FAQ – Hur viktiga är “Guds sanningar” i våra liv?

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Svar: Det här känner jag är en jättebra fråga, och svaret är: “Det är extremt viktigt i våra liv”. Det finns bara en sak som är viktigare i våra liv, och det enda skälet till att just den saken är viktigare, är att den påverkar vår lycka och våra känslor, och det är kärlek. Det enda som är viktigare än sanning är kärlek. Men sanningen öppnar dörren till kärlek; den öppnar dörren till en förståelse för hur kärleken fungerar med saker och ting, hur kärleken är inbegripen i universum, hur kärlek är inblandad i skapelsen och hur kärlek är involverad i varenda lag. Så det är sanningen som låter oss förstå allting och som sådan blir den extremt viktig inte bara för lyckan i vår nuvarande existens, utan för allt som kommer att hända oss i vår framtid.

Det är också viktigt i varje tänkbar aspekt av livet, ända från stunden för vår befruktning till ‒ vem vet vad som händer ‒ vad gäller vår framtid. Det är också viktigt för varje enskild sak vi kan vara intresserade av. Det är till exempel ingen poäng med att studera till läkaryrket om du inte förstår sanningen, om du får höra en rad falska saker inom läkaryrket. För tvåhundra år sedan brukade de till exempel åderlåta folk när de blev sjuka, i tron att det skulle göra dem bättre. Självklart blir det inte bättre, vi vet det nu eftersom vi har upptäckt mer sanning. Om du inte vet sanningen om något yrke, så riskerar du att skada inte bara dig själv utan även varenda person runtomkring dig och universumet vi lever i.

Så att veta sanningen är underbart som en hjälp för oss att förstå hur allting fungerar, och även för att minska mängden smärta och lidande som uppstår I våra liv. I slutänden är smärta och lidande resultatet av att människor inte känner till sanningen, eller inte känner sanningen. Så Guds sanningar är så avgörande även på de områdena. Sedan, om man ser på olika delar av livet så som läkaryrket, jordens politiska tillstånd, jordens miljömässiga tillstånd, varje lands tillstånd, vad som pågår vad gäller religion och alla dessa andra aspekter, så är smärtan och lidandet som följer på alla dessa områden fullständigt resultatet av att vi inte förstår hela sanningen om dem.

Mary:      Hur förhindrar Guds sanningar oss från risken att bli skadade och varför skapar de ett så lyckligt liv?

Jo, Guds sanningar skapar uppenbarligen en rad saker. Först av allt så kommer vi – eftersom vi vet sanningen – inte agera på sätt som inte är i harmoni med den sanningen. Det betyder att vi inte kommer att agera på sätt som inte är i harmoni med kärlek; kom ihåg att vi sade att Guds sanning är i harmoni med kärlek. All smärta och allt lidande som finns på planeten är det direkta resultatet av att inte veta tillräckligt mycket av Guds sanning. Det är sanningen, det är en enda sanning om den vackra gudomliga sanningen eller Guds sanningar som vi vet om. Mänskligheten har i flera århundraden försökt vara utan Guds sanning. Som en följd av det har vi upplevt mycket smärta och lidande. Smärtan och lidandet är ett direkt resultat av vår oförmåga att förstå Guds alla sanningar. Om vi förstod alla Guds sanningar skulle vi ha mindre smärta och lidande och det gäller varenda del av livet.

Det är till exempel lite som om vi planerade en resa från Jorden till månen, och vi inte kände till sanningen om gravitationen; då skulle vi ha stora bekymmer. Det är mycket sannolikt att vi skulle dö i våra försök om vi inte förstod lagarna som rör gravitationen, även lagarna som inbegriper beräkningen av den gravitationella accelerationen som omger jorden och den gravitationella acceleration som omger månen. Om vi inte förstod just de lagarna och matematiken så skulle vi ha nära nog noll chans att nå månen på ett sådant vis att vi också skulle kunna återvända till jorden. Faktum är att historiskt sett – vad var det, 1969 som det först skedde? – så behövde mänskligheten matematiskt kunna beskriva ett stort antal lagar, fysiska lagar, för att någon skulle kunna resa härifrån till månen och tillbaka igen på ett säkert vis.

Det är en fysisk sak. Om vi ser på en medicinsk sak så kan vi historiskt se att läkarna många gånger gjorde saker som var långt ifrån i harmoni med kärleken, men också långt ifrån att vara i harmoni med det vi nu vet är sant. Därigenom fick de en negativ effekt snarare än en positiv effekt på människorna de försökte hjälpa. Det gäller även det politiska systemet och det religiösa systemet. Om vi ser på det religiösa system vi för närvarande lever i till exempel, så kan vi se att i de flesta religioner finns åsikten att enbart människorna i den religionen kommer att räddas. Det här uttalandet, som är en osanning, är orsak till att ett stort antal troende och icke-troende går in i konflikter med varandra hela tiden. Som en följd av detta har till och med krig uppstått genom historien, där miljontals människor har dött som ett direkt resultat av just den här trosföreställningen. Uppenbarligen är den tron falsk. Däremot tror inte de flesta personer med kristen eller någon annan religion att den är falsk; de tror att den är sann. Som en följd av att tro att något är sant som i själva verket är falskt, så har de nu agerat på sätt som orsakat smärta och lidande för både andra och dem själva. Detta är det direkt resultatet varje gång vi inte är i harmoni med Guds sanning; smärta och lidande blir följden. Det vackra med den gudomliga sanningen är att den för med sig befrielse från smärta och lidande, inte mer smärta och lidande.

Mary:      Är det därför du sade att när vi vet sanningen så agerar vi i harmoni med den? Är det för att vi vet sanningen och inte agerar i harmoni med Guds sanning som det orsakar smärta och lidande?

Självklart. Det orsakar potentiellt att vi får fysisk smärta och lidande. Det orsakar också, och detta är något de flesta på Jorden inte förstår, emotionell smärta och lidande. Det orsakar också att vi får andlig smärta och lidande. Det orsakar smärta och lidande i varje aspekt av vårt liv om vi inte vet sanningen. När jag inte vet sanningen om kärlek så upplever jag smärta och lidande i mitt kärleksliv. Om jag inte vet sanningen om religion, så upplever jag smärta och lidande eller skapar smärta och lidande i mitt religiösa liv. Om jag inte vet sanningen om andlighet så skapar jag smärta och lidande som är andlig till sin natur, vilket har en emotionell inverkan på mig. Om jag inte vet sanningen om det fysiska universumet så kommer jag, vad jag än väljer att göra, i allmänhet, om jag inte agerar i harmoni med det jag vet är sant eller om jag inte har upptäckt sanningen än, så skapar jag fysisk smärta och lidande. Det här är den naturliga konsekvensen av att inte förstå alla Guds sanningar.

Så jag känner att det är nödvändigt att först förstå några mycket, mycket grundläggande sanningar om vår fysiska existens, därnäst om vår emotionella existens och sedan om vår andliga existens. Och om vi inte förstår just dessa sanningar, så får vi smärta och lidande, vi kommer att få emotionella trauman, vilka vi senare kommer behöva ta itu med om vi någonsin ska bli lyckliga. Det här är en av konsekvenserna av att inte känna till Guds sanningar. Att veta vad Guds sanning är i ditt liv, är avgörande för din framtida, eviga lycka, så varför skulle du undvika att upptäcka den, med tanke på att den är så nödvändig i ditt liv?

Mary:       Hur förhåller den sig till vår relation till Gud?

Ja, uppenbarligen står Guds sanning i relation till allting, inte bara vår relation med Gud. I början kanske vi inte ens tror att det finns en Gud, och Guds sanning kommer så småningom lysa upp just den aspekten av sig själv, om vi är villiga att gå igenom en process där vi experimenterar för att upptäcka om det är sant eller inte. Jag säger inte att vi behöver gissa vad sanningen är; vi behöver fortfarande gå igenom experiment, men vi har valmöjligheten att först gå igenom experimenten som gäller om Gud existerar eller inte. När vi väl har fastställt sanningen om just det området, så blir det mycket lättare att slå fast sanningen om alla andra områden, eftersom om Gud inte existerar så behöver vi genomföra våra personliga experiment. Om Gud existerar, om det finns ett sätt att kommunicera med den Gud som existerar, så skulle det vara logiskt att kommunicera med den Gud som faktiskt existerar och därigenom kunna ta emot sanningar om det universum som Gud har skapat.

Nu föreslår jag inte att en person måste tro detta rakt av, utan det jag föreslår är att förr eller senare, så som vi har funnit ut genom vår erfarenhet, om de genomför de experimenten så kommer de fram till de slutsatser som experimenten påbjuder. Och det innebär att de förr eller senare kommer till slutsatsen att Gud verkligen existerar. Det är mycket lättare att fråga Gud vad som pågår i Guds universum än det är att försöka upptäcka det oändliga antalet saker som pågår i universum utan Gud. Det är det jag föreslår.

Jag känner inte att vi behöver hänga upp oss för mycket på tron på Gud när vi utforskar universella sanningar. Vi behöver förstå att det finns en absolut sanning om allting. När vi väl förstår att det finns en absolut sanning om allting, så kan vi utföra experiment för att upptäcka den. Lösningen är att inte begränsa de experimenten i någon riktning, förrän vi har upptäckt vissa sanningar. Det är nästan som att säga till en vetenskapsman: ”Hör här, jag vill att du hittar lösningen på cancer, men du får inte experimentera på någon levande organism, du får inte göra några experiment, du vet, kommunicera med Gud eftersom vi inte tror på Gud, och du får inte kommunicera med några andepersoner som kan tala om svaret för dig eftersom vi inte tror på andemänniskor, och du får inte använda några kemikalier som kan vara negativa till sin natur mot människokroppen och du får inte…” och vi sätter upp en rad av de här reglerna, det är nästan som att varje regel bakbinder någons arm och binder ihop deras ben och sedan säger du ”Nu kan du få gå och experimentera”, som om det skulle fungera. Det är det här som är så olyckligt med det vi gör.

Jag känner att det enda vi behöver göra när det gäller de här experimenten är att fråga oss själva: ”Vad är kärleksfullt?” Det behöver vara den enda begränsningen vi placerar kring vårt experimenterande. Om vi begränsar oss till kärlek i experimenterandet så kommer vi så småningom upptäcka sanningen mycket snabbt. Om vi inte begränsar oss till kärlek i experimenterandet så kommer vi fortfarande upptäcka sanningen så småningom, men det kommer bli med mycket mer smärta och lidande eftersom det för varje gång vi inte agerar i harmoni med kärleken uppstår mer smärta och lidande. Så jag skulle rekommendera människor att experimentera i harmoni med kärleken för att upptäcka mer sanning. Men förstå den här sanningen: Guds sanning är så viktig för resten av din existens att den behöver vara det primära fokuset i ditt liv. Glöm att jaga efter nästa pryl, som nästa snabbaste bil och nästa nya tekniska framsteg; de här sakerna är små i jämförelse med att upptäcka mer och mer av Guds sanning eftersom det är upptäckten av Guds sanning som kommer leda dig till en lycklig och universellt växande, oändlig existens, om du beslutar dig för att ta den vägen. Jag känner att det är en så avgörande del i en persons framtida liv.

Mary:       Så för att summera de olika saker du har sagt om vikten av Guds sanning i våra liv, så säger du i princip att det är det som leder oss till att ha en alltid växande nyfikenhet och önskan att utforska saker.

Ja, därmed en passion för livet. Om vi visste allting efter ett tag, och vi bestämde oss för att inte skapa någonting som en del av det eller om vi inte kunde skapa något men vi visste allting, så skulle vi efter ett tag undra vad vi skulle göra, såvida det inte fanns några nya emotionella upplevelser. Och det är detta som Guds sanning låter oss göra, eftersom Guds sanning alltid expanderar och är oändlig till sin natur; vi kommer alltid att upptäcka mer och fortsätta bli fascinerade. Därigenom kommer vi att ha ett mycket intressant liv.

Mary:       Så vi kommer att få ett lyckligt liv och ett intressant liv om vi förstår Guds sanning och att den kommer att göra oss fria.

… från vad jag skulle se på som slaveriets bojor. När jag talar om slaveri talar jag inte om slaveri i fråga om en människa som förslavats av en annan människa. Jag talar om slaveriet under falska föreställningar. Det är vårt största slaveri här på planeten. Vi har konstruerat en myriad, miljoner faktiskt, av falska föreställningar, en del religiösa, en del vetenskapliga, en del av alla möjliga sorter. De är föreställningar; de är inte fakta ännu, och ändå har vi gjort dem till det vi tror är fakta och därigenom så har vi blivit slavar under våra egna idéer och koncept. Om vi går framåt mot Guds sanningar så gör vi inte det. Guds sanningar skapar frihet. Det skapar inte slaveri under falska föreställningar och idéer; det skapar inte slaveri som en del av människans historia. Den ser framåt och inte bakåt, den försöker inte passa in allting i det förflutna; den försöker skapa en ny framtid.

Mary:       Det är spännande, ja. Och jag förmodar att den sista saken är att det bara är Guds sanning som låter oss ta emot Guds kärlek, eller hur?

Självklart. Utan Guds sanning eller en önskan om den kommer vi aldrig kunna ta emot Guds kärlek. Om vi inte vet sanningen om Guds existens, till exempel, och inte vet sanningen om vilka experiment vi kan företa oss, så kommer det bli mycket, mycket svårt för oss att så småningom ta emot Guds kärlek. I slutänden beror vår personliga själs förmåga att expandera bortom sin ursprungliga skapelseform fullständigt på förståelsen av Guds sanning. Den är så viktig i alla aspekter av en persons liv; det är därför det har varit vår främsta fascination under tvåtusen år. Vi är inte intresserade av sä mycket annat, faktiskt, som människor märker när de börjar prata med oss! Även om vi har många passioner och önskningar och intressen för alla möjliga saker, så är det i slutänden vårt primära intresse, och det är mycket, mycket större än något annat intresse, vårt intresse att upptäcka mer sanning, mer av Guds sanningar.