FAQ – Finns det något sätt att känna igen “Guds sanning”?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Definitivt! Guds sanning har bestämda igenkänningstecken. Guds sanning har egenskaper och kännetecken, och även om det finns hundratals av dessa egenskaper och kännetecken, så kan vi förmodligen räkna upp femton till tjugo av dem. Jag tror att det antagligen är vad vi behöver göra i de här sittningarna, att lista femton eller tjugo av egenskaperna och kännetecknen och sedan prata om de egenskaperna och kännetecknen och hur de definierar Guds sanning. Orsaken till att vi behöver veta att den har egenskaper och kännetecken är att vi behöver känna igen Guds sanning i förhållande till människornas sanning. Vi behöver se skillnaden eftersom de två inte är samma sak. Guds sanning har vissa egenskaper och kännetecken som inte finns i vår egen, personliga sanning eller i sanning som människorna skapat. När vi väl förstår smaken, om vi kan kalla det för det, av Guds sanning, så har vi den vackra förmågan att känna igen den närhelst den dyker upp i våra liv, eftersom den alltid har en unik typ av egenskaper och kännetecken och kvaliteter som mänsklig sanning inte har.

Maria:       Så det är lite som ett riktmärke eller ett filter som vi kan testa nya idéer genom.

Ja, och de är mycket enkla filter som är logiska att förstå. Det är det jag tycker är så intressant; människor på jorden tror att det är så svårt att upptäcka Guds sanning, men i själva verket är det så att alla Guds sanningar har en viss smak, de har vissa egenskaper och kännetecken som inte finns i sanning skapad av människorna. När vi väl undersöker många av de religiösa sanningarna på planeten genom linsen på just dessa egenskaper och kvaliteter, så kan vi avfärda mycket i dem eftersom vi genast kan se att de inte kan vara sanna, enbart genom några logiska fastställanden, så kan det inte vara sant. När vi väl analyserar några av de olika kvalitativa smakerna hos Guds sanning så kan vi se att det finns känslor inblandade och allt. Det finns mängder av olika saker som är inblandade i de smakerna och egenskaperna och kännetecknen på Guds sanning.

Jag gör ofta liknelsen att den är nästan som en måltid, kan vi nästan kalla det, en rätt som du äter. En del måltider som människor skapar är egentligen ganska hemska, de är nästan oätliga och det märker vi ofta som veganer eftersom folk ger oss saker och säger: ”Jag förstår inte hur du kan äta det där” och vi säger: ”Jag förstår inte heller hur jag ska kunna äta det där!” (Skratt)

Maria:      Eller “Hur kan du tro att vi brukar äta sådan här mat?” (Skratt)

Eftersom det saknar smak; det finns en viss smak så snart du börjar skapa med kryddor och alla de sakerna. Det är samma sak vad gäller Guds sanning i förhållande till människornas sanning. Guds sanning har alla dessa unika slags smaker och kryddor inom sig, om vi kan kalla det så, eller vad jag skulle klassa som egenskaper och kännetecken, eller egenskaper och kvaliteter, som vi faktiskt kan räkna upp och tillämpa på alla sanningar från människorna för att avgöra om de är en del av Guds sanning eller ej. När vi väl har den listan med egenskaper och kvaliteter hos sanningen, varav alla är logiska och lätta att förstå, så kan vi sedan se på sanningen som människorna har skapat, de mänskliga idéer som folk säger är sanning, men som ofta inte är sanna och vi kan tillämpa varje egenskap och kännetecken på den.

När vi tillämpar dessa egenskaper och kännetecken så kan vi se: ”Nej, det passar inte in”. Det passar inte in i formen, kan vi säga, av vad Guds sanning handlar om , eftersom var och en av Guds sanningar har vissa egenskaper och kännetecken. Och därför känner jag att det är mycket, mycket viktigt att ha ett samtal om vilka egenskaper och kännetecken Guds sanningar har. Om folk förstår dem och ser hur de kan tillämpa dem i sina egna liv så kan de snabbt identifiera sanningen, jämfört med att alltid famla runt i mörker, utan att veta. Det finns så många saker som människor på jorden vill tro är sanna, men när vi väl tillämpat ett fåtal av dessa kännetecken på det de vill tro så kan vi se att det inte kan vara sant, av väldigt, väldigt enkla skäl.

Om du tänker på saken, så blir dessa egenskaper och kännetecken därmed några av de viktigaste saker du någonsin kan förstå och tillämpa. Det är här som jag känner att många människor har lyssnat i åratal på Guds sanning, de har lyssnat på våra presentationer, lyssnat på de olika förklaringarna på olika saker, och ändå förstår de fortfarande inte dessa grundläggande kännetecken på Guds sanning, grundegenskaperna den besitter. När vi väl har en fullständig förståelse av kännetecknen och egenskaperna hos Guds sanning, så är det bara några få frågor som vi behöver ställa för att avgöra om något kan vara sant eller inte; och det är underbart eftersom det hjälper oss att filtrera ut alla mänsklighetens koncept och idéer, om vilka det finns miljontals böcker skrivna; vi kan filtrera ut allt det och lista ut vilka delar som ens är värda att lyssna på, med utgångspunkt i kännetecknen och egenskaperna hos Guds sanning.

Jag tycker det är något underbart, och om en person som studerar Guds sanningar bara gjorde detta, så skulle de uppleva fantastiska förändringar i sitt eget liv, de skulle uppleva fantastiska förändringar i sin förståelse av universum, de skulle också uppleva fantastiska förändringar i sin själ som skulle börja uppstå som en följd av att bara förstå dessa grundläggande kännetecken och egenskaper och få ett hum om dem ur ett emotionellt perspektiv. De skulle behöva ha både en logisk eller intellektuell och en emotionell förståelse för dessa kvaliteter och egenskaper. När väl detta händer är det väldigt, väldigt svårt att försöka mata dem med en osanning, att mata dem med ett fel och för dem att sedan leva enligt detta, eftersom för varje fel som dyker upp kan de säga: ”Passar det in på detta? Passar det in på den kvaliteten? Passar det in på den kvaliteten?” Och vi behöver bara femton eller tjugo av dessa kvaliteter eller kännetecken på Guds sanning för att veta om något är rätt eller fel, ända från början. Om det inbjuder till mer granskning eller om vi kan avfärda det nästan direkt avgörs av huruvida det passar in på några av dessa mycket grundläggande kvaliteter hos Guds sanningar.

Maria:      Toppen. Vi får ta upp dem i frågor längre fram.

Ja. Faktum är att om människor ser på de sittningar vi har framöver om Guds sanning så finner de att vi räknar upp varje kvalitet – och de kvaliteterna är inte fulltaliga, egenskaperna är inte fulltaliga, vi skapar inte en fulltalig lista eftersom det finns många saker vi skulle kunna lägga till på den – utan vi räknar upp femton eller sexton primära kvaliteter och visar hur personen kan tillämpa dem på alla möjliga områden i sitt vardagsliv, de får en förståelse för det. När de väl har den förståelsen är det mycket lätt att avgöra vad som är sant efter det.