FAQ – De flesta tror på “gråa nyanser” eller “vita lögner”. Vad känner du kring detta?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar (Jesus): Jag kan ju se ur ett mänskligt perspektiv att människor tror på de gråa nyanserna; du vet det finns saker som är svarta och det finns saker som är vita och sedan finns det många saker däremellan. De gillar i allmänhet inte människor som är ”svarta och vita”, vad det gäller hur de analyserar situationer. De skulle vilja att människor har de grå nyanserna, eller känslan av kompromiss, förmodar jag, är vad det uppmuntrar till. Vad gäller vita lögner, så är det vad vita lögner gör också, de uppmuntrar till kompromisser kring sanningen. Gud kompromissar aldrig med sanningen. Guds sanningar är fasta och oruckbara, vi kan inte ändra på dem och faktum är att Gud aldrig vill det och Gud har faktiskt skapat dem på ett sådant vis att de inte kan ändras. De kan bara följas eller ignoreras, men de kan inte ändras.

På Jorden vill vi däremot ofta ändra på sanningen. Om vi ser på historian, så är det därför vi numera kallar det för ”his-story”, snarare än ”history” (eng. history = historia, his story = hans berättelse, övers. anm.), eftersom det är någons berättelse, vilken vanligen har ändrats från egentliga fakta om vad som egentligen inträffade. Det finns väldigt lite önskan ens i de flesta personliga relationer hos individerna i varje relation att verkligen upptäcka sanningen om sig själva och om deras partner. Det finns många personer som har en relation just nu, som inte vill veta om deras partner har varit otrogen mot dem, till exempel, eftersom de inte vill bemöta smärtan och lidandet som det kan leda till.

Mina känslor är, att om vi verkligen, verkligen förstår det här elementet eller kvaliteten av Guds sanning, att den är fast eller oruckbar, så kommer vi se att sanningen är svart och vit; det finns ingen nyans eller gråskala ur Guds perspektiv. Gud vet att det är vad det är och ingenting kan ändra på det. Snarare än att försöka resonera kring att alla dessa nyanser finns, så behöver vi se att närhelst vi tänker eller känner i grånyanser när det gäller sanningen, så är vi inte i harmoni med en aspekt av Guds sanning, en aspekt av en kvalitet av Guds sanning och det är, att den är oruckbar. När vi väl upptäcker den faktiska sanningen, så försvinner alla gråa nyanser och vi har bara ljus. Vi har bara sanningens ljus som lyser på just det ämnet; vi vet exakt vad det är efter den stunden. Så alla som tror i sitt eget liv att gråa nyanser och vita lögner är helt okej, till dem föreslår jag att de inte förstår en av kvaliteterna med den absoluta sanningen, och det är att absolut sanning alltid är ”svart och vit” som det heter. Den absoluta sanningen och endast den absoluta sanningen finns alltid; den är fast, oruckbar, ingenting kan ändra på den och såvida inte du vill det, så kommer du fortsätta att tro att allting består av gråa nyanser och på grund av de grå nyanserna kommer du fortsätta att uppleva smärta och lidande vilka är resultatet av att du inte accepterar att den absoluta sanningen är fast och oruckbar.

Maria:      Och som du sade i dina svar förut, så för den absoluta sanningen i själva verket med sig mindre smärta och lidande.

Självklart, om vi utövar den. Vi kan arbeta mot den, men om vi utövar den, lever i harmoni med den, så för den alltid med sig minskad smärta och minskat lidande.

Maria:      Ja, och då när de flesta säger: “Jag drog en vit lögn av hänsyn för den personens känslor”, i princip för att lindra smärtan och lidandet, så är det ett undvikande av Guds sanning om det ämnet.

Det är också ett undvikande av smärta och lidande. (Ler) Eftersom det som händer är att Guds sanning alltid exponerar ett fel. Smärta och lidande kommer från felen, inte från sanningen. Det är bara när felet existerar i en person i fråga om ett ämne, deras tro på något som inte är sant, när de väl når en acceptans av sanningen så kommer det leda till smärta och lidande, inte på grund av själva sanningen utan på grund av felet de har trott på, som de måste släppa taget om. Till exempel om jag tror att min partner är trogen men hon inte är det, då kommer jag att känna smärta och lidande som en följd av att jag trott på felet inom mig. Sanningen är att i den stunden är hon inte det; hon har inte varit det och när jag väl accepterar sanningen så kommer jag känna mindre smärta och lidande. Jag kommer förstå bättre vad som sker i mitt förhållande, jag kommer att förstå att jag inte hade en så nära relation med den personen som jag trodde att jag hade, jag kommer förstå orsakerna till varför, det finns alla möjliga nya saker jag kan upptäcka genom att acceptera faktum.

Maria:      Ja, så du säger att vi egentligen använder oss av vita lögner för att undvika smärta och lidande, men det handlar mer om …

Vi använder oss av vita lögner för att undvika vår egen smärta och lidande, alltid. Faktum är att vi använder hela konceptet med gråa nyanser för att undvika vår egen smärta och lidande när det gäller att bli medvetna om vårt eget fel. Varje vi gång vi blir medvetna om vårt fel så upplever vi smärta och lidande; när vi väl släpper taget om det, så försvinner det. När vi väl lever i total harmoni med sanningen, så finns det ingen smärta och lidande mer eftersom vi nu har den fullständiga sanningen. Människor frågar mig till exempel ofta: ”Vad händer när det gäller att lita på någon?” Ja, jag vet vem jag ska lita på, eftersom jag kan känna, genom sanningen, vem som är villig att kompromissa bort sanningen. Människor som är villiga att kompromissa bort sanningen känner jag att jag inte kan lita på; så enkelt är det. Och då när någon kommer fram till mig och vill att jag ska lita på dem och jag vet att de inte går att lita på eftersom de är villiga att kompromissa med sanningen, så litar jag inte på dem. Sedan, när de gör något som kan vara negativt mot mig eller dåligt, så känner jag mig inte besviken eftersom jag visste att de skulle göra så, utifrån deras tillstånd. Det beror på att jag förstår att det finns absolut sanning och att det sedan finns människor som inte är i harmoni med den absoluta sanningen.

Människor som inte är i harmoni med den absoluta sanningen kommer aldrig kunna litas på när det gäller just de områden där de inte är i harmoni med sanningen. Du kan inte lita på dem, det är sanningen, (skrattar) eftersom de inte förstår den här grundläggande principen att när du väl lever helt i harmoni med sanningen så kan du få tillgång till allt annat, allting kan undersökas. Den skiner sitt ljus på allting och det är därför som det i Bibeln ofta hänvisas till konceptet att sanningen är som ett ljus, som visar vägen. Och det är den; det är som att ha en ficklampa i ett mörklagt rum. Sanningen är sådan. Den avslöjar vad som finns i rummet, och utan den så kan du inte upptäcka vad som finns i rummet. Det är fantastiskt att avslöja vad som finns i rummet eftersom du då vet var allting finns, vad läget är, vad du kan lita på, vad du inte kan lita på, vart du kan gå, vad du inte kan göra, vad du kan göra; du vet allting.

Maria:      Du kan göra bättre val tack vare sanningen, där någon som kommer in i rummet med alla sina vita lögner och ingen vill avslöja sanningen …

Vilket betyder att det inte finns något ljus i rummet, det finns bara gråa nyanser överallt och alla möbler och andra föremål som finns i rummet kan vi snubbla över, ramla på, råka ha sönder, slå emot. Du kan rentav dö i rummet, (skrattar) om du inte vet vad som finns i rummet, och du springer in i ett hörn och slår i en kant (rör vid pannan) eller något som står på fel plats. Men när du väl har sanningens ljus i rummet så blir din tillvaro mycket säkrare, det är mycket lättare, du har mycket mer frihet, och du har mycket mer förståelse. Du kan också ha mer medkänsla; det finns mängder av känslor som du kan ha nu.

Jag skulle uppmuntra människor att alltid röra sig mot sanningen. Istället för att gå tillbaka till de vita lögnerna och gå tillbaka till de grå nyanserna, så förstå att sanningen alltid är som ett starkt ljus som blir ännu starkare, eftersom det kommer att expandera i det oändliga, det kommer fortsätta bli ännu ljusare, den är som ett starkt ljus som blir allt starkare under dagen, om vi kan säga så. Och därför ser du mer, du förstår mer, du vet mer vad du ska göra, du förstår hur du ska kunna använda din fria vilja inuti den sanningen nu, på ett sätt som inte kommer skapa smärta och lidande för dig eller andra människor.

Maria:      Vi kan använda oss av vita lögner för att undvika sanningen på kort sikt, men i slutänden så blir saker och ting mer plågsamma.

Exakt. Det är som att stänga av ficklampan i ett rum fullt av saker. Varför skulle du vilja göra det? Det kommer bara sluta upp med att du snubblar över många av sakerna, vilket är vad de flesta gör.

En annan orsak till varför jag känner att människor gör detta med att ha vita lögner eller vilja tro på gråa nyanser och så vidare är att de konstant befinner sig i rädsla, när allt kommer omkring, för sanningen. De är rädda för sanningen. Logiskt sett finns det inga bra skäl att vara rädd för sanningen. Om det finns något att vara rädd för så är det felet, inte sanningen. Det finns inget logiskt, bra skäl till att vara rädd för sanningen. Sanningen kommer bara hjälpa dig i ditt liv; den kommer inte skada dig. Jag förstår inte, när jag säger att jag inte förstår; ur ett logiskt perspektiv så finns det verkligen inget bra skäl att avvisa sanningen. Ur ett emotionellt perspektiv, så finns det miljontals skäl till att en person kan vilja avvisa sanningen, men allt det är bara ett undvikande av en speciell känsla. Så huvudskälet till att människor undviker sanningen är förstås att de undviker en speciell känsla som avslöjandet av felet skulle skapa i dem, det är allt de försöker undvika.

Jag tycker det är ganska sorgligt. Vi möter många människor som är mycket rädda för Guds sanning just av det skälet. De är väldigt rädda för att komma till ett seminarium av den orsaken, väldigt rädda för vad som kan avslöjas. De pratar inte ens med oss, dig och mig, som du vet, eftersom de är rädda för vad AJ kan säga eller vad Jesus kan säga till dem. Jag känner att majoriteten av människor som är rädda för vad jag kan säga till dem har en ologisk synvinkel vad gäller sanningen. Det går inte ihop att vara rädd för att någon ska ge dig en lampa och avslöja världen omkring dig, rummet där du bor. Och ändå upptäcker jag på ett anmärkningsvärt vis att motsatsen ofta inträffar. Vi är inte rädda för de som vill att vi ska förbli i mörkret; samtidigt är vi rädda för någon som vill ge oss en lampa.

Uppenbarligen försöker Gud alltid ge oss ljuset i Guds sanning, ljuset i den absoluta sanningen i våra liv, i varje liten stund. Och om vi då hedrar detta, så kommer vi inte återgå till att tänka i “grå nyanser” eller “vita lögner”; vi kommer vilja värdesätta det faktum att det bara är sanningen som kommer göra våra liv lättare. Det är bara sanningen som kommer att leda till vår frihet.