FAQ – Finns det något sådant som “absolut sanning”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Maria:       De flesta tror inte att det finns något sådant som “absolut” sanning. Var och en har sin åsikt eller sin egen version av sanningen. Vi hör ofta personer säga saker som: ”Det är din sanning; det är inte min sanning.” Vad skulle du säga som svar på sådana här påståenden?

(Alla svar här ges av Jesus): Jag skulle säga att alla de påståendena är falska, faktiskt. (Skratt) Det finns något sådant som absolut sanning. Jag tycker nog det är ganska anmärkningsvärt att människor försöker anta att det inte finns; om du ser på allt det som våra liv i en modern miljö är beroende av, så är varje enskild sak beroende av en absolut sanning. När jag till exempel flyger härifrån till andra sidan Australien, så lägger jag mitt liv i händerna på en rad upptäckta absoluta sanningar. Jag anförtror mitt liv åt upptäckten av en absolut sanning som rör aerodynamik. Jag anförtror mitt liv åt upptäckten av de aerodynamiska lagarna, och åt att människor som flyger förstår de lagarna och att människorna som utformade mitt flygplan förstår de lagarna – eftersom om de inte gjorde det så skulle planet falla till marken. Jag lägger hela min tillit i detta.

Jag finner det anmärkningsvärt att nästan alla på planeten godtar att när det gäller fysiska lagar så finns det en absolut sanning. Det finns till exempel en absolut sanning om gravitationslagen, det finns en absolut sanning om lagen om aerodynamik, det finns en absolut sanning om några av de fysiska lagar folk har upptäckt, lagarna om acceleration, beräkningen av hastighet, alla den sortens saker. Vi har apparater som är helt uppbyggda kring dessa lagar. Vi har GPS-apparater som skickar tillbaka en signal till en satellit och tillbaka ner, för att meddela oss exakt var vi befinner oss, och de GPS-apparaterna kan tillverkas tack vare den lag som människan har upptäckt. Alla dessa enheter utgår från absolut sanning, de utgår alla från den absoluta sanningen om de fysiskt baserade lagarna i universum som Gud har skapat; Guds sanningar. De bygger alla på Guds sanningar.

Jag tycker det är intressant att när det gäller emotionella frågor och själsbaserade frågor och känslor och erfarenheter, så hoppar alla över detta faktum. De hoppar över det faktumet att det finns en absolut sanning om allting. Sedan säger de: ”Åh, men det är min personliga erfarenhet”, och det jag föreslår till dem är: ”Nej, du har din personliga erfarenhet, jag håller med om det, men det gör det inte till sanningen. Guds sanning är att Gud kan se din personliga erfarenhet och vet den exakta orsaken till varför din personliga erfarenhet faktiskt inträffar, med tanke på alla universums lagar, just vid det här tillfället eller stunden i ditt liv. Eftersom så är fallet så vet Gud den absoluta sanningen om varför och vad som händer i ditt liv just nu. Detta gör sedan också ditt liv totalt förutsägbart för Gud, med andra ord vet Gud varje lag, lagar som vi ännu inte har upptäckt, lagar som vi inte vet att Gud vet, eftersom Gud skapade dem allihop. Gud vet varje enskild sak som styr just vårt liv just nu. En lag styr till och med hur lycklig du är. Och vi tror inte på det.

Vi tror på det när det gäller fysiska saker; när det gäller GPS-apparater och datorer och satelliter och navigering och alla dessa fysiska saker tror vi på. Och av någon anledning, och jag förstår inte riktigt vad det är eftersom det inte är vad jag personligen gör, men av någon anledning så hoppar det mesta av mänskligheten över det faktumet när det gäller deras emotionella liv, när det gäller deras allmänna lycka och välbefinnande, när det gäller vad som händer på själva jorden, smärtan och lidandet som existerar på själva jorden. De tror inte att det har något att göra med lagar. Men det har det; det har allt att göra med det faktum att vi inte vet den absoluta sanningen, Guds sanning, om just de sakerna och vi behöver upptäcka den, så snart vi rimligen kan, för att minska smärtan och lidandet vi upplever.

Maria:       Om vi använder ett praktiskt exempel på detta, som en fortsättning på det du talade om tidigare, om betydelsen av Guds sanning i våra liv där du sade att det faktiskt leder till mindre smärta och lidande och mer lycka och harmoni, om du och jag har ett mellanhavande där vi inte är överens och jag säger: ”Du attackerade mig” och du säger: ”Ja, du attackerade mig” och: ”Det är din sanning” och ”Det är min sanning”, ”Jaja, vem bryr sig…” så säger du i själva verket att det finns en absolut sanning om vad som just hände?

Exakt!

Maria:      Kanske inte någon av oss egentligen förstår.

Kanske inte någon av oss förstår, men det gör Gud.

Maria:       Men det gör Gud. Och underförstått i det är att du säger att vi kan upptäcka det hela.

Ja, eftersom det handlar om lagar.

Maria:      Och om vi upptäcker detta, så blir vi lyckligare.

Självklart.

Maria:       Så skulle inte orsaken till att människor inte vill öppna sig för den här sanningen och vill hålla fast vid tanken att ”Jag har min sanning och du har din sanning”, handlar inte det bara om rädsla och en brist på ödmjukhet; att inte vilja se vissa saker om oss själva? Eller andra?

Jag kan givetvis förstå de emotionella orsakerna till varför en person skulle välja en sådan handling. Det finns alla möjliga slags emotionella orsaker, bokstavligen miljoner emotionella orsaker, tyvärr, på grund av deras bakgrund och hur de har uppfostrats och hur deras inställning är till livet och om de är upproriska eller om de är mer godtagande, alla slags olika känslor skulle vara orsak för dem att hoppa över dessa fakta. Men även med alla dessa känslor, så är det inte logiskt att hoppa över just detta faktum. När det gäller fysiska saker vet vi att det finns lagar som skapar en absolut sanning och vi lägger hela våra liv i händerna på dem, rentav. När jag anförtror mitt liv åt en pilot, så lägger jag hela mitt liv i händerna på någons förståelse av absolut sanning, Guds sanning.

Varför är det då så, att jag inte tillämpar detta på mitt känsloliv, mitt själsbaserade liv? Jag känner att den enda orsaken till att vi inte gör det, är att vi inte vill se att alla dessa emotionella saker som vi känner också styrs av lagar, också styrs av fakta, också styrs av fakta som vi inte förstår för närvarande, som vi kan upptäcka. Vi vill inte göra det. Och ändå har vi helt motsatt inställning till fysiska fakta. Det finns en primär orsak till varför vi har den vitt skilda inställningen och det är att när det gäller fysiska fakta så har vi vanligen små emotionella investeringar i dem. När det gäller emotionella fakta och lycka och alla dessa andra faktabaserade delar av vårt liv, så har vi enorma emotionella investeringar i att hålla fast vid vår nuvarande placering.

Det är det som får oss att kasta ut logiken. Vi kastar ut den logiska tanken: ”Om det finns fysiska lagar som styr min fysiska existens, så måste det finnas lagar som styr min kärleksbaserade existens, det måste finnas lagar som styr min andliga existens, det måste finnas lagar som styr min emotionella existens. Allt jag behöver göra är det jag gör med min fysiska existens och använda precis samma saker, tillämpa dem på dessa andra delar av min existens. Med andra ord så har jag en stark önskan att lära mig om alla de fysiska lagarna, så varför har jag inte en stark önskan att upptäcka de emotionella lagarna? Och varför har jag inte en stark önskan att upptäcka alla de andliga lagarna? Det finns ingen logisk anledning, eftersom logiskt sett så blir mitt liv bättre när jag upptäcker de fysiska lagarna; det blir mer intressant, det blir mer fascinerade, det blir mer ekonomiskt, jag kan åka till platser runtom i världen på kortare tid, jag kan få en större upplevelse, jag blir generellt lyckligare, jag känner ofta ett större engagemang, inte hela tiden men det beror på – allt detta händer när jag upptäcker fler fysiska lagar. Logiskt sett skulle detsamma gälla om jag upptäckte mina emotionella lagar; alla de sakerna skulle hända i större omfattning. Och om jag upptäckte andliga lagar skulle samma saker ske i en ännu större omfattning. Logiskt sett skulle det vara en slutsats, och ändå hoppar människor över konceptet att absolut sanning existerar både emotionellt och andligt. De tror bara att absoluta sanningar existerar för det fysiska, och det finner jag anmärkningsvärt.

Det jag föreslår är att absolut sanning inte bara existerar i fysiskt avseende, utan det existerar även emotionellt, andligt; det existerar i varje aspekt av våra liv. Gud har gjort lagar som vi kan upptäcka som är absoluta sanningar om våra liv och hur vi lever vårt liv. Detta är det mest fascinerande med livet; det styrs inte bara av de fysiska lagarna, det styrs av alla dessa andra lagar som vi inte känner till och de flesta på jorden ännu inte har upptäckt. Och ändå, om vi använder oss av dem, precis som vi använder oss av de fysiska lagarna, så blir allting lyckligare och mer upplevelserikt och vi får en större, mer tillfredsställande existens i allmänhet, så kommer vi även att märka det när vi upptäcker lagarna som rör vårt emotionella och andliga välbefinnande, det kommer ha en ännu större inverkan på vår personliga lycka och existens.

Jag känner att det är detta människor behöver förstå; jag känner att det finns en stor mängd ologiskt resonerande när det gäller lagarna. Det verkar som att vi resonerar logiskt när det gäller de fysiska lagarna, men när det rör de andliga och emotionella lagarna kastar vi ut dem allihop genom fönstret och säger: ”Åh, det är min sanning”, utan att tänka på att eftersom varje fysisk lag har ett element av Guds sanning, har ett universellt, absolut sant element som så småningom varenda person på jorden måste godta om vi ska använda oss av den lagen, så har också varenda emotionell och andlig lag Guds sanning inom sig, en absolut sanning, ett element som vi alla kommer behöva inse någon gång är sant. Och så småningom kommer vi att göra det om vi tar oss an dessa steg.