FAQ – Inledande kommentar II

(Videoklippet från sessionen finner du inbäddat direkt nedanför den svenska översättningen)

Välkommen till kanalen för de vanligaste frågorna igen. Den här gången genomför vi session två av frågorna som rör Guds sanning/gudomlig sanning. Min rekommendation är att om du tittar på just den här videon och inte har sett introduktionen, den första sessionen av frågorna om Guds sanning, så föreslår jag att du gör det nu innan du fortsätter med de här frågorna.

De här frågorna kommer handla om ämnen som vi tog upp i den första sessionen rörande vilka den gudomliga sanningens egenskaper och kvaliteter är. Orsaken till attt vi gör detta är att egenskaperna och kvaliteterna hos Guds sanning är mycket väldefinierade och, om vi kan definiera egenskaperna och kvaliteterna hos Guds sanning så är det mycket enkelt att tillämpa de egenskaperna och kvaliteterna på saker som vi hör här i livet för att fastställa om det vi hör är Guds sanning eller inte. Så jag rekommenderar att vi går igenom dessa egenskaper och kvaliteter.

Vi kommer att samtala om dem ur två perspektiv idag, eller hur? Det första perspektivet är: Vilken är den egenskap eller kvalitet som rör just denna specifika kvalitet av Guds sanning? Och sedan är den andra delen av frågan för varje egenskap och kvalitet: Hur ser det ut i vårt vardagsliv? Hur ser det ut; om vi förstår det på själsnivån, vad får den egenskapen och kvaliteten oss att göra? Så det är vårt fokus idag.

Idag ska vi titta på de första sju kvaliteterna och egenskaperna och i en annan session ska vi titta på de följande sju egenskaperna och kvaliteterna. Självklart är detta inte alla egenskaper och kvaliteter, så vi behöver förstå att dessa egenskaper och kvaliteter är vad vi har satt samman för att hjälpa dig att definiera vad Guds sanning är, men de omfattar inte allesammans till sin natur; med andra ord så kommer det finnas andra egenskaper och kvaliteter som vi kan samtala om vid ett senare tillfälle. Men vi känner att dessa som vi tar upp är de fjorton viktigaste egenskaperna och kvaliteterna, varav vi går igenom sju stycken idag.

Vad ville du säga, älskling?

Maria:      Jag ville bara påminna alla om att det inte är en allomfattande, definitiv lista över de kvaliteter Guds sanning har.

Och faktum är att det är omöjligt att tillhandahålla en definitiv lista över de kvaliteter Guds sanning har eftersom Guds sanning är oändlig till sin natur; så det är förståeligt. Men dessa fjorton kvaliteter hjälper folk i hög grad att fastställa om det som kommer till dem, oavsett vilken källa det har, är en del av Guds sanning eller bara en del av en persons personliga åsikt eller vad människor i hela världen tror, men det är då bara en åsikt och inte egentligen sanning.

Så det är vår avsikt idag, så vi sätter igång med våra frågor en i taget. Tack för att du tar dig tid att lyssna idag och jag är säker på att du kommer ha glädje av frågorna.