Vad Wikipedia skulle kunna säga om Divine Truth

Här nedanför kan du läsa den svenska översättningen av texten “What Wikipedia Could Say” som hittas under fliken Introduction – Divine Truth Teachings på den engelska originalhemsidan divinetruth.com:

Våra kommentarer om lögnerna och felaktigheterna om oss på Wikipedia-sidor

April 2015 lade vi märke till att Wikipedia:s sida om Divine Truth har många fel som utgår från lögner om oss som lagts fram i nyhetstidningar, radio och TV. Luli Faber, en kvinna som är en forskare med en fil. dr. och som känner oss personligen, påbörjade ett försök att få sidan korrekt, sanningsenlig och komplett, och försökte ta bort den fullständigt felaktiga informationen som hämtats från felaktiga mediarapporteringar om Divine Truth, Maria Magdalena (Mary Suzanne Luck) och Jesus (Alan John Miller), som för närvarande stod på Wikipedia-sidorna. Alla hennes redigeringar raderades dock av Wikipedia under ursäkten att såvida inte materialet kom från en tredjepartskälla (t.ex. traditionell massmedia) så kunde de inte ta med det. Vi fann detta mycket ironiskt, med tanke på att massmedia och andra som motsätter sig våra insatser har varit den minst pålitliga källan till sanningsenlig information om oss, och att de avsiktligt har skapat och framfört de flesta av de lögner om oss som nu förekommer i massmedia för allmänheten. Den här sidan, och andra sidor i det här avsnittet, kommer så småningom läggas till, som innehåller sanningsenlig information om Divine Truth, Jesus och Maria.

På den här sidan finner du materialet som Luli försökte lägga upp på Wikipedia, vilket de avvisade. Under talk-fliken på Wikipedias Divine Truth-sida kan du se de interaktioner Luli hade med dem kring redigeringen.

Vi tycker att det är mycket intressant att Wikipedia inte accepterar information som kan bekräftas av en tredje part såvida inte den informationen bekräftas av massmedia. Den här policyn gör antagandet att massmedia inte har skapat några lögner från första början, vilket vi vet är ett helt felaktigt antagande. Vi tycker också att det är intressant att på grund av den här policyn så underlättar i själva verket Wikipedia för de som framför lögner (om oss och i så fall förmodligen om andra också).

Vad Wikipedia skulle kunna säga (utifrån sina begränsningar)

Divine Truth är en andlig rörelse som började under det här århundradet i Australien år 2004, och den lärs ut av Alan John Miller, även kallad A.J., som hävdar att han är Jesus från Nasaret, och hans partner, Mary Suzanne Luck, som hävdar att hon är Maria Magdalena (på fotot).

Både Alan John Miller and Mary Suzanne Luck hävdar att de har levt ett över 2 000 år långt liv som påbörjades under det första århundradet, och fortsatte i andevärlden (eller andra dimensionella rum), efter sin död under det första århundradet.[1] De hävdar också att Guds sanning (eng. Divine Truth) först upptäcktes och lärdes ut under det första århundradet av Jesus (förmodat nu Alan John Miller). De menar att under deras existens i andevärlden så fortsatte de att växa och lära sig, och kunde upptäcka en process varigenom de kunde återvända till Jorden. Alan John Miller kallar också den processen för “reinkarnation”, men hans beskrivning av processen har inga likheten med andra filosofier kring reinkarnation som lärs ut för närvarande.[2]

Alan John Miller menar att Divine Truth/gudomlig sanning är Guds sanning, vilket är den absoluta sanningen om universum och allting inuti det, ur Guds perspektiv.[3] Han lär ut att han upptäckte den genom att utveckla en personlig relation med Gud, och han lär ut att Guds sanningar kan upptäckas av alla personer genom samma process.[4]

Lärorna om Guds sanning innehåller information om Gud och Guds natur, människosjälens natur, tillväxt och potential, hur vi kan ha en personlig relation med Gud, vad som är kärleksfullt ur Guds perspektiv, hur vi kan bli mer kärleksfulla som individer, livet efter döden, andemänniskor och andevärlden, och de fysiska lagar som styr hur universum fungerar.[5]

En del av de här lärorna dök upp tidigare genom James E Padgett (1852-1923)[6], samt bönen [7] om Guds kärlek på Divine Truth:s hemsida dök upp i Padgetts skrifter 1916.

Alan Miller hävdar att eftersom han är Jesus och levde i andevärlden under den tiden, så gav han mycket av informationen som finns angiven i de så kallade Padgett Messages till James Padgett, och organiserade även andra andemänniskors besök hos Padgett.[8] Emellertid har en Padgett-hemsida lagt upp protester där de förnekar Alan John Millers anspråk på att vara Jesus, och en del av hans läror. [9]

Alan John Millers bakgrund
Alan John Miller föddes den 10 mars 1963 i Loxton, Sydaustralien, Australien. Han arbetade tidigare som eltekniker, städare, datasystemingenjör och mjukvaruutvecklare, samt fastighetsutvecklare. Hans personliga religiösa historia är att han var medlem i Church of England tills han var 7 år gammal, och sedan i Jehovas Vittnen från 7 års ålder till 33 års ålder. Han blev en äldre inom Jehovas Vittnen när han var 26 år gammal. Han lämnade Jehovas Vittnen när han var 34 år gammal. Hans föräldrar, syster och bror är fortfarande delar fortfarande tro med Jehovas vittnen.[10]

Även om han hävdar att han har fått tillbaka många minnen från sitt 2 000 år långa liv sedan sin barndom i tvåårsåldern, så hävdar han att han började acceptera att han var Jesus år 2004 (han var då 41 år gammal), under en rad intensiva, emotionella upplevelser vilka fortsätter ännu idag.[11] Han hävdar nu att han minns många händelser som har inträffat under hans liv under de senaste tvåtusen år, varibland hans korsfästning, hans liv och människor i andevärlden, jämte hans beslut att återvänta till Jorden och hur det återvändandet gick till.

Under en sju minuter lång intervju som sändes på Channel 9:s A Current Affair, så hävdade Alan Miller att Divine Truth/gudomlig sanning är Guds sanning, “universums absoluta sanning” [12] men han har sagt att han personligen inte känner till alla Guds sanningar, och att ingen utom Gud känner till alla sanningar eftersom Gud är oändlig.[13]

Han har sagt att han inte är Gud, och aldrig har varit det, utan att han är ett av Guds barn, som alla andra personer också är.[14] Han har också sagt att han för närvarande inte är enig med Gud i kärlek, det tillstånd han var i under det första århundradet, men att han arbetar sig fram till det tillståndet. Han räknar med att om han fortsätter utvecklas kontinuerligt så kommer han så småningom nå det tillståndet igen.[15]

Mary Suzanne Luck är Alan John Millers partner, och hon hävdar att hon är Maria Magdalena. Hon föddes den 2 januari 1979 i Brisbane, Queensland, Australien. Hon är en utbildad arbetsterapeut och har tagit examen inom arbetsterapi. Hennes mor föddes in i en presbyteriansk familj och hennes far i en katolsk familj, men de utövade inte respektive tro och hon uppfostrades utan någon religion. [16]

Paret träffades år 2007, och har varit tillsammans sedan 2009. Innan hon träffade Alan John Miller, även om hon hävdar att hon har haft minnen från upplevelser från sitt liv som kom från hennes nuvarande liv, så hade hon ingen kännedom om sitt liv under det första århundradet själv, men hon hävdar att de minnena från händelser och relationer under hennes tvåtusen år långa liv har återvänt genom en process där intensiva, emotionella upplevelser tillåts.

Alan Miller började presentera Divine Truth-lärorna för allmänheten år 2005, och började spela in en del av de händelserna 2007, och har sedan dess rest runt på förfrågningar från intresserade personer till destinationer i hela världen, bland annat USA, England, Sverige, Grekland och Brasilien för att hålla i seminarier, delta i intervjuer och i mötesgrupper. Presentationerna är gratis, och Alan Miller och Mary Luck finansierar sina events och levnadskostnader genom att ta emot donationer.[17] De publicerar sina ekonomiska resultat offentligt på Divine Truth-hemsidan.

Alla events spelas vanligen in på video och läggs ut på Divine Truth:s YouTube-kanaler; extended videosvideo clips, och frequently asked questions, och kan laddas ned utan någon ekonomisk betalning eller abonnemang. År 2018 ligger det över ettusen videor, och ettusensexhundra timmar av videopresentationer på deras YouTube-kanaler, utöver ljudinspelningar, transkriptioner av presentationer och andra dokument på deras Divine Truth-hemsida.

Återvändandet av totalt fjorton människor

Alan John Miller hävdar att 14 personer har återvänt från andevärlden med det specifika syftet att lära ut Divine Truth/Guds sanningar. Han säger att dessa “återvändanden” började år 1962 (vid tiden för hans egen befruktning) och fortsatte fram till tidigt 1980-tal. Han har sagt att 6 av dessa kommer från Australien – deras identiteter under det första seklet var Jesus och Maria Magdalena, aposteln Johannes och hans manliga själsfrände, samt Cornelius och hans kvinnliga själsfrände; 2 från Asien – deras identiteter från det första seklet har inte dokumenterats historiskt men de är ett kvinnligt själsfrändepar; 2 från Sydamerika – deras sekler under det första seklet var Johannes Markus och hans kvinnliga själsfrände; 2 från Sydafrika – deras identiteter under det första seklet var Johannes Döparen och hans kvinnliga själsfrände, och 2 från Kanada – deras identiteter under det första seklet var Lukas och Sara (som Miller hävdar är hans och Marias dotter från det första århundradet). [18]

Alan Miller hävdar att han personligen har träffat alla utom 2 av dessa “återvändande” personer, men i samtal avslöjar han inte dessa personers identitet, eftersom de flesta har valt att hålla sig okända. Alan Miller hävdar att eftersom han hedrar andras fria vilja att fatta sina egna beslut så skulle det vara fel av honom att avslöja identiteten på de personer som inte har gjort ett personligt val att låta allmänheten känna till dem. År 2015 var de enda identiteterna som hade avslöjats den person som Alan Miller hävdar är aposteln Johannes (identitet John Kreppold) som angreps våldsamt av en manlig vän december 2006 och dog 5 dagar senare (2 januari 2007), samt Cornelius (David Matthew Walsh) som nu bor granne med Alan Miller och Mary Luck och har varit en del av att lära ut Guds sanning sedan 2008. [19]

Allmän sammanfattning av Divine Truth-lärorna

Alan Miller ursäktar sig inte ifall han ändrar Divine Truth:s läror vid något tillfälle. Han hävdar att eftersom Divine Truth/den gudomliga sanningen är Guds sanning, och eftersom han, som människa, bara är medveten om en del av Guds sanningar, så är det omöjligt för hans egen upptäckt av Guds sanningar att förbli konstant.[20]

När han personligen upptäcker nya sanningar så justerar han personligen sin egen förståelse så att den passar in med hans nya upptäckter, och sedan delar han dessa upptäckter med andra om de vill lyssna. Han säger att så länge som han fortsätter att ta emot Guds kärlek, så kommer hans förståelse av Guds universum att fortsätta förändras och växa.[21]

Han liknar sig själv[22] vid en vetenskapsman som går igenom upptäckten och utforskandet av alla fysiska, emotionella, intellektuella och andliga områden, och han tror att allt som Gud har gjort så småningom kommer kunna förstås och valideras av vetenskapen och vetenskapliga processer.[23] Den lär ut att det är möjligt att bygga en relation direkt med Gud, och den relationen behöver inga mellanhänder, som Jesus eller präster.[25] Det hävdas att den relationen blir källan till alla sanning, kärlek, lycka och information om universum och hur det funkar.[26]

En relation med Gud uppnås genom att tre principer används – först genom att utveckla ödmjukhet, sedan att vara öppen för att be om gudomlig (Guds) sanning, och allra viktigast är att be om gudomlig (Guds) kärlek att komma in i vår själ.[27]

Ödmjukhet definieras generellt som en passionerad och uppriktig längtan och önskan om att uppleva alla känslor, vare sig de känslorna är smärtsamma eller njutbara.[28] En bön efter Guds sanning definieras som en passionerad önskan efter att universell och personlig sanning ska vara en del av ens liv, och vilket får en person att söka efter sanningen dagligen.[29] En bön om Guds kärlek definieras som en uppriktig, känslomässig längtan riktad till Gud efter Guds kärlek.[30] Bön är inte en intellektuell process.[31][32]

The focus on humility derives from the teaching that human souls are emotional, and God’s Soul is emotional, and therefore a true relationship with God can be formed only through an emotional bond with God, and not a thought-based connection.[33][34] There is a focus on the cathartic release of emotions in the teachings, since emotional “errors” inside of people, which are emotions that are not in harmony with love, block the flow of God’s Love into the human soul, and cause sin, pain and suffering. Therefore these painful emotions need to be experienced in order for one to continue to receive God’s Love. If this does not happen, then the human soul is in a state of refusal to receive God’s Love no matter how the intellect is engaged.[35]

Mr Miller teaches that a personal relationship with God can lead to a rapid development in love, through the reception of God’s Love, and that after the experience of all emotional errors, God’s Love can transform the human soul into a condition of at-onement with God, or being “Christed”.[36] He teaches that this condition is possible for any person, and that it is the state that Jesus (whom he claims to be) attained in the first century. He also teaches that millions of people have reached this state in the spirit world after they died on Earth.[37]

Divine Truth teachings also focus on how to develop in love through an understanding of ethics and morality[38], and the respect of others’ free will.[39] He teaches that free will is a primary gift from God, and must be used lovingly, truthfully, responsibly, ethically and morally if a person desires to maintain a relationship with God.The Human SoulDivine Truth teaches that human beings are comprised of;

1. a physical body, created by the conception process and existing in the physical world[40], and;

2. a spirit body, also created by the conception process and used to interact (daily through the sleep process and after death of the physical body) in the physical and spiritual dimensions (also called spheres)[41], and, more importantly;

3. a half of one soul, which is a part of a complete soul created by God, and existing in the soul dimensions, being connected to the spirit body, and via the spirit body to the physical body.[42]

One half of a complete soul incarnates governed by a law which allows it to attach itself to the physical and spiritual bodies created by the human parents at the time of conception in order to obtain the experience of life, and this process is mandatory for each half of the created soul.[43]

Before incarnation, the soul is completely unaware of itself, and is not conscious of its own experience. At the moment of incarnation, each half of the soul begins the process of growing self-awareness, and the growth process is under the complete control of the individual themselves, although it is also influenced by its environment and experiences after incarnation.

The soul’s condition, defined by Mr Miller as a sum total of the soul’s awarenessspiritual, moral and emotional state, belief systemsexperiencesmemoriesdesires, passions, personalitymasculinityfemininity and free will to be responsible and make decisions, determines the health and wellbeing of both the physical and spiritual bodies.[44] He teaches that all sickness and disease in the body is the result of the soul being out of harmony with God’s Love in some manner.[45] He states that once a soul is in complete harmony with God’s Love (at-onement with God), the person will experience no sickness or unhappiness. But they will continue to grow should they choose to do so by learning more about God, themselves, and the universe in which they live.[46]

He calls the universe the “soul’s playground”.[47]

Since Mr Miller claims that the soul is made up of two halves, which split when the each half of the soul incarnates onto Earth, these two halves are known as “soulmates”.[48] Each person on Earth has only one soulmate; the other half of their own soul (or the other half of themselves). Soulmates can be heterosexual or homosexual, depending upon the overall masculine or feminine predisposition of the complete soul, but will not be bisexual.

It is the self-chosen destiny of each half of the soul to meet with the other half and form a conscious relationship, rather than being unconscious of this relationship as most people on Earth are. This can happen on earth, but he states that most people do not meet their soulmate before they have grown in love significantly enough to do so, which usually occurs many years after people have died and live in the spirit world. God’s Laws regarding the soul facilitate the soul halves joining, a state which Mr Miller calls “soul-union”. [49]

Divine Truth teaches that the soul is the most powerful part of the human being.[50] It is only the human soul that can form a close relationship with God through the giving of love to, and the reception of Love from God.[51] As Love is received from God, the soul grows in its understanding of itself and the universe in which it lives, because the universe itself is governed by God’s Laws of Love.God’s LawsDivine Truth teaches that there are a hierarchy of laws[52] that exist within the universe, which have been created by God, and which automatically govern the functioning of the universe. The hierarchy of laws generally are;

1. Physical Laws. The lowest laws in terms of power over the soul, which govern the functioning of the physical body, the relationship between humans and other physical living creatures, and all matter that exists in the physical universe. These include known laws such as the laws of gravitythermodynamics and aerodynamics, and unknown physical laws which humans are yet to discover.

2. Spiritual Laws. The next highest laws in terms of power over the soul, which govern the functioning of the spiritual body, the relationship between humans and other spiritual living creatures, and all matter that exists in the spiritual universe. These include discovered laws such as the laws governing what humans classify as dark matter, dark energy and dark flow, and unknown spiritual laws which humans are yet to discover, but which many persons investigate after they have passed from earth. These laws also operate upon the human soul to a degree, in that they revolve around a person’s desire to give and receive love, ethics, and morality, which Mr Miller calls “natural” love. They include the (but are not limited to)Law of Attraction, the Law of Cause and Effect, and the Law of Compensation, and are designed by God to govern humans in the physical and spiritual dimensions, and to give truth to mankind and to reveal the true nature of their soul to themselves even if the soul chooses to reject having a connection with God.

3. Laws of Divine Love. These are the most powerful laws in the universe, and are the laws that involve the operations of God’s Love upon the human soul. These include the Laws of Repentance and Forgiveness, and the laws associated with the Holy Spirit which governs the flow of God’s Love into the human soul.

The more powerful laws can overcome the effects of less powerful laws, in the same way that the law of aerodynamics can overcome the law of gravity when the law is known how to be used.

Alan John Miller teaches all of God’s Laws are loving, and that there are automatic consequences when living in or out of harmony with the laws.

When people break God’s Laws there is a consequence upon the part of the human existence that is governed by the law. e.g. If a person ignores the law of gravity, whether purposefully, unintentionally, or by being forced, death or injury to the physical body will result. If a person breaks the Laws of Love, this will lead to consequences what will lead to painful physical and emotional experiences. When people live in harmony with God’s Laws the consequence will be positive experiences, such as joy and love.The Spirit WorldDivine Truth teaches that there are dimensions other than the physical world, which together are called the spirit world or spirit dimensions. When people die their soul and spirit body disconnect from the physical body, and they continue to live in the spirit world, which they experience through the spirit body and soul.[53]

There are many spheres within the spirit world, ranging from the first sphere, which includes what is known as the “hells”, through to higher spheres, and eventually to the “heavens”. The spheres are separated by boundaries in love.[54]

It is possible to move through the spheres in the spirit world by developing in love. The place of arrival does not determine where one eventually exists. Development in love can be obtained by desiring to grow in the expression of your own love (called “natural” love) or by receiving Love from God (called “Divine Love”). An individual person can only enter the eighth sphere once they have become at-one with God and received God’s Love in order to do so, while a soulmate couple can only enter the thirty-sixth sphere by joining into a soul union, where the two halves of the soul become complete again.[55]

Every 7th sphere transition (i.e. 7-8, 14-15, 21-22, 28-29, 35-36) contains major lessons and transitions in the reception of God’s Love.[56] Each higher sphere is created when the first person receives enough of God’s Love to enter the new location. The laws governing the human soul create the new location the moment the first person receives enough Love to make the creation of the new location possible. Each subsequent person entering the new location adds to and changes the environment in that location by the loving expression of their personality and individuality.[57]

Although Mr Miller claims to not yet have discovered any more spheres beyond 36, he states he fully expects to discover them in the future by progressing and receiving more of God’s Love. He views himself as a person on a voyage of discovery, rather than a person who knows everything. He states frequently that he is only human, and does not know everything, and can only teach from what he has personally experienced.The EnvironmentDivine Truth teachings include the encouragement of a love for the environment.[58] When asked questions about the environment Mr Miller states that humankind must learn to live in harmony with the environment in a sustainable manner in order for life on Earth to improve.[59] Mr Miller’s and Ms Luck’s personal diet is vegan[60], and they encourage others to engage a vegan diet.

Divine Truth teachings state that from God’s perspective people are more important than animals, since animals do not have a soul, while humans do, and treating people in an unloving manner has larger negative consequences to the human soul’s condition than killing animals for food does.[61] However, Mr Miller does not believe the loving treatment of humans and animals is mutually exclusive, and believes it is possible for people to be well fed with a balanced diet without involving the poor treatment animals or the environment.[62]Media ReportsAccusations of CultismAlthough there is no evidence of a group surrounding Mr Miller and Miss Luck, the media has claimed that the “group” is a cult.[63]

It should be noted, however, that most of the world’s current religions were first thought of as cults when they began[64], and most large religious organizations currently have a leader or group of leaders who claim to be inspired of God. Mr Miller claims there is no such group surrounding him at the moment, and that he has no intention of starting a new religion. He states that Divine Truth is a way of life.

Helen Pomery, spokeswoman for the Cult Awareness and Information Centre, said, “The moment someone becomes God or God’s voice on Earth, it gives them another level of authority to enforce submission to them.”[66] It should be noted, however, that Mr Miller does not claim that he is God, or God’s voice on Earth. He consistently states that he is just another human, equal to all other humans in God’s eyes.

Alan John Miller denies allegations of cult-like behaviour on his website and YouTube channels, saying he does not desire worship, power or control over people, which is what cult leaders do, according to his definitions.[67] He is quoted as saying: “Just because I am saying I am Jesus, it doesn’t automatically make me a cult leader.”[68]

There is no evidence of a cult existing around Mr Miller and Ms Luck, since they live very privately in their own small home[69], and have no organized structure of religion, worship, group meetings, or control other others. There is no religious or authoritative hierarchy in anything they organize.[70] They claim to spend time with people who ask them to speak, if they can financially afford to do so. They are very public about their life and are not secretive, and almost any information about their life, including financial records, can be obtained from their publicly available recordings or from their website.

Mr Miller also states he does not desire any authority over other people, and does not force others to be submissive to him.[71] He states on his YouTube FAQ Channel that if he did so, he would be going against his own teachings, which include the teaching of free will.[72][73] Divine Truth teachings state that everyone has been given the gift and responsibility to use their own will in any manner they see fit.[74] No single person has authority over another, and the only real authority in the universe is God.

In 2007, Miller purchased an isolated 16 hectare property at Wilkesdale, Queensland, Australia, which is located near Kingaroy.[75]He purchased the property with money he obtained through his computer and property development businesses.

According to 2015 Australian property records, he entered joint tenant ownership of the property with Ms Luck. Currently (in September 2015) this is the only property that the couple own, and he and Ms Luck live on the property by themselves. The property is not fenced, and is not a commune. In fact, both Mr Miller and Ms Luck have stated publicly that they do not desire to set up a new religion, nor do they have any desire to live in a commune of any kind.[76] They encourage people who listen to their lectures to engage with the world rather than remove themselves from it.[77]

Mr Miller claims he bought the property in Queensland because he wanted a place to retreat from his busy schedule and have time alone.[78] Between 2009 and 2012 it is claimed by media reports that up to two hundred people moved to the region to follow the teachings.[79][80] But contrary to these media reports, Alan John Miller and Mary Luck continue to live alone on their property, and say that there is no cult headquarters or commune.[81] Any visitor to the location can see their home is a private residence.

Alan John Miller states that there is no membership to join Divine Truth, that he does not attempt to control people who listen to him, and that because the Divine Truth teachings are available for free from the website or YouTube, he has not met many of the people who listen to Divine Truth.[82][83] He also states that Divine Truth is not a religion[84], that he encourages people to follow their own desires harmonious with love, rather than ask him what to do with their life[85], and that he does not want people to worship him.[86]

He also says that the majority of people who listen to Divine Truth do not believe that he is Jesus.[87] He claims that most of the people who do listen usually begin by criticizing his claim to be Jesus rather than listening to him because of his claim.[88]Claims During Media ReportsWhen questioned about whether he could speak Aramaic, the language spoken by Jesus, Alan John Miller states that although he could speak Aramaic, Greek and Hebrew in his 1st century life, during the two thousand years that have followed when he was in the spirit world he did not communicate with language, but through thoughts and feelings, and therefore he has not spoken any 1st century language for 2000 years.[89]

He states that as long as he continues to progress he will remember more things from his life, and does eventually expect to be able to speak any language. But he has also stated no matter how many languages he eventually speaks, his speaking those languages can only logically prove that he is able to speak different languages, and that speaking any language or all languages does not in itself prove his identity as Jesus.[90]

Mr Miller also states clearly when asked questions about himself that he still cannot remember many things yet, since each memory is attached to emotional experiences that he must go through in order to regain a memory of the event. He began this process in 2004, and it continues to the present.

He has said that he has met PlatoAristotleSocratesGandhiMosesAbrahamIsaac and Jacob in the afterlife, along with millions of others known and unknown on earth.[91]Disputed Media ReportsMr Miller and Ms Luck claim that almost every media report about them contains factual inaccuracies or direct lies purposely fabricated by the media in order to generate a story.[92] They claim that some media representatives have visited the couple in their home, and yet have purposely falsified information in order to gain an audience.[93] Mr Miller claims that almost all of the media reports have been proven to be sensationalized reports, fabrications, and in many cases direct lies.

For example, the couple’s small home has been called the “Cult Headquarters” by most media outlets[94], and “the Compound” by others.[95] Any visitor to their home will see a few equipment sheds and a small home.

Mr Miller’s free seminars and events are called “touring the country, drumming up followers”[95] and “on a national recruiting drive cutting a swathe through the suburbs”.[94]

Mr Miller claims he is not interested in having followers, and while the couple have regularly travelled, the only travel has been to people or groups who have requested they visit for the purpose of free events, seminars or discussions, which are all recorded in full and placed on the YouTube channel and their own website.[96]

A Channel 7 Australia report in 18th May 2011 claimed that “our hidden cameras went inside his Queensland headquarters”. Mr Miller has photographs of these “hidden cameras” on his website, so they were not hidden.[97] The “Queensland Headquarters” where the Channel 7 reporters stayed for 2 days is his own small private home with photographs of the home also available on the website.[98]

In a Channel 9 Australia series of reports from 16th to 18th May 2011, small groups of people around the world who meet up to discuss Divine Truth teachings are called “Branches”.[99][100] Mr Miller claims he has no contact with these groups of people aside from receiving their details to publish on his website.[101]

Most media reports include comments about the couple and Divine Truth from “cult experts”.[102][103][104][105] However, Mr Miller claims that only one of these “cult experts” has ever met him personally, and this was a Christian Minister who was challenged by Mr Miller’s teachings and claims. This same person was also responsible for the Channel 7 media reports which contained false information about the couple.[106]

Media reports also attempt to link Mr Miller to cult leaders such as David Koresh.[107][108] Channel 7’s Sunday Night program stated “Cult experts have warned that a 47-year-old Queensland man and self-proclaimed ‘Jesus’ is in the early stages of developing a dangerous religious sect comparable to WACO, which ended in mass-suicide.”[109] In contrast Mr Miller personally believes that suicide is not loving to oneself or others, and has stated that any comparison between himself and any murderous or suicidal cult leader is an attempt to slander his own character.[110][111]

Contrary to most media claims, Mr Miller does not encourage promiscuous sexual behaviour, since it damages the soul condition of the individual.[112] He is very outspoken against group based tantric sexual practices, due to his belief that they damage the soul condition and include the involvement of dark and evil spirits (people who are now in the spirit world who used to live on Earth) through the spirit body of the persons on Earth.[113] He states that he does not engage in sexual intimacy with anyone other than his partner Mary Luck, and before he met Mary he was celibate for a period of 5 years.[114]

Up until 4 years before he met Mary Luck, while he was celibate, he did believe for a period of time that someone else other than Mary Luck was Mary Magdalene, although he did not have a relationship with the woman. But, he claims that after working through specific emotions about his soulmate, he was clear that the person he believed was Mary Magdalene was definitely not, and he needed to remain celibate until he met the person whom he would know to be Mary Magdalene.[115][116]

When he did meet Mary Luck in December 2007 he instantly knew her to be Mary Magdalene, but he did not tell her personally about his knowledge.[117] Mary Luck contacted Miller 3 months later after she heard third hand via her own parents that Mr Miller believed her to be Mary Magdalene.

Mr Miller has placed his responses to many other media claims about Divine Truth teachings, which he says are false, on the Divine Truth website.[118]Earth Changes PredictionsAlan John Miller predicted that as early as 2012 a series of Earth changes could cause a world catastrophe, resulting in Australia’s east and west coasts being wiped out. He stated in a seminar in 2009, in which he was encouraging the audience to release their fears of Earth changes whether they occur or not, in order to assist with the development of their personal relationship with God, “There’s the movie 2012, right? Everyone I suggest you see it, everyone. A lot of the events portrayed in the movie are kind of similar to the events that will be occurring.”[119][120]

He has also stated that he focuses very little on the subject of Earth changes during his presentations because they are his own opinions and not Divine Truth, that he does not claim to be able to predict the future accurately, but that he believes the future of mankind may be very positive.[121]Differences between Divine Truth and ChristianityAlan John Miller has stated that there are many differences between what he teaches and what is found in the Bible and Christianity, despite his claims to be Jesus. He states that it is impossible for all of God’s Word to be contained in one book – the Bible – because God’s Truth is infinite.[122] He states that many of the teachings about God that are contained in the Bible are inaccurate because they portray God to be punishing and wrathful, whereas he teaches that God is only loving and merciful.[123]

Alan John Miller claims that many of the records of Jesus’ life in the Bible are not accurate, including the notion that Jesus died for mankind’s sins, because sins, or emotional “errors”, can only be paid for by the sinner themselves. He also states that there is no eternal damnation for sinners, but instead there are locations within the spirit world that sinners go to, which they can leave once they grow in love and work through the emotional reasons for their sin. He says redemption is possible from any soul condition, as you would expect with a Loving God. But the redemption process often is emotionally painful.[124]

Some of Alan John Miller’s teachings are consistent with teachings in the Bible, including that “God is Love”, that the human soul can receive God’s Love to the point of at-onement, and the themes of loving thy neighbour, treating others in a manner that we wish to be treated ourselves, sowing what we reap, and turning the other cheek.[125][126]

Mr Miller also teaches that homosexuality is a natural part of God’s creation, in terms of how God created souls, that God created men and women equal, and with equal abilities to form a relationship with God, and that abortion is not a loving act because a human soul connects to a fertilised egg at the point of conception.[127]

Some of these teachings contradict Bible statements. There are other differences too numerous to mention here between Divine Truth and Christian belief systems.Differences between Divine Truth and New Age PhilosophyAlan John Miller has stated that there are many differences between what he teaches and what is commonly believed by New Agemovements.[128][129] Ironically, many Christian Theologists call his teachings “New Age”, while new age theosophists call his teachings “Christian”.

Mr Miller claims all of the 14 persons who have returned did so through a process of “reincarnation”, but his reincarnation teachings are widely divergent from any New Age, BuddhistHindu or any other eastern philosophy.[130]

New Age teachings generally refer to mind-based intellectual dominance over the spirit and physical bodies and the emotions, while Divine Truth states that the soul is the dominant force and the mind has been created to be subservient to the soul’s desires and passions.[131]

New Age generally teaches meditation as an essential practice, while Divine Truth teaches that meditation is often a method used to avoid the true emotions of the soul rather than feeling and experiencing those emotions.[132]

The New Age movement generally believes the spirit body to be the soul, while Divine Truth states that the soul is the creation of God, while the spirit and material bodies are the creation of the conception processes.[133]

The New Age movement generally believes that each person who has ever lived is a part of God, and can be considered to be God. Divine Truth teaches that there is only one God, the Creator of all souls and the universe itself, and that each person including Jesus himself is just a child of God, with a different individual identity and personality.[134]

The New Age movement generally believes that every person who has ever lived on earth has experienced many (sometimes hundreds) past lives, and each person returns to earth in a cycle called reincarnation which they generally cannot remember. It generally encourages “past life regression” as a method of “remembering” previous incarnations. It also suggests that each person experienceskarma from unloving behaviour in a previous life, and that each person comes to the earth with awareness. 

Divine Truth teaches that there is only one life for each individual, which began when God created the soul, and during the incarnation process this soul becomes self-aware and individualized. This life continues beyond the person’s death on earth, and they continue living and progressing in the spirit world or dimensions, with opportunities to learn and grow continuing. Once the person reaches the soul union state, they can return to earth, but this is a choice and not forced upon the individual, and they will remember all of their life if they allow the emotions of those experiences.[135]

Divine Truth suggests that “past life regression” is a dangerous practice because it allows connections with many different spirits who all claim to be previous incarnations of the individual who is going through the regression in order to gain control over the individual. It does not allow the emotions of the individual on earth to be processed, because the spirit connected to the person is processing their own emotions through the person on earth. The only benefit possible is that the spirit who is feeling their emotions through the person on earth leaves the person alone afterwards, and this is highly unlikely given the addictions of the spirit and the person on earth to have the connection.[136]

Divine Truth suggests that each person will reap what they sow due to the choices they make in their current life, and that each individual comes to the earth with no self-awareness, since they generally have never been previously living in a conscious manner on earth or in the spirit world. Obtaining self-awareness is a part of the essential incarnation process.[137]

There are other differences too numerous to mention here between Divine Truth and the New Age movement.