Vad känner Gud om oss, eller för oss, när vi är rädda?

Från session 5 i serien Känslor: Känslor av rädsla.

Jesus får frågor från Maria om ämnet känslor. Frågorna som ställs i intervjun presenteras var för sig på kanalen Divine Truth FAQ på YouTube i spellistan ”Emotions & Feelings”.

19 maj 2014 Wilkesdale, Queensland, Australien

Maria:

Den här frågan kommer från Amanda och hon frågar: ”Vad känner Gud om oss, eller för oss, när vi är rädda?”

Jesus:

Känner om oss, och för oss? Ja, till en början så känner inte Gud något för oss, förutom kärlek och medkänsla och vänlighet, och alla de sakerna. Gud känner inte för oss på så vis att Han känner våra känslor med oss, så jag är säker på att Amanda vet det, förresten. Men Gud känner massor av kärleksfulla känslor för oss – hela tiden – vare sig vi är rädda eller inte. Det är alltid bara kärleksfulla känslor som Gud känner för oss.

Så när vi känner rädsla så känner Gud medkänsla för oss. Gud vet förstås att vi inte behöver känna den, Gud vet att rädslan är ett påhitt som vi – eller vår omgivning – har skapat. Det är inte verkligheten ur Guds perspektiv; det är bara en känsla som vi behöver gå igenom.

Ur Guds perspektiv behöver inte Gud ha några negativa känslor om oss när vi känner rädsla. Men Gud vet att när vi är rädda så bryter vi ofta mot Guds lagar – vi bryter ofta mot universums principer. Gud försöker alltid hjälpa oss att ta itu med rädsla. Det är därför det ofta, vanligen, uppstår rädslobaserade händelser som i genomsnittspersonens liv, för att de attraherar rädslobaserade händelser för att de ska kunna arbeta sig igenom känslor av rädsla från sin barndom, och släppa ifrån sig dem allihop så att de kan ha ett bra liv, ett lyckligt liv.

Gud försöker alltid hjälpa människor att gå igenom rädsla, men Gud vill inte straffa oss för vår rädsla. Lagarna i sig korrigerar vår rädsla. Varje gång vi agerar i harmoni med rädsla så får vi automatiskt en konsekvens som sker som en följd av vår rädsla, vilket har en inverkan på vår själ. Ofta på andras själar också, om vi har agerat i harmoni med rädslan mot andra människor.

Gud vet att det är en ledsam situation när vi hedrar vår rädsla, för oss, men inte för Gud. Gud är okej med att vi använder vår fria vilja till att välja att leva i vår rädsla, snarare än att inte göra det. Självklart vet Gud också att vi skulle kunna välja något annat; vi skulle kunna välja att inte längre leva i vår rädsla, och inte längre hedra den som vår gud och lita på Gud, lita på den emotionella processen, lita på och ha förtroende för Guds kärlek. Gud vet att vi skulle kunna välja det; Gud observerar att vi inte väljer det, Gud ser ofta att vi väljer raka motsatsen till det. Varje gång vi gör det så vet Gud att det kommer ta lite mer tid innan vi blir lyckliga. Gud har medkänsla med oss när vi väljer olycklighet, men Gud vet också att det inte finns någon orsak att välja olycklighet.

Gud känner medkänsla men inte medlidande när vi är rädda

Maria:

Det jag märker mycket på Jorden, särskilt i förhållande till rädsla, är att människor ofta förväxlar medlidande med medkänsla. Medlidande är för mig en känsla av att jag känner medlidande med dig…

Jesus:

Om jag är ledsen så är du ledsen tillsammans med mig.

Maria:

Jag känner mig ledsen tillsammans med dig, och det finns också en inneboende känsla av att ”Det är för jobbigt eller svårt.” Som med rädsla – ja, rädsla är svårt, det är medlidande.

Jesus:

Gud känner inte alls så.

Maria:

Ja, Gud känner medkänsla, vilket snarare är mycket mer utmanande för det rädslobaserade tillståndet, eller hur?

Jesus:

Det stämmer.

Maria:

Men många människor känner att det inte är medkänsla, för att de vanligen förknippar medlidande med medkänsla.

Jesus:

Med medkänsla, ja. Gud har inget medlidande med vår rädsla, Gud håller inte med om den. Gud tänker inte; ”Ja, så du borde hålla kvar i din rädsla för alltid”.

Maria:

Det är lite för svårt för dig.

Jesus:

Det är lite för svårt för dig, gör det inte. Gud känner aldrig någon av de sakerna.

Gud vill att vi känner vår rädsla

Jesus:

Gud vill att vi känner vår rädsla, därför att om vi känner vår rädsla så arbetar vi oss igenom den, och om vi inte känner vår rädsla så kommer vi att leva i den. Om vi lever i den så kommer vi göra alla möjliga saker som inte är i harmoni med Guds kärlek, vi kommer få mer smärta i själen som en följd av det, vi kommer skapa mer smärta på Jorden medan vi lever i rädsla. Gud vet att det bästa för oss att göra är att arbeta oss igenom vår rädsla.

Det är därför många av Guds lagar alltid försöker korrigera vår rädsla, ge oss rädslobaserade händelser, alla de saker vi är rädda för så att vi kan arbeta oss igenom själva rädslan. Gud försöker kärleksfullt hjälpa oss igenom processen med att ta it med våra rädslor. Gud har inga negativa känslor om detta. Gud vill inte straffa oss för att vi har haft rädsla. Gud vet att orsaken till vår rädsla ofta inte bara är följden av våra egna val, utan resultat som vi utsatts för genom andra människors val.

Gud vet att andra människor har valt att göra saker som ofta orsakar mycket av vår rädsla också. Gud vet att medan vi känner rädsla så kan vi inte känna mycket kärlek. Gud vill att vi släpper taget om rädslan, så att vi kan känna Guds kärlek, och även känna andras kärlek. Du kan inte ens ha en relation med en annan person samtidigt som du är rädd för den personen.

Gud vet att människans själ klarar att läka alla skador

Maria:

Gud har en ett stort förtroende för oss också, eller hur? Att vi kan ta itu med rädslan.

Jesus:

Ja, självklart. Gud har ett överlägset förtroende för vår förmåga att ta itu med vår rädsla, för Gud har skapat oss till att ta itu med den. När du har skapat en perfekt skapelse, så blir du inte orolig och säger: ”Åh, jag vet inte om de kommer klara det här. Jag vet inte om…” Gud vet att vi kommer klara av det, och det är bara ett val. Ett val som vi i stunden kanske inte är villiga att göra, men någon gång i framtiden så kommer vi behöva göra det om vi någonsin ska bli lyckliga.

Gud oroar sig inte över det eftersom Gud vet att Gud har skapat en perfekt själ. Gud vet vilken förmåga du har att ta itu med allt som händer dig. Gud har skapat dig med förmågan att ta itu med allt som händer dig; det är det som är så anmärkningsvärt med människans själ. Oavsett hur illa vi har behandlats i livet och hur länge den behandlingen har pågått, så vet Gud att vi kan läka från en sådan behandling.

Gud vet att med Guds hjälp så kan vi gå igenom allt; inte bara gå igenom det utan också läka det. Det jag ser mycket av i det religiösa livet idag är att många tror att Gud hjälper dig att gå igenom saker, men de tror inte att de kan läka av att gå igenom de sakerna. Gud vet att du kan läka så länge du följer Vägen. Du kan läka från varenda skada du bär på, även alla skador mot Gud, om du följer Vägen. Gud har ett stort förtroende för sin egen skapelse, som en perfekt skapare ju skulle ha.

Maria:

Ja, och ibland brukar jag tänka på det, när det gäller att Guds åsikt om min kapacitet att ta itu med rädsla ofta är en helt annan än min egen.

Jesus:

Ja, och Gud vet att din kapacitet är mycket större än vad du tror just nu att den är – det är också verkligheten. Gud skapade vår själ till att ha den här förmågan att ha en oändlig kapacitet så småningom. När vi tar emot mer och mer av Guds kärlek så närmar vi oss den oändliga kapaciteten som Gud skapade vår själ till att ha som potential.

Gud vet att vi har förmågan att ta itu med alla känslor. Det gör även miljontals av andemänniskor i de himmelska sfärerna, de vet också att vi kan ta itu med alla känslor, eftersom de själva har gjort det. De har gått igenom alla sina negativa känslomässiga upplevelser, bearbetat sig igenom all sin rädsla. De har inte längre någon rädsla i sin själ, de har gjort det, det vet att det är möjligt. Ofta försöker de uppmuntra dig med att det är möjligt, men varje gång vi kommer fram till muren av rädsla så skriker vi: ”AAAAAH” och springer därifrån.

Gud vet att vi kan arbeta oss igenom rädslomuren

Jesus:

Även om vi, som jag sade i det föregående svaret, bara satt framför vår rädsla och kände den en stund, kände vad den handlar om, och kände de falska föreställningarna som hör samman med den, så skulle vi komma igenom den. Men de flesta gör inte det. De kommer fram till sin rädsla; så snart de kommer fram till sin rädsla så stöter de på sin rädsla, och när de väl stöter på sin rädsla så är det första de vill göra att bara springa därifrån och fly undan.

Det är det största problemet med de flesta som upptäcker Vägen till Gud. De upptäcker Vägen, de följer den ett tag tills de stöter på sin rädsla, och då vill de ge upp direkt. Det är inte en person som har en särskilt stark önskan om att bli enig med Gud. När du har en riktigt stark önskan om att bli enig med Gud så är du villig att gå igenom alla dina känslor för att bli det. Om det betyder att gå igenom rädsla och skräck som du har inom dig i vilket fall som helst – som behöver komma ut ur dig ändå om du någonsin ska bli lycklig – då önskar du gå igenom det, snarare än att springa iväg.

Gud vet alla de sakerna, och Gud är ganska avslappnad med våra känslor av rädsla, men Gud vet också att varje gång vi väljer att leva i harmoni med vår rädsla så väljer vi att gå iväg från sanningen, vi väljer att gå iväg från kärleken, och självklart så väljer vi mer smärta åt oss själva och Gud vet det.

Det fina med att ha en fullständig kunskap om människans själ och att vara den som skapade den är att Gud inte har något att vara rädd för vad gäller kapaciteten som Han har skapat i vår själ. Han vet att vi klarar av alla de sakerna. Det är bara det att vi själva inte vet det. Det är bara vi själva som behöver ta itu med varför vi är villiga att ta till oss och behålla falska föreställningar, vilka är det som främst styr över vår rädsla.

Kom ihåg att rädsla är ”falska förväntningar som ter sig verkliga” (False Expectations Appearing Real – F.E.A.R. övers. anm) för oss, så varje gång vi kommer fram till muren av rädsla så ser vi först inte att hela muren handlar om konstruktionen av falska föreställningar, som är emotionella inom oss, som vi tror är verkliga och sanna fast de är falska. Ur Guds perspektiv är de allihop falska; ur Guds perspektiv existerar den egentligen inte, rädslan existerar egentligen inte. Han vet att den finns som en känsla, som en mänsklig skapelse, men Gud har aldrig skapat rädsla. Alla som blir eniga med Gud lever i ett tillstånd där de är totalt utan rädsla.

Maria:

Väldigt bra, tack så mycket.