor som har gått över och jag frågar dem: ”Har du tittat i en spegel ännu?” Många av dem säger: ”Nej, jag har aldrig tittat i spegeln”. Och jag frågar dem: ”Varför?” Och de säger: ”För att jag inte vill se vad som kommer vara min spegelbild, på grund av alla människor jag umgås med”, säger de, ”alla ser ganska illa ut och jag bara accepterar att de ser ganska illa ut utan att undersöka mig själv för att se hur illa jag ser ut”. Men de har en intellektuell medvetenhet om att de måste se lika illa ut som de andra som de umgås med, men de har fortfarande inte tittat i spegeln själva.

Skillnaden mellan sovstadiet och att drömma

Deltagare: Så vad är det för skillnad på sovstadiet och att drömma?

Okej, bra fråga. En dröm är lite annorlunda. Så vi kan prata om drömmar. För många av er så är era drömmar en blandning mellan uppleveler i sovstadiet och andra saker. Men om vi pratar om de två olika tillstånden, så får ni en aning om vad som pågår där.

I det vakna området av ditt liv så finns det en massa känslor som du förnekar, och många av oss lever i vår fasad och förnekar specifika känslor i vårt vakenstadium som i själva verket fortfarande finns där i vårt sovstadium. Och de känslorna finns fortfarande i vår själ. När du väl väljer en intention inuti själen om att börja ta itu med en del av de känslorna, så gör du ett val i sovstadiet att bli medveten i ditt vakenstadium vad gäller de känslorna. Hur du ger dig själv meddelandet i sovstadiet till ditt vakenstadium om att känslan finns inom dig som du behöver ta itu med är genom att ha en dröm.

En dröm är ett meddelande som skickas till oss från vårt sovstadium till vårt vakenstadium

Så en dröm är vanligen ett meddelande från din egen själ, men ibland kombineras det med andras själar, med andra ord ibland med hjälp av andra. Din dröm är ett meddelande till din egen själ om vad du förnekar i ditt vakna tillstånd, i ett försök att ta itu med problemet emotionellt.

Det är något väldigt, väldigt annorlunda mot en upplevelse i sovstadiet. I upplevelsen i sovstadiet finns det vanligen ingen önskan om att ta itu med vissa känslor. I synnerhet när vi lever mycket i den 1:a sfären så finns det väldigt lite önskan ännu om att ta itu med våra känslor, och därmed så är upplevelsen av sovstadiet en faktisk upplevelse som vi engagerar oss i under sovstadiet, vilken vi kommer ihåg men väldigt sällan – för det mesta kommer vi inte ihåg den alls i vårt vakenstadium. Så vi är i vår andekropp i sovstadiet och det vi gör i sovstadiet är att vi försöker ge ett meddelande till oss själva i vårt vakenstadium, att bryta igenom ett känslomässigt motstånd som vi har i vakenstadiet, något som vi inser i sovstadiet att vi skulle gynnas av om vi faktiskt tog itu med det i vårt vakenstadium.

Många av er har den sortens drömmar och den sortens drömmar har alla slags egenskaper, en del är våldsamma, en del är rädslobaserade, en del är ilskebaserade, en del är sexuellt baserade och så vidare. Det är inte detsamma som att ha den faktiska upplevelsen i sovstadiet. Verkligheten för de flesta av oss är att majoriteten av oss inte kommer ihåg de faktiska upplevelserna vi har i sovstadiet särskilt tydligt alls. Orsaken till detta är att vi har enorma mängder dömanden av det vi gör i sovstadiet, vilket är väldigt, väldigt annorlunda jämfört med drömstadiet.

Deltagare:      Så det är viktigare att verkligen fokusera på känslan som vi vaknar upp med ur en dröm, snarare än de faktiska, riktigt konstiga bilderna som vi får i drömmen?

Det är alltid känslan. Fokusera alltid på känslan, japp. Det kommer finnas två orsaker till känslan. Vi kanske bara hade en dröm, vilken exponerade känslan åt oss, så fokusera på det. Men de andra gångerna när vi bara vaknar, det finns inget minne av någon dröm men vi vaknar upp på ett visst humör, vilket humör det nu kan vara. Det kan vara i rädsla. Det kan vara i frustration. Det kan vara i irritation. Det kan vara sexuellt. Den sortens humör är en indikation på vad som just pågått i sovstadiet, och vi behöver tillåta oss att känna av de humören mer som vi har när vi vaknar upp och försöker börja vilja veta sanningen om dem.

Kom ihåg att vi sade igår att fasaden förstörs av vår egen personliga integritet, och den förstörs av vår egen önskan om sanning, vår egen önskan om att växa, och vår egen önskan om att lita på Gud och ha tillit till Gud under processen. Om vi nu fokuserade på att ta itu med vår fasad, så kommer vi till slut inte svara på vad som pågår för att upprätthålla fasaden. Vi kommer börja konfrontera våra beroenden inom alla områden, även när vi sover.

De flesta av oss gör inte det i nuläget. Det de flesta av oss gör är att vi är beroende av fasaden i vårt vakenstadium och även till viss grad i sovstadiet, och det vi försöker göra då är att vi försöker göra saker i sovstadiet där vi får agera ut känslorna som vi känner som vi inte får ha när vi är vakna. Så det här är orsaken till att vi vanligen gör många saker som är mycket skadligare i sovstadiet än vad vi inser, eftersom vi agerar ut känslan snarare än att verkligen läka känslorna.

Drömmar är ett försök att läka känslan. Så drömmar är bra för oss i det avseendet; de är ett försök att visa oss känslan vi har och sedan gå och ta itu med just den känslan; det är poängen med drömmen. Det är emellertid väldigt, väldigt annorlunda mot vad vi gör i sovstadiet. Vanligen så händer det, som jag sade, ett antal olika saker i sovstadiet, men olyckligtvis så får mörkret vi bär på oss att göra väldigt mörka saker som vi vanligen aldrig skulle överväga att göra i vårt vakna tillstånd. Ironiskt nog så är förmodligen de ljusa sakerna som händer oss mer extrema än ljuset som vi har i vakenstadiet också, därför att vi tillåter oss att känna det vi känner mer när vi är i sovstadiet, därför att vi inte är lika beroende av fasaden eftersom vår kropp visar upp sanningen om vårt tillstånd. Vår andekropp visar upp sanningen om tillståndet.

En dam bland åhörarna uttrycker sina tvivel för A.J.

Deltagare:       Jag känner mig lite rädd för att säga det här, men jag har stora problem med att tro på dig just nu.

Men kan jag bara fråga vem mer som har problem med att tro på det jag säger just nu? Menar ni att Arvana är den enda?

Deltagare:       Jag är den enda! (Skrattar)

Nej, jag tror inte du är den enda.

Deltagare:       Kanske den enda ärliga! (Skrattar)

Den enda ärliga utan fasad! (Skrattar)

Deltagare:      Javisst, och jag har stora problem med att tro på saker om andemänniskor också, så jag tror att det hela hör samman. Jag vet inte riktigt vad jag vill säga, jag bara kände för att säga det.

Javisst, inga problem. Du måste inte tro mig.

Deltagare: Javisst. (Skrattar) Jag har bara märkt att jag tappar fokus och blir distraherad.

Andemänniskor influerar vårt intresse i samtalen

Javisst. Och jag säger till dig att det beror på att du överskuggas av en andemänniska som vill att du ska tappa fokus och de vill inte att du ska få veta något som har att göra med ett samtal om andemänniskor, eller ett samtal om vad som händer i ditt sovstadium. Det här är ett problem som många av oss står inför, att andemänniskorna som är med oss inte vill att vi ska veta eftersom

då kan de fortsätta med det de gör, och vi behöver se på vår investering i det. Vi har en investering i det, att vi får något från dem. Därför vill vi egentligen inte acceptera sanningen. Verkligheten är att om du inte tror på det som händer, bara vänta tills du går över så kommer du få veta det!

Deltagare: Jag tror inte jag vill göra det! (Skrattar)

Tja, det är den andra åsikten. Och det finns en del andra åsikter också, uppenbarligen, och det är att öppna upp sinnet lite för att nå punkten där du är villig att undersöka detta mer ordentligt, snarare än att bara säga: ”Jag har problem med att tro på andemänniskor” eller ”Jag har problem med att tro på vad som händer i sovstadiet”, och sedan bara försöka hålla dig undan från alla den sortens upplevelser.

Du förstår, vi leds ofta till att hålla oss borta från upplevelser så att vi inte upptäcker sanningen, och det är det inflytandet so många andemänniskor har på oss. När vi har en önskan inom oss att inte veta sanningen så kan andemänniskorna som är med oss säga: ”Du vill inte veta det där. Du vill inte veta det där. Stäng av här. Gå och lägg dig där.” Och det är därför som hälften av åhörarna i en del samtal vi haft känner för att somna och känner att de tappar fokus, slutar lyssna och engagera sig. Och sedan börjar vi plötsligt prata om ett annat ämne där det inte är så mycket känslomässigt tumult över ämnet, och alla är sprillans vakna då och njuter av just det samtalet. Det här är ett problem som vi står inför, att vi ofta influeras till att inte lyssna på de saker som skulle gynna oss mest.

Repetitiva drömmar är en indikation på känslor som tryckts undan

Deltagare:   Om vi återgår till drömmarna, så har jag haft ganska många drömmar som upprepats, samma dröm om och om och om igen. Och jag har också en vän som ständigt har mängder av förebådanden som kommer genom hennes drömmar.

Kan jag ta upp det första problemet först, det här som återkommer om och om igen? Det handlar om saker som du ignorerar i ditt vakenstadium, alltid. Det är din själ som försöker säga till dig att: ”Titta på det här. Titta på det här. Titta på det här. Titta på det här. Titta på det här. Titta på det här”, och i vakenstadiet säger vi: ”Jag har den här drömmen om och om igen”, och så ignorerar vi den. ”Jag hade samma dröm igen, du vet, jag förstår den inte så jag kommer ignorera den”, istället för att försöka ta reda på mer om den.

Förebådanden i drömmar är meddelanden från vårt sovstadium

Deltagare: Vad gäller saken med förebådandet, blir min vän visad emotionella skador inuti henne som hon kanske behöver titta på, vilka attraherar händelser?

Javisst. Det är intressant med förebådanden, för i själva verket är det du som vanligen försöker tala om för dig själv i vakenstadiet att något kommer hända. Många har inte mycket medvetenhet om vad som får händelsen att ske, så det de gör är att de fokuserar på händelsen och så försöker de mata in i sig själva i vakenstadiet att: ”Den här händelsen kommer ske. Den här händelsen kommer ske. Var medveten om det”, utan att de flesta förstår att de i själva verket skulle kunna förändra händelsen om de valde att göra det. De ser nästan på händelsen som sker som något som de visste skulle hända, och sedan har den nästan en fatalistisk syn på framtiden; att allt som de har ett förebådande om definitivt kommer hända oavsett vad de väljer.

Deltagare: Hon har tur att hon faktiskt är medveten om vad som händer och hon tittar på vad hon behöver förändra.

Mitt i prick.

Deltagare: Hon hade till exempel ett förebådande om att en husvagn och en bil skulle dyka upp på gatan och sedan skulle den explodera. Ungefär en vecka eller så senare så dök hennes ex-svärfar upp på gatan med en husvagn och bilen, precis så hur det nu var, men det hände aldrig för hon var medveten om de olika valen efter just den drömmen.

Javisst. Och det kunde ha varit att några av hennes rädslor skulle attrahera att pappa skulle glömma att stänga av gasen eller något i den stilen, och sedan skulle en gnista eller något uppstå och plötsligt skulle deras skåpbil explodera. Men om hon tog itu med en viss rädsla för att det skulle hända så skulle det hela inte hända.

Så många av de här förebådandena kan hjälpa er emotionellt om ni är villiga att ta itu med känslan. Olyckligtvis, när folk i den allmänna befolkningen har förebådanden så blir de bara väldigt rädda för dem och de tar egentligen inte itu med känslan. Så det finns en hög sannolikhet för att händelsen faktiskt kommer inträffa vilket ger stöd åt deras känsla av att livet är fatalistiskt och så vidare och förutbestämt.

Deltagare: Jag undrar bara över alla de här munkarna, buddhistiska och tibetanska munkar och som bestämmer sig för celibat; är de i princip överskuggade?

Många av dem är det. Ja.

Deltagare: Och även barn som har satts i kloster? Är inte det en kärlekslös handling mot de barnen?

Det är det många gånger. Det som ofta händer är att barnet inte har sin egen fria vilja att bestämma om det ska vara på en plats eller inte, men istället har det beslutet fattats av vuxna, vanligen föräldrarna, men ofta andra, som är beroende av konceptet med att om de har någon grad av renhet så får de inte vara sexuella, och sedan lär de ut det till dem att göra så från en väldigt, väldigt ung ålder.  Olyckligtvis överskuggas många av de här barnen medan de ligger i livmodern, så de överskuggas i själva verket av en andemänniska medan de befinner sig i moderns livmoder, och från den stunden så bestämmer i princip andemänniskan nästan hela deras liv och hela deras liv styrs och skapas av andemänniskans krav på barnet, och modern och fadern är öppna för den kontrollen eftersom de vanligen har en viss religiös tro och en viss uppsättning emotionella tillstånd som hör samman med den religiösa föreställningen.

Deltagare: Så all den här buddhistiska metodiken och celibatet har hyllats mycket. Människor åker dit … det är väldigt stort.

Om ni tittar på nästan alla slags religioner på Jorden, så sattes fröet till varenda en av dem på något vis i andevärlden. Så det har funnits andemänniskor som i själva verket har väglett bildandet av varenda religion på Jorden och de här andemänniskorna är kraftigt involverade i att säkerställa att deras religion upprätthåller en grad av närvaro på Jorden, och som en följd av det är de här andemänniskorna beroende av att ta till alla möjliga åtgärder för att se till att den religilösa läran som de själva har frambringat blir långlivad. Och som en följd av de så tar de ofta till metoder som kontroll, överskuggande, alla möjliga metoder för att säkerställa att deras religion blir långlivad på Jorden.

Deltagare: Hur är det med Dalai Lama?

Han är en annan person som har överskuggats från en väldigt, väldigt ung ålder. Han överskuggas väldigt sällan numera, men på grund av överskuggandet som skedde under hans tidigaste år så har han nu en väldigt bestämd uppsättning föreställningar och en väldigt bestämd uppsättning handlingar och han har andemänniskor som pratar med honom och säger åt honom saker hela tiden, och därigenom så har en komplett uppsättning föreställningssystem som är den exakta spegelbilden av den föregående Dalai Lama, som är den exakta spegelbilden av den föregående Dalai Lama, och så vidare, med väldigt få förändringar i personligheten här och där, och följden av detta är att vi får en slags dynasti som blir långlivad, och det finns många dynastier på Jorden som inte bara är religiösa utan även politiska och ekonomiska som har bildats på exakt samma vis.

Ett exempel på en man som drömmer om att flytta från plats till plats och att jagas

Deltagare:   Jag har haft upplevelser i drömstadiet där jag blir medveten och går in i ett klarsynt tillstånd, och då hoppar jag in i olika dimensioner, som köpmarknader, golfbanor och sådana saker. Jag flyger omkring en stund och sedan landar jag så småningom och då kommer varelser och jagar mig därifrån. Så jag är bara nyfiken på vad som egentligen händer där? I sovstadiet är du helt kapabel att resa till vilken plats som helst i andevärlden som ditt själstillstånd tillåter dig att komma till, eller till alla platser på Jorden. Andekroppen använder det ni vetenskapligt skulle kalla för en portal för att ta sig till eller flytta sig till en plats från en annan, och detta kan göras när som helst under sovstadiet. Så människor rör sig ofta snabbt från en plats till en annan, till en annan plats, till en annan plats. Om de är mer medvetna om sovstadiet så kommer de minnas de upplevelserna och i själva verket känna dem som att de går igenom dem och vaknar upp och vet vad de gick igenom. Så många av händelserna som sker i sovstadiet är på det viset där vi i själva verket kan minnas dem medan de händer, och när vi vaknar upp så minns vi händelsen precis som vi skulle komma ihåg alla händelser vi haft när vi var vakna.

Deltagare:      Min syn på det var att de är faktiska människor som är i sina beroenden, så när de går över så kommer de till de här olika nivåerna av … är det det du säger?

Javisst. Om ni tittar på genomsnittet av mänskligheten, så lever vi för det mesta i den övre halvan av den 1:a sfären vad gäller vårt själstillstånd.

Det finns många olika nivåer i andevärldens 1:a sfär

I den övre halvan av den 1:a sfären så finns alla möjliga saker. Det finns städer, det finns länder, det finns shopping. Det är väldigt, väldigt nära att vara en spegelbild av vad som pågår här på Jorden i hög utsträckning, ända ner till det faktum att en del städer här på Jorden i själva verket är en spegelbild av vad som har skapats i andevärlden, eller tvärtom, där en del personer som går över här på Jorden och gillar platsen de bor på, skapar exakt samma sak i andevärlden att leva i och så vidare. Så ni har alla de här spegelbilderna som sker, och därigenom kan de flesta av oss växla mellan upplevelser där det bokstavligen finns miljarder med möjligheter i andevärldens 1:a dimension, och vi växlar mellan de olika upplevelserna. Varje gång vi gör det så är det en känsla inblandad, det finns någon slags sak eller någon slags attraktion som drar oss till de platserna. Så om vi kan minnas dem och kom ihåg att det alltid finns någon slags kärleksfull eller kärlekslös känsla inom oss som drar oss till just de händelserna, sedan förstår vi varför vi tog oss till just de platserna.

Deltagare: Javisst, för det mesta så är det varelser som jagar mig därifrån. Jag förmodar att det är andemänniskor som inte vill att jag ska fortsätta utforska.

Nej, det är också en känsla som driver på det här inuti dig; att du ofta känner det som att du förföljs eller jagas, eller du känner att det är en känsla som du behöver uppleva, och jag föreslår att det i själva verket är en nedärvd släktkänsla som ni har haft genom åren. Så det är något som har pågått i din släkts förflutna historiskt sett där din släkt jagades, och det blev en del av din familjs uppsättning av känslomässiga skador. Som en följd av det har du nu den känslan inom dig av att förföljas eller jagas.

Så det jag skulle göra i mitt vakentillstånd är att jag skulle gå och se filmer som handlar om det här, att förföljas eller jagas. Så Terminator-serien eller något, och titta på dem och känn känslorna medan jag känner den känslan av att förföljas och jagas skoningslöst. När du tar itu med den känslan i vakenstadiet så kommer du inte längre jagas i sovstadiet.

Deltagare: Jag blev faktiskt rånad av ett par typer vid ett tillfälle. Och jag knivhöggs och jag kunde rentav känna det och det väckte mig. Och från den stunden har jag haft problem med hjärtat där jag alltså blev stucken. Några ledtrådar där?

När vi har känslan inom oss av att jagas så finns där ofta en hög grad av sorg som hör samman med den för oss, och det påverkar vårt hjärta. Så när du blir knivhuggen i andevärlden, genom en upplevelse på en viss plats, så hör det alltid samman med känslan som du förnekar under den upplevelsen. Så det finns en känsla inuti flera generationer i din släkt av att: ”Varför jagas vi hela tiden?” Den sorgen hör samman med att jagas som väldigt få av dem i andevärlden verkligen har känt i nuläget, så de har den i själva verket fortfarande. De har fortfarande samma känsla av att jagas och det finns mycket sorg som hör samman med den. De känner nästan att de bär skulden för att de jagas hela tiden. Men de vill inte gå in i sorgen över det, de vill bekämpa den och mitt förslag är att gå in i sorgen som hör samman med känslan.

Många frågor, hör ni, men jag kommer inte fram till att presentera det jag vill säga.

Drömmar om att ha samrören med A.J. eller Mary

Deltagare: Om jag har haft dig eller Mary i mina drömmar, eller är det mer drömmar än faktiska upplevelser i sovstadiet?

Det kan vara en kombination av båda. Som om jag säger något som inte låter som något jag vanligen skulle säga, så är det med hög sannolikhet en dröm, inte en upplevelse i sovstadiet. Om jag säger något som låter som något jag förmodligen skulle säga, så är det för det mesta en upplevelse i sovstadiet. Vi besöker många av er i era sovstadier. Många av er minns det eftersom det pågår så mycket i sovstadiet som vi kan ta itu med om vi tillåter oss att minnas vad som pågår. Många av era himmelska vänner gör exakt samma sak, de besöker er i ert sovstadium, försöker hjälpa er igenom olika känslor, och lagren av motstånd inom er beror på ifall ni lyssnar på dem eller inte just då. Så javisst, det pågår i princip hela tiden, Jane.

Deltagare: Och betyder det också att du då kan ta dig ner till den 1:a sfären för att besöka den?

Japp. Alla personer i alla tillstånd kan i princip ta sig till den 1:a sfären, så även om jag skulle ha ett riktigt mörkt tillstånd så skulle jag kunna ta mig till den 1:a sfären. Inte alla av oss kan ta sig till den 2:a sfären och få till den 3:e och nästan ingen alls till den 3:e och så vidare. Men problemet vi står inför medan vi gör det vi gör i sovstadiet utan någon medvetenhet om det i vakenstadiet, är att det är högst sannolikt att vi inte tar itu med de kärlekslösa känslorna som finns, och olyckligtvis en hög sannolikhet för att vi aldrig kommer ut ur den 1:a dimensionen därigenom.

Så många gånger får ni massor av andlig hjälp i sovstadiet där människor försöker väcka er: ”Var medveten, ha mer integritet”, sådana saker som vi pratade om igår som får oss igenom fasaden; det är den sortens saker vi behöver utveckla både i det vakna och det sovande stadiet. Om vi utvecklar det både i vakenstadiet och sovstadiet så kommer vi till en punkt där vi inte längre kan tolerera visas beteenden som pågår för oss i sovstadiet. Vi kommer inte ha tolerans för det längre, vi kommer inte göra det längre, fastän vi känner som en brinnande längtan efter att göra det så kommer vi ändå inte göra det, eftersom vi vet att det inte är i harmoni med kärleken och det är där vi behöver ha integritet.

Deltagare: Får jag bara säga att när ni två dyker upp antingen i drömmar eller i upplevelser i sovstadiet, så är det gånger då jag känner mig ganska så fast eller blockerad, och sedan märker jag att jag kan ta mig igenom något, vilket är rätt så bra, så tack till er båda två.

Javisst. Inga problem, det är vårt nöje. Det finns många problem som vi möter i sovstadiet och vi behöver ofta hjälp med att komma igenom just de problemen. Det finns också många problem som vi står inför i vakenstadiet som vi inte tillåter oss att vara medvetna om, och det jag och Mary försöker göra i viss mån, är att hjälpa personen i sovstadiet så att de blir medvetna om just de sakerna i vakenstadiet.

Deltagare: Jag skulle faktiskt ställa exakt samma fråga som Jane. Intelligenta människor tänker på samma vis, är det tanken?

Deltagare:  Det känns som om drömmarna jag har om dig och ibland även om Mary, kan vara en kombination också, för det känns som er två, men de är också lite småknäppa och drömaktiga. De är lite symboliska. Men jag tänkte fråga, är det min önskan att få kontakt med er båda som liksom attraherar detta?

Nej, för det mesta attraheras vi till människor som har en önskan om sanning, så det är inte bara människorna här bland åhörarna som skulle uppleva att vi besöker dem i sovstadiet. De flesta som vi träffar, eller i själva verket alla som vi träffar har känt att de har mött oss tidigare, och det var innan något kom ut i media där de kunde ha sett oss på tv eller liknande. Så för de flesta innebär det att de har träffat oss i sovstadiet och vanligen attraheras vi till människor som har en stark önskan om sanning. Så det vi gör är att vi vill få kontakt med vem som än har en önskan om sanning som är starkare än genomsnittets önskan, i vilket stadium det än är möjligt. Många gånger är det mycket större möjligheter att göra det i sovstadiet och då tar vi kontakt med dem där.

Ett exempel med en dam som har svårigheter med att somna

Deltagare:  Så långt tillbaka jag kan minnas så har jag haft massor av motstånd mot att somna, och jag har känt att det har att göra med rädslor för andemänniskor och upplevelser jag har haft där jag har sett förfärliga andemänniskor medan jag gör övergången till att sova. Men utifrån vad du säger idag så skulle det också kunna vara en massa rädsla för att verkligen uppleva den faktiska platsen som återspeglar mitt verkliga själstillstånd.

Och även uppleva händelser som du väljer att agera ut som du känner dig skamsen över.

Deltagare:       Okej. Så det skulle kunna vara någon av de tre sakerna eller en kombination av alla de sakerna. Och vanligen en kombination av dem allihop.

Att snarka beror ofta på undantryckandet av känslor

Deltagare:      Min exmake var en förfärlig snarkare. Jag kunde ha dödat honom! Och jag undrade vad det handlar om?

(A.J. gör ett snarkande ljud)

Deltagare:       Så där!

Det påminner mig om en familj jag kände en gång i tiden. Om du bodde i deras hus så snarkade både pappan och mamman, men de vaknade inte. En dag bodde jag i deras hus och det kände som att, ni vet hur väggarna rör sig utåt och sedan inåt, det var så det kändes i själva verket. Det var en så hög volym. De låg tre sovrum bort och vi kunde höra dem snarka som om de var bredvid oss, och sedan hörde vi deras dotter gå upp. Hon gick in i deras rum och skrek åt dem båda, väckte båda två, skrek åt dem för att de snarkade och gick sedan där ifrån. Det var bara så lustigt, tyckte jag. (Skrattar)

Frågan nu handlar om snarkande och vad som i själva verket sker. Jag känner att när det snarkas mycket så handlar det om vad som händer i vakenstadiet, förnekande av olika känslor i själva verket, snarare än vad som pågår i sovstadiet. Människor som snarkar har vanligen också fysiska problem som hör ihop med emotionella problem som de förnekar i vakenstadiet. Det är därför de flesta som snarkar vanligen är större personer, och de är inte så mycket i sin kropp som de skulle kunna vara, men de har vanligen också mängder av emotionella problem som hör ihop med avkoppling i vardagslivet. Så det finns ganska många olika problem som avgör att en person snarkar, men jag tror inte att det egentligen hör samman med det här samtalet, för det beror egentligen inte på upplevelser i sovstadiet, det har mer att göra med känslor de förnekar i vakenstadiet och deras eget fysiska tillstånd.

Vi kan skada andra i sovstadiet men inte i våra drömmar

Deltagare:       A.J., förstår jag det rätt att vi faktiskt interagerar med andra själar i sovstadiet? Ja, alltid.

Deltagare: Men inte i vårt drömstadium?

I drömstadiet skulle vi kunna göra det, för kom ihåg att drömstadiet är du i sovstadiet som försöker ge dig själv ett meddelande som du ska komma ihåg i vakenstadiet. Det är vad din dröm handlar om helt och hållet. Du kan ofta få hjälp med att göra det. Det finns en väldigt bra beskrivning på det i Robert James Lees material där Frederick och en annan andemänniska försöker hjälpa Fredericks far att komma ihåg något. Men problemet är att de försöker hjälpa honom att minnas något som han egentligen inte vill minnas, och därför glömmer han förstås bort det. Men det var också en andemänniska där med honom som överskuggade honom, och så snart han vaknade försökte andemänniskan också störa hans minne av just den upplevelsen i sovstadiet. Det är en väldigt bra beskrivning av vad som egentligen inträffar för många när de rör sig mellan sov- och vakenstadierna.

Deltagare: Så vi kan skada andra personer i drömstadiet, och de kan skada oss? Inte i drömstadiet. I sovstadiet.

Deltagare: Sovstadiet. Just det. Okej.

Så kom ihåg att drömstadiet är du i sovstadiet som försöker ge dig själv något i vakenstadiet som du inte vet om eller inte tar itu med. Så du ger dig själv en rad bilder och andra slags saker som ska orsaka utlösandet av just den känslan. I det utrymmet så skadar du inte någon annan. Du skadar inte ens dig själv. Du försöker hjälpa dig själv. Det är något helt annat än den faktiska upplevelsen i sovstadiet som involverar andra människor och så vidare, något helt annat; i de upplevelserna har vi en tendens att skada andra.

Frågor från åhörarna

Böner om att få hjälp besvaras bara när de kommer från hjärtat

Deltagare:      Innan vi somnar, kan vi då i själva verket be om hjälp i sovstadiet eller i drömstadiet, som i att vi bjuder himmelska andemänniskor eller… ?

Ja. Men vi behöver komma ihåg något som jag sade igår. Många av er tror att ni ber om hjälp, men ni ber i själva verket inte om hjälp. Får jag bara förklara igen vad jag menar med det? Det som ofta händer är att ni ber en bön till Gud i sinnet, men hjärtat, själen, har en totalt annorlunda känsla inför detta. Kommer den bönen någonsin att komma någonstans utanför ditt huvud? Nej. Vår själ behöver vara i harmoni med sinnets bön till Gud för att det verkligen ska vara en önskan som vi vill ska uppfyllas.

Våra böner behöver komma från själen, inte sinnet, för att Gud ska svara

Så om jag kan ge ett exempel på detta? Vi kanske tror att vi exempelvis har en önskan om att läka några sexuella problem vi har. Så vi ber Gud hjälpa oss att arbeta igenom de sexuella problemen vi har, men i själen så har vi enorma känslor av att: ”Jag vill inte arbeta igenom det här problemet. Det är för svårt att arbeta igenom. Jag vill inte ha de problemen. Jag känner mig skamsen och jag vill inte känna min skam. Jag känner mig arg över att män har skadat mig eller vem som än har skadat mig som gjorde att de här sexuella problemen uppstod”, och så vidare. Jag har alla de här blockeringarna i min själ som säger: ”Nej, nej, nej, nej, nej” och samtidigt säger sinnet ”Snälla, visa mig sanningen”. Låter det som att själen verkligen vill veta sanningen? Nej. Vem ger Gud svar till? Gud svarar på själen hos en individ, inte sinnet hos en individ. Den enda gången Gud svarar på sinnet är när sinnet är i harmoni med själen. Det är den enda gången som Gud svarar på sinnet.

Så för det mesta, så handlar bönen för många av oss i själva verket inte om att avslöja sanningen, utan bönen är att täcka över den. Bönen är att hålla den undantryckt. Våra faktiska önskningar verkar ofta helt ur harmoni med vad Guds sanning eller kärlek skulle slå fast om vi var i harmoni med dem.

Deltagare: Så betyder det att vi bara får hjälp i sovstadiet när vi har den där äkta önskan?

Det är exakt detsamma som i vakenstadiet. Det är bara när vi är i vår verkliga önskan som vi kommer få hjälp, och det är bara våra verkliga önskningar som är våra böner. Alla önskningar som inte är i harmoni med kärleken är inte längre en önskan som Gud kommer svara på. Så Gud kan betrakta oss när vi gör det, men Gud kommer inte besvara den eftersom Han inte kan det; vi behöver ha en ren önskan i vår bön för att den verkligen ska aktiveras.

För det mesta är önskan en bön. Håller du dig kvar i önskan så kommer du i princip ständigt be. Det är när vi vill att våra önskningar ska mötas i andra riktningar som vi får problemet, och för många av oss så försöker vi få våra önskningar uppfyllda om att förneka något, få våra önskningar uppfyllda om att inte veta, att inte förstå, att inte se och det är önskningar som vi har. Guds universum är upplagt för att göra den totala motsatsen till detta. Guds universum är upplagt för att avslöja allt för oss, att få oss att se, att göra alla de saker som avslöjar sanningen, men vi använder för det mesta vår önskan i totalt motsatt riktning än detta.

Vi kan inte gå till Gud då: ”Låt oss låtsas att jag verkligen har en önskan”. Du kan inte låtsas att du gör det tills du gör det. Känner ni till det uttrycket (fake it till you make it)? Ni kan inte göra det med Gud. Antingen är det verkligt eller så är det inte verkligt, en av de två. Om det är en verklig, passionerad önskan som finns i själen, så är det redan en bön; Gud svarar redan på den, men ju mer du blir medveten om den passionerade önskningen, och ju mer du matar den, desto större bli önskan och du får veta sanningen väldigt snabbt om du lägger upp din önskan på det viset.

Mary vill prata med er om det när hon kommer fram här, men om ni tillåter er att tänka att ni har en önskan samtidigt som ert faktiska liv istället visar upp att ni inte har någon sådan önskan alls, så lura inte er själva. Det är bättre för er att säga: ”Javisst, mitt liv säger mig i själva verket att jag inte alls har någon önskan egentligen. Mitt liv säger mig i själva verket att jag egentligen inte vill göra något alls”, och var uppriktiga om det åtminstone, för utan sanningen, utan ärligheten så kommer ni inte kunna utvecklas eller förändras.

Ett exempel med en dam som lyssnar på A.J:s ljudinspelningar för att somna och undvika sina känslor

Deltagare:  Jag har haft långa perioder på 30 eller 40 år i mitt liv där jag lyssnat på andliga CD-skivor eller kassettband, under senare år även A.J:s mp3-filer, innan jag somnar, och även när jag vaknar på natten. För några veckor sedan slutade jag med det, eller så hände det bara för att jag inte hade med mig dem. Nu märker jag att jag vaknar i rädsla och jag vaknar på natten, inte så ofta, där jag tidigare bara alltid var lycklig. Jag är inte lycklig längre, är inte i min bubbla längre. Så det är i själva verket bra att inte somna till dina mp3-filer?

Javisst. Orsaken till att många av er lyssnar konsekvent på det jag säger, lyssnar på DVD-skivorna, lyssnar på kassettbanden, spelar det konsekvent, så allt ni gör beror på att ni inte vill känna in era egna känslor. Ni använder det som ett sätt att undvika er själva, och det är inte en särskilt bra praxis; i själva verket skadar det människor. När du har en stark önskan om att göra något så kommer du lyssna på en presentation, du gör en massa anteckningar från den presentationen förmodligen, och istället för att använda det som ett slags sätt att lugna ner dig under livets gång, precis som människor som använder meditation eller någon annan teknik, så använder du det för att avslöja sanningen och få upp saker till ytan i livet, och nu kommer det ha en positiv effekt. Men medan du använder det för att känna dig lugnare, för att känna dig tryggare, för att känna dig säkrare, för att få dig, för att hjälpa dig förstå och alla den sortens saker, och du använder det som ett verktyg eller en krycka.

Föreställ dig att du har ett brutet ben och en krycka. Det brutna benet är: ”Jag vill inte lita på mig själv, och jag vill inte titta på mina egna känslor. Jag vill må bra jämt.” Så vi placerar kryckan där och vi behöver den för att vi ska kunna må bra jämt. Så om du tar bort den saken, vad händer då? Du börjar må dåligt. Så för många av oss sätter vi tillbaka den saken, så att vi mår bra igen.

Det vi behöver göra är vad du just har gjort, Rita, och det är att sluta med den processen och börja engagera oss i hur vi verkligen mår utan att försöka tappa fokuset på det. Det är väldigt annorlunda jämfört med att ta emot uppmuntran. Så var inte rädda för att ta emot uppmuntran. Det finns många saker som kan ge oss uppmuntran och det finns saker vi kan göra för att ta emot uppmuntran. Så jag nedvärderar inte någon av de sakerna, men det jag säger är att det finns en fara i att lyssna på något om och om och om igen, inte för att du så småningom kommer lyssna på det, utan för att du vill använda det som en krycka för att hålla efter en del känslor.

Ett exempel med en dam som upplever känslor i sovstadiet

Deltagare: På natten vaknar jag inte, men jag gråter, jag skriker, jag svettas och jag är blöt från tårar och jag skakar och …

Så du gråter och skriker, men du gör det i sömnen?

Deltagare:       Javisst, och jag vaknar inte.

Och din make väcker dig eller någon väcker dig?

Deltagare: Ja. Och jag tänkte att det kanske är att jag bearbetar en känsla, men det du sade idag om att snarka – är det samma sak? Förnekar jag mina känslor?

Det som händer i själva verket är att du har en upplevelse i sovstadiet, vilket skrämmer dig, och det skrämmer dig så mycket att du nu ger ljud åt det i kroppen medan du sover. Så lösningen är att vakna upp under de omständigheterna och känna din rädsla även i vakenstadiet, för något attraherar dig till en plats i andevärlden där du har en skrämmande upplevelse, och den hör alltid samman med skräcken som du upplever i den upplevelsen. Så det jag skulle göra är att skulle vakna och försöka känna skräcken jag känner i mitt vakenstadium, att jag uppenbarligen har ett stort förnekande i vakenstadiet, men som jag attraherar i sovstadiet.

Ett exempel på att lära en dam på hennes dödsbädd om Guds sanning

Deltagare: Om jag går vidare därifrån då, så hade jag nyligen möjligheten att tillbringa lite tid med min faster som var döende. Och jag märkte ett par gånger, särskilt i början av det hela, för det var en väldigt snabb process för henne, att hon vaknade skräckslagen, men hon har inte möjligheten att gå tillbaka och känna för hon var egentligen inte där. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, hon var väldigt, väldigt rädd och det var alltid någon med henne dygnet runt. Det var därför jag var där, för att vara en av de människorna. Allt jag gjorde var bara att ge henne lite försäkringar om var hon var, för jag kände att det som hände var att hon hade en upplevelse där hon kanske blev visad vart hon var på väg i andevärlden och att hon verkligen inte ville komma dit. Så jag pratade liksom bara med henne om hur det är så att hon inte behöver stanna där dit hon var på väg. Och sedan bad jag bara bönen om Guds kärlek och lugnade henne, men människor som är döende som inte får den möjligheten att vara vakna sedan, vad är det bästa sättet att hjälpa dem på?

Ja, det är samma process, medan de sover kan de  fortfarande attraheras till vad du än säger till dem. De kan höra dig i vakenstadiet när de sover så säg exakt samma saker. Det är en vacker sak med att vara med någon som går över, för du har möjligheten i den här stunden att lära dem många saker om de är villiga att vara medvetna. Många är uppenbarligen inte det, men många kan också vara det och då har vi möjligheten att lära dem sanningen. De flesta drar ut på sin död på grund av rädsla. De är skräckslagna över vart de kommer ta vägen, vart de kommer vara och vi behöver ge dem lite försäkringar, som du sade, om att de inte behöver stanna kvar där, de kan utveckla sin själs i kärlek och inte bli kvar där. De kan lyssna på det och många gör det när de är i det där kvasitillståndet precis före döden, där de är nästintill halvvägs där och halvvägs här i det läget.

Deltagare: Jag var där i 11 dagar. Under de första 4 dagarna var rädslan som hon vaknade upp med väldigt uppenbar, men sedan blev hon gradvis allt lugnare.

Japp, och det jag skulle föreslå är att dina ord hjälpte henne att förstå att hon skulle kunna komma ifrån den platsen. Sedan var hon förmodligen öppnare för att höra från en del ljusare andemänniskor också genom bönerna som du kände, och då pratar hon förmodligen med just de människorna medan hon var i sovstadiet, och det hjälpte henne att känna sig mycket lugnare och därför hjälpte det henne också att bli villig att gå över snarare än att hålla fast för glatta livet i sin kropp så länge som hon rimligen kunde.

Deltagare:   När jag först åkte dit så var det för att läkarna hade sagt: ”Åh, hon har bara en eller två dagar kvar”, och det tog två veckor efter det, så hon höll sig kvar ganska hårt. Men hon blev mycket lugnare när tiden gick.

Och det är bra, och många gånger vid övergången så kan du hjälpa en person som går över en hel del. Bara genom att hjälpa dem förstå sanningen om vad som händer, sanningen om platsen som de är på väg till. Att be för dem hjälper dem också, för det gör att andemänniskor som är i ett ljust tillstånd kommer för att hjälpa personen också. Gud skickar de andemänniskorna baserat på din bön och längtan om den är uppriktig, och alla de sakerna bistår personen att börja kännas vid sitt eget tillstånd, men också att kunna ta steg därefter för att förbättra sitt tillstånd till och med innan de har dött. De har möjligheten att förbättra sitt tillstånd, så att de inte går över till den plats de först fick se.

Olyckligtvis så är det många som aldrig lyssnar på detta, och de går över exakt till den plats de först fick se. Och många lyssnar inte på möjligheten att förändras. Det är kärleken som de känner från dig som orsakar deras förändring. Så när du uttrycker verklig kärlek och en önskan om att de ska bli medvetna om vissa sanningar så har de en väldigt god möjlighet att förändras och de flesta gör det. De flesta förändras. De kanske inte förändras snabbt, men de förändras åtminstone tillräckligt mycket för att inte attraheras till platsen de ursprungligen var på väg till i andevärlden, och ju mörkare plats du är på väg till i andevärlden vid stunden för din övergång, desto svårare är det att komma därifrån också olyckligtvis, för den mörkare platsen är en återspegling av motståndet i din själ, så det säger dig att du redan har mycket motstånd. Så om vi kan komma igenom motståndet i många av de människor som precis ska gå över inför vad som pågår i deras själ, så har vi redan hjälpt dem att komma ifrån ett mörkare tillstånd till ett ljusare tillstånd, bara genom att komma igenom sitt motstånd mot sanning. Så det är väldigt, väldigt bra att göra sådana saker.

Ett exempel på en dam som vaknar med en sång i huvudet

Deltagare:      Jag vaknar ofta upp och sjunger en sång. Som att jag märker att när jag kommer tillbaka till min kropp så finns det en sång där, och jag är bara nyfiken på vad som pågår.

Javisst, det jag skulle göra är att lyssna på sångens budskap. Jag brukade göra detta nästan varje dag, vakna upp med en sång, och jag gör det fortfarande ibland, som Mary vet. Jag lyssnar bara på sångens tema, och känner mina känslor om det ifråga om vad som pågår. Det är ofta en återspegling av vad du just har gjort i sovstadiet eller en känsla som du just har känt i sovstadiet, och det är ett sätt att ge dig själv ett meddelande om detta. En del av det kommer vara bra, en del av det kommer inte vara särskilt bra. Det beror på sångens budskap.

Avslutande ord om del 1

Hur känns det så här långt med ämnet? Jag besvarar många frågor, men problemet med att besvara alla era frågor är att många av er inte ställer rätt frågor, utan det ni gör är att ni ställer väldigt personifierade frågor, men det är inte frågor som hör samman med vad som verkligen pågår vad det gäller den övergripande vyn. Så det vi skulle vilja göra efter rasten är att Mary vill presentera några saker för er som har hänt henne; hennes insikter om vad som har pågått i sovstadiet för hennes egen del, samskapandet mellan vad som hände i sovstadiet för henne och vad som hände i vakenstadiet och förnekandet och fasaden och den sortens olika känslor.

Så det vi vill göra är att berätta om detta för er, så att ni får en lite bättre bild av vad som pågår. Vi känner att problemet med för många frågor är att vi kan tappa bort poängen när vi är… ni behöver undersöka era egna personliga problem vad det gäller sovstadiet och det behöver finnas en önskan inuti er som byggs på om att känna till ert sovstadium. Och även om jag besvarar era frågor så betyder det inte nödvändigtvis att ni har en önskan om att veta vad som pågår i sovstadiet. Det är något som du personligen behöver utveckla.

Så det jag skulle föreslå för er är att ni lyssnar på upplevelsen i den andra hälften av det här samtalet. Det kommer vara ganska tufft för er kanske att lyssna på det Mary vill prata med er om, och hon vill visa på relationen mellan det vi pratade om igår, vilket handlade helt om fasadjaget, och relationen mellan vad som händer med fasadjaget när ni är på Jorden och sedan vad som pågår i andevärlden, på grund av förnekandet av de underliggande skadade känslorna som orsakas av att vi vill behålla fasadjaget.

Så allt det vill vi illustrera för er. Mary kommer illustrera detta genom en del av hennes personliga upplevelser, så att ni kan förstå mycket bättre vad ni behöver vara modiga nog att upptäcka. Och när jag säger att ni behöver vara modiga nog – kommer ni ihåg kvaliteterna igår som bryter igenom fasaden? Mod! Så ni vet vi behöver mod och vi behöver utveckla den kvaliteten inom oss själva, och förhoppningsvis kan detta hjälpa er att utveckla en del mod utan en kvalitet som är ganska så skadlig för er, och det är dömandet. Vi behöver ha mod utan dömande. Det är vad vi behöver ha. Så om vi kunde göra det.