Frågor och svar

(Obs – för överblickens skull kommer dokumenten vara publicerade på hemsidan medan revideringen pågår, och de färdigreviderade dokumenten har en markör * framför rubriken.) Omarkerade dokument innehåller därför ibland fortfarande en del stavfel m.m.)

Här finner du översättningar av alla de frågor och svar som publicerats av Divine Truth på deras hemsida, samt även de intervjuer som översatts till svenska.
Samma sessioner finns också inspelade på video och kan hittas på YouTube (med engelskt tal, ingen svensk undertext, och för tydlighetens skull så är det YouTube som har börjat införa reklam även på kanaler som denna där man valt bort detta tidigare) om du klickar här.

Observera: Divine Truth Ltd och God’s Way of Love Organisation har ett urvalsprogram för volontärer som vill arbeta med att sprida och leva enligt Guds sanningar. Då ingen svensktalande person ännu har godkänts som volontär (enligt kriterierna som finns på engelska om du klickar här), så har heller inte någon av de svenska översättningarna kunnat godkännas som tillräckligt korrekta för att Divine Truth Ltd ska kunna garantera deras tillförlitlighet.
    Med andra ord kan min och andra frivilliga översättares förståelse av originaltexterna fortfarande innebära att översättningarna inte med precision förmedlar det som Jesus, Maria Magdalena och övriga som representeras i texterna ursprungligen avser med det som sägs och skrivs i dessa.


Intervjuer

Jesus verkliga liv och syfte – Intervju med Geoff Whitehead

Jesus och Marias identiteter och minnen – Intervju med Geoff Whitehead

Jesus liv under det första århundradet – Intervju med Denny Johnson

Maria intervjuar Jesus om – Ödmjukhet: Session 1, introduktion

Maria intervjuar Jesus om – Ödmjukhet: Session 2, del 1, Ödmjukhet i praktiken

Maria intervjuar Jesus om – Ödmjukhet: Session 3, del 2, Ödmjukhet i praktiken

Maria intervjuar Jesus om – Ödmjukhet: Session 4, del 1, Motstånd mot ödmjukhet

Maria intervjuar Jesus om – Ödmjukhet: Session 5, del 2, Motstånd mot ödmjukhet

Justin Crick intervjuar Jesus om – Föräldrar och barn, del 1 och 2


Frågor och svar

Om sanning:

Om hur vi känner igen Guds sanningar:

Fortsättning på hur vi känner igen Guds sanningar:

Session 5:

Människans själ

Inledande kommentarer till session 2 om människans själ

Inledande kommentarer till session 3 om människans själ

Känslor

Känslor session 2

Känslor session 4

Inledning: Personliga upplevelser av känslor
Hur ”bearbetar” jag mina känslor egentligen?
Behöver du känna en specifik känsla när du bearbetar känslor?
Hur utvecklar vi en önskan om att känna rädsla?
Hur kommer jag förbi att analysera och döma mina känslor och börja känna dem?
Kan vi frigöra alla kausala känslor och fel utan att få hjälp av Gud?
Kan vi frigöra känslor med hjälp av tekniker från vägen med naturlig kärlek?
Vilket är det snabbaste sättet att frigöra kausala känslor utan Gud?
Varför känner vi oss lyckliga på vägen med den naturliga kärleken och olyckliga när vi följer ”Vägen”?
Behöver vi tänka på en situation för att kunna få kontakt med känslorna som hör samman med den situationen?
Varför känns livet ofta så hjälplöst och tomt?
Hjälper vägen med den naturliga kärleken oss att använda vår vilja till att fokusera på kausala känslor?
Hur stärker vi vår vilja?

Känslor session 5

Inledning: Känslor av rädsla
Utvecklar vi tillit till Gud i mycket högre grad om vi tar itu med rädslan?
Hur skulle du definiera skam och vad är Guds syn på skam?
Hur ”frigör” du känslor när du inte är särskilt känslosam?
Jag sitter fast i självbedrägliga känslor! Vad kan jag göra?
Vad känner Gud om oss, eller för oss, när vi är rädda?
Är det möjligt att behålla kontakten med Gud när vi är rädda?
Vänder sig inte de flesta till Gud på grund av rädsla?
Varför använder jag ursäkter för att inte känna mina känslor?
Varför skapade Gud rädsla? Finns det i själva verket någon orsak till rädslan?
Hur ändrar jag tron på att min rädsla & min skräck är normala?
Hur släpper jag taget om rädsla för att mitt barn kan dö?


Foto: Stepan Mazurov